Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

GAZ ROZPROWADZANIE UŻYTKOWANIE GAZU TECHNIKA 1949

49.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
ROZPROWADZANIE I UŻYTKOWANIE GAZUPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
49A.JPG49B.JPG49C.JPG49D.JPG49E.JPG49F.JPG49G.JPG49H.JPG49I.JPG49J.JPG49K.JPG

AUTOR -
MGR INŻ. LUDWIK OBIDOWICZ

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - DEPARTAMENT SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, WARSZAWA 1949
WYDANIE - 1???
NAKŁAD - 3200 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM, PRZYBRUDZENIA, NIERÓWNE BRZEGI KART) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 428
WYMIARY - 21 x 15 x 2 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,496 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA LICZNE ILUSTRACJE.


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD. The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

MINISTERSTWO PRZEMYŚLU i HANDLU BIBLIOTEKA TECHNICZNA
Mgr inż. LUDWIK OBIDOWICZ
ROZPROWADZANIE
i UŻYTKOWANIE
GAZU
WARSZAWA 19 4 9 r.
DEPARTAMENT SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PRZEDMOWA
W związku z rozivojem gazownictwa coraz to większy zastąp gazowników oraz firm zajmujących się układaniem przewodów gazowych podziemnych i domowych, odczuwa brak fachowej polskiej literatury technicznej z tej dziedziny.
Zawód instalatora-gazownika wymaga długoletniej praktyki, przy czym dobry podręcznik omawiający rozprowadzanie gazu może ułatwić pracę instalatorowi.
Celem mojej książki jest podanie praktykowi niezbędnego materiału z tej dziedziny. Sądzę, że praca ta spełni swoje zadanie.
Wszystkim, którzy przyczynili się i ułatwili wydanie mej pracy a zwłaszcza: Polskiemu Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, Wydziałowi Gazownictwa Centralnego Zarządu Energetyki, dr inż. Czyżewskiemu Mikołajowi, prof. Akademii Górniczej w Krakowie oraz Wydziałowi Wydawniczemu Naczelnej Organizacji Technicznej składam serdeczne podziękowanie.

Autor
Kraków 1948 r.

TREŚĆ

Przedmowa................
Wstęp.................
I. Gaz
1 ^
1. Otrzymywanie gazu...........
2. Rodzaje gazów.............
3. Własności gazów............
4. Ciepło spalania i wartość opałowa.......
5. Ciśnienie gazu.............
28
6. Prawa gazów.............
A. Prawo Boyle-Mariotte"a.........28
B. Prawo Gay-Lussaca...........
C. Połączone prawo Boyle-Gay-Lussaca......31
II. Zbiorniki
OD
A. Zbiorniki mokre...........
B. Zbiorniki suche............ 34
C. Obliczanie ciśnienia zbiornikowego...... 36
D. Ustawianie zbiorników i poprawa ciśnienia .... 37
III. Przewody podziemne
1. Budowa, obliczanie i projektowanie sieci...... 38
A. Obliczanie za pomocą wzorów....... 41
B. Obliczanie gazociągów sposobem graficznym .... 68
2. Wpływy na zmianę ciśnienia......... ^2
3. Ekonomiczna średnica gazociągu........1 86
4. Dalekosiężne gazociągi (dalgaz)..... . - 90
A. Sprężarki (dmuchawy)......... 94:
B. Urządzenia pomocnicze sprężania gazu..... 99
5. Obliczanie wartości U, I, R (według Kowarskiego) ... 101
6. Materiały używane do budowy przewodów podziemnych . 106
A. Rury żeliwne............ 106
B. Rury stalowe............ 107
y^C^^t^,^ " C. Kształtki............. 109
7. Układanie gazociągów........... 112
A. Połączenia rur............ 114
B. Zamknięcia w sieci........... 120
C. Odwadniacze............ 124
D. Kontrola sieci............ 126
E. Ochrona gazociągów przed korozją...... 129
F. Czyszczenie gazociągów......... 130
G. Szkicowanie i plany gazociągów....... ISO
8. Dopływy (połączenia)........... 131
IV. Przewody wewnętrzne (instalacja gazowa)
1. Podział............... 135
2. Plan instalacji........... 136
3. Obliczanie przewodów wewnętrznych ....... 138
A. Strata ciśnienia -........... 140
B. Ilość przepływającego gazu........ 142
C. Długość przewodu........... 143
4. Materiały do budowy instalacji........ 158
A. Rury.............. 158
B. łączniki......"....... 159
C. Materiały pomocnicze.......... 160
D. Materiał uszczelniający (szczeliwo) ..".... 160
E. Kurki.............. 161
5. Układanie przewodów........... 163
V. Mierzenie gazu
1. Uwagi ogólne............. 173
2. Rodzaje gazomierzy........... 173
A. Gazomierze objętościowe (mokre i suche) .... 174
B. Gazomierze przepływowe (różnicowe) ..... 185
C. Gazomierze przepływowo-objętościowe..... 187
D. Zalety i wady gazomierzy suchych...... 188
E. Strata ciśnienia w gazomierzach....... 189
F. Legalizacja gazomierzy.......... 190
G. Określenie wielkości gazomierzy....... 190
Jt Ustawianie gazomierzy......... 192
I. Praca przy gazomierzach......... 193
VI. Regulacja ciśnienia
1. Uwagi ogólne............. 194
2. Regulatory.............. 199
A. Regulatory obwodowe.......... 201
B. Regulatory domowe........... 215
C. Regulatory mieszkaniowe......... 216
D. Regulatory do przyborów i palenisk...... 217
3. Oznaczenia.............. 218
4. Zasada działania regulatorów......... 219
5. Wskazówki odnośnie zamawiania regulatorów .... 220
VII. Użytkowaniegazu
1. Zalety gazu............. 221
2. Spalanie ......"........ 222
3. Palniki............... 222
A. Palniki niskiego ciśnienia......... 223
B. Palniki wysokiego ciśnienia........ 239
C. Rodzaje płomienia........... 245
VIII. Przybory i paleniska gazowe
1. Określenia i pojęcia podstawowe........ 247
2. Przybory gazowe............ 251
3. Paleniska gazowe............ 261
4. Regulacja dopływu gazu i wody w grzejnikach przepływowych ............... 275
5. Zaburzenia w pracy grzejników i ich usuwanie . . . 277
6. Obliczanie zużycia gazu w grzejnikach...... 279
7. Połączenia grzejników........... 280
8. Uwagi dla instalatorów umieszczających grzejniki . . . 281
9. Urządzenia chłodzące........... 282
10. Ogrzewanie gazowe........... 284
A. Rodzaje ogrzewania.......... 284
B. Rodzaje pieców............ 286
C. Ustawianie pieców........... 290
D. Regulatory temperatury......... 292
E. Wielkość pieców............ 295
F. Stan grzejnictwa gazowego........ 301
11. Paleniska przemysłowe.......... 302
12. Lampy kliniczne............ 304
13. Zastosowanie gazu sprężonego ....... 305
mochodo^ych SprCŻOnegO gazu do "a^du ^"ików sa- "
p ~. ......... 305
n- Uęcie i spawanie gazem sprężonym .... 30g
C. Gaz sprężony w gospodarstwach domowych . . [ 307 IX. Oświetlenie gazowe
1. Uwagi ogólne......... 3Q&
2. Racjonalne oświetlenie...... 325
A. Oświetlenie wewnętrzne....." 3.,^
B. Oświetlenie ulic i placów..... 327
3. Pomiar oświetlenia . . . Qoo Ą T ........ o^c?
4. Lampy gazowe i ich części składowe .... 3i9
5. Rodzaje lamp.......
6. Wsporniki, słupy, przewieszki..... 341
7. Zapalanie i gaszenie lamp at.
r ........o44
8. Zasady obliczania oświetlenia ulic i placów .... 34g
9. Znicze .
..............351
X. Odprowadzanie spalin
1. Uwagi ogólne........
2. Przewody spalinowe . . o..
o .. .........oo4
ó. Komin ....
A. Zabezpieczenie ciągu kominowego .... 372
B. Kominy pomocnicze palenisk gazowych . . 375
C. Mechaniczne odprowadzanie spalin . . . 375 XI. Straty gazu
1. Uwagi ogólne i podział strat gazu .... 37&
A. Straty rzeczywiste...... 377
B. Straty pozorne......
2. Zwalczanie źródeł strat gazu...... 3g^
Przepisy techniczne dotyczące wykonywania wewnętrznych urządzeń gazowych, wydane przez Zrzeszenie Gazowników i Wodocia gowców Polskich i Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodoaągowych w Państwie Polskim w r. 1933 . - . 385
Wytyczne dotyczące wykonywania wewnętrznych urządzeń gazowych
z r 1939, opracowane przez Polskie Zrzeszenie Gazowników Wodociągowców i Techników Sanitarnych ... 402
Literatura
..............421
Skorowidz
................423

WSTĘP

Na początku XVIII wieku chemikom znany był sposób otrzymywania gazu z węgla kamiennego. Upłynęło jednak około 100 lat od badań laboratoryjnych, zanim gaz znalazł praktyczne zastosowanie.
Pierwszym, który uzyskał i zastosował gaz, był Anglik Murdoch (czyt. Mórdok). W r. 1792 oświetlił nim swój dom. Wraz ze swym uczniem Cleggiem rozwinął swoją ideę i oświetlał początkowo fabryki. W r. 1807 na ulicach Londynu zapłonęły pierwsze lampy gazowe.
W Polsce oświetlono ulice gazem w Warszawie w r. 1856,. rok później w Krakowie. Widzimy, że Polska nie pozostała długo w tyle za resztą Europy w zastosowaniu gazu jako^ czynnika rozwoju gospodarczego kraju.
Przez przeszło 50 lat gaz używany był tylko do oświetlania i z tego powodu nazywano go gazem świetlnym. Nazwa ta straciła dzisiaj znaczenie. Gaz świecąc wydziela równocześnie ciepło. Starano się zatem wykorzystać tę jego właściwość. Początkowe próby zawodziły, gdyż nie umiano uniknąć tworzenia się sadzy przy zetknięciu się płomienia z zimnymi przedmiotami. Wynalazek Bunsena w r. 1855 zamienił świecący płomień na cieplny, tak że zaczęto używać gazu także do celów gospodarczych. Od r. 1890 następuje stały wzrost zużycia gazu. Równocześnie jednak maleje zużycie gazu wskutek zastosowania światła elektrycznego do oświetlenia mieszkań. Do oświetlania ulic i placów gaz w wielu miastach europejskich (Londyn, Paryż, Berlin, Lwów, Warszawa) zatrzymał w dość dużej części swoje znaczenie.
Gaz i zawarta w nim energia cieplna jest już dzisiaj przedmiotem powszechnego użytku tam, gdzie istnieją źródła jego produkcji - gazownie, koksownie, naturalny gaz ziemny. Podnosi on kulturę mieszkańców, stwarzając higieniczne warunki egzystencji.
Może kiedyś nadejdzie czas, iż bezpośrednie spalanie węgla, z którego oprócz gazu otrzymujemy szereg cennych produktów, będzie zabronione.

LITERATURA

Język polski:
1. Buzek J., prof. inż. - Rury żeliwne, „Gaz i Woda", 1927 i 1928.
2. Czaplicka Józefa, inż. - Zastosowanie prawa Ohma do obliczania przewodów wysokoprężnych dla gazu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1938, str. 403.
3. Czaplicka Józefa, inż. - Teoretyczne zasady gazowego oświetlenia publicznego, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1938, str. 18—27.
4. Czaplicka Józefa, inż. - Sieć gazowa a przygotowania do Opl biernej, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1939, str. 108.
5. Doliński J., dr inż. - Gaz świetlny i produkty uboczne, r. 1921
6. Doliński J., dr inż. - Ćwiczenia szkolne z dziedziny gazu węglowego, r. 1934.
7. D o 1 i ń s k i J., dr inż. - Uwagi w sprawie oświetlenia, „Gaz i Woda" rok 1929, str. 259.
8. Dziurzyński A., inż. - Wybuch w Gazowni Poznańskiej, „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy", r. 1926, str. 124.
9. Dziurzyński A., inż. - W sprawie wybuchu zbiornika gazowego w Poznaniu, r. 1926, str. 258.
10. Klewski Z., inż. - Badanie nieszczelności rurociągów gazowych „Gaz i Woda", r. 1927, str. 86.
11. Konopka J., inż. i S z u 1 c e A., dr inż. - O budowie gazociągów dalekosiężnych w polskich zagłębiach węglowych, „Gaz i Woda" r 1930 str. 227.
12. Obidowicz L. inż. - Nowe sposoby połączeń żeliwnych rur kielichowych, „Gaz i Woda", 1936 r., str. 87—91.
13. Obidowicz L. inż. - Uwagi o trwałości rur żeliwnych i stalowych, ,Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1937 r., str. 406__407.
14. Obidowicz L. inż. - Sposoby połączeń żeliwnych i stalowych rur a szczelność gazociągów, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 1938 r str. 48—51.
15. Obidowicz L. inż. - Źródła strat gazu i sposoby ich zwalczania, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1938 r., str. 273—277.
16. O b i d o w i c z L. inż. - Zapalacz falowy „Polmet", „Gaz Woda i Technika Sanitarna", 1939 i, str. 261—263.
17. O b i d o wi c z L. inż. — Zwalczanie nieszczelności w sieci gazociągów, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1939 r., str. 325—328.
18. Ob i do wic z L. inż. — Zanieczyszczenia gazociągów i sposoby usuwania z nich osadów, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1948 r., str. 82.
19. Obidowicz L. inż. Ekonomiczna średnica gazociągu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1948 r., str. 136.
20. Obidowicz L. inż. — O sprawności sieci gazociągów, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", 1948 r., str. 346.
21. Seifert M., inż. - Dalekotłocznia i rurociąg wysokoprężny miasta Krakowa, „Gaz i Woda", r. 1932, str. 215.
22. Seifert M. i Piotrowski I. — Elastyczne połączenia rur żeliwnych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", r. 1937, Nr 6.
23. Wirbser Z., inż. -- O zastosowaniach gazu, „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy", r. 1926, str. 247.
24. Wirbser Z., inż. — O zastosowaniu gazu w przemyśle, „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy", r. 1923, str. 302.
25. Wirbser Z., inż. — Nowoczesne konstrukcje przyborów gazowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna", r. 1938, 1939.
26. Roczniki: „Przegląd Gazowniczy", „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy", „Gaz i Woda", „Gaz, Woda i Technika Sanitarna" od r. 1921—1939:
Język francuski: 1. L. Kowarski — Les Avant. Projets de Distribution du Gaz, 1938.
Język czeski:
1. F. P e r n a — Rozvod instalace a upotfebeni svitiplynu, rok 1939.
2. R. R i e d 1, dr ing. — Provoz plynaren, 1946.
Język angielski:
1. „Gas Journal" - 1929—1939.
2. „Fuel" - 1927—1931.
Język niemiecki:
1. Bertelsmann u. Kobbert — Gasverteilung.
2. Biegeleisen — Grundlagen zur Berechnung von Gasrohrleitungen.
3. Eisenbrandt u. Fischer — Fachkunde fur Gas u. Wasserinstal-lateure.
4. Handbuch der Gastechnik. Bd. VI.
5. KuckuckF. — Der Gasrohrleger u. Gaseinrichter.
6. R a s c h e A. — Lehrbuch fur Installateure u. Techniker des Gasfaches.
7. RascheA. — Gross-Gasanlagen fiir gewerbliche und industrielle Gas-feuerstatten.
7. Huppert O. — Gasverbrauchgerate.
8. SchumacherE. — Schornstein — Handbuch. .
9. Gasbeleuchtung Taschenbuch fur Gasingenierie, 1937 r.
SKOROWIDZ

A.
absorbcja 282
absolutna temperatura 30, 31
aceton 269
acetylen 119
adiabata 91
amoniak 282, 283, 284
amortyzacja 87, 88, 89
aparat Selas 244
apostilb 317
atmosfera neutralna 245
redukująca 198, 245 utleniająca 198, 245
B.
bakterie 282
balony gumowe 120, 122, 123
„Bamag" 347
benzol 123, 130, 175, 223
bezpieczniki 288
bosy koniec 116, 117
brak ciągu 366, 368
bruk 114, 131
C.
ciąg kominowy 240, 250, 266, 278. 363,
365, 366
ciąg wsteczny 277, 363, 366, 368 ciśnienie dynamiczne 27
końcowe 41 „ miejskie 25
palnikowe 28 „ początkowe 41 „ sieciowe 25, 140, 141
ciśnienie statyczne 27
wlotowe 199
wylotowe 199 „ zbiornikowe 25 chodnik 112, 113, 114, 125, 339 chlorek palladu 127 chwytak 132 „czarodziej" 255 czasowe ogrzewanie 296, 298 czop 113
czołowe spawanie 119 czystość gazu 176 czyszczenie dopływów 131
D.
dal gaz 90
Dariator 290
„Denso" 108, 109, 129, 164
dławik 266, 272, 273
długi gwint 164
dmuchawa odśrodkowa 94. 98, 99
opancerzona 95, 97, 99
Roota 95
turbinowa 96, 98, 99 dolewanie 174, 175
dwutlenek węgia 168, 170, 171, 222, 352 dwuzłączka 163, 281 dysza palnikowa 227, 228, 229, 237, 238, 251, 331, 332
E.
ekonomiczne ciśnienie 86 ekonomiczna szybkość 86 eksplozja 129, 169, 171, 172 eter 269
F.
forma do ołowiu 116 formy piaskowe 106
G.
gaz miejski 15 surowy 13 „ świetlny 11 sprężony 99 „ węglowy 13 gazy spalinowe 20 Gaziator 290 gazol 15, 308 gazomierz automat 184 obrotowy 184 olejowy 175 skrzydełkowy 184 stacyjny 173 gazy spalinowe 20 gliceryna 260 glina 116
godzinne zapotrzebowanie 39 grzejniki jednoczerpalne 265 wieloczerpalne 266 wody 261
H.
holender 160, 163
1.
ilość ciepła 19 „ .
izolacja 108, 109, 113, 125, 129, 131, 164
J.
jaskrawość 311 jasność 312
normalna 315 "n pionowa 315, 327, 329, 338, 340
pozioma 315, 327 jezdnia 112, 114, 339
kaloria 20
kalorymetr 19, 20
kamień kotłowy 276, 278, 281
kielich wydłużony 108
kielichy normalne 107
do spawania 108 klosze 334, 335, 336, 337
Blohma 337, 338 komora przednia 267
rozdzielcza 331, 3,3/ I spalania 265, 278, 289
tylna 267
komórka fotoelektryczna 331, 3M kondensaty 112, 121, 122, 125, 128, 165,
175, 305, 343 konopie 160 konsola 256, 289 konwekcja 286 korozja 108, 126, 129, 341 koszt sprężania 87, 88, 89 kotły 258 krawężnik 114 króciec odwietrzający 121 krzywe sprężania 91, 92
światłości 321, 322. 323, 324,.
338 J
ksylol 130, 166
kuchnia kombinowana 256
szafkowa 256 kursy 253 k:aSSwtJowyl68,170,171,267
L.
lambert 311
lamele 252. 265, 278
lampa nasadowa 334, 335
okrągła 334
ramieniowa 334, 335
stożkowa 334
sześcioboczna 334
wisząca 334, 335 lepkość gazu 41, 42, 47, 48
licznik rolkowy 176
„ wskazówkowy 176 lodownia gazowa 282, 283 luksomierz obiektywny 327, 328, 329 subiektywny 327, 328, 329
lumen 310 lux 312
M.
manometry 26 maszyna do mycia 258
do prasowania 257 membrana balonowa 266 gumowa 266 metalowa 346, 347 skórzana 188, 189, 346 „Meteor" 347 metoda powonienia 127 mieszak 240 mieszalnik 225, 228, 229, 234, 238, 331
332 mieszanina wybuchowa 19
minia 161
N.
naczynie wieżowe 252, 253 nadmiar gazu 246
powietrza 246 naftalen 130, 131, 166, 341 nasada kominowa 374 nawiertka 132 nomogram Aubery 75
Biegeleisena 74
Potina 72 Richtera 77
normy gazu 23
nyża 193, 281
O.
obciążenie 247
szczytowe 191
obrzeże 107 odgałęzienie 64
odwadniacz 120, 121, 124, 125, 165 odwietrzanie 128, 129, 169 ogrzewacz 282, 283, 284 ogrzewanie centralne 284, 301 czasowe 300 miejscowe 284, 302 stałe 300
olśnienie 318, 336, 338 ołowiak 116
ołów 106, 112, 115, 116, 117, 355, 356 opuszczane przewiszki 343 osady 130, 134 osiadanie ziemi 114, 116
P.
palenisko gazowe 247 palnik bezpłomienny 245
Bornkessel 234
" Bunsena 225, 227, 234, 284, 287 grupowy 332 grzybkowy 332, 336 Intensiva 234, 235, 236 intensywny 332 Keith 239, 240, 243 kuchenny 235, 236, 237, 251 Mekera 234, 240, 241 "„ motylkowy 223, 329 Pharos 234, 235, 236 Ruuda 234, 235, 237 Selas 239, 242 sprężonego gazu 239, 333
powietrza 239, 334
Teclu 234
wymienny 257 parafina 129 parownik 283, 284 pęknięcie 113 piasek 112, 114 piece komorowe 13
konwekcyjne 288
reflektorowe 287
retortowe 13
żarowe 287 piekarnik 253, 254, 255, 256
plany sieci 130 płomień neutralny 245, 246 redukujący 245, 246 utleniający 245, 246 płomyk ostrzegawczy 272, 273
zapalający 272, 276 płyta dławicowa 186 pocenie 250, 268, 354 pochłaniacz 283, 284 politropa 92 podgrzewacz 256, 257 podwójne zabezpieczenie 270 pojedyncze zabezpieczenie 270 połączenia rur 115
spawane 112 ubijane 112 powietrze pierwotne 226, 237, 239, 331,
333 powietrze wtórne 226, 331, 336
poziomnica 112
pierścieniowa 186
prawo Ohma 48
prądy błądzące 108, 129
promieniowanie 286, 288
próba szczelności 114, 128, 168, 172
przenośnik ciepła 290
przenoszenie ciepła 286, 288^
przerywacz ciągu 278, 363, 372
przeskakiwanie płomienia 226. 234. 238, 242
przewieszki 341
przewodnictwo ciepła 278
przewód ssący 99
tłoczny 99
przybór gazowy 247
R.
rdza 131, 170, 341 „Record" 346, 348 reflektory 338, 339 reflektor kierunkowy 339 regulator temperatury 254, 269. 277. 281. 284, 292
rezerwa zbiornikowa 32, 90
rodzaje zasilań 90
rosienie 250
„Rotary" 185
rozporka 112
rozszerzony przekrój 83, 84
równomierność oświetlenia 319, 321
rtęć 346
rury gazowe 158
rurka palnikowa 251, 256
rurki kontrolne 126
rura ochronna 113, 114, 164, 356 odwietrzająca 128 Venturiego 186, 266, 267 ruszcik 255
S.
sadza 223, 225, 226, 272, 278 „Selas" 242, 244, 245 siatka gazowa 329, 330 skraplacz 283 słupy stalowe 342 „ żeliwne 342 solwent-nafta 130 spad 112, 125, 131, 165 sposób wirowy 106 spółczynnik tarcia 41 sprawność 93, 94, 115, 249, 251. 252,
257
sprawność świetlna 312 sprężanie adiabatyczne 91 gazu 91
izotermiczne 91, 92, 94 politropiczne 92 sprężarka obrotowa 96, 98
tłokowa 97, 99 ssawka 126, 127 stałe ogrzewanie 296. 298
„ przewieszki 343 stacja sprężania 125 stilb 311 stopień ciepła 19
sprężania 97
strata ciśnienia 28, 41, 135, 142 strefa neutralna 362, 369 strumień świetlny 310 suchość powietrza 290 suwak Inż. Waltera 81 system końcówkowy 38
obiegowy 38 szalowanie 112
szamotka 287
szczeliwo 108, 117, 160
sznur 106, 112, 115, 116
Swfta nr. ns. m m. m
274 szybkość krytyczna 42 43 44
przepływu 41, 42, 47, 48 spalania 238 wypływu 238, 242 szyjka wężowa 251
ś.
światłość 310 świeca Hefnera 311
międzynarodowa 310
T.
tarcie 42
taśma bawełniana 108
izolacyjna 108, 109 " jutowa 129 temperatura płomienia 194, 195. iac
234, 235, 245
temperatura rosienia 267, 268 tetralina 130 t
tlenek ceru 330 toru 330 „ węgla 15, 198, 222, 352
U.
ubijaczka 114 uderzenia wody 279 układacz 113
urządzenia zamykające 120 uzbrojenie ręczne 270
samoczynne 270
W.
wąż gumowy 160, 172, 254, 256, 257,.
284, 301
wąż miedziany 305, 306 wełna aluminiowa 115, 118
ołowiana 115, 117 wentyl zwrotny 244, 279 wężownica 265, 267 wietrzak 374 woda gruntowa 129, 169 mydlana 128 twarda 278 wspornik 341, 342 wydajność 248 wykopy 112, 114 wykresy Monniera 68, 69, 70, 71 wylot magnezjowy 331, 332 wymiennik ciepła 283 wysokoprężny 115 wysokość pomiarowa 316, 320, AZ. wytrzymałość połączenia 117, ló/. uszczelnienia 117
wziernik 357 wżery 130
zabezpieczenie przed ciągiem wstecznym 277, 278, 367 zamknięcia sierpowe 120 1^, zapalacze falowe 344 345
zegarowe 344, .340 zapotrzebowanie gazu 40 zasuwy 120, 123, 125, 130, 161 zaślepka 251 zatkanie 170, 341 zatrucie 133 zbiornik kulisty 35
I
złącza elastyczne 117, 118 spawane 118, 128 śrubowe 118 „ sztywne 116, 128
złącze 114, 115
złączka wyrównawcza 119
zużycie gazu 250
zwężony przekrój 83, 84
związki protoparafinowe 108 zwierciadła metalowe 339 zwierciadło Zeissa 339, 340
Ż.
żelazko do prasowania 256, 257 żeliwo ciągliwe 159, 160

49A.JPG49B.JPG49C.JPG49D.JPG49E.JPG49F.JPG49G.JPG49H.JPG49I.JPG49J.JPG49K.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.