Dane kontaktowe - otwórz formularz odblokowania.

 • Fraza:
 • Możesz sprecyzować datę Wybierz datę
 • Szukaj

   w Wszystkie kategorie (Dowolna data)

Dane dotyczące aukcji

 • Tytuł: historia - HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE (numer 494489978)
 • Cena: 49,99 zł
 • Data wystawienia: 2008-11-28
 • Dane kontaktowe:
  Numer użytkownika (1)
Aby wyświetlić dane kontaktowe wyślij SMS o treści AP.AA9 na numer 79068 i wprowadź otrzymany kod tutaj:

Cena SMS to 9 PLN netto / 11,07 PLN brutto Kod z SMS jest jednorazowy. Za co płacę?
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay Reklamacje Regulamin
Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

historia - HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE

Treść aukcji:
              669.1.003
W książce dokonano charakterystyki ekonomicznego rozwoju światowego hutnictwa żelaza, począwszy od jego początków, a kończąc na okresie współczesnym. Zasadniczą część książki stanowi charakterystyka okresu współczesnego. Omówiono naj­większych producentów stali w świecie oraz w odniesieniu do każdego z nich dokonano opisu warunków surowcowych, rozwoju lokalizacji hutnictwa, aparatu produkcyjnego i struktury pro­dukcji. Przedstawiono również historyczne przesłanki rozwoju hutnictwa w danym kraju, jak i jego plany rozwojowe. Ponadto w książce opisano niektóre większe zakłady hutnicze oraz pewne ważniejsze rejony hutnicze świata. Dane dla okresu współczes­nego dotyczą głównie roku 1963.
Książka przeznaczona jest dla pracowników przemysłu hutnicze­go, dla studentów wyższych uczelni hutniczych i ekonomicznych oraz może być pomocna uczniom techników hutniczych.

              Tytuł: HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE

              Autor: Tadeusz Szostak

              Wydawnictwo i rok wydania: Wydawnictwo „Śląsk" Katowice 1966

1726 egz.

              Stan: okladka db przytarcia, zadarcia, przybrudzenia obwoluty

zawartosc -bdb

              Oprawa: twarda

              Ilość stron i format: 264 str

17,5x24,5 cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 

Spis treści
Str..
Wstęp J
Rozdział I. Hutnictwo żelaza do roku 1913 '
1. 'Żelazo w starożytności '
Średniowiecze i czasy nowożytne **
Hutnictwo polskie w okresie do 1913 roku j£
Rozdział II. Światowe hutnictwo żelaza w latach 1920-M939 °f
Produkcja hutnictwa światowego w okresie I wojny światowej . . od
Hutnictwo radzieckie w latach 1920 -f-1940 34
Hutnictwo USA, Niemiec, Anglii, Francji, Belgii, Luksemburga w la­
tach 1920-^1939 Y
a. Hutnictwo żelaza USA 4*
b. Hutnictwo żelaza Niemiec 51
c. Hutnictwo żelaza Anglii 58'
d. Hutnictwo żelaza Francji 63
e. Hutnictwo żelaza Belgii ^O1
f. Hutnictwo* żelaza Luksemburga 71
4. Hutnictwo Szwecji, Włoch, Japonii, Indii w latach 1920 -f-1939 ... 73
a. Hutnictwo żelaza Szwecji "*•$
•b. Hutnictwo żelaza Włoch V&
c. Hutnictwo żelaza Japonii 81
d. Hutnictwo żelaza Indii 83
&. Hutnictwo Austrii, Czechosłowacji, Węgier w latach ,1920 -j- 1939 . . 87
a. Hutnictwo żelaza Austrii 87
b. Hutnictwo żelaza Czechosłowacji 89-'
c. Hutnictwo żelaza Węgier . 91
8. Hutnictwo żelaza Polski w latach 1919 -f-1939 93:
Rozdział III. Światowe hutnictwo żelaza w latach 1939 -ś- 1963 102
Produkcja hutnictwa światowego w okresie II wojny światowej
(1939^-1945) 103
Hutnictwo radzieckie w latach 1945 -i- 1963 104
Hutnictwo Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wę­
gier, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii w latach 1945 H- 1963 .... 123
a. Hutnictwo żelaza Czechosłowacji 123
b. Hutnictwo- żelaza Niemieckiej Republiki Demokratycznej . . . 126
c. Hutnictwo żelaza Węgier 129
d. Hutnictwo żelaza Bułgarii 130
e. Hutnictwa żelaza Rumunii 131
L Hutnictwo żelaza Jugosławii 132
4. Hutnictwo ChRL i KRL w latach 1945—1963 134
a. Hutnictwo żelaza Chińskiej Republiki Ludowej 134
b. Hutnictwo żelaza KRL 138
5. Hutnictwo Niemieckiej Republiki Federalnej, Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Belgii, Luksemburga, Holandii w latach 1945 ~-1963 .... 13S
a. Hutnictwo żelaza Niemieckiej Republiki Federalnej 138
b. Hutnictwo żelaza Wielkiej Brytanii 150
c. Hutnictwo żelaza Francji 159
d. Hutnictwo żelaza Włoch 166
e. Hutnictwo żelaza Belgii . . . 173
f. Hutnictwo żelaza Luksemburga ! ! . 176
g. Hutnictwo żelaza Holandii ...'.'.' 179-
6. Hutnictwo Szwecji, Norwegii, Finlandii, Austrii, Hiszpanii, Turcji, Gre­
cji w latach 1945-M963 181
a. Hutnictwo żelaza Szwecji 181
b. Hutnictwo żelaza Norwegii .... 187
c. Hutnictwo żelaza Finlandii v 189
d. Hutnictwo żelaza Austrii 189
e. Hutnictwo żelaza HiSizpanii . 193
f. Hutnictwo żelaza Grecji 195
g. Hutnictwo żelaza Turcji 195
7. Hutnictwo USA, Kanady, Ameryki Łacińskiej, Kuby w latach 1945-M963 196
a. Hutnictwo żelaza USA 196
b. Hutnictwo żelaza Kanady 209
c. Hutnictwo żelaza krajów Ameryki Łacińskiej 215
d. Hutnictwo żelaza Kuby . 221
Hutnictwo Japonii w latach 1945 -v- 1(963 222
Hutnictwo Indii w latach 1945 -f-1963 230

Hutnictwo Australii w latach 1945—1063 235
Hutnictwo Unii Południowo-Afrykańskiej w latach 194'5 ~- 1963 . '. 237
Hutnictwo Polski w latach 1945 -f- 19i63 .... 238
Zakończenie 259

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie tytułów
Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. (Czasami przy cz-b zdjęciach możliwe artefakty powodowane przez skaner - charakterystyczne pasy.) Możliwe też błędy w zapisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i licze na wyrozumiałość.
Powyższy cytat pochodzi ze strony: http://allegro.pl/item494489978.html