Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

POLSKIE ORDERY I ODZNACZENIA S. OBERLEITNER

Najnowsza książka Stefana Oberleitnera:


POLSKIE ORDERY ODZNACZENIA

I NIEKTÓRE WYRÓŻNIENIA ZASZCZYTNE 1705-1990

TOM I (wydanie II poprawione i rozszerzone)

Gorąco polecam. W razie pytań proszę do mnie zadzwonić tel. 880500550 lub napisać: asnieg@epf.pl
Książka w całości kolorowa, (24,2cm x 16,5cm) Okładka miękka, wydana na kredowym papierze liczy 303 strony i zawiera:

OD AUTORA 7
ORDERY I ODZNACZENIA POLSKIE W LATACH 1705-1831 9
RYS HISTORYCZNY ORDERÓW I ODZNACZEŃ W ŚWIECIE 9
PROJEKTY ORDERÓW I ODZNACZEŃ POLSKICH 20
ORDER NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 20
ORDER SOBIESKIEGO 22
ORDER ZASŁUGI 23
MEDAL W NAGRODĘ CNOTY I ZDATNOŚCI 23
GWIAZDA WYTRWAŁOŚCI 24
ORDER ŚW. IZYDORA ORACZA 26
ORDERY I ODZNACZENIA Z LAT 1705-1795 i 1807-1831 27
ORDER ORŁA BIAŁEGO 27
ORDER ŚW. STANISŁAWA 34
ORDER VIRTUTI MILITARI 39
MEDALE 47
MEDAL „BENE MERENTIBUS” (DOBRZE ZASŁUŻONYM) 47
MEDAL „VIRTUTI CIVILI” (ZASŁUDZE CYWILNEJ) 47
MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ 48
MEDAL SĘDZIÓW POKOJU 49
MEDAL ZA URATOWANIE GINĄCYCH 50
ORDER MIECHOWSKI 51
ORDER PANIEN KANONICZEK KAPITUŁY MARYWILSKIEJ 53
ORDER KONFEDERATÓW BARSKICH 54
MEDAL „MERENTIBUS” (ZASŁUŻONYM) 55
MEDAL „PRO FIDE, GREGE ET LEGE” (ZA WIARĘ, LUD I PRAWA) 57
MEDAL „PRAEMIANDO INCITAT” (NAGRADZAJĄC ZACHĘCA) 57
MEDAL „DILIGENTI?” (PILNOŚCI) 58
MEDAL „EQUTI DEXTERO” (JEŹDŹCOWI DOSKONAŁEMU) 59
MEDAL „SOLERTI” (ZRĘCZNEMU) 59
MEDAL KOMISJI EDUKACYJNEJ 59
MEDAL „SIGNUM HOC MEMORI PECTORE MUNUS HABE” (W SERCU NA PAMIĄTKĘ DAR TEN ZACHOWAJ) 60
ZNAK HONOROWY ZA DŁUGOLETNIĄ I NIESKAZITELNĄ SŁUŻBĘ 61
MEDAL PAMIĄTKOWY 200 ROCZNICY BITWY POD WIEDNIEM 62
MEDAL TOWARZYSZA BRONI 1863-1864 63
MEDAL PAMIĄTKOWY 100 ROCZNICY POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO 63
MEDAL PAMIĄTKOWY 500 ROCZNICY ZWYCIĘSTWA POD GRUNWALDEM 64
MEDAL PAMIĄTKOWY „W 100-LECIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791R.” 65
KRZYŻ POWSTAŃCZY Z 1863 ROKU 65
MEDAL PAMIĄTKOWY „SPROWADZENIA ZWŁOK ADAMA MICKIEWICZA” 66
ORDERY I ODZNACZENIA POLSKIE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 67
ODZNACZENIA PROJEKTOWANE 67
ORDER „CNOCIE WOJSKOWEJ” 68
ORDER ZASŁUGI ROLNICZEJ 69
MEDAL BENE MERENTIBUS 69
MEDAL ODZYSKANYCH ZIEM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 69
MEDAL WDZIĘCZNOŚCI 70
ORDERY I ODZNACZENIA 71
ORDER ORŁA BIAŁEGO 71
ORDER WOJENNY VIRTUTI MILITARI 75
ORDER ODRODZENIA POLSKI 82
KRZYŻ WALECZNYCH 88
KRZYŻ I MEDAL OCHOTNICZY ZA WOJNĘ 90
KRZYŻ I MEDAL NIEPODLEGŁOŚCI 91
KRZYŻ ZASŁUGI 95
KRZYŻ ZASŁUGI „ZA DZIELNOŚĆ” 99
KRZYŻ ZASŁUGI WOJSK LITWY ŚRODKOWEJ 101
KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI 103
KRZYŻ ŻOŁNIERZY POLSKICH Z AMERYKI 104
MEDAL PAMIĄTKOWY ZA WOJNĘ 1918-1921 105
WAWRZYN AKADEMICKI 106
MEDAL ZA RATOWANIE GINĄCYCH 107
MEDAL DZIESIĘCIOLECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI 108
MEDAL 3-GO MAJA 109
MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 109
ODZNAKI 111
ODZNAKA HONOROWA „ZA OFIARNĄ PRACĘ” 111
ODZNAKA STRZELECKA 111
PAŃSTWOWA ODZNAKA SPORTOWA (POS) 112
ODZNAKA ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ W PRZEMYŚLE GÓRNICZYM 113
ODZNAKI I OZNAKI PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO 114
ODZNAKA KOMENDANCKA 115
ODZNAKA INSTRUKTORSKA 115
ODZNAKA UKOŃCZENIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA PW 115
OZNAKA (EMBLEMAT) PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO LEŚNIKÓW 117
OZNAKA (EMBLEMAT) KOLEJOWEGO PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO 117
OZNAKA (EMBLEMAT) PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO POCZTOWCÓW 117
OZNAKA (EMBLEMAT) PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO MOTOROWEGO 117
OZNAKA (EMBLEMAT) PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO ROLNIKÓW 117
ODZNAKI HONOROWE I PAMIĄTKOWE 118
ODZNAKI HONOROWE I PAMIĄTKOWE FORMACJI WOJSKOWYCH Z CZASÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1914-1918 119
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ LEGIONOWY” 119
ODZNAKA I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH „ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ” 120
ODZNAKA II BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH 121
ODZNAKA III BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH 121
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ” 122
„AMARANTOWA WSTĄŻECZKA” 122
ODZNAKA PAMIĄTKOWA I KORPUSU POLSKIEGO 123
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „DLA INTERNOWANYCH WOJSKOWYCH Z II BRYGADY W OBOZACH JENIECKICH NA WĘGRZECH” 124
ODZNAKI HONOROWE I PAMIĄTKOWE ZWIĄZANE Z OBRONĄ LWOWA W OKRESIE OD 1 DO 22 LISTOPADA 1918R. 125
KRZYŻ OBRONY LWOWA 126
ODZNAKA HONOROWA „ORLĘTA” 127
KRZYŻ PIERWSZEJ ZAŁOGI SZKOŁY SIENKIEWICZA 128
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 1-GO ODCINKA OBRONY LWOWA 129
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 2-GO ODCINKA OBRONY LWOWA 130
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 3-GO ODCINKA OBRONY LWOWA 130
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 4-GO ODCINKA OBRONY LWOWA 131
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 5-GO ODCINKA OBRONY LWOWA 132
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 6 KOMPANII 2 PUŁKU PIECHOTY SCHRAMA 133
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 1 ZAŁOGI LEWANDÓWKI 133
KRZYŻ PAMIĄTKOWY 1 ZAŁOGI LEWANDÓWKI 134
ODZNAKA PAMIĄTKOWA ODDZIAŁU KONNEGO „WILKI” OBRONY LWOWA 134
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ SOKOŁA LWOWSKIEGO” 135
ODZNACZENIE ZASZCZYTNE ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” 135
ODZNAKA PAMIĄTKOWA MILICJI OBYWATELSKIEJ M. LWOWA 136
 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA 1-GO LWOWSKIEGO BAONU OCHOTNICZEJ LEGII KOBIET 136
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ II KOMPANII STARCKA” 137
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ MIEJSKIEJ STRAŻY
OBYWATELSKIEJ - ZA ZASŁUGI” 138
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „ZASŁUŻONEMU MIEJSKIEJ STRAŻY OBYWATELSKIEJ LWOWA” 138
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „GWIAZDA PRZEMYŚLA” 139
KRZYŻ PAMIĄTKOWY III MARSZU ZWIĄZKU STRZELECKIEGO WE LWOWIE NA TRASIE ZADWÓRZE - LWÓW W DNIU 19 MAJA 1929R. 140
ODZNAKA PAMIĄTKOWA VI BATALIONU SZTURMOWEGO 140
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ ZADWÓRZA” 141
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „WYBUCH AMUNICJI” 142
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ OBROŃCÓW WĘZŁA ZAGÓRSKIEGO” 143
ODZNAKI HONOROWE I PAMIĄTKOWE ZWIĄZANE Z ARMIĄ POLSKĄ WE FRANCJI, TZW. ARMIĄ GEN. J. HALLERA 144
„BIAŁO-AMARANTOWA WSTĄŻECZKA” 144
ODZNAKA „MIECZE HALLEROWSKIE” 145
MEDAL PAMIĄTKOWY ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI Z 1919R. 146
MEDAL PAMIĄTKOWY WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE W 10 ROCZNICĘ REKRUTACJI 146
KRZYŻ PAMIĄTKOWY XV-LECIA ORGANIZACJI CZYNU ZBROJNEGO WYCHODŹTWA POLSKIEGO W AMERYCE 147
MEDAL PAMIĄTKOWY WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE Z 1932R. 148
MEDAL PAMIĄTKOWY BYŁEJ ARMII GEN. J. HALLERA Z 1932R. 148
MEDAL PAMIĄTKOWY I POLSKIEGO KORPUSU WETERANÓW WOJSKOWYCH IM. GEN. J. HALLERA W PODGÓRZU 149
MEDAL PAMIĄTKOWY GEN. J. HALLERA 149
MEDAL PAMIĄTKOWY SWAP „PAMIĄTKA WYCIECZKI DO POLSKI” - 1927R. 150
ODZNAKA OFICERSKA „ORZEŁ W ROMBIE” 150
ODZNAKA PAMIĄTKOWA BAJOŃCZYKÓW 151
ODZNAKA PAMIĄTKOWA ORGANIZACJI WOJSK POMORZA 151
ODZNAKA HONOROWA „FRONTU POMORSKIEGO” 152
ODZNAKA HONOROWA „KRZYŻ PÓŁNOCY” (MURMAŃCZYKÓW) 153
ODZNAKI UPAMIĘTNIAJĄCE DZIAŁANIA POWSTAŃCÓW 154
WIELKOPOLSKICH Z 1918/1919R. 154
PAMIĄTKOWY KRZYŻ „ZA WALECZNOŚĆ” 154
PAMIĄTKOWY KRZYŻ „ZASŁUDZE OBYWATELSKIEJ” 154
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „POWSTAŃCA BRONI” ZTPiW 156
ODZNAKA PAMIĄTKOWA ZWIĄZKU TOWARZYSTW POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW NA TERENIE DOWÓDZTWA OKRĘGU KORPUSU VII 158
KRZYŻ „ZA ZASŁUGĘ” ZWIĄZKU TOWARZYSTW POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW 159
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „WIELKOPOLSKA MATKOM POLEGŁYCH” 159
KRZYŻ NA WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI W POWSTANIU WLKP. 1918/19 (PROJEKT) 160
ODZNAKI REGIONALNE (LOKALNE) TOWARZYSTWA POWSTAŃCÓW I WOJAKÓW 160
ODZNAKA TPiW ODDZIAŁ INOWROCŁAW 161
ODZNAKA TPiW ODDZIAŁ MIEJSKI NOWE MIASTO N/WARTĄ 161
ODZNAKA SPORTOWA TPiW W CHEŁMNIE 161
ODZNAKA SPORTOWA TPiW W STĘSZEWIE 161
ODZNAKI PAMIĄTKOWE ZA UDZIAŁ W POWSTANIACH ŚLĄSKICH 162
ODZNAKA HONOROWA „GWIAZDA GÓRNOŚLĄSKA” 162
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI” 163
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „KRZYŻ ZA GÓRNY ŚLĄSK” 164
ODZNAKA NARODOWEGO ZWIĄZKU POWSTAŃCÓW I BYŁYCH ŻOŁNIERZY 166
HONOROWY KRZYŻ PLEBISCYTOWY 166
ŚLĄSKI POWSTAŃCZY KRZYŻ SAMARYTAŃSKI 167
ODZNAKA PAMIĄTKOWA „O ŚLĄSK” 168
KRZYŻ WALECZNOŚCI DO ŚLĄSKIEJ GWIAZDY WOLNOŚCI 168
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 2. BATERII ARTYLERII WOJSK POWSTAŃCZYCH 1921 169
KRZYŻ I MEDAL „ZA OBRONĘ ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO” 170
INNE ODZNAKI HONOROWE I PAMIĄTKOWE 172
ODZNAKA HONOROWA „KRZYŻ BYŁYCH WIĘŹNIÓW IDEOWYCH Z LAT 1870-1919” 172
ODZNAKA PAMIĄTKOWA WIĘŹNIÓW IDEOWYCH 172
KRZYŻ 70-LECIA POWSTANIA STYCZNIOWEGO 173
ODZNAKA PAMIĄTKOWA I LEGIONU PUŁAWSKIEGO 174
KRZYŻ WOŁYNIA 176
KRZYŻ OCHOTNICZY ARMII OCHOTNICZEJ 177
KRZYŻ OCHOTNIKÓW ARTYLERII 1920R. 178
KRZYŻ WYZWOLENIA ZWIĄZKU UCZESTNIKÓW OSWOBODZENIA KRAKOWA 178
MEDAL PAMIĄTKOWY „NA PAMIĄTKĘ OSWOBODZENIA KRAKOWA OD ZABORCÓW” 179
ODZNAKA HONOROWA „ZA WYBITNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA POLU RATOWNICTWA MIENIA POLSKIEGO, ZABYTKÓW I DZWONÓW NA TERYTORIUM BYŁEGO CESARSTWA ROSYJSKIEGO W LATACH 1915-1920” 180
ODZNAKA „KRZYŻ WALECZNOŚCI ARMII OCHOTNICZEJ GEN. BUŁAK-BAŁACHOWICZA” 180
GWIAZDA „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ 182
ODZNAKA DYWIZJI PODLASKIEJ „ZA MĘSTWO” 182
ODZNAKA „KRZYŻ ZA MĘSTWO I ODWAGĘ” 206 PUŁKU PIECHOTY ARMII OCHOTNICZEJ 183
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 236 PUŁKU PIECHOTY ARMII OCHOTNICZEJ 184
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 240 PUŁKU PIECHOTY ARMII OCHOTNICZEJ 184
ODZNAKA PAMIĄTKOWA BYŁEJ WOJSKOWEJ STRAŻY KOLEJOWEJ 185
ODZNAKI HONOROWE I PAMIĄTKOWE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 186
LIGA OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWGAZOWEJ 187
ODZNAKA HONOROWA L.O.P.P. 187
MEDAL NAGRODOWY L.O.P.P. „MARSZ W MASKACH P-GAZ.” 188
POLSKI CZERWONY KRZYŻ 189
ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI 189
ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CZERWONEGO KRZYŻA 190
ODZNAKA HONOROWA PCK „MEDAL ZA ZASŁUGĘ” 191
ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA WZ. Z 1927R. 192
ODZNAKA HONOROWA PCK WZ. Z 1929R. 192
ODZNAKA HONOROWA PCK WZ. Z 1937R. 193
ZWIĄZEK STRAŻY POŻARNYCH RP 195
ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU 195
SREBRNY MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ, NIESKAZITELNĄ SŁUŻBĘ” 196
ZŁOTY MEDAL „ZA RATOWANIE GINĄCYCH” 197
SREBRNY MEDAL „ZA DZIELNOŚĆ I ODWAGĘ W SŁUŻBIE STRAŻACKIEJ” 197
ZŁOTY KRZYŻ „ZA RATOWANIE GINĄCYCH” 198
SREBRNY KRZYŻ ZA DZIELNOŚĆ I ODWAGĘ 198
MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” 199
MEDAL STRAŻACKI X-LECIA ODRODZENIA POLSKI „SAMI SOBIE” 200
ZNAK „ZA WYSŁUGĘ LAT” 200
MEDAL JUBILEUSZOWY X-LECIA ZWIĄZKU POLSKICH STRAŻY POŻARNYCH W CZECHOSŁOWACJI 1921-1931 202
ODZNAKA PAMIĄTKOWA I ZJAZDU STRAŻY POŻARNYCH RP W WARSZAWIE 8-9 IX 1921 202

MEDAL PAMIĄTKOWY 55-LECIA MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH 203
MEDAL STRAŻACKI „ZA GORLIWĄ SŁUŻBĘ” 203
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI 204
HONOROWY ŻETON ZASŁUGI „ZŁOM” 204
MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ 205
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 207
ODZNAKA „ZA ZASŁUGĘ” 207
ODZNAKA „WDZIĘCZNOŚCI” 208
ODZNAKA „ZA URATOWANIE ŻYCIA” 210
ODZNAKA „ORŁA HARCERSKIEGO” 211
HONOROWY KRZYŻ HARCERZY Z CZASÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 212
ODZNAKA HONOROWA 3. PŁOCKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ IM. JANA KILIŃSKIEGO W PŁOCKU 213
INNE ORGANIZACJE 214
MEDAL „POLEGŁYM CZEŚĆ” 214
MEDAL HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 214
MEDAL PAMIĄTKOWY XV-LECIA ODZYSKANIA MORZA 215
KRZYŻ PAMIĄTKOWY 25-LECIA ZJEDNOCZENIA ZAWODOWEGO POLSKIEGO 216
MEDAL PAMIĄTKOWY 25-LECIA SOKOŁA POLSKIEGO NA ŚLĄSKU 217
MEDAL PAMIĄTKOWY OD PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 217
MEDAL PAMIĄTKOWY 900-LECIA KORONACJI BOLESŁAWA CHROBREGO 218
MEDAL PAMIĄTKOWY 900 ROCZNICY KORONACJI BOLESŁAWA CHROBREGO 219
ORDERY, ODZNACZENIA I ODZNAKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ (NA EMIGRACJI) W LATACH 1939-1989 220
ORDER ORŁA BIAŁEGO 221
ORDER WOJENNY VIITUTI MILITARI 225
ORDER ODRODZENIA POLSKI 232
KRZYŻ I MEDAL NIEPODLEGŁOŚCI 236
KRZYŻ WALECZNYCH 238
PROJEKTY MORSKIEGO I LOTNICZEGO KRZYŻA WALECZNYCH 242
KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI 243
KRZYŻ ZASŁUGI 245
MEDAL WOJSKA ZA WOJNĘ 1939-1945 247
MEDAL LOTNICZY ZA WOJNĘ 1939-1945 248
MEDAL MORSKI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 250
MEDAL MORSKI POLSKIEJ MARYNARKI HANDLOWEJ 251
KRZYŻ ARMII KRAJOWEJ 252
KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO 253
KRZYŻ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 255
KRZYŻ I MEDAL ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 255
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI „LEGIA HONOROWA” ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO W AMERYCE 257
MEDAL 50-LECIA Z.P.N. „CZEŚĆ ZASŁUDZE” 257
KRZYŻ KOMBATANCKI SPK 258
KRZYŻ ZASŁUGI SPK W WIELKIEJ BRYTANII 258
KRZYŻ ZASŁUGI SPK W AUSTRALII 259
KRZYŻ ZASŁUGI SPK W KANADZIE 259
MEDAL PAMIĄTKOWY 50-LECIA SPK W KANADZIE 260
KRZYŻ POLSKI WALCZĄCEJ SPK W STANACH ZJEDNOCZONYCH 261
MEDAL PAMIĄTKOWY 25-LECIA SPK 261
KRZYŻ ZASŁUGI Z.U.P.R.O. WE FRANCJI 262
MEDAL POLSKIEGO RUCHU OPORU WE FRANCJI 264
MEDAL WDZIĘCZNOŚCI ARMII POLSKIEJ i RUCHU OPORU WE FRANCJI 265
KRZYŻ PAMIĄTKOWY 55 ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO 267
MEDAL PAMIĄTKOWY 100 ROCZNICY URODZIN GEN. W. E. SIKORSKIEGO 268
MEDAL PAMIĄTKOWY EUROPY 268
KRZYŻ 1 DYWIZJI PANCERNEJ 269
KRZYŻ PAMIĄTKOWY 3 DYWIZJI STRZELCÓW KARPACKICH 270
KRZYŻ PAMIĄTKOWY 5 KRESOWEJ DYWIZJI PIECHOTY 271
KRZYŻ PAMIĄTKOWY 20 DYWIZJI PIECHOTY 272
MEDAL PAMIĄTKOWY 30-LECIA WALK 1 DGRENADIERÓW WE FRANCJI 272
MEDAL PAMIĄTKOWY 2 DYWIZJI STRZELCÓW PIESZYCH 273
KRZYŻ WETERANA ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY O/NIEMCY 274
MEDAL PAMIĄTKOWY XV-LECIA ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY W RFN 275
MEDAL PAMIĄTKOWY 1 SAMODZIELNEJ BRYGADY SPADOCHRONOWEJ 276
MEDAL PAMIĄTKOWY 25-LECIA BITWY POD MONTE CASSINO 277
MEDAL PAMIĄTKOWY WOJSK POLSKICH WE WŁOSZECH 278
MEDAL PAMIĄTKOWY PSZ NA ZACHODZIE „KARPATCZYKÓW” 278
MEDAL PAMIĄTKOWY PUŁKU UŁANÓW KARPACKICH 279
MEDAL ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY KRESOWYCH W NIEMCZECH ZACHODNICH BYŁYCH ŻOŁNIERZY 1 ARMII FRANCUSKIEJ „REN i DUNAJ” 280
KRZYŻ „BURZA” ARMII KRAJOWEJ 281
ODZNAKA PAMIĄTKOWA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO 34 PUŁKU PIECHOTY „ZENONA” ARMII KRAJOWEJ 282
MEDAL PAMIĄTKOWY VIII ZGRUPOWANIA AK „KRYBAR” 283
MEDAL PAMIĄTKOWY VIII ZGRUPOWANIA AK „KRYBAR” 284
MEDAL PAMIĄTKOWY „POKONANI-NIEZWYCIĘŻENI 1939-1945” 284
ODZNAKA „KRZYŻ Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO” 285
KRZYŻ 50-LECIA CZYNU ZBROJNEGO SWAP W USA/KANADZIE 286
MEDAL 50-LECIA STOWARZYSZENIA WETERANÓW ARMII POLSKIEJ W AMERYCE 287
MEDAL PAMIĄTKOWY SWAP W AMERYCE W 80 ROCZNICĘ REKRUTACJI DO ARMII POLSKIEJ WE FRANCJI 287
MEDAL SKARBU NARODOWEGO 288
KRZYŻ BISKUPA POLOWEGO WOJSK POLSKICH NA ZACHODZIE 289
MEDAL ZASŁUGI DELEGATA PRYMASA POLSKI NA EMIGRACJI 290
MEDAL ZA ZASŁUGI POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI 290
MEDAL PAMIĄTKOWY TYSIĄCLECIA POLSKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 291
POLSKI KRZYŻ JEROZOLIMSKI 291
KRZYŻ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA DLA ZASŁUŻONYCH 292
MEDAL POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA „ZA ZASŁUGI” W NIEMCZECH 292
MEDAL POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA „ZA ZASŁUGI” WE WŁOSZECH 293
KRZYŻ POLSKIEJ LIGI MORSKIEJ W AMERYCE 293
KRZYŻ ZASŁUGI SOKOLSTWA POLSKIEGO W AMERYCE 293
MEDAL ZASŁUGI ZWIĄZKU SOKOLSTWA POLSKIEGO W AMERYCE 294
KRZYŻ LEGII HONOROWEJ ZWIĄZKU SOKOŁÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII 295
MEDAL SOKOŁA POLSKIEGO W WIELKIEJ BRYTANII 296
KRZYŻ „ZA ZASŁUGI” ZWIĄZKU SOKOŁA POLSKIEGO WE FRANCJI 296
KRZYŻ „LEGIA HONOROWA” ZWIĄZKU SOKOŁÓW POLSKICH WE FRANCJI 297
ZNAK SPADOCHRONOWY I BOJOWY ZNAK SPADOCHRONOWY 297
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 2 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACH. 299
ŻETONY PAMIĄTKOWE BITWY POD ARNHEM-DRIEL 299
ŻETON PAMIĄTKOWY W 30-LECIE WYZWOLENIA AXEL 300
ŻETON PAMIĄTKOWY 100 ROCZNICY URODZIN GEN. GUISANA 300
MEDAL POLSKO-AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO „MEDICUS” 301
JENIECKA ODZNAKA TĘŻYZNY (JOT) 301
HARCERSKIE ODZNAKI HONOROWE UPAMIĘTNIAJĄCE DZIAŁANIA KONSPIRACYJNE W GDYNI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939-1945 302
ODZNAKA HONOROWA „ZŁOTY KRZYŻ HARCERSKI Z MIECZAMI” 302
ODZNAKA HONOROWA „HARCERSKI KONSPIRACYJNY KRZYŻ ZŁOTY Z GWIAZDĄ” 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.