Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

KSZTAŁTOWNIKI STALOWE GIĘTE poradnik

 

 

KSZTAŁTOWNIKI

STALOWE GIĘTE

PORADNIK

 

Autor: Praca zbiorowa
Twarda okładka
Stron: 384
Format: A5
Stan: db jedynie pieczątki z byłej biblioteki technicznej
Wydawca: "Śląsk" Katowice 1983r.

 

 

 

Spis treści:

 

1.   Wstęp

1.1.  Wiadomości   ogólne   o    kształtownikach   giętych   na   zimno i o blachach profilowanych
1.2.  Podział   kształtowników

2.   Urządzenia  do produkcji  kształtowników  giętych

2.1.  Ciągarki       .........................
2.2.  Krawędziarki.......................
2.3.  Prasy   krawędziowe  .................
2.4.  Wieloklatkowe   giętarki   rolkowe, do   produkcji   kształtowni­ków   otwartych  
2.5.  Wieloklatkowe giętarki rolkowe do produkcji blach trapezo­wych i falistych
2.6.   Wieloklatkowe  giętarki   rolkowe   do   produkcji   kształtowni­ków zamkniętych    
2.7.  Giętarki   specjalnego   przeznaczenia............
2.7.1.   Giętarki do produkcji obręczy............
2.7.2.   Giętarki   do  poprzecznego  gięcia  kształtowników    .   .
2.7.3.   Uniwersalne    giętarki    do    produkcji    kształtowników otwartych  i  zamkniętych  
2.7.4.   Giętarki  do  produkcji dźwigarów..........

3.   Technologia produkcji kształtowników  giętych na  zimno

3.1.    Dobór proporcji przekroju poprzecznego kształtowników
3.2.    Minimalne  promienie   gięcia...............
3.3.    Sprężynowanie materiału.................
3.4.    Pocienienie materiału w. strefie gięcia..........
3.5.    Obliczanie   szerokości   rozwinięcia   kształtowników 
3.6.    Technologia  gięcia  na  krawędziarkach..........
3.7.    Technologia gięcia na prasach krawędziowych
3.8.    Technologia gięcia kształtowników w wieloklatkowych gię­tarkach   rolkowych
3.8.1.   Metody  kalibrowania  osprzętu...........
3.8.2.   Wyznaczanie   położenia   kształtownika   względem   po­ziomych  wrzecion  klatek  profilujących
3.8.3.   Linia   profilowania  kształtownika      .........      
3.8.4.   Wyznaczanie  schematów  procesu  profilowania    .   .   .      
3.9.    Materiały   wsadowe   do   produkcji   kształtowników   giętych na zimno
3.10.  Ogólne warunki  wykonania i  odbioru  kształtowników  gię­tych oraz blach profilowanych
3.10.1.   Kształtowniki otwarte...............      
3.10.2.   Kształtowniki   zamknięte      .............
3.10.3.   Blachy  profilowane  trapezowe      ........
3.10.4.   Blachy   profilowane   faliste.............   
3.11.  Wpływ  technologii  na  własności mechaniczne  kształtowni­ków  
3.11.1.   Wiadomości   ogólne     ................      
3.11.2.   Wpływ własności taśmy wsadowej na własności me­chaniczne  kształtowników....
3.11.3.   Wpływ  parametrów  procesu   profilowania   na  włas­ności mechaniczne..........
3.11.4.   Wpływ kształtu  przekroju  poprzecznego  na własno­ści mechaniczne kształtowników
3.11.5.   Sprawdzanie   własności   mechanicznych   kształtowni­ków

4.  Program produkcyjny kształtowników stalowych giętych na zim-no  i   blach  profilowanych

4.1.  Kształtowniki   stalowe   otwTarte   ogólnego  przeznaczenia   
4.1.1.   Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o wytrzymałości Rm do 490 MPa
4.1.2.   Kątowniki   równoramienne   ze   stali   o   podwyższonej wytrzymałości Rm powyżej  490  MPa
4.1.3.   Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwy­kłej jakości o wytrzymałości Rm do 490 MPa
4.1.4.   Kątowniki nierównoramienne ze stali o podwyższonej wytrzymałości Rm powyżej  490  MPa
4.1.5.   Ceowniki  równoramienne  ze  stali  węglowej   zwykłej jakości o wytrzymałości Rm do 490 MPa
4.1.6.   Ceowniki   równoramienne . ze   stali   o   podwyższonej wytrzymałości Rm powyżej 490  MPa
4.1.7.   Zetowniki  ze  stali  węglowej   zwykłej   jakości  o  wy­trzymałości  Rm  do  490   MPa
4.1.8.   Zetowniki ze stali o podwyższonej wytrzymałości Rm powyżej  490  MPa
4.2.  Kształtowniki stalowe otwarte określonego przeznaczenia 
4.2.1.    Kształtownik na pale szalunkowe KS 3,25..... 
4.2.2.    Kształtownik   do   pionowej   obudowy   wykopów
4.2.3.    Kształtowniki   na   grodzice      ............      
4.2.4.    Kształtownik  na   szczebliny     ............      
4.2.5.    Kształtowniki   ościeżnicowe      ............      
4.2.6.    Ceowniki   z   wywiniętymi   brzegami........
4.2.7.    Kształtowniki na poręcze drogowe.........
4.2.8.    Kształtownik   do   obramowania   płyt   warstwowo-że-b rowy eh
4.2.9.    Ceownik półzamknięty  na  prowadnice  kablowe    .   .
4.2.10.  Kształtownik  korytkowy
4.2.11.  Kształtownik do tarcz szalunkowych typu „Śląsk"   .
4.2.12.  Ceowniki półzamknięte...............
4.2.13.  Kształtowniki  kątowe     ...............
4.2.14.  Kształtowniki  zetowe      ...............
4.2.15.  Ceowniki   różnoramienne.............
4.2.16.  Ceowniki rozwartokątne z wywiniętymi brzegami    .
4.2.17.  Kształtowniki  na   obejmy     .............
4.2.18.  Kształtowniki   na  łapki  mocujące.........
4.2.19.  Kształtowniki typu C  na  szkielety ścian  działowych
4.2.20.  Kształtowniki typu U na  szkielety ścian działowych
4.2.21.  Kształtowniki na podłużnice do kontenerów    ....
4.2.22.  Ceownik   półzamknięty   na   podnośniki   samochodowe
4.2.23.  Kształtownik na listwy do maszyn rolniczych 
4.2.24.  Pas profilowy na drogowe bariery ochronne"   ....
4.2.25.  Kształtownik na kontenery.............
4.2.26.  Kształtownik na chłodnice lamelowe........
4.2.27.  Kształtowniki  usztywniające............
4.2.28.  Kształtownik zetowy................
4.2.29. Kształtowniki o różnej rozwartości kątów.....
4.2.30.  Ceownik   o  różnej   rozwartości  kątów.......
4.3.  Kształtowniki   stalowe   zamknięte.............
4.3.1.   Kształtowniki zamknięte,  kwadratowe zgrzewane
4.3.2.   Kształtowniki  zamknięte,  prostokątne   zgrzewane
4.3.3.   Kształtownik na wkłady siatkowe do łóżek.....
4.3.4.   Kształtownik   zamknięty   owalny      ..........
4.4.  Blachy   profilowane....................
4.4.1.   Blachy stalowe trapezowe..............
4.4.2.   Blachy   stalowe  faliste      ...............
4.5.  Kształtowniki  specjalne produkowane przez przemysł moto­ryzacyjny 

5.  Zastosowanie kształtowników giętych na zimno

5.1.  Ogólne  wytyczne  zastosowania  i  projektowania   konstrukcji z kształtowników giętych na zimno
5.2.  Ogólne   wytyczne   projektowania   elementów   z   kształtowni­ków giętych na zimno dla pojazdów szynowych i drogowych
5.3.  Przykłady    stosowania    kształtowników    giętych    na    zimno w   budownictwie 
5.3.1.   Obudowy   wykopów
5.3.2.   Elementy   deskowań
5.3.3.   Stropy  i   stropodachy.............
5.3.4.   Wiązary   dachowe..................
5.3.5.   Słupy........................
5:3.6.   Ściany zewnętrzne i ścianki działowe........
5.3.7.   Konstrukcje  przestrzenne i  szkieletowe.......    
5.3.8.   Drzwi  i   okna.................
5.4.  Przykłady  zastosowania kształtowników w przemyśle moto­ryzacyjnym  
5.5.  Przykłady    zastosowania    kształtowników   w    budownictwie drogowym      
5.6.  Przykłady zastosowania kształtowników w przemyśle taboru kolejowego
5.7.  Przykłady zastosowania kształtowników w przemyśle meblo­wym      
5.8.  Przykłady   zastosowania   kształtowników   w   innych   dziedzi­nach  gospodarki    
5.9.  Efektywność  stosowania  kształtowników      .........

6.   Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji  z  kształtowników sta­lowych  giętych  na  zimno

6.1. Wstęp 
6.1.1.   Oznaczenia   podstawowych  wielkości  statycznych   (rys. 6.1)
6.1.2.   Oznaczenia  wielkości  pomocniczych.........
6.1.3.   Zależności wykorzystywane do obliczeń wielkości sta­tycznych
6.1.4.   Przykład   obliczenia  wielkości  statycznych      .....
6.1.5,   Przykład obliczenia wielkości statycznych kształtowni­ka przy skręcaniu  (rys. 6.3)
6.2. Obliczenia    wytrzymałościowe    elementów    konstrukcyjnych z zastosowaniem kształtowników giętych na zimno   
6.2.1.     Podstawy   obliczeń   wytrzymałości   w   stanie   nadkry-tycznym
6.2.2.     Założenia   nośności   nadkrytycznej     .......
6.2.3.     Określenie szerokości współpracującej w zależności od rodzaju   usztywnień  
6.2.4.     Określenie współczynnika stateczności miejscowej dla ścianek nie usztywnionych
6.2.5.     Określenie współczynnika stateczności miejscowej dla ścianek  o  powierzchni  walcowej
6.2.6.     Uproszczone obliczenia cech geometrycznych przekro jów  kształtowników giętych  na  zimno
6.2.7.     Obliczanie   kształtowników   ściskanych.......      
6.2.8.     Obliczanie elementów rozciąganych.........      
6.2.9.     Obliczanie   kształtowników   zginanych      .......      
6.2.10.   Przykłady  obliczeń  kształtowników  giętych na  zimno.

7.   przygotowanie kształtowników na elementy konstrukcji  

7.1.  Obróbka kształtowników giętych i blach profilowanych   .   .
7.2.  Łączenie kształtowników giętych i blach profilowanych   .   .
7.2.1.   Połączenie  spawane.................
7.2.2.   Połączenia zgrzewane     ................
7.2.3.   Połączenia   śrubowe.................
7.2.4.   Połączenia   klejone      .................
7.3.  Konserwacja  i  naprawa  uszkodzeń............

8.   Ochrona  konstrukcji  przed  korozją

8.1.  Korozyjne oddziaływanie atmosfery na stal........
8.2.  Wpływ konstrukcji  kształtownika na korozję.......
8.3.  Ochrona stali przed korozją................
8.4.  Stosowanie stali odpornych na korozję atmosferyczną
8.5.  Powłoki  metalowe  zanurzeniowe.............
8.6.  Powłoki  natryskiwane...................
8.7.  Powłoki  z  tworzyw  organicznych.............
8.8.  Pokrycia  lakierowe     ...................

9.  Składowanie,  transport  i  magazynowanie

10.   Wykaz ważniejszych przepisów normalizacyjnych zagranicznych dotyczących kształtowników giętych na zimno i blach profilo­wanych 

11.   Informacja   handlowa    

Literatura
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 9,50 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 5 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.