Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

HODOWLA RYB W STAWACH Rudnicki STAWY RYBY spis

t%B3o.jpg  
A.Rudnicki
HODOWLA RYB W STAWACH

PWN 1965,  str. 634 stan db (podniszczona lekko okładka , przykurzona)

ISBN

TREŚĆ
Przedmowa do wydania drugiego
Przedmowa do wydania trzeciego
1.   Wiadomości wstępne
(dr J. Kossakowski i mgr  A.  Rudnicki)
Historia hodowli ryb w stawach
Hodowla ryb w Polsce i w krajach sąsiednich
Znaczenie gospodarcze hodowli ryb w stawach
2.   Staw jako środowisko hodowlane
(prof.  dr  K.  Starmach)
Pojęcie    stawu
Rodzaje stawów
Morfologia i ekologia  stawów
Produkcja biologiczna w stawach
Woda
Ciepłota wody i jej  zmiany
Wpływ ilości ciepła i temperatury na produkcję
Wpływ światła na produkcję
Wielkość  stawów, głębokość i ruch wody
Skład   chemiczny   wody
Odczyn  wody  i  jego   regulacja
Znaczenie wapnia i odczynu wody w stawach
Składniki    mineralne
Szkodliwe  składniki   chemiczne
Wpływ zlewni na jakość wody w stawach
Dno   stawu
Mikrobiologiczne  przemiany w  mule  dna
Starzenie się i zamieranie stawów
Zbiorowiska   organizmów
Roślinność makroskopowa
Glony     denne
Peryfiton
Plankton  roślinny-
Plankton   zwierzęcy
Fauna  naroślinna
Fauna denna
Fauna  wodna   jako   pokarm   karpi
Zasiedlanie   stawów
Występowanie i rozmieszczenie fauny w stawach
Okresy rozwojowe fauny wodnej
Znaczenie    czynników    zewnętrznych   w   rozwoju   roślin   i   zwierząt
w    stawach
Przemiana materii w stawach
Etapy przemiany materii
Łańcuchy pokarmowe w stawie
Ocena  wydajności stawów
3.   Biolgia ryb
(prof. dr K. Starmach oraz mgr M. Gierałtowski, mgr W. Gościński i mgr  J. Wieniawski)
Gatunki   ryb   hodowanych   w   stawach
Odżywianie się ryb
Przewód pokarmowy ryb drapieżnych i niedrapieżnych
Pobieranie   pokarmu
Trawienie  pokarmu
Charakterystyka przemiany materii u ryb
Wpływ temperatury wody i zawartości tlenu na przemianę materii
Rodzaj,  skład  i  wartość  pokarmu
Wzrost  ryb
Rozród
Wzrost i dojrzewanie gruczołów płciowych
Płodność
Ocena  ikry  i  mlecza
Składanie  ikry
Zapłodnienie
Rozwój zarodkowy
Biologiczna   charakterystyka  gatunków
Karpiowate
Szczupakowate
Okoniowate
Rodzina Centrarchidae
Sumowate
Łososiowate
4.   Podstawowe   wiadomości   o   gospodarce   wodnej   w   stawach (mgr J. Wieniawski)
Techniczna charakterystyka stawów
Kategorie stawów w zależności od przeznaczenia w technice wychowu ryb
Stawy w gospodarstwie karpiowym
Stawy   w   gospodarstwie   pstrągowym
Gospodarka   wodna w  stawach
Wody zasilające gospodarstwa stawowe
Stany i  przepływy   wód
Zapotrzebowanie wody w gospodarstwie  stawowym
Współzależność  gospodarki  wodnej  użytkowników  stawów  i  innych obiektów
Ujęcie,  doprowadzenie  i  odprowadzenie   wody   oraz   osuszanie   dna
stawów
Ważniejsze budowle i urządzenia hydrotechniczne
Specjalne  urządzenia hodowlane
Wylęgarnie
Baseny do wychowu ryb
Urządzenia stałe do odłowu ryb
Sadze i płuczki
5.   Zasady hodowli karpia
(doc. dr K. Stegman)
Karp   jako   materiał   hodowlany
Cel, założenia i zasady selekcji w pracy hodowlanej
Ocena karpi pod względem  cech  użytkowych
Tempo wzrostu
Odporność  na   choroby
Płeć i dojrzałość płciowa
Wartość   konsumpcyjna  karpi
Ułuszczenie
Pokrój
Ubarwienie
Wychów   selektów
Założenia    ogólne
Ustalanie   liczebności   obsad
Stawy dla selektów
Żywienie selektów
Przebieg pracy hodowlanej
Wybór    tarlaków
Etapy   selekcji
Znakowanie   selektów
6.   Technika wychowu karpi
(mgr J. Wieniawski)
Kierunki   i  formy  produkcji
Wychów materiału obsadowego i produkcja ryb towarowych
Zasady  ogólne
Rozród
Hypofizacja
Rozwój   zarodków  i  wylęgu
Przygotowanie   przesadek  I,   normy  obsad,   obsługa
Wychów narybku w przesadkach II
Inne metody wychowu narybku
Wychów  dwuletniego  materiału  obsadowego  —  kroczków
Produkcja   ryb   towarowych
Zimowanie i magazynowanie karpi
Zimowanie narybku i kroczków
Zimowanie   tarlaków
Magazynowanie ryb towarowych
7.   Żywienie karpi (doc. dr K. Stegman) ,
Cel i .korzyści żywienia karpi
Składniki  pokarmowe i  ich  znaczenie w  żywieniu  ryb
Potrzeby   pokarmowe   karpi
Rodzaje pasz stosowane w żywieniu karpi
Pasze pochodzenia roślinnego
Pasze  pochodzenia   zwierzęcego
Mieszanki paszowe
Przygotowanie   pasz
Zasady żywienia i preliminowanie pasz
Zadawanie pasz — paśniki
Kontrola  wyjadania pasz
8.   Podnoszenie kultury stawów
(doc. dr K. Stegman)
Cel i metody zwiększania wydajności
Osuszanie dna stawowego po odłowach
Uprawy mechaniczne i obsiewy stawów
Rolnicze użytkowanie stawów
Regulowanie  stopnia  zarastania  stawu
9.   Regulowanie krążenia materii w stawie na drodze chemicznej
(doc. dr K. Stegman)
Nawożenie  organiczne
Ogólne zasady nawożenia organicznego
Nawożenie obornikiem
Nawożenie  gnojówką
Nawożenie  fekaliami
Nawożenie  wodnymi  roślinami   zanurzonymi
Nawożenie   innymi   roślinami
Nawożenie   kompostami
Nawożenie   innymi   substancjami   organicznymi
Nawożenie   mineralne
Ogólne zasady nawożenia mineralnego
Wapnowanie   stawów
Nawożenie   fosforowe
Nawożenie   potasowe
Nawożenie   azotowe
Nawożenie kompleksowe stawów
10.   Zasady hodowli  innych gatunków ryb w  stawach  karpiowych
(mgr M. Gierałtowski oraz mgr W. Gościński)
Znaczenie  hodowli   innych   gatunków  ryb
Ogólne  założenia  hodowlane
Hodowla   lina
Tarło lina oraz wychów narybku i kroczków
Wychów  linów   towarowych
Selekcja   lina
Zimowanie lina
Hodowla    karasia
Tarło   i  wychów  narybku   karasia
Chów dwu- i trzyletnich karasi
Selekcja i krzyżowanie karasia
Zimowanie karasia
Hodowla   karasia   srebrzystego
Hodowla   jazia   (orfy)
Tarło  i  wychów  narybku  orfy
Chów dwu- i trzyletnich orf
Zimowanie  orf
Hodowla szczupaka
Tarło    szczupaka
Wychów   szczupaków   towarowych
Zimowanie  szczupaka
Hodowla   sandacza
Tarło  sandacza
Rozwój zarodkowy i pielęgnowanie wylęgu sandacza
Wychów narybku jesiennego  sandacza
Wychów starszych roczników sandacza
Zimowanie   sandacza
Hodowla   bassa   wielkogębowego   (okoniopstrąga)
Hodowla   suma
Hodowla  pstrąga  tęczowego w  stawach  karpiowych
Zasady produkcji siei do zarybiania jezior
Hodowla   sielawy
Pokarm dla ryb drapieżnych hodowanych w stawach
Chwast   rybny
Zasady  magazynowania  ryb  dodatkowych  w  gospodarstwie
11.   Zasady   hodowli   ryb   w   gospodarstwach   pstrągowych
(mgr   W.   Gościński)
Wychów ryb obsadowych i towarowych
Pozyskiwanie   tarlaków
Pozyskiwanie  zapłodnionej  ikry
Rozwój   zarodkowy  pstrągów
Wychów wylęgu
Wychów   narybku
Wychów ryb towarowych
Żywienie  pstrągów
Zasady   żywienia
Pasze  dla  pstrągów
Przygotowanie   mieszanek   paszowych
12.   Odłowy i przewożenie ryb
(mgr J. Wieniawski oraz mgr M. Gierałtowski)
Odławianie ryb ze stawów
Warunki   przeprowadzania   odłowu
Sposoby   odławiania   ryb
Sprzęt i urządzanie do odłowów
Czynności   pomocnicze   przy  odłowach
Organizacja  odłowów
Przewożenie  ryb  żywych
Warunki ogólne  przewożenia  ryb  żywych
Sprzęt i urządzenia do przewożenia ryb
Organizacja   przewozów
13.   Organizacja  produkcji  w  gospodarstwie  stawowym (mgr J. Wieniawski)
Uwagi   ogólne
Gospodarstwo   typu   karpiowego
Określanie wydajności stawów i założenia hodowlane   .
Obliczanie   obsady   stawów
Struktura   produkcji   gospodarstwa
Gospodarstwo  typu  pstrągowego
14.   Zapobieganie i zwalczanie chorób ryb w stawach
(dr T. Bory-Miączyński) .
Wpływ gospodarki rybackiej na zdrowotność ryb
Wpływ  zanieczyszczeń  wód  na  zdrowotność  ryb
Samoczynne zanieczyszczenia organiczne  stawów
Zanieczyszczenia   ściekami   organicznymi
Zanieczyszczenia wód związkami nieorganicznymi
Postępowanie w  razie stwierdzenia  zatrucia  ryb
Opieka sanitarna nad gospodarstwem stawowym
Badania rozpoznawcze ryb
Odkażanie  stawów
Zabiegi   lecznicze
Choroby ryb najczęściej występujące w gospodarstwach stawowych
Choroby zakaźne (infekcyjne)
Choroby grzybicze
Choroby  wywoływane  przez  wiciowce  i  orzęski
Choroby   sporowcowe
Choroby  wywoływane   przez   przywry
Tasiemczyce
Choroby wywoływane przez skorupiaki
Inne   choroby   pasożytnicze
Choroby    środowiskowe
Choroby funkcjonalne
Literatura
Skorowidz   rzeczowy

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji, oraz na nasze drugie konto antykwariatmole

Antykwariat bierze udział w programie:
Koszt wysyłki 11 zł.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.