Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE M.J CIURUŚ medycyna

ant-cor-left.gif ant-middle.gif ant-cor-right.gif PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE(description) Opis:

autor(author):MARIA JOLANTA CIURUŚ

Język & language : Polski & Polish
Wydanie: nr.
(year) rok:

(issue) Nakład: sztuk
(print) wydawnictwo:
(cover) Okładka: Miękka ,(soft)
(size) format: A5 cm.
(pages) Strony:
stan (condition):good dobry
...................................
Wstęp
Pielęgniarstwo operacyjne jest specyficzną dziedziną wiedzy medycznej, która

nie jest objęta programem nauczania w szkołach medycznych. Pielęgniarki i

położne, które rozpoczynają pracę w blokach operacyjnych z konieczności

zmuszone są do uczenia się zawodu (nabywania nowych umiejętności) na

stanowisku pracy w szpitalu. Ponieważ nie ma żadnej aktualnej literatury dla

pielęgniarek zatrudnionych w blokach operacyjnych, młode pielęgniarki

zdobywają wiedzę od swoich starszych koleżanek. Często jest to wiedza

zdezaktualizowana, oparta na własnym doświadczeniu. Często ma miejsce

sytuacja, że pielęgniarki operacyjne unikają zmiany miejsca pracy; po

ukończeniu szkoły medycznej podejmują pracę w bloku operacyjnym, w którym

pracują aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, nie mają więc skali porównawczej

z innymi blokami operacyjnymi. W Polsce niewiele szpitali posiada wzorcowe

bloki operacyjne, mało jest również odpowiednio przygotowanej kadry

kierowniczej. Ma to wpływ na trudności w przygotowaniu dobrych placówek

szkoleniowych. Pielęgniarki z długim stażem pracy w bloku operacyjnym

najczęściej przekazują młodym pielęgniarkom styl pracy, który jest zazwyczaj

obowiązującym w danym szpitalu i bloku operacyjnym. Często zwyczaje panujące i

obowiązujące w bloku operacyjnym są niezgodne z zasadami aseptyki, a personel

nie zawsze jest świadomy popełnianych i utrwalonych błędów.
Obecnie, kiedy coraz częściej mówi się o problemie zakażeń szpitalnych, kiedy

mamy do czynienia z dużą liczbą powikłań w postaci zakażeń, należy położyć

szczególny nacisk na zmianę dotychczasowych zachowań personelu bloku

operacyjnego.................Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki ..................
Zobacz kolejne moje aukcje o podobnej tematyce tutaj.


TARGEindex718">
6c59f0f1cd0a2202.jpg

alt=""/>
..................................

....................................
SPIS TREŚCI : fragmenty
Spis treści
Wstęp
Rozdział I
Organizacja bloku operacyjnego
Organizacja bloku operacyjnego Lokalizacja bloku operacyjnego Symbolika

kolorów Schematy różnych bloków operacyjnych
Schemat sali operacyjnej przy bloku porodowym Schemat centralnego bloku

operacyjnego Schemat centralnego bloku operacyjnego Śluzy dla personelu

Rozbieralnia Ubieralnia
Rozbieralnia z ubrań operacyjnych Śluzy dla pacjentów Śluza mechaniczna
Schemat umiejscowienia śluz dla pacjentów Etapy pracy śluzy i

niebezpieczeństwa grożące pacjentowi Przyjęcie pacjenta do bloku operacyjnego

Przyjęcie dziecka do bloku operacyjnego
Postępowanie z łóżkiem po pacjencie przyjętym do bloku operacyjnego Śluza dla

materiałów
(pomieszczenia wchodzące w skład bloku operacyjnego Pokój wprowadzenia Pokój

wyprowadzenia Umywalnia Sala operacyjna Klimatyzacja Temperatura powietrza

Wilgotność powietrza Ruch powietrza Czystość powietrza
Ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza Oświetlenie Ściany Podłoga Drzwi
Wielkość sali operacyjnej Liczba sal operacyjnych w szpitalu Wyposażenie sali

operacyjnej
Schemat instalacji sygnalizacyjnej w bloku operacyjnym Lampy bakteriobójcze

Wady stosowania lamp bakteriobójczych Rozmieszczenie podstawowego sprzętu w

sali operacyjnej Magazynek przy sali operacyjnej Magazyn jałowego sprzętu

Brudownik
Podręczne laboratorium
Myjnia stołów operacyjnych, wózków transportowych oraz wózków do sprzątania

Myjnia obuwia
Pokoje rekreacyjne dla personelu Kuchenka Pokoje dyżurowe Pokoje dla kadry

kierowniczej bloku operacyjnego
Kadra kierownicza
Pokój przygotowawczy
Schemat i umiejscowienie pokoju przygotowawczego
Sala wybudzeń
Oddział intensywnej opieki medycznej
Schemat usytuowania OIOM względem bloku operacyjnego
Rozdział II
Personel, planowanie pracy, dokumentacja medyczna, standardy, aseptyka I

antyseptyka zakażenia szpitalne

r J '
Personel bloku operacyjnego
Personel stały Personel zmienny
Planowanie obsady personelu stałego Planowanie obsady personelu zmiennego

Planowanie zabiegów operacyjnych
Kolejność planowanych zabiegów operacyjnych Dokumentacja medyczna bloku

operacyjnego
Protokół pielęgniarki operacyjnej
Książka wykonywanych zabiegów operacyjnych
Dyktafon (magnetofon)
Videoteka
Zdjęcia śródoperacyjne
Plan operacyjny
Zeszyty preparatów
Druki
Komputer Standardy w pielęgniarstwie operacyjnym Definicje
Propozycje standardów w pielęgniarstwie operacyjnym Obciążenia w pracy

pielęgniarki operacyjnej Obciążenia fizyczne Obciążenia psychiczne Aseptyka i

antyseptyka Zakażenia szpitalne
Źródła zakażeń szpitalnych
Rezerwuar
Drogi szerzenia się zakażeń
Przyczyny zakażeń szpitalnych
Zapobieganie zakażeniom szpitalnym
Monitorowanie zakażeń szpitalnych
Zadania zespołu ds zakażeń szpitalnych
Rozdział III

s . . ,
Przygotowanie personelu, bielizny operacyjne], narzędzi chirurgicznych,

materiału dodat oraz aparatury medycznej do zabiegu operacyjnego. Postępowanie

w czasie trwania zabii
zabiegu
Podstawowe zadania personelu bloku operacyjnego
Przygotowanie pielęgniarki instrumentującej do zabiegu operacyjnego

Przygotowanie pielęgniarki pomagającej do zabiegu operacyjnego Odzież robocza

pracowników bloku operacyjnego Nakrycie głowy Maska chirurgiczna Obuwie
Ochraniacze na obuwie Biżuteria Okulary
322
Rękawiczki chirurgiczne
Zasady postępowania z rękawiczkami Talkowanie rękawiczek
Sposób nałożenia jałowych rękawiczek chirurgicznych metodą otwartą Nakładanie

rękawiczek chirurgom
Sposób nałożenia jałowych rękawiczek chirurgicznych metodą zamkniętą Sposób

zmiany rękawiczek w czasie trwania zabiegu operacyjnego Sposób przebrania się

w czasie trwania zabiegu operacyjnego Ręce - mycie i dezynfekcja Schemat

przekroju skóry Flora stała (fizjologiczna) Flora przejściowa Mycie rąk Mydło

płynne Woda Ręcznik
Środek antyseptyczny Czas mycia i dezynfekcji rąk Technika mycia i dezynfekcji

rąk wg Ayłiffe Obszary dłoni najczęściej pomijane podczas mycia i dezynfekcji

Wygląd dłoni pracowników medycznych Rodzaje i metody mycia i dezynfekcji rąk

Socjalne (zwykłe) mycie rąk Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk
Mycie
Dezynfekcja
Przygotowanie rąk do higienicznej dezynfekcji
Sposób higienicznej dezynfekcji rąk
Schemat higienicznej dezynfekcji rąk
Błędy popełniane przez personel podczas higienicznej dezynfekcji rąk

Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk
Mycie
Dezynfekcja
Wygląd skóry rąk I Przygotowanie rąk
Sposób chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
Schemat chirurgicznej dezynfekcji rąk
Schemat postępowania
Zalety chirurgicznej dezynfekcji rąk
Wady mycia rąk metodą tradycyjną Postępowanie ze szczotkami do mycia paznokci

Ubranie operacyjne
Wymagania dotyczące ubrań operacyjnych Fartuch operacyjny
Warunki, które powinien spełniać fartuch operacyjny
Zasady nakładania fartucha operacyjnego
Sposoby podania tasiemki do zawiązania fartucha Fartuch ołowiowy Bielizna

operacyjna
Obłożenie pola operacyjnego
Rodzaje bielizny operacyjnej - zalety i wady
Bielizna jednorazowego użycia
Bielizna wielorazowego użycia
Cechy właściwej bielizny operacyjnej
Ubogocząsteczkowość
Ochrona przeciwbakteryjna
Samoprzylepność
Chłonność
Nieprzemakalność
Antyelektrostatyczność
Aktywność oddechowa
Termoizolacja Cechy bielizny operacyjnej Bieiizna operacyjna - zadania i cechy
Funkcjonalność i kształt serwet operacyjnych służących do obłożenia pola oper

Przygotowanie bielizny operacyjnej dla potrzeb bloku operacyjnego
Zalety pakietów
Zasady przygotowania pakietów z bielizną operacyjną
Sposób przygotowania pakietu z jałową bielizną operacyjną
Technika przygotowania pakietu Puszki Schimmelbuscha
Wady puszek do sterylizacji Przygotowanie bielizny operacyjnej do zabiegu

operacyjnego Przygotowanie stolika dodatkowego
Organizacja obiegu bielizny operacyjnej w szpitalu, w którym jest pralnia i

centralna stery lizatornia
Organizacja obiegu bielizny operacyjnej przygotowanej przez specjalistyczną

pralnię Sposób otwarcia pakietu Sposoby przygotowania stolika dodatkowego

Zasady obowiązujące przy przygotowaniu stolika dodatkowego Obłożenie pola

operacyjnego Utrzymanie jałowości pola operacyjnego Postępowanie z bielizną

operacyjną po zabiegu operacyjnym Worki do bielizny Materiał dodatkowy z gazy
Metody zabezpieczenia materiału dodatkowego Zasady kontrolowania materiału

dodatkowego z gazy Przygotowanie narzędzi chirurgicznych dla potrzeb bloku

operacyjnego Schemat centralnej sterylizatorni Schemat podręcznej

sterylizatorni Schemat bloku operacyjnego z 2 salami i podręczną

sterylizatornią Sposoby pakowania narzędzi chirurgicznych Sposób przygotowania

pakietu z zestawem narzędzi chirurgicznych Sposób przygotowania kontenera z

zestawem narzędzi chirurgicznych Sposób przygotowania pojedynczych narzędzi

chirurgicznych Wyjaławianie narzędzi chirurgicznych Sposoby wyjaławiania

sprzętu medycznego Sterylizacja plazmowa
Kontrola procesu sterylizacji plazmowej Sterylizacja w ciekłym kwasie

nadoctowym Kontrola procesu sterylizacji kwasem nadoctowym Sterylizacja

tlenkiem etylenu
Degazacja
Niebezpieczeństwa dla pacjentów
Niebezpieczeństwa dla personelu
Efekty narażenia krótkotrwałego
Efekty narażenia przewlekłego lub powtarzalnego
Kontrola procesu sterylizacji tlenkiem etylenu Sterylizacja suchym gorącym

powietrzem
Wady sterylizacji suchym gorącym powietrzem Sterylizacja parą wodną pod

ciśnieniem (w autoklawie)
Przygotowanie autoklawu do pracy Sposób kontroli pracy autoklawu Sposób

wypełnienia komory autoklawu
324
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie Gotowanie narzędzi pod

ciśnieniem
Przechowywanie wyjałowionych narzędzi chirurgicznych
Transport jałowych narzędzi
Działanie sporobójcze - dawna „sterylizacja na zimno"
Najczęściej popełniane błędy w czasie przygotowania narzędzi dla potrzeb bloku
operacyjnego
Przygotowanie narzędzi chirurgicznych do zabiegu operacyjnego Sposób otwarcia

pakietu z narzędziami Sposób otwarcia kontenera z narzędziami Sposób

rozmieszczenia narzędzi i bielizny na stoliku
Przygotowanie stolika Mayo
Udział pielęgniarki pomagającej w przygotowaniu stolików z narzędziami
Sposób postępowania z narzędziami „chwytnymi" w sali operacyjnej Wady

stosowania narzędzi „ chwytnych"
Postępowanie ze stolikiem z narzędziami w przypadku przedłużających się
czynności przygotowawczych do zabiegu operacyjnego
Najczęściej popełniane błędy w czasie przygotowania narzędzi do zabiegu
operacyjnego
Zasady kontroli narzędzi chirurgicznych
Zasady kontroli igieł i ostrzy Dezynfekcja
Cel, metody, zasady

m
Cechy idealnego środka dezynfekcyjnego
Najczęściej popełniane błędy podczas dezynfekcji narzędzi chirurgicznych
Schemat postępowania z narzędziami chirurgicznymi w szpitali, w którym nie ma
centralnej sterylizatorni
Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi po zabiegu operacyjnym
Schemat postępowania z narzędziami chirurgicznymi w szpitalu , w którym jest
centralna sterylizatornia Postępowanie z narzędziami i sprzętem używanym do

operacji endoskopowych
Zasady mycia sprzętu endoskopowego
Zasady dezynfekcji narzędzi i sprzętu endoskopowego
Sposoby pakowania sprzętu endoskopowego
Metody sterylizacji sprzętu endoskopowego
Błędy popełniane przez personel medyczny w czasie przygotowania sprzętu

endoskopów
do zabiegu operacyjnego
Schemat postępowania z narzędziami endoskopowymi Sala septyczna
Przygotowanie sali operacyjnej do planowanego zabiegu septycznego
Postępowanie w przypadku nieplanowanego zabiegu septycznego
Przygotowanie pacjenta do zabiegu septycznego
Postępowanie przed zabiegiem i w czasie trwania zabiegu septycznego
Postępowanie po zabiegu septycznym
Schemat postępowania z narzędziami chirurgicznymi po zabiegu septycznym Obieg

narzędzi chirurgicznych
Zasady postępowania ze zużytym sprzętem jednorazowego użycia Postępowanie w

zabiegach onkologicznych
Przygotowanie izotonicznego roztworu chlorku sodowego (Natrium Chloratum 0,9%)

Przygotowanie aparatury medycznej do zabiegu operacyjnego
Przygotowanie mikroskopu operacyjnego
Sposób nałożenia pokrowca na mikroskop operacyjny
Przygotowanie kamery videoskopowej do zabiegów endoskopowych
Przygotowanie aparatu rentgenowskiego
Przygotowanie ultrasonografu śródoperacyjnego
Przygotowanie aparatury odsysającej
......................................
FRAGMENTY:


......................................

.......................................
Kontakt ze mną:
Skype : pit150
Email : piter56@o2.pl
GG : 7320149
Tel.komórka.Orange: 516 483 905
Tel.stac.: 032 265 51 49
...................................

Zwycięzco !!! Prosze zapoznaj się z treścią powiadomienia
o zakonczeniu aukcji.
Zawiera ono wszystkie niezbędne szczegóły do wykonania tranzakcji

Koniecznie napisz, jeśli mam wysłać na inny adres.
IGNORUJE!!! emaile nadawane z innego konta niż podane z Allegro. ZAWSZE pisz

do nas e-maile z konta, które wpisałeś w Allegro,albo wklejaj tekst

poprzednich wiadomosci. Jest wielu oszustów, którzy podszywają się pod innych

i próbują wyłudzić towar z prośbą o wysyłkę na inny adres.

Do ceny towaru dolicz koszt wysyłki (podany powyżej)

Powiadom mnie o wygraniu kilku aukcji abym mógł obliczyc koszt wysyłki

zbiorowej

WAŻNE: W korespondencji zawsze wklejaj tekst poprzednich wiadomosci
i podpisuj sie swoim Nickiem, poniewaz pózniej wedlug niego odbywa sie

wyszukiwanie.
W innym przypadku korespondencja moze zostac zignorowana.
za pobraniem i zwykłym listem nie wysyłam !!!
.........................


href="http://www.allegro.pl/my_favourites_edit.php?fav_id=1862718&type=fav_sel

lers">
add_me.gif

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.