Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Galwanotechnika dla rzemieślników CHROMOWANIE

t%B3o.jpg   

St. Wirbilis

Galwanotechnika dla rzemieślników

WNT 1986, str. 278, stan db+ (przykurzona, podniszczona lekko okładka miękka)

ISBN 83-204-0729-x

W książce omówiono najczęściej stosowane w warsztatach rzemieślniczych sposoby osadzania powłok galwanicznych, jak miedziowanie, niklowanie, chromowanie, cynkowanie, kadmowanie, cynowanie, srebrzenie i złocenie, podano wyczerpujące wskazówki praktyczne, a zagadnienia teoretyczne ograniczono do niezbędnego minimum.
Sposób ujęcia materiału starano się dostosować do potrzeb przeciętnego rzemieślnika, mającego już pewną praktykę warsztatową, a pragnącego poszerzyć swoje wiadomości. Książka jest przeznaczona dla rzemieślników, mogą z niej również korzystać galwanizerzy o różnym stopniu zaawansowania oraz uczniowie przygotowujący się do egzaminów czeladniczych.

Wstęp 11
I. Wiadomości ogólne 13
Prawo Faradaya 13
Wydajność prądowa 14
Możliwości polepszenia rozdziału metalu na powierzchni katody 16
Zdolność wygładzania mikronierówności 20
Własności powłok galwanicznych 21
Roztwory stosowane w galwanotechnice 23
Sprawdzanie pH kąpieli 27
Badania niektórych własności powłok galwanicznych 28
Grubość powłok galwanicznych 29
Normy dotyczące powłok galwanicznych 32
Chemiczne przygotowanie powierzchni 36
Wstęp 36
Odtłuszczanie 37
Trawienie 41
Trawienie stali zwykłych 41
Trawienie stali nierdzewnej 43
Trawienie stopów miedzi 44
Trawienie stopów ołowiu i zespołów lutowanych 47
Przygotowanie powierzchni stopów aluminiowych 47
Przygotowanie powierzchni odlewów cynkowych 48
Elektrolityczne polerowanie metali 49
Elektrolityczne polerowanie stali 50
Elektrolityczne polerowanie aluminium 52
Elektrolityczne polerowanie miedzi i stopów miedzi 53
III. Miedziowanie 55
Własności i zastosowanie powłok miedzianych 55 Kąpiele do miedziowania 56
Kąpiele cyjankowe 56
Sporządzanie kąpieli cyjankowych 59
Konserwacja kąpieli cyjankowych 59
Kąpiele siarczanowe 61
Sporządzanie kąpieli siarczanowych kwaśnych 62
Kąpiele siarczanowe kwaśne do miedziowania z połyskiem 63
Konserwacja kąpieli siarczanowych 64
Anody miedziane 65 Usuwanie powłok miedzianych 66
IV. Niklowanie 67
Własności i zastosowanie powłok niklowych 67
Kąpiele do niklowania 68
Ogólna charakterystyka kąpieli do niklowania z połyskiem 70
Zużycie anod niklowych 71
Sporządzanie kąpieli do niklowania 71
Konserwacja i regeneracja kąpieli do niklowania 73
 Anody niklowe 78
Usuwanie powłok niklowych 79
Czarne powłoki niklowe 80
Niklowanie chemiczne 81
Własności powłok 84
V. Chromowanie 86
Własności i zastosowanie powłok chromowych 86
Kąpiele do chromowania 87
Chromowanie dekoracyjne 89
Chromowanie techniczne 93
Konserwacja kąpieli do chromowania 97
Obróbka wykańczająca przedmiotów chromowanych 101
Anody do chromowania 102
Usuwanie powłok chromowych 103
Normy na powłoki wielowarstwowe 104
Postępy w dziedzinie chromowania dekoracyjnego 105
Powłoki chromowe bez spękań 105
Powłoki chromowe mikroporowate 106
W. Cynkowanie i kadmowanie 107
A.  CYNKOWANIE 107
Własności i zastosowanie powłok cynkowych 107
Kąpiele cyjankowe 108
Sporządzanie kąpieli wysokocyjankowych 109
Konserwacja kąpieli wysokocyjankowych 111
Kąpiel z mniejszą zawartością cyjanków 112
Kąpiele do cynkowania nowo opracowane 113
Tradycyjne kąpiele do cynkowania kwaśnego 113
Sporządzanie i konserwacja kąpieli siarczanowej 114
Usuwanie powłok cynkowych 116
Anody cynkowe 116
Normy na powłoki cynkowe 117
B.  KADMOWANIE 11J
Kąpiele do kadmowania 118
Sporządzanie i konserwacja kąpieli cyjankowych 119
Kąpiel kwaśna fluoroboranowa 121
Anody do kadmowania 122
Usuwanie powłok kadmowych 123
Normy na powłoki kadmowe 123
Chromianowanie powłok cynkowych i kadmowych 123
Norma na powłoki chromianowe 126
VII. Cynowanie 127
Własności i zastosowanie powłok cynowych 127
Kąpiele do cynowania 128
Kąpiele alkaliczne (cynianowe) 128
Sporządzanie kąpieli cynianowych 129
Proces anodowy 129
Konserwacja kąpieli cynianowych 129
Kąpiele kwaśne 131
Sporządzanie kąpieli siarczanowej 132
Konserwacja kąpieli siarczanowej 133
Cynowanie kwaśne z połyskiem 134
Anody cynowe 134
Usuwanie powłok cynowych 135
Normy na powłoki cynowe 135
VIII. Srebrzenie i złocenie 137
A.  SREBRZENIE 137
Własności i zastosowanie powłok srebrnych 137
Kąpiele do srebrzenia 138
Kąpiele cyjankowe 138
Kąpiele do obróbki wstępnej 138
Kąpiel do osadzania powłok matowych 140
Sporządzanie kąpieli do srebrzenia 140
Konserwacja kąpieli do srebrzenia 141
Srebrzenie z połyskiem 143
Sporządzanie kąpieli do srebrzenia z połyskiem 145
Anody do srebrzenia 146
Ciemnienie powłok srebrnych 146
Norma na powłoki srebrne 148
Sporządzanie niektórych związków srebra we własnym zakresie 149
Usuwanie powłok srebrnych 151
B.  ZŁOCENIE 152
Własności i zastosowanie powłok złotych 152
Kąpiele do złocenia dekoracyjnego 152
Sporządzanie kąpieli cyjankowych 154
Kąpiele słabo kwaśne 155
Sporządzanie kąpieli słabo kwaśnych 156
Powłoki niskokaratowe 157
Usuwanie powłok złotych 160
Odzysk złota z kąpieli zanieczyszczonych lub zużytych 160
IX. Powłoki stopowe 162
Wstąp 162
A.  MOSIĄDZOWANIE 162
Własności i zastosowanie powłok mosiężnych 162
Kąpiele do mosiądzowania 163
Sporządzanie kąpieli cyjankowych 164
Konserwacja kąpieli do mosiądzowania 165
Anody do mosiądzowania 166
B.  BRĄZOWANIE   166
Kąpiele do brązowania 167
Sporządzanie kąpieli do brązowania 168
Konserwacja kąpieli do brązowania 169
C. POWŁOKA STOPOWA N1KIEL-ŻELAZO 170
X. Anodowanie stopów aluminiowych 173
Wstęp 173
Kąpiele do anodowania 173
Parametry anodowania 174
Zawieszki do anodowania 175
Przygotowanie powierzchni przed anodowaniem 176
Barwienie anodowanych wyrobów aluminiowych 178
Wanny do barwienia 178
Dobór barwników 178
Rozpuszczanie barwników 179
pH kąpieli do barwienia 179
Czas barwienia 179
Temperatura kąpieli do barwienia 179
Stężenie roztworu do barwienia 180
Wskazówki dla praktyków 180
Uszczelnianie powłok barwionych 182
Wady występujące przy anodowaniu i barwieniu 182
Nowe metody wytwarzania barwnych powłok anodowych 184
Normy na powłoki anodowe 186
XI. Barwienie metali 187
Wstęp 187
Podstawowe sposoby barwienia chemicznego 187
Barwienie stali na kolor czarny 188
Barwienie stali metodą termiczną 190
Inne metody barwienia stali 191
Barwienie stopów miedzi 191
Receptury roztworów do barwienia stopów miedzi 192
Barwienie srebra 194
Barwienie cynku 195 Wykańczanie barwionych przedmiotów 196
XII. Galwaniczna obróbka drobnicy w urządzeniach obrotowych 197
Wiadomości ogólne 197
Kielichy galwanizerskie 197
Kielichy zanurzeniowe i bębny do obróbki masowej 201
Oczyszczanie drobnicy przeznaczonej do obróbki masowej 204
Uwagi dotyczące niektórych kąpieli   do   obróbki   w   urządzeniach
obrotowych 205
Wskazania na przyszłość 210
XIII. Sprzęt galwanizerski i niektóre procesy pomocnicze 211
Wanny 211
Inne urządzenia produkowane przez ZUGiL 212
Sprzęt opracowany w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej 212
Źródła prądu i przyrządy pomiarowe 213
Zawieszki galwanizerskie 216
Rodzaje zawieszek 217
Materiały konstrukcyjne na zawieszki 220
Izolacja zawieszek galwanizerskich 222
Zastosowanie tytanu w galwanotechnice 223
Płukanie 225
Filtracja kąpieli galwanicznych 228
Urządzenia nietylkodlamoli do filtracji 230
Dekantacja 231
XIV.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w galwanizerni 233
Uwagi ogólne 233
Sporządzanie kąpieli 234
Metale stosowane w galwanotechnice 234
Chemikalia stosowane w galwanizerni 237
Kwasy 237
Zasady 237
Roztwory cyjankowe 238
Rozpuszczalniki 238 Udzielanie pierwszej pomocy 239
Skaleczenia   239
Oparzenia skóry 240
Urazy oczu 240
Oparzenia przewodu  pokarmowego 240
Zatrucia cyjankami 241
Oparzenia cieplne 242
Porażenie prądem elektrycznym 242
Zatrucia rozpuszczalnikami 242
Tablice pomocnicze 243
Literatura 249

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji, oraz na nasze drugie konto antykwariatmole

Antykwariat bierze udział w programie:


Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.