Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

MASZYNY I URZĄDZENIA GORNICZE Bura gornictwo SPIS

t%B3o.jpg   

MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICZE
tom I i II

Antoni Bura

PWSZ 1957, str 228+368 , stan db  (przykurzona, pieczątki pobiblioteczne - wycofana)

SPIS   TREŚCI
WSTĘP
I.  —  CZĘŚCI   MASZYN
1.   Połączenia
Połączenia nierozłączne
Połączenia nitowe
Rodzaje szwów  i połączeń  nitowych
Połączenia spawane
Połączenia zgrzewane
Połączenia spajane, czyli lutowane
Połączenia skurczowe i wtłaczane
Połączenia   rozłączne
Połączenia klinowe
Połączenia sworzniowe
Połączenia kołkowe
Połączenia gwintowe (śruby)
Rodzaje gwintów
Śruby i nakrętki
Zabezpieczenie połączeń gwintowych
Klucze do śrub
Połączenia sprężyste
2.   Osie   i   wały   oraz   ich   czopy
3.   Sprzęgła  stałe  i  rozłączne
Sprzęgła stałe
Sprzęgła podatne
Sprzęgła przegubowe
Sprzęgła rozłączne
4.   Łożyska
Podział  łożysk
Zjawisko tarcia
Sposoby smarowania
Łożyska ślizgowe
Łożyska toczne
Montaż   i   obsługa   łożysk
5.   Koła  zębate
Podział kół zębatych i zarysy zębów
Koła zębate walcowe o zębach prostych
Koła zębate walcowe o zębach śrubowych
Przekładnia ślimakowa
Przekładnie zębate stożkowe
Sposoby  wykonywania kół  zębatych
Konstrukcje kół  zębatych
Koła zębate eliptyczne
Przekładnie planetowe
Rozwiązanie konstrukcyjne przekładni zębatych
6.   Napędy cięgnowe
Napędy lub przekładnie pasowe
Napędy łańcuchowe
Napędy linowe
Wiadomości   ogólne   o   linach
Rodzaje  lin
Liny wyciągowe nośne okrągłosplotowe
Liny wyciągowe nośne trójkątnosplotowe
Limy   wyciągowe   wyrównawcze   płaskie
Liny kablowe
Liny zamknięte
Liny pochylniane
Trwałość lin
Splatanie lin
7.   Cylindry i tłoki
8.   Mechanizm korbowy
Korby
Korbowody
Wodzik  .
Mimośrody
9.   Wymienność  części
Wymiary tolerowane i tolerancje wymiarów
Pasowania na tle układu tolerancji średnic
Sprawdziany
Rodzaje pasowań
Ćwiczenia
II. — MASZYNY I URZĄDZENIA POMOCNICZE
1.   Dźwignice
Wiadomości  ogólne
Mechanizmy   podnoszenia
Wielokrążki
Wciągarki, czyli windy
Podnośniki
Żurawie
Suwnice
2.   Kotły   i   maszyny   parowe
Kotły parowe
Zasadnicze  części urządzenia kotłoweg)
Podział kotłów parowych
Ustroje  kotłów parowych
Maszyny parowe tłokowe. Zasada działania tłokowej maszyny parowej .
Rozrząd pary
Regulacja
Skraplacze lub kondensatory
Rodzaje tłokowych maszyn parowych i ich budowa
Turbiny parowe. Wiadomości ogólne
Podział turbin parowych
3.   Silniki spalinowe
Zasada działania silnika czterosuwowego
Zasada działania silnika dwusuwowego
Zasada działania silników Diesla
Silniki z zapłonem żarowym
Silniki wielocylindrowe
Chłodzenie silników spalinowych
Rola koła zamachowego i regulatora
Zastosowanie   silników  spalinowych
Ćwiczenia
III. — RUROCIĄGI KOPALNIANE I ICH OSPRZĘT
Wiadomości  ogólne
Różne rodzaje połączeń rurowych
Urządzenia do zmiany kierunku rurociągów; odgałęzienia rurociągów
Urządzenia zamykające
Łączenie węży gumowych
Kopalniana  sieć powietrza  sprężonego
Sieć rurociągów
Odwadnianie kopalnianych rurociągów powietrza sprężonego
Konserwacja rurociągów powietrznych
Rurociągi wodne
Ćwiczenia
IV.  — SPRĘŻARKI
1.   Sprężarki tłokowe
Zasady   działania   sprężarek   tłokowych
Cel  i  sposoby   chłodzenia  sprężarek
Rozrząd sprężarek tłokowych
Budowa sprężarek tłokowych
2.   Sprężarki rotacyjne
3.   Sprężarki wysokoprężne
4.   Turbosprężarki
Zasada  działania  turbosprężarek
Konstrukcja turbosprężarek
Ćwiczenia
V.   —  POMPY
1.   Konieczność  odwadniania kopalń
2.   Podział   pomp
3.   Pompy  tłokowe
Podział pomp  tłokowych
Zasada działania pomp tłokowych
Pompy o jednostronnym działaniu
Pompy o dwustronnym  działaniu
Pompy o tłokach różnicowych
Pompy przeponowe
Ręczne pompy ssące i ssąco-tłoczące
4   Pompy odśrodkowe
Wiadomości   wstępne
Zasada   działania   pomp   odśrodkowych
Zalety  pomp  odśrodkowych
Podział  pomp   odśrodkowych
Zasadnicze   części   pomp   odśrodkowych
Konstrukcje pomp odśrodkowych
Łączenie równoległe i szeregowe pomp odśrodkowych
Ustawienie i wyposażenie pompy  odśrodkowej
Obsługa pomp odśrodkowych
Niedomagania w pracy pomp  odśrodkowych,  przyczyny  ich  powstawania
i sposoby usuwania                                                                                                    1
5.   Pompy innego rodzaju
Pompy Mammut
Przenośna pompa  powietrzna  typu  FP
6.   Przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej przy obsłudze pomp
Ćwiczenia
VI.   —  WENTYLATORY
1.  Konieczność  przewietrzania  kopalń
Z.  Wentylatory główne
Wentylator promieniowy  (odśrodkowy)
Wentylatory osiowe           ...
3.   Wentylatory  lutniowe
Przewietrzanie ślepych przodków
Wentylatory   lutniowe
Charakterystyka techniczna wentylatorów WLP
Opis konstrukcji
Zasada działania wentylatora
Demontaż  i  montaż  wentylatora
Konserwacja  wentylatora
Charakterystyka  techniczna  wentylatora  WLE
Opis konstrukcji
Zabudowa wentylatora
Ćwiczenia
VII.  — OBUDOWA STALOWA
1.  Obudowa chodników
Obudowa mieszana stalowo-drewniana
Obudowa stalowa:  łuki  podatne  ŁP
2   Obudowa stalowa w ścianach
Stojak stalowy G-37
Stojak stalowy GHH
Zabudowywanie  stojaków
Stropnice
3.   Urządzenia   do   rabowania   obudowy
4.   Gospodarka  obudową metalową
Ćwiczenia
VIII.   —  MŁOTKI  MECHANICZNE
1.   Zakres   zastosowania   młotków   mechanicznych
2.   Młotki   mechaniczne   powietrzne
Wiadomości  ogólne
Charakterystyka   techniczna  młotków   mechanicznych
Młotek   mechaniczny   powietrzny   MP-9
Obsługa i utrzymywanie młotka mechanicznego
Rozbieranie   i   składanie  młotków   mechanicznych
Zalety i wady mechanicznych młotków powietrznych
Typowe  niedomagania  mechanicznych   młotków  powietrznych,   przyczyny
ich powstawania i sposoby usuwania
Ćwiczenia    .
IX.  — WIERTARKI
1.  Wiertarki obrotowe
Wiadomości  ogólne
Wiertarka  obrotowa  powietrzna
Charakterystyka techniczna wiertarki WP-8
Opis budowy wiertarki WP-8
Zasada działania wiertarki WP-8
Rozbieranie i składanie wiertarki.
Obsługa,  konserwacja i  smarowanie  wiertarek  obrotowych  powietrznych
Najczęstsze uszkodzenia wiertarek WP-8
Wiertarka obrotowa elektryczna WE-700
Charakterystyka  techniczna  wiertarki   WE-700
Opis   budowy  nietylkodlamolk i   działania   wiertarki
Obsługa, konserwacja i smarowanie wiertarek elektrycznych
Wskazówki bezpieczeństwa pracy
Wiertła wiertarek obrotowych
2.   Wiertarki udarowe
Wiercenie   w  kamieniu,   podział   i   charakterystyka   techniczna   wiertarek
udarowych
Charakterystyka  techniczna  wiertarek   udarowych
Wiertarka   udarowa   WUP-11
Budowa wiertarki WUP-11
Działanie   wiertarki   WUP-11
Rozbieranie i składanie wiertarki
Obsługa, konserwacja i smarowanie  wiertarki
Wskazówki bezpieczeństwa pracy
Niedomagania wiertarek udarowych, ich przyczyny oraz sposób usuwania
Wiertarka udarowa WUP-18
Wiertarka udarowa WUP-18p
Wiertarka udarowa WUP-20
Zastosowanie
Opis  budowy  wiertarki  WUP-20
Zasada   działania  wiertarki  WUP-20
Urządzenia   do   podpierania   wiertarek   udarowych
Obsługa i smarowanie wiertarek udarowych
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy
Wiertła wiertarek udarowych
3.   Włomowiertarki
4.  Wiertarka  wielkośrednicowa
Ćwiczenia

tom II

SPIS TREŚCI
A MASZYNY DO URABIANIA WĘGLA
Wrębiarki  ścianowe
1.  Wrębienie   i   wrębiarki
2.  Rodzaje  wrębiarek  ścianowych
3.   Wrębiarka łańcuchowa elektryczna ścianowa WŁE-50S
Zakres   zastosowania
Charakterystyka  techniczna  polskich  wrębiarek  łańcuchowych* ściano-
wych
Opis  budowy  i  zasada  działania  wrębiarki
Silnik
Głowica
-            < Ciągnik .
Schemat kinematyczny wrębiarki WŁE-50S
Napęd  koła  łańcuchowego
Mechaniczne  zawrębianie
Ręczne  zawrębianie
Urządzenie   blokujące   wrębnik
Napęd  bębna  linowego
Sprzęgło   sprężynowe
Wrębnik
Łańcuchy  wrębowe
Noże  wrębowe
Obsługa wrębiarki
Smarowanie  i konserwacja wrębiarki
Wskazówki bezpieczeństwa przy pracy wrębiarką'.
Najczęstsze  niedomagania  mechaniczne  wrębiarki,  przyczyny  ich  powstawania i sposoby usuwania
4.   Wrębiarka łańcuchowa elektryczna ścianowa WŁE-80S
5.  Wrębiarka łańcuchowa powietrzna ścianowa WŁP-40S
Opis budowy i  działania maszyny
Najczęstsze   niedomagania   wrębiarki   powietrznej,   przyczyny   ich   powstawania i sposoby  usuwania
Wskazania praktyczne
<B. Wrębiarki  łańcuchowe  ścianowe  produkcji  zagranicznej
Radziecka łańcuchowa wrębiarka ścianowa MW-60
Wrębiarka łańcuchowa ścianowa Sullivan CLE-5
Zakres  zastosowania
Charakterystyka techniczna wrębiarki łańcuchowej ścianowej CLE-5
Opis budowy i zasada działania wrębiarki
Silnik
Głowica
Ciągnik
Schemat   kinematyczny   wrębiarki
Wrębiarka łańcuchowa  ścianowa  CLA-5
Wrębiarka łańcuchowa ścianowa SE-III
Zakres  zastosowania
Charakterystyka  techniczna  wrębiarki  SE-III
, Opis  budowy  i  zasada   działania  wrębiarki
Ćwiczenia
II.   Wrębiarki  chodnikowe
1.   Podział  wrębiarek   chodnikowych
2.   Wrębiarka słupowa udarowa powietrzna WSU-P
Zakres   zastosowania
Charakterystyka  techniczna  wrębiarki  WSU-P
Opis, budowy i działania wrębiarki słupowej  
3.   Lekkie wrębiarki łańcuchowe chodnikowe
Zakres zastosowania
Charakterystyka   techniczna  lekkich  wrębiarek  łańcuchowych   chodnikowych
Opis   budowy   i   zasada   działania   wrębiarki   łańcuchowej   powietrznej
chodnikowej  WŁP-20ch
Urządzenie smarownicze  dla  silnika  głowicy
Wrębiarka łańcuchowa elektryczna chodnikowa WŁE-20ch
Obsługa    wrębiarek    łańcuchowych    chodnikowych WŁP-20ch
Transport  wrębiarki do miejsca pracy
Prace przygotowawcze przed wrębieniem
Wykonywanie wrębu
Obsługa  silników  powietrznych
Smarowanie   wrębiarek
Wskazówki   bezpieczeństwa  pracy   wrębiarką
Najczęstsze   niedomagania   łańcuchowej   wrębiarki   chodnikowej,   przyczyny ich powstawania i sposoby usuwania
4.   Ciężkie  wrębiarki  łańcuchowe   chodnikowe
Wrębiarki  uniwersalne
Zastosowanie
Wrębiarka uniwersalna Anderson Boyes  na gąsienicach
Wrębiarki  łukowe
5.   Wrębiarka łańcuchowa  elektryczna zabierkowa WŁE-50z
Zakres zastosowania
Charakterystyka techniczna wrębiarki WŁE-50z
Opis budowy i zasady  działania wrębiarki
Schemat   kinematyczny   wrębiarki
Wyposażenie  elektryczne  wrębiarki   WŁE-50z
Obsługa i konserwacja wrębiarki
Transport wrębiarki  do miejsca pracy
Prace przygotowawcze przed wrębieniem  i  wykonywanie wrębu
Smarowanie
Wskazówki bezpieczeństwa przy pracy wrębiarką
Najczęstsze  niedomagania  mechaniczne  wrębiarki,   przyczyny   ich   powstawania i sposoby usuwania
6.   Wrębiarka ścianowa jako wręboładowarka chodnikowa
Ćwiczenia
III   Górnicze maszyny zespołowe
1.  Kombajny   ścianowe
Rozwój kombajnów ścianowych
KornSajn   ścianowy   Donbass
Zakres zastosowania
Charakterystyka techniczna kombajnu ścianowego Donbass-1
Opis budowy i zasada działania kombajnu
Ciągnik
Głowica oraz napęd wrębnika i żerdzi
Wrębnik  konturowy
Łańcuch wrębowy
Żerdź krusząca .
Ślimakowy  usuwak  miału
Ładowarka
Płozy
Część  elektryczna kombajnu
Smarowanie  kombajnu   .  .
Transport   kombajnu   do   przodku
Praca kombajnem
Przeglądy i  remonty kombajnu
Radziecki kombajn  ścianowy  UKT-2
Zakres zastosowania
Charakterystyka  techniczna  kombajnu   UKT-2
Opis  budowy  i zasady  działania  kombajnu
Radziecki kombajn ścianowy  Górniak
Zakres zastosowania
Charakterystyka techniczna  kombajnu  Górniak
Opis  budowy i zasady  działania  kombajnu
Radziecki kombajn ścianowy  Szachtior
Zakres zastosowania
Charakterystyka  techniczna  kombajnu   Szachtior
Opis budowy i zasady  działania kombajnu
2.   Kombajny   chodnikowe
3.   Strugi i łupacze węglowe
4.   Urządzenia linowe do wrębienia w cienkich i stromych pokładach węgla
Ćwiczenia
B. MASZYNY DO ŁADOWANIA WĘGLA
Wiadomości wstępne
I. Ładowarki chodnikowe do węgla
1.   Ładowarka wstrząsana  „Kaczy  Dziób"  — ŁKD-1
Zakres zastosowania
Charakterystyka  techniczna
Budowa   i  opis   działania  ładowarki
Transport   ładowarki
Montaż ładowarki  i jej. przenośnika
Obsługa  i  konserwacja  ładowarki
Smarowanie  ładowarki
Ogólne  uwagi  ruchowe
Wskazówki  bezpieczeństwa  pracy  „Kaczym  Dziobem"
Najczęstsze    niedomagania    ładowarki,    przyczyny    ich    powstawania
1  sposoby .usuwania
2.   Radziecka   ładowarka  łapówa   S-153
Zakres  zastosowania
Charakterystyka   techniczna
Opis budowy i zasada działania ładowarki
Obsługa  ładowarki
Smarowanie i konserwacja ładowarki
Wskazówki  bezpieczeństwa  przy  pracy  ładowarką
Najczęstsze niedomagania ładowarki S-153, przyczyny ich powstawania i  sposoby   usuwania
II. Ładowarki  ścianowe
III.  Mechaniczne ładowanie węgla w zabierkach ,
IV.  Ładowarki zasięrzutne do kamienia
1.  Radziecka ładowarka zasięrzutna UMO-1
Charakterystyka   techniczna
str.
2   Ładowarka zasięrzutna do kamienia ŁZK-1P
Zakres zastosowania
Charakterystyka techniczna  ładowarki
Opis   budowy   i  zasada  działania  ładowarki
Podwozie
Nadwozie
Kołyska   .
Silniki
Obsługa  ładowarki
Smarowanie   i  konserwacja  ładowarki
Wskazówki bezpieczeństwa przy pracy ładowarką
Najczęstsze   niedomagania   ładowarki   zasięrzutnej,   przyczyny   ich   powstawania i sposoby usuwania
V. Ładowarka chwytakowa szybowa ŁCh-335
Zakres  zastosowania
Charakterystyka  techniczna  ładowarki
Opis budowy i zasada działania ładowarki
Obsługa ładowarki
Smarowanie  i  konserwacja  ładowarki
Wskazówki bezpieczeństwa pracy ładowarką  chwytakową
Najczęstsze  niedomagania  ładowarki   chwytakowej,  przyczyny   ich  powstawania  i  sposoby  usuwania
Ćwiczenia
C. TRANSPORT KOPALNIANY,
Znaczenie transportu  kopalnianego  i jego podział
I,  Odstawa urobku
1.   Bezprzenośńikowa   odstawa  urobku
Odstawa urobku  zgarniarkami
Odstawa urobku własnym ciężarem
2.   Odstawa  urobku  przenośnikami  wstrząsanymi
Zakres  zastosowania
Budowa  i  zasada  działania  przenośnika  wstrząsanego
Rynny  i ich połączenia
Napędy   powietrzne  przenośników  wstrząsanych
Opis  i zasady  działania napędu NPPW-200
Działanie  jednostronne
Działanie   dwustronne
Zabudowanie  napędu w przodku
Obsługa  napędu
Smarowanie  i  konserwacja  napędu
Wskazówki bezpieczeństwa pracy
Napęd NPPW-II-230
'Charakterystyka techniczna napędu
Zasada działania napędu
Zabudowanie napędu w przodku
Obsługa  napędu
Opis   budowy   napędu   NPPW-II-320
Zasada   działania
Napędy   elektryczne  przenośników  wstrząsanych
Napęd  korbowo-wahaczowy  typu  NRE  .
Charakterystyka techniczna napędów typu NRE
Napęd  z. kołami  zębatymi  i  zębatkami  eliptycznymi  typu  NEPW
Charakterystyka techniczna napędu typu NEPW
Napęd  korbowo-sprężynowy   GZ-3
Najczęstsze  niedomagania  przenośników  wstrząsanych,  powody  powstawania niedomagań i sposoby ich usuwania .
3.  Odstawa przenośnikami taśmowymi
Zalety i wady przenośników taśmowych
Zakres zastosowania
Budowa i zasada działania przenośnika taśmowego
Części  przenośnika  taśmowego
Taśma gumowa .
Trasa przenośników taśmowych
Napędy  przenośników  taśmowych
Zwrotnia  i  urządzenie  naprężające
Urządzenia do przedłużania przenośników
Transport przenośnika do miejsca pracy
Montaż przenośnika taśmowego w miejscu pracy
Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych
Ładowanie  urobku  na  przenośnik  taśmowy
Sygnalizacja i kierowanie pracą przenośników taśmowych
Wskazówki   bezpieczeństwa   pracy   przenośników   taśmowych
Najczęstsze   niedomagania  przenośników   taśmowych,   przyczyny   niedomagań i sposoby ich usuwania
4.   Odstawa przenośnikami zgrzebłowymi
Wiadomości ogólne
Przenośnik zgrzebłowy pancerny PZP-45
Zakres   zastosowania'
Charakterystyka techniczna przenośnika  zgrzebłowego pancernego
Budowa i zasada działania przenośnika
Części składowe przenośnika zgrzebłowego pancernego
Konstrukcja nośna  (trasa) przenośnika
Transport  przenośnika  do miejsca pracy
Montaż  i  zabudowa   przenośnika  w   ścianie
Obsługa i konserwacja przenośnika zgrzebłowego pancernego
Wskazówki bezpieczeństwa  pracy
Uwagi  oąólne
Najczęstsze    niedomagania    przenośnika    zgrzebłowego    pancernego,
przyczyny ich powstawania i  sposoby  usuwania
Radzieckie  przenośniki zgrzebłowe pancerne
Charakterystyka   techniczna
Odstawa przenośnikami  zgrzebłowymi  hamującymi   
Zastosowanie przenośników zgrzebłowych  hamujących
Charakterystyka  techniczna  przenośników hamujących
Jednołańcuchowy przenośnik talerzowy  hamujący  typu PTH-200
Budowa i zasada działania przenośnika PTH-200
Części  przenośnika  talerzowego  hamującego
Transport  części przenośnika  do miejsca  pracy
Montaż i zabudowa przenośnika w ścianie
Obsługa i konserwacja przenośnika talerzowego hamującego
Wskazówki  bezpieczeństwa  pracy
Uwagi   ogólne
Najczęstsze   niedomagania, przenośników   talerzowych   hamujących
przyczyny niedomagań i sposoby ich usuwania
Dwułańcuchowy  przenośnik  zgrzebłowy  hamujący  typu  PZH-2Ł
Budowa  i  zasada  działania  przenośnika  hamującego  typu  PZH-2Ł
1  Przenośnik hamujący inż.  Skupa
Przenośnik zgrzebłowy lekki typu PZL-1
Zakres   zastosowania
Budowa i zasada działania przenośnika
Charakterystyka techniczna jednołańcuchowych przenośników zgrze-
błowych   lekkich
Części przenośnika
Montaż przenośnika w miejscu pracy
Obsługa, konserwacja  i  smarowanie przenośnika
Wskazówki bezpieczeństwa pracy
Najczęstsze niedomagania przenośnika zgrzebłowego lekkiego, przyczyny ich powstawania i sposoby usuwania
Radzieckie  przenośniki  zgrzebłowe  lekkie
5.  Odstawa przenośnikami stalowo-członowymi
Zakres zastosowania'
Charakterystyka   techniczna
Budowa  i  zasada  działania przenośnika
Najczęściej spotykane niedomagania przenośników stalowo-członowych,
przyczyny ich powstawania i sposoby usuwania
Ćwiczenia
II.   Przewóz
1.   Wiadomości   ogólne
2.   Zasadnicze  części toru szybowego
Szyny
Podkłady
Rozjazdy
Samoczynne rozjazdy rozdzielcze
Skrzyżowania   torów
Płyty  rozjazdowe
Urządzenia  do wkolejania  wozów
3.   Wozy   kopalniane
Wiadomości wstępne
Wozy kopalniane małe
Wozy kopalniane średnie
Wozy kopalniane duże
Smarowanie   i   czyszczenie   wozów
Przyczyny niszczenia się  wozów
Remont wozów
Wozy do transportu materiałów i do przewozu ludzi
4.   Przewóz mechaniczny  (główny)
a.  Przewóz liną otwartą
Podział kołowrotów
Kołowrót pochylniany jednobębnowy powietrzny typu KPP-10
Charakterystyka   techniczna
Budowa i zasada działania
Kołowrót pochylniany jednobębnowy o napędzie powietrznym tłokowym
Jednobębnowy kołowrót pochylniany typu KE-6 o napędzie elektrycznym
Obsługa kołowrotu
Jednobębnowy kołowrót pochylniany typu KE-25 o napędzie elektrycznym
Charakterystyka   techniczna
Budowa i zasada działania kołowrotu
Obsługa kołowrotu
Kołowrót elektryczny sprzęgłowy typu KES-15
Charakterystyka   techniczna
Budowa i zasada działania kołowrotu
Obsługa kołowrotu
Kołowrót elektryczny sprzęgłowy dwubębnowy typu KESD-15
Budowa i zasada działania kołowrotu
Obsługa nietylkodlamoli kołowrotu
Kołowrót elektryczny dwubębnowy typu KEJJ-25
Budowa i zasada działania kołowrotu
Obsługa kołowrotu
Elektryczny kołowrót z przekładnią obiegową typu EKO-6 o mocy silnika 6 kW
Charakterystyka  techniczna
Kołowrót bezpieczeństwa powietrzny typu KBP
Charakterystyka   techniczna
Transport kołowrotów do miejsca pracy
Montaż i zabudowa kołowrotów w miejscu pracy
Wskazówki  bezpieczeństwa  pracy  kołowrotów
b.  Przewóz  liną  bez'końca
Przewóz górną liną bez końca
Maszyna   linowa
Urządzenia   naprężające
Krążki nośne, kierownicza i torowe
Stacja  nośna
Stacja końcowa
Zaczepy linowe
Urządzenia   sygnalizacyjne
Przewóz górnym łańcuchem bez końca
Wskazówki  bezpieczeństwa  pracy
Urządzenia ochronne w przewozie po drogach pochyłych
•c.  Przewóz lokomotywami kopalnianymi
Zakres zastosowania
Podział  lokomotyw
.Lokomotywy   elektryczne
Elektrowozy  przewodowe
Charakterystyka techniczna elektrowozów typu Ld
Budowa elektrowozu  typu Ld
Część mechaniczna
Część elektryczna
Sieć  jezdna
Obsługa elektrycznych lokomotyw dołowych
Lokomotywy   akumulatorowe
Charakterystyka techniczna elektrowozu typu „Karlik"
Elektrowozy  akumulatorowo-przewodowe
Lokomotywy powietrzne
Lokomotywy spalinowe
Ćwiczenia
UL  Ciągnienie   szybami
Urządzenia mechaniczne podszybi i nadszybi
Wiadomości ogólne
Bramki   szybowe
Pomosty  wahadłowe
Zapory (rygle) powietrzne
Zapychaki
Hamulce wozów
Kolejki  łańcuchowe
Popychaki  wozów
Sygnalizacja  szybowa
Naczynia  wydobywcze
Ogólne uwagi
Klatki  wyciągowe
Skipy
Zawiesia   linowe
Łapadła
Prowadniki   szybowe
Wieże szybowe
Koła  linowe
Maszyny   wyciągowe
Części maszyny  wyciągowej
Bębny   linowe
Koło   pędne   Koepe
Maszyny  wyciągowe parowe
Elektryczne  maszyny  wyciągowe
Urządzenia zabezpieczające pracę maszyn wyciągowych
Ćwiczenia
Literatura  Koszt wysyłki 11 zł.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.