Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

HAHNE Izolacja bitumiczna OKOPLAST 2K

Informacje o firmie:
Heinrich Hahne GmbH to firma o ponad 80-letnim doświadczeniu, ustawicznie prowadzi w swoich laboratoriach badania mające na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie materiałów budowlanych, jak również doskonalenie już wcześniej wprowadzonych. Efektem tego jest ponad 160 produktów chemii budowlanej. Materiały te tworzą całe systemy technologiczne. Wszechstronne badania, prostota w ich stosowaniu, dążność firmy do produkcji materiałów będących przyjaznymi dla środowiska naturalnego, nadaja ofercie produktowej marki HAHNE uniwersalny charakter. Jej produkty są znane w Europie.


Firma HAHNE proponuje następujące systemy:

– Systemy ochrony przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentów: IMBERAL.
– Systemy ochrony podłóg i posadzek przemysłowych: HADALAN/HADAPLAN.
– Systemy renowacji zawilgoconych piwnic: INTRASIT.
– Systemy renowacji balkonów i tarasów: HADALAN.
– Systemy renowacji i ochrony dachów: DAKORIT.


Niniejsza aukcja dot. materiału izolacyjnego na bazie bitumów OKOPLAST 2K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B
Nie zawierająca rozpuszczalników, przekrywająca rysy, 2-składnikowa, grubowarstwowa
masa bitumiczna do uszczelniania budowli
Z ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego


ÖKOPLAST® 2K 20B jest ulepszonym tworzywem sztucznym, zbrojonym włóknami materiałem do
wykonywania grubowarstwowych powłok uszczelniających na bazie emulsji bitumicznej z
hydraulicznie wiąŜącym proszkiem.
Wykonana z niego powłoka jest odporna na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj
występują w gruncie i nie stanowi obciąŜenia dla wody gruntowej.
· Łatwy w stosowaniu
· Dobrze podatny na późniejsze wygładzanie
· Szybko twardnieje
· Ulepszony dodatkiem włókien
· Spełnia wymagania DIN 18195

Zastosowanie
ÖKOPLAST® 2K 20B do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem przeciw
wilgoci gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nie napierającej pod ciśnieniem (na
powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie przesiąkowej i wodzie
pod ciśnieniem, na pionowych i poziomych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. Do
uszczelniania połączeń ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego oraz do
uszczelniania szczelin przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli z betonu o
wysokim stopniu wodoszczelności. Jako klej do płyt izolacyjnych, zabezpieczających i
drenaŜowych na nieotynkowanym murze, betonie, tynku oraz na oczyszczonych, starych
uszczelnieniach bitumicznych.

Obszary zastosowań:
· Piwnice w budynkach mieszkalno-usługowych
· GaraŜe podziemne i dachy parkingów piętrowych
· Balkony, tarasy
· Pomieszczenia mokre, urządzenia prysznicowe
· Mury i ścianki oporowe


Cena dot. 1 opakowania (30kg) OKOPLAST 2K 20B
 
Warunki zakupu i odbioru podane są na stronie aukcji
 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.