Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Imieliński - Seksuologia społeczna


Imieliński - Seksuologia społeczna

* Koszt wysyłki: 9,00 zł
* Okładka: miękka
* Wydawnictwo: PWN 1984
* Wydanie: III
* Ilość stron: 579
* Stan: +dst (zabrudzenia, przyniszczona okładka, zagięcia, ...)
 

Spis treści:

Przedmowa............... S
Kazimierz ImteZńisfci
Kulturowo-medyczne aspekty seksuologii....... 11
Rozwój emocjonalno-seksualny człowieka.......... 11
Czynniki genetyczne................ 11
Czynniki morfologiczno-konstytucjonalne..... ... 12
Czynniki biochemiczno-fizjologiczne ........... U
Czynniki psychologiczne i społeczno-kulturowe........ 14
Potrzeba kontaktu emocjonalnego............ 15
Dojrzałość emocjonalna............... 19
Potrzeba seksualna.................-21
Miłość erotyczna ................ 23
Proces warunkowania i uczenia się........... 24
Integracja potrzeby kontaktu emocjonalnego i potrzeby seksualnej . . 26
Granice normy i patologii seksualnej........... 28
Koncepcja różnic indywidualnych............ 38
Koncepcja układu partnerskiego............. 35
Koncepcja normy ilościowej.............. 38
Kliniczne aspekty normy seksualnej........... 39
Kliniczne wyznaczniki normy seksualnej ...»...... 40
Zachowania normalne, odchylenia i zboczenia seksualne..... 45
Seksualność a niektóre przemiany społeczne.......... 48
Pozycja mężczyzny i kobiety w społeczeństwie........ 50
Równouprawnienie a seksualność kobiet.......... 51
Równouprawnienie a seksualność mężczyzn......... 53
Kultura seksualna................. 55
Społeczno-kulturowe źródła konfliktów i zaburzeń emocjonalno-seksualnych 56
Kulturowo uwarunkowane modele i nastawienie do seksualności ... 56
Rozbieżności między modelami a wzorami zachowania seksualnego . . 58
Konflikty społeczne i konflikty na tle realizacji życia seksualnego ... 60
Konflikty i zaburzenia na tle różnicy zaplecza kulturowego..... 60
Konflikty i zaburzenia na tle pełnienia ról społecznych...... 61
Problemy i kontrowersje moralne seksuologa......... 63
Bibliografia................... 71
Maria Golaszewska ,
Seks w świetle antropologii filozoficznej.....> . .73
Przekonania potoczne na temat życia seksualnego........ 78
Seks w historii refleksji nad' człowiekiem.......... 85
Paradoksy życia seksualnego z punktu widzenia filozofii ...... 88
Seks a sztuka.................. 101
Podstawy wobec seksu przejawiające się w sztuce....... 102
Geneza tematyki seksualnej w sztuce........... 107
Funkcje sztuki o elementach seksualnych.......... 110
O optymalny model seksualności............,116
Bibliografia.............. ... 118
Kazimierz Imieliński
Psychofizjologiczne problemy seksuologii . . x...... 120
Wstęp....................120
Zarys rozwoju metodologii psychofizjologłi seksualnej......• 122
Psychofłzjologiczne podstawy reakcji seksualnych........ 125
Układ nerwowy................. l27
Mechanizmy hormonalne............... l35
Poli- czy monogamiczna „natura" popędu seksualnego.......137
Pozaseksualne tendencje do zmian i nowych wrażeń....... 137
Stan uczuć a wierność............... l3*
Aktualna sytuacja życiowa.............. 141
Aktywność popędu seksualnego............. 141
Siła hamulców psychicznych............. . 142
Możliwości regularnego zaspokajania popędu seksualnego..... 142
Dynamika tendencji poił- ł monogamłcznych......... 143
Konfrontacja niektórych dotychczasowych poglądów z wynikami badań
naukowych.................. l*4
Psychofizjologia reakcji seksualnych mężczyzny i kobiety...... 151
Podniecenie seksualne............... i5l
Fizjologia pobudzeń seksualnych............ 158
Zmiany powstające w organizmie w przebiegu podniecenia seksualnego . 181
Psychofłzjologia orgazmu.............. . 170
Dojrzałość erotyczna * ................ l73
Psychofizjologia orgazmu u mężczyzny........... l74
Psychofłzjologia orgazmu u kobiety........... l'6
Seksualizm kobiety................. i89
Rozwój psychoseksualny kobiet.............. l**3
Różnice w fizjologicznych reakcjach seksualnych mężczyzn i kobiet . . 186
Wpływ bodźców zewnętrznych na reakcje seksualne....... 2M
Bodźce wizualne................. **
Bodźce słuchowe................. ***
Literatura . -.................. aos
Wpływ stymulacji seksualnej na nastawienie do seksualizmu oraz na zachowanie seksualne................. 205
Zagadnienie pornografii............... 3M
Psychofizjologia seksualna wieku starczego.......... 211
Reakcje seksualne mężczyzny............. *!*
Reakcje" seksualne kobiety.............. 214
Bibliografia....._............. 215
>
Kazimierz Obuchowski
Psychologiczne problemy seksuologii........219
Czynności seksualne a potrzeby człowieka.......... 222
Potrzeba seksualna................. 234
Specyfika ludzkiej potrzeby seksualnej........... 240
Rola potrzeby seksualnej w życiu człowieka.......... 246
Czynności seksualne i procesy emocjonalne..........255
Model mechanizmu czynności seksualno-erotycznych....... 260
Zakończenie................... 267
Bibliografia................... 268
Lechosław Gapik
Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego..... 270
Podejmowanie roli płci................. 270
Identyfikacja z płcią................ 271'
Wczesnodziecięcy trening emocjonalny........... 275
Wczesnodziecięcy trening społeczny........... 278
Pierwsze doświadczenia seksualne............ 282
Proces konkretyzacji................ 285
Proces mentaliacji................ 289
Proces socjalizacji........'........ 291
Czynniki wyznaczające zachowanie seksualne człowieka...... 294
Zachowanie seksualne............... 295
. Rola sytuacji.................. 297
Osobowościowe wyznaczniki zachowania seksualnego....... 300
Zaburzenia społecznej funkcji zachowań seksualnych....... 303
Formy zachowań seksualnych............. 304
Kryteria zaburzeń społecznej funkcji zachowań seksualnych..... 306
Bibliografia................... 310
Maria Trauńńsfca
Socjologia seksu. Społeczno-normatywne uwarunkowanie zachowań 313 Procesy społeczne inspirujące działania badawcze i polityczno-społeczne wobec
sfery seksu.................. 313
Socjologiczne zainteresowanie życiem seksualnym człowieka .... 313
„Seksplozja", „rewolucja seksualna" i antynomie cywilizacyjne .... 315
Zmiany wartościowania seksu a regulacja normatywna...... 320
Seks jako wartość ................ 321
Tradycyjne mechanizmy regulacyjne a nowe potrzeby społeczne i osobowe 326
Rozwój seksuologii, popularyzacja jej wyników i rozmaitość inspiracji . . 334 Przesłanki konstrukcji modelu zachowań seksualnych a dobro indywidualne
i społeczne................... 339
Funkcje pełnione przez reguły — normy moralne ........ 339
Uzasadnienie norm etyki seksualnej........... 345
Specyfika unormowań w dziedzinie seksu'.......... 348
Motywy — potrzeby — zadania — postawy........... 354
Wyznaczniki sytuacji działania — czynuZAPRASZAM NA POZOSTAŁE MOJE AUKCJE!!!!

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.