Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE Szostak ______ SPIS !

kontakt komentarze nasza oferta strona o mnie info.jpg
telefon.jpg email.jpg gg.jpg
grupa2.jpg grupa3.jpg

9

przedmiot aukcji:

HUTNICTWO ŻELAZA W ŚWIECIE

Tadeusz Szostak

Wydawnictwo: Śląsk, 1966
Oprawa: twarda płócienna z obwolutą
Stron: 264
Stan: bardzo dobry, nieaktualne pieczątki

W książce dokonano charakterystyki ekonomicznego rozwoju światowego hutnictwa żelaza, począwszy od jego początków, a kończąc na okresie współczesnym. Zasadniczą część książki stanowi charakterystyka okresu współczesnego. Omówiono największych producentów stali w świecie oraz w odniesieniu do każdego z nich dokonano opisu warunków surowcowych, rozwoju lokalizacji hutnictwa, aparatu produkcyjnego i struktury produkcji. Przedstawiono również historyczne przesłanki rozwoju hutnictwa w danym kraju, jak i jego plany rozwojowe. Ponadto w książce opisano niektóre większe zakłady hutnicze oraz pewne ważniejsze rejony hutnicze świata. Dane dla okresu dotyczą głównie roku 1963.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział I. Hutnictwo żelaza do roku 1913
1. Żelazo w starożytności
2. Średniowiecze i czasy nowożytne
3. Hutnictwo polskie w okresie do 1913 roku

Rozdział II. Światowe hutnictwo żelaza w latach 1920 1939
1. Produkcja hutnictwa światowego w okresie I wojny światowej
2. Hutnictwo radzieckie w latach 1920 -f-1940
3. Hutnictwo USA, Niemiec, Anglii, Francji, Belgii, Luksemburga w la­tach 1920 -h 1939
a. Hutnictwo żelaza USA
b. Hutnictwo żelaza Niemiec
c. Hutnictwo żelaza Anglii
d. Hutnictwo żelaza Francji
e. Hutnictwo żelaza Belgii
f. Hutnictwo żelaza Luksemburga
4. Hutnictwo Szwecji, Włoch, Japonii, Indii w latach 1920 S-1939
a. Hutnictwo żelaza Szwecji
b. Hutnictwo żelaza Włoch
c. Hutnictwo żelaza Japonii
d. Hutnictwo żelaza Indii
5. Hutnictwo Austrii, Czechosłowacji, Węgier w latach 1920 -f-1939
a. Hutnictwo żelaza Austrii
b. Hutnictwo żelaza Czechosłowacji
c. Hutnictwo żelaza Węgier
6. Hutnictwo żelaza Polski w latach 1919 -h 1939

Rozdział III. Światowe hutnictwo żelaza w latach 1939 -i- 1963
1. Produkcja hutnictwa światowego w okresie II wojny światowej (1939 -7-1945)
2. Hutnictwo radzieckie w latach 1945 H- 1963
3. Hutnictwo Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wę­gier, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii w latach 1945 -r- 1963 .
a. Hutnictwo żelaza Czechosłowacji
b. Hutnictwo żelaza Niemieckiej Republiki Demokratycznej
c. Hutnictwo żelaza Węgier
d. Hutnictwo żelaza Bułgarii
e. Hutnictwo żelaza Rumunii
£. Hutnictwo żelaza Jugosławii
4. Hutnictwo ChRL i KRL w latach 1945-M963
a. Hutnictwo żelaza Chińskiej Republiki Ludowej
b. Hutnictwo żelaza KRL
5. Hutnictwo Niemieckiej Republiki Federalnej, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Belgii, Luksemburga, Holandii w latach 1945 -f-1963 .
a. Hutnictwo żelaza Niemieckiej Republiki Federalnej
b. Hutnictwo żelaza Wielkiej Brytanii
c. Hutnictwo żelaza Francji
d. Hutnictwo żelaza Włoch
e. Hutnictwo żelaza Belgii
f. Hutnictwo żelaza Luksemburga
g. Hutnictwo żelaza Holandii
Hutnictwo Szwecji, Norwegii, Finlandii, Austrii, Hiszipanii, Turcji, Gre­cji w latach 1945 -f- 1963
a. Hutnictwo żelaza Szwecji
b. Hutnictwo żelaza Norwegii
c. Hutnictwo żelaza Finlandii
d. Hutnictwo żelaza Austrii
e. Hutnictwo żelaza Hiszpanii
f. Hutnictwo żelaza Grecji
g. Hutnictwo żelaza Turcji
7. Hutnictwo USA, Kanady, Ameryki Łacińskiej, Kuby w latach 1945-M963
a. Hutnictwo żelaza USA
b. Hutnictwo żelaza Kanady
c. Hutnictwo żelaza krajów Ameryki Łacińskiej
d. Hutnictwo żelaza Kuby
8. Hutnictwo Japonii w latach 1945 -r-1063
9. Hutnictwo Indii w latach 1945 -f-1963
10. Hutnictwo Australii w latach 1945 -5-1963
11. Hutnictwo Unii Poiudniowo-Afrykańskiej w latach 1945 -f-1963
12. Hutnictwo Polski w latach 1945 -f-1963
Zakończenie


strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.