Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

MECHANIK SPRZĘTU RATOWNICZEGO mechanika gornictwo

t%B3o.jpg   

MECHANIK SPRZĘTU RATOWNICZEGO
zbiorowa

SITG  1988, str 494 , stan db  (przykurzona)

WSTĘP
Skrypt przeznaczony jest do szkolenia mechaników sprzętu ratowniczego zatrudnionych w stacjach ratownictwa górniczego. W skrypcie opisano organizację ratownictwa górniczego w Polsce oraz ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczych w podziemiach kopalń. Ponadto opisano w nim sprzęt ratowniczy stosowany w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na naprawy, konserwacje, kontrole i warunki przechowywania tego sprzętu. Ponadto podano tez sposób przeprowadzania kontroli sprzętu ratowniczego oraz sposób ewidencjonowania wyników tych kontroli jak i prowadzenia dokumentacji kopalnianej stacji ratownictwa górniczego nakazanej przepisami górniczymi.
Material ujęty w skrypcie swoim zasięgiem obejmuje wszystkie zagadnienia zawarte w programie nauczania zatwierdzonym przez Departament Kadr i Szkolenia MGiE.

1. ORGANIZACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO I AKCJI
RATOWNICZYCH ,
1.1. Zadania ratownictwa górniczego
1.2. Organizacja ratownictwa górniczego w Polsce
1.2.1. Organizacja ratownictwa górniczego w zakładach górniczych
1.2.2. Obowiązki mechanika sprzętu ratowniczego
1.2.3. Okręgowe stacje ratownictwa górniczego
1.2.4. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
1.2.5. Przygotowanie służb medycznych do akcji ratowniczych
1.3. Organizacja akcji ratowniczych
1.3.1 Ogólne zasady prowadzenia akcji ratowniczych
1.3.2. Organizacja kierownictwa akcji ratowniczej
1 3.3. Baza ratownicza
2. FIZJOLOGIA ODDYCHANIA
3. APARATY ODDECHOWE
3.1. Aparaty oddechowe filtrujące
3.2. Aparaty oddechowe izolujące o otwartym obiegu powietrza
3.2.1. Aparat wężowy typu AW-412
3.2.2. Aparat powietrzny butlowy typu APS 2/2-50
3.3. Aparaty z tlenem sprężonym w butli
3.3.1. Tlenowy aparat izolujący roboczy typu W-70
3.3.2. Tlenowy aparat izolujący ucieczkowy typu AU-9D
3.3.3  Tlenowy aparat izolujący ewakuacyjny typu AU-9E
3.3.4. Tlenowy aparat izolujący ucieczkowy typu AU-9L
3.4. Aparat izolujący ucieczkowy z tlenem związanym chemicznie
3.5. Pochłaniacze i maski górnicze
4.   SPRZĘT DO KONTROLI APARATÓW ODDECHOWYCH I POCHŁANIACZY
4.1. Uniwersalny przyrząd kontrolny typu Rz-22
4.2. Uniwersalny przyrząd kontrolny typu Rz-25
4.3. Uniwersalny przyrząd kontrolny typu MEDI
4.4. Rotametry
4.5. Przyrządy do kontroli szczelności pochłaniaczy POG i aparatów SzS-7
4.6. Przyrząd do kontroli szczelności masek górniczych
5. SPRZĘT POMOCNICZY
5.1. Przetłaczarki tlenu
5.1.1. Budowa przetłaczarki typu SP-2
5.1.2. Przetłaczarka elektryczna typu U-200
5.1.3. Przetłaczarka elektryczna typu U-300 DS
5.1.4.  Przetłaczarki ręczne
5.2. Transport tlenu sprężonego w butlach
5.3. Butle dp tlenu
5.4. Sprężarki powietrzne
6. URZĄDZENIA I ŚRODKI DO KONSERWACJI APARATÓW ODDECHOWYCH
6.1. Szafa do odkażania typu U-1
6.2. Urządzenie do mycia, dezynfekcji i suszenia węży oraz worków oddechowych
6.3. Środki do dezynfekcji i konserwacji
7. ŚWIECE DYMNE
8. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI I KONTROLI SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
9. SPRZĘT MEDYCZNY
9.1. Inhalator przenośny typu AM-2
9.2. Aparat do sztucznego oddychania typu AM-4
9.3. Nosze górnicze typu NU-1
9.4. Nosze pneumatyczne
9.5. Tornister lekarski
9.6. Przykrycie ratownicze z własnym źródłem ciepła
10.   SPRZĘT KONTROLNO-POMIAROWY
10.1.   Barometry
10.1.1.   Barometr  rtęciowy
10.1.2.   Aneroid
10.1.3. Barograf
10.1.4. Barolux
10.2. Manometry
10.2.1. Manometry cieczowe
10.2.2. Manometry sprężynowe .
10.2.3. Manometry elektryczne
10.2.4. Rurka Pitota-Prandtla
10.3. Higrometry
10.3.1. Higrometr włosowy
10.3.2. Psychrometr ASSMANA
10.4. Katetermometr
10.5. Anemometry
10.3.1. Anemometr skrzydełkowy .
10.5.2. Inne anemometry
10.6. Termometry
10.6.1. Termometry cieczowe
10.6.2. Pirometry
10.6.3. Termometry elektryczne
10.6.4. Progowy, chemiczny rejestrator temperatury.
10.7. Sprzęt do ruchowej analizy gazów
10.7.1 Benzynowa lampa wskaźnikowa
10.7.2. Przyrząd do kontroli wykrywaczy gazów WG-2M
10.7.3. Wykrywacz gazów typu WG-2M
10 7.4. Tlenomierze .
10 7.5. Metanomierze
10,7 6. Przyrządy ostrzegające przed gazami toksycznymi
10.7.7. Przyrządy ostrzegające przed gazami palnymi
10.7.8. Przyrządy do pobierania próbek powietrza do analiz chemicznych
10.7.9. Przyrządy do zdalnego pobierania próbek powietrza
10.7.10.Przyrządy do wykonywania analiz chemicznych próbek powietrza
10.7.11.Przyrządy do określania wybuchowości mieszanin gazów palnych
11. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI RATOWNICZEJ
11.1. Telefony ratownicze
11.2. Radiotelefony
11.3. Inne sposoby nawiązywania łączności
11.4. Urządzenie do utrzymywania łączności i jednoczesnego zdalnego pomiaru temperatury
12. PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA LUDZI W ZAWALE .
12.i. Przyrząd typu GON-GOL
12.2. Przyrząd typu GLON-LOP .
12.3.  Akustyczny indykator zawałowy
13. SPRZĘT OŚWIETLENIOWY
13.1. Lampy akumulatorowe
13.2. Ładownice automatyczne
13.3. Przewoźne agregaty oświetleniowo-prądotwórcze
13.4. Reflektory przenośne MITRALUX
13.5  Chemiczne źródło światła
14. NARZĘDZIA MECHANICZNE
14.1. Charakterystyka techniczna ręcznych narzędzi pracy
14.2. Plecakowy aparat do cięcia typu UPC-1A
14.3. Agregat typu APK-1 do wytwarzania pianki kry1aminowej
14.4. Agregat do wytwarzania i podawania mieszanek wodno-gipsowych
14.5. Przenośnik ratowniczy typu PZR-10
14.6. Podnośniki
14.6.1. Podnośniki pneumatyczne
14.6.2. Podnośniki i narzędzia hydrauliczne
14.7 Linki ratownicze
14.8. Drabiny ratownicze
14.9. Obudowa wyrobisk ratowniczych
15. SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY I ŚRODKI GAŚNICZE
15.1. Środki gaśnicze
15.2. Sprzęt przeciwpożarowy i urządzenia do podawania wody
15.3. Podręczny nietylkodlamoli sprzęt gaśniczy
15.4. Sprzęt do masowego podawania środków gaśniczych
15.5. Urządzenia do wytwarzania piany gaśniczej
15.6. Urządzenia do wytwarzania i podawania gazów obojętnych
16. SPRZĘT ODWADNIAJĄCY
16.1. Warunki eksploatacji pomp zanurzalnych firmy FLYGT
16.2. Pompy wielostopniowe
16.3. Osprzęt pompowy
17. POGOTOWIE WIERTNICZE
18. KULTURA PRACY
19. SPIS LITERATURY


Koszt wysyłki 9,50 zł.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.