Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PODRĘCZNIK ZARYS CHORÓB SKÓRY DERMATOLOGIA 1936

22.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
POLSKA AKADEMJA UMIEJĘTNOŚCI
PODRĘCZNIKI LEKARSKIE POD REDAKCJĄ PROF. DRA ST. CIECHANOWSKIEGO

ZARYS CHORÓB SKÓRY
PODRĘCZNIK DO UŻYTKU STUDENTÓW I LEKARZY
Z 3 TABLICAMIPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
22A.JPG22B.JPG22C.JPG22D.JPG22E.JPG22F.JPG22G.JPG22H.JPG22I.JPG22J.JPG22K.JPG22L.JPG
AUTOR -
DR JAN T. LENARTOWICZ
PROFESOR ZWYCZAJNY UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - KRAKÓW 1936
NAKŁADEM POLSKIEJ AKADEMJI UMIEJĘTNOŚCI
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNIACH GEBETHNERA I WOLFFA WARSZAWA- KRAKÓW-ŁÓDŹ-POZNAŃ-WILNO- ZAKOPANE
WYDANIE - 1
NAKŁAD - ??? EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM, PODPIS WŁASNOŚCIOWY NA STRONIE PRZEDTYTUŁOWEJ, PODKREŚLENIA W TEKŚCIE) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
INTROLIGATORSKA, TWARDA Z PŁÓCIENNYM GRZBIETEM I NAROŻNIKAMI

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - X, 516 + 3 TABLICE
WYMIARY - 25 x 18 x 3 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 1,219 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

Dla Ciebie, Młodzieży lekarska, i z myślą niemal wyłączną o Tobie pisałem ten podręcznik z gorącem pragnieniem, by Ci ułatwić ujęcie całokształtu przedmiotu w formie zwięzłej i krótkiej, a nadto ułatwić pracę przygotowawczą do egzaminów. Rokrocznie liczne rzesze opuszczały i opuszczają salę wykładową, w której słowo żywe łączy duchowo uczących się z nauczającym. Rokrocznie przed nauczającym staje z pewnością dręczące pytanie: dał-li w wykładach swoich uczniom swoim należyte podstawy zrozumienia i objęcia całokształtu przedmiotu i przygotował dostatecznie z zakresu przedmiotu nauczanego? Dla mnie odpowiedź na pytanie takie, wyznać muszę, wypadała zawsze niezado-walniająco.
Czułem aż nadto dobrze, Młodzieży kochana, że z wiedzy, dziś już tak obszernej, dać Ci mogłem cząstkę tylko drobną, że rozstając się z Tobą rokrocznie i uszedłszy z Tobą drogi zaledwie kawałek, nie mogłem -Ci dać tego, co dać byłem powinien, że zatem niezupełnie spełniłem swój obowiązek — może nie z winy własnej, ale spowodu zbyt krótkiego czasu, wyznaczonego na nauczanie przedmiotu tak obszernego, jakim jest dziś nauka o chorobach skórnych. Ten powtarzający się stale jakby wyrzut sumienia nasunął mi myśl zastąpienia luk, braków i niedomówień podręcznik em, któryby w formie zwięzłej i przystępnej zarazem uzupełnił moje wykłady, a Tobie, Młodzieży, był pomocą w dokładniejszem opanowaniu przedmiotu. Me powinien to być podręcznik ani zbyt obszerny (obszernych i dobrych, rodzimych i obcych, na szczęście nie brak), ani zbyt szczupły, a ponadto powinien oznaczać się takim układem, by choroby, szczególnie często napotykane, przedstawione w nim były dosyć obszernie, natomiast jednostki chorobowe rzadsze — raczej szkicowo i z podkreśleniem szczegółów tylko najistotniejszych. Nazwałem też ten mój podręcznik „Zarysem", bo jest nim istotnie, niczem więcej;, jest krótkiem i zwięzłem ujęciem tych wiadomości, jakie powinienby, czego pragnę gorąco, przyswoić sobie każdy uczeń, mający w przyszłości wiedzę nabytą praktycznie spożytkować.
Chciałbym, Młodzieży kochana, by ten mój podręcznik był rodzajem kanwy, na którą rzuciłem tylko zarysy rysunku, ale pragnę gorąco, by szczegóły rysunku, oczka kanwy, wypełnione były troskliwie Twoją pilną pracą i Twoją, stale pogłębiającą się wiedzą.
Tak, i tylko tak rozumiałem i rozumiem cel napisanego „Zarysu
chorób skóry", a jeśli podręcznik mój da uczącym się zasadnicze podstawy nauki o chorobach skórnych, jeśli, co więcej, zachęci ich do pogłębiania wiadomości w podręczniku szkicowo ujętych, za trud włożony będę aż nadto hojnie wynagrodzony.
A trud to był nie mój tylko. Współdziałali i pomagali mi w osta-tecznem wykończeniu podręcznika prof. dr Stanisław Ciechanowski i dyrektor Bronisław Duchowicz, podjąwszy się żmudnego zadania przejrzenia rękopisu i wykonania korekty z niezwykłą sumiennością i nakładem pracy, pomagali niemało i zawsze z chętną ofiarnością i uczynnością współpracownicy kliniczni: dr Stefan Ł. Kwiatkowski, adjunkt Kliniki Dermatologicznej U. J. K. we Lwowie, w przeprowadź emu korekty ostatecznej, a dr Tadeusz Chorążak, starszy asystent kliniki, i lekarz Witołd Hawrylinka w sporządzeniu indeksu.
2-Tiech mi wolno będzie Im Wszystkim za trud włożony złożyć jak najserdeczniejsze słowa gorącej i szczerej podzięki.

Lwów, w marcu 1936 r.
Autor

ROZKŁAD TREŚCI

CZĘŚĆ OGÓLNA
ROZDZIAŁ I. SKÓRA PRAWIDŁOWA Slr.
Anatomja skóry. Budowa histologiczna skóry. Twory dodatkowe skóry (gruczoły, włosy, paznokcie). Fizjologja skóry........ 3—24
ROZDZIAŁ II. SYMPTOMATOLOGJA OGÓLNA I DIAGNOSTYKA OGÓLNA CHORÓB SKÓRY
Wykwity pierwszego rzędu: plama, grudka, guzek, guz, bąbel, pęcherzyk, pęcherz, krosta. Wykwity wtórne: nadżerka, pęknięcie, łuska, strup, strup listeczkowaty, wrzód, blizna............ 25—62
ROZDZIAŁ [II. LECZNICTWO DERMATOLOGICZNE
Uwagi ogólne. Leczenie zewnętrzne: roztwory leków, zasypki, zawiesiny, pasty i maści, plastry, lakiery i kleje, mydła. Leczenie wewnętrzne. Leczenie biologiczne. Dieta. Leczenie fizyczne.......... 63—99
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
ROZDZIAŁ I. CHOROBY PASORZYTOWE SKÓRY
I. Choroby wywołane przez pasorzyty zwierzęce:
A) Naskórne: Wszy. Pchła. Pluskwa. Komary. Osy. Pszczoły. Bąki.
B) Śródskórne: Świerzbowiec ludzki. Nużeniec ludzki. Ptaszyniec. Swiądzik. Roztocz jęczmieniowy. Kleszcz kręgowcowy. Muszyca.
Larwa wędrująca. Nitkowiec podskórny. Pchła piaskowa. Wągry 103—114
II. Choroby wywołane przez pasorzyty roślinne:
1) Grzybice powierzchowne skóry i włosów:
A) Strupień woszczynowaty. Grzybica strzygąca wielkozarodnikowa. Grzybica strzygąca drobnozarocinikowa. Grzybica guzkowa włosów.
B) Grzybice powierzchowne naskórka:
Grzybica pachwin. Łupież rumieniowy. Łupież pstry.
2) Grzybice skóry i tkanki łącznej podskórnej:
Proniienica. Grzybica madurska. Grzybica sporotrychowa. Grzybica drożdżowa................. 114__144
HOZDZ1AŁ 11. CHOROBY BAKTERYJNE SKORY
I. Choroby wywołane przez ziarenkowce ropne. Sfr
Liszajec paciorkowcowy. Niesztowice. Liszajec pęcherzowy noworodków. Złuszczające zapalenie skóry noworodków. Liszajec gronkow-oowy. Figówka gronkoweowa. Czyrak i czyraczność......145—158
II. Choroby skóry wywołane przez drobnoustroje typu laseczki.
1) O przebiegu ostrym: Wąglik. Nosacizna. Błonica skóry.
2) O przebiegu przewlekłym: Gruźlica skóry. Wiadomości ogólne. Toczeń pospolity. Gruźlica brodawkowata. Gruźlica rozpływna. Gruźlica wrzodniejąca. Rozsiana prosówkowa gruźlica skóry. Gruźlica drobnogrudkowa. Gruźlica grudk owo-zgorzelinowa. Gruźlica stwardniała skóry. Sarkoidy głębokie typu Dariera i Roussy!ego.
Choroby o etjologji prawdopodobnie gruźliczej. Toczeń rumieniowaty. Liszaj lśniący. Ziarniniak obrączkowaty. Sarkoidy Boecka. Angiolupoid.
Trąd. Twardziel. Różyca..............158—237
III. Choroby skóry wywołane przypuszczalnie przez zarazki przesączalne.
Opryszezki pospolite. Półpasiee. Ospówki. Guzy dojarek. Brodawki. Brodawczaki. Nabłoniak zakaźny.............237—252
ROZDZIAŁ III. SCHORZENIA SKÓRY WSKUTEK CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NIEBAKTERYJNYCH
"a) Schorzenia z przyczyn mechanicznych. Wyprzenie. Modzel. Nagniotek.
b) Uszkodzenia cieplne skóiy. Oparzenia. Odmrożenie. Siność goleni kobiet młodych. Rogowiec krwawy.
c) Choroby skóry wskutek działania światła. Humień świetlny. Oprysz-
czki letnie. Skóra pergaminowata barwikowa. Rumień lombardzki. (f
d) Uszkodzenia skóry wywołane ciałami promieniotworczemi. Uszkodzenia wywołane promieniami Roentgena, radu i toru.
e) Chemiczne uszkodzenia skóry. Wiadomości ogólne. Uszkodzenia wywołane środkami kosmetycznemi. Uszkodzenia wywołane lekami. Uszkodzenia zawodowe skóry. Uszkodzenia skóry pochodzenia roślinnego. Uszkodzenia skóry wywołane chemicznemi środkami "bojowemi......253—294
ROZDZIAŁ IV. SCHORZENIA SKÓRY Z PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
Uszkodzenia chemiczne skóry z przyczyn wewnętrznych (Sole jodowe. Sole bromowe. Rtęć. Arsen). Choroba posurowicza. Uszkodzenia skóry pokarmowe.
Zmiany wypryskowate, spryszczenie i wyprysk. Potnioa. Potówka. Zmiany skóry łojotokowo-wypryskowate. Łupież różowy Giberta. Uogólnione zapalenia skóry złuszczające. Łupież czerwony Hebry.
Plamice.
Pokrzywka. Liszaj pokrzywkowy. Świerzbiączka. Wielopostaciowy rumień wysiękowy. Rumień guzowaty.............295—348
ROZDZIAŁ V. PĘCHERZYCE Stl,
Pęcherzyca zwykła przewlekła. Pęcherzyca złuszczająca. Pęcherzyca bujająca. Choroba Duhringa.................349—361 "
ROZDZIAŁ VI. GRUPA LISZAJÓW
Liszaj czerwony płaski i jego odmiany. Łupież czerwony mieszkowy. Liszaj pospolity przewlekły.............. . . . 362—374
ROZDZIAŁ VII. ZMIANY PRZEROSTOWE SKÓRY
Twardzina skóry. Zmiany twardzinowate skóry (Stwardnienie tkanki tłuszczowej podskórnej. Twardy obrzęk skóry. Stwardnienie skóry dorosłych. Martwica podskórna noworodków). Słoniowatość.........375—387
ROZDZIAŁ VIII. ZMIANY I SCHORZENIA ZANIKOWE
SKÓRY
Zanik skóry samoistny postępujący. Zanik skóry pstry naczyniasty. Zanik plamisty skóry. Zanik skóry czerwiowaty. Marskość sromu. Zanik skóry starczy .....................388—395
ROZDZIAŁ IX. ZMIANY ZWYRADNIAJĄCE SKÓRY
Obrzęk śluzowaty. Skrobiawica skóry. Kępki żółte rzekome. Prosak klejowaty.......................396—398
ROZDZIAŁ X. NERWICE SKÓRNE
Świąd samoistny. Świąd starczy. Czerwoność bolesna kończyn. Trądzik różowaty. Choroba Raynauda. Siność gałęzista........... 399—407
ROZDZIAŁ XI. ZABURZENIA CZYNNOŚCI WYDZIELNICZYCH GRUCZOŁÓW SKÓRNYCH
a) Poty nadmierne. Poty krwawe. Ziarnistość czerwona nosa. Prosówka właściwa. Ropnie mnogie pachy. Mnogie ropnie skóry niemowląt. Choroba Foxa-FordyceV
b) Łojotok. Trądzik pospolity. Trądzik skupiony. Trądzik bliznoweo-
waty. Trądzik zgorzelinowy ................408—419
ROZDZIAŁ XII. ZMIANY W OWŁOSIENIU
Owłosienie nadmierne. Owłosienie małe. Wyłysienie objawowe. Łysina płackowata. Włosy paciorkowate. Łamliwość włosów. Siwizna . . 420—430
ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY CHOROBOWE PAZNOKCI
Brak wrodzony paznokci. Paznokcie nadmiernie długie. Szponowatość paznokci. Bielactwo paznokci................431—433
ROZDZIAŁ XIV. ZABURZENIA DOTYCZĄCE BARWIKA
SKÓRNEGO str.
Ostuda. Bielactwo nabyte...............434—436
ROZDZIAŁ XV. NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROGOWACENIA
Rybia łuska. Rybia łuska wrodzona. Erytrodermja ichtjotyczna wrodzona. Rogowiec dziedziczny dłoni i podeszew. Liezaj mieszkowy. Liszaj mieszkowy rumieniowo -bliznowy. Rogowacenie torebki włosowej. Rogi skórne. Choroba Dariera. Broda wczakowatość ciemna skóry. Rogowacenie kanalikowate.
Łuszczyca. Przyłuszczyca. Oddzielanie się naskórka pęcherzowe dziedziczne. Liszajec opryszczkowaty Hebry. Zapalenie ciągłe skóry kończyn 437—462
ROZDZIAŁ XVI. ZNAMIONA I SCHORZENIA ZNAMIONOWE
Znamiona barwikowe. Znamiona miękie. Znamiona twarde. Znamiona włochate. Znamiona naczyniowe. Znamiona gruczolakowe (Choroba Prin-gla. Gruczolak torbielowy potny). Choroba Recklinghausena. Skóra sprężysta. Skóra kręta ciemienia. Mięśniaki mnogie skóry.
Kępki żółte................... . 4Q3—472
ROZDZIAŁ XVII. NOWOTWORY ŁAGODNE SKÓRY
Włókniak. Bliznowiec. Tłuszczak. Mięśniak. Naczyniak krwionośny. Naczyniak chłonny. Torbielak potny. Prosak. Kaszak. Torbiel skórzasta 473—479
ROZDZIAŁ XVIII. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY
Nabłoniak. Rak skóry właściwy. Mięsak. Włókniako-mięsak. Mięsaki skóry mnogie samorodne barwikowe. Choroba Pageta. Choroba Bowena 480—490
ROZDZIAŁ XIX. SCHORZENIA SKÓRY TOWARZYSZĄCE ZABURZENIOM W UKŁADZIE KRWIOTWÓRCZYM
Białaczka. Świerzbiączka białaczkowa. Erytrodermje bialaczkowe. Guzy białaczkowe. Mięsakowatość tkanki chłonnej. Ziarnica złośliwa. Ziarniniak grzybiasty...................491—500

SPIS RZECZY
(POLSKI) Cyfry drukowane pochyło (kursywą) odnoszą aię do opisów szczegółowych

Alergiczne schorzenia skóry 279 Alergja skórna 278 Antypiryna 296 Aparat krótkofalowy 99 Arsen 83, 29 8 Atropina 85 Autohemoterapja 92 Autoseroterapja 92
Bąbel grudkowy 40
— krwotoczny 40
— obrączkowaty 40
— olbrzymi 39
— pęcherzowy 336
— pokrzywkowy 39
— roaJany 40
-— rumieniowaty 39, 335
— wielokolisty 40
—- zgorzelinowy 40, 336
Bąki 108
Benzyna 70
Białaczka bez białaczki krwi 491
— gruczołowa 491
— ostra 491
— szpikowa 491 Białaczkowa erytrodernija 493
— świerzbiączka 493 Białaczkowe guzy skóry 494 Bielactwo 31
— kilowe 31, 451
— łuszczycowe 31, 450
— nabyte 31, 434, 435
— po wszawicy 32 -— rzekome 31
— wrodzone 31
— wrodzone, częściowe 31, 429 -— wrodzone, ogólne 429
— wrodzone, ograniczone 464 Blizna 53
Bliznowce samorodne 474
— wtórne 474 BHznowiec 418, 474 Blizny mostkowe 56 -— Parrota 47
— po owrzodzeniach 54
— pourazowe 54
— przerostowe 55
— zanikowe 54, 55
Błonica pierwotna skóry 161
— skóry 158, 161 Błonka łuszczycowa 446 Brodawczaki 249
Brodawczakowatość ciemna skóry 33, 444 Brodawki płaskie młodocianych 246
— pospolite 246, 247
— starcze 394 Broni 85
Chinina 85 Chloroform 69 Choroba Bowena 490 —- Dariera 442
— Dercuma 476
— Duhringa 357
— Foxa-FordyeeJa 412 -— meledyjska 441
— Móllera-Barlowa. 333
— Oslera 477
— Pageta 488
— posurowicza 299
— Pringle!a 466
— Kaynauda 406
— Recklinghausena 468
— Suttona 31, 465
— Werlhoffa 333 Czerniaczka po wszawicy 32 Czerwoność bolesna kończyn 402 Czynność skóry chłonna 24
— czuciowa 23
— osłaniająca 20
— regulująca ciepło 21
— wydzielnicza 22 Czvraczność 83, 156 Czyrak 156
Diaskopja 61 Diatermja 98 Diatermokoagulacja 98
Elektrokaustyka 98 Energja elektryczna 98 Epilacja 134 Erytrodermja białaezkowa 493
— ichtjotyczna wrodzona. 439
— Leinera 323 Ezofilaksja 24
Figówka groflkoweowa 127, 154
— pospolita 154
Gazy bojowe 2S7
— trujące 287 Giez koński 113 Gnilec 333
— dzieci 333 Gruczolak liinfatycziiy 486
— torbielowy potny 467
— torbielowy (typ osutkowy) 467 Gruczoły łojowe 14
— potne 14 Grudka 34
—- liszajowa 35, 362
— liszajowata 36, 362
— mieszana 35
— nadżerkowa 36 —- naskórkowa 35 —i olbrzymia 36
— owrzodziała 36
— przerosła 36
— sącząca 36 Gruźlica 158
— brodawkowata 142. 144, 177, 178, 186, 196, 248
— brodawkowata pełzająca 196
— drobnogrndfeowa 60. 184,186, 206, 365
— grudkowo-zgorzelinowa 184, 186, 208
— prosówkowa rozsiana skóry 182, 205
— prosówkowa, wrzodniejąca 178, 186. 202
— rozpływna 142, 157, 178, 186, 199
— skóry 163
— stwardniała 211, 213 Gruźlicza zanokcica 204 Gruźliczy szankier 203 Grzyb Schonleina 117, 120
—- strzygący wielkozarodnikowy 121 Grzybica drożdżowa 139, 143
— drożdżowa typu Busse-Buschkego 144
— drożdżowa typu Gilehrista 144
— guzkowa włosów 116, 128
— guzowata 38
— rnadurska 139, 140
— Ograniczona 123
— skórna głęboka 116
— skóry 114
— sporotrycłiowa 139, 141
— strzygąca brody 126
-— strzygąca drobnozarodnikowa 116,128
— strzygąca głęboka 125, 198
— strzygąca pachwin 117, 129 —- strzygąca paznokci 127
— strzygąca plami sto-złuszczająca 327
— strzygąca wielkozarodnikowa 116,120
— strzygąca powierzchowna rozsiana 123
— strzygąca plamisto-łuskowata 124
— strzygąca powierzchowna skóry nie-owłosionej 123
Grzybice powierzchowne skóry i włosów 116 Grzybnia 114 Grzyby niedoskonałe 114
Guz 38
Guzek 37
Guzek zakażenia trupiego 197
Guzy dojarek 245
Ichtjol 87
Idjosynkrazja 277 Iperyt 287, 288
Jod 86
Jodoform 284 -Jodzica 29(i
Karbunkuł 157
Kasziik 478
Keroza 314
Kępki żółte 34, 467, 470
— cukrzycowych 472
— młodocianych 471
— odmiana guzowata 471
— odmiana płaska 471
— postać wiełkoguzowa. 471
— rzekome 397 Kiła brudźcowa 142
— drobnogrudkowa 208, 365
— guzkowa pełzająca 490 Kleje 80
Kleszcze 112
Kleszcz kręgowcowy 112
Kłykciny kończyste 249
Kołtun 104
Komary 108
Kremy 78
Krętek załamujący światło 251
Kropidlak 115
Krosta 43
Krosty krowiankowe wtórne 245
— mieszkowe albo przywłośne 44 -— naskórkowe 44
— szczepionkowe nadliczbowe 245 Kwas karbolowy 87
Lakier kazeinowy 80 Lakiery 80 Lampa Finsena 96
— kwarcowa 95 Lanolina bezwodna 74
— z wodą 74 Larwa wędrująca 113 Laseczki maściowe 78 Lądzieniec 112
Leczenie ciałami koloidowemi 92
— ciepłotą niską 99
— dietetyczne 93
— gorącem powietrzem 99
— gruźlicy skóry 224
— Hormonalne 89
— odczulające 91
—- odczulające nieswoiste 92
— podrażniające 93
— stanów wypryskowatych skóry 31
— światłem 94
— uodporniające 89
— uodporniające czynne 90
Leczenie uodporniające nieswoiste 91 Lepieże kiłowe płaskie 250, 353 Leukemidy 493
Liszaj czerwony brodawkowaty 198 -—- czerwony kończysty 368
— czerwony pęcherzycowy 364
— czerwony płaski 57, 362
— czerwony rogowy czyli brodawkowaty 367
-— czerwony zamkowy lub twardzino-wy 367
— lśniący 220
— mieszkowy 441
— mieszkowy rumieniowe-blizno wy 441 -— pokrzywkowy 107, 340
— pokrzywkowy dorosłych 340
— pospolity przewlekły 371, 373
— tępy 36^ 366, 373
— zołzowy 206 Liszajee 58, 146, 315
— gronkowcowy Bockharta 44, 146, 152
— kiłowy 149
-— opryszczkowaty 460
— paciorkowcowy 146
— pęcherzykowy noworodków 150
— pospolity 50, 453 Luizyt 287, 290
Łojotok 413
— suchy 324, 414 Łój barani 73
Łupież biały twarzy 324, 325
— czerwony 117
— czerwony Hebry 331
-— czerwony mieszkowy 368 —- łojotokowy 324 -— pospolity 324, 414 ~ pstry 32, 117, 131
— różowy Giborta 124, 326
— rumieniowy 130
— tłusty 414" Łuska 48
Łuszczenie łojotokowe owłosionej skóry głowy 49
— na głowie 49
— otrębiaste 49
— płatowe 49 Łuszczyca 446
—- brodawkowata 447 -— krążkowata 447
— kropkowata 446
— kroplista 446
— obrączkowata 447
— o przebiegu ostrym 448, 452
— rozlana 447
— uogólniona 447
— wielokolista 447 Łysina 421
— kiłowa ograniczona 391
— łojotokowa 324 -— plaekowata 425
Marmurkowame skóry 28 Marskość sromu 393
Martwica tłuszczowa podskórna noworodków 383 Ilaści 72, 77
— chłodzące 78 Metoda Hollacndera 85 Mezotorjum 271 Mięsak 4S6
— liinfatyczny 486
— okrągłokomórkowy 486
— pierwotny skóry 486
— wrzecionowato-komórkowy 486 Mięsaki mnogie samorodne barwikowe
typu Kaposiego 486, 487 Mięsakowatość rozsiana uogólniona 486
— tkanki chłonnej 492, 495 Mięśniak 476
Mięśniaki mnogie skóry 469
Mnogie ropnie skóry niemowląt 157, 412
Modzel 254
Modzekrwatość 254
Mucha WohLfarta 113
Muszyca skórna 113
— zewnętrzna 113 Mydła 81
Mydło szare 81
Nabłoniak 480, 481
— płaski bliznowaciejący 481 -— zakaźny 251 Nabłoniaka. ziarna 252 Naczyniak 466
— chłonny 477
—. chłonny jamisty 477
— chłonny ograniczony 477
—- guzowaty czyli jamisty 476 —- krwionośny 476
— rogowaciejący tułowia 477
— starczy 477
Nadmierne zgrubienie warstwy zrogowa-
ciałej 437
Nadmierny rozrost naskórka 48 Nadwrażliwość 277 Nadżerki 45 Nagniotek 255 Naskórek 8 Niesztowice 142, 149
— drążące 150
-— zgorzelinowe 150, 211 Nitki grzybni 114 Nitkowiec podskórny 113 Nory świerzbowe 108 Nosacizna 158, 160 Nnżeniec ludzki 112
Objaw Kobuera 450 —- Nikolsky^ego 352 Oblak 482 "
Obrzęk skóry ostry odgraniczony Quin-ckego 338
— stwardniały 375
— śluzowaty "396, 410 Oczlik 113
Odczyn Calmetteła 174
— czerwony skóry 40, 338
Odczyn Moro 174
— Nathana-Kallosa 174
— Pirąueta 174
— tuberkulinowy 172
— Wolffa-Kisnera 174
Oddzielanie się naskórka pęcherzowe dziedziczne 459
— odmiana zanikowa 459 Odleżyny 254 Odmroziny 260 Odmrożenie 259
-—- I stopnia. 259
— II stopnia 260
— III stopnia 260
— przewlekle 260
— rumieniowe 259 Odparzenie 253 Okłady wilgotne 68
— wilgotne rozgrzewające 68 Olbrot 73
Olej lniany 74
— łogowy 74
-— olbrotowca 74
— rącznikowy czyli rycynowy 74
— rzepakowy 74
-— słonecznikowy 74 Olejek migdałowy 74
— santałowy 295 Oliwa, 74
Omdlenie miejscowe 406 Oparzenie 257
— I stopnia 257 -—- II stopnia 257
— III stopnia 257
— IV stopnia 258 Opryszczki krowiankowate 266
— letnie 265, 266
— pospolite1237 Ortoform 284 Ospa krowia 160
— ochronna przeszczepiona 245
— szczepiona 245 Ospówka uogólniona 245 Ospówki 245 Ostrawka lekarska 286 Ostuda 32, 434
— kobiet ciężarnych 434 Osy 108
Otarcia 45 Owłosienie małe 421
— nadmierne 420
— nadmierne wrodzone 420
— ogólne 421 Owrzodzenie 51
Palce martwe 406
Parafina 75
Pasta 76
Pasty i maści 72
Paznokci bielactwo 432
— strupień woszezynowaty 119
— szponowatość 432
— wrodzony brak 431 Paznokcie 18
Paznokcie nadmiernie duże 43i Paznokieć miseczkowaty 432 Paznokciowego wału zapalenie ropne 432 Paznokciowej płytki zbróżdżenie 432 Pchła piaskowa 113
— psia 107
— szczurza 107 Pchły 107 Pęcherz 42
— podnaskórkowy 42
— podrogowy 42 Pęcherzyca błonicowata 351
— brodawkująca lub bujająca 349
— bujająca 353
— długotrwała 350
— kiłowa noworodków 151
— obrączkowata lub kolista 350
— odosobniona 356
— ostra 349
— ostra noworodków 150
— pełzająca 350 -— pospolita 355
— przewlekła 349
— rozsiana 350
— urazowa dziedziczna 459
— zgrupowana 350
— zluszczająca 349, 352 Pęcherzyk 40
Petocie ^30
Pęknięcia skóry 46
Piegi 32, 464
Pierwiosnek 286
Pilokarpina 87
Plackowate wyłysienie rzekome typu
Brocq5a 391 Plama 27
— naczyniasta 29
— pierścieniowata 28
-— rumieniowa wyniosła 28
— sina 28 Plamica 30
— gośćcowa 333
— krwotoczna 332
— krwotoczna Werlhoffa 333
—- obrączkowata naczyniasta 335
— pchla 107
— piorunująca Henocha 333
— zwykła 332 Plamice 331
— pierwotne 332
— pierwotne zakaźne 333
— wtórne 332
— wtórne zakaźne 332 Plamy barwikowe 30
— barwikowe nabyte 464
— bielacze 31
— błękitne 34, 106
— girlandowate 28
— krwotoczne 30
— mongolskie 32, 404
— piegowate 32, 269, 464
— wybroczynowe 30
— wybroczynowe sinugowate 30
— z nacieczenia 29
Planty z nadmiaru barwika 32
— złogowe 33 Plastry 79 Pleśniak 115 Pleśnie 114, 138 Pluskwa 107
Pocenie się nadmierne nagich 409 Podsiarczyn sodowy 87 Pokrzywka 335
— barwikowa 40, 336, 337
— dziecięca 40
— olbrzymia 339
— przewlekła 336
— trwała z przebarwieniem 336
— wywołana 337, 338 Potnie a 315 Potówka 316, 411 Potu brak 410
Poty barwne 409
— krwawe 409
— miejscowe 408
— nadmierne 408
— ogólne 408
— stóp 408 Półpasiec 240
— grzhietowo-brzuszny 242
— grzbietowo -piersiowy 242
— krwotoczny 56
— objawowy 243
— potyliczno-szyjny 242
— samorodny 243
— szyj no-obojczykowy 242
— szyjno -ramieniowy 242
— twarzy 242
— uogólniony 242
— zgorzelinowy 56
Półpaśca odmiana krwotoczna 241
— pęcherzowa 241
— zgorzelinowa 241 Pręciki maściowe 78 Promienica 138, 139 Promienie graniczne Bncky^go 97
— radu 97
— Roentgena 96, 272 Prosak 467, 478
— klejowaty 397 Prosówka właściwa 411 Przeczosy 46
Przewlekłe owrzodzenie sromu 386 Przyłuszczyca 458 -— blaszkowata 458
— kroplista 458
— liszajowata 458 Pszczoły 108 Ptaszyniec 112 Pyramidon 296
Rad 271, 275
Rak kolczasto-komórkowy 480, 483
— mieszany 484
— płaski 481
— płaski bliznowaciejący 481
— płaski podobny do choroby Pa-Łrefa 482
Bak skóry 480
— skóry właściwy 483
— znamionowy 484
Raka odmiana brodawkowata 484 Raki po dstawno-kom orkowe 480, 481 Rogi skórne 442
— skórne starcze 484 Rogowacenie ciemne skóry 440, 444
— kanalikowate 445
— nadmierne miejscowe 437
— nadmierne ograniczone 437
— nadmierne rozlane 437
— nieprawidłowe 48, 437
— torebki włosowej 442
— uchyłków torebek włosowych 369
— wadliwe 48, 437
Rogowiec dziedziczny dłoni i podeszew 440
— krwawy MibelhJego 262, 477 Ropne zakażenie skóry 145
— zapalenie gruczołów potnych 157
— wału paznokciowego 432 Ropnie mnogie pachy 411 Rozlana otyłość bolesna 476 Rozstępy skóry 56
Rozszczep włosów podłużny 427, 428
— węzłowaty 427 Rozszerzenia naczyniowe 29 Roztocz jęczmieniowy i 12 Roztwory 65
Róża rzekoma 89 Różyca 236 Rtęć 284 Rumieniec gniewu 28
— wstydu 28 Rumień grudkowy 345
— grudkowy po-nadżerkowy 149
— guzowaty 38, 212, 347 ~ lombardzki 88, 264, 270 -— obrączkowaty 345
-— odśrodkowy 216
— pęcherz owo-obrączkowaty 345
— pęcherzyk owo -tęczowaty 345
— pęcherzykowy lub pęcherzowy 345
— płonicowaty złuszczająey powrotny 330
— pokrzywkowy 39, 295
— przelotny 28
— stały 28^
— stłuczynowy 347
— stwardniały Bazina 186, 211, 261
— świetlny 265
-— tęczowaty 345
— toczniowy 54
— trwały 28
— wTielokolisty 345
-— wielopostaciowy wysiękowy Hebry 345
— wysiękowy krwotoczny 345
— z oparzenia 257 Rybia łuska 47, 49, 437 -— lśmąca 438
— wrodzona czyli płodowa 439 Rybiej łuski odmiana wężowa 438
Salicyl 87
Sarkoidy Boecka 222
— głębokie 186
— głębokie typu Dariera-BoiłBsy5ego 213 Sarkoidów Boecka odmiana guzowata 222
— odmiana naciekowa 223 Schorzenia alergiczne 279
— chemiczne skóry 275
— skórne zawodowe 275 Siarka 87
Sinica skóry 29 Siność cieplna 257 -— gałęzista 407
— goleni kobiet młodych 260
— rozlana 29 Siwienie 429
— przedwczesne 429 Siwizna 429
— starcza 429
— wrodzona 429 Skóra jeżowata 438
— kręta ciemienia 469
— marmurkowa 407
— pergaminowa 438
-— pergamin o wata barwikowa 268, 391 —- sprężysta lub przestronna 469
— właściwa 11
— zwietrzała 270 Skórzak 479 Skrobiawiea skóry 397 Słoniowaoina 384
— Arabów 387
— nitkowcowa 384, 387
— swojska 384 Sloniowatość 384
— odbytu 386 Smalec wieprzowy 73 Sole bromowe 296
— jodowe 296
Spryszczenie 57, 301, 302, 313, 372
Srebrzyca 33
Stan wypryskowaty 57, 254
— gąbczasty 41
-— zwyrodnienia balonowa tego 41
Stopa madurska 140
Strup 49
Strapień woszczynowaty 50, 54, 116, 117
— woszczynowaty liszajcowaty 118
— łuszczycowaty 118, 452
— woszczynowaty paznokci 119 Strupy brudźcowe 50
— listeczkowate 51 Stwardnienie obrzękowe skóry 375
— skóry dorosłych 375, 381, 382
— tkanki tłuszczowej podskórnej 381
— tłuszczowe skóry 375 Sumak jadowity 286 Szankier gruźliczy 203 Szpik bydlęcy 73" Szponowatośe paznokcia 432 Środki balsamiczne 295 Światło sztuczne 95
S~wiąd objawowy 399
— samoistny 399
Świąd samoistny miejscowy 401
— samoistny ograniczony "401
— samoistny rozlany 401
— samoistny uogólniony 401
— starczy 402
— sugestywny 400
— wtórny 399
— wywołany 399
— z samozatrucia 400 Świądzik 112 Świerzb 108
— norweski 112 Świerzbiąezka 40, 341
— czasowa 390
— guzkowata Hyde5a 373
— letnia 268
-~ pospolita uogólniona 373 Swierzbiączki Hebry postać ciężka czyli gwałtowna 342
— postać łagodna 342 Świerzbowiee ludzki 108
Tal 88
Tarczki woszczynowe 50, 117
Tasiemiec bąblowcowy 114
— samotny 114
Tkanka łączna, podskórna 12 Tluszczak 475 Tłuszcze mineralne 75
— roślinne 74
— zwierzęce 73 Tor 271, 275
Toczeń brodawkowaty 189
— odmrozinowy 223, 261
— okaleczający 190, 191
— pospolity 178, 186
— pospolity płaski 188
— pospolity przerostowy 188
— pospolity rumieniowaty 189, 216
— pospolity wybujały 188
— rozsiany prosówkowy twarzy 195
— rumieniowaty 49, 213, 453
—- rumieniowaty ostry rozsiany 217
— rumieniowaty podobny do tocznia pospolitego 215
— rumieniowaty krążkowy 215
— wrzodniejący pełzający 189, 194
— żrący 193
Tocznia rumieniowatego tvp mieszkowy 215, 216
— typ naczyniowy 215, 216 Torbiel skórzasta 479 Torbielak potny 478
Tran rybi 74
Traumatycyna 80
Trąd 158, 229
Trądu odmiana guzowata 231
— nerwowa lub znieczulająca 231, 23ć Trądzik 83
— bliznowcowaty 418
— bromowy 85, 296, 417
— chlorowy 418
— chorych charłaezyeh 207, 208
— chorych zołzowych 207, 208
Trądzik dziegciowy 417
— głęboki 415
— jodowy 296, 417
— lękowy 417
— parafinowy 418
— pospolity 414
— ropowiczy 415
— różowaty 83, 403
— skupiony 415
— stwardniały lub guzkowaty 415
— zawodowy 417
— zgorzelinowy albo ospowaty 418 Trichofitydy 127
TuberkuHdy 206 Twardy obrzęk skóry 381 Twardziel 158, 234 Twardzina ograniczona 376, 37S -— ograniczona taśmowata 378
— postępująca 377
— rozlana 376
— skóry 375, 376
— uogólniona 377
Uczulenie 277
— grupowe 279
-—- jednowartośeiowe 279
— wielowartościowe 279 Unerwienie skóry 13
Uogólnione zapalenie złuszczajace skóry
370, 371 Upust krwi 93 Urotropina 88 Usposobienie osobnicze 277 Uszkodzenia skóry chemiczne 295
— pochodzenia roślinnego 286
— pokarmowe 301
— zawodowe 284
Wapń 88 Warstwa, jasna. 10
— komórek kolczastych 9
— ziarnistych 1.0
— z rogowaciałych 10
— podstawowa 9 Wazelina 75 Wazogen 75 Wąglik 89, 158 Wągry 114
Wresz głowowa 103 -— łonowa 106
— odzieżowa 105 Widliszek 108
Wielopostaciowy rumień wysiękowy Hebry 345
Włosów łamliwość 427 -— rozszczep podłużny 427, 428
— węzłowaty 427
— zupełny brak 421 Włosy 15
— obrączkowate 429
— paciorkowate 427
— rdzawe 409 Włókniak 473
473
Włókniak soczewicowaty 474
— twardy 473
Wlókniako-mięsak akóry 486, 487 Woda 66
Woduiczki 41
Woski 75
Wrzodniejąca gruźlica skóry 202
Wrzód 51
— drążący 53, 482
— żrący 53, 482 Wszawica głowy 103 Wyłysienie 42 T
— kiłowe ograniczone 424
— kiłowe rozlane 424
— łojotokowe 422
— nabyte 422
— ograniczone 422, 425
— pierwotne 422
— po chorobach zakaźnych 423
— przedwczesne 423 -— rozlane 422
— rzekome plackowate typu Brocq!a 391
— starcze 422
— urazowe 424
— wtórne 422 Wyprysk 301, 302, 304
— czerwony 309
-—- grudkowaty 305
— ligówkowy 310 -— krostkowy 305
— liszajcowy 305, 309
— Uszajowaty 309, 310
— łojotokowy 310
— łojotokowy obrzeżny 325
— łojotokowy płatkowaty 325
— łojotokowy suchy 310
— łuskowaty 310
— osesków 313
— pasorzytowy 130
-— pęcherzykowy 305, 309
— prawdziwy 303
— sączący 305 -
— strupowaty 305
— suchy 309
—- wyprzeniowy 311
— zawodowy 302, 304 —- zliszajowacony 305
— złuszczający 305 Wypryskowy stan skóry 57, 254 Wyprysku okres pęcherzykowy 308
— okres sączenia 308
— okres rumieniowy 308 Wyprzenia 130, 253, 408
Zajady 149 Zanik skóry 55
— czerwiowaty 393
— plamisty 391
— pstry naczyniasty 390
-— samoistny postępujący 388
— starczy 388, 394 Zanokcica gruźlicza 204 Zapalenie ciągłe skóry kończyn 461
Zapalenie Unijne pęcherzowe skóry 286
— optyszczkowate 357
— opryszezkowate ciężarnych 361
— opryszczkowate skóry chłopców 361
— skóry odsłoneczne 265
— z działania światła 265
— zawodowe 302
— złuszczające uogólnione 328, 330, 364, 370, 371
Zarodniki 114
— przyścienne 115 Zaróbka 65 Zaskórniki 413 Zasypki 70
Zatrucie skóry lękowe 329
— rtęcią 297 Zawiesiny 71
Zbróżdżenie płytki paznokciowej 432 . Ziarna nabłoniaka 252 Ziarnica złośliwa 492, 495 Ziarniniak grzybiasty 492, 496
— grzybiasty doraźny 496, 498
— obrączkowaty 221
Ziarniniaka grzybiastego okres charłactwa 498
— okres guzowaty 497
— okres naciekowy 497
— okres przedguzowy 497
— typ odwrócony 499 Ziarnistość czerwona nosa 411 Zliszajcowacenie 57, 148, 254 Zliszajowacenie 57, 254, 305, 372
— guzkowate 373
— guzkowe 367
— guzowate 373
Zliszajowacenie olbrzymie 373
— pierwotne 373
— przerostowe 373
— wtórne 373 Złoto 88
Złuszczająee zapalenie skóry 311
— skóry noworodków 151 Zmętopka jesienna 112
Zmiany skóry łoj otok owo-wypryskowate
321
Zmiany wypryskowate 301, 110 Znamię 463
— białe 29
— gwiazdkowate 466
— linijne 465
— naczyniowe 29
— naczyniowe płaskie 466
— nerwowe 465
-— owłosione 420
— pasowate 465
— sinoczerwone lub. fiołkowe 466
— układowe 468 Znamiona barwikowe 32, 463
— barwikowe płaskie 464 -— bezbarwne 464
— błękitne 464
— gruczolakowe 466
— miękie 465 —- późne 463
— twarde czyli brodawkowate.465
— włochate 465
— wrodzone 463
— zawodowe 284 Zwęglenie 258 Zwyrodnienie jamiste 41

22A.JPG22B.JPG22C.JPG22D.JPG22E.JPG22F.JPG22G.JPG22H.JPG22I.JPG22J.JPG22K.JPG22L.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.