Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

POMIARY DEFORMACJI NA TERENACH GÓRNICZYCH Spis!


extra_towar_a.gif

Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

galeria.gif

jarrrrex@wp.pl

Tel. dom. : (32) 230 94 68

Tel. kom. : 501 155 886

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44- 100 Gliwice
NIP 631-120-16-95

TELEFONY
(032) 230 94 68
792 155 886
501 155 886

Za pobraniem

Wpłata na konto

ING BANK ŚLĄSKI

52105012851000002326786247

mBank

34114020040000310256548697

opis.gif

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

 

POMIARY DEFORMACJI NA TERENACH GÓRNICZYCH

STANISŁAW SZPETKOWSKI

WYDAWNICTWO ŚLĄSK
KATOWICE 1978

Nakład 1620 egzemplarzy

Waga 450gram
Wymiary 21,5x 15cm.
276stron
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa twarda + obwoluta
Drobne podniszczenia i przybrudzenia obwoluty

Książka zawiera ogólne wiadomości o oddziaływaniu eksploatacji górniczej na górotwór, powierzchnię i obiekty na niej się. znajdujące jak również ogólne zasady wyznaczania deformacji wywołanych eksploatacją górniczą. Szczegółowo przedstawiono problematykę projektowania pomiarów, omówiono rodzaje i lokalizację sieci obserwacyjnych, aparaturę i metody wykonywania pomiarów deformacji na powierzchni, w górotworze oraz w obiektach na powierzchni; uwzględniono nie tylko metody pomiarowe geodezyjne, lecz fotogrametryczne oraz tensometrycz-ne. Podano również zasady opracowania dokumentacji wyników pomiarów deformacji oraz sposoby ich interpretacji.
Książka przeznaczona jest dla ogółu techników i inżynierów zajmujących się ochroną powierzchni przed szkodami górniczymi.

SPIS TREŚĆ!
Przedmowa 
1. Wprowadzenie 
1.1. Wiadomości   ogólne   o   oddziaływaniu   eksploatacji   górniczej
na    powierzchnię :     .     .
1.2. Zakres i przedmiot pomiarów deformacji na terenach eksplo
atacji górniczej - 
Literatura 
2. Wyznaczanie   deformacji   wywołanych   eksploatacją   górniczą
2.1. Uwagi ogólne o mierzeniu i wyznaczaniu deformacji .
2.2. Wyznaczanie przemieszczeń, nachyleń, krzywizn i odkształceń

2.2.1. Wyznaczanie    przemieszczeń 
2.2.2. Wyznaczanie nachyleń, krzywizn i odkształceń 
2.3. Ogólna charakterystyka błędów pomiarów  geodezyjnych  dla
wyznaczania   deformacji 
2.3.1. Błędy  pomiarów  przemieszczeń  pionowych  (wysokościowych)
2.3.2. Błędy pomiarów przemieszczeń poziomych 
2.3.3. Błędy wyznaczania nachyleń, krzywizn i odkształceń .
Literatura 
3. Ogólne zasady projektowania obserwacji na terenach górniczych
3.1. Cel  obserwacji i uwagi o ich  projektowaniu  .....
3.2. Prognozowanie przemieszczeń i deformacji 
3.3. Lokalizacja punktów stałych i kontrolowanych na powierzchni
3.4. Kontrola   stałości   punktów 

3.4.1. Kontrolne  pomiary  stałości  punktów  osnowy  wysokościowej
3.4.2. Kontrolne pomiary stałości punktów osnowy sytuacyjnej .

3.5. Wykorzystanie do pomiarów na powierzchni punktów stałych
w wyrobiskach podziemnych 
3.6. Częstotliwość wykonywania pomiarów deformacji ....
Literatura 
4. Pomiary   deformacji   terenu 
4.1. Zakładanie   osnów   obserwacyjnych 
4.2. Geodezyjne metody pomiaru przemieszczeń punktów obserwa
cyjnych (kontrolowanych) 

4.2.1. Pomiary   przemieszczeń   pionowych   (obniżeń) 
4.2.2. Pomiary przemieszczeń poziomych (przesunięć) 

4.2.2.1. Pomiary przesunięć  podłużnych 
4.2.2.2. Pomiary   przesunięć   poprzecznych 
4.2.2.3. Wyznaczanie przesunięć w płaszczyźnie poziomej  ....
4.2.3. Pomiary deformacji w kopalniach odkrywkowych ...
4.3. Fotogrametryczne pomiary deformacji powierzchni
4.4. Tensometryczne pomiary na terenach górniczych  ...
4.4.1. Odkształcenie.   Stan   odkształcenia 
4.4.2. Wyznaczanie współrzędnych tensora odkształcenia ....
4.4.3. Rodzaje tensometrów i ich zastosowanie 
4.5. Opracowanie dokumentacji z pomiarów deformacji terenu .
4.5.1. Uwagi metodyczne 
4.5.2. Części   składowe   dokumentacji 
Literatura 
5. Pomiary deformacji obiektów na powierzchni 
5.1. Przedmiot i zakres pomiarów deformacji obiektów ....
5.2. Charakterystyka uszkodzeń obiektów i profilaktyka budowlana
5.3. Projektowanie pomiarów deformacji obiektów .     .     .     .     .

5.3.1. Zagadnienia ogólne 
5.3.2. Rozmieszczenie punktów i osnowy pomiarowej 
5.3.3. Częstotliwość   prowadzenia   obserwacji 
5.4. Pomiary    deformacji    pojedynczych    obiektów    budowlanych
i    przemysłowych 
5.4.1. Pomiary obniżeń  punktów budowli 
5.4.2. Pomiary   przemieszczeń   poziomych 

5.4.2.1. Sposób linii prostej 
5.4.2.2. Sposób ciągów poligonowych 
5.4.2.3. Bezpośrednie pomiary długości boków na obiekcie ....
5.4.2.4. Sposób    wcięć 
5:4.2.5. Sposób pomiarów azymutów 
5.4.2.6. Sposób fotogrametryczny  '.. 
5.4.3. Pomiary  deformacji  nieciągłych  w  obiektach 
5.4.4. Pomiary  wychyleń  pojedynczych  obiektów i  urządzeń  prze
mysłowych     
5.4.4.1. Odpionowanie punktu pionem mechanicznym i optycznym .
5A4.2. Odpionowanie punktu za pomocą teodolitu 
5.4.4.3. Pomiar wychyleń za pomocą wcięć w przód 
5.4.4.4. Pomiar wychyleń za pomocą niwelacji 
'5.4.4.5. Pomiar wychyleń za pomocą pochyłomierzy 
5.4.5     Zautomatyzowane   urządzenia   pomiarowe 
5.5. Pomiary deformacji terenów zabudowanych i przemysłowych,
linii komunikacyjnych  i cieków wodnych 
5.5.1. Uwagi   o   prowadzeniu   obserwacji   terenów   zabudowanych
i przemysłowych 
5.5.2. Pomiary deformacji specjalnych urządzeń komunalnych i inży
nierskich        
5.6. Opracowanie dokumentacji  wyników  pomiarów  obiektów  na
terenach górniczych 
Literatura 
6. Pomiary deformacji górotworu i wyrobisk górniczych .
6.1. Przedmiot i zakres pomiarów w wyrobiskach górniczych .
6.2. Punkty nawiązania i osnowy pomiarowe 
6.3. Prognozowanie deformacji wyrobisk górniczych 
6.4. Pomiary deformacji w wyrobiskach pionowych 
6:4.1. Pomiary   przemieszczeń   pionowych  w   szybie 
6.4.2. Wyznaczanie odkształceń pionowych w szybie 
6.4.3. Pomiary przemieszczeń poziomych (przesunięć) w szybie .
6:5. Pomiary deformacji górotworu w otworach wiertniczych z po
wierzchni       
6.6. Pomiary deformacji w wyrobiskach chodnikowych ....
6.7. Pomiary   deformacji   w   wyrobiskach   wybierkowych .
•   •• Literatura

Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"

 

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

belka.gif jaromir1507 GALERIA  SuperSprzedawcy Zapraszam na moje aukcje belka.gif

Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka ekonomiczna 4,60zł.

Przesyłka priorytetowa 5,40zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 9,50zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 11,50zł.


@AuctionCreator jaromir1507

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.