Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KOSZTORYSOWANIE OBIEKTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH -opis

KOSZTORYSOWANIE OBIEKTÓW I
ROBÓT BUDOWLANYCH

PODRĘCZNIK

+
REGULAMIN KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW
I ROBÓT BUDOWLANYCH


pod redakcją EUGENIUSZ SMOKTUNOWICZ

 INFORMACJE:
,, O MNIE "
ZADAJ PYTANIE ?
NASZE KOMENTARZE :
INNE KSIĄŻKI ...
DO ULUBIONYCH !!!
Kontakt :

tel.:691959458

Poczta :
AZYMUT2@O2.PL


76c8c2766dc21b2f.jpgWydawnictwo - POLCEN
Rok - 2001
Stron - 457 + REGULAMIN KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Oprawa - MIĘKKA LAKIEROWANA
Format - ~B5

STAN - NOWA

KOSZT WYSYŁKI - 7 zł.


Niezbędne kompendium wiedzy praktycznej o metodach i podstawach kalkulacji cen w budownictwie z przykładami kosztorysów tradycyjnych i przy wspomaganiu komputerowym.

W podręczniku m.in.: składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej • kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych • przedmiar i obmiar robót budowlanych • płace w budownictwie • normowanie pracy w budownictwie • komputerowe wspomaganie kosztorysowania • umowy o roboty budowlane • wycena prac projektowych i archeologicznych.


* metody i podstawy kosztorysowania
* wynagradzanie i normowanie pracy
* komputerowe wspomaganie kosztorysowania
* wycena prac projektowych i archeologicznych
* wykaz katalogów i cenników
* przykłady kosztorysów i wzory umów
* tekst rozporządzenia MRRiB z dnia 13.07.2001 r. dot. kosztorysowania wraz z komentarzem
* ubezpieczenia w budownictwie

 ZASADY:
Dane do przelewu:


* wszelkie pytania proszę kierować PRZED podjęciem decyzji o kupnie

* NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM

* wysyłka odbywa się w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie

* wszystkie książki wysyłamy w kopertach ochronnych - LISTEM POLECONYM LUB PACZKĄ (istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym umówieniu się


Więcej informacji na stronieO MNIE
REAL FOTO- wszystkie fotografie przedstawiają rzeczywisty stan książek

WYSTAWIAMY
NA ŻYCZENIE FAKTURY VAT


Opis:

Rozdział 1 Składniki kalkulacji ceny kosztorysowej obiektów i robót robót budowlanych 12


1.1. Specyfika kosztorysowania robót budowlanych 13
1.2. Metody kalkulacji ceny kosztorysowej 14
1.3. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania 19

1.4. Koszty bezpośrednie (R + M + S) 23

1.4.1. Koszty robocizny „R" 23

1.4.2. Koszty materiałów „M" 26
a) koszty materiałów pomocniczych „M„" 27
b) koszty zakupu materiałów „Kz" 28

1.4.3. Koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego „S"

1.5. Koszty pośrednie „Kp" 33
1.6. Zysk kalkulacyjny „Z" 37

1.7. Podatek od towarów i usług (VAT) 40

1.7.1. Ogólne założenia podatku 40
1.7.2. Definicja opodatkowania 41
1.7.3. Definicja pojęć towarów i usług dla potrzeb podatku 42
1.7.4. Zwolnienia podatkowe 42
1.7.5. Podstawa opodatkowania 43
1.7.6. Obowiązek podatkowy i terminy płatności 43
1.7.7. Wystawianie faktur 44
1.7.8. Obliczenie i przekazywanie podatku 45
1.7.9. Wzór faktury i rozliczenie robót budowlanych przy stosowaniu podatku VAT 46

Rozdział 2 Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych 48


2.1. Podstawy normatywne kosztorysowania.............................48
2.2 Warunki, w jakich może być stosowana kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych
2.3. Dane wyjściowe do sporządzenia kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych

2.4. Podstawy kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych robocizny i pracy sprzętu
2.4.1. Nakłady rzeczowe robocizny „R"........................................54
2.4.2. Nakłady rzeczowe pracy sprzętu „S"..................................55

2 5. Metoda indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych 55
2 5.1. Indywidualne nakłady rzeczowe robocizny „R"..................55
2 5.2. Indywidualne nakłady rzeczowe pracy sprzętu ,,S"............59

2 6. Metoda kalkulacji nakładów rzeczowych poprzez analogię, interpolację i ekstrapolację 61
2.7. Przykład kalkulacji kosztorysowych norm nakładów rzeczowych w katałogu zakładowym 65

Rozdział 3 Przedmiar i obmiar robót budowlanych 71

3.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 72
Przykład nr 1 75

3.2. Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót 76

3.3. Roboty ziemne 75
3.3.1. Kategorie gruntów i wody gruntowe 80
3.3.2. Dane wyjściowe do określenia sposobów wykonania robót ziemnych 82
3.3.3. Wykonanie wykopów, przekopów lub ukopów 82
3.3.4. Określenie wymiarów wykopów w planie 86
3.3.5. Umocnienie ścian wykopów 88
3.3.6. Transport urobku 89
3.3.7. Odwodnienie wykopów 90
3.3.8. Roboty przygotowawcze 91
3.3.9. Konstrukcje murowe 92

3.4. Konstrukcje z kamienia naturalnego 93
3.4.1. Ściany z cegieł, pustaków, bloczków oraz czopuchy 93
3.4.2. Ścianki działowe 96

3.5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 96
3.5.1. Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych 97
3.5.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne 97

3.6. Konstrukcje drewniane dachowe 100
3.7. Izolacje .......102

3.8. Roboty tynkarskie, sztablatury i okładziny 102
3.8.1. Roboty tynkarskie, sztablatury i okładziny wewnętrzne 702
3.8.2. Roboty tynkarskie i okładziny zewnętrzne 104

3.9. Roboty malarskie 105
3.10. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 107
3.11. Instalacje gazowe 109
3.12. Instalacje centralnego ogrzewania 109
3.13. Kotłownie, wymiennikownie i pompownie 110

Rozdział 4 Płace w budownictwie 111

4.1. Podstawy stosowanych systemów płac robotników w budownictwie 112
4.2. Systemy wynagradzania robotników w budownictwie 114
4.3. Taryfikacja robotników budowlanych 116
4.4. Stawki wynagrodzenia zasadniczego robotników 120

4.5. Formy wynagradzania robotników 121
4.5.1. Akordowa forma wynagradzania robotników 123
4.5.2. Dniówka zadaniowa przy wynagradzaniu robotników 126

4.6. Dodatki dla brygadzistów za prowadzenie brygady 128
4.7. Wynagrodzenie za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych oraz niebezpiecznych 129
4.8. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta, na drugiej i trzeciej zmianie oraz w porze nocnej 130
4.9. Wykorzystanie katalogów nakładów rzeczowych (KNR) do wynagradzania robotników 131
4.10. Przykłady rozliczeń robotników w systemie dniówki zadaniowej 133

Rozdział 5 Normowanie pracy w budownictwie 136

5.1. Zadania normowania pracy 137
5.2. Rodzaje normowanych procesów budowlanych 138
5.3. Klasyfikacja czasu zmiany roboczej 141
5.4. Analiza procesów budowlano-montażowych 144
5.5. Pomiary czasu pracy 147
5.6. Projektowanie norm pracy 149
5.7. Opracowanie katalogu norm pracy (KNP) 154

Rozdział 6 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania 174

6.1. Historia 175

6.2. Program kosztorysowy 176
6.2.1. Budowa programu 176
6.2.2. Tworzenie kosztorysu 179
6.2.3. Zakres automatyzacji 180

6.3. Problemy kosztorysowania komputerowego 182
6.4. Współpraca ze specjalistycznym oprogramowaniem i między programami do kosztorysowania 184
6.5. Graficzna analiza wyników i automatyczne porównywanie kosztorysów 186
6.6. Podsumowanie 186
6.7. Opis wybranych programów do kosztorysowania 187

Zestawienie porównawcze 22 programów do kosztorysowania 209
Przykłady kosztorysów z wydruków komputerowych 214

Rozdział 7 Umowy o roboty budowlane 233

7.1. Zobowiązania cywilno-prawne 234

7.2. Umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane 238
7.2.1. System przetargu dwustopniowego na obiekty budowlane w zamówieniach publicznych 238
7.2.2. Realizacja pierwszego etapu przetargu dwustopniowego 241
7.2.3. Przejście do drugiego etapu przetargu dwustopniowego i wybór ofert 242
7.2.4. Warunki i czas przeprowadzania przetargu dwustopniowego 243
7.2.5. Wybór oferty na pierwszym i drugim etapie 245

Załączniki:

Nr 1 Umowa o wykonanie budynku mieszkalnego 246
Nr 2 Wykaz dokumentacji 252
Nr 3 Warunki szczególne 253
Nr 4 Protokół danych wyjściowych do kosztorysowania 256
Nr 5 Przykład umowy z przetargu dwustopniowego 259

Rozdział 8 Wycena prac projektowych 275

8.1. Wprowadzenie 276
8.2. Baza normatywna wyceny prac projektowych 277
8.3. Charakterystyka środowiskowych zasad wyceny prac projektowych (ŚZWPP) 278
8.4. Aneks do Środowiskowych Zasad Wyceny Prac projektowych 284

Rozdział 9 Wycena prac archeologicznych 302

9.1. Wstęp 303
9.2. Specyfika prowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych 306
9.3. Podstawy kosztorysowe wyceny prac konserwatorsko-archeologicznych 310
9.4. Sposób postępowania przy ochronie zabytków archeologicznych i kwalifikacja firm wykonujących prace w zakresie ochrony zabytków 320


Załączniki:

numer 1.
Wykaz katalogów nakładów rzeczowych i katalogów norm pracy oraz informatorów o cenach czynników produkcji budowlanej 323

numer 2.
Terminologia i definicje wg PN-ISO 6707-2 364

numer 3.
Przykłady kosztorysów ofertowych 373

numer 4.
Tekst rozporządzenia MRRiB z dnia 13 lipca 2000 r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych wraz z komentarzem Andrzeja Warwasa 424

numer 5.
Ubezpieczenie w budownictwie (WARTA) 440
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.