Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

DZIEJE POLAKÓW NA SYBERJI - JANIK - SYBERIA 1928

105.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
DZIEJE POLAKÓW NA SYBERJI Z 23 ILUSTRACJAMI

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
105A.JPG105B.JPG105C.JPG105D.JPG105E.JPG105F.JPG105G.JPG105H.JPG105I.JPG105J.JPG105K.JPG105L.JPG105M.JPG105N.JPG105O.JPG105P.JPG105Q.JPG105R.JPG105S.JPG105T.JPG
AUTOR -
*

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - *
WYDANIE - *
NAKŁAD - * EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
* JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM*) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
*

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - *
WYMIARY - * x * x * CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - * KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
*


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

MICHAŁ JANIK
DZIEJE POLAKÓW NA SYBERJI
Z 23 ILUSTRACJAMI
KRAKÓW 1928 NAKŁADEM KRAKOWSKIEJ SPÓŁKI WYDAWNICZEJ

SŁOWO WSTĘPNE

Związki Polski z Syberją nie zostały dotychczas należycie-oświetlone. Nie mamy nawet do tej pory dokładne] bibljografji polsko-syberyjskiej. Pomysł Zygmunta Librowicza, rzucony w Polskim Kalendarzu Piotrogrodskim za r. 1916, ażeby w Ossolineum skompletować pamiątki syberyjskie, między innemi przez urządzenie tam specjalnej bibljoteki syberyjskiej, daleki jest jeszcze od urzeczywistnienia. Niejedno wydawnictwo, znane tylko z zapisków pamiętnikarskich, może już nigdy nie da się odszukać.
Wspomnienia narodowe E. Helleniusza-Iwanowskiego (Paryż 1861 i 1864) i jego Wspomnienia lat minionych (Kraków 1876) okazują pierwsze bliższe zainteresowanie się pamiątkami sy-beryjskiemi. Pokaźną ilość cennego materjału historycznego i bibljo-graficznego znajdujemy w różnych pismach A. Gillera, zwłaszcza w Opisaniu ZahajkalsMej krainy (Lipsk 1867) i w książce Z wygnania (Lwów 1870). Kilka tytułów podał A. Bielowski we wstępie do Pamiętników księdza Ciecierskiego (Lwów 1865). L. Tatomir w Pamiętnikach o Sybirze (t Dziennik Literackie za r. 1865, Nr. 79—84) podjął pierwszą próbę częściowego ich opracowania. Nieco źródeł rosyjskich wymienił M. Dubiecki w Osadowym tv ziemi Mandzu (^Tygodnik Illustrowanya za r. 1874). Pierwsze obfite zapiski bibliograficzne o Syberji pomieścił Z. Librowicz w dziele-Polacy w Syberji (Kraków 1884), które było zarazem gruntowną na swoje czasy pracą o dziejach polsko-syberyjskich. Sporo nowych notatek dorzucili: A. Kraushar w Konfederatach barskich na Sy-beryi (Kraków 1895), H. Wiereieński w Literaturze Syberyi (c Tygodnik Illustrowany za r. 1898), M. Janik w Literaturze polskiej syberyjskiej (Lwów-Złoczów 1907), M. Rolle w zbiorze Z minionych stuleci (Lwów 1908), H. Mościcki w książce Pod znakiem Orla i Pogoni (Lwów-Warszawa 1923) i J. Gąsiorowski w Bibljografji druków dotyczących powstania styczniowego (Warszawa 1923).
W piśmiennictwie rosyjskiem kilkanaście tytułów książek polskich o Syberji spotykamy w poważnej pracy S. Maksimowa p. n. Sibir i katorga (Petersburg 1871), której autor korzystał niemało z Opisania Gillera i z urzędowych źródeł rosyjskich. Trzytomowa wyborna Sibirskaia Mbljografija (Petersburg 1891), zebrana przez W. J. Mieżowa, oprócz rosyjskiej uwzględnia w szerokiej mierze literaturę obcą, więc także polską; o ile chodzi o rzeczy ściśle polskie, ma ona dzisiaj już bardzo znaczne luki, ale wartości swojej nie straciła.
Stosunki Polaków z Syberją były przedewszystkiem ponie-wolne. Przebywali oni na Syberji jako jeńcy wojenni, zesłańcy i więźniowie polityczni, — w oczach rządu rosyjskiego niewolnicy -lub przestępcy, męczennicy narodowi w poczuciu społeczeństwa polskiego. Niewielka tylko liczba - zwłaszcza po rozbiorach kraju — wyjeżdżała tam dobrowolnie, zazwyczaj w służbie rządowej lub w poszukiwaniu zyskowniejszego zarobku. Ogromna większość — aż do czasu budowy kolei syberyjskiej — znajdowała się na Syberji przymusowo, i ten właśnie wzgląd nadaje swoisty charakter stosunkom polsko-syberyjskim i ich wykładnikowi w literaturze. Ujęcie owego charakteru i zobrazowanie całokształtu historji polsko-syberyj-skiej stało się zdawna pilnym obowiązkiem piśmiennictwa polskiego.
Wydając niniejsze studjum, mające poprzednika w dziele Z. Li-browicza z przed lat kilkudziesięciu, nie rościmy sobie pretensji, że jest ono doskonałe i wyczerpujące. Ujmuje w każdym razie największą ilość pozycyj bibljograficznych, korzysta z rękopisów i doprowadza dzieje związków polsko-syberyjskich do upadku caratu. Bierze zawsze źródła z pierwszej ręki, z wyjątkiem urzędowych rosyjskich, które — ciągle jeszcze trudno dostępne — dopiero przez przyszłych historyków mogą być w szerokim zakresie zużytkowane; o ile studjum pomieszcza także informacje urzędowe, opiera się na ogłoszonych już opracowaniach. Dając najpełniejszy narazie obraz stosunków polsko-syberyjskich w ich historycznym przebiegu, pragniemy znaleźć jak najrychlej uzupełniaczy, pogłębieieli i następców.
Za pomoc w poszukiwaniu źródeł składam p. Kazimierzowi Giebułtowskiemu gorące podziękowanie.

Kraków, 8 grudnia r. 1927. M. J.

SPIS NAZWISK

Nazwiska zesłańców podano drukiem zwyczajnym. Parni ętnikarzy i autorów, traktujących tematy syberyjskie, zaznaczono kursywą. Inne nazwiska przeważnie
pominięto.

Accord Cyrjak Ul, 222 Adamczyk Tomasz 136 Adamowski Józel 131, 222 Aksamitowski Antoni 122 Aleksandrowicz Michał 142 Aleksandrówna Marja 360 Ambrożewicz 208 Anański Jan 122 Anczykowski Józef 209, 217 Andreoli Emilio 357 Andriolli Elwiro Michał 378 . Andruszkiewicz Piotr 424 Andrzejkowicz Michał 132 Andrzejkowicz Mikołaj 123 Antonowiczowie 373 Arcangeli Febo 357 Arcimowicz Kazimierz 318 Augustynowicz Oktawjan 132 Awejde Oskar 411
Baczyński Gyprjan 141
Bagrynowski Kornel 410 Bajkowski Gracjan 165 Bakałarz 136 Bakunin Michał 353 Bal 37
Balińska Marja 132 Baliński Karol 131 Banzarow Dorćłki 17 Barankiewicz Maciej 96
Baranowski Franciszek ks. 122
Bartkiewicz Edward 430
Bartkiewicz Władysław 144
Bartochowski Aleksander 121
Bartochowski Seweryn 121
Bartoszewicz Elżbieta Jefremowa 216
Barycki Sebastjan 135
Bauer Marie-Bcrnard 402
Bazylski(Bazylewski) Kazimierz 143,222
Beaupre Antoni 97, 131, 174, 182
Beer Leon Feliks 384
de Belcour Thesly Franciszek August 60—63
Bem Aleksander 143, 259
Bem Karol 217
Benedictus Polonus 31—33
Beniowski Maurycy August 56, 59, 63—66, 75
Berezariski 37
Beźniuk Dymitr 231
Bębnowski Teofil 141
Biegański Stanisław 131, 208
Bielańska Firlej K. 170, 357
Bielawski Jan 96
Bielikowicz Michał 249
Bieliński Aleksander 131, 135
Bielski Kazimierz 65
Birkenmajer Józef 4.30
Bittner Stanisław 424
Błoński Rafał 135, 206—209
Bniński Roman 339
Bobkiewicz Aleksander 136
Boblewski Jan 121
Boczkowski Edward 132
Bodkiewicz Jan 136
Bogdanowicz Jakób 111
Bogdaszewski Karol 131, 208
Eoguński Jan ks. 122, 190
Bogusławski Józef W, 141, 216,221—3
Bogusławski Wiktor 373
Bogusławski Władysław 373
Bogusz Antoni lii
Bohdanowics Florjan 409—413 "
Bohdanowicz Sebastjan 97
Bohusz Józef 81
Bohuszewiez Marja 416
Boki] Michał 143
Bokszański Juljan 141
Bołsumowska Tekla 286
Borgio Ernesto 357
Borkowski Franciszek 101, 110
Borkowski Władysław 132 Borowski Piotr 131, 174 Brochocki Marceli 131, 235
Brodowski 79
Broner Ludwik 96
Broniewski Siemion 91
Broniszewski Ludwik ks. 342
Bronowski 160
Brygier Jan 424
Brynk Jerzy 131
Brynkowa Kazimiera 289
Brzoza 136
Brzozowska Eliza 279
Brzozowski Walerjan 131
Budrewicz Wincenty 101
Budziński 143
Bugień Benedykt ks. 358
Bułdeskuł Ignacy 150
Bułhak ks. 74
Bułhak Tomasz 131, 193-4, 222
Bułhakowa Teresa 131
Bużyński Józef ks. 387, 391
Bylewski Jan 131
Bylicki Franciszek 312, 355 Bystrzycki Jędrzej 111 Byszewski Antoni 263 Byszewski Arnold 158
Caroli Luigi 353, 357
Cejzyk Feliks 292
Gejzyk Ignacy 208, 292—3
Geliński Narcyz 318—327
Celt Kazimierz 387
Cetnerski Józef 424
Chełmicki Eustachy 121, 176
Chelmicki Roman 121, 176
Ghłopicki Wincenty 159, 190
Chmielewski Jan 97
Ghmielewski Paweł 39
Chocimski 40
Chodakiewicz 231
Ghodakowski Dominik 14 J, 222
Ghodkiewicz Karol 341
Chodorowicz Gwidon 263
Chodorowicz Michał 263
Ghodyniecki Paweł 373
Chodźko Józef 274
Chojecki Lubicz Karol 52—59
Chołodecki Białynia Józef (Ćwik) 362
Cholodowski (Chodowski) Władysław
145
Chomiczewski Bronisław 142 Chomiczewski Kajetan 142, 209 Chomiński Stanisław Tadeuszowicz 388 Chomnicki 216 Chrapowicka Katarzyna 206 Chruszczewski Ksawery 263 Chwalibóg Mieczysław 142 Chyliczkowski Jan ks. 28 Ciągliński ks. 386 Cichocki Roman 131 Ciekierski Faustyn 85—89 Ciecierski Sebestjan 83, 84, 87 Ciechanowski Andrzej 132 Cieszejko Adam 260
Cybulski Maksymiljan 141 Cyryna Piotr 131 Cytowicz 336 Cywiński Franciszek 143
Czajewicz Ludwik ks. 340
Czaki 121
Czaplicki F. M. Władysław (pseud.
Lumilski) 4, 19, 311, 312 Czapski Edward 366—369 Czapski Edward 368 Czapski Teofil 131 Czarnocki Jan 370 Czeczot Jan 101, 103 Gsekanowski Aleksander 376—8 Czekotowska Kazimiera 370 Czekotowski Piotr 370 Czermiński 121 Czerniak Maksymiljan 301 Czernichowski Nicelor 41—42 Czernik Wandalin 329—330 Czerny Aleksander 132 Czerny Szwarcenberg Józef 356 Czernyszewski Mikołaj 357 Czerski Jan 342, 373 Czerwiński Aleksander 141, 222 Czetwertyński Dymitr 383 Czeticertyński Włodzimierz 363 Cziczerin Denys 56, 92 Czosnakiewicz Edmund ks. 338 Czubek Wojciech 136 Czyżyk 372
Dalbor Maksymilian (Ćwikliński) 362
Dalewski Aleksander 143, 294
Dalewski Franciszek 143
Danilowski Władysław 379
Danowski Florjan 143
Daszkiewicz Cyprjan 101
Dauksza Mikołaj 132
Daidd Wincenty 135
Dawidowicz Józef Sylwester 343—4
Dawidowski Karol 131
Dąbrowski Aureljan ks. 83—88
Dąbrowski Jarosław 315
Dąbrowski Józef 145
Deko 370
Dellert Andrzej ks. 339
Denker Aleksander 135
Deręgowski Aleksander 176
Deskur Jędrzej 141
Dłuski Michał 84-88
Dobkiewicz Konstanty 143, 260
Dobrowolski Bonifacy 293
Dobrski Leopold 141
Dobrycz Stefan 141
Domaradzki Stefan 424
Domaradzki Władysław 424
Domejko kozak 260
Donica Antoni 97
Dorant Ludwik 136
Dorossewicz W. 19
Dorotkiewicz Konstanty 216
Dostojewski Teodor 8, 218
Dotkiewicz Stanisław 176
Dowiat 143
Drewnowski Rafał ks. 340
Dmiyłowski Władysław 150
Duhiecki Marjan 41, 43, 141
Dubrawski Andrzej 74, 78
Dubrowski 44
Dunajewski Władysław 176
Durów Sergjusz 218
Dutkiewicz Stanisław 141
Dworakowski 143
Dworzaczek Józef 318
Dyamentowski Wacław 37
Dyboski Roman 430
Dybowski Benedykt 10, 327, 373—6
Dymiński Teodozy ks. 371
Działyński Ignacy 78, 80
Dzierżanowski 324
Dzik Józef 278
Dzwonkowski Aleksander 135
Ehrenberg Gustaw 131, 195—6 Ejchmiiller Ignacy 371
Eljaszewicz Leopold 321—7
Epsztajn Mikołaj 383
Facewicz Ludwik 356
Fajnberg Robert 142
Felińska Ewa 109, 131, 184—7
Feliński Zygmunt Szczęsny 124, 395
Felzenhard Rozalja 417
Fijałkowski Feliks 222
Firetka Mikołaj 122
Fiszer Otton 141
Flek 91
Frankowski Roman 373
Frenkel Daniel 383
Gałecki Józef 142
Garczyński Antoni 145
Gass jeneral 245
Gawiński Zenon 136
Gęsiorowski ks. 122
Gibasiewicz Antoni 135
Gideński 91
Giedrojć Kazimierz 388
Giedrojć Wincenty Gedeon 276—8
Gieysztor Jakób 344—351
Giller Agaton 14, 19, 44, 45, 69, 91, 115,145,151,156,193,196,227—234, 268, 339, 344
Ginejko Michał 143
Giupponi Ambrogio 357 Głębocki Elizeusz ks. 70—71 Godebska Lucyna 131 Godebski Ludwik 131 Godlewski Wiktor 373 Golejewski Henryk 121 Gołomberski 91 Gołyński Jacek 121, 131 Gorajscy 374
Gordon J. (Jatowt) 102, 252—5 Gorzkowski Franciszek 82 Górski Napoleon 135, 216 Gosławski Maurycy 113 Gosselin Emilja 160, 220, 288
Grabowski Fortunat 131 Gralewski Mateusz 272—275 Grocholska Ksawera 267, 285—6 Grochowski Wojciech 142 Grodzicki Filip 121 Gross Adam 135 Grottger Artur 449 Grudziński Ignacy 142 Gruszecki Adolf 222 Gruszecki Henryk 135 Gruszecki Michał 19, 132 Gruszewski Adolf 141 Gryb Wincenty 143 Gudzińska 383 Gumowski Tytus 144 Guzowskie 373
Grzegorzewski Aleksander 141, 222 Gzowski Gerwazy 135, 354
Haas Karol ks. 135
Haciński Dezyderjusz ks. 115
Hahn 91
Harbut J. St. 160
Hartung Mikołaj 391
Hausman Michał 391
Helleniusz E. (Iwanowski) 102, 108,
164, 188, 272 Henkel Dionizy 359 Heydatel Jan 101 Hildebrand Karol 132 Hirszfeld Józef 135, 216 Hofmeister Apolin 141, 260 Holcendorf 370 Holsztajn Hieronim 174, 190 Hołowiński Wilhelm 165 Hordyński Józef 121 Horodecki Onufry 143 Horodeński pułk. 74 Horoszewicz Wincenty 144 Horoszko 40
Hryncewics Tatko Juljan 16, 311 Hryniewiecki Adolf 370 Hubert Henryk 312
Ignatiew 54
Iliczewskij gubernator 92—3 Ilnicki 373 Innocenty IV 31 Iwanowski, p. Helleniusz Iwanowski Anastazy 323 Iwaszkiewicz Anzelm 109 Iwaszkiewicz Janusz 112 Izbicki Henryk 410 Izbicki Władysław 410 Izdebski Konstanty 263
Jabłonowski Antoni 108
Jabłoński 155
Jabłoński Adolf (Jasieńczyk) 255—6
Jacek Odrowąż św. 34
Jackiewicz Józef 132
Jadryncew N. 15
Jakubowicz Longtn 205
Jakubowski Adolf 273
Jakubowski Jakób 97
Jakuszkin 202
Jan de Piano Carpino 31
Jandałowicz Marek ks. 68, 73
Janiewicz Andrzej 101, 110
Janiewicz Wiktor 269
Janik 323
Janiszewski Antoni 132
Janiszewski Ludwik 132, 192—3
Janiszewski Wincenty 141
Jankowski Antoni 143
Jankowski Jan 101
Jankowski Piotr 121
Janowicz Ludwik 416
Januszkiewicz Adolf 161—4, 175, 185
Januszkiewics Eustachy 162
Jarmółowicz Juljan 143
Jarzewscy bracia 121
Jarzyna Leopold 132, 216
Jarzyna Narcyz ks. 132
Jasieńczyk, p. Jabłoński Adolf
Jasiewicz Onufry ks. 339
Jasiński Dominik ks. 141
Jastrzębski Jan 137
Jastrzębski Zenon 358, 424
Jaszczołd 359
Jaworski Hipolit 269—270
Jaworski Wincenty 92
Jeleński Napoleon 132
Jermak Bazyli Alenin 35, 39
Jeżowski Józef 101
Jocz 2-do v. Grosmanowa 415
Jodko Ewaryst 143
Jodtowski Jan Stanisław 361—2
Jodsiewicz Al. 142
Jordan Feliks 141, 167
Jordan Juljan 141
Juchnowski 79
Judycki Iwan 388
Judycki Stanisław 83, 86, 88
Jurkowski Władysław 132
Justynowicz ks. 424
Juszkiewicz Kazimierz 145
Juszniewska z Królikowskich 107
Juszniewski Aleksy 202
Kabat 337
Kaczorowski Ignacy ks. 339
Kalinka W. 163, 245
Kalinowski Józef (0. Rafał) 339, 351
Kalinowski Karol 278
Kalinowski Konstanty 222
Kamieński Dlukyk Adam 38—41
Kamieński Henryk 142
Kamieński Marceli ks. 98
Kamiński Władysław 136
Karasiński August 222
Karecki ks. 336
Karpińska Marja 122
Karpiński Aleksander 135
Karpiński Felicjan 136
Karpowicz 97
Karśnicki Tomasz 139
Karśnicki Walenty 121
Kasprzycki Mateusz ks. 334
Katarzyna II 50, 57, 61, 71, 75
Katerla Stanisław 336
Kaweczyński Jędrzej ks. 38
Kądzielski Stanisłaio 422—5
Kennan Jerzy 3, 23
Kędrzycki Juljan 339
Kiedroński 323
Kieniewicz Hieronim 301
Rierdej Zygmunt (Wielhorski) 387—91
Kiernozycki 412
Kiersnowski Rafał 176
Kiersnowski Stanisław 167, 176
Kietliński Stanisław 373
Kimbar z Poznańskiego 97
Kirkorowa 373
Kisiel Maurycy 132, 189, 192
Kisielewski Kazimierz 122 Kleczkowski Jan 121 Kleczkowski Władysław 148
Klemensiewicz Edmund 363
Klimańska Zofja 143
Klimkiewicz Roch ks. 341
Klimowicz Wincenty 370
Klopflajsz Wilhelm 142
KUtkowski Zygmunt 144
Kłossowski Adam 132, 208
Knake Adolf 155
Knoll Franciszek 148—154
Kobyłecki Józef 19, 170-1
Kochanowski Franciszek 142
Kochański ks. 334
Kohn Albin 229
Kolankiewicz 373
Kolczyński Ignacy 97
Kolesiński Baltazar 249
Kolumna Zygmunt 251
Kołłątaj Hugo 89-90
Kołodziejczyk Mieczysław 355
Komarnicki Kamil 400
Komorowski Gwido ks. 338
Kompit Włodzimierz 359
Kon Feliks 417—8
Konarski Szymon 123—5,128—131,392
Kononowicz 92
Konoplicki Juljan 148
Kopeć Józef 68, 72—77
Koprowski Robert 262
Korczyński Ludwik 217
Kordaszewski Henryk 132
Korolenko Włodzimierz 9, 415
Korolewski 191
Korowajew Mikołaj 132
Korsak Hugo 132
Korycki 336
Korzeniowski Nałęcz Apollo 332
Korzeniowski Michał 141, 222
Korzun Władysław 381
Kosarzewski Ignacy 43
Kosiewics Benedykt 141
Kossakowski Jarosław 367
Kossakowski Walerjan 132
Kossakowski Wincenty 09
Kossecki 373
Kossowski Władysław 305
Kostecki Bolesław 415
Kolarski Marian 424
Kotkowski Władysław 324—7
Katon Jakób 328
Kotowski Franciszek 190
Kowalewski Jan 132, 359
Kowaletcski Józef 101, 104—5
Kowalski Józef 336
Kowalski Juljan 262
Kowerski Stefan 391
Kownacki Hipolit 160
Kozakiewicz Stanisław 132
Koziarkiewicz Grzegorz 293
Kozicki Ksawery 58
Kosieradski Bohowityn Aleksander
171
Kozłowski Kazimierz 68 Kozłowski Michał 101 Koźlakowski Juljan 260 Koźrniński Józef 142 Kónig Jan 142 KraJtmer G. 5 Krajewski Aleksander 132
Krajewski Henryk 142 Krajewski Władysław 220 Kraków Stanisław 387 Krantz Alzatczyk 109 Krapotkin Piotr A. 14, 21 Krasiński Adam bp 395—6 Krasiński Zygmunt 439—441 Krasowski Władysław 410 Kraszewski J. I. (Bolesłaiclta) 30ł,
308
Kraushar A. 53, 127, 180 Kredowicz Apolinary 121 Kręćki August 373 Kroczewski Wincenty ks. 122, 190 Kruniewicz Paweł 143 Krupski Stanisław (X. Purk) 331—2 Krynicki Franciszek 142 Krynicki Jan 101 Krzeczkowski Szymon 136 Krzesimowski Stanisław 253 Krzywicki Hipolit 132, 208 Krzyżanowski Jerzy 43 Krzyianowski Karol 217 Krzyżanowski Piotr 292 Krzyżanowski Seweryn 108 Księżopolski Ludwik 121 Księżopolski Władysław 873 Kukieł Bolesław 237 Kukieł Rronisław (?) 311 Kwlassyński Mikołaj ks. 341—2 Kulesza 208 Kulczycki Innocenty 43 Kulcsycki Ludwik 106 Kulikowski kanonik 78 Kulikowski żołnierz 277 Kułakowski Feliks 101 Kurek Filip 122 Kurella 122 Kwiatkowski 323 Kwiatkowski Jan 423
Lachowicz Feliks 110 Lachowski Karol 122
Landowski Paweł 315, 316, 319 Landy Stanisław 414 Larski Vonlar Jan Hieronim 47 Laskowscy 370 Laskowski Fulgenty ks. 132 Lenartowicz Teofil 443—4 Leparski Stanisław 107 Leśniewicz Joachim 132 Leśniewiczowa Ludwika 132 Leszczyński 43 Leszczyński Franciszek 359 Letki 373
Lewandowska Felicja 414 Lewandowski 254, 256 Lewicka mecenasowa 257 Lewicki Cels 135 Lewicki Feliks 360—1 Lewicki Michał 136 Limanowski Bolesław 82, 118 Linkiewicz Wincenty 143 Lipski Józef 135 Lipski Nikodem 176 Lisowski Aleksander 136 Lisowski Feliks 112 Litwinowicz Szymon 133 Lityński Jan 142 Lizowski Tomasz 93 Lubliński (Lubelski) Juljan 109 Luboradzki Antoni 122 Luboradzki Gracjan 132 Lubowicki Jan 132 Lubowidzka Józefa 288 Lucenay de Karol 132 Lucy Władysław 132 Lutkiewicz Bronisław 249 Lutyński Józef 122
Ładowski Remigjusz ks. 43 Łagowski Józef 340, 370 Łapczyński Kazimierz 136 Łazowscy Edwardowie 380 Łempicki Eugenjusz 122 Łempicki Michał 132
Łojewski Józef 135 Łowicki Maciej 132, 197 Łoziński Józef 101 Łukaszewski Hilary 101 Łuniewski Jan 142, 259 Łuniewski Teodor 142, 259 Łunin Michał 201, 237
Maciejowicz 43
Maciejowski Bolesław 135
Macijewski Juljan 133
Mackiewicz 372
Maj Jan 217
Majewski Ksawery 143
Makowiecki Michał 370
Maksimów S. 9, 47, 58, 91, 93, 116
Malczewski Franciszek 159, 190
Malczewski Jacek 449
Malczewski Jan Adam 353
Malczewski Wilhelm 231
Malewski Franciszek 101
Malicki Karol 318
Malinowski 79
Malinowski Paweł 43
Malinowski Seweryn 145
Małecki Józef 132
Mamojew N. J. 128—9
Maniewski 40
Mańko Benwenuty ks. 142, 266—8
Marcinkiewicz Jan 122
Marcinkiewiczówna Kamila 370
Marcinkowski 375
Marchocki Karol 132, 190
Markiewicz podpułk. 150—1
Markowski 191
Marszand Jan 222
Marten Dominik 132
Maszewski Tadeusz ks. 98
Maazkowski Gaspar 108, 132, 196-7
Matras Stanisław ks. 335—9
Mazaraki Ludwik 142
Mazurajtis Szymon 144
Mączewski 337
Mersz Jan 142
Mewius 206
Mczyński Leonard 355—8
Miaskowski Stanisław 365
Michalska Fryderykowa 132
Michalski Fryderyk 132
Michalski Lucjan 132
Michalski Wilhelm 133
Michalewicz Jan 101
Mickiewicz Adam 101—4, 433—4
Migurska Albina 180—5
Miffurski Wincenty 122, 180—3
Mikołaj I 114, 146, 169, 183
Mikutowicz Michał 143
Mileski Jan 272
Milewski Edward 133, 274
Milkuszyc K. 36
Mirecki Aleksander 142, 209
Mirecki Michał 142
Misiurewicz Fortunat 150
Mitkiewicz Zdzisław 373
Mniszchówna Maryna 37, 41, 52
Mocarski Jan 135
Moczydłowski 56
Modselewski Jan Wincenty Michał
58, 115, 142, 223—7 Mojżelówna 278 Mokrzecki Cezary 143 Monikowski Henryk 142 Moraczewski Michał 167 Moroz Mikołaj ks. 341 Morozewicz Stanisław 132 Morzycki Stanisław 142 Mosiłowski Franciszek 381 Mościcki ks. 391
Mościcki Henryk 81, 94—7, 101, 106 Moszyński Piotr 109, 157, 165, 253 Moszyński Teolil 142 Mroczkowski Teodor 1-42 Mrozowski Jan 133 Mrozowski Tomasz 132 MucMiński A. 34 Muklanowicz Jan 373
Murawiew Aleksander 201 Murawiew Amurski 236 Murawiew Artamon 200 Murawiew Wieszatiel 146—7 Musiałowicz Jan 217 Mystkowski Maciej 122
Nagiel 323
Naniewski Wacław 427
Napiorkowski Teolil 142
Narbutt Bolesław 359
Narkiewicz Jan ks. 342—3
Nartowski Franciszek 363
Nartowski Jan 84, 87
Neumark Lambert 373
Nieciuński Ignacy ks. 122
Nieczajewski Antoni 97
Niemira Stanisław 133
Niemirowski Leopold 290—2
Niemirowski Ludwik 132
Niemirycz Nikodem 390
NiemojewsM Stanisław 37
Niemojowski Ludwik 4, 12, 415
Niernojowski Wincenty 159
Niepokojczycka Katarzyna 132
Nowacki Stanisław 94—5
Nowak 328
Nowakowski Jan 136
Nowakowski Karol 315, 327
Nowakowski Stanisław 122
Nowakowski St, 29
Nowakowski Wacław (Edward z Sul-
gosiowa) 71, 334—9, 390 Nowicki Adrjan 337 Nowicki Fortunat 394 Nowicki Napoleon 132 Nowiński Władysław 387
Obniski Adam 133 Oboleński książę 202 Oborski Ksawery 14# ^ Ochocki Jósafat ks. 77—80 Ochocki Nepomucen 78
Offenberg 143
Ogrodziński Dionizy 133
Ohryzko Józafat 264, 319, 374, 426
Ojżanowski ks. 122
Olesza Jerzy 132
Olizar Filip 132
Olizar Józef Kalasanty 97
Olizar Karol 132
Olszewski Józef 144
Olszewski Michał 132
Onoszko ks. 396
Opaliński Jan 96
Opinski Józef 142, 209
Opman Artur 30, 447
Opolski Aleksander 133
Oraczewski Jan 132
Orda Napoleon 132
Ordyński Feliks 111
Ordyński Karol 111
Orlicki Erazm 208
Orpiszewski Ignacy 122, 179
Ortyński Stanisław Kostka 67—8
Orzeszko Antoni 132
Orzeszko Wacław 132
Osiecimski Juljan 133
t Oskar kulawy^ 256—263
Oskierko strażnik 74
Oskierko Aleksander 352, 383
Oskierko Witold 387
Ostromęcki Aleksander 424
Ostrowski Edward 19, 264—5
Ostrowski Teodor 136
Ostrowski Tomasz 362
Oświęcimski Walery 143
Pacewicz 336
Palewski J. ks. 427
Panasiuk Jakób 122
Pankowski 323
Panów Mikołaj 201
Pantoczek Franciszek 136, 275—6
Paprocki Gustaw 373
Parys 293
Pasierbski Hipolit 144
Pawlikowski Bogusław 359
Pawłowice Edward 391—2
Pawłowski 122
Pawłowski Konstanty 262
Pawłowski Tyburcy ks. 132, 192
Pawłucki Dymitr 37
Pawłncki Jan 37
Pawsza Adam 167
Pawsza Antoni 76, 164-9, 176, 190
Pawsza Jakób 78
Pawsza Tadeusz 76
Perowski gubern. 104, 246
Peszke Aleksander 142
Peszke Franciszek 259
Peszke Samuel Bogumił 95—6
Petraszkiewicz Ksawery 274
Pęczkowski Jan 122
Piasecki 321
Piekarski Józef 370
Pieniążek Albin 277
Piesakowski 122
Pietraszewski 137
Pietraszkiewicz Ksawery 133
Pietraszkiewicz Onufry 101, 105
Piłat Stanisław 269
Pilatowski 273
Pilitowski Teofil 263
Pilutowski 371
Piłsudski Bronisław 19, 419—20
Piłsudski Józef 418, 422, 445
Piniński Edward
Pióro Ignacy 136
Piotrowski 79
Piotrowski Gerard ks. 428
Piotrowski Eufin 208, 210-4
Pisanko ks. 340
Piwarski Konstanty ks. 342
Plater Michał 100
Pląskowski 370
Pleczewski ks. 142
Płaszczewski Hipolit 142
Podbereski Romuald 143
Podgórski (Zagórski) 155
Podgórski Michał 142
Podhorodeński Marjan 132
Podlewski Karol 132
Pogorzelski Karol 249
Poklewski Koziełł Alfons 208, 226-7,
289, 354, 411 Polkowski ks. 367 Pomarańshi Stefan 144 Pomiechowski Jan ks. 342 Poniatowski Andrzej 97 Popiel Aleksander 133 Popowski Józef 339 Porczyński Edward 133 Potocki Antoni 370 Pozerski Edward 143 Poznański Stefan 87 Preiss Aleksander 142, 209 Prószyńscy 381 Prószyński Konrad 381 Pruniewicz 371
Pruszkowski Bartłomiej ks. 269 Pruszkowski Witold 449 Pruszyński Piotr 133 Pruszyński Zygmunt 133 Przesmycki Wincenty ks. 427 Przewłocki Kajetan 13ó Przewłocki Seweryn 263 Przewiocki Stanisław 259 Prsyborowski Walery 229 Przybyłko Stanisław 318 Przygodzki Edmund 375 Pugaczew Iwan 55, 57, 67 Pułaski Antoni 57 Puszczyn Jan 202 Puszkin 107 Puzdrowski August 358 Pypin 45
Rabcewicz Kazimierz 133 Rabcewicz Władysław 132 Raciborski Hipolit 142, 222 Raciborski Władysław 356
Raczkowski Gabrjel 337
Raczyński Eustachy 122, 235
Radbolski 91
Radzikowski Feliks 142
Radzimiński 411
Rakowska Salomea 28(5
R akowski Aleksander 133
Rapczyński Kazimierz 133
Raynert (Reiner) Jakób 320—27
Regnier Anicet 142
Rehberg Tadeusz 359
Reiter Bronisława 136
Eejchcl Chrystjan 292
Rejchman Bronisław 8, 20, 425
Renier ks. [Józef z Zacharyssek) 237
Reutt Tomasz 391
Ritter 383
Rochański Józef ks. 142
Rodkiewicz Aleksander 133, 136
Rodziewicz Ignacy 132
Rodziewicz Teresa 132
Roer (Róhr, Reer) Jan 142
Rogiński 412
Rogowski Jan 430
Rogoziński Teodor ks. 339, 354
Rojewski Michał 338
Rojewski Stanisław 412
Rokicki 217
Rolle Klotylda 144
Rolle Ksawery 144
Rolle Michał 103, 133, 333
Romanowicz 373
Rosiewicz Grzegorz 133
Rostowski Łobanow Jakób 200
Roszkowski Adolf 132
Roszkowski Jędrzej ks. 122
Rościsław, p. Rozmanith Antoni 4
Rościszewski Kazimierz 122, 167, 176
Rozmanith Antoni 4, 313
Rolański Paweł 111—12
Ruciński Justynjan 132, 186—192
Rudnicki Józef 142, 222
Rudnicki Juljan 135
Rudnicki Karol 142, 222 Rudzki Antoni 142 Rukiewicz Michał 110—111 Rupert gen.-gubern. 203 Rnprecht Karol 142, 234—7 Riick von Plettenburg Antoni 320 Rycerski Adam ks. 336 Rydlewski 176 Rydzewski Jan 144 Rzążewska Józefa 132 Rza.żewski Walery 132 Rzeczniowski Leon 142 Rzewuski Seweryn 50 Rzewuski Wacław 50
Sabiński Juljan 115, 132, 188, 193,
197—206
Sadowski Kazimierz 122 Sajczuk Teodor 122 Sakowicz Hieronim 133 Sakowska Magdalena 177 Salomonowicz ks. 78 Samborski Henryk (Ostoja) 363- ] Sanguszko Roman 157, 166, 169 Sansewicz 135 Sapieha Paweł 425 Saryczew jen. 3 Saskiowicz Adolf 122 Sasinowicz Józef 122 Sawaszkiewicz Tekla 391 Sawicz Franciszek 270—72 Sawics Norbert 133 Sawiczewski Konstanty 132 Serednicki Eustachy 133 Serno-Sołowiewicz Mikołaj 316 Sieciński Konstanty 135 Siedlecki Kazimierz 269 Siemaszko Wincenty 143 Siennicki s Bończe Ludwik 45—T Siennicki Krzysztof 45—6 Sienkiewicz Jan ks. 121 Sierakowska Apolonia 251 Sierakowski Zygmunt 246, 251
Sierociński Jan Henryk ks. 150 Sieroszewski Wacław (Sirko, K. Ba-
grynowski) 9, 19, 411, 413—15 Siesicki Jan 122 Sikorska 165 Silicz ks. 78
Siwiński Jan 4, 354—55 Skarzyński Dionizy 142 Skarźyński Michał ks. 147 Skarżyński Onufry 142 Skibicki Franciszek 288 Skierski Karol 132, 208 Skirmuntt Kazimierz 393 Skirmunttowa Helena 392—94 Skonieczny Michat 144 Skórzewski Henryk 136 Skrzetuski Justyn 143 Sławiński Bronisław 362 Słobodziński Walerjan 143 Słowacki Juljusss 119, 434—39 Smoczyński Wincenty ks. 396 Smolik Przecław 429 Sobańska Róża 163,166,169,246,285-86 Sobański Gotard 165 Sobański Ludwik 169 Sobolewski Jan 101, 133 Sobolewski Ludwik 142, 259 Sochaczewski Aleksander 449 Sochański Józel 93 Socharzewski Hipolit 133 Sokołowski 97 Sołtan Krzysztof 40 Sołtyk Kajetan 50 Sosnowski Arystarch 133 Sowiński Wincenty 387 Stadnicki Henryk 400 Stanicwicz Jan 263 Staniszewski Jan 142 Stankiewicz Grzegorz 96 Stankiewicz Karol 380 Starseński Leopold 446 Stecki .Józef ks. 340 .Stetkiewicz Jan 143
Stetkiewicz Józef 143
SMepniak S. M. 408
Stobnicki Ksawery 136
Stołkowski Tomasz 40
Stójkowski Teofil 136
Straszewski Walenty Antoni 66
Strumiłło Ignacy 176
Strzelnicki Władysław 133, 274
Strzemeszny Jan 371
Strzemiński Konstanty 417
Stubendorf Juljan 177
Studnicki Władysław 3, 417
Sulicki Edward 263
Sulczyński Walery 144
Sulimirski Antoni 122
Suminski Zygmunt 373
Surzycki Juljan 136, 142
Susło Baltazar 136
Suzin Adam 101—104
Suzin August 261
Syczewski Feliks 208
Syrwid Onufry ks. 336
Ściegienny Dominik 136, 387
Ściegienny Karol 136
Ściegienny Piotr ks. 134, 136, 141, 226
235, 275
Śliwowski Przemysław 144 Świda Bolesław 370 Świda Jan 349, 350 Świdziński Michał 145 Świerczewski Leon 145 Świerczewski Onufry 132 Swięłorsecki ApoUnary 369—72 Świętorzecki Rodryg 370 Szafrański Andrzej 262 Szafrański Franciszek 144 Szajdewicz ks. 201 Szalewicz Kazimierz 131, 208 Szaniawski Konstanty 144 Szaniawski Lucjan 132 Szaramowicz Gustaw 317 Szarłowski Aleksander 91 Szarowolski 150
Szczepkowski Wolfgang 132 Szczerbińska Aleksandra 422 Szelest (Białkowski) Roman 356 Szemiot 411
Szepietowski Aleksander ks. 338 Szewczenko Taras 247—48 Szkup Władysław 249 Szlenkier Józef 316 Szokalski Franc. Ksawery 150 Szróder 176 Szulc Adoll 356 Szwarce Bronisław 107 Szwernicki Krzysztof 237—40 Szyć (Syc) Adolf 132 Szyć Joachim 144 Szyłow jen. 356—8 Szyinanowski Michał 145 Szymański Adam 19, 415, 448 Szyrnański Seweryn 133 Szymkiewicz Antoni 69—70 Szyszko Szymon ks. 122
Tabeńska Elżbieta 380—82
Tabeński Jarosław 391
Taraszkiewicz Ludwik 145
Tarczewski Szymon 144
Tarkowski Alojzy 136
Tarnowski Marcin 109
Tarnowski Stanisław 110
Taube Henryk 133
Terlecki Franciszek 132
Tłuchowski Marjan 122
Toczyski Józef 222
Toharzewski Szymon 214—20, 353—4
Tóliński Karol 142
Tomaszewicz Dionizy 96
Tomaszewski Stanisław 135
Tomkiewicz Stanisław 370
Trepka Nekanda Kazimierz 412, 426
Trochanowska Tekla 380
Tropiański Konstanty 293
Troszczyński Feliks ks. 142
Trubeccy 107
Trynkowski Ludwik ks. 132 Trzaskowski Adam 112 Turczyński Juljitsz 159 Turno Ludwik 142 Tuszewski Józef ks. 336 Tyszkiewicz Jan 375 Tyzenhauz 202
Ujejski Kornel 403, 411 Uklejewski Ludwik 143 Umińska Rozalja 289 Umiński Józef ks. 31 Umiński Wojciech 132
Veit Mateusz ks. 427 Venanzio Alessandro 357
Walicki Leopold 337
Wałecki Antoni 132
Wałecki Józel 142, 145
Wałecki Zygmunt 142
Warawski Ferdynand 319
Warchowski Jan 136
Waryński Ludwik 415
Wasilewski Wacław 14, 20, 425
Wasiłowski Ignacy 196
Wazowie 37—48
Wąsowicz 92
Wąsowicz Cyprjan 142
Wąsowiczowa Paulina 142
Wąsowski ks. 391
Weber Hilary 122
Wejsztord Paweł 143
Wenda Alojzy 142
Wereszczyński Jan 191
Werner Tomasz 135
Weryho Antoni 370
Weryho Edmund 370
Wessel Mikołaj 391
Węgłowski Zygmunt 378
Węgrzyn 37
Wężyk Aleksander 132, 196
Wielohorski Mieczysław 383
Wiercieński Henryk 36, 44,142, 364-5
Wiernikowski Jan 101
Wierzbicki Michał ks. 147
Wiewiórowski 122
Więckowscy Władysławowie 135, 288
Wilczewski Ignacy 324
Wilczopolska Paulina 166, 187, 287 Wilkońska Paulina 139
WinnicM Stanisław 133
Wiskowski Rudolf 133
Wiszniewski Stanisław 412
Witkiewicz Jan 101—104
Witkiewicz Stanisław 381
Witkowski 412, 426
Witkowski Juljan 278
Witbowski Władysław 136
Wodziński 321
Wohl Henryk 373
Wojciechowski 371
Woysiatyn 370
Woytkiewicz Jan 97
Wokulski Henryk 135
Woli Ferdynand 202
Wolicki Konstanty 58, 109, 122
Woliński Henryk 142
Wolski Włodzimierz 444
Wołkońska Marja 107, 111, 188
Wołonsowicz Michał 143
Worcell Mikołaj 109
Worożbiuk Onufry 151
Woźniakowski Jan 217
Wroński Edward (Skonieczny) 316, 324
Wroński Stanisław 374
Wróblewski Jan 155
Wyrzykowski Mieczysław, 132, 222
Wysiekierski Teofil 133
Wysocki Piotr Jacek 153, 167 i 0 .
Zabielski Aleksander 263 Zabłocki Stanisław 122 Zacha Konstanty 112 Zahorski Jan 133, 272 Zajączkowski Paweł 206
Zaleski Bohdan 241, 441
Zaleski Bronisław 102, 244—51 392
Załęski Jan 132
Zaiuski Józef bp 50—52
Zan Tomasz 100—103
Zapałowski Władysław [Płomień) 386—7
Zapolska G. (Maskoff) 446
Zapolski 122
Zapolski Downar Edmund 340
Zarębski Mieczysław 142
Zarzycki Adam 136
Zawadzki Franciszek 133
Zawadzki Hipolit 142
Zawadzki Józef 135
Zawadzki Władysław 269
Zelwietr Hieronim 122, 208
Zenowicz Despot Bratoszyński Aleksander 232, 238, 311, 336, 349
Zgórek Franciszek 356
Zieliński Florjan 133
Zieliński Gustaw 122, 176—180 Zieliński Juljan ks. 132 Zielonka Kornel 359—60 Zielonka Ludwik (Adolf Jankowski)
358
Zielonka Michał ks, 122, 247 Zienkowicz Feliks 352 Zienkowicz Jan 74 Ziółkowski Wacław ks. 83—6 Zubczewski 355 Żródłowski Jan 133 Żakowicz Teofil 391 Zeligowski Edward 143, 263—4 Żłobicki 176
Źmijewski Eugenjusz 132, 194 Żmijowski 323 Żochowski Józef 140, 216 Żochowski Władysław 140 Zurakowski 370 . Źychliński Ludwik 19, 316 Żydejko Michał 97 Żyskar Fryderyk ks. 48, 240, 428

SPIS ILUSTRACYJ
Po str.
(Pochód na Sybiry rysunek Artura Grottgera. (Oryginał w zbiorach ks.
Czartoryskich w Gołuchowie)................. VIII
^Zesłanie studentów, obraz Jacka Malczewskiego........... 100
Piotr Moszyński. (Wedtug rysunku Wł. Majeranowskiego w zbiorach Muzeum Czapskich w Krakowie)................. 112
Piotr Wysocki. (Według portretu w zbiorach rodziny Kicińskich)..... 160
Roman Sanguszko. (Według portretu L. Horowitza w zbiorach hr. Potockich
w Warszawie)........................ 168
Justynjan Ruciński. (Wedtug fotografji)................ 192
Ewa Felińska. (Według portretu nieznanego autora).......... 192
Antoni Beaupró w wieku młodzieńczym. (Według portretu; oryginał w posiadaniu dra Antoniego Beauprś w Krakowie).......... 192
Ks. Piotr Ściegienny. (Według fotografji w zbiorach Muzeum Czapskich
w Krakowie)......................... 224
Rufin Piotrowski. (Według fotografji w zbiorach Muzeum Czapskich w Krakowie) ............................ 224
Agaton Giller. (Według współczesnej litografji)............. 240
^Wigilja na SyberjU, obraz Jacka Malczewskiego. (Oryginał w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie)............... 288
Jakób Gieysztor. (Według fotografii).................. 352
Jozafat Ohryzko. (Według fotografji).................. 352
0. Wacław Nowakowski. (Według fotografji).............. 352
Józef Kalinowski w 2y-ym roku życia. (Według fotografji)........ 352
^Okuwanie w kajdany^, obraz Aleksandra Sochaczewskiego. (Oryginał w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie)............. 384
Józef Piłsudski. (Według portretu Ant. Kamieńskiego).......... 416
Bronisław.Piłsudski. (Według fotografji)................ 416
sWa granicy Azju, obraz Aleksandra Sochaczewskiego. (Oryginał w zbiorach
Muzeum Narodowego we Lwowie)............... 432
^Ciosanie krzyża^, rysunek Artura Grottgera............. . . 448
"Dźwiganie krzyża^, rysunek Artura Grottgera............. 448
Szkic mapki Syberji północnej i centralnej.............. 466SPIS TREŚCI

Słowo wstępne......................... V
Rozdział I. Opisanie Syberji.
Nazwa. - Położenie. — Klimat. - Krajobraz. - Drogi i koleje. -Etapy. — Ludność rosyjska i kozacka. — Jej charakter, zwyczaje i obyczaje. - Sekciarstwo. - Mieszkania. - Polacy zesłani i dobrowolnie osiedleni. - Ich rola na Syberji. - Tubylcy. - Chińczycy. - Katorż-nicy i brodiadzy. — Fauna. - Flora. - Skarby mineralne. - Warunki rozwoju.....................od str. 1—28
Rozdział II. Pierwsi Polacy na Syberji.
Druga ojczyzna Polaków. — Najazd Mongołów a Innocenty IV. -Podróż Jana de Piano Carpino i Benedykta Polaka. - Wiarygodność opowiadania. — Legenda o św. Jacku Odrowążu. — Trzy wieki przerwy.......................od str. 29—34
Rozdział III. Od Batorego do wielkiej wojny północnej.
W drużynie Jermaka. - Za Wazów. - Tradycja o Marynie Mnisz-chównie. - Jezuita Jędrzej Kaweczyński. - Przygody Adama Kamieńskiego Dłuźyka. - Kolonja polska nad Amurem Nicefora Czernichow-skiego. - Polacy nad Wołgą za Jana Sobieskiego. - Uchodźcy dobrowolni. - Za sprawę Leszczyńskiego. - Ludwik i Krzysztof Sien-niccy. - Jan Hieronim Vonlar Larski i jego przekład Tomasza a Kempis ... -..................od str. 35—44
Rozdział IV. Od konfederacji barskiej do wyprawy na Moskwę.
Przypadki biskupa Józefa Załuskiego. - Rejestr rękopiśmienny konfederatów barskich. - Pamięć dzieł polskich Karola Lubicz Gho-jeckiego. - Panin Bugar. - Dziennik Thesby de Belcoura. - Osobliwe zdarzenia sławnego Maurycego Augusta Beniowskiego. - Pobożny Stanisław Kostka Ortyński. - Karmelita Marek Jandałowicz. -Proces Antoniego Szymkiewicza. - Kapucyn Elizeusz Głębocki. - Za powstanie Kościuszkowskie. - Brygadjer Józef Kopeć. - Opat Józafat Ochocki. - Szef Ignacy Działyński. - Wierność w miłości i przyjaźni. - Po rozbiorach. - Ukaz cara Pawła z 1796 r. - Związek Patrjotyczny. - Pamiętnik księdza Faustyna Ciecierskiego. - Hugo
Kołłątaj w Moskwie. - Sprawa tomska z 1814 r. - Pierwszy pa- . miętnik z Kaukazu Stanisława Nowackiego. - Samuel Bogumił Pe-szke. - W niewoli u Kirgizów. — Listy jezuitów Maszewskiego i Kamieńskiego ......................od str. 49—99
Rozdział V. Za tajne roboty przed powstaniem listopadowem.
Młodzież litewska. - Listy Tomasza Zana. - Nieugięty Jan Cze-czot. — Samobójstwo Jana Witkiewicza. - Uczony Józef Kowalewski. — Onufry Pietraszkiewicz. — Towarzystwo Patrjotyczne. - Nasi a De-kabryści. — Seweryn Krzyżanowski. - Piotr Moszyński. - Towarzystwo Przyjaciół Wojskowych. — Michał Rukiewicz. — Zorzanie. — Feliks Lachowicz. - Wytrwały Paweł Rożański .... od str. 100—112
Rozdział VI. Prześladowania, spiski i zsyłki za Mikołaja I po powstaniu listopadowem. Za powstanie listopadowe. — Próba ustalenia cyfry. — Niedola zesłańców.— Komitet Narodowy Polski.— Towarzystwo Demokratyczne.-Namiot Narodowy. — Partyzantka Józefa Zaliwskiego. — Artur Zawisza i Michał Wołłowicz. - Młoda Polska. - Szymon Konarski. - Stowarzyszenie Ludu Polskiego. — Hasło Gustawa Ehrenberga. — Zjednoczenie. - Komitet Centralny w Poznaniu. — Młodzież polska w Berlinie. - Związek Narodu Polskiego. — Związek Demokratyczny w Warszawie. — Propaganda ks. Ściegiennego. — Pietraszewcy w Rosji. — Bractwo Cyryla i Metodego w Kijowie. - Ruch rewolucyjny w Europie zachodniej. — Rok 1846. — Związek patrjotyczny. — Związek Młodzieży Litewskiej albo braci Dalewskich. - Powstanie wielkopolskie w r. 1848. — Powstanie na Węgrzech. — Drobne próby podczas wojny krymskiej. — Prześladowanie unitów...................od str. 113—147
Rozdział VII. Pamiętniki wygnańców za rok 1831 i 1833.
Tragedja omska z 1837 r. - Pamiętniki Franciszka Knolla. — Ksiądz Jan Sierociński i doktor Franciszek Szokalski. - Usitowana ucieczka Piotra Wysockiego. — Adolf. Januszkiewicz. — Antoni Pawsza. — Książę Roman Sanguszko. - Szesnastoletnia Sikorska. — Książka o Syberji Jó- -zefa Kobyłeckiego. - Aleksander Kozieradzki. — Wspomnienia Konstantego Wolickiego. -i- Magdalena Sakowska. - Poeta Gustaw Zie-liński. — Nieszczęśliwa próba ucieczki Albiny Migurskiej . od str. 148—183
Rozdział VIII. Wspomnienia Konarszczyków.
Ewa z Wendorfów Felińska. — Justynjan Ruciński. — Ludwik Jani-szewski. — Tomasz i Teresa Bulhakowie. - Sceny z gycia koczowniczego Eugenjusza Zmijewskiego. - Świętokrzyżcy. — Poeta Gustaw Ehren-berg. - Apostolski Aleksander Wężyk. - Entuzjasta Gaspar Maszkow-ski. — Maciej Łowicki. - Cenny rękopis Juljana Sabińskiego. - Spół-życie z Dekabrystami. — Pamiętnik Rafała Błońskiego . . od str. 184—209
Rozdział IX. Pamiętniki z późniejszych zsyłek Mikołajowskidi.
Nadzwyczajna ucieczka Rufina Piotrowskiego. — Wytrwały Szymon Tokarzewski. - Nieszczęśliwy Józef Żochowski. — Wspomnienie o Teo-
dorze Dostojewskim i Sergjuszu Durowie. — Dostojewski o naszych. — Józef Bogusławski. - Rękopis Jana Wincentego Michała Modzelewskiego. -Zasłużony Agaton Giiler. - Karol Ruprecht. - Ksiądz Krzysztof Szwer-nicki. - Listy Dionizego Skarżyńskiego........od str. 210—241
Rozdział X. Grupa orenburska.
Dawność wygnaństwa w kraju Przyuralskim. - Bronisław Zaleski. — Zacny doktor Gass. - Ks. Michał Zielonka. - Stosunki z Tarasem .Szewczenką. - Wyprawa na Ak-Meczet. - Zygmunt Sierakowski. -Jakób Jatowt (G-ordon). — Śmierć Lewandowskiego pod kijami. — Adolf Jabłoński (Jasieńczyk). — Rękopis nieznanego wygnańca. — Imieniny Ottona Fiszera. — Poeta Edward Żeligowski (Sowa). — Książka Edwarda Ostrowskiego................od str. 242—265
Rozdział XI. W głębi Rosji i na Kaukazie.
W głębi Rosji. - Ksiądz Benwenuty Mańko. - Na Kaukazie. -Stanisław Piłat. - Hipolit Jaworski. - Miłośnik ludu Franciszek Są-wicz. — Mateusz Gralewski. - Życie umysłowe wygnańców. — Mikołaj Korowajew. - Franciszek Pantoczek. - Wierszowane wspomnienia Wincentego Gedeona Gedrojcia. — Tragedja wiarusa Kulikowskiego. - Cnotliwa Mojzelówna. - W. Dawid i Karol Kalinowski ... do str. 266—278
Rozdział XII. Rzut oka na okres Mikołajowski.
Duchowe oblicze wygnańców. - Cytadela w Warszawie. - Komisja śledcza. — Trubecki i Bibikow. — Pochód etapami. — Katorga. — Opiekunowie wygnańców. — Róża Sobańska, Ksawera Grocholska, Paulina Jełowicka, Eliza Brzozowska, Tekla Bołsumowska, Jan Tarnawiecki i Salomea Rakowska. - Emilja Gosselin. - Zacne Rosjanki. - Alfons Koziełł Poklewski. - Organizacje samopomocy. - Biblioteki. - Specjalne uzdolnienia. — Malarz Leopold Niemirowski. — Dobrowolny Chrystian Rejchel. - Katorżnik artysta Ignacy Cejzyk. - Muzyk Wolfgang Szczepkowski i inni.................od str. 279—294
Rozdział XIII. Dokoła powstania styczniowego.
Nastroje przed r. 186ĆJ. - Wzrost ideologji demokratycznej. -^ Propaganda rewolucyjna z Zachodu i Wschodu. - Stosunki między rewolucjonistami polskimi a rosyjskimi. - Rola Michała Nikiforowicza Kat-kowa. - Ludzie czołowi w okresie walki zbrojnej. - Egzekucja z 5 sierpnia 1864 r. - Prześladowcy i współczujący. - Ofiary ... od str. 295—309
Rozdział XIV. Powstanie polskie nad Bajkałem.
Gubernatorowie na Syberji. - Aleksander Despot-Bratoszyński Ze-nowicz. - Czarna księga Władysława Czaptickiego. - Położenie wygnańców. - Geneza powstania nad Bajkałem. - Kierownicy. - Zdrada. -Manifest po zamachu Karakozowa. - Budowa skrugobajkalskiej^ drogi. -Hasło Narcyza Celińskiego. - Brak stanowczości i niezgoda. - Katastrofa. - Egzekucja z 27 listopada 1866 r. - Wrażenie w Polsce. -Wiersz Kornela Ujejskiego. - Pamiątki namogilne. - Losy Karola No-
wakowskiego. — Próba ucieczki w 1868 r. — Ucieczka Jakóba Kotona. — Trwały rozdźwięk wśród zesłańców z powodu powstania nad Bajkałem. -Wandalin Czernik. - Znaczenie ofiary dla potomności . od str. 310—330 Rozdział XV. Pamiętniki wygnańców za rok 1863.
Parniętnik-powieść Krupskiego. - Apollo Nałęcz Korzeniowski. -Księża zesłańcy. - Pamiętnik ks. Stanisława Matrasia. - Wacław No-wakowski. - Wigilja w Usolju w 1865 r. - Profesor Juljan Kędrzycki. -Księża w Tunce. - Mikołaj Kulaszyński. - Jan Narkiewicz. - Anastazy Jadachowski. — Józef Dawidowicz. - Wygnańcy o swojem posłannictwie na Syherji. - Rozważania Jakóba Gieysztora. — Józef Kalinowski. - Drugie zesłanie Szymona Tokarz ewskiego. - Rosjanin Mi-chajłow. - Jan Siwiński - Leonard Męzyński. - Włosi na Syberji. -Emilio Andreoli. - Ludwik i Kornel Zielonkowie. - Feliks Lewicki. -Jan Jodłowski. — Henryk Wiercieński. — Henryk Samborski. — Tomasz Ostrowski. - Edward Czapski. - Apolinary Świętorzecki. - Sprawa Ejchmiillera. - Benedykt Dybowski. — Aleksander Czekanowski. — Ludwik Niemojowski. - Michał Gruszecki. - Marjan Dubiecki. - Władysław Daniłowski. - Elżbieta Tabeńska. - Malarz martyrologii syberyjskiej, Aleksander Sochaczewski. - Albin Kohn. - Poemacik Leona Beera.......................od str. 331—384
Rozdział XVI. Pamiętniki zesłanych w głąb Rosji. - Charakterystyka wygnaństwa postyczniowego.
W głębi Rosji. - Bronisław Szwarce. - Władysław Zapałowski (Płomień). - Zygmunt Kierdej (Wielhorski). - Nikodem Niemirycz. -Edward Pawłowicz. - Rzeźbiarka Helena Skirmunttowa. - Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. - Biskup Adam Stanisław Krasiński. -Jasełka polskie nad Kostromą. - Zapomniani. - Sybiracy o zasługach zesłańców polskich. - Twarda szkoła wygnania. - Zasługi naukowe i kulturalne. — Rola wygnańców w życiu ogólno-narodowem. - Znaczenie wygnaństwa wobec Europy. - Wzrost ideologii rewolucyjno- -społecznej. - Pogłębienie zagadnienia niepodległości. — Znaczenie moralne wygnaństwa i jego wpływ na życie wewnętrzne narodu polskiego .......................od str. 385—407
Rozdział XVII. Ruch rewolucyjno-spofeczny przed wojną światową.
Ruch rewolucyjny w Rosji. - Propaganda socjalizmu w Polsce. -Florjan Bogdanowicz. - Wacław Sieroszewski. - Proletarjatczycy. -Ludwik Janowicz. - Feliks Kon. - Polska Partja Socjalistyczna. -Bronisław i Józef Piłsudscy. - Pomoc z kraju. - Związek Narodu Polskiego. - Prowokacje. - Proces kijowski z 1892 r. - Stanisław Kądzielski. — Dobrowolni podróżnicy. - Bronisław Rejchman. — Wacław Wasilewski. - Paweł Sapieha. - Misja redemptorystów w 1908 r. -Załamanie się caratu na polach Sybiru. - Spostrzeżenia ks- Gerarda Piotrowskiego ...................od str. 408—431
Rozdział XVIII. Syberja w twórczości ogólno-polskiej. - Zakończenie.
Dostojność stówa i wizji. — Sybir u Mickiewicza. — Postaci syberyjskie u Słowackiego. — Anhelli. — Ostatni Krasińskiego. — Wiersze Bohdana Zaleskiego, Kornela Ujejskiego i Teofila Lenartowicza. - Marsz sybirski Włodzimierza Wolskiego. — Gwiazda Syberji Starzeńskiego. — Sybir Maskoffa. — List ze Syberji Or-Ota. - Echa z Sybiru. — Powieści Sieroszewskiego i Szkice Adama Szymańskiego. — Wizja Artura Grottgera. - Witold Pruszkowski. — Jacek Malczewski. —
Zakończenie....................od str. 432—451
Spis nazwisk....................od str. 453—466
Spisilustracyj................... str. 467
Spis treści.....................od str. 468—472

105A.JPG105B.JPG105C.JPG105D.JPG105E.JPG105F.JPG105G.JPG105H.JPG105I.JPG105J.JPG105K.JPG105L.JPG105M.JPG105N.JPG105O.JPG105P.JPG105Q.JPG105R.JPG105S.JPG105T.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.