Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

ANALIZA RUD METALI NIEŻELAZNYCH Fajnberg ___ SPIS

poczta.jpg » przesyłka polecona: 11 zł
» priorytet: + 2 zł Na koszt przesyłki składa się opłata pocztowa, opakowanie ochronne oraz podatek VAT. Koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie towarów.

Zakupy na kwotę powyżej 120 zł
= przesyłka GRATIS !

mbank.jpg BRE bank S.A.
61 1140 2004 0000 3902 4062 3426

Profi-Libris
Marcin Badocha
Ul. Podhalańska 10/21
40-215 Katowice W tytule wpłaty proszę podać nazwę użytkownika i numery aukcji

PRZY ZAMÓWIENIU NA KWOTĘ POWYŻEJ 120 zł PRZESYŁKA
GRATIS !!!


DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
GRATIS !!!

ANALIZA RUD METALI NIEŻELAZNYCH

S.J. Fajnberg

» Wydawnictwo: Wydawnictwo Geologiczne, 1956
» Oprawa: twarda
» Stron: 829
» Stan: bardzo dobry (-), pieczątki zlikwidowanej biblioteki
SPIS TREŚCI:

Przedmowa

Część pierwsza
WIADOMOŚCI OGÓLNE


Rozdział 1. Krótki przegląd fizyczno-chemicznych i półmikrochemicznych metod analizy
II. Analiza kolorymetryczna
III. Analiza za pomocą elektrolizy wewnętrznej
IV. Metody analizy oparte na lotności połączeń metali z metaloidami
V. Metody półmikroanalityczne

Rozdział 2.Pobieranie średniej próbki laboratoryjnej i oznaczanie wilgoci


Część druga
METODY OZNACZANIA PIERWIASTKÓW

Rozdział 3.Miedź
I.Wiadomości ogólne
II.Krótki przegląd najważniejszych metod oddzielania i oznaczania miedzi
III. Oznaczanie miedzi w rudach i produktach ich wzbogacania
IV. Oznaczanie miedzi metodą strącania solą Reineckego

Rozdział 4.Ołów
I.Wiadomości ogólne
II.Najważniejsze metody oddzielania i oznaczania ołowiu
III.Oznaczanie ołowiu w frukach i produktach ich wzbogacania

Rozdział 5.Cynk
I.Wiadomości ogólne
II.Krótki przegląd metod oddzielania i oznaczania cynku
III.Oznaczanie cynku w rudach i produktach ich wzbogacania
IV. Oznaczanie cynku w rudach o małej jego zawartości,w odpadach flotacyjnych i wypałkach pirytowych

Rozdział 6.Cyna
I. Wiadomości ogólne
II.Krótki przegląd najważniejszych metod oddzielania i oznaczania cyny
III.Oznaczanie cyny w rudach i produktach ich wzbogacania

Rozdział 7.Arsen
I.Wiadomości ogólne
II. Krótki przegląd najważniejszych metod oddzielania i oznaczania arsenu
III.Oznaczanie arsenu w rudach l produktach ich wzbogacania

Rozdział 8.Antymon
I.Wiadomości ogólne
II.Krótki przegląd najważniejszych metod oddzielania i oznaczania antymonu
III.Oznaczanie antymonu w rudach i produktach ich wzbogacania

Rozdział 9.Bizmut
I.Wiadomości ogólne
II. Krótki przegląd najważniejszych metod oddzielania i oznaczania bizmutu
III.Oznaczanie bizmutu w rudach i produktach ich wzbogacania

Rozdział 10.Nikiel
I.Wiadomości ogólne
II.Krótki przegląd metod oddzielania i oznaczania niklu
III.Oznaczanie niklu w rudach i produktach ich Wzbogacania

Rozdział 11. Kobalt
I. Wiadomości ogólne
II. Krótki przegląd metod oddzielania i oznaczania kobaltu
III.Oznaczanie kobaltu w rudach i produktach ich wzbogacania

Rozdział 12.Molibden
I.Wiadomości ogólne
II. Krótki przegląd metod oddzielania i oznaczania molibdenu
III. Oznaczanie molibdenu w rudach i produktach ich wzbogacania

Rozdział 13.Wolfram
I.Wiadomości ogólne
II. Krótki przegląd metod oddzielania i oznaczania wolframu

Rozdział 14.Żelazo
I. Krótki przegląd metod oznaczania żelaza
II. Oznaczanie żelaza w rudach metali nieżelaznych i w produktach ich wzbogacania

Rozdział 15.Siarka
I.Wiadomości ogólne
II.Krótki przegląd metod oznaczania siarki
III.Oznaczanie siarki w rudach metali nieżelaznych i w produktach ich wzbogacania

Część trzecia
ANALIZA RUD METALI NIEŻELAZNYCH, PRODUKTÓW ICH WZBOGACANIA

Rozdział 16.Analiza rud polimetalicznych
Wiadomości ogólne
I.Oznaczanie zasadniczych metali rudy (ołowiu, miedzi, żelaza i cynku)
II.Oznaczanie składników skal płonnych
III.Oznaczanie metali alkalicznych
IV.Oznaczanie siarki
V.Oznaczanie domieszek metalicznych

Rozdział 17.Analiza koncentratów ołowiowych
I.Oznaczanie ołowiu
II.Oznaczanie składników skał płonnych
III.Oznaczanie siarki
IV.Oznaczanie domieszek metalicznych

Rozdział 18. Analiza koncentratów cynkowych
I.Oznaczanie cynku
II.Oznaczanie ołowiu, miedzi i żelaza
III.Oznaczanie składników skał płonnych
IV. Oznaczanie siarki
V.Oznaczanie chloru i fluoru
VI.Oznaczanie domieszek metalicznych

Rozdział 19.Analiza rud i koncentratów miedziowych
I.Oznaczanie miedzi
II.Oznaczanie cyniku i ołowiu
III.Oznaczanie składników skał płonnych
IV.Oznaczanie siarki
V.Oznaczanie selenu i telluru
VI.Oznaczanie domieszek metalicznych
IV. Oznaczanie domieszek metalicznych

Rozdział 21. Analiza koncentratów molibdenowych
Przygotowanie próbki koncentratu molibdenowego do analizy
Analiza koncentratów molibdenowych o dużej zawartości molibdenu
I. Oznaczanie molibdenu
II. Oznaczanie domieszek metalicznych
III. Oznaczanie krzemionki i fosforu
IV. Oznaczanie zawartości wilgoci i oleju flotacyjnego
I. Oznaczanie metali
II. Oznaczanie krzemionki, fosforu i fluoru
III. Oznaczanie wilgoci i zawartości oleju flotacyjnego

Rozdział 22. Analiza koncentratów wolframowych
I. Oznaczanie trójtlenku wolframu
II. Oznaczanie tlenku manganawego
III. Oznaczanie domieszek metalicznych
IV. Oznaczanie krzemionki, fosforu i siarki

Rozdział 23 Analiza koncentratów cynowo-wolframowych zawierających tytan i niewielkie ilości niobu i tantalu

Rozdział 24. Analiza żużli otrzymywanych przy wytapianiu metali nieżelaznych .
I. Oznaczanie krzemionki i tlenków żelaza, wapnia, magnezu, glinu, cynku i manganu
II. Oznaczanie cennych domieszek metalicznych
III. Oznaczanie cyny
IV. Oznaczanie siarki

Część czwarta
POLAROGRAFICZNE METODY ANALIZY RUD METALI NIEŻELAZNYCH

I. Uwagi ogólne .
Pomiar wysokości fali polarograficznej
II. Polarograficzne oznaczanie miedzi, kadmu i cynku
III. Polarograficzne oznaczanie .ołowiu i cyny
IV Polarograficzne oznaczanie niklu i kobaltu

Część piąta
ANALIZA FAZOWA


Rozdział 25. Analiza fazowa związków miedzi w rudach, produktach ich wzbogacania i w kamieniu miedziowym
I. Skrócona analiza fazowa związków miedzi w rudach i produktach ich wzbogacania
II. Oddzielne oznaczanie utlenionych i siarczkowych związków miedzi
w rudach i produktach ich wzbogacania
III. Oznaczanie „wolnych" i „związanych" utlenionych minerałów miedzi w rudach
IV. Oznaczanie siarczków miedzi i cynku przy użyciu dwuetylodwutofosforanu sodowego (aeroflotu)
V. Jakościowa analiza fazowa utlenionych i siarczkowych związków miedzi
VII. Oznaczanie tlenku miedzi i tlenku żelaza w wypalonych koncentratach miedziowych

Rozdział 26. Analiza fazowa związków ołowiu w rudach, produktach ich wzbogacania i w żużlach .
I. Oddzielne oznaczanie związków ołowiu w madach i produktach ich wzbogacania
Oznaczanie anglezytu PbSO4
Oznaczanie cerusytu PbCOs (PbO)
Oznaczanie krokoitu PbCrO4 .
Oznaczanie piromorfitu Pb5(PO4)3Cl i wanady nitu PbsOaCl
Oznaczanie galeny PbS
Oznaczanie arozytu ołowiowego PbSO4 . Fe2(SOi)3 . 4Fe(OH)3
II. Polarograficzne oznaczanie ołowiu w roztworach, otrzymanych podczas analizy fazowej związków ołowiu w rudach i produktach ich wzbogacania
Oznaczanie ołowiu w roztworze octanu amonu
Oznaczanie ołowiu w roztworze chlorku sodu (obojętnym lub zakwaszonym kwasie solnym)
Oznaczanie ołowiu w roztworze chlorku sodu i chlorku żelazowego
III. Oddzielne oznaczanie związków ołowiu w żużlach po wytopie ołowiu
Oznaczanie ołowiu w roztworach otrzymanych przy analizie fazowej żużlu
Oznaczanie ołowiu w roztworze zawierającym, azotan srebra
IV. Oznaczanie żelaza dwuwartościowego w żużlach po wytopie ołowiu
i miedzi

Rozdział 27. Analiza fazowa związków cynku w rudach oraz w surowych i prażonych koncentratach
I. Uproszczona analiza fazowa związków cyniku
II. Całkowita analiza fazowa związków cynku

Rozdział 28. Analiza fazowa związków antymonu w radach i produktach ich wzbogacania .
I. Oznaczanie watenlynditu
II. Oznaczanie serwantytu
III. Oznaczanie hydroromeitu

Rozdział 29. Analiza fazowa związków niklu w rudach
I. Pierwszy schemat analizy fazowej związków niklu
II. Drugi schemat analizy fazowej związków niklu
III. Oznaczanie niklu .związanego w postaci siarczków
IV. Oznaczanie niklu występującego w postaci krzemianów

Rozdział 30. Analiza fazowa związków molibdenu w radach i produktach ich wzbogacania
I. Oznaczanie całkowitej zawartości utlenionych minerałów molibdenu .
II. Metoda polegająca na użyciu kwasu solnego
III. Metoda polegająca na użyciu węglanu sodowego ,
II. Oddzielne oznaczanie poszczególnych minerałów utlenionych molibdenu

Rozdział 31. Analiza fazowa związków siarki .
I. Oznaczanie siarki występującej w postaci siarczków
II. Oznaczanie siarki występującej w postaci siarczanów
III. Oznaczanie siarki występującej w postaci pirytu

UZUPEŁNIENIA

Uzupełnienie I. Skład niektórych rud i koncentratów
1. Rudy polimetaliczne
2. Koncentraty ołowiu
3. Koncentraty cynku
4. Rudy miedzi
5. Siarczkowe rudy miedziano-niklowe
6. Koncentraty cyny f
7. Tlenkowe rudy niklu

Uzupełnienie II. Międzynarodowe ciężary atomowe pierwiastków na rok 1953
Uzupełnienie III. Układ okresowy pierwiastków chemicznych D. L Mendelejewa
Uzupełnienie IV. Wskaźniki
1. Zakres zmiany barwy i sporządzenie roztworów najczęściej stosowanych wskaźników
2. Rozpowszechnione (A) i chemiczne (B) nazwy niektórych wskaźników
3. Zastosowanie metyloranżu, lakmusu i fenoloftaleiny w różnych przypadkach miareczkowania
Uzupełnienie V. Wartość pH przy strącaniu wodorotlenków metali
Uzupełnienie VI. Zasady ważenia na wadze analitycznej
Uzupełnienie VII. Zasady obchodzenia się w laboratorium z wyrobami platynowymi
Uzupełnienie VIII. Skale sił
1. Skala sit z charakterystyką sita przez wymiar boków otworu . .
2. Skala sit z charakterystyką sita przez liczbę otworów w 1 cm2 .
3. Skala sit z charakterystyką sita w meszach
Uzupełnienie IX. Sączki
1. Przeciętna średnica porów sączki
2. Opaski papierowe na opakowaniu sączków ilościowych .
3. Sączki z masy filtracyjnej z bibuły do sączenia i sposób posługiwania się nimi
Uzupełnienie X. Czernienie tygli żelaznych
Uzupełnienie XI. Szkło służące do wyrobu naczyń laboratoryjnych
1. Skład chemiczny
2. Właściwości (charakterystyka porównawcza) .
Uzupełnienie XII. Kalibrowanie naczyń miarowych do analizy objętościowej
Uzupełnienie XIII. Bezpieczeństwo pracy w laboratoriach analitycznych
Uzupełnienie XIV. Ciężary właściwe wodnych roztworów kwasów
Uzupełnienie XV. Ciężary właściwe wodnych roztworów amoniaku
Literatura
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.