Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

IMIELINSKI Zarys seksuologii seksiatrii SEKSIATRIA

 NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM 01004
ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZESYŁKI 7,5 zł. NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK PŁACISZ RAZ.
WSZYSTKIE DANE POTRZEBNE DO FINALIZACJI  PRZYJDĄ W AUTOMATYCZNYM MAILU OD ALLEGRO INFORMUJĄCYM O WYGRANIU AUKCJI.
WYSYŁKA MAKSYMALNIE DO 72 GODZIN ( PON-PT ) OD WPŁYNIĘCIA PIENIĘDZY
MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY  W CENTRUM KRAKOWA ( OKOLICE ROGU ALEI Z CZARNOWIEJSKĄ)Kazimierz Imieliński
Zarys seksuologii i seksiatrii

PZWL 1982, format B5, stron 324, oprawa miękka
stan db=
(podniszczona okładka,  wyatrcia, zagięcia, zabrudzenia, poszarpane brzegi, zakurzenie, zżółknięte strony)


 Spis treści
I. Wstęp
II. Historia  seksuologii   ......
A. Rys historyczny .   .    .    .
1. Okres  przedhistoryczny   .    .    .
2. Okres    obserwacji  i   dociekańprzednaukowych    ......
3. Okres  wiedzy przedseksuologi-cznej     ..........
4. Okres wiedzy seksuologicznej .
B. Rozwój seksuologii w Polsce.    .
C. Pionierzy   współczesnej   seksuologii     ...........
III. Psychofizjologia  seksualna    .   .    .
A. Seksualność człowieka .... B. Podstawowe terminy stosowane w
seksuologii       ........
a. Potencja seksualna   .....
b. Pobudliwość seksualna ....
c. Podniecenie seksualne .... C. Model seksualności . . v. . . .
a. Model psychohydrauliczny   .    .
b. Model ekologiczny ..... D. Fizjologiczne podłoże seksualności.'............
a. Mechanizmy ewolucyjne  .    .    .
b. Układ nerwowy    ......
1. Kora mózgowa  ......
2. Pozapodwzgórzowe    sterowanie  seksualnością  .....
3. Podwzgórze    ........
4. Ośrodki   rdzeniowe  i   nerwyobwodowe      .......
5. Receptory zmysłów    .... c.Układ hormonalny    .....
1. Hormony a wzory zachowaniaseksualnego       ......
2. Hormony a  zachowanie   seksualnemężczyzny .....
3. Hormony a zachowanie   seksualne kobiety ......
E. Biorytmy seksualne ......
F. Reakcje seksualne   ......
1. Badania reakcji i zachowańseksualnych      ........
2. Erekcja prącia  .......
a. Erekcja prącia we śnie a po-1    tencjaseksualna    .....
b. Erekcje   prącia    a   marzeniasenne     .........
3. Ejakulacja     ........
4. Reakcja pochwy na stymulacjęseksualną       ........
Akomodacja  pochwy      ....
5. Reakcje   fizjologiczne  poza narządamipłciowymi    .....
G. Psychospołeczne   podłoże  seksualności      ..........
1. Czynniki osobowościowe  .   .    .
2. Proces uczenia się ......
a. Skojarzenia     odruchowo-wa-runkowe     ........
b. Proces uczenia się a orgazm .
3. Czynniki kulturowe  .....   
a. Zespół  kultury zachodniej    .    

IV. Specyfika seksuologii medycznej .   
1. Koncepcja   różnic   indywidualnych      ..........   
2. Koncepcja układu partnerskiego    
a. Układ   partnerski  a   zaburzenia psychoseksualne .  .    .  .   
,    b. Układ  partnerski   a    terapia seksualna       .......   
3. Koncepcja  dynamicznego   przebieguzaburzeń seksualnych .   .  
4. Problemy   i   kontrowersje   moralne      .......... 
5. Seksuologia a medycyna .  .    - 
a. Seksuologia a psychiatria .   .    
b. Poradnictwo   lekarskie w zaburzeniach seksualnych    .   •   
V. Granice   normy  i   patologii  seksualnej       ..........  
A. Kliniczne aspekty   normy  seksualnej      ...........
1. Norma partnerska     .....
2. Norma indywidualna     ....
B. Dynamika   i  względność    normyseksualnej      
1. Czynniki  osobowościowe  .  •   •   
2. Kontekst sytuacyjny   ...   .   
3. Układ partnerski   .  .    .
VI. Patologia seksualna  .....
A. Klasyfikacja   zaburzeń   seksualnych     ..........
B. Dysfunkcje  seksualne .....  
a. Nerwice a dysfunkcjeseksualne       ......
b. Seksualne   nerwice a reakcjenerwicowe    
4. Indywidualne dysfunkcjeseksualne       ......
a. Zaburzenia przebieguspółko-wania    ...
aa. Zaburzenia erekcji prącia    
 ab. Zaburzenia   wytryskunasienia       
Wytrysk przedwczesny Wytiysk opóźniony .  .   .
Aspermatyzm    .....Nasieniotok      .....
ac. Zaburzenia utrudniające mechaniką spółkoWania .
Zaburzenia zespołu gotowości seksualnej ....
„   Pochwica      ......
b, Zaburzenia orgazmu ....
ba. Zaburzenia orgazmu u mężczyzn ......
bb. Zaburzenia orgazmu ukobiet      ........
c. Zaburzenia libido  .....
ca.Erotomania      .   7   .  .   .
cb. Oziębłość seksualna   .    .
2. Interakcyjne  dysfunkcje seksualne       ..........
a. Dysharmonia seksualna .  .    . b.Dyspareunia      .   .   .  .   .    .
c. Awersja seksualna    ....
3. Etiopatogeneza   dysfunkcjiseksualnych    .........
a. Czynniki biofizyczne    .   .   
-b. Czynniki psychospołeczne
Czynniki osobowościowe   .   .'    
 Czynniki związane ze  środowiskiemrodzinnym.   .  .   .   .
Czynniki związane  z partneremseksualnym    .  .   .   .   .
Czynniki społeczno-kulturowe c. Czynniki sytuacyjne.   ....
4. Rozpowszechnianie     dysfunkcjiseksualnych      .......
C. Dewiacje seksualne ......
a. Uwarunkowania społerano--kulturowe .......
b. Dewiacje seksualne a choroba
c. Dewiacje seksualne a osobowość . . , . . . . . •••
d. Dewiacje seksualne a partnerstwo .........
1. Klasyfikacja   dewiacji  seksualnych      ..........
2. Symptomatologia dewiacji  seksualnych       ........
a. Odchylenia   seksualne w zakresieobiektu   ......
aa. Fetyszyzm    ......
'.'<•-   Pigmalionizm        ....
Narcyzm      ......
Automonoseksualizm    .    .
 Heterochromofilia    .   .    .
 Retifizm    .......
Fetyszyzm deformaeyjny . Ekskrementofilia  (picacis-mus)     ........
Nekrofilia     ......
ab. Transwestytyzm ....
Ciswestytyzm . . . . •.
Homeowestyzm  . . . . 
ac.Pedofilia      .   .   .  ...
ad. Gerontofilia     ......    
ae. Zoofilia    .......   
b. Odchylenia   seksualne w zakresie sposoburealizacji praktyk  seksualnych   .....
ba.Sadyzm        ......
Wampiryzm seksualny^Flagellantyzm       .   .'   .    .
 Saliromania     .....
bb.Masochizm      ...    .   .    .
Tanatofilia    .  ...    .    .
bc. Ekshibicjonizm     .    '.   .    .
Kandaulezizm       .   .   .    .

Ocieractwo (frotteuryzmi .
Triolizm (pluralizm) %  .    .
bd. Oglądactwo      .....
Eksaudyryzm    .  .   .   .   .
c. Nietypowe   odchylenia   seksualne       
ca.Homoseksualizm      .   .   .   
cb.Transseksualizm      .   .   .   
Zespół dezaprobaty płci .   
cc. Kazirodztwo     .....    
d. Odchylenia   seksualne  patologiczne     
da. Formy      progresywne(zboczenia płciowe)   
db. Formy impulsywne .   .  .  
3. Etiopatogeneza  dewiacji seksualnych   
a. Teoria   konstytucjonalno-bło-logiczna     
b. Teoriafilogenetyczno-embrio-logiczna      
c. Teoria atawistyczna   ....  
d. Teoria antropologiczna .   .    .   
e. Teoria  endokrynna  ....    
f. Teoria prenatalna .....    
g. Teoria  organiczno-mózgowa .   
h. Teoria psychoanalityczna .   . 
 i. Teoria uczenia się .....   
D. Objawowe dysfunkcje i dewiacjeseksualne        
a. W    chorobach""psychiatrycznych       
b. W chorobach somatycznych .  
VII. Leczenie   ..........  
A. Psychoterapia     .......    
1. Psychoterapia indywidualna .  .    
a. Metody racjonalne    ....    
b. Metody sugestii    .   .   .    ..
d. Metody treningowe   ....   
Trening relaksacyjny    .   .   .   
Systematyczna   desensybilizacja     .........
  Leczenie odwykowe(awersyjne)    ........
Naśladownictwo      
Samokontrola     .....
2. Psychoterapia grupowa ....   
3. Psychoterapia zintegrowana .  .    
Program Mastersa i Johnson .  .   
Techniki masturbacji terapeutycznej     .......... 
Trening    komunikacji     poprzez kontaktskórny .....
Trening emocji ...   .  .   .   .    
Inne metody skojarzone . . . 
B. Leczenie farmakologiczne . . . 
C. Leczenie chirurgiczne . . . . .. 
a.Kastracja       .......
b. Operacja  ,,zmieniająca płeć"
c. Operacje psychochirurgiczne
 d.Protezowanie      .....
e. Inne zabiegi '/hirurgiczne  .
D. Inne metody leczenia ....
a. Leczenie   ,,mechaniczne"
b. Coitron      .......
c.Muzykoterapia       ....
VIII. Piśmiennictwo
Skorowidz
^Summary
Reziume
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.