Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

HODOWLA KONI CHÓW KONI - MOCZARSKI WARSZAWA 1939

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
4 PRZEDWOJENNE POZYCJE O HODOWLI ZWIERZĄT

W TYM "HODOWLA KONI"

(PROSZĘ SUGEROWAĆ SIĘ OPISEM PONIŻEJ)AUTOR -
(ZGODNIE ZE SPISEM)

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - (ZGODNIE ZE SPISEM)
WYDANIE - (ZGODNIE ZE SPISEM)
NAKŁAD - (ZGODNIE ZE SPISEM) EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
OGÓLNIE DOBRY JAK NA WIEK (STAN ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
INTROLIGATORSKA DLA WSZYSTKICH CZTERECH KSIĄŻEK Z WKLEJONĄ OKŁADKĄ PIERWSZEJ I ZACHOWANYMI POZOSTAŁYMI OKŁADKAMI

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 156 + 128 + 141 + 184 ("HODOWLA KONI")
WYMIARY - 22 x 15 x 2,8 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,711 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
31 + 10 + 27 + 26


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - WYSYŁKA PRIORYTETOWA W KOPERCIE BĄBELKOWEJ (JEDYNĄ OPCJĄ JEST PRIORYTET, NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM, KOSZT NIEZALEŻNY OD WAGI I ILOŚCI PRZEDMIOTÓW, UPRASZCZAJĄC ZAWSZE PŁACISZ 8 ZŁ NIEZALEŹNIE CZY KUPISZ 1 KSIĄŻKĘ CZY 20)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZEMPLARZA (JAK NP. AUTOGRAFY) -
-----

SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

BIBLIOTEKA ROLNIKA WZOROWEGO
------------------------Nr 17 ------------------------
Z. MOCZARSKI
CHÓW KONI
WYD. II.
-------------------- WARSZAWA ----------:-----------
WYDAWNICTWO TOW. OŚWIATY ROLNICZEJ KSIĘGARNIA ROLNICZA
PRZEDMOWA AUTORA

Pierwsze wydanie niniejszej książki nastąpiło w roku 1927 w Toruniu, jako wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa, Seria C, Nr 4, z zaznaczeniem, że jest to odbitka z podręcznika dla szkół rolniczych. Obecne wydanie było opracowane przez autora na podstawie tekstu pierwotnego w r. 1936/37, jednak Dyrekcja Towarzystwa Oświaty Rolniczej, które podjęło się nowego wydania, zażądała, zresztą zupełnie słusznie, wprowadzenia licznych przeróbek i uzupełnień, co opóźniło druk do roku bieżącego, jednak przyczyniło się do wzbogacenia treści książki.
'Pierwotne założenie „Podręcznika ula szkół rolniczych" odbiło się i na obecnym wydaniu. Ma ono charakter podręcznika dla szkół o średnim poziomie, a zarazem książki odpowiedniej dla inteligentnego czytelnika - rolnika, żądającego od książki hodowlanej jasnego przedstawienia faktów bez, balastu naukowego. Toteż w niniejszej książce czytelnik znajdzie pewne twierdzenia w formie mniej lub więcej kategorycznej, natomiast nie spotka się z ujęciem krytyczno-naukowym, niezbędnym w wydawnictwach ściśle akademickich.
Czytelnika polskiego uderzy fakt bardzo oględnego ustosunkowania się do teorii tarpanowego pochodzenia naszego konika. Nie jest to zaprzeczenie tej teorii, tylko po prostu badania autora nad zoogeografią historyczną naszych zwierząt domowych naprowadzają go na odmienne, „śródziemnomorskie" tłumaczenie pochodzenia większości rodzimie polskich zwierząt domowych, a w tym i większości naszych koników, szczególnie ?aś większości koników małopolskich.
Nie chcąc wdawać się w polemikę, dla której nie ma miejsca w książce tego rodzaju, autor ograniczył się do przedstawienia własnych poglądów. Nie znaczy to, żeby nie doceniał niespo-
żytych zasług rzecznika teorii tarpana leśnego dla polskiej iiodo wli konika. Śmiało można powiedzieć, że prof. dr T. Vetulanieniu nauka o pochodzeniu polskiego konika i praktyczna jego hodowla zawdzięczają swoje powstanie i swoje ugruntowanie. Jego doświadczenia białowieskie nad dostosowaniem konika do klimatu zimowego mają prawdziwie wielkie znaczenie naukowe, prowadzą bowiem do wyjaśnienia ważnego zagadnienia dostosowania się koni w ogóle, a zatem zwierząt, pochodzących z łagodnego klimatu, do zimy w okresach dziejów1 ziemi o wiele chłodniejszych niż obecny.
Nie brak zatem zrozumienia ani uznania dla pracy polskiego uczonego, ale odmienność poglądów i charakter popularnonaukowy książki spowodowały ograniczenie się autora do przedstawienia jedynie własnego poglądu na sprawę.
Autor czuje się w obowiązku serdecznie podziękować inż. Wład. Sawickiemu, dyrektorowi Tow. Oświaty Rolniczej, za nader troskliwe ustosunkowanie się do tego wydawnictwa. Również należy się serdeczna podzięka tym wszystkim, którzy łask3-wie użyczyli rycin do niniejszej książki.
Wreszcie autor pragnie podnieść, że 1-e wydanie tej książki przejrzał i licznych uwag udzielił nieodżałowanej śp. prezes Fryderyk Juriewicz. Jego głębokiej wiedzy i wielkiemu doświadczeniu autor zawdzięcza umknięcie niejednego błędu.
W opracowaniu niniejszego wydania wielką pomoc okazał inż. Władysław Godlewski, za co Mu na tym miejscu wyrażam serdeczne podziękowanie.
Poznań, w czerwcu 1939 r.
SPIS RZECZY.

Przedmowa autora......... 3
Rozdział I. Hodowla koni w Polsce . . . . . . 5
i
Rozdział II. Budowa, maść i uzębienie . . . . . , . 20
1. Budowa konia......... 20
a) Ocena prawidłowej budowy konia..... 20
b) Budowa konia wierzchowego ^..... 21
c) Budowa konia pociągowego ."'.'. . . . 24
d) Budowa innych typów koni roboczych .... 26
2. Chody końskie.......... 27
3. Maści końskie . . . . . , . .' - . 27
4. Uzębienie . '...... 30
Rozdział III. Szczepy, typy i rasy koni...... 33
1. Szczepy końskie . . . ... . . . 33
2. Typy i rasy.......... 37
a) Typ drobny......... 40
b) Typ rosły (szlachetny i ciężki)..... 44
1) Konie szlachetna i tzw. „rasy mieszane" ... 44
2) Konie szlachetne pełnej krwi i konie sztachet, półkrwi 50
3) Konie ciężkie, zimnokrwiste..... 58
Rozdział IV. Hodowla koni : . . ... . . 61
1. Chów a hodowla......... 61
2. Hodowla rodowodowa .' . , . , . . . 63
3. Dziedziczenie cech ........ fi8
Rozdział V. Pomieszczenia......... 72
1. Stajnie........... 72
2. Szczegóły budowy i urządzenia stajen .... 75
3. Okólniki końskie......... 81
Rozdział VI. Wychów i pielęgnowanie ..... 82
1. Stanówka i wyźrebienie....... 82
2. Pielęgnowanie źrebiąt........ 85
a) Zabiegi pielęgnacyjne....... 85
b) Warunki wychowu...... . - . 90
3. Pielęgnowanie dojrzałych koni...... 93
Rozdział VII. Żywienie koni ... ..... 96
1. Trawienie i wykorzystanie paszy..... 97
2. Pasze końskie......... 99
a) Pasze treściwe . . , . . . . - . 100
b) Pasze objętościowe suche . . . . . . 104
c) Pasze soczyste ......... 106
1) Okopowe i ich przetwory . . ... . 106
2) Zilonki '......... 107
3) Kiszonki......... 108
4) Pasze mineralne ,...... 108
3. Przyrządzanie; i zadawanie pasz...... 108
4. Pojenie .......... .111
5. Dawkowanie pasz a normy ...... 113
Rozdział VIII. Użytkowanie konia ....... 121
1. Użytkowanie pociągowe....... 121
a) Oprzęganie, wyjeżdżanie i jarowienie koni . . . 121
b) Zasady użytkowania koni w pracy..... 124
c) Zaprzęganie i powożenie....... 125
d) Uprząż i jej utrzymanie....... 128
e) Części wozu służące, do zaprzęgu . ,. . . . 134
2. Użytkowanie pod wierzchem ...... 136
a) Ujeżdżanie konia........ 136
b) Sprzęt jeździecki........ 138
c) Jazda konna.....- . . . 140 .
Rozdział IX. Kalectwa, choroby, wady i narowy .... 142
1. Kalectwa i choroby......'. . 142
a) Uszkodzenia ciała........ 142
b) Choroby zewnętrzne....... 145
c) Choroby wewnętrzne....... 147
d) Choroby oczu.........*. 153
e) Choroby zakaźne........ 154
2. Wady...........150
a) Wady piękności........ 150
b) Wady istotne......... 159
.3. Narowy........... 164
Dodatek.
1.- Kucie koni .......... 166
2. Kupno i sprzedaż koni . ........ 168
a) Kupno koni.......... 168
b) Ocena koni przy kupnie....... 170
c) Sprzedaż koni........., 175
3. Koszt wychowu i utrzymania konia.....' 177
BIBLIOTEKA ROLNIKA WZORÓWEGO
Nr. 4
Inż. M. KWASIEBORSKI
CHÓW BYDŁA
RASY, HODOWLA, WYCHÓW, ŻYWIENIE I ORGANIZACJA GOSPODARSTWA HODOWLANEGO
WYD. TV, POPRAWIONE
Z 31 RYCINAMI W TEKŚCIE.
WARSZAWA
WYDAWNICTWO TOW. OŚWIATY ROLNICZEJ KSIĘGARNIA KOLNICZA
1988
WSTĘP.

Do najpożyteczniejszych dla człowieka zwierząt obok innych niewątpliwie zaliczyć należy bydło domowe. Użytkowość jego jest wielostronna:
1) Za życia dostarcza mleka i to w takiej ilości, że nie tylko zaspakaja, jak u innych zwierząt, potrzeby rozwojowe własnego potomstwa, ale nadmiar jego może służyć jaki jeden z ważniejszych artykułów spożywczych dla ludzi bądź to pod postacią nie przerobioną, bądź teżi przerobów: masła, sera itp.
2) Stanowić może siłę pociągową, która w drobnych gospodarstwach zastępuje częściowo lub całkowicie pracę, specjalnych zwierząt pociągowych (konie, muły) -
3) Nawet po śmierci nie jest bezwartościowym padłem, gdyż - dostarcza tak cenionego przez człowieka mięsa, łoju, skór (na
obuwie, uprząż). Przy obecnym rozwoju techniki przetwórczej nie ma takiego odpadku z bydła, którego, nie dało by się przerobić na użyteczne przedmioty: z sernika mlekowego wyrabiają kazeinę; rogi, kopyta przerabia się na klej i t. d.
4) Wreszcie bydło dostarcza rolnictwu obornika.
Mleko stanowi jeden z najważniejszych artykułów spożywczych: jest po prostu niezastąpione, jeżeli chodzi o młode pokolenie. Niektórzy uczeni wyprowadzają nawet tak daleko sięgające wnioski, że rozwój umysłowy i kulturę danego kraju stawiają w pewnej zależności od ilości spożywanego przez mieszkańców! mleka oraz stanu hodowli, bydła mlecznego. I rzeczywiście ludy osiadłe nad Bałtykiem i Niemieckim Morzem przodują w rozwoju kulturalnym innym narodom. Mleko krowie zawiera przeciętnie 87,7% wody, 3,3% strawnego białka 3,4% (2,8 — 5) tłuszczu, 4,6% cukru i innych bezazotowych składników, o-koło 0.8% ~ 1% substancyj mineralnych. Nie ilość jednak
składników odżywczych w mleku stanowi o jego wysokiej wartości i nie uzasadnia wyżej wspomnianych daleko idących wniosków, a wysoki stopień ich przyswajałności; poza tym specjalne swoiste substancje jak kazeina, której nie ma w innych pokarmach, i lecytyna, która wchodzi w skład komórek mózgowych. Niezależnie od tego mleko surowe i masło zawierają znaczne ilości witamin, które są jak^ gdyby ekstraktem wszystkich składników odżywczych, zawartych w zielonych roślinach naszych łąk, pól i pastwisk. t
Posiadamy 9.847.000 sztuk bydła, w tym około 6 milionów 200 tysięcy krów (statystyka 1935 roku), jednak w stosunku do przestrzeni ziemi mamy go najmniej ze wszystkich krajów Europy (prócz Rosji i państ bałkańskich), mamy więc ogromne możliwości przed sobą. Możemy podnieść znacznie ilość sztuk bydła i jego jakość. Podniesienie mleczności o 1 litr dziennie od krowy przyniosło by krajowi 2 miliony z górą litrów mleka rocznie wartości około 200 milionów złotych. A podniesienie tak niewielkie jest zupełnie wykonalne a nawet łatwe, zważywszy, że w jednym roku notowane są zwyżki o 1000 litr na sztuce, a nieraz więcej ; w tej samej oborze na tych samych krowach przy zastosowaniu jedynie racjonalniejszego karmienia. Zwiększenie mleczności o 1 litr dziennie od krowy jest możliwe bez specjalnych nakładów, bez sprowadzania drogich pasz z zagranicy, przy użyciu tylko tej paszy treściwej (otręby, mąki pastewne, makuchy), która jest rokrocznie stale wywożona z granic kraju.
Podniesienie mleczności z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa miało by również błogosłowione skutki. Przy zwiększeniu produkcji zmniejszają się jej koszta, gdyż pasza potrzebna na byt zwierzęcia, obsługa, dój, amortyzacja kapitałów, koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa mlecznego, wszystko to, rozkładając się na większą ilość litrów, obciąża mniejszą! sumą1 każdy litr mleka.
Poza zaspokojeniem potrzeb człowieka, poza ofiarowaniem pewnego dochodu produkcja mleczna ma jeszcze inne znaczenie. Umożliwia ona prowadzenie racjonalne i rentowne tak ważnej dla naszego kraju, a specjalnie dla drobnego rolnika, hodowli trzody chlewnej. Bez mleka chudego nie ma mowy o racjo-
nalnym wychowaniu prosiąt, tuczu świń w młodym wieku na t. zw. bekony.
Lecz mleko to jeszcze nie koniec dobrodziejstw, płynących z hodowli bydła-
Bydło po zabiciu daje mięso i odpadki. Na skutek zwiększenia się ludności, zwiększać się musi i popyt na produkty zwierzęce — na mięso, łój, skóry. Poza tym bardzo wiele na stopień spożycia mięsa wpływa i wpływać będzie stopień oświecenia i kultury danego kraju. Zapotrzebowanie na mięso wraz z rozwojem przemysłu wszędzie wzrastało (weźmy dla przykładu Anglię, Niemcy) i u nas również wzrastać będzie. Kraj nasz jest za biedny na to, aby mógł sobie pozwalać tak, jak Anglia na sprowadzanie produktów pierwszej potrzeby z innych krajów; musimy sami swoje potrzeby zaspokoić.
Toteż kierunek naszych obór musi być mleczno-mięsny: mleko należy stawiać na pierwszym miejscu, na drugim zaś dopiero mięso. Do produkcji mięsa potrzeba dużo taniej paszy, gdyż wytwarzanie mięsa jest droższe od pędzenia mleka. Mogą na nie sobie pozwolić gospodarstwa, posiadające przemysł rolniczy, mające do rozporz4dzenia odpadki z niego, oraz gospodarstwa, posiadające obszerne łąki i pastwiska w okolicach odległych od rynków zbytu (kresy północno-wschodnie). Ale nawet bez uwzględnienia wywozu bydła opasowego mamy wiele na tym polu do zrobienia. Produkcja mięsa musi być tak wzmożona, by w razie wojny nie być uzależnionym pod względem zaopatrzenia od kogokolwiek bądź z zewnątrz kraju. To samo odnosi się nie tylko do mięsa, potrzebnego dla armii, ale i do skór, potrzebnych na obuwie itp. dla wojska.
Produkcja trzody chlewnej nie zastąpi w tym wypadku zapotrzebowania mięsa wołowego- świnie w czasie wojny, z powodu ciągłych ruchów oddziałów wojska i z tym związanych niewygód, spadają na; wadze, a przy tym mięso ich jest mniej syt-liwe, mniej się przeto nadaje jako codzienny środek odżywczy dla walczącej armii. Niezależnie od tego hodowla trzody chlewnej prędko na wojnie maleje, ulegając łatwo rabunkowi. *
Poza mięsem, mlekiem, skórami, pracą bydło wreszcie dostarcza gospodarstwu obornika. Znaczenie mierzwy w gospodarstwie rolnym, szczególniej drobnym, jest olbrzymie. Cały szereg gospodarstw, które nie produkują mięsa ani mleka, trzyma jed-
nak bydło dla jego cennego nawozu. Obornik zawiera przeciętnie na 1000 kg — 4,2 kg azotu, 2,5 kg kwasu fosforowego, 5 kg tlenku potasu, 4,5 kg wapnia; a ponieważ średnia krowa jako tako utrzymana daje rocznie około 11.200 kg mierzwy, przeto rocznie 1 krowa może przysporzyć 47 kg azotu, 28 kg kwasu fosforowego, 56 kg tlenku potasu i 50 kg wapnia. Przeciętnie wartość obornika od 1 krowy obliczają na 150 — 200 złotych-
Zawartość taka lub inna składników mineralnych w mierzwie nie stanowi jeszcze wszystkiego (składniki mineralne mjżna by dostarczyć w nawozach sztucznych) : wprowadza ona do gleby próchnicę, a co za tym idzie odpowiednią strukturę gleby, poza tym miliony drobnoustrojów, które nadają ziemi swoiste życie, robią ją czynną, co jest niezbędne do normalnego wzrostu roślin. Szczególniej dla drobnych gospodarstw obornik będzie jeszcze czas dłuższy nawozem jedynie łatwo dostępnym, nie wymagającym nakładów gotówkowych. Bez hodowli bydła, choćby tylko zważywszy na produkcję obornika, drobnego gospodarstwa trudno sobie wyobrazić. Prawdziwy jednak dochód z hodowli bydła osiągnie ten tylko hodowca, który postara się o wyciągnięcie z tego zwierzęcia jak najwięcej wydajności mlecznej, a więc, gdy obok obornika krowa jego da dużo mleka i będzie tak utrzymywana, by sprzedana na mięso zwróciła koszt wychowu.
Ale nie myślmy, że umiejętność dobrego hodowania tak trudno nabyć, W Danii, gdzie przeważnie znajdują się drobne kilkunasto, kilkudziesięciohektarowe gospodarstwa, doskonale drobni rolnicy dzięki nauce, nabytej w niższych szkołach rolniczych, radzą sobie z hodowlą inwentarza. Drobny rolnik, po nabyciu odpowiedniej wiedzy, bywa najlepszym hodowcą, bo rozporządzając niewielką liczbą inwentarza, poznaje.dokładnie jego potrzeby, zalety i odpowiednio do nich może zastosować się; poza tym, sam chodząc koło własnego bydlęcia, otoczy je troskliwością, jakiej od płatnego człowieka nigdy nie można się spodziewać.
Na to jednak, by tak było, trzeba, by przestał wierzyć w różne gusła, zabobony, by zarzucił zgubne zwyczaje, a zawierzył nauce, opartej na doświadczeniach zakładów doświadczalnych i wskazówkach praktyki-
Znaczenie hodowli dla drobnego rolnika uwydatnia się najle-
piej dochodowością poszczególnych gospodarstw. Podczas gdy gospodarstwa starego typu czysto zbożowe, według sprawozdania Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw C. T. R., wykazały około 150 zł z hektara, to jednostki oparte na produkcji hodowlanej wykazały dochód nieraz kilkakrotnie większy. Dwa najbardziej dochodowe gospodarstwa wykazały 700 i 850 złotych z hektara, w tym 435 i 567 zł ze sprzedaży samych produktów hodowli. Podobny stosunek z nowszych czasów przytacza naczelnik Wydz. Wytw. Zw. Min. Roln. E. Baird w Nr. 1 z 1937 r. Przeglądu Hodowlanego. Jako przykład podaje, że jedno gospodarstwo 16 ha w okolicach Płońska, które osiągnęło dochód roczny 1979 zł, miało go przeważnie ze sprzedaży produktów hodowlanych, mianowicie 1299 zł, a ze sprzedaży zboża tylko 680 zł.
Kierunek hodowlany w naszych drobnych gospodarstwach jest z tego względu wskazany, że gospodarz nie potrzebuje szukać kupca na zboże, okopowe, tracić cały zarobek na pośredników, ale może przy odpowiednim rozwoju spółek mleczarskich i związków producentów materiału rzeźnego produkt wytworzony spieniężyć na miejscu. — Na to jednak, aby się hodowla opłaciła i dla dobra kraju należycie rozwijała, trzeba, by się rolnicy nauczyli dobrze hodoivać.
Niniejsza książeczka z zawartymi w niej radami, wskazówkami, przystosowanymi do potrzeb drobnego rolnika, ma właśnie za zadanie służyć pomocą w jego usiłowaniach hodowlanych.
SPIS RZECZY.


5 Wstęp - .........
Rozdział I. Pochodzenie bydła.........
Rozdział II. Rasy bydła......-.....
1. Rasy zagraniczne ............^
2. Rasy krajowe . . - - - -
Rozdział III. Pożądane własności i kształty bydła.....JQ
Rozdział IV. Hodowla bydła.........'.- 06
1. Prawa natury, służące do uszlachetnienia bydła ....
2. Metody hodowlane .........
3. Wybór rozpłodników.......
Kozdzaał V. Wychów bydła........' -
AA
1. Stanówka..............
2. Ciąża..........
a) Zapłodnienie i rozwój płodu.........
b) Pielęgnowanie krów cielnych.........49
3. Poród ................5?
4. Wybór cieląt do chowu..........
5. Wychów cieląt ............^
6. Pielęgnowanie . dorosłego bydła........-
Rozdział VI. Żywienie bydła ......"'-'* * * ' ™
1. Trawienie itużykowanie paszy.........^
2. Opis pasz.....'........
a) Pasze objętościowe suche i zielone.......
b) Okopowe i odpadki przemysłowe......
c) Pasze treściwe . ........... *
3. Żywienie cieląt......*.....
. . - , * yo
4. Żywienie krów ......... _ .
a) żywienie w oborze......' ' ' ' * inq
b) Żywienie letnie............ '
o. Opasanie bydła............11&
Bozdział VII. Użytkowanie bydła......... 118
1. Dojenie krów............. 118
2. Użycie krów do zaprzęgu.......... 122
Rozdział VIII. Ważniejsze choroby i leczenie bydła . . . . . 130
Rozdział IX. Obora i jej urządzenie......... 136
Rozdział X. Rachunkowość oborowa........ 142
.Rozdział XI. Organizacja hodowli w kraju....... 146
1. Organizacje hodowlane.......... 14G
2. Organizacje zbytku i ubezpieczeniowe ........ 153
10 BTBLTOTECZKA KÓŁKA ROLNICZEGO ]Q
ŻYWIENIE KRÓW MLECZNYCH
WYDANIE SIÓDME
napisał
A. PIĄTKOWSKI
B, instruktor C. T. R. i b. kierownik Szkoły Hodowlanej w Liskowie
WARSZAWA 1937
WYDAWNICTWO „KSIĄŻNICY DLA ROLNIKÓW"
CENTR. TOWARZYSTWA ORGANIZACYJ I KÓŁEK ROLNICZYCH W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 30
S P I S R Z E C Z Y.
,
Przedmowa do wydania siódmego...... 3
CZCść PIERWSZA.
Czym jest krowa w gospodarstwie, a czym gospodarz? ........... 5
Jaką fabryką powinna być krowa w gospodarstwie? 7
O narządach trawienia i trawieniu paszy ... 10
Z czego się składa pasza?....... 15
Opis ważniejszych pasz....... 24
Jak porównywać paszę....... 48
Przygotowanie paszy........ 49
Żywienie krów.......... 53
Przykłady żywienia zimowego...... 5?
Przykłady żywienia letniego...... 59
Letnie żywienie krów........ 81
O udojach próbnych, związkach kontroli obór i mleczarniach spółdzielczych...... 98
CZEŚĆ DRUGA.
Normowanie paszy......... 109
Przykłady normowania paszy...... 110
Określenie żywej wagi bydła sposobem Presslera . . 126
PRZEDMOWA DO WYDANIA SIÓDMEGO.

Szóste wydanie mojej pracy o żywieniu krów, wydane w ilości 5 tys egzemplarzy, rozeszło się w ciągu roku. Jest to dowodem, że szerokie masy rolników po kilkoletnim bezwładzie, wywołanym kryzysem w rolnictwie, zaczynają znów interesować się zdobyczami wiedzy rolniczej i przechodzą ze stanowiska biernego do czynnego. Ta zmiana w nastrojach zbiega się i niewątpliwie jest wywołana poprawą w rolnictwie. Miejmy wiarę i nadzieję, że ta poprawa nie jest przemijającym i przypadkowym zjawiskiem, lecz ma trwałe podstawy. Im więcej rolników opanuje swój zawód i zorganizuje się, tym lepiej potrafi stworzyć i wykorzystać po-myślniejsze warunki dla pracy rolnika, a jednocześnie uodporni się na wypadek pogorszenia.
Słuchacze moich różnych pogadanek jeszcze przed wojną dość często mi mówili, że gdybym sam tak gospodarował, jak im zalecam, to nie-
chybnie zbankrutowałbym. Tak Bóg dał, że po długich latoch nauczania od kilkunastu lat prowadzę własne gospodarstwo i stosuję u siebie to wszystko, co zalecałem innym. Raczej już na schyłku swego życia z czystym sumieniem stwierdzam, że właśnie dzięki stosowaniu głoszonych zasad, kryzys mnie nie zgnębił, pomimo że objąłem gospodarstwo w bardzo ciężkich warunkach. Będąc przez długie lata nauczycielem i instruktorem rolnictwa, niejako z urzędu szerzyłem wiedzę rolniczą i starałem się wśród szerokich mas rolników wzbudzić przeświadczenie, żs ich praca nie może być tylko wysiłkiem fizycznym, lecz musi być nie w mniejszej mierze umysłowym i duchowym. Dziś już, jako praktyczny rolnik, nic nie straciłem wiary w potęgę wiedzy i organizacji i dlatego, pisząc o żywieniu Krów, dość często niejako zbaczam od tematu, podkreślając znaczenie i potrzebę nauki i organizacji. Rozumiem, że jest to może mniej potrzebne dla Czytelnika tej książki, który już przez jej czytanie dał dowód zaufania do nauki. Lecz nawet wierzącemu nie zaszkodzi umocnić się w wierze, bo wtedy łatwiej nawróci niedowiarka lub zachęci obojętnego do postępu rolniczego i społecznego, co przecież leży w interesie ogólnym. W imię tego interesu, który nie może być pomijany, dotknąłem i cokolwiek oświetliłem parę poważnych zagadnień, które często nie są należycie rozumiane.
frlódme -wydanie tej pracy uknuje się w niespotykanym w naszych warunkach nakładzie, bo w 20 tys. egzemplarzy. Chociaż od poprzedniego wydania upłynął zaledwie rok i w tym czasie w nauce o żywieniu krów nie zaszły żadne większe zn iany, to jednak w nowym wydaniu poczyniłem dość liczne uzupełnienia. Dotyczą one głównie zwrócenia większej uwagi na konieczność robienia w każdym, gospodarstwie rezerw paszy w postaci kiszonek, jeszcze tak mało u nas rozpowszechnionych. Zwróciłem też dużą uwagę na mało a nas jeszcze uprawiany łubin bez goryczy, błogosławioną wprost roślinę, zwłaszcza dla lżejszych gruntów. Produkcji paszy na takich gruntach też poświęciłem trocnę mieisca, jak również starałem się zachęcić do zbiorowych urządzeń dla ułatwienia parowania ziemniaków, co umożliwi ich dłuższe przechowanie bez strat. Powtórzone z poprzednich wydań rady przeszły przez próbę życia i są stosowane z dobrym wynikiem przez tysiące posiadaczy krów. Nowe zalecenia też^ą wzięte z życia i niewątpliwie okażą się praktycznymi i wykonalnymi. Starałem się wszystko wyłożyć jak najprzystępniej, lecz pomimo to mniej oczytany Czytelnik może czegoś nie zrozumieć. W takim 7/ypadku należy odpowiedni ustęp jeszcze parę razy przeczytać i rozważyć, a gdy i to nie pomoże poradzić się u kogoś więcej doświadczonego. Dziś tacy znajdą się w każdym kółku rolniczym i dla chcącego o radę ire trudno. Wiele trudności można pokonać chęcią i wytrwałością. Natomiast usilnie przestrzegałbym przed stosowaniem czegoś niezupełnie, a tym bardziej opacznie zrozumianego.
Niechże ta praca, oparta na 40-to letnim doświadczeniu, uczy dalej racjonalnego żywienia krów, jako niezbędnego warunku dla osiągnięcia należytych korzyści od tych tak pożytecznych zwierząt.
AUTOR.
Dembsko, p. Koźminek.
BIBLIOTECZKA KOŁKA ROLNICZEGO
GOSPODARSKI
CHÓW TRZODY
CHLEWNEJ
NAPISAŁ
; Dr. JERZY BORMANN
Z 27 RYSUNKAMI
WARSZAWA — 1938
WYDAWNICTWO „KSIĄŻNICY DLA ROLNIKÓW"
CENTR. TOWARZYSTWA ORGANIZACYJ I KÓŁEK' ROLNICZYCH W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 30.
TREŚĆ:

Znaczenie chowu świń dla gospodarstwa i Państwa ... 5
Użytkowość i rasy świń........... 9
Rasy świń ............. 9
Wybór kierunku użytkowości........ 17
Prowadzenie rozpłodu i wybór maciory i knura .... 19
Wychów prosiąt ............. 31
Pielęgnowanie trzody. Budynki, okólniki, pastwiska ... 42
Żywienie:
Składniki pokarmowe.......... 52
Trawienie i wykorzystywanie pasz...... 56
Co to są jednostki pokarmowe........ 60
Przygotowywanie pasz i ich zadawanie..... 62
Opis pasz............. 65
żywienie młodzieży hodowlanej....... 81
Żywienie macior prośnych......... 84
Żywienie macior karmiących........ 86
Żywienie knurów........... 88
Tucz mięsny............. 89
Tucz słoninowy............ 93
Tucz bekonowy ........... 100
Opłacalność hodowli i tuczu trzody chlewnej..... 106
Zbyt trzody chlewnej , .......... 110
Ocena wartości rzeźnej trzody chlewnej....... 119
Transport świń ............. 129
Choroby świń.............. 133
Tablica wartości odżywczej pasz......... 138
Normy żywienia trzody........... 140

106A.JPG106B.JPG106C.JPG106D.JPG106E.JPG106F.JPG106G.JPG106H.JPG106I.JPG106J.JPG106K.JPG106L.JPG106M.JPG106N.JPG106O.JPG106P.JPG106Q.JPG106R.JPG106S.JPG106T.JPG106U.JPG106W.JPG106V.JPG106A.JPG106B.JPG106C.JPG106D.JPG106E.JPG106F.JPG106G.JPG106H.JPG106I.JPG106J.JPG106K.JPG106L.JPG106M.JPG106N.JPG106O.JPG106P.JPG106Q.JPG106R.JPG106S.JPG106T.JPG106U.JPG106W.JPG106V.JPG

Będzie mi bardzo miło jeśli zechcesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.