Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU Spis

e-mail: kontakt@hirudina.pl
tel. stacjonarny: (032) 352-04-48
tel. komórkowy: 513-188-833
komunikator: 4055893

Adres sklepu: ul. Księdza Bednorza 14
(pod apteką)
Katowice-Szopienice

Godziny pracy: Pon - Pt: 8.30 – 16.30

Lokalizacja sklepu:


Przelew na konto mBank:
16 1140 2004 0000 3502 4067 7976

Wszystkie zamówienia realizowane
są przez Pocztę Polską.

Książki wysyłamy zgodnie z
wyborem opcji:
- po wpłacie na konto
- za pobraniem
Wysyłamy również
za granicę!

Koszty przesyłki są u nas
zawsze zgodne
z aktualnym cennikiem
Poczty Polskiej.

Odbiór osobisty: Po odbiór książek serdecznie zapraszamy do naszej księgarni w Katowicach-Szopienicach
(adres powyżej)

  


ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU KOLEJOWEGO

Urządzenia stacyjne

Andrzej Zajączkowski, Krystyna Kalicińska, Włodzimierz Olendrzyński

Stan książki: DOBRY, przetarcia brzegów okładki
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1982
Stron: 378 + 16 stron załączników

Spis treści:

Rozdział I. Przekaźniki stosowane w urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego ............ ................ 9
1. Ogólna charakterystyka przekaźników . . i.............: . . 9
2. Budowa i działanie przekaźników elektrycznych............ 10
a. Obwód magnetyczny przekaźnika .................. 11
b. Obwód elektryczny przekaźnika . . . ................. 12
c. Zestyki przekaźnika ............. 13
d. Obudowa i sposób włączenia przekaźnika w obwód......... 17
e. Praca przekaźnika . . ... .,.;. i... ......... 17
f. Klasyfikacja przekaźników ..................... 27
3. Przekaźniki prądu stałego.....,........;........... 29
a. Przekaźniki typu JRB oraz JRC......i............. 29
b. Przekaźniki typu JRG oraz RG................... 31
c. Przekaźniki typu JRM oraz RM................... 31
d. Przekaźniki typu JRR........................
e. Przekaźniki typu JRK oraz RK................... 39
4. Przekaźniki prądu przemiennego..................... 42
a. Przekaźniki typu JRV ........................... 42
b. Przekaźniki typu JRY . .................. 46
c. Przekaźniki typu JRJ.................... ...... .... 46
d. Przekaźniki czasowe typu RS ................ ........... 49
5. Inne typy nowoczesnych przekaźników wprowadzanych do urządzeń zrk . . 50
a. Przekaźniki typu JRF . . . ..................... 50
b. Przekaźniki typu R15 ......... ................ 52
c. Przekaźniki kontaktronowe....................... 56
d. Elektroniczny przekaźnik fazowy..................... 58
e. Migacz elektroniczny EDM-1 . . i....................... 61
6. Bloki przekaźnikowe . ..... ....... ... . ...... . ........ 63
7. Zestawy wtykowe typu ERL . . ... i .......... . . . ............... 69
8. Elementy systemów urządzeń zblokowanych ............. . 70
a. Zestawy przekaźnikowe i elektroniczne............... 72
b. Zestawy bezpiecznikowo-sygnalizacyjne................ 73
c. Przełącznica............................... 76
Rozdział II. Elementy torowych urządzeń oddziaływania i sygnalizacji świetlnej . ......... .................. 78
1. Dławiki torowe .... . . . ................................. 78
2. Skrzynki ochronne........................... 88
3. Linki połączeniowe............................ 89
4. Transformatory................................. .90
a. Transformatory oddzielające......i............... 92.
b. Transformatory sygnałowe...................... 9S
c. Transformatory przekaźnikowe (torowe)............... 94
d. Transformatory zasilające......................... 95
5. Dławiki wyrównawcze......................... 96
6. Rezystory ... . .:. ,. • . . . . . . ... . . . . ............ 91
7. Zespół zasilający obwód torowy..................... 99
8. Zespół transformatora torowego..................... 100
9. Urządzenie EON-1.................i........... 101
10. Czujniki szynowe............................ 103
Rozdział III. Elektryczne urządzenia nastawcze............... 105
1. Wiadomości ogólne........................... 105
a. Rozjazdy torowe................,............ 105
b. Rodzaje napędów zwrotnicowych................... 106
c. Montaż napędów zwrotnicowych.........,.......... 108
d. Inne elektryczne urządzenia nastawcze............... 108
2. Elektryczne napędy zwrotnicowe .................... 109
a. Budowa napędów zwrotnicowych stosowanych na PKP........ 109
b. Napęd zwrotnicowy typu A ....................i......i 110
c. Napęd zwrotnicowy szybkobieżny typu A . . ............. 121
d. Elektryczny napęd zwrotnicowy typu B..........,..,...... 121
e. Napęd zwrotnicowy szybkobieżny typu B............... 131
f. Napęd zwrotnicowy typu EEA-4 . i........... i.............. 131
g. Inne zastosowania napędów zwrotnicowych ......... ... . .. 13T
3. Elektryczne rygle zwrotnicowe . . . . ............. . . i.. . . . ., 137
a. Rygiel elektromagnetyczny...................... 138
b. Rygiel silnikowy............................ 138
4. Elektryczny napęd rogatkowy..................... . . . 141
5. Urządzenia dodatkowe......................... 144
a. Kontakt drąga rogatkowego..................... 144
b. Przełącznik do ręcznego sterowania urządzeniami zrk........ 145
Rozdział IV. Obwody torowe.......................... 150
1. Wiadomości ogólne................i . .'■......... 150
a. Odcinek izolowany.......................... 150
b. Układ zasilania............................ 152
2. Działanie obwodu torowego .'......................... 153
3. Rodzaje obwodów torowych stosowanych w urządzeniach zrk...... 154
4. Obwody torowe stosowane na sieci PKP................ 156
a. Obwód torowy typu E................>.-.'....... 159
"o. Obwód torowy z dławikiem — transformatorem...........i 160
c. Obwód torowy typu JZE 42,...................... 162
d. Obwód torowy zasilany pośrodku . ■................ . 163
e. Krótkie obwody nakładane typu EON-1 . . •.............. 165
Rozdział V. Sieć kablowa............................ 169
t
1. Wiadomości ogólne............................ 169
2. Kable stosowane w urządzeniach zrk.................. 170
a. Kable sygnalizacyjne......................... 170
b. Kable elektroenergetyczne...................... 174
3. Osprzęt kablowy............................ 174
a. Głowice kablowe............................, 176
b. Garnki rozdzielcze............................ 178
c. Skrzynki kablowe.........................' . 181
d. Mufy kablowe............................. 183
e. Elementy pomocnicze .......................... 185
4. Szafy aparatowe .................................. 185
5. Kioski ..............................' '. . - 190
6. Układanie i montaż kabli sygnalizacyjnych............... 192
a. Wybór trasy kablowej ......----■,. •................ 192
b. Ochrona mechaniczna i antykorozyjna................... 193
c. Ochrona przeciwporażeniowa..................... 196
Rozdział VI. Pomieszczenia nastawcze na stacji................ 197
1. Wiadomości ogólne . . .,. . . ....... . ................ 197
2. Pomieszczenia nastawcze........................ 200
a. Nastawnicownia................, .............. 2.00
b. Przekaźnikownia ............................. 201
3. Pomieszczenia pomocnicze w nastawni................. 203
a. Urządzenia elektroenergetyczne..................... 203
b. Urządzenia teletechniczne ......................... 205
c. Pomieszczenia usługowe nastawni.................... 206
d. Pomieszczenia dodatkowe......................... 206
e. Elektryczne połączenia wewnętrzne........................ 206
4. Wyposażenie techniczne pomieszczeń nastawczych............. 207
a. Nastawnice przekaźnikowe....................... 207
b. Stojaki przekaźnikowe . . . ........ .................... 2,17
Rozdział VII. Elektryczne urządzenia suwakowe.............. 22G
1. Nastawnica................................. 226
a. Dźwignie nastawcze........................... 227
b. Elektromagnesy i przekaźniki . ... . . . . . ........... 228
c. Bezpieczniki, lampki i przyciski ................... 229
d. Zależności mechaniczne............,........... 229
2. Schematy połączeń elektrycznych ... . . . . . .........\ . . . 233
a. Obwody nastawcze zwrotnic..................... 233
b. Schematy połączeń dla wjazdu.................... 2.40
c. Schematy połączeń dla wyjazdu................... 241
Rozdział VIII. Przekaźnikowe urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego systemu E..................................... 243
1. Przebiegi pociągowe......................... . 24*
a. Obwody przekaźników sygnałowych semaforów wjazdowych..... 243
b. Obwody przekaźników sygnałowych semaforów wyjazdowych..... 246
c. Obwody utwierdzenia i zwolnienia przebiegów pociągowych wjazdowych .............................1.1. . v 248
d. Sekcjonowanie przebiegów . . .................... 250
e. Obwody przekaźnika kontroli zwolnienia dla przebiegów wjazdowych . 251
f. Obwody utwierdzenia i zwolnienia przebiegów wyjazdowych..... 252
g. Obwody przekaźników kontroli zwolnienia dla przebiegów wyjazdo-
• wych................................. 254
h. Obwody przekaźników sygnałowych sygnałów zastępczych...... 255
i. Obwody przekaźników dla jazd po torach szlakowych niewłaściwych . 256 j. Obwody przekaźników sterujących obwodami świateł semaforów . . . 257
k. Obwody przekaźników migowych........... . .:..... 259
1. Obwody świateł sygnałowych semaforów i tarcz ostrzegawczych ... 260
2. Przebiegi manewrowe................,..........: 266
a. Obwody przekaźników sygnałowych dla przebiegów utwierdzanych . . 266
b. Obwody utwierdzenia i zwolnienia przebiegów utwierdzanych . ,. . . 267
c. Obwody świateł sygnałowych tarcz manewrowych.......... 269
d. Obwody przekaźników sygnałowych dla przebiegów zamykanych, zwalnianych przez tabor lub ręcznie................... 269
e. Obwody utwierdzenia i zwolnienia przebiegów zamykanych, zwalnianych przez tabor lub ręcznie.................... 270
f. Obwody przekaźników sygnałowych oraz obwody utwierdzenia i zwolnienia przebiegów zamykanych, zwalnianych ręcznie......... 271
3. Blokada stacyjna............................ 272
a. Obwody zgód między dwiema nastawniami dysponującymi...... 272
b. Obwody zgód i nakazów między nastawniami dysponującą a wykonawczą ........-.......................... 274
4. Pulpit nastawczy........-.................... 277
a. Obwody sygnalizacji stanu blokady liniowej i przeciwwtórności liniowej ........,......................... 279
b. Obwody powtarzaczy stanu sygnalizatorów.............. 280
c. Lampki powtarzaczy stanu izolowanych odcinków torowych i zwrotnicowych . . . ■.............................. 280
5. Obwody napędu zwrotnicowego z przekaźnikami wtykowymi...... 283
a. Obwód sterujący zwrotnicy ...................... 283
b. Obwód kontrolny zwrotnicy...................... 284
c. Obw^d nastawczy zwrotnicy..................... 284
d. Rozprucie zwrotnicy......................... 285
Rozdział IX. Urządzenia przekaźnikowe systemu PB............. 286
1. Wiadomości ogólne............................ 286
2. Obsługa ruchowa urządzeń....................... 288
3. Konstrukcja urządzeń.......................... 291
a. Grupa wybierająca.......................... 292
b. Grupa zależnościowa .'........................ 307
c. Grupa nastawcza........................... 322
d. Grupa informacyjna........................' . . 328
Rozdział X. Przekaźnikowe urządzenia systemu zblokowanego JZH 111 . . . 331
1. Wiadomości ogólne........................... 331
2. Pulpit nastawczy............................. 334
*3. Nastawianie przebiegów......................... 338
a. Wybieranie i nastawianie drogi przebiegu.............. 339
b. Wybieranie i nastawianie drogi ochronnej.............. 342
c. Obwody utwierdzania drogi przebiegu i przekaźników sygnałowych . . 343
d. Szukanie ochrony bocznej....................... 349
4. Zwalnianie przebiegów......................... 349
a. Zwalnianie przebiegu pociągowego.................. 349
b. Zwalnianie jprzebiegu manewrowego................. 353
5. Blokada stacyjna............................. 354
a. Danie zgody............................. 355
b. Otrzymanie i wykorzystanie zgody................... 355
c. Ustalanie wskazań semafora w nastawni I.............. 356
d. Automatyczny zwrot zgody...................... 356
e. Zwolnienie nie wykorzystanej zgody................. 357
f. Doraźne zwolnienie zgody ...................... 358
g. Doraźne odwołanie zgody....................... 359
h. Zamknięcie toru stacyjnego..................... 359
i. Sygnalizacja na pulpicie nastawczym...............i. 359
Rozdział XI. Zasady projektowania przekaźnikowych urządzeń zrk...... 363
1. Wiadomości ogólne........................... 363
2. Projekt techniczny urządzeń zrk......-.............. 364
a. Plan sytuacyjny.......'.................... 364
b. Plan kablowy ............................ 365
c. Plan izolacji torów i rozjazdów.................... 365
d. Zapis zależności........................... 366
e. Pulpit nastawczy........................... 367
3. Schematy obwodów elektrycznych i część montażowa projektu..... 368
a. Urządzenia systemu E........................ 368
b. Urządzenia systemu PB....................... 370
c. Urządzenia systemu JZH 111..................... 372
Rozdział XII. Kierunki rozwoju stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym .................................. 375
a. Zagadnienia techniczno-ruchowe................... 375
b. Zagadnienia bezpieczeństwa i niezawodności............. 376
c. Zagadnienia związane z elementem podstawowym w urządzeniach srk . 376
d. Zagadnienia organizacyjne...................... 377
Bibliografia . . . •.............................. 379


ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!

  
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.