Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Metalurgia topienia metali - Paweł Murza Mucha

blank.gifblank.gif   Przed zalicytowaniem proszę zapoznać się ze stroną „O mnie”

Kupując więcej książek oszczędzasz na wysyłce!!!:)
bowiem bez względu na ilość zakupionych książek jej koszt doliczamy tylko raz
i zawsze wynosi on 7,50 zł (paczka, polecony ekonomiczny), lub 9 zł (priorytet)


1977
370 str
stan -db (sygn. i nalep. bibl, pionowe przebarwienia na wyklejkach okładki, podniszczona okładka)
okładka twarda

Spis treści
I. Podstawowe wiadomości z chemii fizycznej 9
Chemia fizyczna podstawą naukową metalurgii 9
Ciepio i temperatura .... 10
Równowaga chemiczna 13
Prawa stanu równowagi 14
Zjawiska i procesy metalurgiczne 17
Równowaga fazowa 20
Żużle metalurgiczne 21
II. Paliwa i teoria spalania 23
Paliwa 23
Wartość opaiowa i ciepło spalania 32
Proces spalania paliw . , , 35
Przebieg spalania paliw 38
Temperatura spalania 43
Ruch gazów . . . 46
Paleniska i palniki . - 49
Przenoszenie ciepła . 55
Wykorzystanie ciepła spahr 60

Zużycie paliwa i bilans neniny pieca 64
Kontrola i regulacja prr.cv pieców 68
III. Materiały ogniotrwałe . . 92
Własności, zastosowanie i klasyfikacja materiałów ogniotrwałych ... 92
Materiały krzemionkowe 97
Materiały szamotowe 99
Materiały ogniotrwałe zasadowe 100
Materiały ogniotrwałe obojętne 101
Materiały ogniotrwałe izolacyjne 1(>2
IV. Materiały wsadowe i pomocnicze 103
Podział materiałów wsadowych 103
Materiały wsadowe do wytopu żeliwa i staliwa 104
Materiały wsadowe do wytopu stopów metali nieżelaznych HO
Gospodarka materiałami wsadowymi ■ ^^
Bhp w składach materiałów wsadowych 125
V. Metaloznawstwo odlewnicze 126
Proces krystalizacji i topienia . 126
Wykres żelazo-węgiel 130
VI. Ogólne wiadomości o topieniu metali 138
Klasyfikacja procesów topienia 138
Wzajemne oddziaływanie metalu, żużla i gazu w procesach topienia . , 139
Klasyfikacja pieców do topienia metali 147
VII. Kontrola jakości ciekłego metalu 155
Rodzaje i zadania prób technologicznych 155
Próby do oceny składu chemicznego metalu 156
Próby do oceny lejności ciekłego metalu 159
Próby do oceny własności krzepnącego odlewu 161
Próby do badania naprężeń wewnętrznych 163
Próba zginania do kontroli procesów odlewniczych 164
Badania składu chemicznego , 165
8. Wady odlewów spowodowane nieodpowiednimi własnościami ciekłego
metalu 166
VIII. Żeliwo i metalurgia żeliwa • 168
Rozpowszechnienie żeliwa jako materiału konstrukcyjnego 168
Podstawowe wiadomości o strukturze żeliwa 169
Zależność struktury od szybkości stygnięcia 172
Klasyfikacja żeliwa szarego według Polskiej Normy 173
Własności mechaniczne żeliwa szarego 178
Własności technologiczne żeliwa szarego 184
Wpływ składu chemicznego na własności żeliwa .185
Metody wytapiania żeliwa 188
IX. Wytapianie żeliwa w żeliwiaku 191
Konstrukcja i działanie żeliwiaków 191
Uruchomienie i praca żeliwiaka 197
Strefy i reakcje w procesie żeliwiakowym 198
Powietrze w żeliwiaku — wzory J. Buźka i M. Czyżewskiego .... 203
Procesy metalurgiczne w żeliwiaku 206
Obliczanie wsadu do żeliwiaka 211
Zeliwiaki z podgrzewanym dmuchem 217
Zeliwiaki z dmuchem wzbogacanym w tlen , 225
Zeliwiaki koksogazowe oraz na paliwo ciekłe, gazowe i pyłowe . . „ 227

Zeliwiaki z wodnym chłodzeniem. Zeliwiaki metalurgiczne . . . , . 229
Automatyzacja i kontrola procesu żeliwiakowego 234
X. Wytapianie żeliwa w piecach płomiennych i piecach elektrycznych . . , 236
X. Piece płomienne 236
Wytapianie żeliwa w piecach płomiennych 242
Piece elektryczne ' 243
Wytapianie żeliwa w piecach elektrycznych 262
Wytapianie i odlewanie w próżni 265
XI. Żeliwo wysoko jakościowe „„,-
Żeliwo modyfikowane 267
Żeliwo sferoidalne 273
Żeliwa stopowe
2eliwo białe i zabielone .
Żeliwo ciągliwe
XII. Staliwo i metalurgia staliwa 2gft
Klasyfikacja staliwa 289
Skład chemiczny, struktura i własności staliwa węglowego 290
Staliwo stopowe 294
Podział metod wytapiania staliwa 296
Wytapianie staliwa w konwertorze 296
Wytapianie staliwa w piecu martenowskim 304
Wytapianie staliwa w piecach elektrycznych 306
XIII. Odlewnicze stopy metali nieżelaznych 3U
Podział metali nieżelaznych 3ll
Zjawiska zachodzące podczas topienia ,312
Technologia topienia metali nieżelaznych _ 314
Piece do topienia metali nieżelaznych 32i
Tygle 327
Obróbka cieplna stopów nieżelaznych 329
XIV. Topienie stopów miedzi 335
Miedź i jej stopy odlewnicze ,335
Technologia topienia miedzi 335
Technologia topienia brązów 337
Technologia topienia mosiądzów 340
XV. Topienie stopów aluminium 343
Aluminium i jego stopy odlewnicze 343
Stopy aluminium z krzemem 346
Stopy aluminium z miedzią 352
Stopy aluminium z magnezem 354
Stopy aluminium z cynkiem 356
Obróbka cieplna stopów aluminiowych 357
XVI. Topienie stopów magnezu, cynku, cyny i ołowiu 360
Stopy magnezu 360
Stopy cynku „ -364
Stopy cyny i ołowiu 364
XVII. Transport metali ciekłych i zalewanie 367
Wprowadzenie 367
Kadzie odlewnicze 368
Mechanizacja zalewania form i transportu ciekłego metalu 372
Literatura 374


Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki


Zapraszam na inne moje aukcje

Wszelkie pytania proszę kierować na mój adres: vicoskryba@op.pl

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.