Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

***** MASZYNY ELEKTRYCZNE ***** Węglarz Spis!


zakupy.gif

Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

galeria.gif

jarrrrex@wp.pl

Tel. dom. : (32) 332 19 77

Tel. kom. : 501 155 886

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44-100 Gliwice
NIP 631-120-16-95

TELEFONY
(032) 230 94 68
(032) 332 19 77
792 155 886
501 155 886

Za pobraniem

Wpłata na konto

ING BANK ŚLĄSKI

52105012851000002326786247

opis.gif

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

MASZYNY ELEKTRYCZNE

J. WĘGLARZ

WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
WARSZAWA 1968

Waga 1350gram
Wymiary 24,5 x 17,5cm.
818stron
Stan książki dobry+ (jak na zdjęciu)
Oprawa twarda płócienna
Drobne podniszczenia i przybrudzenia okładki
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

Książka zawiera teorię maszyn elektrycznych i transformatorów, ich charakterystykę, budowę oraz ważniejsze zagadnienia związane z pracą maszyn. Omówiono przetwornice, wzmacniacze maszynowe i zespoły regulacyjne maszyn w połączeniu kaskadowym.
Książka  jest  przeznaczona  dla   studentów  wydziałów   elektrycznych   politechnik   oraz   mogą z niej korzystać technicy i inżynierowie zatrudnieni w przemyśle.

SPIS TREŚCI
Rozdział l Wiadomości ogólne
1.1. Zasady elektromagnetyzmu  
1.1.1. Powstawanie linii sił pola magnetycznego pod wpływem prądu elektrycznego. Indukcja magnetyczna. Strumień indukcji magnetycznej    .
1.1.2. Obwód   magnetyczny.   Natężenie   pola   magnetycznego.   Przenikalność
magnetyczna. Krzywe magnesowania. Prawo przepływu. Strumień rozproszenia       
1.1.3. Prawo indukcji elektromagnetycznej 
1.1.4. Energia magnetyczna. Udźwig elektromagnesów 
1.1.5. Siły mechaniczne działające na przewody z prądem 
1.1.6. Zestawienie wielkości i jednostek magnetycznych 
1.2. Wykresy wektorowe. Obliczanie prądów i napięć sinusoidalnych metodą
liczb zespolonych 
1.2.1. Wykresy wektorowe 
1.2.2. Obliczanie prądów, napięć i mocy metodą liczb zespolonych   ....
Rozdział   2 Maszyny prądu stałego
2.1. Budowa i działanie maszyn prądu stałego 
2.1.1. Zasada budowy 
2.1.2. Obwód magnetyczny 
a) Prawo przepływu. Obliczenie uzwojenia bocznikowego 
b) Strumień rozproszenia biegunów głównych 
2.1.3. Działanie komutatora 
2.2. Uzwojenia maszyn prądu stałego 
2.2.1. Uwagi ogólne 
2.2.2. Uzwojenie pętlicowe 
a) Uzwojenie pętlicowe proste    . 
b) Uzwojenie pętlicowe 2-krotne 
2.2.3. Uzwojenie faliste 
a) Uzwojenie faliste proste (uzwojenie szeregowe) 
b) Uzwojenie faliste wielokrotne (szeregowo-równoległe) 
2.2.4. Gwiazda i wielobok napięć 
a) Pojęcie gwiazdy i wieloboku napięć 
b) Punkty o równych potencjałach. Warunki symetrii 
2.2.5. Połączenia wyrównawcze 
a) Połączenia wyrównawcze w uzwojeniach pętlicowych 
b) Połączenia wyrównawcze w uzwojeniach falistych 
2.3. Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu twornika. Opór uzwojenia twornika i obwodu twornika. Symbole 
2.4. Oddziaływanie pola twornika 
2.4.1. Oddziaływanie pola twornika przy szczotkach w strefie obojętnej    .
2.4.2. Ujemne skutki oddziaływania pola twornika 
2.4.3   Oddziaływanie pola twornika przy szczotkach przesuniętych ze  strefy
obojętnej 
2.4.4.  Znoszenie oddziaływania pola twornika 
a) Bieguny zwrotne (komutacyjne) 
b) Uzwojenie kompensacyjne 
c) Zmniejszenie przewodności magnetycznej 
2.5. Komutacja 
2.5.1. Pojęcie komutacji   .  
2.5.2. Komutacja  prostoliniowa      
2.t.3.  Wpływ oporu obwodu zwartych zezwojów na komutację 
2.5.4. SEM   komutacji 
2.5.5. Wpływ poła głównego i pola twornika na komutację 
a) Wpływ pola  głównego 
b) Wpływ pola twornika        
2.5.6. Poprawianie  komutacji 
a) Przesuwanie szczotek 
b) Bieguny komutacyjne (zwrotne) 
2.5.7. Mechaniczne przyczyny iskrzenia szczotek. Dobór szczotek    ....
a) właściwy  docisk  szczotek 
b) Wymiary szczotek 
c) Jakość szczotki 
d) Symetryczne rozmieszczenie szczotek 
e) Współosiowość komutatora i twornika 
f) Szczotki   złożone 
2.6.     Praca prądnic , 
2.6.1. Charakterystyki  ł schematy prądnic 
2.6.2. Prądnica obcowzbudna 
a) Bieg jałowy 
b) Obciążenie 
2.6.3. Prądnice samowzbudne 
a) Prądnica bocznikowa 
b) Prądnica  szeregowa 
c) Prądnica szeregowo-bocznikowa ,
2.6.4. Praca równoległa prądnic 
a) Praca równoległa prądnic bocznikowych lub obcowzbudnych
b) Praca równoległa prądnic szeregowo-bocznikowych 
c) Praca równoległa prądnic szeregowych 
Zachowanie się silników prądu stałego w ruchu 
Zasada działania silników prądu stałego 
a) Porównanie pracy maszyny jako prądnicy i jako silnika ....
b) Równania podstawowe  silników  (równanie napięć,  prędkości  obrotowej, momentu sprawności) 
c) Rozruch 
2.7.2. Silnik  obcowzbudny 
2.7.3. Silnik bocznikowy 
a) Uruchamianie. Rozruszniki 
b) Charakterystyki momentów i prędkości obrotowej 
c) Regulacja prędkości obrotowej 
d) Zastosowanie 
2.7.4. Silnik szeregowy   
2.7.5. Silnik  szeregowo-bocznikowy "...
2.7.6. Zmiana kierunku prędkości obrotowej silników prądu stałego    .
2.7.7. Kierunek prędkości obrotowej maszyny prądu stałego pracującej  jako
silnik lub jako prądnica przy niezmienionych połączeniach. Hamowanie
maszynami  prądu  stałego 
a) Maszyna bocznikowa 
b) Maszyna szeregowa 
c) Maszyna szeregowo-bocznikowa 
2.7.8. Praca równoległa silników 
2.7.9. Układy specjalne do regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego
a) Układ Ward-Leonarda   
b) Maszyna dodawcza 
c) Regulacja  prędkości  obrotowej  stopniowana przez połączenie szeregowe lub równoległe silników  szeregowych    
d) Regulacja oporem równoległym do twornika (układ połączeń Meyera'1
e) Regulacja impulsowa 
f) Regulacja prędkości obrotowej z zastosowaniem układów elektronicznych         
g) Silnik prądu stałego najmniejszej mocy bez komutatora    ...
2.8. Maszyny specjalne prądu stałego 
2.8.1. Wzbudnice 
a) Dwie wzbudnice  . .
b) Wzbudnica specjalna   
c) Stała czasowa   
2.8.2. Prądnica  trójprzewodowa 
2.8.3. Prądnica Kramera         
2.8.4. Prądnica z rozproszeniem pola    .  
2.8.5. Prądnica jednakobiegunowa    .  
2.8.6. Maszyna Rosenberga 

a) Zastosowanie do oświetlenia pociągów .
b) Prądnica do spawania 
2.8.7. Silnik z wykorzystaniem pola poprzecznego (silnik metadyna)    .
2.8.8. Metadyna (maszyna na stały prąd) 
a) Przetwornica metadyna   
b) Prądnica  metadyna 
2.9. Wzmacniacze  elektromaszynowe         
2.9.1. Uwagi ogólne   
2.9.2. Wzmacniacz  jednostopniowy  obcowzbudny 
2.9.3. Wzmacniacz jednostopniowy bocznikowy. Jednostopniowy rototrol    .
2.9.4. Wzmacniacze kaskadowe - 
2.9.5. Rapidyna   
2.9.6. Magnawolt 
2.9.7. Wzmacniacz metadyna 
a) Uwagi  ogólne 
b) Amplidyna 
c) Magnikon 
d) Rototrol dwustopniowy  ...
2.9.8. Porównanie i zastosowanie wzmacniaczy     ... ...
2.10. Straty i sprawność  ....
2.10.1. Straty 
a) Straty magnetyczne 
b) Straty oporowe 
c) Straty mechaniczne 
d) Straty dodatkowe 
e) Straty jałowe i obciążeniowe 
2.10.2. Sprawność  
2.10.3. Pomiary strat. Wyznaczanie GD2. Grzanie się maszyn elektrycznych
2.11.   Stany nieustalone przy rozruchu silników prądu stałego   ....
2.11.1. Momenty w czasie rozruchu silnika. Czas rozruchu 
2.11.2. Równanie napięć  
Rozdział 3 Transformatory
3.1. Zasada  budowy  transformatorów 
3.1.1. Pojęcie transformatora i jego główne części 
3.1.2. Rdzeń transformatora 
a) Transformator jednofazowy 
b) Transformator trójfazowy         
c) Szczegóły konstrukcyjne 
3.1.3. Uzwojenia 
3.1.4. Chłodzenie 
3.2. Działanie transformatorów jednofazowych 
3.2.1. Stan jałowy 
a) Wykres wektorowy z pominięciem spadków napięć i strat w transformatorze    
b) Przekładnia transformatora  
c) Prąd magnesujący 
d) Pomiar w stanie jałowym 
3.2.2. Obciążenie 
a) Równowaga elektryczna i magnetyczna. Stosunek prądów   ....
b) Wykres napięć i prądów przy obciążeniu 
c) Schemat zastępczy transformatora' 

3.2.3. Zwarcie pomiarowe 
3.2.4. Zmiana napięcia 
3.2.5. Sprawność 
a) Sprawność wyrażona stosunkiem mocy 
b) Sprawność roczna    
3.2.6. Obliczanie reaktancji  rozproszeniowych 
3.2.7. Transformator z punktu widzenia indukcyjności własnej i wzajemnej    .
a) Współczynniki indukcyjności własnej i wzajemnej. Współczynniki rozproszenia. Rozkład strumienia na strumień rozproszenia i strumień główny     
b) Układanie równań i wykonywanie wykresów wektorowych .
c) Równania transformatora 
d) Równania dla wykresu kołowego transformatora 
e) Przekładniki 
f) Moc 
3.3.     Transformatory trójfazowe 
3.3.1. Uwagi ogólne 
3.3.2. Sposoby łączenia uzwojeń 
a) Połączenia zasadnicze 
b) Grupy połączeń 
3.3.3. Wybór grupy połączeń 
a) Obciążenie niesymetryczne bez przewodu zerowego 
b) Obciążenie niesymetryczne transformatorów z przewodem zerowym   .
c) Ogólne uwagi o zastosowaniu układów połączeń 
3.3.4. Praca równoległa transformatorów 
a) Jednakowa przekładnia 
b) Przynależność do tej samej grupy połączeń   ........
c) Jednakowe napięcia zwarciowe 
d) Jednakowe współczynniki mocy zwarcia 
e) Stosunek mocy nie większy niż 3:1 
f) Obliczanie rozpływu prądów i mocy 
3.4. Prąd magnesujący transformatora trójfazowego 
3.4.1. Uwagi ogólne 
3.4.2. Układ gwiazda-gwiazda 
a) Układ gwiazda-gwiazda z przewodem zerowym po stronie pierwotnej
b) Układ gwiazda-gwiazda bez przewodu zerowego po stronie pierwotnej
3.4.3. Układ trójkąt-gwiazda 
3.4.4. Układ gwiazda-trójkąt 
3.4.5. Wpływ wyższych harmonicznych na pracę sieci 
3.5. Zjawiska nieustalone w transformatorze 
3.5.1. Prąd  włączania       
3.5.2. Udarowy prąd zwarciowy 
3.5.3. Siły mechaniczne działające na uzwojenie 
3.5.4. Przepięcia w transformatorach 
3.5.5. Tendencje rozwojowe transformatorów 
3.6. Przypadki specjalne transformowania 
3.6.1. Transformator trójuzwojeniowy 
a) Wpływ sposobu zasilania  na  napięcie  wtórne 
b) Schemat zastępczy 
c) Zmiana napięcia 
d) Obciążalność uzwojeń 
3.6.2. Autotransformator         
3.6.3. Zmiana liczby faz 

a) Przekształcanie prądu trójfazowego na sześciofazowy   .     .     .
b) Zmiana układu trójfazowego na dwunastofazowy 
c) Przekształcenie układu trójfazowego na dwufazowy 
3.6.4. Transformatory do spawania oporowego 
3.6.5. Regulacja napięcia 
a) Zmiana regulacji w stanie bez napięciowym  .     .
b) Zmiana napięcia pod obciążeniem 
Rozdział  4 Podstawowe zagadnienia maszyn prądu przemiennego
4.1.     Uzwojenie maszyn prądu przemiennego 
4.1.1. Podział  uzwojeń 
4.1.2. Uzwojenia trójfazowe z całkowitą liczbą żłobków (q) na biegun i fazę
a) Uwagi ogólne 
b) Połączenia czołowe dwupiętrowe 
c) Połączenia czołowe trzypiętrowe 
d) Uzwojenia przy stojanie dzielonym 
4.1.3. Uzwojenia trójfazowe dwuwarstwowe z całkowitą liczbą żłobków q na
biegun i fazę 
4.1.4. Grupy równoległe w uzwojeniu poszczególnych faz    , .      .
4.1.5. Uzwojenia z ułamkową liczbą (q) żłobków na biegun i fazę
4.1.6. Uzwojenia dwufazowe       .     .    
4.1.7. Uzwojenia jednofazowe 
4.1.8. Schematy  uzwojeń 
a) Żłobkowa gwiazda napięć 
b) Wykreślanie schematu uzwojenia za pomocą żłobkowej gwiazdy napięć
Przykłady      .     .
4.1.9. Wykonanie i zastosowanie uzwojeń 
4.1.10. Zmniejszanie prądów wirowych w uzwojeniach. Zjawisko naskórkowości
4.2. SEM wytworzona  w  uzwojeniach  maszyn   elektrycznych   prądu  przemiennego     
4.2.1. SEM jednego przewodu 
4.2.2. SEM uzwojenia średnicowego. Współczynnik uzwojenia 
4.2.3. SEM uzwojenia cięciwowego. Współczynnik skrótu uzwojenia
4.2.4. Wyższe  harmoniczne.  Współczynnik  uzwojenia 
4.2.5. SEM przy krzywej indukcji odkształconej 
4.3. SMM, krzywa wzbudzenia pola, okład prądowy  uzwojeń prądu  przemiennego       
4.3.1.1 SMM  i  krzywa  wzbudzenia pola  uzwojenia  jednofazowego  z jednym
żłobkiem na biegun (q = 1) 
4.3.2. SMM  i  krzywa  wzbudzenia  pola  uzwojenia  trójfazowego   z   jednym
żłobkiem na biegun ł fazę (q = 1) 
4.3.3. SMM i krzywa wzbudzenia pola uzwojeń jednowarstwowych z q całko
witym większym od jedności 
a) Uzwojenia jednofazowe 
b) Uzwojenia trójfazowe 
4.3.4. Okład   prądowy      , 
a) Okład prądowy uzwojenia jednofazowego 
b) Okład prądowy uzwojenia trójfazowego 
4.3.5. Krzywa wzbudzenia pola i SMM jako funkcje okładu prądowego. Sposoby wykreślania krzywej wzbudzenia pola 
a) Całkowanie graficzne 
b) Wielobok napięć magnetycznych  .
4.3.6. Pole magnetyczne prądu przemiennego 
a) Pole magnetyczne uzwojenia jednofazowego 
b) Pole magnetyczne uzwojeń wielofazowych 
4.3.7. Związek między polem magnetycznym pulsującym i polem magnetycznym  wirującym 
4.3.8. Pole magnetyczne wirujące niesymetryczne 
4.3.9. Wzajemne położenie osi okładu prądowego SMM i pola magnetycznego
a) Uzwojenie jednofazowe 
b) Uzwojenie trójfazowe 
4.3.10. Wyższe harmoniczne 
a) Wyższe harmoniczne krzywej wzbudzenia pola 
b) Wyższe harmoniczne w polu magnetycznym powstałe wskutek żłobkowania    
4.4.     Współczynniki samoindukcji i reaktancja indukcyjna 
4.4.1, Współczynnik samoindukcji główny ł reaktancja indukcyjna główna
a) Uzwojenie jednofazowe   ....          
b) Uzwojenie trójfazowe 
4.4.2. Strumień rozproszenia i reaktancja indukcyjna rozproszenia   ....
a) Reaktancja indukcyjna rozproszenia żłobkowego    ......
b) Strumień rozproszenia i reaktancja indukcyjna rozproszenia różnicowego (dwojako sprzężonego) lub rozproszenie wyższych harmonicznych
4.5.     Składowe   symetryczne 
Rozdział  5 Maszyny asynchroniczne
5.1. Zasada budowy 
5.2. Własności ruchowe trójfazowej maszyny asynchronicznej      ...
5.2.1. Zasada działania 
5.2.2. SEM i SMM stojana i wirnika    . 
5.2.3. Porównanie   pracy   silnika   asynchronicznego   z   pracą   transformatora.
Schemat   zastępczy.  Wykres  wektorowy      ,  
5.2.4. Moment  obrotowy  
a) Równania momentów  
b) Dyskusja równania momentów. Wykres M = f (s)   
c) Jednostkowa siła obwodowa działająca na twornik 
5.2.5. Rozdział mocy 
5.2.6. Bieg jałowy i zwarcie   .     .   .
a) Bieg jałowy  ...
b) Zwarcie 
5.2.7. Wykres kołowy maszyny asynchronicznej 
a) Wykreślanie koła. Linie mocy i momentów. Prąd znamionowy i współ
czynnik  nocy 
b) Wyznaczanie poślizgu  ...
c) Praca maszyny jako silnika, hamulca i prądnicy    .
d) Prąd wirnika, rezystancja stojana i wirnika
e) Skala wykresu   . 
5.2.8. Charakterystyki ruchowe silnika asynchronicznego
5.2.9. Wpływ oporów uzwojeń na pracę silnika 
5.2.10. Określenie momentu, poślizgu i przeciążalności na podstawie schematu
zastępczego z uwzględnieniem impedancji stojana 
5.2.11. Wykres kołowy na podstawie schematu zastępczego 
5 2.12.  Prądy i opory uzwojenia klatkowego. Sprowadzanie oporów do uzwojenia stojana. Współczynnik rozproszenia różnicowego 
5.3. Rozruch silników  asynchronicznych 
5.3.1. Rozruch silników pierścieniowych 
5.3.2. Rozruch silników zwartych 

a) Bezpośrednie włączanie silnika do sieci 
b) Rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt 
c) Rozruch za pomocą autotransformatora 
d) Rozruch przez włączanie w obwód stojana rezystancji lub reaktancji
indukcyjnej          
e) Rozruch za pomocą asymetrii napięcia na zaciskach uzwojenia stojana
f) Rozruch włączeniem  jednej  gałęzi  uzwojenia 
g) Silniki z podwójną gwiazdą i z podwójnym uzwojeniem stojana   .
h) Rozruch silnikiem dodatkowym    , 
5.3.3. Rozruch z wykorzystaniem zjawiska naskórkowości
Silniki głębokożłobkowe i dwuklatkowe 
a) Silnik głębokożłobkowy 
b) Silnik wieloklatkowy 
5.3.4. Stateczność pracy silnika. Czas rozruchu     
5.3.5. Grzanie się silnika przy rozruchu 
5.3.6. Wpływ wyższych harmonicznych pola magnetycznego na rozruch silników asynchronicznych zwartych 
a) Wyższe harmoniczne pola magnetycznego uzwojenia stojana   .
b) Prądy indukowane w wirniku przez wyższe harmoniczne uzwojenia
stojana 
c) Wyższe harmoniczne pola magnetycznego wirnika klatkowego    ,
d) Prędkość   obrotowa   wyższych   harmonicznych   pola   magnetycznego
wirnika 
e) Momenty wytwarzane przez wyższe harmoniczne pola 
5.4. Maszyna asynchroniczna jako prądnica 
5.4.1. Prądnica asynchroniczna pobierająca prąd magnesujący z sieci (obco-
wzbudna)    
5.4.2. Prądnica asynchroniczna samowzbudna 
5.4.3. Warunek samowzbudzania się maszyn elektrycznych 
5.5. Regulacja prędkości obrotowej trójfazowych silników asynchronicznych.
Wpływ zmiany napięcia sieci i zmiany częstotliwości sieci na pracę silnika asynchronicznego  trójfazowego 
5.5.1. Regulacja prędkości obrotowej przez zmianę poślizgu 
a) Włączanie dodatkowych oporów w obwód wirnika 
b) Dodatkowe napięcie w obwodzie uzwojenia wirnika 
c) Zmiana napięcia sieci przy niezmienionej częstotliwości    ....
d) Wpływ zmiany napięcia na pracę silnika (f = const) 
5.5.2. Regulacja prędkości obrotowej przez zmianę częstotliwości sieci zasilającej silnik 
a) Praca silnika przy   —i = const 
b) Praca  silnika  asynchronicznego  zwartego  przy  zmiennej   częstotliwości zasilania i regulacji prądu 
c) Źródła zasilania przy   - '   = const 
d) Pojęcie i ogólne zastosowanie diody, tranzystora ł tyrystora .
e) Układy elektroniczne do regulacji prędkości obrotowej 
5.5.3. Regulacja prędkości  obrotowej  silnika  asynchronicznego przez zmianę
liczby par  biegunów 
5.5.4. Połączenie kaskadowe silników asynchronicznych 
5.5.5. Regulacja prędkości obrotowej przez wytworzenie dodatkowego przeciwbieżnego pola wirującego 
5.5.6. Impulsowa regulacja prędkości obrotowej 
5.5.7. Regulacja prędkości obrotowej prądem stałym 
5.5.8. Silnik asynchroniczny podwójnie zasilany 
5.5.9. Sprzęgła elektromagnetyczne. Regulacja prędkości obrotowej sprzęgłem
elektromagnetycznym 
5.5.10. Mechaniczna kaskada silników asynchronicznych 
5.6.     Poprawa współczynnika mocy silników asynchronicznych 
5.6.1.  Kondensatory statyczne. Kompensatory synchroniczne 
5.6.2. Silnik asynchroniczny skompensowany. Silnik asynchroniczny synchronizowany 
5.6.3. Silnik reluktancyjny. Silnik z krokową prędkością obrotową ....
5.7. Silnik asynchroniczny jednofazowy 
5.7.2. Schemat zastępczy silnika jednofazowego 
5.7.3. Praca silnika trójfazowego z jedną fazą przerwaną. Porównanie pracy
silnika trójfazowego z silnikiem jednofazowym 
5.7.4. Rozruch         
5.7.5. Praca silnika trójfazowego zasilanego z sieci jednofazowej ....
5.7.6. Silnik o biegunach dzielonych. Silnik ze zwartą fazą pomocniczą .
5.7.7. Wyższe  harmoniczne  .
5.7.8. Regulacja prędkości obrotowej 
5.8. Hamowanie silników asynchronicznych 
5.8.1. Hamowanie  prądnicowe 
5.8.2. Hamowanie prądem zwrotnym 
5.8.3. Jednofazowe hamowanie przy poślizgach l>s>0 
5.8.4. Hamowanie za pomocą dwóch silników asynchronicznych 
5.8.5. Hamowanie przy zastosowaniu w obwodzie stojana układów niesymetrycznych      
5.8.6. Hamowanie  prądem  stałym 
5.9. Regulator  indukcyjny   (transformator  obrotowy)    
5.9.1. Transformator obrotowy trójfazowy 
5.9.2. Transformator  obrotowy   jednofazowy          
Rozdział  6 Maszyny synchroniczne
6.1. Zasada  budowy  i  działania 
6.2. Maszyna synchroniczna z wirnikiem cylindrycznym 
6.2.1. Bieg jałowy 
6.2.2. Obciążenie  symetryczne 
a) Oddziaływanie pola twornika 
b) Wykres wektorowy napięć i prądów. Schemat zastępczy ....
6.2.3. Zwarcie ustalone trójfazowe 
a) Charakterystyka zwarciowa. Stosunek zwarcia 
b) Wyznaczenie prądu magnesującego przy określonym obciążeniu. Trój
kąt charakterystyczny. Wyznaczenie współczynnika sprowadzenia g.
Wyznaczenie  stosunku  zwarcia 
c) Reaktancja synchroniczna nienasycona i nasycona 
6.2.4. Zwarcie ustalone jedno- i dwubiegunowe 
6.2.5. Charakterystyki   maszyny   synchronicznej 
a) Charakterystyka zewnętrzna 
b) Charakterystyka regulacji 
c) Charakterystyka obciążenia 
6.3. Maszyna synchroniczna z wydatnymi biegunami 
6.3.1. Składowa podłużna i poprzeczna SMM twornika 
6.3.2. Oddziaływanie twornika i wykres wektorowy ........
6.3.3. Reaktancja synchroniczna podłużna i poprzeczna ...    
6.4. Praca równoległa maszyn synchronicznych 
6.4.1. Rozruch i synchronizacja 
a) Prądnica 
b) Silnik synchroniczny 

€.4.2.  Moment obrotowy i moc maszyny synchronicznej .
a) Maszyna z wirnikiem cylindrycznym 
b) Maszyna z wydatnymi biegunami 
6.4.3. Zmiana  wzbudzenia  maszyny  przy  stałej  mocy  czynnej   (stałym  momencie)    
a) Prądnica  
b) Silnik synchroniczny 
c) Krzywe V, Dalszy sposób wyznaczenia współczynnika sprowadzenia g
6.4.4. Maszyna synchroniczna przy stałym    wzbudzeniu i  zmienianej    mocy
czynnej (moment zmieniany) 
a) Wykres pracy przy pominiętych oporach stojana 
b) Uwagi 
6.4.5.' Moment synchronizujący   ........ ......
6.4.6. Silnik synchroniczny. Kompensator synchroniczny 
6.4.7. Elektroniczna regulacja silników synchronicznych 
6.5. Silnik  asynchroniczny  zsynchronizowany 
6.6. Wał  elektryczny  (Selsyny)     
6.6.1. Wał  elektryczny  wyrównawczy 
a) Zasada działania 
b) Schemat zastępczy, wykres kołowy, moment obrotowy .
6.6.2. Wał elektryczny roboczy 
3.7. Kołysanie maszyn synchronicznych .  
5.7.1. Pojęcia podstawowe 
a) Kołysania własne 
b) Kołysania wymuszone 
c) Praca prądnicy synchronicznej. Stopień nierównomierności biegu .
d) Praca   równoległa      .
8.7.2. Ogólne równanie momentów       .      .
6.7.3.  Drgania mocy elektrycznej      ...  
6.8. Zwarcie udarowe w maszynach synchronicznych 
6.8.1. Pojęcie   zwarcia   udarowego 
a) Zwarcie udarowe w chwili, gdy SEM twornika ma wartość maksymalną       
b) Zwarcie w chwili, gdy SEM twornika przechodzi przez zero .
6.8.2. Obliczenie amplitudy krytycznej prądu zwarciowego 
6.8.3. Reaktancja   podprzejściowa   i   przejściowa.   Uzwojenia  tłumiące.   Stałe
czasowe  
6.8.4. Działanie  udarowego  prądu  zwarciowego 
6.8.5. Stateczność pracy .  
6.9. Obciążenie  niesymetryczne 
6.9.1. Równania podstawowe obciążeń nie symetrycznych 
a) Reaktancje maszyny synchronicznej 
b) Ogólne zastosowanie składowych symetrycznych 
L.9.2.   Ogólne przykłady obciążeń 
a) Obciążenie trójfazowe symetryczne. Rys. 6-93 
b) Obciążenie  dwubiegunowe 
c) Zwarcie dwubiegunowe prądnicy 
d) Jednobiegunowe zwarcie prądnicy z uziemionym punktem zerowym
e) Dwubiegunowe zwarcie na zaciskach prądnicy z bezpośrednio uziemionymi punktami zerowymi .     . 
6.9.3. Wyznaczanie reaktancji Xda, o;20, a;on 
a) Pomiary reaktancji 
b) Wyliczenie reaktancji Xda, x~0, xm z charakterystyk zwarciowych .
6.9.4. Obliczanie prądu magnesującego przy niesymetrycznym obciążeniu .
a) Pojęcia i równania podstawowe 
b) Przykłady liczbowe niesymetrycznych obciążeń ...
6.10. Samoczynne wzbudzanie maszyn synchronicznych 
6.10.1. Regulatory. Wzbudzanie udarowe. Prędkość wzbudzania. Odwzbudzanie
6.10.2. Wzbudzanie maszyn synchronicznych z zastosowaniem elektroniki .
6.11. Prądnica jednofazowa 
6.12. Prądnice synchroniczne podwyższonej częstotliwości (PSPC) .
6.12.1. Zasada  budowy  i  działania      
6.12.2. PSPC jednolitobiegunowa 
6.12.3. PSPC   wielobiegunowa   Lorenza-Schmidta 
6.12.4. PSPC  Guy'a      
6.12.5. PSPC z biegunami kłowymi 
6.13. Trójfazowe silniki reluktancyjne 
3.13. Silniki mocy ułamkowej 
a) Silnik z trwałym magnesem jako wirnikiem     . .      .      .
b) Silnik histeretyczny 
c) Zegarowy   silnik   synchroniczny 
Rozdział  7 Przetwornice maszynowe
7.1. Przetwornice mechaniczne 
7.2. Przetwornica  dwutwornikowa 
7.3. Przetwornica jednotwornikowa 
7.3.1. Zasada   Budowy  i  działania 
7.3.2. Stosunek napięć i prądów 
7.3.3. Straty w uzwojeniu twornika 
7.3.4. Oddziaływanie twornika i komutacja      .... .
a) Oddziaływanie twornika 
b) Komutacja 
7.3.5. Regulacja napięcia 
7.3.6. Rozruch 
7.3.7. Praca równoległa 
7.3.8. Przetwornica jednotwornikowa do zamiany prądu stałego na przemienny
".4.     Przetwornica stopniowa (kaskadowa) 
Rozdział 8 Maszyny komutatorowe jednofazowe i trójfazowe
3,!.     Maszyny komutatorowe jednofazowe i trójfazowe 
3.1.1.   Pojęcia ogólne 
a) SEM rotacji 
b) SEM transformacji 
Silnik komutatorowy jednofazowy szeregowy 
a) Zasada budowy i działania 
b) Wykres wektorowy, rozruch oraz regulacja prędkości obrotowej .
c) Moment obrotowy 
d) Równanie  ogólne  do  obliczania  momentu  silnika  komutatorowego
jednofazowego 
e) Komutacja  
f) Samowzbudzenie  
g) Silnik szeregowy jednofazowy uniwersalny. Silniki mocy ułamkowej 
h)  Silniki na prąd mieszany  
8.1.3.  Silnik   repulsyjny  
a) Zasada  budowy  i  działania  
b) Wykres wektorowy i schemat zastępczy  
c) Komutacja  

d) Silnik repulsyjny z dwoma ruchomymi kompletami szczotek ... 
e) Silnik repulsyjny z dwoma kompletami szczotek  
8.2.     Maszyny komutatorowe trójfazowe  
8.2.1. Regulacja prędkości obrotowej silnika asynchronicznego przez wprowadzenie w obwód strony wtórnej silnika napięcia regulującego ... 
8.2.2. Silnik trójfazowy komutatorowy bocznikowy (STKB)  
a) Zasilanie  od  strony  stojana  
b) Zasilanie od strony wirnika 
c) Rozruch  
d) Komutacja  
e) Zastosowanie STKB  
f) Silnik asynchroniczny skompensowany  
8.2.3. Silnik trójfazowy komutatorowy szeregowy (STKSz)  
a) Zasada  budowy  i   działania  
b) Wykres wektorowy, charakterystyka momentów i prędkości obrotowej. Regulacja prędkości obrotowej  
c) Dławik. Transformator pośredni  
d) Przekładnia  
e) Komutacja 
f) Praca maszyny jako prądnicy. Samowzbudzenie  
Rozdział 9 Połączenia kaskadowe maszyn asynchronicznych z maszynami komutatorowymi
9.1. Uwagi ogólne  
9.2. Przykłady maszyn komutatorowych, stosowanych w kaskadach ... 
9.2.1. Przetwornica  częstotliwości  
a) Przetwornica częstotliwości nieskompensowana 
b) Przetwornica częstotliwości skompensowana  
9.2.2. Przesuwnik fazowy z własnym wzbudzeniem  
9.3. Kaskadowe zespoły regulacyjne  
9.3.1. Silnik asynchroniczny z regulacją prędkości obrotowej i cos <p
a) Zespół regulacyjny z zastosowaniem przetwornicy częstotliwości
b) Kaskada z  zastosowaniem  skompensowanej  przetwornicy  częstotliwości   
c) Zespół regulacyjny z maszyną prądu stałego i przetwornicą jedno twornikową   
9.3.2. Kaskady dla poprawy współczynnika mocy silnika asynchronicznego .     .
a) Wykresy kołowe przy zastosowaniu przetwornicy częstotliwości
b) Wykresy  kołowe przy  zastosowaniu  skompensowanej  przetwornicy częstotliwości
c) Poprawa cos <p przy zastosowaniu przesuwnika fazowego ....
d) Kaskady z zastosowaniem elektroniki  
Wykaz literatury  
Skorowidz    

Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka ekonomiczna 8,00zł.

Przesyłka priorytetowa 9,50zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 11,50zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 13,50zł.


@AuctionCreator jaromir1507

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.