Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

***** CIĄGNIKI ROLNICZE I SAMOCHODY - spis *****

 

 

CIĄGNIKI ROLNICZE

I

SAMOCHODY

 

Autor: Tadeusz NOWACKI
tWARDA okładka
Stron: 564
Format: B5
Stan: db
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze I Leśne Warszawa 1963r. Spis treści:

Rozdział I
WIADOMOŚCI WSTĘPNE

§ 1. Znaczenie ciągników rolniczych i samochodów w mechanizacji rolnictwa
§ 2. Historia rozwoju budowy pojazdów mechanicznych
§ 3. Typy ciągników, samochodów, motocykli i silników rolniczych używanych w rolnictwie

1. Podział ciągników, według przeznaczenia
Ciągniki rolnicze. Ciągniki transportowe. Ciągniki specjalne.
2. Podział ciągników według typów mechanizmów jezdnych
Ciągniki kołowe. Ciągniki gąsienicowe.
3. Podział ciągników w zależności od ciężaru i mocy silnika
Mikrociągnik (grupa 0). Ciągnik rolniczy bardzo lekki (grupa 1). Ciągnik rolniczy lekki (grupa II). Ciągnik rolniczy średni (gru¬pa III). Ciągnik rolniczy ciężki (grupa IV). Ciągnik rolniczy bar¬dzo ciężki (grupa V).
4. Podział ciągników w zależności od rodzaju silnika
5. Rodzaje samochodów
Samochody osobowe. Samochody terenowe. Samochody dostaw¬cze. Samochody ciężarowe. Samochody specjalne.
6. Rodzaje motocykli
Przyczepny silnik rowerowy. Moped. Skuter. Motocykl.
7. Rodzaje silników do napędu maszyn umiejscowionych
8. Ogólna budowa pojazdów mechanicznych

Rozdział II
ZASADY TERMODYNAMIKI

§ 4. Podstawowe wiadomości z zakresu termodynamiki

1. Czynnik termodynamiczny
Cieplny równoważnik pracy.
2. Prawa gazów doskonałych
3. Praca zewnętrzna gazu
Zamiana ciepła na pracę.
4. Przemiany cieplne w silniku spalinowym
5. Podstawowe pojęcia o teoretycznych obiegach pracy silników
Obieg Otto. Obieg Diesla. Mieszany obieg Sabathe.
6. Zasady ruchu ciepła
Przewodzenie. Unoszenie — konwekcja ciepła. Promieniowanie cieplne. Przenikanie ciepła.
7. Wymienniki ciepła
8. Teoria spalania

Rozdział III
WIADOMOŚCI OGÓLNE O SILNIKACH SPALINOWYCH

§ 5. Budowa i działanie silników spalinowych

1. Ogólny opis budowy silników spalinowych
Rzeczywiste obiegi pracy silników spalinowych.
2. Zasada działania czterosuwowego—silnika niskoprężnego
Suw ssania. Suw sprężania. Suw pracy. Suw wydechu.
3. Zasada działania dwusuwowego silnika niskoprężnego(gaźnikowego)
4. Zasada działania czterosuwowego silnika wysokoprężnego (wtrysko¬wego, Diesla)
Suw ssania. Suw sprężania. Suw pracy. Suw wydechu.
5. Zasada działania dwusuwowego silnika wysokoprężnego
Pierwszy suw. Drugi suw.
6. Zasada działania dwusuwowego silnika średnioprężnego z głowicą żarową
7. Zasada działania silnika rotacyjnego niskoprężnego
8. Zasady działania silników turbospalinowych
9. Porównanie silnika niskoprężnego z silnikiem wysokoprężnym
10. Moc indykowana silnika
11. Moc efektywna silnika
12. Jednostkowe zużycie paliwa
13. Określenie głównych wymiarów silnika

Rozdział IV
BUDOWA SILNIKÓW SPALINOWYCH

§ 6. Układ korbowy

1. Dynamika układu korbowego
2. Kadłub silnika
3. Cylinder
Tuleje cylindrowe. Kształty komór spalania. Liczba cylindrów i ich rozmieszczenie. Usterki cylindrów.
4. Tłok
Luz między tłokiem a ścianką cylindra. Niedomagania tłoka.
5. Pierścienie tłokowe
Usterki pierścieni tłokowych.
6. Sworzeń tłokowy
7. Korbowów
Usterki korbowodów.
8. Wał korbowy
Wały korbowe silników jednocylindrowych. Wały korbowe silni¬ków dwucylindrowych. Wały korbowe czterocylindrowych silników czterosuwowych. Wały korbowe silników sześciocylindrowych. Wały korbowe silników ośmio- i dwunastocylindrowych. Usterki wałów korbowych.
9. Tłumik drgań
10. Koło zamachowe

§ 7. Układ rozrządu

1. Rodzaje układów rozrządu
2. Rzeczywisty wykres rozrządu
3. Części układu rozrządu
4. Rozrząd silników dwusuwowych
5. Ustawicznie rozrządu
6. Usterki w działaniu układu rozrządu i sposoby zapobiegania

§ 8. Przebieg spalania paliwa w silniku
§ 9. Paliwa

1. Paliwa stałe
2. Paliwa płynne
3. Fizykochemiczne właściwości paliw płynnych
Chemiczny skład paliw. Ciężar właściwy. Temperatura za¬płonu. Przeciwstukowe (przeciwdetonacyjne) właściwości pali¬wa.
4. Paliwa gazowe i ich własności
Gaz generatorowy. Gaz biologiczny. Gaz płynny. Gaz sprężony.

§ 10. Układ zasilania silników gaźnikowych

1. Elementy zasilania silników gaźnikowych
2. Skład mieszanki paliwowo-powietrznej
3. Zasada działania gaźnika
4. Zasady wyrównywania składu mieszanki
Gaźnik z powietrznym hamowaniem wypływu paliwa. Gaźnik z wyrównawczą dyszą paliwową. Gaźnik z mechanicznym ha¬mowaniem wypływu paliwa.
5. Pomocnicze urządzenia gaźników
Dysza paliwowa biegu jałowego. Urządzenie rozruchowe. Pompa przyśpieszająca. Oszczędzacz.
6. Budowa typowych gaźników
Gaźnik K-13. Gaźnik SOLEX-40 UAIP.
7. Regulacja, obsługa oraz usterki gaźników
Regulacja gaźnika. Sprawdzanie przepustowości dyszy paliwo¬wej. Obsługa gaźników. Usterki gaźnika.

§ 11. Układ zasilania silników wysokoprężnych
1. Tworzenie się mieszanki w silnikach wysokoprężnych
Komora z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Komora wstępna. Komora wirowa. Komora z zasobnikiem powietrza
2. Pompa wtryskowa
Korektor wtrysku.
3. Przewody paliwowe wysokiego ciśnienia
4. Wtryskiwacz
5. Układ paliwowy silnika z głowicą żarową

§ 12. Układ zasilania silników napędzanych gazem
1. Paliwo do gazogeneratorów
2. Urządzenie gazogeneratorowe
3. Budowa silnika pracującego na gazie generatorowym
4. Napęd silników gazem płynnym
Przepisy obowiązujące przy napędzie gazem płynnym.
5. Napęd silników gazem, sprężonym
Przepisy obowiązujące przy eksploatacji samochodów o napędzie na gaz sprężony.

§ 13. Osprzęt układu zasilania silników

1. Zbiorniki paliwa
2. Przewody paliwowe niskiego ciśnienia
3. Pompy zasilające
Pompa przeponowa. Pompa tłokowa. Pompa zębata.
4. Filtry paliwowe
Filtr z wkładem filcowym cylindrycznym. Filtr z wkładem z płytek filcowych. Filtr z wkładem z siatki metalowej. Filtr metalowy płytkowy. Filtr z wkładem papierowym. Filtr z wkładem bawełnianym.
5. Filtry powietrza
Filtry bezwładnościowe. Filtry siatkowe. Filtry kombinowa¬ne.
6. Rury ssące i wydechowe
7. Tłumik
8. Usuwanie usterek układu zasilania silników gaźnikowych
9. Usuwanie usterek układu zasilania silników wysokoprężnych

§ 14. Regulatory obrotów

1. Działanie regulatora obrotów
2. Regulator obrotów ciągnika Zetor
3. Regulator obrotów ciągnika Ursus C-325
4. Regulator obrotów silnika KD-35
Korektor. Urządzenie do wzbogacania wtrysku.
5. Regulator obrotów silnika Ursus C-45

§ 15. Układ smarowania

1. Smary
Fizykochemiczne właściwości smarów. Szkodliwość domieszek mechanicznych i wody w oleju. Dobór oleju i warunki smaro¬wania.
2. Hydrodynamika smarowania
3. Zużywanie się oleju
4. Rodzaje układów smarowania
5. Elementy układu smarowania
Pompy olejowe. Filtry oleju. Chłodnica oleju. Przy¬rządy kontrolne.
6. Układy smarowania silników typowych ciągników
Układ smarowania silnika ciągnika KD-35. Układ smarowania silnika Zetor 25. Układ smarowania silnika Ursus C-45.
7. Zasady obsługi układu smarowania
8. Usterki układu smarowania

§ 16. Układ chłodzenia

1. Bilans cieplny silnika
2. Rodzaje układów chłodzenia
Chłodzenie powietrzne. Chłodzenie wodne. Chłodzenie przez odparowywanie wody.
3. Części składowe układu chłodzenia wodnego
Chłodnica. Płaszcz wodny. Pompa wodna. Wentylator. Termostat.
4. Obsługa układu chłodzenia
5. Usterki układu chłodzenia

§ 17. Układ zapalania elektrycznego

1. Przebieg zapalania elektrycznego w silniku niskoprężnym
2. Bateryjny układ zapalania
Cewka zapłonowa. Przyrząd zapłonowy. Świece zapłono¬we.
3. Iskrownikowy układ zapalania
4. Obsługa układu zapłonowego i jego usterki
Obsługa układu zapłonowego. Usterki układu zapłonowego.
5. Ustawianie zapłonu

§ 18. Rozruch silników spalinowych

1. Warunki rozruchu silników
Rozrusznik elektryczny. Spalinowy silnik rozruchowy. Roz¬rusznik bezwładnościowy.
2. Rozruch silnika gaźnikowego
Usterki występujące podczas rozruchu silnika gaźnikowego.
3. Rozruch wysokoprężnego silnika ciągnika Zetor
4. Rozruch wysokoprężnego silnika ciągnika KD-35
5. Rozruch silnika z głowicą żarową ciągnika Ursus C-45
Usterki występujące przy rozruchu silnika Ursus-45. Elektrycz¬ne urządzenie rozruchowe.
6. Rozruch silników gaźnikowych w okresie chłodów
Przygotowanie silnika do rozruchu. Uruchamianie silnika rozru¬sznikiem elektrycznym. Uruchamianie silnika korbą. Pod¬grzewanie silnika wodą. Podgrzewanie oleju silnikowego.
7. Rozruch silników wysokoprężnych w okresie chłodów
Rozruch silnika wysokoprężnego KD-35 podczas chłodów.

§ 19. Pomiar mocy i charakterystyki silników

1. Pomiar mocy silników
Hamulec.
2. Pomiar zużycia paliwa
Sekundomierz. Obrotomierz.
3. Urządzenie hamowni
4. Charakterystyki silników
Charakterystyka zewnętrzna. Charakterystyka regulatorowa. Charakterystyka regulacyjna.

Rozdział V
DYNAMIKA POJAZDÓW KOŁOWYCH I GĄSIENICOWYCH

§ 20. Ogólna dynamika pojazdów kołowych

1. Kinematyka koła kierującego na podłożu nieodkształcalnym
2. Dynamika koła kierującego na podłożu odkształcalnym
3. Kinematyka i dynamika koła napędowego sztywnego
Siła obwodowa i siła oporu toczenia kół napędowych
4. Przyczepność, poślizg i nacisk jednostkowy
Przyczepność i poślizg. Nacisk jednostkowy
5. Siły zewnętrzne działające na ciągnik kołowy
6. Warunki równowagi podłużnej ciągnika kołowego
7. Równowaga podłużna ciągnika kołowego z narzędziami zawieszanymi
8. Bilans mocy ciągnika kołowego
9. Siły działające na samochód
Siła działająca na obwodzie kół napędowych samochodu. Siły zewnętrzne działające na samochód w ruchu. Bilans sił działa¬jących, na samochód. Bilans mocy samochodu. Równowaga samochodu na wzniesieniu.

§ 21. Dynamika ciągników gąsienicowych

1. Kinematyka taśm gąsienicowych
2. Dynamika gąsienicy
Reakcja gleby na przednią część gąsienicy. Moc przekazywana przez mechanizm gąsienicowy na kadłub ciągnika. Moc zużywana na przetaczanie gąsienic. Moc zużywana na poślizg. Bilans mocy mechanizmu gąsienicowego.
3. Praca ostróg w glebie, poślizg i przyczepność gąsienic
Praca ostróg w glebie. Poślizg i przyczepność gąsienic.
4. Siły zewnętrzne działające na ciągnik gąsienicowy
Obwodowa siła napędowa i siła oporu przetaczania ciągnika.
5. Równowaga podłużna ciągnika gąsienicowego

Rozdział VI
MECHANIZMY NAPĘDOWE CIĄGNIKÓW I SAMOCHODÓW

Układ mechanizmów napędowych ciągników i samochodów.

§ 22. Sprzęgła

1. Rodzaje sprzęgieł
2. Typowe konstrukcje sprzęgieł
3. Obliczenie głównych wymiarów sprzęgła tarczowego ciągnika rolni¬czego
Obliczenie okładzin ciernych. Obliczanie sprężyn dociskowych. Obliczenie wału sprzęgłowego.
4. Regulacja sprzęgieł
5. Pomiar momentu obrotowego przenoszonego przez sprzęgło

§ 23. Skrzynia przekładniowa

1. Zadania skrzyni przekładniowej
2. Podział i zasada działania skrzyń przekładniowych
3. Budowa typowych skrzyń przekładniowych ciągników i samochodów
Skrzynia przekładniowa ciągnika Zetor-25. Skrzynia przekładnio¬wa ciągnika Ursus C-325. Skrzynia przekładniowa ciągnika Ursus C-45. Skrzynia przekładniowa (z biegiem bezpośrednim) ciągni¬ka KD-35. Skrzynia przekładniowa i układ napędowy nośnika narzędzi RS-09. Skrzynia przekładniowa z przesuwnymi kołami zębatymi stosowana w samochodach. Skrzynia przekładniowa z kołami stale zazębionymi stosowana w samochodach.
4. Synchronizator
5. Siły działające na elementy skrzyni przekładniowej
6. Sprawdzanie stanu technicznego skrzyni przekładniowej (usterki i ich usuwanie)

§ 24. Wał napędowy
§ 25. Mechanizm różnicowy i przekładnia główna

1. Ogólny układ mechanizmów tylnego mostu ciągników i samochodów
2. Przekładnia główna
3. Mechanizm różnicowy
Mechanizm różnicowy z kołami stożkowymi. Urządzenie do blo¬kowania mechanizmu różnicowego. Mechanizm różnicowy z kot¬łami walcowymi. Mechanizm różnicowy ciągników ze zwolnicą. Mechanizm różnicowy ciągnika Ursus C-308.

§ 26. Mechanizmy jezdne ciągników i samochodów

1. Mechanizmy jezdne pojazdów kołowych
Koła napędowe ciągników. Kola samochodów. Ogumienie po¬jazdów kołowych
2. Siły i momenty przenoszone od tylnego mostu na ramę ciągnika lub samochodu
Typy półosi. Siły przekazywane na ramę pojazdu.
3. Mechanizmy jezdne ciągników gąsienicowych
4. Obsługa mechanizmów jezdnych w ciągnikach i samochodach

Rozdział VII
MECHANIZMY KIEROWANIA

§ 27. Mechanika skrętu pojazdów kołowych i gąsienicowych

1. Mechanika skrętu pojazdów kołowych
2. Mechanika skrętu pojazdów gąsienicowych

§ 28. Mechanizmy kierowania i przednia oś pojazdów kołowych

1. Budowa i działanie mechanizmów kierowania pojazdów kołowych
2. Przednia oś pojazdów kołowych
3. Sprawdzanie i regulacja układu kierowania

§ 29.Mechanizmy kierowania ciągników gąsienicowych

Serwomechanizm ciągnika S-80.

§ 30. Hamulec

1. Ogólne wiadomości o hamowaniu
2. Zasada działania i podziału układu hamulcowego
3. Mechanizmy uruchamiające hamulce
4. Hamulce ciągników rolniczych, ich obsługa i regulacja

Rozdział VIII
RAMA, ZAWIESZENIE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

§ 31. Budowa ramy i zawieszenia ciągników i samochodów

1. Budowa ramy i zawieszenia samochodów
Ramy samochodów. Zawieszenie samochodu.
2. Budowa ramy i zawieszenia ciągników kołowych
3. Budowa ramy i zawieszenia ciągników gąsienicowych
4. Zaczepy rolnicze i transportowe

§ 32. Budowa i działanie podnośników do narzędzi zawieszanych

1. Korzyści wynikające z zastosowania podnośników i narzędzi zawie¬szanych
2. Ogólna charakterystyka podnośników
3. Podnośnik hydrauliczny i układ zawieszenia narzędzi ciągnika Zetor 25
4. Podnośnik hydrauliczny i układ zawieszenia narzędzi ciągnika Ursus C-325
5. Podnośnik hydrauliczny nośnika narzędzi RS-09
6. Regulacja głębokości roboczej narzędzi zawieszanych

§ 33. Mechanizmy napędzające maszyny rolnicze

Rozdział IX
NADWOZIA, PRZYCZEPY ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA

§ 34. Nadwozia

1. Rodzaje nadwozi samochodowych
2. Nadwozia ciągników
3. Konserwacja nadwozia

§ 35. Instalacja elektryczna pojazdu mechanicznego

1. Akumulatory
Zasada działania akumulatora. Pojemność akumulatora. Nie¬domagania akumulatorów. Ładowanie akumulatorów. Obsługa akumulatorów.
2. Prądnice samochodowe i ciągnikowe
Zasada działania prądnicy. Budowa prądnicy. Prądnice z re¬gulacją prądową. Prądnice z regulacją napięciową. Porówna¬nie prądnic. Prądnice prądu zmiennego. Obsługa prądnic. Kontrola obwodu ładowania.
3. Rozruszniki elektryczne
Rozruszniki z przesuwnym wirnikiem. Rozrusznik systemu Ben-dix. Rozruszniki wyłączane mechanicznie. Rozruszniki włącza¬ne elektromagnetycznie. Obsługa rozruszników.
4. Urządzenia ułatwiające rozruch
5. Elektryczne przyrządy kontrolne
Amperomierz. Pływakowy wskaźnik poziomu paliwa. Odległo¬ściowy wskaźnik temperatury.
6. Instalacja oświetleniowa
Budowa reflektora.
7. Instalacja sygnalizacyjna
Kierunkowskaz. Światło hamulcowe „Stop". Sygnały dźwię¬kowe.
8. Urządzenia elektryczne dodatkowe
Elektryczne wycieraczki szyb. Ogrzewanie wnętrza pojazdu.

§ 36. Przyczepy

1. Przyczepy ciągnikowe do transportu polowego
2. Przyczepy ciągnikowe do transportu leśnego i przyczepy specjalne
3. Przyczepy samochodowe

ZAŁĄCZNIKI

Charakterystyki techniczne ciągników kołowych
Charakterystyki techniczne ciągników gąsienicowych
Charakterystyki techniczne zespołu zawieszenia ciągników
Charakterystyki techniczne samochodów
Charakterystyki techniczne silników umiejscowionych
Charakterystyki techniczne motocykli

 

 

*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 10 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 6,50 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.