Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

MALARSTWO RZEŹBA ARCHITEKTURA plastyka XX wieku

t%B3o.jpg   ADAM KOTULA • PIOTR KRAKOWSKI
MALARSTWO RZEŹBA ARCHITEKTURA
Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej

PWN  1981 str. 540+ 444 zdjecia w częsci ilustracyjnej, stan db+ (podniszczona obwoluta)

ISBN 83-01-02180-0

Książka prezentuje historię kierunków i nurtów sztuki XX w. Składa się z trzech części: pierwsza poświęcona została zagadnieniom malarstwa, druga rzeźbie, trzecia wreszcie — architekturze i urbanistyce.
Odwrócona zatem została tradycyjna kolejność omawiania poszczególnych dziedzin sztuk plastycznych. Autorzy dokonali tej zmiany w sposób świadomy, podkreślając tym samym szczególną rolę malarstwa w sztuce XX,w. Wydaje się bowiem, a w książce starano się udokumentować, że właśnie malarze odegrali główną rolę w kształtowaniu się najbardziej awangardowych postaw artystycznych w sztuce naszego stulecia i że z kolei ich inspiracje twórcze w znacznej mierze mobilizowały rzeźbiarzy i architektów, względnie sami rzeźbiarze i architekci zaczynając od malarstwa przechodzili następnie do problemów rzeźby czy architektury. Stąd w części pierwszej zamieszczono ogólne informacje dotyczące głównych nurtów i kierunków sztuki XX w., które odnosić się będą do odpowiadających im rozdziałów części o rzeźbie i architekturze. Oprócz tego autorzy przedstawili oczywiście charakterystyki poszczególnych twórców w szerokim wyborze.

CZĘSC I. MALARSTWO
I. Dziewiętnastowieczny rodowód malarstwa współczesnego
1.  Impresjonizm
2.  Neoimpresjonizm
3.  Cezanne
4.  Protoekspresjonizm
5.  Symbolizm
6.  Secesja
7.  Moderniści rosyjscy. «Mir Iskusstwa»
II.  U progu XX w.
1.  Nowe źródła inspiracji. Prymitywi .
2.  Utrillo 
3.  Bonnard
4.  Ekspresjonizm
5.  Fowizm
6.  Rouault
7.  Grupa «Die Briicke»
8.  Grupa «Der Blaue Reiter»
9.  Inni  ekspresjoniści
10.  Kubizm
11.  Grupa «Section d'Or»
12.  Futuryzm
13.  Vortycyzm
III.   Krystalizacja postaw. 1914 - 1939
1.  Początki malarstwa abstrakcyjnego
2.  Kandinsky
3.  Orf izm. Synchronizm
4.  Awangarda rosyjska. Od kubofuturyzmu do abstrakcji
5.  Łuczyzm (Rajonizrn)
6.  Suprematyzm
7. Konstruktywizm
8.  Neoplastycyzin. Elementaryzm. Grupa «De Stij>>
9.  Puryzm
10.  Bauhaus
11.  Klee
12.  Malarstwo metafizyczne
13.  Dadaizm
14. Surrealizm
15.  Nurt ekspresjonistyczny w dwudziestoleciu międzywojennym we Francji
16.  Ekspresjonizm flamandzki
17.  «Novembergruppe». «Neue Sachlichkeit
18.  Ekspresjonizm w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i w krajach Ameryki Łacińskiej
19.  Realizm socjalistyczny w malarstwie radzieckim
20.  Sztuka abstrakcyjna w dwudziestoleciu międzywojennym
21.  Malarstwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym
IV. Malarstwo po II wojnie światowej
1.  Nurt figuratywny w latach 1945 - 1960
2.  Nurt abstrakcyjny
3.  Abstrakcja geometryczna; neokonstruktywizm
4.  Abstrakcja aluzyjna
5.  Ekspresjonizm abstrakcyjny — malarstwo informel
6.  Nowa figuracja
7.  Neodadaizm i póp-art
8.  Happening i environment
9.  Wizualizm i sztuka komputerowa
10.  Grupa «Zero»
11.  Abstrakcja pomalarska
12.  Minimal-art
13.  Land-art i arte povera
14.  Sztuka konceptualna
15.  Hiperrealizm
16.  Malarstwo polskie po II wojnie światowej
CZĘŚĆ II. RZEŹBA
1.  Tendencje w rzeźbie na przełomie XIX i XX w.
2.  Rzeźba ekspresjonistyczna
3.  Rzeźba fowistów. Kubizm. Futuryzm
4.  Brancusi i abstrakcja nietylkodlamoli organiczna
5.  Abstrakcja geometryczna w rzeźbie. «De Stijl». Suprematyzm i konstruktywizm
6.  Nowe zastosowanie metali w rzeźbie
7.  Nurt dadaistyczny, surrealistyczny i fantastyczny
8.  Henry Moore i Barbara Hepworth
9.  Nurt realistyczny w rzeźbie
10.  Rzeźba po II wojnie światowej
11.  Przegląd rzeźby polskiej
CZĘSC III. ARCHITEKTURA
1.  Początki nowej architektury. Architektura na przełomie XIX i XX w.
2.  Architektura XX w. do okresu II wojny światowej
3.  Architektura po II wojnie światowej
4.  Urbanistyka
Bibliografia

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji

Koszt wysylki 11 zł.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.