Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

CIECHANOW Ziemia Ciechanowska Historia Archeologia

CIECHANÓW Ziemia Ciechanowska za ksiażąt

MILLENIUM CIECHANOWA

 

Materialy z sesji naukowo-popularnej w dn. 11 - 12. grudnia 1965r.

 

 

Stacja Naukowa

Mazowieckiego Ośrodka Badan Naukowych  Ciechanów 1969

 

 str. 236

stan db+ dobra okładka  lekko podniszczona obwoluta foto, ryciny, kolorowana mapka,

SPIS TRECI


1. Przedmowa . . . . . . 5

2. Kazimierz Chrostowski  -  Obchody Dziewięćsetlecia Ciechanowa ..... 7

3. Stanisław Pazyra — Dziewięć  wieków  Ciechanowa .... 12

4. Zdzislaw Rajewski - Pradzieje Ziemi Ciechanowskiej .... 31

5. Teresa Górska — Materiały archeologiczne do pradziejów Ziemi Ciechanowskiej .... 33

6. Adam Wolff — Ziemia Ciechanowska za książąt mazowieckich ... 39

7. Anna Borkiewicz-CeIińska — Osadnictwo Ziemi Ciechanowskiej w XV wieku .... 46

8. Anna Żaboklicka-Wąsowicz — Ziemia Ciechanowska w drugiej połowie XVI i XVII wieku .... 55

9. Stefan Gruszecki — Ideowe i polityczne oblicze Mazowszan w XVI wieku .... 61

10. Juliusz Łukasiewicz — Region ciechanowski w okresie wykształcania się stosunków kapitalistycznych (1864 — 1904) .... 77

11. Józef Kuczyński — Ruch kuIturalno-oświatowy w powiecie ciechanowskim przed pierwszą wojną światową .... 83

12. Benon Dymek — Ciechanów w latach 1914 1939. (Z dziejów ruchu robotniczego ) ... 93

13. Ryszard Juszkiewicz — Powiat ciechanowski w walce z Niemcami w latach 1939 — 1945 .... 123

14. Tadeusz Wyrzykowski — Ciechanów w okresie okupacji hitlerowskiej .... 171

15. Kazimierz Sobczak — Wyzwolenie Ciechanowa w 1945 r. .. 185

16. Józef Kazimierski — Rozwój przestrzenny miasta Ciechanowa . ...19O

17. Waclaw Kowalczuk-Kochanowski — Komunikat w sprawie odbudowy zamku w Ciechanowie ....  195

18. Robert Bartold — Ciechanów i Ziemia Ciechanowska w literaturze pknej .... 197

19. Jan Pilich — Słownictwo gwarowe w Ciechanowskiem . . . 20

20. Ignacy Boruszkowski — Rola powiatu ciechanowskiego w rozwoju województwa warszawskiego . .... 215.
21. J
ózef Szymański — Powiat ciechanowski w okresie dwudziestolecia PRL  — Rekonesans ... 222

 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.