Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

historia - HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE
              669.1.003
W książce dokonano charakterystyki ekonomicznego rozwoju światowego hutnictwa żelaza, począwszy od jego początków, a kończąc na okresie współczesnym. Zasadniczą część książki stanowi charakterystyka okresu współczesnego. Omówiono naj­większych producentów stali w świecie oraz w odniesieniu do każdego z nich dokonano opisu warunków surowcowych, rozwoju lokalizacji hutnictwa, aparatu produkcyjnego i struktury pro­dukcji. Przedstawiono również historyczne przesłanki rozwoju hutnictwa w danym kraju, jak i jego plany rozwojowe. Ponadto w książce opisano niektóre większe zakłady hutnicze oraz pewne ważniejsze rejony hutnicze świata. Dane dla okresu współczes­nego dotyczą głównie roku 1963.
Książka przeznaczona jest dla pracowników przemysłu hutnicze­go, dla studentów wyższych uczelni hutniczych i ekonomicznych oraz może być pomocna uczniom techników hutniczych.

              Tytuł: HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE

              Autor: Tadeusz Szostak

              Wydawnictwo i rok wydania: Wydawnictwo „Śląsk" Katowice 1966

1726 egz.

              Stan: okladka db przytarcia, zadarcia, przybrudzenia obwoluty

zawartosc -bdb

              Oprawa: twarda

              Ilość stron i format: 264 str

17,5x24,5 cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 

Spis treści
Str..
Wstęp J
Rozdział I. Hutnictwo żelaza do roku 1913 '
1. 'Żelazo w starożytności '
Średniowiecze i czasy nowożytne **
Hutnictwo polskie w okresie do 1913 roku j£
Rozdział II. Światowe hutnictwo żelaza w latach 1920-M939 °f
Produkcja hutnictwa światowego w okresie I wojny światowej . . od
Hutnictwo radzieckie w latach 1920 -f-1940 34
Hutnictwo USA, Niemiec, Anglii, Francji, Belgii, Luksemburga w la­
tach 1920-^1939 Y
a. Hutnictwo żelaza USA 4*
b. Hutnictwo żelaza Niemiec 51
c. Hutnictwo żelaza Anglii 58'
d. Hutnictwo żelaza Francji 63
e. Hutnictwo żelaza Belgii ^O1
f. Hutnictwo* żelaza Luksemburga 71
4. Hutnictwo Szwecji, Włoch, Japonii, Indii w latach 1920 -f-1939 ... 73
a. Hutnictwo żelaza Szwecji "*•$
•b. Hutnictwo żelaza Włoch V&
c. Hutnictwo żelaza Japonii 81
d. Hutnictwo żelaza Indii 83
&. Hutnictwo Austrii, Czechosłowacji, Węgier w latach ,1920 -j- 1939 . . 87
a. Hutnictwo żelaza Austrii 87
b. Hutnictwo żelaza Czechosłowacji 89-'
c. Hutnictwo żelaza Węgier . 91
8. Hutnictwo żelaza Polski w latach 1919 -f-1939 93:
Rozdział III. Światowe hutnictwo żelaza w latach 1939 -ś- 1963 102
Produkcja hutnictwa światowego w okresie II wojny światowej
(1939^-1945) 103
Hutnictwo radzieckie w latach 1945 -i- 1963 104
Hutnictwo Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wę­
gier, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii w latach 1945 H- 1963 .... 123
a. Hutnictwo żelaza Czechosłowacji 123
b. Hutnictwo- żelaza Niemieckiej Republiki Demokratycznej . . . 126
c. Hutnictwo żelaza Węgier 129
d. Hutnictwo żelaza Bułgarii 130
e. Hutnictwa żelaza Rumunii 131
L Hutnictwo żelaza Jugosławii 132
4. Hutnictwo ChRL i KRL w latach 1945—1963 134
a. Hutnictwo żelaza Chińskiej Republiki Ludowej 134
b. Hutnictwo żelaza KRL 138
5. Hutnictwo Niemieckiej Republiki Federalnej, Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Belgii, Luksemburga, Holandii w latach 1945 ~-1963 .... 13S
a. Hutnictwo żelaza Niemieckiej Republiki Federalnej 138
b. Hutnictwo żelaza Wielkiej Brytanii 150
c. Hutnictwo żelaza Francji 159
d. Hutnictwo żelaza Włoch 166
e. Hutnictwo żelaza Belgii . . . 173
f. Hutnictwo żelaza Luksemburga ! ! . 176
g. Hutnictwo żelaza Holandii ...'.'.' 179-
6. Hutnictwo Szwecji, Norwegii, Finlandii, Austrii, Hiszpanii, Turcji, Gre­
cji w latach 1945-M963 181
a. Hutnictwo żelaza Szwecji 181
b. Hutnictwo żelaza Norwegii .... 187
c. Hutnictwo żelaza Finlandii v 189
d. Hutnictwo żelaza Austrii 189
e. Hutnictwo żelaza HiSizpanii . 193
f. Hutnictwo żelaza Grecji 195
g. Hutnictwo żelaza Turcji 195
7. Hutnictwo USA, Kanady, Ameryki Łacińskiej, Kuby w latach 1945-M963 196
a. Hutnictwo żelaza USA 196
b. Hutnictwo żelaza Kanady 209
c. Hutnictwo żelaza krajów Ameryki Łacińskiej 215
d. Hutnictwo żelaza Kuby . 221
Hutnictwo Japonii w latach 1945 -v- 1(963 222
Hutnictwo Indii w latach 1945 -f-1963 230

Hutnictwo Australii w latach 1945—1063 235
Hutnictwo Unii Południowo-Afrykańskiej w latach 194'5 ~- 1963 . '. 237
Hutnictwo Polski w latach 1945 -f- 19i63 .... 238
Zakończenie 259

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie tytułów

add_me.gif

Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. (Czasami przy cz-b zdjęciach możliwe artefakty powodowane przez skaner - charakterystyczne pasy.) Możliwe też błędy w zapisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i licze na wyrozumiałość.


hutnictw zelaz swiecie 01.JPG

hutnictw zelaz swiecie 02.JPG

hutnictw zelaz swiecie 03.JPG

hutnictw zelaz swiecie 04.JPG

hutnictw zelaz swiecie 05.JPG

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.