Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACA PFRON


AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROCZNIK 2005
NUMERY: 1,2,3,4

OPRACOWANIE ZBIOROWE


W TEKŚCIE LICZNE TABELE / WYKRESY_______________________________________

ROK I MIEJSCE WYDANIA: WARSZAWA 2005 / PFRON
STRON:
ZESZYT 1 - 256
ZESZYT 2 - 174
ZESZYT 3 - 206
ZESZYT 4 - 164
STAN: BARDZO DOBRY
NIE CZYTANE, NIE UŻYWANE
KOSZT WYSYŁKI : 8,50 / WAGA PONAD KILOGRAM
(wysyłam w kartonowym opakowaniu, list polecony lub paczka)

LICYTUJESZ CZTERY KSIĄŻKI. NA SKANIE WIDOCZNY TYLKO ZESZYT NUMER 1. POZOSTAŁE ZESZYTY MAJĄ TAKIE SAME OKŁADKI._______________________________________
jeśli masz jakieś pytania to napisz do mnie
wysyłka po wpłacie kwoty na konto
towar wysyłam dobrze go pakując
zapraszam do licytacji
moje aukcje - kliknij tutaj


U NAS WIESZ CO KUPUJESZ - ORYGINALNY SKAN LUB ZDJĘCIE NA KAŻDEJ AUKCJI

ant-cor-left.gif ant-middle.gif ant-cor-right.gif Spis treści
Adam Kurzynowski
Osoba niepełnospra wna jako podmiot polityki społecznej............................str. 5
Bogdan Szczepankowski
Osoba niesłysząca na otwartym rynku pracy
potrzeby - problemy - bariery......................................................................str. 17
Lucyna Frąckiewicz, Maria Zrałek
Bariery edukacyjne osób niepełnosprawnych.............................................str. 25
Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Znaczenie rehabilitacji w ubezpieczeniu społecznym.................................str. 39
Sławomir Kantyka
Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych.............................................................................str. 57
Tadeusz Majewski
Bariery mentalne i emocjonalne w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.....................................str. 71
Marcin Garbat
Przełamywanie barier osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu
na przykładzie działań podejmowanych w nowych
krajach członkowskich Unii Europejskiej.....................................................str. 81
Maria Agnieszka Paszkowicz, Andrzej Lasota
Człowiek niepełnosprawny a zatrudnienie: przegląd barier......................str. 103
Tomasz Sienkiewicz
Bariery funkcjonalne w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ujęcie filozoficznoprawne..........................................................................str. 115
Andrzej Barczyński
Wspomaganie finansowe zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
- bariery i ograniczenia..............................................................................str. 139Spis treści:
1. Od Wydawcy..............................................str. 3
2. Edward Kowal
Potrzeby osób niepełnosprawnych
w ich odczuciach subiektywnych...............................str. 5
3. Tadeusz Majewski
Rola organizacji pozarządowych w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych....................................str. 17
4. Maria Agnieszka Paszkowicz Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych
a technika................................................str. 29
5. Elżbieta Wojtasik
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
- wyzwania współczesności..................................str. 43
6. Jolanta Borek
Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy
(na przykładzie Radomia)....................................str. 57
7. Sławomir Kantyka
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
a problem ich podmiotowości................................str. 73
8. Aneta Klementowska
Rynek pracy osób niepełnosprawnych - aktualny stan
i stosowane formy pomocy w województwie lubuskim..............str. 85
9. Wojciech Kołodziej
Problemy rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.................str. 91
10. Bernadeta Szczupał
Nauczyciel niepełnosprawny na rynku pracy
- szansę i zagrożenia......................................str. 111
11. Agata Migas
Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych..........................str. 123
12. Marcin Garbat
Europejskie systemy aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych na przykładzie
nowych państw członkowskich...............................str. 149
13. Anna Ziętek
Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej do pracy
- wybrane problemy.......................................str. 185
14. Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Beata Bogus-Piekarska Niepełnosprawni zarejestrowani w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Działdowie................................str. 195
Spis treści:
1. Od Wydawcy..............................................str. 3
2. Władysław Dykcik
Postępowe zmiany w kulturze, etyce polityce i prawie w zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich społeczno-pedagogiczne następstwa, (oczekiwanie na dobroczynność, inercja, apatia czy konfrontacyjna roszczeniowość)...........................str. 5
3. Włodzimierz Sobczak
Udział pozarządowych organizacji biznesowych w rozwiązywaniu
problemów osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie
Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabiłitacyjnej (case study)...........str. 23
4. Edwin Tytyk
Projektowanie ergonomiczne dla osób niepełnosprawnych
- projektowanie środowiska pracy i życia bez barier...............str. 41
5. Ludwik Mizera
Rola PFRON w aktywizowaniu zawodowym
i wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych................str. 55
6. Andrzej Barczyński
Wpływ sposobu stanowienia prawa na sprawność funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych..........str. 79
7. Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw
Szansę i bariery niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych
na rynku pracy............................................str. 103
8. Helena Ochonczenko
Zaspokojenie potrzeby własnej wartości kluczem
do autonomii osób niepełnosprawnych........................str. 117
9. Alicja Żywczok
Ludzka potrzeba radości życia - antropologiczne spojrzenie
na klasyfikacje potrzeb psychicznych człowieka.................str. 131
10. Andrzej Lasota
Twórcze podejście do przełamywania barier na przykładzie
wybranej metody heurystycznej..............................str. 143
11. Iwona Wichrowska
Bydgoszcz - przyjazne miasto? Dostępność przestrzenna
wybranych funkcji dla osób niepełnosprawnych?................str. 153
12. Marek Kokot
Zagadnienia transportu osób niepełnosprawnych w transporcie publicznym i prywatnym....................................str. 167
Spis treści:
1. Włodzimierz Sobczak
Od Wydawcy..............................................str. 3
2. Adam Kurzynowski
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych..................str. 5
3. Lucyna Frąckiewicz
Socjalne aspekty aktywizacji osób niepełnosprawnych.............str. 25
4. Ewa Gorczycka
Psychologiczne i społeczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych....................................str. 45
5. Jerzy Mikulski
Zakład pracy jako przestrzeń społeczna osób niepełnosprawnych ... str. 67
6. Andrzej Barczyński
Propozycja zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych........................................str. 101
7. Maria Agnieszka Paszkowicz, mgr Marcin Garbat Instrumenty polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych
— propozycje do nowego modelu rehabilitacji zawodowej.........str. 117
8. Tadeusz Majewski
Geneza zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych.....str. 131
9. Jerzy Chorążuk
Warsztaty Terapii Zajęciowej (dylematy ewaluacyjne
i propozycje zmian)........................................str. 141
10. Helena Ochonczenko
Preorientująca i diagnostyczna rola praktycznych zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym w przygotowaniu zawodowym pedagoga......str. 175
11. Tomasz Sienkiewicz
Sprawiedliwość społeczna warunkiem realizacji praw osób niepełnosprawnych........................................str. 191
12. Tadeusz Majewski
Technologia informacyjno-komunikacyjna, a ustawiczne uczenie się
osób niepełnosprawnych...................................str. 221
13. Recenzja książki
Lucyna Frąckiewicz, Wiesław Koczur (red.).
Niepełnosprawni a praca....................................str. 233
14. Recenzja książki Stanisława Golinowska.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych.
Ocena działań instytucji.....................................str. 241
15. Recenzja książki Tomasz Sienkiewicz.
Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie................................str. 251


Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.