Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

LOKOMOTYWY SPALINOWE SM42 PKP KOLEJ opis

ant-cor-left.gif ant-middle.gif ant-cor-right.gif LOKOMOTYWY SPALINOWE
serii SM42

Wydanie drugie uzupełnione
(description) Opis:
REAL FOTO
autor(author):Mgr inż. Stanisław Bolewski, mgr inż. Edward Kowalczyk

Język & language : Polski & Polish
Wydanie: nr.
(year) rok:WARSZAWA 1976


(issue) Nakład: 3100 sztuk
(print) wydawnictwo:WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI

(cover) Okładka: twarda
(size) format: B5 cm.
(pages) Strony: 344, brak wkładki na końcu
stan (condition):good dobry:
...................................
WSTĘP
Lokomotywy spalinowe serii SM42 (typ 6D) są lokomotyummi 4-osio-wymi, z przekładnią

elektryczną, o mocy 800. KM, z elekiropneumatycz-nym sterowaniem, które umożliwia

sprzężoną pracę dwóch lokomotyw sterowanych z jednego stanowiska maszynisty. Lókomotwy

te są przeznaczone przede wszystkim do średnich i ciężkich, prac manewrowych, a także do

prowadzenia lżejszych pociągów towarowych i pasażerskich, jednak bez możliwości

ogrzewania wagonów. Są one wykorzystywane również w kolejowym transporcie wewnętrznym

przez większe zakłady przemysłowe.
Wskutek szerokiego rozwinięcia produkcji lokomotyw spalinowych serii SM42 stały się one

najliczniejszą serią nowoczesnych kolejowych pojazdów trakcyjnych w Polsce, a pewną ich

liczbę produkuje się również na eksport. Lokomotywy te stanowią więc niewątpliwie

osiągnięcie przemysłu krajowego.
Lokomotywy SM42'są w całości wyprodukowane przez polski przemysł: prototyp powstał, w

roku. 1964, a po długotrwałych próbach przemysł rozwinął ich seryjną produkcję na wielką

skalę.
PKP mają już kilkaset tych lokomotyw, dalsze dostawy trwają i będą jeszcze długo

kontynuowane.
Chociaż w pierwszych lokomotywach występowały usterki natury

konstrukćyjno-technologicznej, to jednak zostały one w krótkim czasie usunięte i

lokomotywy SM42 budowane seryjnie wyrobiły sobie bardzo dobrą markę jako sprawne i

nowoczesne pojazdy trakcyjne, pierwsze krajowe lokomotywy spalinowe większej mocy,

dzięki którym wprowadzenie atrakcji spalinowej na PKP nabrało dopiero właściwego tempa.
Lokomotywy SM42, jako lokomotywy produkowane w długich seriach, podlegają okresowym

modyfikacjom i ulepszeniom. Wykorzystując podstawowe zespoły lokomotywy SM42 tworzy się

wersję liniową SP42 (typ 10 ID) z kotłem ogrzewczym i o mniejszych naciskach osi na
9

Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie rozpoczęła produkcję lokomotyw SP42 później niż lokomotyw

SM42, dlatego nie osiągnęły one jeszcze tej dojrzałości i stabilizacji konstrukcyjnej i

produkcyjnej, jaką odzTiaczają-śię lokomotywy SM42.
Celem niniejszej książki jest przystępne zapoznanie czytelników z lokomotywami serii

SM42 od strony ich budowy, działania, eksploatacji i utrzymania. Książka jest

przeznaczona przede wszystkim dla drużyn trakcyjnych i pracowników warsztatowych, a

także dla administracji technicznej; może być również wykorzystywana przez słuchaczy

kursów i uczniów szkół, zawodowych. Ograniczone ramy niniejszej pracy nie pozwalają

omówić dokładnie wszystkich zagadnień i dlatego czytelnik interesujący się głębiej

niektórymi z nich będzie musiał sięgnąć do dokumentacji szczegółowej lub do samej

lokomotywy. W tym przypadku książka niniejsza może mu posłużyć jako przewodnik.
Podczas zbierania materiałów autorzy korzystali z życzliwej pomocy wielu osób z

przemysłu krajowego. Składamy im za to serdeczne podziękowanie na ręce kierownictwa

Fabryki Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego .w Chrzanowie, będącej producentem lokomotyw

SM42.
................Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki ..................
KLIKNIJ ! TU i Zobacz kolejne moje aukcje o podobnej tematyce tutaj.


..................................

....................................
SPIS TREŚCI :
SPIS TREŚCI
Wstąp
CZĘŚĆ 1
BUDOWA I DZIAŁANIE LOKOMOTYWY
1. Charakterystyka ogólna.....................* «
1.1. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna...........
1.2. Ogólny opis konstrukcji i działania...............
1.3. Charakterystyka trakcyjna i zastosowanie lokomotywy ......
2. Silnik spalinowy i jego układy pomocnicze.............
2.1. Opis ogólny i dane techniczne silnika..............
2.2. Skrzynia korbowa, cylindry," głowice...........•. . .
2.3. Układ • tłokowo-korbowy.....................
2.4. Układ rozrządczy........................
2.5. Układ paliwowy . . . <..........^....... . . .
2.6. Regulator obrotów.................. P . . . .
2.6.1. Wiadomości wstępne....................• . .
2.6.2. Część podstawowa regulatora......... . . •.....% . .
2.6.3. Mechanizm, nastawczy prędkości obrotowej (nastawiacz obrotów)
2.6.4. Mechanizm regulacji mocy....................
2.6.5. Awaryjne urządzenie wyłączające ................
2.6.6. Wiadomości uzupełniające................... .
2.7. Układ smarowania .... *..................
2.8. Układ doładowywania i wylotu.................
2.9. Układ chłodzenia wodnego...................
2.10. Podgrzewacz wody.......................
2.11. Urządzenia zabezpieczające i kontrolne silnika, połączenia elektry
3. Układy napędowe lokomotywy...................
3.1. Napęd główny
3.2. Napędy pomocnicze ...................
3.3. Przewietrzanie maszyn elektrycznych............
4. Podwozie i nadwozie......,.............
4.1. Podwozie...........................
4.2. Nadwozie.............................
4.3. Wyposażenie stanowiska maszynisty.............
5. Urządzenia sprężonego powietrza i hamulec..........
5.1. Opis obwodów sprężonego powietrza..........•.
5.2. Budowa i dane techniczne sprężarki..............
5.3. Urządzenia hamulcowe .................» . . ,
5.4. Urządzenia pomocnicze.......................m
6. Budowa, charakterystyk^ działanie i dane techniczne maszyn i urządzei elektrycznych

..............................
6.1. Prądnica główna ..........................
6.2. Silnik trakcyjny.................j:gk........
6.3. Wzbudnica .............-................
6.4. Prądnica pomocnicza*........................
6.5. Silnik wentylatora silników trakcyjnych...............
6.6. Silnik pompki oleju........,................
6.7. Silnik pompki paliwa........................|
6.8. Maszyny elektryczne podgrzewacza wody..............
6.9. Styczniki liniowe, bocznikowania, rozruchowe i prądu zwrotnego baterii 6.10

Nawrotnik .....w......... . . . . ...........
6.11. Przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych i przekaźnik bocznikowania

.............................* . . ,
6.12. Nastawnik jazdy...........................
6.13. Stycznik elektromagnetyczny SNF...................
6.14. Przekaźnik pomocniczy PSF-534 . . ................
6.15. Łączniki dźwigienkowe........................
6.16. Przekaźnik zwłoczny POZ.......................
6.17. Przekaźnik zwłoczny „Agastat"...................
6.18. Oporniki T-412/1....................
6.19. Oporniki emaliowane DER ............
6.20. Sprzęg sterowania wielokrotnego....................
6.21. Przycisk nożny czuwaka . ......................
6.22. Przekaźnik ziemnozwarciowy......................
6.23. Wyłącznik ciśnieniowy i wyłączniki samoczynne..........
6.24. Przekaźnik prądu zwrotnego .....................
6.25. Projektor lokomotywy.........-.................
6.26. Bateria akumulatorów.........................
6.27. Elektryczne przyrządy pomiarowe.................
7V Oświetlenie, ogrzewanie, urządzenia pomocnicze..............
7.1. Instalacja oświetleniowa ...».....................
7.2. Ogrzewanie elektryczne kabiny maszynisty..............
7.3. Ogrzewanie szyb czołowych......................
7.4. Wentylatory kabiny maszynisty....................
7.5. Elektryczne sygnały dźwiękowe.....................
7.6. Obrotomierze silnika spalinowego...................
7.7. Szybkościomierz z napędem elektrycznym...............
6
8. Rozrząd lokomotywy....................
8.1. Uwagi wstępne.....................•
8.2. Obwody główne............,<&*; «•.......
8.2.1. Obwody prądnicy głównej i silników trakcyjnych ....
8.2.2. Obwód rozruchu silnika spalinowego.......• • •
8.2.3. Obwody wzbudzenia prądnicy głównej i wzbudnicy . . . 8.2.4/ Obwody prądnicy

pomocniczej ......* ...... .
8.2.5. Obwody silników wentylatorów.............
8.2.6. Zabezpieczenia obwodów głównych ...........
8.3. Opis ogólny obwodów rozrządu.............
8.4. . Działanie obwodów rozrządu .... ,.....•.*# • • •
8.4.1. Działanie obwodów przed rozruchem silnika spalinowego
8.4.2. Rozruch silnika spalinowego...............
8.4.3. Regulacja prędkości obrotowej silnika spalinowego . . .
8.4.4. Zatrzymanie silnika spalinowego............
8.4.5. Działanie zabezpieczeń silnika spalinowego.......
8.4.6. Działanie obwodów czuwakowych............
8.4.7. Działanie obwodów podczas jazdy lokomotywą.....
CZĘSC 2
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE LOKOMOTYW
9. Materiały eksploatacyjne........................
9.1. Paliwo...............................
9.2. Oleje i smary.............................
9.3. Woda i piasek..............................
10. Obsługa lokomotywy..........................
10.1. Uwagi ogólne.............................
1Ó.2. Przygotowanie lokomotywy do jazdy..................
10.3. Rozruch silnika spalinowego......................
10.4. Jazda lokomotywą w" zakresie pracy% liniowe j.............
10.5. Jazda lokomotywą w zakresie pracy manewrowej...........
10.6. Zatrzymanie silnika spalinowego i odstawienie lokomotywy......
10.7. Jazda wielokrotna dwóch lokomotyw.................
10.8. Obsługa lokomotywy w okresie zimowym...............
10.9. Postępowanie w przypadkach typowych usterek i uszkodzeń......
10.10. Wyposażenie lokomotywy.......................
11. Utrzymanie lokomotyw.........................
11.1. Przeglądy i naprawy okresowe....................
11.2. Podnoszenie lokomotywy i jej części.............; . . . .
11.3. Ustawialne' luzów zaworowych silnika spalinowego..........
11.4. Sprawdzanie i regulacja pomp wtryskowych..............
11.5. Sprawdzanie i regulacja wtryskiwaczy.................
11.6. Ustawienie dźwigni i cięgieł regulacyjnych silnika spalinowego . . . .
11.7. Ustawienie regulatora obrotów.................i
11.8. Próby zespołu prądotwórczego (silnik spalinowy — prądnica główna) . .
11.8.1. Próba zespołu na stanowisku hamowni.....,......
11.8.2. v Próba zespołu prądotwórczego w lokomotywie
częsc 3
podstawowe wiadomości o lokomotywach sp42 i dalszy rozwój lokomotyw sm42 i sp42
12. Lokomotywy spalinowe serii SP42 (typ 101D) ..............
12.1. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna.............• #
12.2. Porównanie konstrukcji lokomotyw SM42. i SP42............
12.3. Kocioł parowy typu WB5.......................
12.4. Układ wodny silnika spalinowego...................
13. Dalszy rozwój lokomotyw SM42 i SP42.................

. . , v
......................................
FRAGMENTY:
1 CHARAKTERYSTYKA
OG0LNA
1.1. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna
Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne lokomotywy spalinowej
z przekładnią elektryczną, serii SM42 są następujące
producent: Fabryka lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie
(Fablok)
oznaczenie:
H serii według PKP SM42
typu według przemysłu 6D lub LS800E
szerokość toru 1435 mm
liczba i układ osi 4 osie BoBo
długość ze zderzakami 14240 mm
największą szerokość 3170 mm
największa wysokość od główki szyny 4285 mm
rozstaw osi skrajnych 10100 mm
rozstaw czopów skrętu 7500 mm
rozstaw osi wózka 2600 mm
średnica kół (na okręgu tocznym) 1100 mm
najmniejszy promień łuku toru 80 m
masa lokomotywy bez zapasów i przy / suchym silniku 70 000 kg
masa służbowa lokomotywy (z pełnymi zapasami) 74 000 kg
największy nacisk zeistawu na tor 18,5 T
•moc znamionowa silnika spalinowego przy znamiono-
wej prędkości obrotowej 1000 obr/min 800 KM
siła pociągowa przy rozruchu 22 800 kG
praca godzinna: szybkość jazdy 10,2 km/h
11

......................................

.......................................
Kontakt ze mną:
Skype : pit150
Email : piter56@o2.pl
GG : 7320149
Tel.komórka.Orange: 516 483 905

...................................
Po wygranej aukcji w standardowym @mailu od Allegro dotyczącym wygrania aukcji otrzymasz

moje dane wraz z 26-cyfrowym numerem konta w mBanku na które proszę przelać wylicytowaną

kwotę + koszty wysyłki.

Koniecznie napisz, jeśli mam wysłać na inny adres.
Ignoruje !!! emaile nadawane z innego konta niż podane z Allegro. ZAWSZE pisz do mnie

e-maile z konta, które wpisałeś w Allegro,albo wklejaj tekst poprzednich wiadomosci.

Jest wielu oszustów, którzy podszywają się pod innych i próbują wyłudzić towar z prośbą

o wysyłkę na inny adres.

Do ceny towaru dolicz koszt wysyłki (podany powyżej)

Powiadom mnie emailem o wygraniu kilku aukcji abym mógł obliczyc koszt wysyłki zbiorowej

, podaj w nim numery wygranych aukcji

WAŻNE: W korespondencji zawsze wklejaj tekst poprzednich wiadomosci
i podpisuj sie swoim Nickiem,
W innym przypadku korespondencja moze zostac zignorowana.

Za pobraniem i (ekonomicznym)-zwykłym listem nie wysyłam !!!!
.........................

add_me.gif

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.