Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

MŁYNARSTWO PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ Jurga - UNIKAT

Roman Jurga

PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ

Część pierwsza / Część druga (KOMPLET)

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994

Wydanie pierwsze

 

Łącznie 540 stron: Cz.1 - 328 stron, kilkaset ilustracji w tekście, rozkładana plansza poza tekstem, Cz.2 - 212 str., kilkadziesiąt ilustracji w tekście, 17 x 24 cm, stan bardzo dobry.

Spis treści:

Część 1

I. Wiadomości wstępne

Krótki rys historyczny rozwoju przetwórstwa zbóż

Układ funkcjonalny i charakterystyka zakładów przetwórstwa zbóż

II. Charakterystyka surowców mącznych i kaszowych

Wiadomości ogólne - znaczenie i wielkość produkcji 

Ogólna charakterystyka botaniczna i użytkowa zbóż 

Budowa anatomiczna ziarna zbóż

Składniki chemiczne ziarna zbóż

Węglowodany

Białka o

Tłuszcze

Składniki mineralne

Witaminy

Enzymy

Woda o

Właściwości fizyczne ziarna

Kształt i wymiary o

Masa 1000 ziarn i gęstość ziarna

Twardość i szklistość ziarna

Właściwości aerodymaniczne ziarna

Systematyczny podział zbóż

Pszenica

Żyto i pszenżyto

Jęczmień

Owies

Kukurydza

Ryż

Proso i sorgo

Gryka

Choroby i chwasty zbóż

Nasiona roślin strączkowych o

III. Przygotowanie surowca do magazynowania i magazynowanie

Właściwości fizyczne masy ziarna

Sypkość

Samorzutne sortowanie się masy ziarna

Porowatość i gęstość ziarna w stanie zsypnym

Właściwości sorpcyjne masy ziarna

Właściwości cieplne masy ziarna

Właściwości biologiczne masy ziarna

Oddychanie

Porastanie

Przejawy życiowe drobnoustrojów i szkodników zbożowo-mącznych

Samozagrzewanie i zlegiwanie się masy zbożowej

Spichrze zbożowe - rodzaje i charakterystyka techniczna

Przyjmowanie ziarna do magazynu

Dostawa ziarna

Odbiór ilościowy

Odbiór jakościowy

Charakterystyka jakościowa ziarna zbóż

Czyszczenie i sortowanie ziarna

Czyszczenie wstępne

Czyszczenie szczegółowe i sortowanie

Metody konserwacji ziarna

Suszenie ziarna

Wietrzenie ziarna

Inne metody konserwacji ziarna

Zasady zagospodarowania i przechowywania zbóż w magazynach

Kontrola stanu jakościowego ziarna podczas przechowywania

Szkodniki magazynowe

Gospodarka odpadami

Schemat funkcjonalny i technologiczny przechowalnictwa zbóż

IV. Przygotowanie ziarna do przemiału na mąkę i przerobu na kaszę.

Przygotowanie mieszanek przemiałowych

Czyszczenie czarne ziarna

Podstawy teoretyczne procesu czyszczenia

Zasady budowy i działania podstawowych maszyn czyszczarni "czarnej"

Tryjery

Zasady doboru maszyn przy czyszczeniu czarnym

Czyszczenie suche powierzchni ziarna

Podstawy teoretyczne czyszczenia powierzchni

Zasady budowy i działania maszyn łuszczących

Efekt technologiczny pracy maszyn stosowanych do obróbki powierzchni ziarna

Czyszczenie mokre ziarna

Kondycjonowanie ziarna

Leżakowanie ziarna

Inne zabiegi stosowane w czyszczarni ziarna

Klasyfikacja i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku czyszczenia ziarna

Przygotowanie ziarna do przerobu na kaszę i płatki

Podstawy teoretyczne rozdzielania masy zbożowej według sprężystości 

Kondycjonowanie ziarna kaszowego

Maszyny do obróbki hydrotermicznej stosowane w kaszarstwie

Schematy technologiczne czyszczarni

Zasady sporządzania schematu technologicznego

Przykładowe schematy technologiczne czyszczenia żyta i pszenicy

Przykładowe schematy przygotowania zbóż do przerobu na kaszę i płatki

V. Przemiał ziarna

Rozdrabnianie ziarna

Podstawy teoretyczne procesu rozdrabniania Rozdrabnianie ziarna w mlewnikach walcowych

Rozdrabniacze uderzeniowo-cierne

Sortowanie produktów rozdrabniania

Tkaniny odsiewające

Odsiewacze

Wialnie kaszkowe

Zasady przemiału

Właściwości przemiałowe żyta i pszenicy

Próbny laboratoryjny przemiał ziarna

Ogólna charakterystyka przemiału

Proces śrutowania

Sortowanie i czyszczenie kaszek

Rozczynianie kaszek

Wymielanie kaszek i miałów

Odsiewanie kontrolne mąki

Charakterystyka niektórych parametrów procesu przemiału

Efektywność procesu przemiału

Schematy przemiałowe

Uwagi ogólne

Schematy przemiału żyta

Schematy przemiału pszenicy

Przemiał pszenicy według technologii uproszczonej

Przemiał pszenicy na mąkę i semolinę do produkcji makaronów

Mieszanie mąki

Pakowanie, magazynowanie i ekspedycja wyrobów gotowych.

Procesy zachodzące w czasie przechowywania - dojrzewanie mąki

Pakowanie przetworów

Składowanie i ekspedycja przetworów w opakowaniach

Ekspedycja mąki i otrąb luzem

Przykładowe rozwiązania technologiczne pakowni, magazynu produktów gotowych i ekspedycji przetworów

Literatura

 

Część 2

I. Produkcja kasz i płatków

Podstawy teoretyczne produkcji kasz.

Przerób jęczmienia na kaszę

Przerób owsa na kaszę, płatki, mąkę i inne produkty . Przerób gryki na kaszę .

Przerób prosa na kaszę jaglaną

Przerób grochu

Przerób ryżu

Przerób kukurydzy na kaszę, kaszki i mąkę

II. Produkcja innych przetworów zbożowo-mącznych

Produkcja mąki całoziarnowej (razowej)

Produkcja mąki sitkowej

Produkcja mąki pszennej na specjalne cele

Produkcja zbożowych surowców paszowych

III. Produkcja zmodyfikowanych produktów zbożowych

Produkcja preparowanego ziarna zbożowego .

Produkcja preparowanych przetworów śniadaniowych typu breakfast cereal oraz prze­tworów przekąskowych typu snack

Produkcja instantyzowanej mąki i kaszki

Produkcja mieszanek mącznych

Produkcja dietetycznych wyrobów zbożowych

Produkcja kaszki manny preparowanej błyskawicznej

Produkcja wyrobów zbożowo-mącznych o podwyższonej wartości odżywczej

IV. Produkcja mieszanek paszowych

Rozładowanie, przyjęcie i składowanie surowców

Czyszczenie i sortowanie surowców

Rozdrabnianie surowców i mieszanek

Dozowanie i mieszanie surowców paszowych

Dodawanie komponentów ciekłych do przemysłowych mieszanek paszowych

Granulowanie i formowanie pasz

Technologia pakowania, składowania i ekspedycji wyrobów gotowych

Podstawowe układy produkcyjne

V. Produkcja makaronu

Przygotowanie surowców

Przygotowanie ciasta makaronowego

Formowanie surowych wyrobów

Suszenie wyrobów makaronowych

Pakowanie i przechowywanie gotowych wyrobów 

Wskaźniki produkcyjne i jakość gotowych wyrobów

Omówienie technologii .przykładowo wybranej makaroniarni

VI. Kontrola procesu produkcyjnego

Bezpośrednia kontrola technologiczna

Kontrola procesu przemiału za pomocą ,bilansu przemiałowego . Kon trola laboratoryjna

VII. Charakterystyka jakościowa przetworów zbożowych

Właściwości fizyczne mąki .

Skład. chemiczny wybranych przetworów zbożowych i zmiany właściwości chemicznych mąki

Zanieczyszczenia mąki w procesie przemiału .

Wymagania jakościowe podstawowych przetworów zbożowych .

VIII. Niektóre uwarunkowania techniczne w przetwórstwie zbóż

Aspiracja maszyn i urządzeń oraz odpylanie stanowisk pracy

Transport pneumatyczny w młynarstwie

Walka z nadmiernym hałasem i wibracją

STAN BARDZO DOBRY

UNIKAT

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.