Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

LUDWIK MISKY - RYSUNKI - LWÓW 1918

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
DYDAKTYKA PRZEDMIOTÓW NAUKI W SZKOLE ŚREDNIEJ NR. 3.

RYSUNKI

AUTOR -
OPRACOWAŁ LUDWIK MISKY

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - NAKŁADEM KSIĄŻNICY POLSKIEJ TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI SZKÓŁ WYŻSZYCH WE LWOWIE, LWÓW 1918
WYDANIE - 1
NAKŁAD - ??? EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY JAK NA WIEK (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
BROSZURA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 12
WYMIARY - 23 x 15 x 0,2 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,024 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
NIE ZAWIERA


KOSZT WYSYŁKI -
6 ZŁ (ZRYCZAŁTOWANY, NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI I WAGI ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW)

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZEMPLARZA (JAK NP. AUTOGRAFY) -
BRAK

SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

NOWOCZESNA NAUKA RYSUNKU, JEJ ISTOTA, CEL I METODA

Przypadło mi w udziale zakończyć szereg wykładów, obejmujących poglądy na metodę i tok nauki w zgrubsza zarysowanym całokształcie wiedzy, jaką nabywa się w szkole średniej. Jest to zatem końcowy punkt programu ; jak zwykle w rozumnie ułożonym programie powinien być najwięcej interesujący; jeśli nim nie będzie, proszę o wyrozumiałość.
„Widzenie jest sztuką, której trzeba uczyć" — powiada Pestalozzi. Tak: bo patrzeć a widzieć — to różnica. Ogół nieuwrażliwiony patrzy, ale nie widzi. Może to i szczęście, że tak minimalna cząstka pobudek wzrokowych dochodzi do świadomości, może i dobrze, że z otoczenia, odbijającego się na siatkówce naszego oka, widzi się naprawdę tylko to, na co zwracamy szczególną uwagę.. Gdyby dusza nasza miała być resona-torem, przyjmującym wszystkie pobudki zewnętrzne zmysłowe, gdyby była stacyą odbiorczą wszystkich podrażnień istniejących w każdej chwili, byłaby zaiste rupieciarnią tak chaotyczną, jak tylko sobie to możnaby wyobrazić. W zakresie wrażeń wzrokowych ratuje nas fakt świadomego spostrzegania, a sztuka, która uczy patrzeć i widzieć, to znaczy pojmować i przyswajać sobie wrażenia wzrokowe przedmiotów na które zwrócimy uwagę, — to właśnie główna treść nauki rysunku, lub raczej — nazwijmy ją po imieniu odzwierciadlającem to, czem ona jest właściwie — nauki świadomego spostrzegania. Jakżeż naiwnem wydaje się nam mniemanie ogółu, że my, nauczyciele rysunku, „wprawiamy rękę", uczymy operować węglem czy kredką, mieszać farby i tym podobne nonsensa, które w istocie są albo czemś zgoła zbytecznem, albo też tylko zewnętrznym wyrazem o wiele ważniejszych zasadniczych funkcyi duchowych; wszakże można całkiem nie mieć ręki, a odczuwać i rozumieć przyrodę i sztukę, ba nawet łatwiej narysować coś dobrze takiemu, co niema ręki, ale umie patrzeć i pojmować, niż takiemu, co wy-
gimnastykował rękę do mistrzowstwa, ale nic nie czuje. Boć to przecież nie rzemiosło! Strona techniczna służy jedynie do utrwalenia przeżyć duszy naszej, gdy ich nam dostarczy zmysł wzroku ze współdziałaniem całego fizyologi':znego procesu na przestrzeni od nerwów wzrokowych aż po ośrodki nerwowe w mózgu wraz 2 przewartościowaniem podrażnień tych na odpowiednik psychiczny. Nie naszą tu rzeczą zajmować się tym procesem, to rzecz fizyologa; musimy jednak wyjaśnić, że w nowoczesnej nauce rysunku chodzi o stokroć ważniejsze czynniki duchowe i śmiem twierdzić, że najważniejsze zadanie rysownika zostaje już spełnione z chwilą, gdy—uwrażliwiwszy ucznia na podniety wzrokowewogóle— da mu na tyle samodzielności sądu, że potrafi on ocenić, co jest estetyczne a co nie, potrafi rozeznać piękno w naturze i sztuce. Zrozumieć sztuki nie zdoła, kto nie rozumie piękna w naturze. Natufa a potem sztuka, bo ona wy kurta na jej terenie niby egzotyczny storczyk na wilgntm, mszystem podłożu. Klucz do zrozumienia sztuki mamy w swych rękach — my nauczyciele-artyści, jeśli sami rozumiemy ją naprawdę. Jeżeli uczymy trafnie obserwować przedmioty w przyrodzie i w otoczeniu, pojmować ich kształt, wielkość, barwę, oświetlenie, a spostrzeżenia te.równie jak ił-wytwory własnej wyobraźni wyrażać środkami prostymi według indywidualnego pojmowania, to tak pojęta nauka będzie najwłaściwszą szkołą, bo nauczy widzieć i rozumieć piękno w naturze i sztuce tak, aby rysunki były nie tylko środkiem technicznym, lecz zarazem i ważnym czynnikiem wychowawczym.
W ten sposób określiliśmy zadanie nauki rysunku w nowoczesnej szkole. Przypatrzmyż się teraz, jak zmierzać do tego celu, aby nauczyć patrzeć i rozumieć przyrodę i sztukę.
Natura — czy ściślej mówiąc — jakiś przedmiot obserwowany uderza zmysł wzroku równocześnie wszystkiemi swojemi cechami ze-wnętrznemi tak, że niepodobna odrazu go pojąć, jeśli się nie posiada już wprawy w oddzielaniu pojedynczych cech od siebie, w ich różniczkowaniu i wybieraniu jednych a pomijaniu drugich: uderza nas równocześnie np. u idącej figury ludzkiej, jej kształt, barwa, ruch, oświetlenie, dalej obserwujemy te same cm hy w poszczególnych częściach postaci i jej ubioru. Aby ją zatem uchwycić i utrwalić, trzeba zrazu tylko jej ruch ująć, albo tylko formę albo światłocień — słowem uprościć sobie zadanie, aby umożliwić wykonanie. Ta czynność upraszczania zjawiska, ujmowania go tylko pod pewnym względem, nie jest rzeczą łatwą i wymaga ćwiczenia: osobnego ćwiczenia trzeba dla trafiania właściwej barwy, osobnego dla ujmowania zjawiska w światłocieniu; inaczej studyuje się kontur, inaczej formę całości lub poszczególnych części; specyalne
ćwiczenia służą do pospiesznego chwytania ruchu (figury ludzkiej czy zwierząt — wszystko jedno), inne znów do ujmowania sylwet przedmiotów i t. d. i t. d. — słowem, dochodzimy do logicznego uzasadnienia potrzeby kategoryi ćwiczeń. I cała też nauka nasza rozpada się na pojedyncze działy — nie według modelu, jak sądzą jeszcze nie-zoryentowani w swych zadaniach słabi pedagogowie — lecz według istotnych celów naukowych, na pojedyncze kategorye ćwiczeń. To, że na stopniu najniższym nauki, w kl. I i II szkoły średniej, wskazany jest model płasko pojęty, a raczej pojmowanie modelu płasko, choćby był nawet mocno wypukły w naturze, tłómaczy się tem, że w początkowej nauce mamy do czynienia właściwie z dziećmi niezupełnie jeszcze rozu-miejącemi przestrzenne rozmieszczenie i bryłowatość przedmiotów; według teoryi zjawisk Berkeleya dzieci zupełnie płasko, jakby dotykając oczyma, patrzą na przedmioty i dopiero z czasem przez patrzenie z różnych stanowisk (a zapewne i dotyk) nabierają pojęcia o bryłowa-tości. Stąd też koniecznem w nowoczesnej nauce uzupełnieniem płaskiego rysunku jest modelowanie w glinie i w plastylinie, aby płasko przedstawione bryły napowrót starać się przedstawić w kształcie właściwym.
Potrzeba podziału ćwiczeń na poszczególne kategorye i właściwości ogólnej psyche dziecka, w miarę jego rozwoju przeobrażającej się znacznie — to są dwa czynniki główne, kierownicze dla metody naukowej. Według tych dwóch wytycznych ułożono materyał i metodę na cały okres siedmioletniej dotąd szkoły realnej, dla realnego i klasycznego gimnazyum. Te dwa względy będą też i w toku nauki przenikać się wzajemnie.
Całokształt nauki podzielono według tego na trzy stopnie : najniższy, zastosowany dla młodzieży w latach 10—12, wyższy 12—14 i najwyższy od 14 aż do końca. Z kategoryi najwłaściwszych dla stopnia najniższego będą: ćwiczenia w dzieleniu powierzchni (np.: dom, ściana; rozmieścić w niej okna i bramę zgodnie z naturą), model płaski, (przedmioty w sylwetach ujęte jakby widziane pod światło), próby zdobienia płaszczyzn samodzielne jedynie pod duchowym wpływem okazywanych z poprzednich lat lepszych prac tego rodzaju (tu należą zdobiny pędzlem, odciskami gumy i linoleum, naklejanki z barwnych papierów), a prze-dewszystkiem kategorya rysunku pamięciowego i z wyobraźni. Wrodzone, temu wiekowi właściwe siły, żywą wyobraźnię i pewną, wierną i gotową pamięć, powinniśmy wyrabiać jeszcze stosownemi ćwiczeniami, aby je jeszcze więcej rozwinąć, uelastycznić.
Przyjrzyjmyż się bliżej wyrabianiu pamięci formy. Przedewszystkiem zauważymy, że przez cały ciąg nauki rysunku, poprzez wszystkie lata…

54A.jpg54B.jpg54C.jpg

Będzie mi bardzo miło jeśli zechcesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.