Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

chleb ciastka technologia PIEKARSTWO CIASTKARSTWO
              Książka ujmuje syntetycznie całokształt zagadnień decydujących o ppiwidbwyra prowadzeniu procesów produkcyjnych i jakości wytwarzanych produktów, Omzhl* się w niej organizację produkcji, typy zakładów, przebieg procesów technologicznych, schesiaty r.■roi.mkcyjne, zasady pracy i regulacji podstawowych maszyn i urządzeń technologicznych. Ponadto porażono rolę kontroli jakości w procesie produkcyjnym, zagadnienia surowcowe, mśkrobioiogiczrsG--sanitarne i bhp.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla personelu produkcyjnego piekarni i ciastkarni, a także dla projektantów, konstruktorów i producentów maszyn. Mogą z niej również korzystać studenci wydziałów technologii żywności akademii rolniczych oraz wydziałów mechanicznych politechnik.

              Tytuł: PIEKARSTWO i CIASTKARSTWO
              Autor: Praca zbiorowa pod redakcją prof dr hab. Zygmunta Ambroziaka

              Wydawnictwo i rok wydania: WNT 1988 Wyd. I

              Stan: +db odbarwienia okladki

              Oprawa: twarda

              Ilość stron i format: 638 str

17x24,5 cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 

Spis treści
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak
Rys historyczny piekarsiwa
Produkcja piekarska i ciastkarska, jej or
Kierunki rozwoja produkcji piekarskiej i
H. Wielkość piekarni I ciastkarni, ich zdolność produkcyjna
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak
Podział piekarni
Ustalanie zdolności produkcyjnej piekarni
Podział ciastkarni
Ustalanie zdolności produkcyjnej ciastkarni
24 24 27 27
1.1.
1.2.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6.
2. 3. 4. 5. 6.
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
7.
7.1. 7.2.
8. 9.
9.1. 9.2. 9.3.
10.
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.
11. 12. 13. 14.
15.
III. Surowce piekarskie i ciastkarskie
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak, mgr inż. Czesław Do/utrek
A. Charakterystyka surowców
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak. mgr inż. Czesław Do/utrek
Mąka i przetwory zbożowe 30
Wiadomości ogólne ^0
Wymagania jakościowe 32
Normy jakości, wyrównanie jakości, wartość wypiekowa ... 32
Wartość wypiekowa mąki pszennej 33
Wartość wypiekowa mąki żytniej 36
Wartość wypiekowa mąki z pszenżyta 38
Specjalne przetwory zbożowe 38
Mąki ze zbóż niechlebowych • . 39
Woda 40
Drożdże 40
Sól 41
Cukier i środki słodzące 41
Tłuszcze i ich pochodne 44
Wiadomości ogólne 44
Tłuszcze jako składniki wyrobów 44
Tłuszcze do smażenia 47
Emulgatory 48
Tłuszcze do smarowania form i blach 48
Nabiał 48
Mleko i przetwory z mleka 48
Jaja i przetwory jajeczne . . ' . 50
Preparaty białkowe 50
Owoce, warzywa i ich przetwory 51
Zastosowanie owoców i ich przetworów 51
Zastosowanie wybranych warzyw i ich przetworów 52
Nasiona lub owoce roślin oleistych 54
Przetwory ziemniaczane 54
Rodzaje przetworów 54
Ziemniaki . . 54
Sok ziemniaczany . ; 55
Suszone przetwory ziemniaczane 55
Syropy i inne hydrolizaty skrobiowe '. . . 56
Używki i przyprawy 57
Kwasy spożywcze 59
Substancje zapaefsowe 59
Barwniki spożywcze 60
Środki spaktalające . . . . 61

Podział ogólny 61
Chemiczne środki spulchniające 61

Podział szczegółowy 61
Substancje gazotwórcze \ \ 62
Wyzwalacze - 63
Stabilizatory 64
15.3. Zastosowanie środków spulchniających 64
16. Środki żelujące i zagęszczające 65
B. Dostawa i magazynowanie surowców
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak
Dostawa i magazynowanie mąki 67
67 67 69 77 77 78 79 106 111 112 114
116
124
1.1. Wiadomości ogólne
j .2. Wpływ magazynowania na jakość mąki
Dostawa i magazynowanie mąki w workach
Dostawy i magazynowanie mąki luzem

Korzyści z przewozów luzem
Rodzaje transportu pneumatycznego mąki w piekarniach
i A,i. Elementy linii transportowych
1.4.4. Krajowe rozwiązania instalacji transportowych
3.4.5. Sterowanie i automatyzacja pracy instalacji transportowych
1.4/5. Zasady obliczania transportu pneumatycznego
1.4.7. Zasady eksploatacji transportu pneumatycznego
2. Dostawa i magazynowanie surowców dodatkowych
Literatura
IV. Produkcja pieczywa
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak, mgr inż. Ryszard Barański,
dr inż. Jan Brudka, dr inż. Maria Kowalczuk, mgr inż. Jerzy Kownacki,
mgr inż. Adela Szof. dr inż. Zofia Żelazowska-Major
A. Proces technologiczny, maszyny i urządzenia
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak, mgr inż. Ryszard Barański
1.
1.1.
1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
Wytwarzanie ciasta 126
Wiadomości ogólne 126
Przygotowanie i dozowanie surowców . 127
Wprowadzenie 127
Przygotowanie i dozowanie mąki 128
Przygotowanie wody 134
5.
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
1:}. I.-i.
j ■-.
2. 2. i.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. . 3.3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.6.

139 141 144 146 146 148 149
Przygotowanie drożdży
Przygotowanie i dozowanie soli
ekstraktu słodowego
Przygotowanie tłuszczu
Przygotowanie cukru, syropu ziemniaczanego
Przygotowanie jaj i ich przetworów
surowców dodatkowych
Obliczenia urządzeń do przygotowania
Dozowanie wody i płynnych dodatków
i półproduktów 155
V 155
Mieszenie ciasta
Cel mieszenia
158 159 184 184 189 194 195 205
215
Tworzenie się ciasta '"
Parametry procesu mieszenia .
Miesiarki i mieszenie
Fermentacja ciasta i półproduktów
Fermentacja ciasta pszennego
Fermentacja ciasta żytniego i mieszanego .......
Ocena i wybór technologicznych schematów przygotowania ciasta
Urządzenia fermentacyjne
Wywrotnice do dzież
Formowanie kęsów ciasta
Cel procesu 215
Dzielenie ciasta na kęsy 215
Zasady dzielenia 215
Rodzaje dzielarek 220
Rodzaje dzielarko-zaokrąglarek
Dzielarki eksploatowane w krajowych piekarniach
. Kształtowanie kęsów ciasta
Wprowadzenie
Zaokrąglanie kęsów
Wydłużanie kęsów
Maszyny do kształtowania kęsów ciasta . . . .
Rozrost kęsów ciasta i przygotowanie do wypieku
Wprowadzenie
Urządzenia do rozrostu kęsów
Komory rozrostowe
Krajowe komory rozrostowe
Obliczenia urządzeń do rozrostu ciasta
Zasady eksploatacji komór rozrostowych ....
Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku ....
Zwilżanie kęsów, nacinanie, znakowanie, posypywanie
Smarowanie form i blach
225 227 252 252 254 255 258
272
nasionami
272 274 274 279 293 295 296 296 299
Wypiek pieczywa 301
Zasady procesu 301
Parametry optymalnego wypieku 305
Sposoby wypieku pieczywa 307
Piece piekarskie 307
Klasyfikacja _ 307
Konstrukcje pieców krajowych 310
Palniki olejowe 323
Podstawowe obliczenia pieców piekarskich 326
Ogólne zasady eksploatacji pieców \ ' 327
Schładzanie, przechowywanie, dostawa pieczywa 328
Wprowadzenie yi%
Schładzanie pieczywa 329
Krajanie i pakowanie pieczywa 331
Pojemniki do pieczywa, ich mycie i załadunek 337
Dostawa pieczywa, mechanizacja prac magazynowo-ekspedycyjnych 341
B. Mechanizacja i automatyzacja procesu produkcyjnego
p;-of. dr hab. Zygmunt Ambroziak, mgr inż. Ryszard Barański, dr inż. Jan Brudka
Produkcja pieczywa w zmechanizowanych liniach 346
Wprowadzenie 346
Licia GLN-71.00 do produkcji bulek drobnych 346
Kombinowana linia 02 LDO 348
Lmia GLN-70.40 do produkcji chleba 350
Uniwersalna linia GLN-70.20 do produkcji chleba 352
Automatyzacja procesów produkcyjnych 355
Zasady regulacji automatycznej 355
Eiernenty automatyki 356
Klasyfikacja 356
Czujniki 356
2..LS.
2 7 A
2.2.5.
2.3.
2.3.1
2.3.2,
Elektryczne przetworniki pomiarowe 358
Elementy sterujące 358
Elementy wykonawcze 360
Przykłady pełnej mechanizacji z elementami automatyzacji . . . 361
Sterowanie transportem pneumatycznym ■ . 361
Sterowanie linią obróbki ciasta 362
C. Asortymentowe grupy pieczywa, charakterystyka procesu fermentacji i wartości odżywcze
dr inż. Maria Kowalczuk, mgr inż. Jerzy Kownacki
1. Rodzaje pieczywa 362
Klasyfikacja ogólna 362
Pieczywo żytnie 363

Procesy fermentacji ciast żytnich 363
Wytyczne technologiczne do produkcji pieczywa żytniego zależnie
od typu mąki 366
1.2.3. Wytwarzanie ciasta z mąki żytniej z porośniętego ziarna ... 367
1.3. Pieczywo mieszane 368
Wiadomości ogólne 368
Przygotowanie ciasta z równych ilości mąki pszennej i żytniej 368
Przygotowanie ciasta mieszanego z przewagą mąki pszennej . . 369
Przygotowanie ciasta na chleb beskidzki, chleb razowy na miodzie i
wiejski 370
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
2.
2.1. 2.2.
3.
3.1. 3.2. 3.3.
Pieczywo pszenne 372
Metody wytwarzania pieczywa pszennego 372
Sporządzanie ciasta na bagietki francuskie, chleb lecytynowy i chleb
Grahama 373
Charakterystyka pieczywa pólcukierniczego i sposoby jego wytwarzania 375
Specjalne rodzaje pieczywa 376
Pełnoziarnisty chleb z żyta 376
Pszenny chleb Btonwit 376
Chleb z otrąbkami 378
Pumpernikiel 379
Pieczywo chrupkie 379
Chleb konserwowy 480
Bułka tarta 380
Pieczywo dietetyczne 380
Dietetyczny chleb wysokobiałkowy 381
Chleb glutenowy 381
Skrobiowy chleb bezglutenowy 381
Dietetyczny chleb niskosodowy żytnio-pszenny 382
Dietetyczne niskosodowe pieczywo pszenne 383
Sucharki dietetyczne wzbogacone w żelazo 383
Zasady wprowadzania pieczywa dietetycznego do obrotu . . . 385
Funkcja żywieniowa pieczywa 385
Znaczenie pieczywa w żywieniu 385
Sposoby wzbogacania pieczywa 386
Zasady kalkulowania cen pieczywa 389
Wprowadzenie 389
Koszty w kalkulacji cen pieczywa 390
Koszty (zależne i niezależne) związane z rodzajem produkowanego
pieczywa 391
D. Jakość pieczywa i sposoby jej poprawy
prof. dr hab. Zygmunt Ambroziak, mgr inż. Adela Szof, dr inż. Zofia Żelazowska-Major
Czynniki wpfywające na jakość pieczywa 393
Przyczyny złej jakości pieczywa i zapobieganie jego wadom ... 395

Technologiczne wady pieczywa 395
Czerstwienie pieczywa 403

Czynniki wpływające na proces czerstwienia 403
Sposoby hamowania procesu czerstwienia 405
2.3. Mikrobiologiczne zakażenia pieczywa . 406
3. Kontrola jakości surowców, procesów technologicznych i gotowych wyrobów 408
Organizacja i zadania służb kontroli jakości 408
Zadania i wyposażenie laboratorium 408
Kontrola jakości surowców 412
Zalecenia technologiczne ustalane na podstawie wyników kontroli jakości
mąki 415
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
4.
4.1. 4.2. 4.?.!. 4.2,2.
1,
2. 3.
3.1.
3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5. 4.
4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Próbny wypiek ' 417
Próbny wypiek laboratoryjny 417
Próbny wypiek przemysłowy 418
Kontrola i kierowanie procesem technologicznym 418
Wprowadzenie 418
Ocena właściwości półproduktów 419
Kontrola parametrów technologicznych 420
Ocena jakości pieczywa 423
Wprowadzenie 423
Organoleptyczna ocena pieczywa 423
Punktowa ocena pieczywa 424
Sposoby poprawy jakości pieczywa 426
Sposoby poprawy jakości mąki 426
Sposoby poprawy jakości pieczywa 427
Technologiczne środki poprawy jakości pieczywa 427
Polepbzacze 427
E. Organizacja pracy w zakładzie piekarskim
mgr inż. Jerzy Kownacki
Modele organizacyjne zakładów piekarskich 433
Technologiczne i rynkowe uzależnienia organizacji pracy . . . . 433
Elementy składowe organizacji pracy w piekarniach 434
Podział elementów 434
Dokumentacja technologiczna sporządzania ciast 435
Schematy fermentacyjne 435
Sporządzanie schematu fermentacyjnego ciasta pszennego . . . 435
Sporządzanie schematu fermentacyjnego ciasta żytniego i mie­
szanego 437
Harmonogramy produkcji — zasady i technika opracowania . . 439
Dane wyjściowe do opracowania harmonogramu 439
Czynności wstępne przed sporządzeniem harmonogramu . . . 440
Przykład opracowania harmonogramu 441
Zatrudnienie 445
Wprowadzenie 445
Ustalanie zatrudnienia w piekarniach przemysłowych . . . .445
Ustalanie zatrudnienia w piekarniach z piecami o działaniu cy­
klicznym _■ \ ■ ." " ^'
Zasady podziału odpowiedzialności wśród pracowników piekarni . 451
Czynniki zewnętrzne usprawniające organizację produkcji ... 453
Specjalizacja międzyzakładowa 453
Uwarunkowania terytorialne i organizacyjno-handlowe .... 454
Zasady podziału specjalizacyjnego piekarni 454
Przykłady rozwiązań kooperacyjnych 454
Literatura 455

in
11
1.
1.1. 1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5..
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
12
V. Produkcja wyrobów ciastkarskich
prof. dr bab, Zygmunt Ambroziak. mgr ini. Ryszard Barański, mgr ini. Czesław Dojutrek
Przygotowanie półproduktów 458
Przygotowanie, formowanie i wypiek ciasta 458
Przygotowanie ciasta 458
Formowanie ciast 460
Wypiek ciast ...... 460
Przygotowanie kremów 462
Wiadomości ogólne 462
Kremy grzane .465
Kremy zaparzane 466
Kremy gotowane , 468
Kremy sporządzane na zimno 470
Masy 471
Marcepany 475
Półprodukty różne 476
Rodzaje półproduktów 476
Syropy 476
Pomady 477
Glazury . 479
Masa .karmelowa 479
Galaretki 480
Owoce kandyzowane i w syropie 481
Kuwertury 482
Wyroby ciastkarskie 483
Wyroby z ciasta drożdżowego ' . , .483
Wiadomości ogólne ' 483
Ciastka nieprzekladane 485
Ciastka przekładane 485
Ciastka nadziewane 485
Ciastka nasączane — ponczowe ... 486
pączki ;;;;;; 486
Babki i placki .488
Strucle ■•■••.... 489
Sucharki . . ! 48?
Wyroby z ciasta półfrancuskiego ...... 490
Wyroby z ciasta francuskiego ....'.''' '\ 490
Wiadomości ogólne 490
Ciastka nienadziewane .... 493
Ciastka nadziewane .... 494
Ciastka przekładane \ ' ' ' 494
Ciastka korpusowe ■•....■ ^
Herbatniki ! 495
Wyroby z ciasta kruchego ■.'.'.'. 495
Wiadomości ogólne .... 495
Kruszonka 497

Ciastka nieprzekladane 498
Ciaslka przekładane ' . 498
Ciaslka nadziewane 498
Ciastka korpusowe 499
Herbatniki kruche 499
2.5. Wyroby z ciasta biszkoptowego . 500
Wiadomości ogólne 500
Ciastka przekładane 504
Ciastka korpusowe 505
Babki biszkoptowe 505
Herbatniki 507
2.6. Wyroby z ciasta biszkoptowo-tluszczowego 508
Wiadomości ogólne . " 508
Ciastka przekładane . 509
O.astka korpusowe 510
iiabtd 510
HaW::s;;ki 513
2.7. Wyroby 2 ciasta parzonego 514
2.7.3. Wiadomości ogólne 514
2.7.2 Ci?.:H:ri 516
2:1.:. 1 ■j drobne 517
2.8 ' 1' by beżowe 517
2.9. *'■ 1.9.i. <' brlnski mas 518
2.9.2. f.M^ 518
2.9.1 rV?tvJniki 520
2.10. K^7,!i> wyroby ciastkarskie 521
Wyio' y z ciast łączonych 521
Wyroby z ciasta zbijanego 521
Wyroby obgotowywane 521
Serniki, jabłeczniki, makowce 524
Ciastka piankowe 527
Wyroby z okruchów 527
2.11. Torty i mazurki 527
Torty biszkoptowe 527
Torty biszkoptowo-tłuszczowe . 529
2.U.3. Torty różne 529
2.11.4.. Mazurki 530
Pierniki 531
Wafle 535
3. Wyposażenie techniczne zakładów ciastkarskich 538
Wiadomości ogólne 538
Drobny sprzęt ciastkarski . . . 538
Maszyny do ubijania, mieszenia i miażdżenia . . . . . .540
Formierki do ciast 544
Piece 547
Mechanizacja procesów produkcyjnych 548
4. Receptury ciastkarskie 557
4.1. Warunki opracowania receptur ■ . 557
13
4.2. Ustalanie receptur ■ • : ,h.„_r7U w półproduktach ciastkar-
4 3 Obliczanie zawartości cukru . tłuszczu w po p ...
skich na podstawie suchej masy ■ ■ ■
5. Ocena jakości póh,roduktów i wyrobów gotowych .... 56,
Ocena laboratoryjna ''.....%]
Ocena organoleptyczna ..■•:••"
6. Kalkulacja ceny wyrobów ciastkarskich 564
Literatura 566

Pleśnienie pieczywa i wyrobów ciastkarskich oraz metody zapobiegania
pleśnieniu 590
Bakteryjne psucie się pieczywa 594
Bakteryjne zakażenia wyrobów ciastkarskich 595
Kryteria zdrowotnej jakości wyrobów ciastkarskich 597
Mikrobiologiczne metody badań wyrobów piekarskich i ciastkarskich 597
Metody badania trwałości wyrobów piekarskich i ciastkarskich . . 598

VI. Zagadnienia mikrobiologiczne i samtarna
w produkcji piekarskiej i ciastkarski j
doc. dr Hanna Opuszyńska, dr inż. Elżbieta Staszewsku
A. Mikrobiologia w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej
doc. dr Hanna Opuszyńska, dr inż. Elżbieta Staszewska
1.
1.1. 1.2. 1.3.
Mikroflora maki i surowców pomocniczych 568
Mikroflora mąki 568
Mikroflora surowców pomocniczych 570
2.
2.1.
2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.
2.2.4. 2.2.5.
2.3. 2.4.
2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.
3.
Metody kontroli mikrobiologicznego stanu mąki i surowców pomocni­
czych 572
Drobnoustroje powodujące fermentację ciasta 572
Wiadomości ogólne 572
Fermentacja spontaniczna i drobnoustroje żytnich zakwasów . . 575
Rozwój drobnoustrojów .575
Charakterystyka drożdży żytnich zakwasów 576
Charakterystyka bakterii fermentacji mlekowej w żytnich zakwa­
sach 579
Współistnienie drożdży i bakterii fermentacji mlekowej w żytnich
zakwasach 579
Rozwój mikroflory a parametry technologiczne wytwarzania ciasta
żytniego 581
Drożdże piekarskie 584
Metody mikrobiologicznej oceny żytnich zakwasów oraz kontroli jakości
drożdży piekarskich 588
Wprowadzenie 588
Kontrola liczbowego stanu mikroflory żytnich zakwasów ... 588
Kontrola jakości drożdży piekarskich ' ' . 588
589 589
Mikroflora szkodliwa w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej oraz sposoby
zapobiegania jej obecności
3.1. Podział drobnoustrojów
14
8. Sanitarno-higieniczne aspekty produkcji piekarskiej i ciastkarskiej
dr inż. Elżbieta Staszewska
J, Ważniejsze przepisy prawne 598
1.5. Akty podstawowe 598'
Wymagania sanitarne 600
Wymagania specjalne w produkcji wyrobów o przedłużonej trwałości 604
% Zasady przestrzegania higieny produkcji 604
2.3. Wprowadzenie 604
Chemiczne środki do mycia i odkażania 605
Fizyczne środki odkażające 608
Sposoby mycia i odkażania 609

Sporządzanie roboczych roztworów podstawowych środków myjących 609
Mycie i odkażanie 610
3. Wewnątrzzakładowa kontrola sanitarnego stanu warunków produkcji 611
3.?. Zakres kontroli .611
Metody mikrobiologicznej kontroli czystości 611
Kryteria oceny czystości mikrobiologicznej 612
Literatura 612
VII. Eksploatacja urządzeń technicznych, remonty
mgr inż. Ryszard Barański
1. Montaż urządzeń technologicznych w piekarni i ciastkami . . ~. 613
1.1. Przygotowanie obiektu do montażu, organizacja montażu . . . 613
Wprowadzenie 613
Czynności przygotowawcze 615
Przebieg montażu ■ 615
15

Regulowanie i rozrach miąimń piekarekcMdastkarsfcieii .... 619
Remonty araaszya pielksrsMess i dasfearslicfe 621
Ogólne zasady wykonywania prac konserwacyjno-remontowych . 621
Zasady organizacji służby konserwacyjnej i remontowej .... 621
Wyposażenie warsztatów remontowych . . . . ... 632
Literatura g34
Skorowidz rzeczowy 635


"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie tytułów

add_me.gif

Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. (Czasami przy cz-b zdjęciach możliwe artefakty powodowane przez skaner - charakterystyczne pasy.) Możliwe też błędy w zapisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i licze na wyrozumiałość.


piekarstwo ciastkarstw 01.jpg

piekarstwo ciastkarstw 02.jpg

piekarstwo ciastkarstw 03.jpg

piekarstwo ciastkarstw 04.jpg

piekarstwo ciastkarstw 05.jpg

piekarstwo ciastkarstw 06.jpg

piekarstwo ciastkarstw 07.jpg

piekarstwo ciastkarstw 08.jpg

piekarstwo ciastkarstw 09.jpg

piekarstwo ciastkarstw 10.jpg
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.