Dane kontaktowe - otwórz formularz odblokowania.

Kategorie:

 • Fraza:
 • Możesz sprecyzować datę Wybierz datę
 • Szukaj

   w Wszystkie kategorie (Dowolna data)

Dane dotyczące aukcji

 • Tytuł: HYDROLOGIA I HYDRAULIKA Dębski Spis! 1948r Unikat (numer 326147588)
 • Cena: 49,99 zł
 • Data wystawienia: 2008-03-09
 • Dane kontaktowe:
  Numer stacjonarny (2)
  ,
  Numer komórkowy (2)
  ,
  Numer użytkownika (1)
  ,
  Adres e-mail (1)
  ,
  Numer NIP (1)
Aby wyświetlić dane kontaktowe wyślij SMS o treści AP.AA9 na numer 79068 i wprowadź otrzymany kod tutaj:

Cena SMS to 9 PLN netto / 11,07 PLN brutto Kod z SMS jest jednorazowy. Za co płacę?
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay Reklamacje Regulamin
Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

HYDROLOGIA I HYDRAULIKA Dębski Spis! 1948r Unikat

Treść aukcji:
Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

????????@??.??

Tel. dom. : (##) ### ## ##

Tel. kom. : ### ### ###

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44-100 Gliwice
NIP ###-###-##-##

TELEFONY
(###) ### ## ##
(0##) ### ## ##
### ### ###
### ### ###

Za pobraniem

Wpłata na konto

PKO BP

##########################

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

HYDROLOGIA I HYDRAULIKA

W ZAKRESIE ŚREDNIM

KAZIMIERZ DĘBSKI

NAKŁADEM PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU HYDROLOGICZNEGO- METROLOGICZNEGO
WARSZAWA 1948

Waga 610gram
Wymiary 20,5x 15cm.
390stron
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa twarda introligowana
Drobne podniszczenia i przybrudzenia okładki
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

SPIS RZECZY
PRZEDMOWA     
CZĘŚĆ I.   HYDROGRAFIA l HYDROMETRIA 
Rozdział    1.   Hydrologia opisowa. Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. Wydawnictwa hydrologiczne
Rozdział   2.   W o d o w s k a z y .
Podziałka. Zero podziałki. Wybór miejsca na wodowskaz. Obserwacje. Zestawienie roczne stanów wody. Limnigraf.
Rozdział    3.   Opracowanie     spostrzeżeń     wodowslkazowych ..
Wykresy kontrolne, Stany główne. Wykresy przebiegu stanów głównych. Wykres związku stanów wody. Prognoza. Zmiany związku wodowskazów. Częstotliwość stanów wody. Czas trwania stanów wody. Przykład obliczenia częstotliwości i czasu trwania stanów wody. Wykresy. Częstotliwość stanów wysokich. Częstotliwość w długich okresach czasu. Wykreślne obliczenie czasu trwania. Stany charakterystyczne i okresowe. Strefy stanów wody. Lata mokre i suche. Zmiany dna i wysokości wodowskazów
Rozdział    4.   Pomiary   spadu   zwierciadła   wody.
Sposoby obliczenia spadu. Niwelacja profilu podłużnego.
Niwelacja ustalonego zwierciadła wody. Przekroje podłużne rzek i potoków 
Rozdział    5,   Pomiary   przekrojów    poprzecznych.
Opis pomiarów. Kreślenie przekrojów. Plan głębokościowy  
 (Rozdział    6.   Pomiary   przepływu.
Podział pomiarów. Pomiary bezpośrednie. Pomiar za pomocą   podstawionego   naczynia.   Wycechowane    otwory w dnie lub w ścianie. Pomiar za pomocą przelewu. Metoda chemiczna. Metoda kolorymetryczna. Metoda termo-metryczna.  Metoda  chronofotograficzna.  Przepływomierze dynamiczne. Wodomiary       ......
Pomiary pośrednie. Pomiar przekroju poprzecznego. Sygnały ostrzegawcze. Przebieg pomiaru. Pomiar prędkości, Rurka Pitota. Młynek hydrometryczny. Mieszek Głuszkowa. Sposób wykonania pomiaru przepływu. Pomiary wielkiej wody. Opracowanie wyników pomiaru przepływu. Metoda rachunkowa. Metoda Harlachera.
Metoda Culmana. Skrócenie czasu pomiaru. Uproszczone sposoby pomiarów. Kule hydrometryczne. Pływaki,
Obliczenie pomiarów pływakowych 
Rozdział    7.   Krzywa   kionsumcyjna.
Definicja. Rozrzut punktów krzywej. Wyrównanie. Obliczenie równania krzywej konsumcyjnej. Przykład obliczenia krzywej. Krzywa konsumcyjna rzek nizinnych. Wpływ zjawisk lodowych. Wpływ roślinności wodnej .
Rozdział    8.   Pomiary   materiału   przepływowego   stałego.
Rumowisko rzeczne. Wleczenie. Denudacja. Erozja
wsteczna. Pomiary unoszenia. Pomiary wleczenia. Krzywe przesiewu 
Rozdział    9,   Obserwacje   wód   gruntowych.
Obserwacje stanu wód gruntowych. Przyrządy do pomiarów. Badanie wydajności źródeł. Podstawione naczynie. Podwójne, cechowane skrzynie. Przelewy. Bezpośredni pomiar prędkości wody gruntowej .....
Rozdział  10.   Obserwacje   opadowe.
Deszczomierz zwykły (ombrometr). Totalizator. Ombrogram. Obserwacje śniegu 
Rozdział 11.   Pomiary-parowania.
Rodzaje przyrządów, Ewaporymetry Wilda. Ewaporymetry Bindemanna. Lizymetry ważone
CZĘŚĆ II.   HYDROLOGIA.
Rozdział    1.   Hydrologia   nauk owa.
Podstawy hydrologiczne projektów.  Wzory empiryczne.
Rozdział    2.   Krążenie   wody   w   przyrodzie.
Schemat krążenia. Woda atmosferyczna. Bilans wodny. Składniki bilansu wodnego. Równanie bilamsu. Jednostka miary i przykłady liczbowe ......
Rozdział    3.   Opady   atmosferyczne.
Kondensacja pary wodnej, Ogólne wiadomości o opadach. Opad roczny normalny. Stacje opadowe w Polsca.
Wahania opadów rocznych Opady miesięczne. Deszcze ulewne. Wzór Rożańskiego. Mapy opadowe. Opad średni. Wielokąty równego zadeszczenia .
Rozdział    4.   O d p ł y w .
Pojęcie odpływu. Zlewnia, dorzecze, zlewisko. Działy wodne. Hydrologiczna granica zlewni. Schemat wzrostu dorzecza. .Odpływ i przepływ. Metody badania odpływu
Rozdział    5.   Wzory   Iszkowskiego.
Wzór na wodę średnią. Wody niższe od średniej rocznej. Tabela współczynników v. Przykłady liczbowe przepływów. Wzór na wodę największą. Kategoria dorzecza. Dorzecza o niejednolitym charakterze. Przykłady liczbowe przepływów największych Przykłady obliczenia przepływu ..........
Rozdział    6.   Inne   wzory   empiryczne.
Wzór Kollisa na wodę średnią roczną. Wzór Loewego na wielką wodę letnią. Wzór autora na zwykłą wielką wodę. Wzór autora na wielką wodę krytyczną
Rozdział    7.   Spływ   z   deszczów   nawalnych.
Wody największe małych cieków wodnych Analiza spływu z deszczów nawalnych. Ilość wody spływającej. Schemat obliczenia odpływu największego. Ćwiczenie. Wykres spływów
Rozdział    8.   Parowanie   i   wsiąkanie.
Straty terenowe. Parowanie. Wsiąkanie. Normy parowania. Normy strat terenowych .....
Rozdział    9.   Wody   retencjonowane.
Retencja. Retencja brutto i netto. Wskaźnik retencji. Zmiany poziomu wody gruntowej w ciągu roku. Wykręt rocznego cyklu odpływu i retencji Zamarzanie gruntu. Pomiary zamarzania. Głębokość zamarzania .
Rozdział 10.   Wody  podziemne
Wody w głębi ziemi. Strefa nasycenia. Woda artezyjska. Pojemność warstw wodonośnych Przepuszczalność
warstw wodonośnych. Pomiary wód podziemnych. Pomiary szczegółowe ilości wody podziemnej. Źródła .
Rozdział 11.   Statystyka   odpływu   rzek.
Tabele i wykresy. Przepływy codzienne. Przepływy
główne, Częstotliwość i czasy trwania. Przepływy charakterystyczne i okresowe. Krzywa sumowania odpływu. Wyrównanie zupełne .  
Rozdział 12.   Statystyczna    metoda    badania    zjawisk hydrologicznych.
Przedmiot badań. Szereg rozdzielczy. Krzywe częstotliwości spostrzeżeń. Miary szeregów. Krzywa normalna.
Podziałka prawdopodobieństwa. Badanie szeregów rozdzielczych. Obliczenie częstotliwości opadów rocznych
w Krakowie. Obliczenie charakterystyk szeregu rozdzielczego najwyższych rocznych przepływów Wisły  w Warszawie .
Rozdział 13.   Obliczenie      największych      wód      rocznych.
Formuła empiryczna autora. Wykładniki potęgowe równania. Nowa formuła na przepływ Przykład dla Warszawy ... 
CZĘŚĆ III.   HYDROSTATYKA I HYDRAULIKA.
Rozdział    1.   Hydrostatyka.
Płyny. Hydromechanika. Hydrostatyka. Ciśnienie wywierane przez siły powierzchniowe. Ciśnienie wywierane przez siły masowe. Równowaga cieczy w jednorodnym polu ciężkości. Napór hydrostatyczny. Napór na ścianę zakrzywioną. Równowaga ciał pływających. Ćwiczenia.
Rozdział    2.   Hydrodynamika.
Twierdzenie Daniela Bernoulli'ego. Zastosowanie
tego twierdzenia w przepływomierzach dynamicznych.
Ćwiczenia  
Rozdział    3.   Spadek  hydrauliczny.
Spad hydrauliczny. Spadek hydrauliczny w ruchu burzliwym. Wzory na współczynnik oporu. Linia ciśnień i linia energii 
Rozdział    4.   Rodzaje  ruchu  wody.
Podział Reynoldsa. Doświadczenia Reynolds a. Ruch burzliwy. Ruch krytyczny. Ruch podkrytyczny. Przejście do ruchu nadkrytycznego ......
Rozdział    5.   Ruch  regularny.
Prędkość w ruchu regularnym. Przepływ w gruncie. Laboratoryjne badanie przepuszczalności. Obliczenie współczynnika przepuszczalności za pomocą pompowania. Kosz rury ssącej. Studnia artezyjska ....
Rozdział    6.   Ruch   burzliwy   jednostajny.
Czynniki ruchu. Wzory z współczynnikiem szorstkości. Wzory bez współczynnika szorstkości. Prędkość w terenach zalewowych rzek. Prędkość pod lodem. Przykłady obliczenia prędkości ........
Rozdział    7.   Obliczanie    przepływu    w    korytach    otwartych.
Spadek. Przepływ. Ćwiczenia w obliczaniu przekrojów.
Obliczanie napełnienia i przepływu. Obliczanie przekrojów  
Rozdział    8.   Obliczanie    przewodów    zamkniętych.
Straty ciśnienia. Ćwiczenia w obliczaniu przekrojów, Obliczanie zużycia wysokości energii potencjalnej. Obliczanie rurociągów ........
Rozdział    9.   Tabele i nomogramy do  obliczania prędkości.
Tabele Matakiewicza dla spadku i głębokości. Nomogramy prof. Wójcickiego do wzoru Manninga i Bazina. Nomogram prof. Pomianowskiego do wzoru Kuttera
Rozdział 10.   Ruch   zmienny,
Warunki ruchu zmiennego. Równanie ruchu zmiennego. Ruch zmienny opóźniony. Ruch zmienny przyśpieszony.
Rozdział 11.   Napór   hydrodynamiczny.
Napór na ścianę prostopadłą. Napór na ścianę nachyloną. Obliczenie naporu na kolano. Napór na ciało znajdujące się wewnątrz strumienia ......
Rozdział 12.   Otwory   i   przelewy.
Wypływ ustalony przez mały otwór w obszernym zbiorniku. Wypływ ustalony przez duży otwór w obszernym zbiorniku. Wypływ ustalony przez otwory zatopione i częściowo zatopione. Współczynniki wydatku .
Rozdział 13.   Budowle   piętrzące   i   piętrzenie.
Rodzaje budowli piętrzących. Objętości przepływu. Poziom wody. Prędkość. Pogłębienie dna koryt. Obliczenie jazów. Obliczenie mostów. Formuła Bernoull 'ego. Współczynniki. Zastosowanie wzorów na
przelew zatopiony. Wzór Rehbocka. Bieg obliczenia światła. Przykład obliczenia światła mostu. Obliczenie przepustów zatopionych. Obliczenie przepustów częściowo zatopionych. Przykłady obliczenia przepustów. Obliczanie cofki. Równanie różnicowe ruchu zmiennego. Przykład obliczenia cofki wzorem różnicowym. Wzór Ruhlmanna i jego zastosowanie ....
Rozdział 14, Syfony, lewary, pompy, siłownie wodne. Teoria syfonu. Teoria lewara. Ćwiczenia w obliczaniu lewarów i syfonów. Pompa ssąco - tłocząca. Wysokość tłoczenia. Wysokość ssania. Wymiary kosza i rur. Obliczenie mocy silnika pompy. Ćwiczenie. Siłownie wodne
Rozdział 15,   Doświadczenia   na   modelach.
Cel doświadczeń. Stosunki zmniejszenia wymiarów rzeczywistych

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"

 


 

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka ekonomiczna 6,50zł.

Przesyłka priorytetowa 8,00zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 10,00zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 12,00zł.


@AuctionCreator jaromir1507


Dodano 2008-03-02 10:07
Uwaga
Od dnia 29.02.2008r. jest dostępny nowy numer konta, do wpłat za wygrane aukcje;
ING BANK ŚĄSKI
## #### #### #### #### #### ####
Poprzedni numer konta w banku PKO BP
## #### #### #### #### #### ####
będzie ważny do dnia 30.04.2008r. i do tego dnia będzie można dokonywać wpłat za wygrane aukcje po tej dacie konto będzie zlikwidowane
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powyższy cytat pochodzi ze strony: http://allegro.pl/item326147588.html