Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

OSTRZENIE NARZĘDZI ŚCIERNICAMI DIAMENTOWYMI

poczta.jpg » przesyłka polecona: 6 zł
» priorytet: + 1.5 zł Na koszt przesyłki składa się opłata pocztowa, opakowanie ochronne oraz podatek VAT. Koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie towarów.

Zakupy na kwotę powyżej 100 zł
= przesyłka GRATIS !

mbank.jpg BRE bank S.A.
61 1140 2004 0000 3902 4062 3426

Profi-Libris
Marcin Badocha
Ul. Podhalańska 10/21
40-215 Katowice W tytule wpłaty proszę podać nazwę użytkownika i numery aukcji PRZY ZAMÓWIENIU NA KWOTĘ POWYŻEJ 100 zł PRZESYŁKA
GRATIS !!!

DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
GRATIS !!!

OSTRZENIE NARZĘDZI ŚCIERNICAMI DIAMENTOWYMI
PORADNIK

W.N. Bakul
I.P. Zacharienko
J.A. Kunkin
M.Z. Milsztejn

» Wydawnictwo: WNT, 1975
» Oprawa: miękka
» Stron: 314
» Stan: bardzo dobry, pieczątki zlikwidowanej biblioteki Poradnik omawia własności diamentu i sześciennego azotku boru (.borazonu), ściernic i past wykonywanych z tych materiałów, ich dobór i racjonalną eksplo­atację, a także dane dotyczące obrabiarek oraz parametry ostrzenia narzędzi z węglików spiekanych i stali szybkotnących ściernicami z diamentu i sześcien­nego azotku boru.

Poradnik jest przeznaczony dla użytkowników i producentów ściernic oraz dla technologów obróbki skrawaniem

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
Wstęp.
Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. WŁASNOŚCI NARZĘDZI ŚCIERNYCH WYKONANYCH Z DIAMEN­TU I Z SZEŚCIENNEGO AZOTKU BORU
1.1. Własności diamentu
1.2. Sześcienny azotek boru (borazon) i jego własności
1.3. Ściernice z diamentu syntetycznego i z sześciennego azotku boru
1.4. Pasty z diamentu syntetycznego i sześciennego azotku boru

2. WSKAŹNIKI SKRAWNOŚCI ŚCIERNIC Z DIAMENTU I Z SZEŚ­CIENNEGO AZOTKU BORU.

3. SKRAWALNOŚĆ WĘGLIKÓW SPIEKANYCH PRZY SZLIFOWANIU CZOŁOWYM ŚCIERNICAMI DIAMENTOWYMI NA OSTRZARKACH UNIWERSALNYCH
3.1. Szlifowanie czołowe bez chłodzenia płytek z węglików spiekanych BK6
ściernicami A4K125 o spoiwach organicznych
3.2. Szlifowanie czołowe płytek z węglików spiekanych BK8 i T15K6 (H30 i SIO) ściernicami AHK125 x 10 z diamentu metalizowanego
3.3. Szlifowanie czołowe z chłodzeniem płytek z węglików spiekanych i stali 45 ściernicami AMK o spoiwie ceramicznym KI.
3.4. Szlifowanie czołowe z chłodzeniem płytek z węglików spiekanych ścter-nlcuni AMK o spoiwie metalowym MB1
3.5. Szlifowanie czołowe z chłodzeniem płytek z węglików spiekanych BK6 i T15K6 ściernicami A4K125 x 10 o spoiwie metalowym M013

4. SKRAWALNOŚĆ STALI SZYBKOTNĄCYCH I INNYCH STALI NARZRDZIOWYCH ŚCIERNICAMI Z DIAMENTU I Z SZEŚCIEN­NEGO AZOTKU BORU
4.1. Skrawalność stali szybkotnących i innych stali narzędziowych przy szlifowaniu czołowym na ostrzarkach uniwersalnych
4.2. Skrawalność stali szybkotnących przy szlifowaniu obwodem ściernicy
na szlifierkach do płaszczyzn
4.3. Skrawalność stali szybkotnących przy szlifowaniu zewnętrznym na okrągło

5. OPRZYRZĄDOWANIE DO OBRÓBKI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH ŚCIERNICAMI Z DIAMENTÓW SYNTETYCZNYCH I Z SZEŚCIEN­NEGO AZOTKU BORU
5.1. Charakterystyki techniczne szlifierek i ostrzarek do obróbki narzędzi skrawających ściernicami z diamentu i z sześciennego azotku boru . . .
5.2. Normy dokładności i sztywności obrabiarek do szlifowania, ostrzenia i docierania narzędzi skrawających ściernicami z diamentu i z sześcien­nego azotku boru.

6. OBRÓBKA DIAMENTOWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH O OS­TRZACH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
6.1. Elementy konstrukcyjne i geometria ostrza narzędzi z płytkami z węgli­ków spiekanych obrabianych ściernicami diamentowymi.
6.2. Dobór charakterystyki ściernic diamentowych.
6.3. Dobór warunków skrawania przy szlifowaniu, ostrzeniu i docieraniu diamentowym.
6.4. Typowe procesy technologiczne obróbki diamentowej narzędzi o os­trzach z węglików spiekanych

7. OBRÓBKA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH ZE STALI SZYBKOTNĄ­CYCH ŚCIERNICAMI Z DIAMENTÓW SYNTETYCZNYCH I Z SZEŚ­CIENNEGO AZOTKU BORU
7.1. Dobór parametrów skrawania i charakterystyk ściernic z diamentu i z sześciennego azotku boru
7.2. Ciecze chłodząco-smarujące.

8. EKSPLOATACJA ŚCIERNIC Z DIAMENTU I ŚCIERNIC Z SZEŚ­CIENNEGO AZOTKU BORU. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TE ŚCIERNICE
8.1. Badanie wytrzymałości mechanicznej ściernic z diamentu i z sześcien­nego azotku boru.
8.2. Mocowanie i eksploatacja ściernic z diamentu i z sześciennego azotku boru
8.3. Oczyszczanie i obciąganie ściernic
8.4. Metodyka obliczania zapotrzebowania na diamenty z uwzględnieniem liczby pracujących obrabiarek

9. LITERATURA

10. ZAŁĄCZNIK DO WYDANIA POLSKIEGO
10.1. Przykłady oznaczeń ściernic diamentowych niektórych producentów .
10.2. Krajowe ostrzarki specjalne do szlifowania ściernicami diamentowymi (NSD 32N, NSD 32P, przyrząd do szlifowania promieni, ESCA 40, ESCB 40)

10.3. Tablice porównawcze.
Tabl. 1-Z. Niektóre krajowe i zagraniczne odpowiedniki kształtów
radzieckich ściernic diamentowych
Tabl. 2-Z. Porównanie wielkości ziarna wg norm niektórych państw
Tabl. 3-Z. Polskie i niektóre zagraniczne odpowiedniki radzieckich oznaczeń koncentracji diamentu.
Tabl. 4-Z. Oznaczenia spoiw stosowanych w ściernicach dia­mentowych
Tabl. 5-Z. Oznaczenia twardości ściernic diamentowych firm za­chodnich .
Tabl. 6-Z. Porównanie oznaczeń węglików spiekanych i stali szybko­tnących wg TOCT i PN
Tabl. 7-Z. Klasy chropowatości powierzchni wg TOCT
Tabl. 8-Z. Chropowatość powierzchni wg PN-71/M-01146 i PN--58/M-04252 oraz odpowiadające im wartości liczbowe parametru Ra i R,.
Tabl. 9-Z. Porównanie klas dokładności wg TOCT i PN.
Tabl. 10-Z. Ściernice diamentowe wg PN-73/M-59102
Tabl. 11-Z. Pilniki diamentowe wg PN-73/M-59102
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.