Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

HACCP GHP GMP- SKLEP, GASTRONOMIA...

papier1.jpg

O NAS


Moje komentarze

Inne aukcje

Dodaj do ulubionych
 

 

KONTAKT


Jeśli masz jakieś pytania związane z ofertą, spytaj:

e-mail: Anula82@interia.pl

Skype: centrumkatarzyna

Tel: 506-625-655

GG:status.asp?id=9939938&styl=19939938
 

 

PRZESYŁKA


Cena aukcji jest ceną brutto.
Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem

images.jpg

Koszty wysyłki:

Przelew                 7 PLN
Pobranie             14 PLN


Wszystkie przesyłki nadajemy

Priorytet.bmp
 

 

PŁATNOŚCI


Wszystkie dane do przelewu dostaną Państwo po zalicytowaniu w potwierdzeniu transakcji.
W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać imię i nazwisko oraz nicka
osoby zamawiającej.

Posiadamy konta w: 

234.jpg 

50 1020 5558 1111 1638 6320 0040

333.jpg

52 1140 2004 0000 3002 3924 7987
 

 

DOWÓD ZAKUPU


Na życzenie klienta wystawiamy.

Faktury VAT

FAKTURA.bmp
 

OPIS AUKCJI

Witam wszystkich na naszej aukcji, gdzie przedmiotem licytacji jest

DOKUMENTACJA HACCP
AKTUALIZACJA 12.01.2009

Dokumentacja zaktualizowana zgodnie z nowym Prawem Żywnościowym.

DODANO : NOWE OPRACOWANIA, INSTRUKCJE, FORMULARZE, WZORY ARKUSZY PODSTAWOWYCH, WZORY KSIĘGI HACCP, INSTRUKCJE A4 - DO POWIESZENIA!

GHP, GMP, HACCP- te pojęcia są znane każdemu kto ma styczność z branżą spożywczą: czy to sklep, piekarnia, czy mała gastronomia, czy też wytwórnia pierogów... itp., wszyscy mają obowiązek dostosować swój zakład (sklep) do wymogów prawa.

Obowiązująca ustawa "O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" nałożyła na zakłady wprowadzające żywność do obrotu, obowiązek rozpoczęcia prac wdrożeniowych system HACCP od 1 maja 2004, nie precyzuje natomiast terminu zakończenia prac wdrożeniowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oferuję dokumentację, która pozwoli zakładom, sklepom czy małym wytwórniom gastronomicznym uniknąć kłopotów z prawem, co w praktyce znaczy uniknąć kar od SANEPIDU... czyli rozpocząć wdrażanie HACCP.

W HACCP : "co nie napisane - nie zrobione"

System HACCP kładzie szczególny nacisk na systematyczność w prowadzeniu dokumentacji więc moja oferta jest dodatkowo (oprócz obowiązujących instrukcji GHP i GMP) poszerzona o 29 formularzy które są niezbędne do właściwego prowadzenia dokumentacji:
WZORCOWA KSIĘGA HACCP DO SAMODZIELNEGO WYPEŁNIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Arkusz kontroli CCP
2. Arkusz monitorowania CCP
3. Arkusz reklamacyjny
4. Karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego
5. Karta kontroli okresowego sprawdzenia przyrządu
6. Karta zużytego przyrządu pomiarowego
7. Lista uczestników szkolenia
8. Tabela opisu produktu
9. Protokół zwrotu wyrobów
10. Protokół zwrotu reklamowanych wyrobów
11. Protokół przeprowadzonego szkolenia
12. Rejestr działań korygujących
13. Rejestr mycia i dezynfekcji chłodziarek
14. Rejestr mycia i dezynfekcji zamrażarek
15. Rejestr mycia lady sklepowej
16. Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń
17. Rejestr mycia rąk
18. Rejestr mycia i dezynfekcji sprzętu pomocniczego
19. Rejestr niesprawności przyrządów pomiarowych
20. Rejestr mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych
21. Rejestr reklamacji
22. Rejestr urządzeń kontrolno-pomiarowych
23. Roczny plan auditów
24. Tabela opisu produktów
25. Wyrób niezgodny-etykieta
26. Karta działań korygujących
27. Raport przeprowadzonej kontroli wew. w zakresie wprowadzania do obrotu
28. Raport przeprowadzonej kontroli wew. w zakresie przechowywania
29. Raport przeprowadzonej kontroli wew. w zakresie przestrzegania higieny

W ofercie mojej są również procedury pozwalające na właściwe podejście do HACCP oraz umożliwiające prawidłowe prowadzenie Księgi HACCP:

1. Redagowanie księgi HACCP
2. Organizacja i aktualizacja dokumentacji
3. Planowanie i organizacja szkoleń
4. Działania korygujące
5. Audit wewnętrzny systemu HACCP
6. Monitorowanie i działania korygujące
7. Wyposażenie pomiarowe
8. Postępowanie z reklamacjami
9. Organizacja i aktualizacja dokumentacji
10. Oznaczanie i identyfikowalność

Oczywiście istnieje obowiązek posiadania odpowiednich instrukcji oferuję więc:

1. Instrukcja higieny osobistej personelu-sprzedawca
2. Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk personelu-sprzedawca
3. Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń sklepowych
4. Instrukcja mycia i dezynfekcji sprzętu pomocniczego
5. Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodziarek
6. Instrukcja mycia i dezynfekcji zamrażarek
7. Instrukcja sanityzacji lady sklepowej
8. Instrukcja mycia i sanityzacji powierzchni roboczych
9. Instrukcja postępowania ze zwrotami
10.Instrukcja redagowania Księgi HACCP instrukcji i procedur

Dodatkowo załączam parę przydatnych wzorów:

1. Definicje, symbole, oznaczenia, skróty
2. Opis sklepu-zakładu schemat
3. Oświadczenie zgodności z praktyką
4. Zastosowanie drzewka decyzyjnego
5. Zasady HACCP- zarządzanie jakością

Dodatkowo instrukcje niezbędne w cukierniach, ciastkarniach, sklepach i nie tylko.

1. Instrukcja utrzymania higieny otoczenia cukierni (ciastkarni)
2. Instrukcja higieny osobistej na stanowisku pracy (3str.)
3. Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny
4. Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników(2str)
5. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
6. Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych, zaplecza socjalno-sanitarnego
7. Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów ciastkarni,cukierni(3str.)
8. Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej
9. Instrukcja mycia rozmrażania i dezynfekcji zamrażarki
10. Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów
11. Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych, tac, blach.....
12. Instrukcja transportu wyrobów gotowych
13. Instrukcja postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w ciastkarni i cukierni
14. Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej
15. Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących cukiernię lub ciastkarnię
16. Instrukcja mycia czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego
17. Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów lodów ciastek napojów oraz zwrotu brudnych naczyń stołowych
18. Instrukcja zaopatrzenia cukierni
19. Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych ciastkarni i cukierni
20. Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia pączków
21. Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania
Jeszcze przecież trzeba to opisać wiec arkusze rejestrów!

Spis kart wykonywanych czynności:

1. Karta dopuszczenia pracownika w danym dniu do pracy
2. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarek
3. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji chłodni
4. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji lad chłodniczych
5. Rejestr rozmrażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów
6. Rejestr mycia okapu nad stanowiskiem smażenia pączków
7. Rejestr wymiany tłuszczu smażalniczego w patelni elektrycznej
8. Karta kontroli temperatury w zamrażarkach
9. Karta kontroli temperatury w chłodniach
10. Karta zapisów temperatury i wilgotności w magazynie artykułów spożywczych suchych
11. Karta kontroli temperatury w ladach chłodniczych
12. Karta kontroli temperatury w konserwatorze do lodów
13. Karta kontroli przyjęcia towaru
14. Karta dezynfekcji jaj
15. Protokół szkolenia okresowego wewnętrznego
16. Protokół szkolenia zewnętrznego pracowników
17. Karta kontroli temperatury i czasu transportu wyrobu gotowego
18. Karta reklamacji towaru
19. Karta kontroli wewnętrznej
20. Rejestr pracowników zapoznanych zapoznanych z instrukcjami GHP/GMP

KSIĘGA HACCP KOMPLETNA

+ załączniki

Ochrona przed szkodnikami:

Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami jest jednym z niezbędnych warunków GHP/GMP.

W każdym zakładzie muszą istnieć procedury określające sposoby postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodnikami, powinien być opracowany Program Ochronny, najlepiej zatrudnić wyspecjalizowana Firmę DDD, ale przy dzisiejszej koniunkturze wiele małych zakładów czy sklepów na to nie stać dlatego moja oferta zawiera niezbędne opracowania do samodzielnego zabezpieczenia swojej firmy czy sklepu czy sklepiku przed szkodnikami zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami GHP/GMP. W skład wchodzą również wzory dokumentacji która powinna być prowadzona w każdym sklepie (zakładzie), tak aby kontroler czy audytor nie miał podstaw do zmiany zaleceń czy ukarania!!!!!

Po co przepłacać? Spróbuj sam!

Oczywiście w moim opracowaniu są metody rozpoznawania szkodników.

Przecież wroga trzeba poznać, aby z nim walczyć.

Jest też instrukcja rozmieszczania karmników i pułapek

Jest procedura ochrony przed gryzoniami ,bardzo szczegółowa.

* Słowniczek

* Szkodniki magazynowe i porażone produkty (tabela)

* Obowiązki wynikające z konieczności ochrony przed szkodnikami

* Instrukcja określania aktywności szkodników

* Instrukcja rozmieszczania żywołapek i karmników deratyzacyjnych

* Spis dopuszczonych preparatów do zabiegów DDD wraz z substancjami czynnymi.

* Sposoby zabezpieczeń przed szkodnikami

* Zabezpieczenie przed ptakami

* O różnych robakach

* Procedura profilaktyki i zwalczania gryzoni

* Procedura zwalczania owadów

* Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego
1.System HACCP - wskazówki dotyczące wdrażania jego zasad
2.Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego
3.Zasady GHP/GMP oraz system HACCP - poradnik dla przedsiębiorcy
4.HACCP w handlu detalicznym
5.Wdrażanie HACCP. poradnik dla kierujących zakładem.

Dodatkowo:
 DOKŁADAMY WIELE INSTRUKCJI, CHARAKTERYSTYK...

Nowe dodatki dla sklepów, poradniki:

1.System HACCP w handlu detalicznym
2.HACCP w handlu detalicznym
3.HACCP-trudne pytania-proste odpowiedzi
4. Źródła finansowania wdrożeń HACCP ze środków publicznych

Oświadczam, że jestem autorem i twórcą całości dokumentacji i posiadam do niej prawa autorskie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24, poz.83). Aukcja nie łamie regulaminu serwisu Allegro i polskiego prawa. Wersja nie zawiera żadnego programu a sama też nie jest programem (e-book) itp.

Informuję, że jestem ZAREJESTROWANYM w Bibliotece Narodowej wydawcą, oraz posiadam numer wydawcy 927355

Aukcja dotyczy płyty CD.

UWAGA!
 Nowe wzory dokumentacji GHP.

Na co czekasz? KUP TERAZ!


                      & nbsp;             

 

NASZE CERTYFIKATY


Certyfikaty.bmp
 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.