Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Narzędzia metalowe do skrawania - katalog ssw

Tytuł: Narzędzia metalowe do skrawania - katalog ssw

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwa Przemysłowe

 

Stan 1-10: 6 pieczątki pobiblioteczne

 

Format:b5

 

Stron:535

 

SPIS TREŚCI
Wstęp..................
Wykaz producentów..............
NOŻE DO SKRAWANIA METALI
System oznaczania noży wg ISO...................
System B. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTJNR/L .    .   .
System P. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTGNR/L .    .
System P. Noże tokarskie imakowe składane typu 169.26R do toczenia zewnętrznego .
System P. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTBNR/L .    .
Syslem P. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTNNR/L .    .
System P. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTTNR/L .    .    .
System P, Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PSSNR/L .    .
System P. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTFNR/L .    .    .
System P. Noże tokarskie imakowe składane typu 170.36R/L do toczenia kopiowego .
System P. Noże tokarskie imakowe składane typu 171.36R/L do toczenia kopiowego .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTJNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTGNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTTNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTNNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PTFNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PSSNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PSBNR/L .
Syslem P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PSKNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PCLNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PCBNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PDJNR/L .
System P...-P Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego PDNNR/L .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CTGNR/L .    .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CTGPR/L .    .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CSRNR/L .    .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CSRPR/L .    .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CSSNR/L .    .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CSSPR/L .    .
System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CTFNR/L . . I System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia zewnętrznego CTFPR/L . . f System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia wewnętrznego S...-CSKPR/L f      System C. Noże tokarskie imakowe składane do toczenia wewnętrznego S...-CTFPR/L
System C. Noże składane do wytaczadeł CTAPR/L .    -        .        ........
System C. Noże składane do wytaczadeł CTEPR/L .    .                          ......
System C. Wkładki nożowe do wytaczadeł typu 179.17R/L.........
System C. Wkładki nożowe do wytaczadeł typu 179.18R/L...........
System C. Wkładki nożowe do wbudowania typu 179.27R/L..........
System C, Wkładki nożowe do wytaczadeł................
System C. Noże składane do głowic frezowych CSZNR, CSZPR.........
System C. Noże tokarskie imakowe składane typu 150.17R/L. przecinaki.....i
System C. Noże tokarskie imakowe składane typu 166.tR do gwintów zewnętrznych, prawe  (R)..........................'     -,
Części zamienne do narzędzi składanych.......
Noże tokarskie imakowe boczne wygięte NNBc, NNBd .    . Noże tokarskie imakowe boczne odsądzone NNBe, NNBI .
Noże tokarskie imakowe czołowe NNBk, NNBm.......
Noże tokarskie imakowe, przecinaki NNPa. NNPc......
Noże tokarskie imakowe szerokie NNPd................
Noże tokarskie imakowe spiczaste NNPe............
Noże tokarskie imakowe proste NNZa, NNZb..............
Noże tokarskie imakowe wygięte NNZc. NNZd..............
Noże tokarskie imakowe wylaczaki proste NNWa.............
Noże tokarskie imakowe wytaczaki spiczaste NNWb............
Noże tokarskie imakowe wytaczaki hakowe NNWc............
Noże oprawkowe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich, boczne proste
NNRa,   NNRb.........................
Noże oprawkowe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich, kątowe proste
NNRc,  NNRd.........................
Noże tokarskie do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich, spiczaste NNRs
Noże kątowe do oprawek imakowych prostych NNCa. NNCb..........
Noże kgtowe do oprawek imakowych odgiętych NNCc, NNCd........
Noże wykańczaki spiczaste do oprawek imakowych NNCf..........
Noże wykańczaki szerokie do oprawek imakowych prostych NNCg.......
Półwyroby noży tokarskich oprawkowych................
Noże tokarskie imakowe do gwintu metrycznego zewnętrznego, półwyroby NNGc, NNGi Noże styczne do głowic gwinciarskich typu Landisa, do gwintu metrycznego NHGd . . Noże styczne do głowic gwinciarskich typu Landisa, do gwintu rurowego walcowego
NHGe............................
Noże do głowic gwinciarskich promieniowych, do gwintu metrycznego NHGg ...
Noże do kół zębatych, dłutaki nasadzane 3", wykańczaki NNMa.........
Noże do kół zębatych, dłutaki nasadzane 4", wykańczaki NNMb.........
Noże strugarskie obwiedniowe do kół zębatych stożkowych NNMn........
Noże do głowic frezowych, prawe NFZy.................
Noże do głowic frezowych odmiany E NFZt, NFZu.............
Noże do Irezów tarczowych trzystronnych na przemian skośnych NFTk......
Noże i segmenty do głowic Gleasona..................
Informacja................
WIERTŁA I POGŁĘBIACZE DO SKRAWANIA METALI
Wiertła z płytkami wieloostrzowymi NWWn................
Wiertła kręte z chwytem walcowym, do żeliwa i stali NWKa
Wiertła kręte długie z chwytem walcowym, do żeliwa i stali NWKb........
Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morsea, do żeliwa i stali NWKc .......
Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a, wzmocnionym, do żeliwa i stali NWKg .    .
Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowym, do żeliwa i stali NWKk. NWKm
Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowi   z ostrzami z węglików spiekanych NWWa
NWWb k'ęle k'Ó"<ie 2 Chwy!em slożk°*><" Morsea. z ostrzami z węglików spiekanych
Pogłębiacze stożkowe z chwytem walcowym NWSa .    '.
Pogłębiacze stożkowe z chwytem stożkowym Morse'a NWSb
Nawiertaki do nakiełków 60° zwykłych NWRc
Nawiertaki do nakiełków 60° chronionych NWRd .    .
Nawiertaki do nakiełków 60° łukowych NWRf
Pogłębiacze do gniazd zaworowych FGZ-1                  .
GWINTOWNIKI, NARZYNKI I GWINTOWNICE DO SKRAWANIA METALI Gwintowniki
Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego zwykłego, z rowkami wiórowymi prostym'.
kompletowe - 1A i 2A NGMm...................
Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego zwykłego, z rowkami wiórowymi prostymi,
kompletowe - 2B NGMm......................     '
Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego drobnozwojnego, z rowkami wiórowymi
prostymi, kompletowe - 1A i 2A NGMm.................     ■
Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego, z rowkami wiórowymi prostymi, pojedyncze
-1Ai2ANGMm.........................     '
Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego, z rowkami wiórowymi prostymi i skośna
powierzchnia natarcia - 2A NGMn...................     '
Gwintowniki długie (do nakrętek) do gwintu metrycznego, z rowkami wiórowymi prostymi
2A   NGMf...........................     '
Gwintowniki do gwintu rurowego walcowego-G, kompletowe NGRa.......     ;
Gwintowniki do gwintu rurowego walcowego-G, maszynowe NGRm.......     ;
Gwintowniki do gwintu rurowego walcowego-G, do nakrętek NGRt........     ;
Gwintowniki do gwintu calowego (Whitwortha). w kompletach - rodzaj A NGWb .   .   .     ;
Gwintowniki do nakrętek do gwintu calowego (Whitwortha) NGWf........
Gwintowniki do nakrętek do gwintu rurek instalacyjnych stalowych NGSx......     '.
Gwintowniki do gwintu do rurek instalacyjnych stalowych, kompletowe NGSy ....     I
Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego NHMa.............     :
Narzynki okrągłe ze skośną powierzchnią natarcia do gwintu metrycznego NHMf.   .   .     ;
Narzynki okrągłe nastawne do gwintu metrycznego zwykłego NHMn.......     ;
Narzynki okrągłe automatowe (typ dzwonowy) do gwintu metrycznego zwykłego NHMk .     ;
Narzynki okrągłe automatowe (typ płaski) do gwintu metrycznego zwykłego NHMg .    .     :
Narzynki okrągłe do gwintu rurowego walcowego NHRa...........     :
Narzynki okrągłe do gwintu do rurek instalacyjnych stalowych NHSa.......     :
Narzynki okrągłe do gwintu calowego (Whitwortha) NHWa...........     :
Gwintownica jednoramienna nastawna z grzechotką do rur NHNh-A......     ;
Gwintownica dwuramienna nastawna z grzechotką do rur NHNg-A........     ;
Zestaw narzędzi do wiercenia i gwintowania 1O-PZB-1............     ;
Zestawy narzędzi do gwintowania 10-PZB-2-S-8..............     :
Zestawy narzędzi do gwintowania 10-PZD-13-M5 (W-CD-95-^97)........     ;
Zestaw narzędzi do gwintu metrycznego zwykłego 10-PZD-16 (C-5a).......     i
ROZWIERTAKI 00 SKRAWANIA METALI
Rozwiertaki maszynowe, zdzieraki trzpieniowe krótkie z chwytem stożkowym Morse'a
NRTa.............................     ;
Rozwiertaki maszynowe, zdzieraki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a NRTb .     ;
Rozwiertaki maszynowe, wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a NRTc .     ;
Rozwiertaki maszynowe, wykańczaki trzpieniowe z chwytem walcowym NRTd .   .   .    .     ;
Rozwiertaki ręczne, wykańczaki trzpieniowe State NRTh............     ;
Rozwiertaki, wykaiiczaki trzpieniowe długie z chwytem stożkowym Morse'a NRTg                ;
Rozwiertaki ręczne, wykańczaki trzpieniowe nastawne NRZe..........     ;
Rozwiertaki maszynowe, zdzieraki nasadzane NRNa.............     ;
Rozwiertaki maszynowe, wykańczaki nasadzane NRNb............     ;
Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1 : 10 NRSg......                                          ;
Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1 :50 NRSk.............     ;
Rozwiertaki kotlarskie NRRa...........                                                   2
FREZY DO SKRAWANIA METALI
Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe składane NFPt, NFPw..........          j
Frezy trzpieniowe do rowków składane NFPy, NFPz.........                        -
Frezy trzpieniowe czołowe składane typu 215.17 z kątem przystawienia 45°
Frezy  trzpieniowe walcowo-czołowe  składane  typu   21516  z  ostrzami  śrubowym,
z chwytem stożkowym 7 :24 ............
Frezy kształtowe typu 24-NF1......■       ■  _..........
Frezv trzpieniowe składane do rowków teowych NFRs. NFRg..........
S  fenowe do rowków teowych składane typu 215.13 z chwytem Clarksona . Frezy trŹplen-owe walcowo-czolowe składane typu 215.17 z chwyłem stożkowym 7 : 24 Frezy trzpieniowp czołowe składane typu 215.27 z chwytem stożkowym 7: 24.    .    .
Frezy , głowice Irezowe walcowo-czołowe składane NFCg. NFZe........
Głowice frezowe walcowo-czołowe składane typu 259.1...........
Frezy 1 głowice frezowe czołowe składane NFDc-AG. NFDd-AG. NFZc-AG, NFZd-AG . Frezy 1 głowice Irezowe czołowe składane NFDc-AH. NFDd-AH. NFZc-AH, NFZd-AH .
Frezv n^nt1'ine <voJpwp prawotnace składane NFDc............
Madane NFDc-CG. NFDd-CG. NFZc-CG. NFZd-CG .
NFZc-CH. NFZd-CH       ..........
.,.___                                                 .mian skośne składane z płytkami wieloostrzowymi
NFTp............................
Frezy tarczowe dwustronne składano z płytkami wieloostrzowymi NFTr.....
Frazy nasadzane »v                    ■-NFCa. NFCb..............
Frezy nasadzane w                            ' rozdzielaczami wiórów NFCa, NFCb.....
Frezy wałcowe nas ■.                         ;'Wb......              .......
'■■-. •!■■• ■%-- !•■. ■■  :   ... wosle NFTa ......
■   . ■        .■.-■.■      o na przemian skośne NFTb.                                           ...
t-fj.......           na przemian skośne dzielone Ni-! 1. .    .    .
Frc.                                        .1 wpusty czółenkowe (Woodrufla) NFTd .   .
Frr.                                          : Te       ..............
Fre;                                            a kliny NFTI.................
Fre7                                       ',1 przemian skośne ze wstawianymi ostrzami (nożami) NFTh
Frez, ...„•*...„„,.              ........,,. .-^.............licowym NFPa, NFPb.....
Frezy trzpieniowe »                                                      kowym Morse'a NFPc, NFPd .    .
Frezy walcowe Rr                                                    ; -jtożkowym Morse'a NFPe .    .
Frezy trzpte'                                      ..ym do rowków na wpusty NFPg.......
Frezy trzpie                                         „ym Morsea do rowków na wpusty NFPh ....
Frezy moduk,..^ ,.,. ,.,„,,.;,„. ;jrMb............
Frezy ślimakowe do kół zębatych NFMc. NFMd
Frezy «lim^-,w- • rnhipnkimi -/ołowymi do kół zębatych NFMe. NFMI "'"■■'■                                                                  ne NFKa, NFKh
■■'zne NFKc, NF-
• ■- ■- ■ .........,.....;.,...:ie NFKe ...
frezy trzpienrowe do ręcznych przyrządów z napędem mechanicznym NFX
Frezv krążkowe poloWragte wypukłe NFFla.........
■    ■■■•     ■•■ NFFłb .    .
'ie NFRe
■■ ■-■ ■•<■--■-. ,::;r.e NFRI.
hezy w^enKJwe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków leowych NFRq »o^ćhZNFRg"e ' P'2erYwanymi oslr"mi z <*wytem stożkowym Morse'a do rowków Frezy trzpieniowe z chwytem walcowym do rowków teowych NFRs '.   '.'.'.'..
Fre? t??tni°WedO rawk6w na »way czółenkowe (Woodrufla) NFRh Frezy krążkowe cwiercokragłe NFRm, NFRn
PRZECIĄGACZE I PRZEPYCHACZE DO SKRAWANIA METALI Informacje dla użytkowników .
PrŚir T °tmT wielorowko*yoh równoiegrych NBWa! NBWb......
Przecagacze do otworów wielorowkowych równoległych do obrabiarek NBWa. NBWb .
S
Przeciagacze do otworów wielokarbowych NBZa...........
Przeciagacze do rowków wpustowych NBKa...............
Przeciagacze do rowków wpustowych z ostrzami załamującymi krawędzie rowka NBKc Przepychacze do rowków wpustowych NBKd...............
PIŁY DO SKRAWANIA METALI
Brzeszczoty pil mechanicznych NPMa..........                .....
Brzeszczoty pil mechanicznych typ Kasto NPMa ....
PSy taśmowe do metali NPMt..........
Ptty tarciowe z segmentami nasadzanymi, zwykle NPTe
Pity tarczowe z segmentami nasadzanymi, okienkowe NPTk                                    ...
Segmenty nasadzane do pit tarczowych NPTg......
NARZĘDZIA DO SKRAWANIA METALI POZOSTAŁE
Węgliki spiekane Gatunki w<ralików spiekanych do narzędzi
Węgliki spiekam                                        ••-kirn
WegMa spiekarr
Węgliki spiekane w
Węgliki spiekane. Płyli-                                            udowych .
Pty«t do noży do obroi ■                                        h. kształty 100+127
Płytki do noty do obróbki *«.                                '•"....
Hvt«. ;!.. "o^y <Jo żlobkowar                                            -ształty 132+134 .
r-                             i obróbki wegw ■.■.«■•.;,..,..„....„.,     .-tatty 160--166
.                                io obróbki szkła, kształty 190+191                                                      ....
Płytks do cięO;i    ""'^   "«ti-hk  !>?    l^M              .                                                        .....
Płylta do wtant-                                                       -;i w betonie i Kamwrau. ^J/larty S24 + 226 .
PlyHu do gtowt
Płytki do pil tarczowy                                   .' .5      .
PMki do ttertw, k»ii r
Ptyflu óo eteMroisiinwego uiy>,i<>jidnia. kształt 280
Ptylki do obróbki zestawów kołowych, kształt 317......
PtyO" do skrawana dta rotnych zastosowań kształty «00-i-470 oraz kształty 1306, 1307
i   140B       ........                                                                      .....
pvh do raczków. kaztMy BW-t-6' ;v-  -)o noży wr«bowych, kHMy K'u -im. ■ •■■■   v, koronek wwnrnczycłl. kształt 640 :'.--   tio korom* wMkotradncowyctt. k«ta« M' . ■ 10 koronę* dwuMtrrowych. kształty 667-668 t-tyiu do koronek iednodMowytfi ' wwneł, ksztaR 868 . Płytki do koronek fc                         -alty 671 +672
PVki do »m»0w :.                        j«y 673+678
Płytki do koronek hezo*ycn. «s/un 679 Płytki do obciągania tara tetemycn. kształt 1O1< P^Oa do przyrządów pomdrawycn. kształt 11S:< WegWu spiekane. Płytki wntoołtntowe do rarzoc.^ skiaoany.i
NARZĘDZIA DO OOGNIATANl* I WYGNIATANIA
Gwintowniki wygniatające do gwintu metrycznego zwykłego do otworów nieprzelotowych - 2A NUGu                                                                                ..........
INFORMACJE TECHNICZNE
1.  Zabieraki kwadratowe chwytów i gniazd (wg PN-74/M-55019)
2.  Zabieraki chwytów i gniazd ze stożkiem 1 : 30 (wg PN-74/M-55030).   .
3.   Gniazda walcowe i zabieraki frezów nasadzanych (wg PN-76/M-55083).....
4.   Chwyta walcowe frezów. Wymiary.................
5.  Zabieraki prostokątne wierteł z chwytem walcowym (wg PN-76/M-59560) ....
6.  Chwyty i gniazda ze stożkiem metrycznym i Morse'a (wg PN-70/M-55012) .   .    .
7.   Porównanie Diametral Pitch (DP) i Circular Pitch (CP) z modułem nominalnym (m0).
8.  Obliczanie wymiarów średnicy części roboczej rozwiertaków do wykonywania otworów o tolerancjach IT6 do IT12 (wg PN-64/M-58870)..........
9.   Pomiar gwintów za pomocą wałeczków pomiarowych...........
10.   Przybliżone porównanie twardości według Brinnella z wytrzymałością na rozciąganie oraz twardościami według Rockwella, Vickersa i Shore'a........
11.  Wielkości katów wynikających z podziału 90°. 180° i 360° na N równych części (N = 1-100).........................
12.   Masy prętów okrągłych o długości 1 m, ze stali węglowych (£=7,85 kg/dcm3).    .   .
13.  Zamiana cali na milimetry....................


 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.