Dane kontaktowe - otwórz formularz odblokowania.

 • Fraza:
 • Możesz sprecyzować datę Wybierz datę
 • Szukaj

   w Wszystkie kategorie (Dowolna data)

Dane dotyczące aukcji

 • Tytuł: IMIELINSKI Zarys seksuologii seksiatrii SEKSIATRIA (numer 1004005989)
 • Cena: 29,00 zł
 • Data zakończenia: 2010-04-26 16:49:16
  Data wystawienia: 2010-04-16 16:49:16
 • Dane kontaktowe:
  Numer użytkownika (1)
Aby wyświetlić dane kontaktowe wyślij SMS o treści AP.AA9 na numer 79068 i wprowadź otrzymany kod tutaj:

Cena SMS to 9 PLN netto / 11,07 PLN brutto Kod z SMS jest jednorazowy. Za co płacę?
Serwis SMS obsługiwany przez Dotpay Reklamacje Regulamin
Usługa SMS dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi

IMIELINSKI Zarys seksuologii seksiatrii SEKSIATRIA

Treść aukcji:

 NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM 01004
ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZESYŁKI 7,5 zł. NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK PŁACISZ RAZ.
WSZYSTKIE DANE POTRZEBNE DO FINALIZACJI  PRZYJDĄ W AUTOMATYCZNYM MAILU OD ALLEGRO INFORMUJĄCYM O WYGRANIU AUKCJI.
WYSYŁKA MAKSYMALNIE DO 72 GODZIN ( PON-PT ) OD WPŁYNIĘCIA PIENIĘDZY
MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY  W CENTRUM KRAKOWA ( OKOLICE ROGU ALEI Z CZARNOWIEJSKĄ)Kazimierz Imieliński
Zarys seksuologii i seksiatrii

PZWL 1982, format B5, stron 324, oprawa miękka
stan db=
(podniszczona okładka,  wyatrcia, zagięcia, zabrudzenia, poszarpane brzegi, zakurzenie, zżółknięte strony)


 Spis treści
I. Wstęp
II. Historia  seksuologii   ......
A. Rys historyczny .   .    .    .
1. Okres  przedhistoryczny   .    .    .
2. Okres    obserwacji  i   dociekańprzednaukowych    ......
3. Okres  wiedzy przedseksuologi-cznej     ..........
4. Okres wiedzy seksuologicznej .
B. Rozwój seksuologii w Polsce.    .
C. Pionierzy   współczesnej   seksuologii     ...........
III. Psychofizjologia  seksualna    .   .    .
A. Seksualność człowieka .... B. Podstawowe terminy stosowane w
seksuologii       ........
a. Potencja seksualna   .....
b. Pobudliwość seksualna ....
c. Podniecenie seksualne .... C. Model seksualności . . v. . . .
a. Model psychohydrauliczny   .    .
b. Model ekologiczny ..... D. Fizjologiczne podłoże seksualności.'............
a. Mechanizmy ewolucyjne  .    .    .
b. Układ nerwowy    ......
1. Kora mózgowa  ......
2. Pozapodwzgórzowe    sterowanie  seksualnością  .....
3. Podwzgórze    ........
4. Ośrodki   rdzeniowe  i   nerwyobwodowe      .......
5. Receptory zmysłów    .... c.Układ hormonalny    .....
1. Hormony a wzory zachowaniaseksualnego       ......
2. Hormony a  zachowanie   seksualnemężczyzny .....
3. Hormony a zachowanie   seksualne kobiety ......
E. Biorytmy seksualne ......
F. Reakcje seksualne   ......
1. Badania reakcji i zachowańseksualnych      ........
2. Erekcja prącia  .......
a. Erekcja prącia we śnie a po-1    tencjaseksualna    .....
b. Erekcje   prącia    a   marzeniasenne     .........
3. Ejakulacja     ........
4. Reakcja pochwy na stymulacjęseksualną       ........
Akomodacja  pochwy      ....
5. Reakcje   fizjologiczne  poza narządamipłciowymi    .....
G. Psychospołeczne   podłoże  seksualności      ..........
1. Czynniki osobowościowe  .   .    .
2. Proces uczenia się ......
a. Skojarzenia     odruchowo-wa-runkowe     ........
b. Proces uczenia się a orgazm .
3. Czynniki kulturowe  .....   
a. Zespół  kultury zachodniej    .    

IV. Specyfika seksuologii medycznej .   
1. Koncepcja   różnic   indywidualnych      ..........   
2. Koncepcja układu partnerskiego    
a. Układ   partnerski  a   zaburzenia psychoseksualne .  .    .  .   
,    b. Układ  partnerski   a    terapia seksualna       .......   
3. Koncepcja  dynamicznego   przebieguzaburzeń seksualnych .   .  
4. Problemy   i   kontrowersje   moralne      .......... 
5. Seksuologia a medycyna .  .    - 
a. Seksuologia a psychiatria .   .    
b. Poradnictwo   lekarskie w zaburzeniach seksualnych    .   •   
V. Granice   normy  i   patologii  seksualnej       ..........  
A. Kliniczne aspekty   normy  seksualnej      ...........
1. Norma partnerska     .....
2. Norma indywidualna     ....
B. Dynamika   i  względność    normyseksualnej      
1. Czynniki  osobowościowe  .  •   •   
2. Kontekst sytuacyjny   ...   .   
3. Układ partnerski   .  .    .
VI. Patologia seksualna  .....
A. Klasyfikacja   zaburzeń   seksualnych     ..........
B. Dysfunkcje  seksualne .....  
a. Nerwice a dysfunkcjeseksualne       ......
b. Seksualne   nerwice a reakcjenerwicowe    
4. Indywidualne dysfunkcjeseksualne       ......
a. Zaburzenia przebieguspółko-wania    ...
aa. Zaburzenia erekcji prącia    
 ab. Zaburzenia   wytryskunasienia       
Wytrysk przedwczesny Wytiysk opóźniony .  .   .
Aspermatyzm    .....Nasieniotok      .....
ac. Zaburzenia utrudniające mechaniką spółkoWania .
Zaburzenia zespołu gotowości seksualnej ....
„   Pochwica      ......
b, Zaburzenia orgazmu ....
ba. Zaburzenia orgazmu u mężczyzn ......
bb. Zaburzenia orgazmu ukobiet      ........
c. Zaburzenia libido  .....
ca.Erotomania      .   7   .  .   .
cb. Oziębłość seksualna   .    .
2. Interakcyjne  dysfunkcje seksualne       ..........
a. Dysharmonia seksualna .  .    . b.Dyspareunia      .   .   .  .   .    .
c. Awersja seksualna    ....
3. Etiopatogeneza   dysfunkcjiseksualnych    .........
a. Czynniki biofizyczne    .   .   
-b. Czynniki psychospołeczne
Czynniki osobowościowe   .   .'    
 Czynniki związane ze  środowiskiemrodzinnym.   .  .   .   .
Czynniki związane  z partneremseksualnym    .  .   .   .   .
Czynniki społeczno-kulturowe c. Czynniki sytuacyjne.   ....
4. Rozpowszechnianie     dysfunkcjiseksualnych      .......
C. Dewiacje seksualne ......
a. Uwarunkowania społerano--kulturowe .......
b. Dewiacje seksualne a choroba
c. Dewiacje seksualne a osobowość . . , . . . . . •••
d. Dewiacje seksualne a partnerstwo .........
1. Klasyfikacja   dewiacji  seksualnych      ..........
2. Symptomatologia dewiacji  seksualnych       ........
a. Odchylenia   seksualne w zakresieobiektu   ......
aa. Fetyszyzm    ......
'.'<•-   Pigmalionizm        ....
Narcyzm      ......
Automonoseksualizm    .    .
 Heterochromofilia    .   .    .
 Retifizm    .......
Fetyszyzm deformaeyjny . Ekskrementofilia  (picacis-mus)     ........
Nekrofilia     ......
ab. Transwestytyzm ....
Ciswestytyzm . . . . •.
Homeowestyzm  . . . . 
ac.Pedofilia      .   .   .  ...
ad. Gerontofilia     ......    
ae. Zoofilia    .......   
b. Odchylenia   seksualne w zakresie sposoburealizacji praktyk  seksualnych   .....
ba.Sadyzm        ......
Wampiryzm seksualny^Flagellantyzm       .   .'   .    .
 Saliromania     .....
bb.Masochizm      ...    .   .    .
Tanatofilia    .  ...    .    .
bc. Ekshibicjonizm     .    '.   .    .
Kandaulezizm       .   .   .    .

Ocieractwo (frotteuryzmi .
Triolizm (pluralizm) %  .    .
bd. Oglądactwo      .....
Eksaudyryzm    .  .   .   .   .
c. Nietypowe   odchylenia   seksualne       
ca.Homoseksualizm      .   .   .   
cb.Transseksualizm      .   .   .   
Zespół dezaprobaty płci .   
cc. Kazirodztwo     .....    
d. Odchylenia   seksualne  patologiczne     
da. Formy      progresywne(zboczenia płciowe)   
db. Formy impulsywne .   .  .  
3. Etiopatogeneza  dewiacji seksualnych   
a. Teoria   konstytucjonalno-bło-logiczna     
b. Teoriafilogenetyczno-embrio-logiczna      
c. Teoria atawistyczna   ....  
d. Teoria antropologiczna .   .    .   
e. Teoria  endokrynna  ....    
f. Teoria prenatalna .....    
g. Teoria  organiczno-mózgowa .   
h. Teoria psychoanalityczna .   . 
 i. Teoria uczenia się .....   
D. Objawowe dysfunkcje i dewiacjeseksualne        
a. W    chorobach""psychiatrycznych       
b. W chorobach somatycznych .  
VII. Leczenie   ..........  
A. Psychoterapia     .......    
1. Psychoterapia indywidualna .  .    
a. Metody racjonalne    ....    
b. Metody sugestii    .   .   .    ..
d. Metody treningowe   ....   
Trening relaksacyjny    .   .   .   
Systematyczna   desensybilizacja     .........
  Leczenie odwykowe(awersyjne)    ........
Naśladownictwo      
Samokontrola     .....
2. Psychoterapia grupowa ....   
3. Psychoterapia zintegrowana .  .    
Program Mastersa i Johnson .  .   
Techniki masturbacji terapeutycznej     .......... 
Trening    komunikacji     poprzez kontaktskórny .....
Trening emocji ...   .  .   .   .    
Inne metody skojarzone . . . 
B. Leczenie farmakologiczne . . . 
C. Leczenie chirurgiczne . . . . .. 
a.Kastracja       .......
b. Operacja  ,,zmieniająca płeć"
c. Operacje psychochirurgiczne
 d.Protezowanie      .....
e. Inne zabiegi '/hirurgiczne  .
D. Inne metody leczenia ....
a. Leczenie   ,,mechaniczne"
b. Coitron      .......
c.Muzykoterapia       ....
VIII. Piśmiennictwo
Skorowidz
^Summary
Reziume

Powyższy cytat pochodzi ze strony: http://allegro.pl/item1004005989.html