Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

*** MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KONSERW ***

MASZYNY

I URZĄDZENIA

DO PRODUKCJI

KONSERWAutor: M. J. Dikis, A. N. Malski
Twarda okładka
Stron: 459
Format: B5
Stan: db
Wydawca: Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego I Spożywczego Warszawa 1957r.
Książka zawiera szczegółowy opis specjalnych maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach produkujących konser­wy głównie z owoców i warzyw. Podane są w niej wiado­mości dotyczące konstrukcji tych maszyn i urządzeń, jak również ich obliczenia technologiczne, cieplne i konstruk­cyjne. Ponadto książka zawiera opis maszyn i urządzeń po­mocniczych stosowanych w przetwórstwie owocowo-warzywnym.

Książka jest przeznaczona dla mistrzów i techników oraz inżynierów zatrudnionych w przetwórstwie owocowo-warzywnym i w innych przemysłach produkujących konserwy.Spis treści:

Część pierwsza
URZĄDZENIA MECHANICZNE

Rozdział I.
URZĄDZENIA TRANSPORTOWE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁUKONSERWOWEGO

Urządzenia do transportu surowca i materiałów pomocniczych
Przenośniki hydrauliczne
Przenośniki kontrolne (sortownicze)
Pochyły podnośnik kubełkowy
Przenośnik do puszek (przenośnik podajnikowy)
Przetłaczarki (montejusy) do gęstych produktów
Urządzenia do mechanicznego wyładunku produktów siarkowanych ze zbiorników podziemnych
Urządzenie do transportu opakowań do konserw
Podnośniki cierne do puszek blaszanych
Przenośnik zgarniakowy do słoików szklanych
Inne urządzenia do transportu opakowań do konserw
Inne urządzenia transportowe
Suwnice
Przenośniki pionowe kołyskowe
Transport bezszynowy
Sztaplerki
Przenośniki grawitacyjne

Rozdział II.
PŁUCZKI

Podstawowe właściwości strumienia myjącego
Schematy doprowadzania i wielokrotnego wykorzystywania roztworu my­jącego
Maszyny do mycia warzyw i owoców (płuczki)
Płuczka pneumatyczna
Maszyna do płukania i czyszczenia roślin strączkowych
Płuczka z wahadłowym ruchem powierzchni roboczej (płuczka digawkowa)
Płuczka łapówa do warzyw korzeniowych
Maszyny do mycia opakowań blaszanych
Karuzelowa maszyna do mycia
Maszyna do mycia i suszenia (NIIPRODMASZ)
Maszyny do mycia opakowań szklanych do konserw
Maszyna konstrukcji N. P. Busztjana
Maszyna do mycia słoików szklanych syst. WNIIKP
Maszyna do mycia butli szklanych
Maszyna do mycia butelek
Maszyna do mycia skrzynek drewnianych
Wskaźniki technologiczne pracy maszyn do mycia

Rozdział III.
URZĄDZENIA DO KALIBROWANIA I SORTOWANIA

Posuwowe urządzenia do kalibrowania (schematy)
Bębnowe urządzenia do kalibrowania
Tarczowe urządzenia do kalibrowania
Urządzenie do sortowania owoców cytrusowych systemu inż.W. P. Alek­sandrowa
Solankowe urządzenia do sortowania
Solankowe urządzenie do sortowania groszku zielonego
Obliczenie sortownika solankowego

Rozdział IV.
MASZYNY I URZĄDZENIA DO ROZDRABNIANIA (KRA­JALNICE I ROZDRABNIACZE)

Zapotrzebowanie energii do krajania i rozdrabniania
Krajalnice
Krajalnica z nożami umocowanymi na obracającej się tarczy
Szatkownica
Krajalnica z nożami tarczowymi
Krajalnica kombinowana z tarczowymi i płaskimi nożami
Krajalnica do krajania bakłażanów na krążki
Rozdrabniacz do mięsa (wilk)
Gniotowniki
Gniotownik dwubębnowy
Szybkobieżny gniotownik nożowy
Rozdrabniacz pompowy

Rozdział V.
MASZYNY I APARATY DO ODDZIELANIA RÓŻNYCHCZĘŚCI SUROWCA

Urządzenia do przecierania (przecieraczki)
Regulacja przecieraczek
Obliczanie zdolności przerobowej przecieraczek oraz zapotrzebowanie mocy do ich napędu
Aparat do ocierania skórki z warzyw korzeniowych
Prasy
Prasy o działaniu okresowym
Prasa śrubowa z urządzeniem hydraulicznym
Prasa hydrauliczna górnego tłoczenia
Sposób tłoczenia
Prasy o działaniu ciągłym
Kombajny do przerobu pomidorów na sok pitny
Kombajn KTS-30 do soku pomidorowego
Kombajn KTS-10 do soku pomidorowego
Prasy filtracyjne
Komorowa prasa filtracyjna
Klarowanie soków za pomocą ziem bielących (glin)
Maszyny do oddzielania groszku zielonego od strąków i łodyg
Łuszczarka
Młocarnia do grochu
Maszyny do usuwania pestek z owoców pestkowych
Drylownica
Maszyna do usuwania pestek z moreli
Maszyna do usuwania pestek z brzoskwiń
Maszyny do oczyszczania kukurydzy
Maszyna do usuwania liści i nici z kolb kukurydzanych
Maszyna do oddzielania ziarn od kolb kukurydzanych

Rozdział VI.
MIESZADŁA I MIESZARKI

Zapotrzebowanie energii do mieszania
Mieszadła
Mieszadła łopatkowe
Mieszadła śmigłowe
Mieszadła kotwiczne
Mieszarki
Mieszarka do farszu z wymienna dzieżą obrotowa
Mieszarka do farszu z wywrotną dzieżą
Mieszarka do farszu o działaniu ciągłym

Rozdział VII.
MASZYNY DO NAPEŁNIANIA OPAKOWAŃ

Urządzenia dozujące do określonego poziomu
Urządzenie dozujące do puszek
Urządzenie dozujące do butelek
Rozlewnica próżniowa
Urządzenia dozujace według objętości
Urządzenie rozlewnicze z naczyniami mierniczymi do cieczy rzadkich
Urządzenie rozlewnicze z poduszką powietrzną
Tłokowe urządzenie dozujące
Konstrukcja napehiiarek
Półautomatyczna rozlewnica BRP-8 do butelek
Automatyczna napełniarka konstrukcji inż. Żukowa
Sześciogłowicowa napełniarka tłokowa do cieczy gęstych
Automatyczna dwunastoglowicowa rozlewnica produkcji zakładów im. Kujbyszewa
Napełniarka uniwersalna

Rozdział VIII.
ZAMYKARKI

Sposoby hermetycznego zamykania opakowań konserwowych
Wykonanie podwójnej zakładki
Zamykanie naczyń szklanych
Konstrukcja zamykarek
Zamykarka półautomatyczna
Automatyczna zamykarka dwuwieżowa
Uniwersalna automatyczna zamykarka próżniowa
Podstawy dynamicznego obliczenia zamykarki
Zamykarka parowo-próżniowa
Automatyczna jednowrzecionowa zamykarka parowo-próżniowa'do zamy­kania opakowań szklanych
Automatyczna zamykarka do butelek na zamknięcia koronowe
Wady podwójnej zakładki

Rozdział IX.
ETYKIETOWNICE

Etykietownica liniowa
Etykietownica konstrukcji Zakładów im. M. I. Kalinina
Etykietównica karuzelowa

Część druga
APARATURA CIEPLNA

Rozdział X.
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PRACY APA­RATURY CIEPLNEJ I METODY OBLICZEŃ CIEPLNYCH

Procesy cieplne w przemyśle konserwowym
Zużycie jednostkowe czynnika cieplnego
Metody obliczeń cieplnych aparatury

Rozdział XI.
BLANSZOWNIKI I OGRZEWACZE

Cel obróbki cieplnej
Klasyfikacja aparatów do blanszowania, rozparzania i ogrzewania
Wanna do blanszowania
Blanszownik taśmowy ze zgarniaczami
Elartiszownik bębnowy
Obliczenia cieplne blanszowników
Podstawowe przepisy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze blanszowników
Kadź do rozparzania
Rozparzacz zamknięty
Rozparzacz ślimakowy
Rozparzacz wieżowy
Rozparzacz taśmowy
Obliczanie zużycia pary w rozparzaczach
Kocioł z płaszczem grzejnym
Zbiornik-ogrzewacz syst. WNIIKP
Ogrzewacz próżniowy
Ogrzewacz rurkowy
Ogrzewacz dwururowy
Dwusekcyjny ogrzewacz próżniowy produkcji zakładów im. M. T. Kalinina
Obliczenia ogrzewaczy
Przepisy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze ogrzewaczy

Rozdział XII.
SMAŻALNIE

Zasady budowy i działania -smażalni
Zasady przenoszenia ciepła w smażalniach
Wskaźniki charakteryzujące pracę smażalni
Klasyfikacja smażalni
Nagrzewnice smażalni
Sposoby załadunku surowca, przenoszenia i wyładunku produktu
Konstrukcja smażalni
Smażalnia z oczyszczaniem oleju konstrukcji J. P. Jefremienko
Smażalnia zmechanizowana syst. Piszczepromprojektu
Kontrola i regulacja poziomów wody i oleju
Chłodzenie usmażonych produktów
Zasadnicze obliczenia smażalni
Obliczenie zdolności przerobowej smażalni
Obliczenia kinematyczne zmechanizowanej smażalni
Montaż smażalni
Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze smażalni

Rozdział XIII.
WYPARKI

Rola i istota procesu odparowywania
Bilans materiałowy procesu odparowywania
Klasyfikacja aparatów wyparnych
Kadzie wyparne (koncentratory)
Sposoby pracy kadzi wyparnej
Obliczenie cieplne kadzi wyparnej
Jednodziałowe próżniowe aparaty wyparne
Próżniowy aparat wyparny z płaszczem grzejnym produkcji Zakładów im. M.I.Kalinina
Emaliowany próżniowy aparat wyparny z płaszczem grzejnym
Próżniowy aparat wyparny z zewnętrzna komorą grzejną
Opis pracy aparatu wyparnego z zewnętrzną komorą grzejną
Próżniowy aparat wyparny z obracającą się komorą grzejną
Działanie aparatu próżniowego
Obliczenie cieplne jednodziałowego próżniowego aparatu wyparnego
Podstawowe obliczenia konstrukcyjne aparatów wyparnych
Urządzenia kondensacyjne próżniowych aparatów wyparnych
Przykłady obliczeń przeciwpradowego skraplacza barometrycznego
Pompy próżniowe
Próżniowy aparat wyparny z termosprężarką
Próżniowy aparat wyparny z termosprężarką strumieniową (inzektorem)
Obliczenie zużycia pary świeżej w aparacie próżniowym z termosprężar­ką strumieniową
Wielodziałowe stacje wyparne
Obliczenie cieplne wyparki wlelodziałowej
Schematy działania stacji wyparnych
Montaż stacji wyparnych
Przepisy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze stacji wyparnych

Rozdział XIV.
STERYLIZATORY

Zasadnicze parametry procesu sterylizacji.
Ciśnienie w naczyniu podczas sterylizacji
Wielkość przeciwciśnienia w sterylizatorze
Metody sterylizacji i klasyfikacja sterylizatorów
Autoklawy (sterylizatory) o działaniu okresowym
Autoklaw pionowy
Armatura i połączenie autoklawów pracujących z nadciśnieniem
Chłodzenie konserw w autoklawach
Autoklaw leżący
Obliczenia autoklawów
Montaż autoklawów
Sterylizatory o działaniu ciągłym
Automatyczna regulacja procesu sterylizacji
Sterylizacja za pomocą prądów wysokiej częstotliwości
Technika bezpieczeństwa pracy przy obsłudze sterylizatorów

Rozdział XV.
SUSZARNIE

Cel i metody suszenia produktów spożywczych
Podstawowe parametry procesu suszenia
Proces suszenia na wykresie I-d
Klasyfikacja urządzeń suszarniczych
Suszarnia szafowa
Suszarnia tunelowa
Suszarnia taśmowa
Dwuwalcowa suszarnia próżniowa
Suszenie metodą sublimacji
Automatyzacja procesu suszenia
Obliczenia suszarni
Specyficzności montażu suszarni oraz iechnika bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XVI.
OZIĘBIACZE I ZAMRAŻARKI

Cel i istota procesów chłodzenia i zamrażania
Klasyfikacja metod i urządzeń chłodniczych i zarnrażalniczych
Oziębiacz próżniowy
Oziębiacz taśmowy
Oziębiacz natryskowy
Oziębiacz rurowy
Aparat do szybkiego zamrażania syisl. Gimpielewicza (WNIChI)
Zamrażarka tunelowa
Zamrażarka wielopłytowa
Obliczenie zapotrzebowania zimna do zamrażania
Montaż i remont aparatów do zamrażania i technika bezpieczeństwa pracy

Rozdział XVII.
APARATURA DO SIARKOWANIA PÓŁPRODUKTÓWI DO GOTOWANIA KONFITUR

Wiadomości ogólne
Urządzenie do siarkowania przecierów owocowych o działaniu okresowym
Linia technologiczna siarkowania przecieru owocowego
Aparat do sulfitacji o działaniu ciągłym
Schemat technologiczny desulfitacji i przerobu przecieru owocowego
Technika bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń do siarkowania
Urządzenia do produkcji konfitur
Urządzenie do przyspieszonego gotowania konfitur M. B. Łysjańskiego
Dyfuzyjne urządzenie do gotowania konfitur syst. S. S. Fiłatowa
Cyrkulacyjne urządzenie do gotowania konfitur syst. T. J. Rozenbaurna

Rozdział XVIII.
PRZEWODY RUROWE I ZAWORY ODWADNIAJĄCE

Przewody rurowe
Armatura przewodów rurowych
Obliczanie przewodów rurowych
Urządzenia do odprowadzania skroplin
Zamknięcia hydrauliczne
Zwężki odwadniające
Garnki kondensacyjne
Obliczenie garnka kondensacyjnego
Montaż i obsługa garnka kondensacyjnego

Rozdział XIX.
ZESTAWIANIE LINII TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁA­DACH PRODUKCYJNYCH PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO

Linia produkcyjna 30-procentowej pasty pomidorowej
Linia produkcyjna soku pomidorowego
Linia przerobu warzyw korzeniowych
Linia przerobu oberżyny (bakłażanów) i kabaczków
Linia przerobu pieprzu tureckiego
Linia przerobu groszku zielonego
Linia produkcyjna pomidorów konserwowanych w całości
Linia produkcyjna kompotów, konfitur i dżemów
Zdolność produkcyjna maszyn
Podstawowe wiadomości o montażu aparatury produkcyjnej

Załączniki

Wykaz piśmiennictwa
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 10 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 6,50 złXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXStrona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.