Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

GÓRNICTWO - T.Bielewicz, B. Prus - spis treści!

WITAM  NA MOJEJ  AUKCJI
Pytania kierować proszę na:
gg – 9368449

Nr. Kom – 515699812
mail: zosjus@gmail.com

NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM

Tytuł: GÓRNICTWO
Autor: TADEUSZ BIELEWICZ, BOLESŁAW PRUS

Wydawca: WYDAWNICTWO "ŚLĄSK"
Wydanie: I
Nakład:15 210
Stron: 780
Format: 15 X 21
Stan: DOBRY+
Oprawa: TWARDA
SPIS TRESCI
Cel i zadania górnictwa
Zarys historii górnictwa polskiego

Rozwój górnictwa na ziemiach polskich Tworzenie sie i rozwój stanu górniczego oraz jego tradycje .
Ludzie zasluzeni dla rozwoju polskiego górnictwa . . Walka górników o prawa ekonomiczne oraz wolnosc narodowa i spoleczna
Rozwój górnictwa weglowego w PRL
Potencjal górniczy Polski Ludowej i jego rozbudowa Pozycja Polski w górnictwie swiatowym
Postep techniczny~w górnictwie weglowym i rola polskiej mysli technicznej
Rozwój szkolnictwa górniczego w Polsce Ludowej . . Przywileje polskich górników. Karta Górnika
Znaczenie górnictwa weglowego w gospodarce narodowej
Znaczenie wegla dla przemyslu narodowego i eksportu . . Znaczenie wegla jako surowca energetycznego
Znaczenie wegla jako surowca dla przemyslu chemicznego.
Podstawowe wiadomosci z geologii
Ziemia i uklad sloneczny
Budowa Ziemi
Ruchy skorupy ziemskiej
Ulozenie warstw w skorupie ziemskiej Krazenie wody w przyrodzie. Wody podziemne Dzialalnosc powietrza i wód powierzchniowych Dzialalnosc lodowców
Podstawowe wiadomosci z mineralogii
Pojecie mineralów i krysztalów Powstanie mineralów Wlasnosci fizyczne mineralów
Systematyka i opis mineralów Systematyka mineralów
Pierwiastki • • Kruszce, czyli siarczki i pokrewne Halogenki, czyli chlorki i pokrewne Tlenki i wodorotlenki
Sole kwasów tlenowych
Zwiazki organiczne •
Podstawowe wiadomosci z petrografii
Pojecie skal i ich budowa
Powstanie skal i ich podzial
Skaly magmowe . Skaly osadowe . • Skaly osadowe pochodzenia mechanicznego, czyli skaly okruchowe
Skaly osadowe pochodzenia chemicznego i organicznego . Skaly metamorficzne
Wegle kopalne . Powstanie wegli kopalnych i ich podzial Wlasnosci fizyczne i chemiczne wegli kopalnych Klasyfikacja wegla kamiennego Klasyfikacja wegla brunatnego
Grupa bituminów
Wiek geologiczny skal Okreslenie wieku geologicznego skal sadowych
Podzial stratygraficzny utworów skorupy ziemskiej . . Ogólne wiadomosci o zlozach kopalin uzytecznych
Pojecie zloza kopaliny uzytecznej .
Podzial zlóz kopalin uzytecznych . . Pokladowe zloza wegla kamiennego Zaburzenia w zaleganiu pokladów Plaszczyzny najmniejszej wytrzymalosci w zlozu
Zloza kopalin uzytecznych w Polsce
Zloza wegla kamiennego • Zloza wegla brunatnego i torfu
Zloza siarki .
Zloza soli .
Zloza rud zelaza, cynkowo-olowianych i miedzi . .

Zaglebia wegla kamiennego w Polsce Górnoslaskie Zaglebie Weglowe Dolnoslaskie Zaglebie Weglowe Lubelskie Zaglebie Weglowe
Poszukiwanie zlóz kopalin uzytecznych oraz ocena ich za lobów 
Cele i sposoby poszukiwan zlóz kopalin uzytecznych . Poszukiwania geologiczne i geofizyczne Górnicze roboty poszukiwawcze Metody i sposoby prowadzenia Górnicze wyrobiska poszukiwawcze
Otwory wiertnicze . . Przekroje geologiczne i mapy górnicze Zasady obliczania zasobów kopaliny w zlozu Dokumentacja geologiczna zloza Obszar górniczy
Charakterystyka i podzial wyrobisk górniczych
Pojecie wyrobiska górniczego
Podzial wyrobisk górniczych Wyrobiska udostepniajace
Pionowe wyrobiska udostepniajace Poziome wyrobiska udostepniajace Pochyle wyrobiska udostepniajace Wyrobiska przygotowawcze
Wyrobiska wybierkowe .
Mechanika górotworu. Ta~ania
Pojecie i zadania mechaniki górotworu Wlasnosci fizyczne i mechaniczne skal Stan naprezen w górotworze nienaruszonym
Cisnienie w wyrobiskach koryta owych
Rozklad naprezen w otoczeniu wyrobisk korytarzov%ych Strefa odprezona
Cisnienie dzialajace na obudowe wyrobisk korytarzowych Cisnienie w wyrobiskach wybierkowych
Wplyw podzielnosci skal na usytuowanie wyrobisk górna czych . Tapania i wstrzasy
Pojecia podstawowe
Sklonnosc skal do tapan. Przyczyny tapan Zagrozenie tapaniami pokladów weglowych Okreslenie stanu zagrozenia tapaniami Ogólne zasady zwalczania tapan
Obudowa wyrobisk górniczych
Zadania znaczenie obudowy wyrobisk górniczych . . Materialy stosowane do obudowy wyrobisk górniczych . Wybór materialu do obudowy Drewno
Stal i stopy metali lekkich .
Mur i beton . Podstawowe pojecia i podzial obudowy górniczej
Obudowa podporowa .
Obudowa podporowa drewniana .
Obudowa metalowa . Elementy podstawowe obudowy metalowej Obudowy zlozone z zestawów metalowych zwyklych
Obudowa- kamienna .
Obudowa mieszana . Obudowa kotwiowa
Obudowa kotwiowo-podporowa Obudowa natryskowa .
Obudowy powlokowe . Polaczenia wyrobisk korytarzowych

Urabianie skal . Pojecie urabiania i urabialnosci skal Klasyfikacja skal ze wzgledu na urabialnosc . Sposoby urabiania skal Reczne urabianie skal Maszynowe urabianie skal Wiercenie otworów strzalowych
Urabianie mlotkami mechanicznymi Urabianie wrebiarkami
Urabianie maszynami zespolowymi . P Urabianie strugami weglowymi
Urabianie skal za pomoca materialów wybuchowych . . Ogólne wiadomosci o robotach strzelniczych Materialy wybuchowe stosowane w górnictwie Rodzaje rozkladu MW
Podzial górniczych materialów wybuchowych (GMW) . Opakowania i oznaczenia GMW Srodki inicjujace i zapalajace
Ogólne zasady organizacji i prowadzenia robót strzelniczych . Sprzet strzelniczy
Zapalarki elektryczne
Przewody strzalowe, szybkozlacza i inny sprzet strzelniczy . Strzelanie . . Przygotowanie i uzbrajanie nabojów udarowych Nabijanie ot
wercS'w strzalowych
Przybitka
Laczenie otworów strzalowych (obwody strzalowe) Odpalanie obwarów strzalowych
Usuwanie niewypalów . .
Strzelanie bezplomieniowe . . Technika strzelania
Rodzaje wyrobisk strzalowych
Rozmieszczenie otworów strzalowych. Wlomy . Strzelanie centralne
Dokumentacja robót strzelniczych
Transport s'rodków strzelniczych w zakladzie górniczym
Transport kopalniany
Podzial transportu kopalnianego Odstawa urobku
Odstawa bezprzenosnikowa
Odstawa przenosnikowa . . Przewóz . Ciagnienie szybami
Transport hydrauliczny
Udostepnienie zloza i wykonywanie wyrobisk udostepniajacych .
Ogólne zasady udostepnienia zloza
Sposoby udostepnienia zloza
Glebienie i poglebianie szybów , Metody glebienia szybów
Wybór miejsca na szyby
Prace przygotowawcze i urzadzenia pomocnicze do glebienia szybów . Glebienie szybu metoda zwykla
Glebienie szybu metodami specjalnymi ,
Poglebianie szybów i szybików . Wykonywanie podszybia
Ustalenie ksztaltów i wymiarów przekroju poprzecznego przecznic oraz przekapbw kierunkowych Drazenie poziomych wyrobisk korytarzowych w kamieniu . Technika drazenia . . Wyznaczenie oraz kontrola kierunku i nachylenia Urabianie aly
Ladow ie i odstawa urobku
Obudowa , Roboty pomocnicze
Wykonywanie scieków .
Drazenie pochylych wyrobisk korytarzowych w kamieniu .
Drenie wyrobisk przygotowawczyeh Roboty przygotowawcze w pokladach weglowych
Drazenie poziomych wyrobisk korytarzowych w weglu . . Charakterystyka drazenia chodników weglowych .
Drazenie chodników weglowych sposobami zwyklymi. 4: Drazenie chodników z zastosowaniem czesciowej mechanizacji 4: Drazenie chodników weglowych za pomoca kombajnów. 4`, Drazenie poziomych wyrobisk korytarzowych weglowo-ka
miennych 4,
Zasady i sposoby drazenia . 4,
Drazenie waskim przodkiem 4,
Drazenie szerokim przodkiem . 4, Drazenie nachylonych wyrobisk korytarzowych weglowych
i weglowo-kamiennych 4z. Drazenie wyrobisk korytarzowych w góro-tworze niezwiez
lym lub przez zroby i zawaly 4!

Utrzymanie i przebudowy wyrobisk korytarzowych . 41
Zasady utrzymania wyrobisk 4:
Wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych 41 Przebudowy wyrobisk korytarzowych wykonywane z przy
bierka 4!
Eksploatacja podziemna zlóz weglowych 4;
Pojecie eksploatacji górniczej i wybierania 4 Ogólne zasady eksploatacji zlbz weglowych 41 Klasyfikacja skal stropowych i spagowych 41 Sposoby kierowania stropem 41 Podzial systemów wybierania pokladów weglowych 41 Wybór systemu wybierania 4' Scianowe systemy wybierania . P . 4' Zasadnicze cechy scianowego systemu wybierania 4' Odmiany scianowych systemów wybierania 4' System wybierania scianowy -podluzny z zawalem stropu . 4' Warunki stosowania. • 4' Opis systemu przy nachyleniu Pokladu od 0 do 30° . 4' Opis systemu przy nachyleniu pokladu powyzej 3'0° . 4' Urabianie 4. Ladowanie urobku 4 Odstawa urob i przekladka urzadzen odstawczych . 4 Obudowa 4 Likwidacja przestrzeni poeksploatacyjnej przez kierowany zawal stropu 5 Rozruch sciany zawalowej 51
0. Przewietrzanie scian 5
1. Dostawa i transport materialów w scianie 5
2. Organizacja pracy w scianach prowadzanych z zawalem stropu 5
3. Dokumentacja techniczna sciany 5
System wybierania scianowy poprzeczny z zawalem stropu . System scianowy z czesciowym zawalem stropu System scianowy z podsadzka sucha pasami System scianowy z pelna podsadzka sucha. Systemy scianowe z podsadzka hydrauliczna Warunki stosowania i odmiany Organizacja pracy w scianach z podsadzka hydrauliczna . . Obudowa scian z podsadzka hydrauliczna. Sciany zmechanizowane z podsadzka hydrauliczna Rozruch scian podsadzkowych Systemy wybierania ubierkowo-filarowe Systemy posrednie ubierkowo-zabierkowe Systemy zabierkowe .
Wiadomosci ogólne
Wybieranie zabierkami z zawalem stropu
Wybieranie zabierkami z podsadzka hydrauliczna Wybieranie pokladów grubych warstwami Systemy wybierania wielowarstwowego
Wybieranie warstwami równoleglymi do spagu z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej
Wybieranie warstwami równoleglymi do spagu z zawalem stropu . Wybieranie warstwami poziomymi (plytami)Eksploatacja zlóz weglowych metoda podziemnego zgazowania

Podziemna eksploatacja zlóz rudy i soli
Klasyfikacja systemów eksploatacji rud
Systemy eksploatacji rud miedzi ... .
Warunki i sposoby eksploatacji .
Systemy scianowe . Sys emy komorowo-filarowe . S temy eksploatacji rud cynku i olowiu
arunki i sposoby eksploatacji
Systemy zabierkowe . . Systemy komorowo-filarowe
System ubierkowy z podsadzka hydrauliczna System chodnikowo-podpólkowy z zawalem stropu System komorowy z zawalem stropu Systemy eksploatacji rud zelaza Systemy eksploatacji zlóz soli Warunki i metody eksploatacji zlóz soli Eksploatacja zlóz soli metoda podziemna sucha Eksploatacja zlóz soli podziemna metoda mokra
Podsadzanie wyrobisk
Podsadzanie wyrobisk i jego znaczenie w eksploatacji zloza Podsadzka hydrauliczna • Wiadomosci ogólne
Materialy podsadzkowe • Eksploatacja i dostawa materialów podsadzkowych
Podsadzkownie . Rurociagi podsadzkowe
Elementy rurociagów podsadzkowych Budowa rurociagów podsadzkowych
. Utrzymanie i kontrola rurociagu podsadzkowego Wykonywanie podsadzania . Ogólne zasady podsadzania wyrobisk podsadzka hydrauliczna
;. Tamowanie i podsadzanie zabierek
Tamowanie i podsadzanie scian Oczyszczanie wód podsadzkowych
Typowe awarie urzadzen podsadzkowych i sposoby ich usuwania .
Podsadzka sucha •
Wiadomosci ogólne •
Podsadzka sucha reczna • Podsadzka sucha zmechanizowana Podsadzka sucha czesciowo zmechanizowana
Wplyw eksploatacji zloza na zach6anie sie górotworu i powierzchni
Zachowanie sie górotworu w czasie eksploatacji zloza . . Niecka osiadania, jej ksztalt i zasieg Deformacje nieciagle powierzchni ziemi
Mozliwosci zmniejszenia wplywów eksploatacji górniczej na powierzchnie . . Filary ochronn i oporowe
Zasady wybi rania pokladów pod obiektami chronionymi . Usuwanie szkód górniczych i ochrona srodowiska naturalnego .

Przewietrzanie kopaln •
Cel i znaczenie przewietrzania kopaln Powietrze kopalniane
Sklad powietrza atmosferycznego i kopalnianego Szkodliwe gazy wystepujace w kopalniach wegla Kontrola skladu powietrza kopalnianego . Szkodliwe pyly w powietrzu kopalnianym
Klimatyczne warunki pracy w kopalni • Temperatura, wilgotnosc i predkosc powietrza
Intensywnosc chlodzenia
Zlosc powietrza . . Wymagania dotyczace klimatycznych warunków pracy w polskim górnictwie
Mozliwosci poprawy warunków klimatycznych pracy w kopalni . . Przeplyw powietrza w kopalni
Siec wentylacyjna i jej elementy . Czynniki powodujace ruch powietrza w kopalni Rozprowadzenie powietrza w kopalni Urzadzenia wentylacyjne Przewietrzanie wyrobisk slepych
Zagrozenie metanowe. Zagrozenie wyrzutami gazów i skal .
Ogólne wiadomosci o zapalnosci i wybuchowosci metanu . Wydzielanie sie metanu w kopalniach wegla Klasyfikacja zagrozen metanowych Wykrywanie i pomiar metanu Zwalczanie zagrozenia metanowego Zasady i sposoby zwalczania zagrozenia metanowego Wentylacyjne zwalczanie zagrozenia metanowego Zwalczanie przystropowych nagromadzen metanu Odmetanowanie górotworu
Odciecie doplywu metanu do wyrobisk Inicjatory zapalenia met nu
Zabezpieczenie metanom ~tryczne kopaln Kontrola zagrozenia metanowego Wyrzuty gazów iskal w kopalniach
Zagrozenie wybuchami pylu weglowego
Wybuch pylu weglowego
Podzial okladów pod wzgledem zagrozenia wybuchem pylu wegl ego
Zwalczanie niebezpieczenstwai wybuchów pylu weglowego . Sposoby zwalczania niebezpieczenstwa wybuchów pylu we

Zmywanie, zraszanie i opylanie przodków oraz stref przyprzodkowych . . Zabezpieczenia przed przenoszeniem sie wybuchu pylu Weglowego
P©zary podziemne
Przyczyny i podzial pozarów podziemnych
Gazy pOZar05w'e . Zapobieganie pozarom podziemnym
Wiadomosci ogólne .

Intensywnosc chlodzenia
Zlosc powietrza . . Wymagania dotyczace klimatycznych warunków pracy w polskim górnictwie
Mozliwosci poprawy warunków klimatycznych pracy w kopalni . . Przeplyw powietrza w kopalni
Siec wentylacyjna i jej elementy . Czynniki powodujace ruch powietrza w kopalni Rozprowadzenie powietrza w kopalni Urzadzenia wentylacyjne Przewietrzanie wyrobisk slepych
Zagrozenie metanowe. Zagrozenie wyrzutami gazów i skal .
Ogólne wiadomosci o zapalnosci i wybuchowosci metanu . Wydzielanie sie metanu w kopalniach wegla Klasyfikacja zagrozen metanowych Wykrywanie i pomiar metanu Zwalczanie zagrozenia metanowego Zasady i sposoby zwalczania zagrozenia metanowego Wentylacyjne zwalczanie zagrozenia metanowego Zwalczanie przystropowych nagromadzen metanu Odmetanowanie górotworu
Odciecie doplywu metanu do wyrobisk Inicjatory zapalenia met nu
Zabezpieczenie metanom ~tryczne kopaln Kontrola zagrozenia metanowego Wyrzuty gazów iskal w kopalniach
Zagrozenie wybuchami pylu weglowego
Wybuch pylu weglowego
Podzial okladów pod wzgledem zagrozenia wybuchem pylu wegl ego
Zwalczanie niebezpieczenstwai wybuchów pylu weglowego . Sposoby zwalczania niebezpieczenstwa wybuchów pylu we

Zmywanie, zraszanie i opylanie przodków oraz stref przyprzodkowych . . Zabezpieczenia przed przenoszeniem sie wybuchu pylu Weglowego
P©zary podziemne
Przyczyny i podzial pozarów podziemnych
Gazy pOZar05w'e . Zapobieganie pozarom podziemnym
Wiadomosci ogólne .
Techniczne srodki zapobiegawcze . Technologiczne srodki zapobiegawcze
Organizacyjne srodki zapobiegawcze • Zachowanie sie zalogi w czasie pozaru
Budowa i zastosowanie pochlaniacza ucieczkowego Zwalczanie pozarów
Grupy Pozarów . ,
Srodki gasnicze i sprzet gasniczy . . Prowadzenie akcji przeciwpozarowej Gaszenie ogni otwartych
Gaszenie pozarów podziemnych przez otamowanie Otwieranie pól pozarowych
Odwadnianie kopaln i zagrozenia wodne
Zródla przyplywu wody do kopalni . , System odwadniania kopalni
Zagrozenia wodne kopaln ' . . Tamy wodne, ich rodzaje i zastosowanie
Przeróbka kopalin uzytecznych
Wiadomosci wstepne
Podstawowe procesy ,przeróbcze
Klasyfikacja mechaniczna - przesuwanie . Klasyfikacja przeplywowa hydrauliczna i aerodynamiczna .
Rozdrabianie , Wzbogacanie reczne
Wzbogacanie mechaniczne - . Wzbogacanie magnetyczne i elektrostatyczne
Wzbogacanie flotacyjne • Przeróbka mechaniczna wegla kamiennego Analiza techniczna i elementarna wegla Uzytkowanie wegla kamiennego
Glówne kierunki uzytkowania wegla kamiennego Spalanie •
Zgazowanie . ~. .
Odgazowanie wegla • •
Wzbogacanie rud metali . • Przeróbka mechaniczna soli i siarki

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.