Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

poradnik OCHRONY ROŚLIN

intro.jpg ANTYKWARIAT NAUKOWY

www.antykwariat.gdansk.pl


LISTA
WSZYSTKICH
AUKCJIpoleca  

                     

TREŚĆ

Wstęp

CZĘŚĆ OGÓLNA

Ogólne wiadomości o chorobach i szkodnikach roślin ...... 9

Choroby roślin ............... 9

Szkodniki roślin ................ 12

Metody zwalczania chorób i szkodników roślin ....... 17

Metody agrotechniczno-higieniczne .......... 17

Metody hodowlane ............... 22

Metody biologiczne .............. 23

Metody mechaniczne ............. 24

Metody fizyczne ................. 28

Metody chemiczne .............. 31

Środki owadobójcze 34; Przegląd preparatów owadobójczych 35; Środki do zwalczania przędziorków 43; Środki do odkażania pomieszczeń 43; Środki do zwalczania gryzoni 44; Środki grzybobójcze 45; Antybiotyki 48; Środki do jednoczesnego zwalczania chorób i szkodników 48; Środki do zaprawiania nasion 49; Środki do gazowania 54; Środki do zwalczania chwastów 56; Zapobieganie wypadkom przy stosowaniu środków ochrony roślin 58. Aparaty do opryskiwania i opylania .......... 58

Opryskiwacze 58; Opyłącze 63; Zasady opryskiwania i opylania oraz konserwacji aparatów 66; Usterki w pracy opryskiwaczy i sposoby ich usuwania 67; Usterki w pracy opylaczy i sposoby ich usuwania 71.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Choroby i szkodniki występujące na różnych roślinach .... 73

Zgorzel siewek 73; Szara pleśń 74; Zgnilizna twardzikowa 75; Kanianka pospolita 76; Węgorek niszczyk 77; Kroeionóg krwa-woplam 78; Skoczogonki 78; Turkuć podjadek 79; Drutowce 80; Chrabąszcz majowy 81; Rolnica zbożówka 82; Błyszczka jarzy-nówka 84; Omacnica prosowianka 84; Koziułki i lenie 86; Pomrowik polny 86; Gryzonie polne 87.

Rozpoznawanie chorób roślin zbożowych i traw ....... 89

Rozpoznawanie szkodników roślin zbożowych ....... 94

Choroby i szkodniki roślin zbożowych i traw ....... 96

Bakteryjne więdnięcie kukurydzy 96; Rdza źdźbłowa 96; Rdza brunatna pszenicy 97; Rdza żółta 97, Rdza koronowa owsa 98; Rdza brunatna żyta 99; Śnieć cuchnąca pszenicy 101; Śnieć karłowa 101; Głownia źdźbłowa żyta 102; Głownia zwarta jęczmienia 102; Głownia pyłkowa owsa 103; Głownia zwarta owsa 103; Głownia prosa 104; Głownia pyłkowa pszenicy i jęczmienia 104; Głownia kukurydzy 105; Głownia rajgrasu wyniosłego 106; Głownia kupkówki 106; Fuzariozy zbóż 106; Pod-suszka, czyli zgorzel podstawy źdźbła 108; Mączniak zbóż i traw 109; Pasiastość liści jęczmienia 110; Sporysz 110; Parch liściowy traw 111; Skoczek sześciorek 112; Łokaś garbatek 112; Pryszczarek heski 114; Płoniarka zbożówka 115; Niezmiarka paskowana 116; Żdzieblarz pszeniczny 117.

Rozpoznawanie szkodników ziarna i jego produktów . . . . . 118

Szkodniki ziarna i produktów z ziarna . . . . . . . . . 119

Wołek zbożowy 119; Mącznik młynarek 121; Rozkruszek mączny 121; Mklik mączny 122; Mól ziarnik 123.

Rozpoznawanie chorób roślin motylkowych ........ 124

Rozpoznawanie szkodników roślin motylkowych ...... 127

Choroby i szkodniki roślin motylkowych . . . . . . . . . 129

Choroby i szkodniki koniczyny .......... 129

Rak koniczynowy 129; Antraknoza koniczyny 130; Ka-nianki 131; Pędruś koniozynowiec 132.

Choroby i szkodniki lucerny ........... 133

Bakteryjna zgorzel łodyg lucerny 133; Mączniak rzekomy lucerny 133; Zaraza kustrzebkowa 134; Ozdobnik lucernowiec 134; Owełnica lucernianka 135; Opuchlak lucernowiec 135; Zioło-mirek zmienny 136; Pryszczarek listkowy 137; Paciorńica lucernianka 138.

Choroby seradeli .............. 138

Zgorzel łodygowa seradeli 138.

Choroby łubinu ............... 139

Brunatnienie łubinu 139; Wąskolistność łubinu żółtego 140; Więdnięcie łubinu 141; Plamistość łodyg łubinu 141; Brunatna plamistość łubinu 142.

Choroby i szkodniki grochu ........... 143

Mączniak właściwy grochu 143; Rdza grochu 143; Plamistość grochu 145; Wciornastek grochowiec 145; Mszyca grocho-wianka 146; Strąkowiec grochowy i inne 147; Oprzędzik prę-gowany 148; Pachówka strąkóweczka 149.

Choroby i szkodniki fasoli .:.......... 150

Zwykła mozaika fasoli 150; Bakterioza obwódkowa fasoli 151; Antraknoza fasoli 152; Rdza fasoli 153; Strąkowiec fasolowy 154.

Rozpoznawanie chorób roślin przemysłowych . . . . . . . 155

Rozpoznawanie szkodników roślin przemysłowych ...... 158

Choroby i szkodniki roślin przemysłowych ........ 160

Choroby i szkodniki rzepaku i rzepiku . . ." . . . . . 160 Czerń rzepakowa 160; Słodyszek rzepakowiec 160; Pchełka rzepakowa 161; Pchełki kapuściane 162; Chowacz galasówek 163;

Chowacz podobnik 164; Chowacz czterozębny 165; Gnatarz rze-

pakowiec 166. Choroby i szkodniki lnu ............ 167

Antraknoza lnu 167; Pasmo lnu 168; Więdnięcie lnu 169; Łamliwość łodyg lnu 169; Rdza lnu 170; Kanianka Inowa 171;

Wciornastek Inowy 171; Pchełki lniane 172. Choroby i szkodniki maku ............ 173

Bakteryjna zgorzel maku 173; Mączniak rzekomy maku 173;

Sucha zgnilizna maku 174; Tuszel makowiec 175; Chowacz

makowiec 175. Choroby słonecznika ............. 176

Zgnilizna twardzikowa 176. Choroby i szkodniki tytoniu ........... 177

Choroby wirusowe tytoniu 177; Brunatna bakterioza liści 179;

Czarna zgnilizna tytoniu 180; Zaraza, gałęzista 181; Szkodniki

tytoniu 182. Choroby i szkodniki chmielu . . . . . . . . . . . 182

Kędzierzawka 182; Mączniak rzekomy chmielu 183; Mączniak

właściwy chmielu 183; Przędziorek chmielowiec 184; Mszyca

chmielowa 185; Pchełka chmielowa 186.

Rozpoznawanie chorób roślin okopowych ........ 187

Rozpoznawanie szkodników roślin okopowych ....... 190

Choroby i szkodniki roślin okopowych ......... 192

Choroby i szkodniki ziemniaków .......... 192

Choroby wirusowe 192; Czarna nóżka 193; Bakterioza pierścieniowa 194; Rak ziemniaczany 195; Zaraza ziemniaczana 196; Parch prószysty 197; Parch zwykły ziemniaków 197; Ospowatość ziemniaków 198; Mątwik ziemniaczany 199; Stonka ziemniaczana 201. Choroby i szkodniki buraków ........... 204

Zgorzel liści sercowych 204; Kędzierzawka wirusowa 204; Żółtaczka wirusowa 205; Rdza burakowa 206; Mączniak rzekomy 207; Chwościk burakowy 208; Mątwik burakowy 209; Płaszczyniec burakowy 211; Mszyca burakowa 212; Omar-lice 213; Tarczyk mgławy 214; Pchełka burakowa 215; Smietka ćwiklanka 216.

Rozpoznawanie chorób roślin warzywnych ........ 218

Rozpoznawanie szkodników roślin warzywnych . . . . . . . 223

Choroby i szkodniki roślin warzywnych ......... 225

Choroby i szkodniki roślin kapustnych ........ 225

Czarna bakterioza naczyniowa 225; Kiła kapuściana 225; Sucha zgnilizna kapustnych 227; Mszyca kapuściana 227; Bie-linek kapustnik 228; Piętnowka kapustnica 230; Smietka kapuściana 230; Paciornica krzyżówka 232. Choroby pomidorów ............. 234

Sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidorów 234; Choroby wirusowe 234; Bakteryjny rak pomidorów 237; Zaraza ziemniaczana 237; Brunatna plamistość liści 239; Zgorzel podstawy łodygi i czarna zgnilizna owoców 240; Biała plamistość liści pomidorów 241. Choroby i szkodniki cebuli ........... 242

Żółta karłowatość 242; Rozpierzchnięcie kwiatostanów cebuli 242; Mączniak rzekomy cebuli 243; Głownia cebuli 244;

Szara pleśń cebuli 245; Chowacz szczypiorek 246; Smietka

cebulanka 247; Węgorek niszczyk 248. Choroby i szkodniki marchwi .......... 249

Chwościk marchwiowy 249; Połyśnica marchwianka 249. Szkodniki szparagów ............. 250

Szparagówka 250. Choroby roślin dyniowatych ........ ... 251

Żółta mozaika ogórkowa 251; Kanciasta plamistość ogórków 252;

Antraknoza dyniowatych 252; Parch dyniowatych 254. Choroby selerów .............. 254

Plamistość liści 254.

Rozpoznawanie chorób drzew i krzewów owocowych ..... 255

Rozpoznawanie szkodników drzew i krzewów owocowych .... 258

Choroby ł szkodniki drzew i krzewów owocowych ...... 265

Choroby i szkodniki różnych drzew i krzewów ..... 265

Guzowatość korzeni 265; Rak drzew owocowych 266; Brunatna zgnilizna owoców 268; Przędziorek owocowiec 268; Mszyce 270; Skorupik jabłoniowy 270; Misecznik śliwowy 271; Wydłubka oczateczka 272; Gąsienice powodujące gołożer 273. Choroby i szkodniki jabłoni ........... 276

Mączniak jabłoniowy 276; Parch jabłoniowy 277; Miodówka jabłoniowa 279; Bawełnica korówka 279; Kwieciak jabłko-wiec 281; Owocówka jabłkówka282; Namiotnik jabłoniowy 283; Wznosik doparek 284; Owocnica jabłkowa 285. Choroby i szkodniki grusz ............ 286

Parch gruszowy 286; Biała plamistość liści grusz 287; Brunatna plamistość liści grusz 287; Szpeciel gruszowiec 288; Miodówka gruszowa 289; Kwieciak gruszowiec 289. Choroby i szkodniki drzew pestkowych ........ 290

Dziurkowatość liści drzew pestkowych 290; Szara zgnilizna drzew pestkowych 291; Kędzierzawość liści brzoskwiń 291; Torbiel śliw 292; Owocówka śliwkówka 294; Owocnica żółto-roga 295; Śluzownica ciemna 296; Nasiennica trześniówka 296, Choroby i szkodniki krzewów owocowych ....... 297

Zamieranie łodyg malin 297; Amerykański mączniak agrestowy 298; Mączniak rzekomy winorośli 299; Kistnik maliniak 301; Pryszczarek namalinek łodygowy 301; Kwieciak malinowiec 302; Brzęczak porzeczkowy 303; Przeziernik porzeczkowy 303; Pla-młec agreściak 304; Rubinowiec agrestowy 304. Szkodniki truskawek ............. 305

Roztocz truskawkowiec 305.


oprawa: płócienna


stron: 307


stan: dobryZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA POZOSTAŁYCH NASZYCH AUKCJI


KLIKNIJUWAGA! Wylicytowanych przedmiotów nie wysyłamy poza granice RPUWAGA! JEŻELI POSZUKUJESZ OKREŚLONYCH POZYCJI, ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ (adres w nagłówku) LUB NAPISZ DO NAS MAILA, JEŚLI MAMY JĄ W NASZYCH ZASOBACH, WYSTAWIMY JĄ DLA CIEBIE NA ALLEGRO


Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.