Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich Gary S.Beckr

g.jpgl_pusty_.jpgp.jpg
Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich

Ekonomia XX wieku

autor: 
Gary S. Becker
wydanie: 
PWN, Warszawa 1990r.
nakład: 
1350+150 egz.
stron: 
523
wymiary: 
120/195
stan: 
dobry, książka używana
okładka: 
miękka
zdjęcie: 
autentyczne

koszt wysyłki: 
List polecony/paczka  6,50zł    Priorytet+ 1,50zł


kilka słów o książce / spis treści
G. S. Becker, znany ekonomista amerykański, jest przedstawicielem teorii neoklasycznej. Punktem wyjścia jego koncepcji jest pojęcie homo oeconomicus, jednostki ludzkiej gospodarującej ograniczonym zasobem środków i dążącej w istniejących warunkach do zmaksymalizowania swojej użyteczności, a więc zarówno swoich szans przeżycia, jak i różnego rodzaju „satysfakcji". Teoria Beckera sięga do bardzo starych źródeł ekonomicznego neoklasycyzmu, poczynając od J. Benthama i A. Smitha, poprzez A. Marshalla, aż do nowszych koncepcji ekonomicznej teorii dobrobytu i współczesnej „nowej teorii konsumpcji". Oryginalność zamieszczonych w niniejszej książce trzynastu esejów leży nie tyle w samej metodzie - „podejściu ekonomicznym", polegającym w gruncie rzeczy na analizie procesów optymalizacyjnych - ile w tym, że owa metoda została z całą konsekwencją zastosowana bądź to do tych sfer działalności ludzkiej, które dotychczas ekonomia wyrzucała poza nawias swoich zainteresowań, bądź też do tych, w których stosowane dotychczas rachunki optymalizacyjne były obwarowane mnóstwem nierealistycznych założeń. Biorąc na serio stare twierdzenie Benthama, że „nawet namiętność kalkuluje", G. S. Becker analizie prowadzonej w kategoriach korzyści i straty czy zysku i kosztu poddaje takie problemy, jak: dyskryminacja rasowa, decyzje polityczne, wybór partnera w małżeństwie, decyzje o liczbie i jakości potomstwa, działania altruistyczne, gospodarowanie czasem przeznaczonym na działalność zarobkową i czasem wolnym.Spis treści
Przedmowa do wydania polskiego . . !............
Część I. Wprowadzenie .....................
Rozdział I. Ekonomiczne podejście do zachowań ludzkich .
Część II. Cena i przesąd ........./■..........
Rozdział II. Efektywna dyskryminacja ............
1. Model ...........................
2. Dyskryminacja a kapitaliści ...............
3. Dyskryminacja i segregacja ...............
4. Dyskryminacja a mniejszości ekonomiczne.......
5. Dyskryminacja w świecie rzeczywistym.........
6. Dyskryminacja stosowana przez mniejszości......
7. Dodatek matematyczny .................
Część III. Prawo i polityka...................
Rozdział III. Konkurencja i demokracja ...........
1. Konkurencja w demokracjach idealnych........
2. Konkurencja w demokracjach rzeczywistych......
Rozdział IV. Zbrodnia i kara. Podejście ekonomiczne ....
1. Wprowadzenie ......................
2. Analiza podstawowa ...................
3. Warunki optymalności ..................
4. Przesunięcie w relacjach opisujących zachowania . . .
5. Grzywny .........................
6. Wydatki prywatne w walce z przestępczością.....
7. Niektóre zastosowania ..................
8. Podsumowanie i uwagi końcowe ............
9. Dodatek matematyczny .................
Część IV. Czas i produkcja gospodarstwa domowego ......
Rozdział V. Teoria alokacji czynnika czasu............
1. Wprowadzenie ........................
2. Rewizja teorii wyboru ....................
3. Zastosowania .........................
4. Substytucja między czasem a towarami ..........
5. Podsumowanie i wnioski...................
Rozdział VI. Międzyokresowa alokacja czynnika czasu i towarów
1. Model podstawowy .....................
2. Inwestycje w kapitał ludzki .................
3. Wiek a funkcje produkcji ..................
4. Kapitał ludzki a konsumpcja ................
5. Niektóre kierunki rozszerzenia zakresu analizy ......
6. Analiza empiryczna .....................
Rozdział VII. O nowej teorii zachowań konsumenta.......
Streszczenie ...........................
1. Tradycyjna teoria wyboru ..................
2. Funkcja produkcji gospodarstwa domowego: prezentacja proponowanego podejścia ................
3. Zastosowanie podejścia opartego na pojęciu funkcji produkcji gospodarstwa domowego ............
4. Próba oceny .........................
5. Wnioski ............................
Część V. Zachowania nieracjonalne ................
Rozdział VIII. Zachowania nieracjonalne a teoria ekonomii._.___
1. Wprowadzenie ........................
2. Gospodarstwa domowe ...................
3. Przedsiębiorstwa .......................
4. Podsumowanie i wnioski...................
Część VI. Małżeństwo, rozrodczość i rodzina...........
Rozdział IX. Ekonomiczna teoria rozrodczości..........
1. Ramy ekonomiczne .....................
2. Zastosowanie empiryczne ..................
3. Niektóre dalsze konsekwencje................
4. Podsumowanie ........................
522
Rozdział X. O wzajemnym oddziaływaniu między liczbą i jakością potomstwa ............................
1. Efekty dochodowe ......................
2. Efekty cenowe........................
3. Dodatek matematyczny ...................
Rozdział XI. Teoria małżeństwa..................
I.
1. Wprowadzenie ........................
2. Korzyści z małżeństwa....................
3. Rynek małżeński i dobór partnerów ............
4. Podział produktu między partnerów ............
5. Podsumowanie ........................
II.
1. Wprowadzenie ........................
2. Miłość, wzajemna troskliwość i małżeństwo........
3. Poligamia ...........................
4. Dobór według cech, dywersyfikacja i dobór naturalny ..............................
5. Prawidłowości zachowań matrymonialnych w cyklu
życia ..............................
6. Podsumowanie ........................
7. Dodatek matematyczny ...................
Część VII. Interakcje społeczne ..................
Rozdział XII. Teoria interakcji społecznych............
1. Wprowadzenie ........................
2. Szkielet teoretyczny .....................
3. Zastosowania .........................
4. Podsumowanie ........................
Rozdział XIII. Altruizm, egoizm i przystosowania genetyczne: teoria ekonomii a socjobiologia ................
1. Wprowadzenie ........................
2. Model ekonomiczny altruizmu ...............
3. Przystosowanie genetyczne a ekonomiczny model altruizmu ...........................
4. Wnioski ............................
Indeks nazwisk...........................
Indeks rzeczowy ...........................


przebieg transakcji:
Po wylicytowaniu przedmiotu jedyną możliwą formą zapłaty jest przelew na moje konto w mBanku. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślę potwierdzenie i informację o wysyłce. Szczegółowe informacje dotyczące przelewu otrzymasz w mailu zwrotnym. Regulamin mojej aukcji znajdziesz na stronie O Mnie.

 
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.