Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PORADNIK PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ E

 

 

PORADNIK

PROJEKTOWANIA

 PRZEMYSŁOWYCH

URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 

 

Autor: praca zbiorowa
Okładka twarda
Stron: 1204 (Książka waży prawie 2 kg.) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Format: B5
Stan: bd
Wydawnictwo:Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 1964r.

 

 

W poradniku opisano elementy składowe przemysłowych urządzeń elektrycznych, ich charakterystyki, wymagania stawiane im w pracy, niektóre materiały elektrotechniczne, konstrukcyjne i izolacyjne, zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń elektrycznych wynikające z założeń konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych warunków pracy urządzeń, zakłóceń w pracy, zabezpieczeń, ochrony przepięciowej zwarć itp. Szczegółowo omówiono zasady projektowania oraz kryteria i podstawy wyboru i obliczenia podstawowych elementów projektu ze szczegółowym uwzględnieniem zagadnień występujących przy projektowaniu urządzeń energoelektrycznych i niektórych urządzeń teleelektrycznych. Poradnik zawiera wiele materiałów pomocniczych potrzebnych przy projektowaniu w postaci różnego rodzaju tablic, wykresów, nomogramów itp. Test przeznaczony dla inżynierów i techników elektryków pracujących przy projektowaniu różnych przemysłowych urządzeń instalacji elektrycznych', może być również wykorzystywany jako pomoc dla użytkowników i odbiorców urządzeń  elektrycznych  oraz osób nadzorujących eksploatację i remont tych urządzeń.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Źródła światła i oprawy oświetleniowe    
1.  Źródła światła 
a.  Żarówki 
b.  Świetlówki (lampy fluorescencyjne)
c.  Rtęciówki (lampy rtęciowe) .
2.  Oprawy oświetleniowe   
Literatura   .

Rozdział 2, Silniki elektryczne i regulatory indukcyjne    .
1.  Dane ogólne        .
a.  Rodzaje pracy
b.  Napięcia   .
c.  Prędkości obrotowe
d.  Sprawność
e.  Przeciążalność .
f.   Odwracalność.
g.  Rodzaje budowy maszyn elektrycznych
h. Temperatura otoczenia
2.  Sliniki asynchroniczne (indukcyjne)  
a.  Podstawowe zależności i charakterystyki silników asynchronicznych .
b.  Silniki pierścieniowe
c.  Silniki klatkowe
d.  Znamiona silników asynchronicznych  
3.  Silniki synchroniczne      .
4.  Silniki prądu stałego   .  
5.  Silniki produkcji krajowej
a.  Silniki asynchroniczne    .
b.  Silniki synchroniczne
c.  Silniki prądu stałego
6.  Regulatory indukcyjne    .
Literatura

Rozdział 3. Transformatory.
1.  Klasyfikacja transformatorów. Normy   .
2.  Pojęcia i wielkości charakterystyczne transformatorów
a.  Stan jałowy
b.  Stan zwarcia normalnego
c.  Napięcia znamionowe.
d.  Przekładnia znamionowa
e.  Moc znamionowa
f.   Prądy znamionowe
g.  Prąd jałowy
h. Napięcie zwarcia      .
i.  Wytrzymałość zwarciowa
k. Wytrzymałość przepięciowa..
1.   Prąd włączenia   
m. Znrenność napięcia.
n. Sprawność transformatorów 3-fazowych.
o. Dopuszczalna temperatura nagrzania    
p. Rodzaje chłodzenia .
r. Przeciążenie transformatorów
3.  Charakterystyka układów połączeń transformatorów 3-fazowych   
a.  Oznaczenie układu połączeń   
b.  Układ gwiazda-gwiazda   
c.  Układ trójkąt-gwiazda      
d.  Układ gwiazda-trójkąt      
e.  Układ gwiazda-zygzak  
f.   Układ trójkąt-trójkąt  .
4.  Praca równoległa transformatorów trójfazowych.
5.  Regulacja napięcia za pomocą zmiany przekładni transformatora
6.  Szczególne przypadki transformacji    
a.  Autotransformator.
b.  Transformator trójuzwojeniowy  
c.  Transformatory o różnej liczbie faz po stronie pierwotnej i wtórnej
d.  Transformator piecowy .
e.  Transformatory do płynnej regulacji napięcia   
7.  Dane katalogowe transformatorów    
Literatura     

Rozdział 4. Prostowniki  
1. Charakterystyka ogólna, typy prostowników i zakres stosowania
2 Obwód prostowniczy, zależność napięć, prądów i mocy
3. Prostowniki rtęciowe
a.  Zasady działania, typy zespołów prostownikowych rtęciowych 
b.  Prostowniki rtęciowe produkcji krajowej
4  Prostowniki stycznikowe  
5.  Prostowniki selenowe.
a.  Zasady działania i typy prostowników selenowych   
b.  Prostowniki selenowe produkcji krajowej   
Literatura     

Rozdział 5. Akumulatory 
1.  Akumulatory ołowiane kwasowe        
a.  Ogniwa stacyjne .
b.  Ogniwa trakcyjne  
2.  Akumulatory zasadowe    
Literatura  

Rozdział 6. Kondensatory statyczne  
1.  Dane ogólne .
2.  Kondensatory produkcji krajowej     
Literatura    . 

Rozdział 7. Przewody   
1.  Charakterystyka ogólna     
a.  Podział przewodów   
b.  Oznaczanie przewodów .
2.  Przewody gołe
a  Przewody gołe do linii napowietrznych      .
b. Przewody jezdne oraz druty i linki zawieszeniowe    
c.  Szyny  
d. Prefabrykowane przewody szynowe      
e.  Osprzęt do linii napowietrznych     .
f.  Osprzęt do przewodów jezdnych    
3.  Przewody elektroenergetyczne w izolacji, płaszczu i oponie    
a.  Przewody izolowane i wtynkowe   
b.  Przewody płaszczowe i kabelkowe    .
c.  Przewody uzbrojona i kable okrętowe     .
d.  Przewody oponowe    .      .
4.  Kable elektroenergetyczne    
5. Osprzęt kablowy .
a.  Mufy kablowe i osprzęt do nich    
b.  Głowice kablowe i osprzęt do nich          .
6.  Kable sygnalizacyjne      
7. Przewody I kable teletechniczne    
Literatura     .     .

Rozdział 8. Słupy napowietrznych sieci niskiego oapięcia i oświetlenia terenowego
1.  Normy 
2.  Słupy linii elektoenergetycznych
3.  Latarnie do oświetlenia terenowego   
4.  Porównanie poszczególnych rodzajów słupów
5.  Przewieszki oświetleniowe, wysięgniki stojaki,               
Literatura  

Rozdział 9. Izolatory   
1.  Izolatory stacyjne   
2.  Izolatory liniowe.
Literatura  

Rozdział 10, Sprzęt instalacyjny
1.   Rury instalacyjne i puszki  
2.  Łączniki instalacyjne i warstwowe     
3.  Instalacyjne łączniki robocze  
4.  Gniazda i pierścienie odgałęźne. Zaciski        
5.  Zastosowanie sprzętu w zależności od rodzaju instalacji  
Literatura    

Rozdział 11. Wyposażenie i aparatura rozruchowa silników elektrycznych     
1.  Łączniki nieautomatyczne      
2.   Łączniki samoczynne. 
3.  Aparaty rozruchowe i regulacyjne   .
a.  Rozruszniki do silników asynchronicznych, pierścieniowych   
b.  Rozruszniki i regulatory do silników prądu stałego
Literatura    

Rozdział 12. Łączniki przemysłowe    
1.  Wiadomości ogólne. Normy    
2.  Wielkości charakterystyczne
3.  Łączniki zwarciowe (wyłączniki)
4.  Łączniki robocze (rozłączniki)   
a.  Rozłączniki ręczne rozdzielcze    
b.  Rozłączniki ręczne manewrowe    
c.  Styczniki elektromagnetyczne dla prądu zmiennego  
d.  Styczniki elektromagnetyczne dla prądu stałego .
5.  Łączniki izolacyjne (odłączniki).
6.  Dane potrzebne do zamówienia   
Literatura 

Rozdział 13. Elementy urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych    
1.  Przekaźniki
a.  Przekaźniki stosowane w układach energetycznych
b.  Przekaźniki teleelektryczne i elektroniczne 
c.  Przekaźniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne     
2.  Łączniki sterownicze  
a.  Łączniki stabilizowane      
b.  Łączniki zwrotne     .
c.  Łączniki kombinowane     
d.  Łączniki programowe, krańcowe oraz pływakowe .
3.  Aparaty sygnalizacyjne optyczne
a.  Oprawki sygnalizacyjne dla żarówek i lamp neonowych
b.  Wskaźniki elektromagnetyczne   
c.  Wskaźniki wielopołożeniowe i selsyny  
4.  Kwitowniki i sterowniki kwitujące  
5.  Aparaty sygnalizacyjne i akustyczne  
a. Dzwonki.
b.  Buczki  
c.  Syreny
6.  Rygle elektromagnetyczne.
7.  Wybieraki elektromagnetyczne ;
8.  Liczniki impulsów elektrycznych
9.  Transformatory sygnalizacyjne i sterownicze    
10. Łączówki       .
a.  Łączówki zaciskowe  
b.  Łączówki lutowane    
c.  Gniazda i wtyczki wielostykowe    
Literatura     

Rozdział 14. Niskonapięciowe rozdzielnice osłonięte prefabrykowane
1.  Dane ogólne .
2.  Rozdzielnice skrzynkowe    .
a.  Rozdzielnice skrzynkowe żeliwne   
b.  Zestawy aparatowe    
c.  Rozdzielnice skrzynkowe blaszane
3.  Rozdzielnice kostkowe   
literatura         .

Rozdział 15. Bezpieczniki niskonapięciowe   
1.  Wielkości charakterystyczne
2.  Bezpieczniki instalacyjne (wkrętkowe) Bi     
3.  Bezpieczniki wielkiej mocy (stacyjne) Bm    
Literatura      .

Rozdział 16. Łączniki wysokonapięciowe  
1.  Dane ogólne. Normy    
2.  Wyłączniki      
a.  Wielkości charakterystyczne   
b.  Klasyfikacja wyłączników  
c.  Wyłączniki produkcji krajowej     .
d.  Wyposażenie wyłączników produkcji krajowej  
3.  Rozłączniki izolacyjne   
a.  Dane ogólne    .
b.  Rozłączniki izolacyjne produkcji krajowej   
4.  Odłączniki i uziemniki 
a.  Dane znamionowe .
b.  Odłączniki produkcji krajowej   
c.  Wyposażenie odłączników    
5.  Bezpieczniki wielkiej mocy   
a.  Wielkości charakterystyczne .
b.  Bezpieczniki wielkiej mocy produkcji krajowej   
Literatura     

Rozdział 17. Przekładniki    
1.  Przekładniki prądowe.
a.  Dane ogólne    .
b.  Przekładniki prądowe produkcji polskiej  .
2.  Przekładniki napięciowe
a.  Dane ogólne    .
b.  Przekładniki napięciowe produkcji polskiej
Literatura    

Rozdział 18. Przekaźniki i wyzwalacze
1.  Dane ogólne .
2.  Przekaźniki nadprądowe     .
a.  Elektromagnetyczne 
b.  Przekaźniki elektromagnetyczne zwłoczne    
c.  Przekaźniki indukcyjne .
d.  Przekaźniki termiczne    .
3.  Przekaźniki napięciowe      .
4.  Przekaźniki kierunkowe    
5.  Przekaźniki częstotliwościowe
6.  Przekaźnik współczynnika mocy (cos <p).
7.  Przekaźniki gazowo-podmuchowe.
8.  Przekaźniki pośredniczące.
9.  Przekaźniki czasowe
10.  Przekaźniki sygnałowe
11.  Wyzwalacze.
12.  Obudowy przekaźników.
Literatura   

Rozdział 19. Przyrządy pomiarowe
1.  Mierniki elektryczne wskazówkowe.
a.  Dane ogólne.
b.  Zasady działania mierników.
c.  Dane techniczne elektrycznych przyrządów pomiarowych    
d.  Szkice obudowy mierników i ich wymiary.
e.  Układy połączeń watomierzy mocy czynnej i biernej   
f.   Układy połączeń fazomierzy i częstościomierza     
2,  Liczniki energii elektrycznej     
a.  Dane ogólne   
b.  Typy liczników krajowych i importowanych  
c.   Układy połączeń liczników.
d.  Liczniki współpracujące z przekładnikami  
Literatura

Rozdział 20. Dławiki ograniczające prądy zwarciowe.
1.  Klasyfikacja dławików   
2.  Zalety i wady stosowania dławików  
3.  Wielkości charakterystyczne dławików
a.  Napięcie znamionowe.
b.  Prąd znamionowy
c.  Napięcie zwarcia dławika.
d.  Moc dławika     
e.  Wytrzymałość zwarciowa dławika
f.   Spadek napięcia na dławiku   
g.  Utrzymanie określonej wartości napięcia na szynach zbiorczych przed dławikiem   przy zwarciu za dławikiem .
4.  Konstrukcje dławików     
Dławiki suche      
b.  Dławiki olejowe   
c.  Krajowa produkcja dławików
a   Literatura          .

Rozdział 21. Odgromniki     
1  .Dane ogólne.
2. Typy odgromników.,
Literatura      .

Rozdział 22. Pewność ruchu
1.  Uwagi ogólne.
2.  Pewność ruchu potrzebna dla zakładu przemysłowego — odbiorcy
3.  Czynniki wpływające na pewność ruchu sieci elektrycznej.
a.  Sposób rozwiązania sieci.
b.  Jakość materiałów, urządzeń i montażu.
c.  Jakość eksploatacji
d.  Czas potrzebny do wia5,vlenia dostawy energii.
e.  Specyficzna pewność ruchu urządzeń
4.  Zasady projektowania wynikające z pewności ruchu.

Rozdział 23. Jakość energii
1.  Uwagi ogólne      
2.  Odchylenia i wahania napięcia.
3.  Spadki napięć     
4.  Jakość energii wymagana przez zakłady przemysłowe
Literatura  

Rozdział 24. Układy sieci i stacji 
1.  Elementy sieci 
2.  Układy sieci wysokonapięciowych  
3.  Układy sieci niskonapięciowych 
4.  Układy stacji   
Literatura  

Rozdział 25. Środowiska pracy instalacji i urządzeń elektrycznych .
1.  Uwagi ogólne
2.  Charakterystyka środowisk w przemyśle   
a.  Środowiska pomieszczeń zamkniętych   
b.  Środowiska występujące pod gołym niebem   

Rozdział 26. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym    
1. Uwagi ogólne 
a.  Ochrony zasadnicze   
b.  Ochrony dodatkowe      .
2.  Zakres stosowania ochron dodatkowych  
3.  Uziemienia ochronne w sieciach wysokonapięciowych do 30 kV    .
4.  Uziemienie robocze. 
5.  Uziemienia ochronne w sieciach do 1 kV    
a.  Układy z izolowanym punktem zerowym transformatora z kontrolą izolacji    
b.  Układy z izolowanym punktem zerowym transformatora bez kontroli izolacji    
c.  Układy z uziemionym punktem zerowym transformatora bez zerowania   
d.  Układy z uziemionym punktem zerowym transformatora z uziemieniem ochronnym i zerowaniem
6.  Zerowanie
7.  Wyłączniki ochronne       
8.  Izolacja dodatkowa     .
9.  Ekwipotencjalizacja      .
10.  Skuteczność działania ochron dodatkowych .
11.  Przewody uziemiające i zerujące            .
12.  Wybór rodzaju ochrony przeciwporażeniowej     .
Literatura     .

Rozdział 27. Stany zakłóceniowe w pracy urządzeń   
1.  Przyczyny zakłóceń      .
2.  Skutki zakłóceń      
3.  Opanowywanie stanów zakłóceniowych .
Literatura     

Rozdział 28. Obliczanie prądów zwarciowych   
1.  Ogólne wiadomości o zwarciach
a.  Rodzaje zwarć
b.  Wybór obliczeniowego rodzaju zwaria   
c.  Przebieg w czasie prądu zwarciowego. Określenia podstawowe
2.  Jednostki względne i wartość oporności w sieci o kilku poziomach napięcia    
a.  Zasada jednostek względnych
b.  Przeliczanie oporności wyrażonych w jednostkach względnych z jednych wielkości podstawowych na inne     
c.  Sprowadzanie oporności elementów sieci do jednego poziomu napięcia    
3.  Składowe symetryczne   
a. Układy symetryczne prądów i napięć  
b  Zastosowanie składowych symetrycznych w obwodzie zwarciowym  
c. Transformacja składowych symetrycznych prądu i napięcia  
4.  Oporności elementów sieci   
a.  Maszyny synchroniczne    
b.  Transformatory dwuuzwojeniowe    
c.  Linie napowietrzne   
d. Linie kablowe    
e.  Dławiki   
5.  Metoda PNE obliczania prądów zwarciowych .
a.  Ogólne wytyczne obliczeń zwarciowych     
b.  Składowa zgodna prądu początkowego w miejscu zwarcia   
c.  Prąd początkowy  
d.  Udarowy prąd zwarciowy.
e.  Prąd zwarciowy symetryczny w chwili rozdzielania styków łącznika.
f.   Prąd zwarciowy niesymetryczny w chwili rozdzielania styków łącznika.
g.  Wskaźnik cieplny prądu zwarciowego
h. Metoda indywidualnego zanikania
i.  Moc zwarciowa. Oporność zastępcza sieci zasilającej.
6.  Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach niskonapięciowych
a.  Wytyczne budowy schematu zastępczego obwodu zwarciowego.
b.  Obliczanie prądu zwarciowego w przypadku zwarcia trójfazowego.
c.  Obliczanie prądu zwarciowego w przypadku zwarcia jednofazowego
7.  Przykłady obliczania prądów zwarciowych.
a.  Obliczanie w jednostkach mianowanych     .
b.  Obliczanie w jednostkach względnych, w procentach      .
c.  Zestawienie wyników    
d.  Wskaźnik cieplny prądu zwarciowego    
e.  Zwarcie na szynach 15 kV transformatom!      
f.  Zwarcia w sieci niskonapięciowej    
Literatura   

Rozdział 29. Pojemnościowe prądy ziemnozwarciowe    
L Uwagi ogólne. Obliczanie pojemnościowego prądu ziemnozwarciowego     
a.  Linie kablowe     
b.  Linie napowietrzne   .
2. Kompensacja     
Literatura   

Rozdział 30. Zasady zabezpieczeń  
1.  Zabezpieczenia przekaźników. Charakterystyka ogólna  
a.  Wielkości charakterystyczne zabezpieczeń nadprądowych      
b.  Zabezpieczenia nadprądowe bezzwłoczne (zwarciowe)    
c.  Zabezpieczenia nadprądowe ziemnozwarciowe
2.  Zagadnienia występujące przy projektowaniu obwodów pomocniczych zasilanych prądem zmiennym  
a.  Podział obwodów pomocniczych pod względem wymagań stawianych przy zasilaniu napięciem pomocniczym
b.  Wybór źródła prądu pomocniczego dla obwodów zabezpieczeń przetężeniowych  
c.  Układy zasilania obwodów zabezpieczeń    .
d.  Wybór układu
e.  Przekładniki nasyceniowe i bloki prostownikowe produkcji krajowej
3.  Zabezpieczenia sieci wysokonapięciowych        .
a.  Uwagi ogólne
b.  Miejsca ustawiania zabezpieczeń     
c.  Zabezpieczenia linii
d.  Zabezpieczenia szyn zbiorczych   
e.  Zabezpieczenia transformatorów
f.  Koordynacja zabezpieczeń.
4.  Zabezpieczenia sieci niskonapięciowych.
a.  Uwagi ogólne
b.  Liczba zabezpieczonych faz lub biegunów
c.  Zabezpieczenia przewodów   .
d.  Zabezpieczenia liniil
e.  Zabezpieczenia rozdzielnic.
5.  Zabezpieczenia silników       .
a.  Zasady zabezpieczenia silników
b.  Typowe rozwiązania zabezpieczeń silników.
c.  Dobór bezpieczników do warunków rozruchowych silników.
6.  Zabezpieczenie zespołów prostownikowych.
Literatura

Rozdział 31. Przepięcia w liniach elektroenergetycznych
1.  Wiadomości   ogólne
2.  Urządzenia elektryczne narażone na przepięcia     .
3.  Sposób powstawania przepięcia
4.  Przepięcia w urządzeniach elektrycznych nie wyposażonych w środki ochrony przeciwprzepięciowej 
a. Przepięcia w liniach napowietrznych
5.  Środki ochrony przeciwprzepięciowej.
6.  Przepięcia w urządzeniach wyposażonych w środki ochrony przeciwprzepięciowej   
Literatura  

Rozdział 32. Poprawa współczynnika mocy       
1.  Uwagi ogólne.
2.  Sposoby poprawiania współczynnika mocy    
a.  Właściwy dobór mocy silników        .
b.  Praca silników w połączeniu w gwiazdę.
c.  Stosowanie silników synchronicznych      .
d.  Stosowanie kompensatorów wirujących      
e.  Stosowanie kondensatorów        .
3.  Wybór środków poprawienia współczynnika mocy     
4.  Obliczenia 
Literatura.

Rozdział 33. Koordynacja różnych wymagań przy projektowaniu       .

Rozdział 34. Obliczanie zapotrzebowania mocy i energii    
1.  Zapotrzebowanie mocy. Dane ogólne      .
2.  Metody obliczania zapotrzebowania mocy    
3.  Obliczanie zapotrzebowania mocy metodami statystycznymi     
a.  Pomiary mocy analogicznych zakładów .
b.  Metoda wskaźników mocy w odniesieniu do jednostki produkcji      
c.  Metoda wskaźników mocy w odniesieniu do jednostki powierzchni       .
d.  Metoda wskaźników zużycia energii w podniesieniu jdo jednostki produkcji     
4.  Obliczanie zapotrzebowania mocy metodami analitycznymi   .
a.  Metoda określania mocy z wykresów obciążenia dobowego     .
b.  Metoda współczynnika zapotrzebowania mocy       
c.  Metoda dwuczłonowa     
d.  Metoda Kopytowa      
e.  Metoda Kajałowa        
5.  Przebieg obliczania mocy zapotrzebowanej zakładu przemysłowego     .
6.  Obliczanie strat mocy  
a.  Straty mocy czynnej       
b.  Straty mocy biernej.
7.  Obliczanie zapotrzebowania energii     
Literatura    .

Rozdział 35. Wybór napięcia       
1.  Napięcia znormalizowane i zalecane     .
2.  Zasady wyboru napięcia     
Literatura       

Rozdział 36. Dobór silników i wyposażenia. Układy rozruchowe      
1.  Dobór silników     
a.  Ogólne wytyczne doboru silników
b.  Obliczenia.
c.  Dobór silnika pod względem prędkości obrotowej.
d.  Dobór silnika pod względem napięcia   
e.  Dobór silnika pod względem wykonania mechanicznego      
f.  Dobór siilnika do warunków otoczenia     
2.  Dobór wyposażenia do silników    
a.  Wybór łączników
b.  Wybór rozruszników
c.  Obliczanie oporności rozrusznika olejowego do silnika asynchronicznego, pierścieniowego
d.  Dobór rozrusznika cieczowego do silnika asynchronicznego, pierścieniowego      
e.  Obliczanie oporności rozrusznika suchego do silnika bocznikowego prądu stałego    
f.   Dobór autotransformatorów rozruchowych     
3.  Układy sterowania        
a.  Sterowanie ręczne    
b.  Sterowanie półautomatyczne-stycznikowe
Literatura.

Rozdział 37. Dobór łączników i przyrządów rozdzielczych prądu zmiennego.
1.  Ogólne zasady doboru        
1.1.  Eksploatacyjne warunki pracy aparatury
1.2.  Zasady doboru łączników i przyrządów rozdzielczych do pracy w normalnych warunkach obciążeniowych
1.3.  Zasady doboru łączników i przyrządów rozdzielczych do pracy w warunkach zwarciowych 
1.3.1.  Zasady doboru zwarciowej wytrzymałości cieplnej      
1.3.2.  Zasady doboru wytrzymałości elektrodynamicznej      
1.3.3.  Zasady doboru znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej
2.  Zasady doboru wyłączników wysokonapięciowych
3.  Zasady doboru rozłączników.
4.  Zasady doboru odłączników
5.  Zasady doboru bezpieczników wysokonapięciowych.
6.  Zasady doboru przekładników napięciowych
7.  Zasady doboru przekładników prądowych    .
8.  Zasady doboru dławików.
9.  Zasady doboru odgromników
10.  Zasady doboru szyn zbiorczych, kabli i przewodów  .
11.  Zasady doboru izolatorów wsporczych i przepustowych.
12.  Zasady doboru wysokonapięciowych nadprądowych wyzwalaczy pierwotnych     .
13.  Zasady doboru łączników niskonapięciowych.
14.  Zasady doboru bezpieczników niskonapięciowych
Literatura               

Rozdział 38. Dobór i cechy charakterystyczne mierników elektrycznych wskazówkowych
1.  Mierniki magnetoelektryczne
2.  Mierniki magnetoelektryczne prostownikowe
3.  Mierniki termoelektryczne
4.  Mierniki elektromagnetyczne.
5.  Mierniki elektromagnetyczne wibracyjne (rezonansowe).
6.  Mierniki elektrodynamiczne
7.  Mierniki indukcyjne
8.  Mierniki elektrostatyczne.
Literatura.

Rozdział 39. Projektowanie oświetlenia wnętrzowego  
1.  Dane ogólne.
a.  Oświetlenie robocze i zakłóceniowe (awaryjne)     
b.  Oświetlenie ogólne, miejscowe i złożone  .
2.  Tok projektowania urządzenia oświetleniowego wnętrzowego.
a.  Zebranie danych dotyczących oświetlanego obiektu       .
b.  Ustalenie potrzebnych rodzajów urządzeń oświetleni owych    
c.  Wybór zakresu natężenia oświetlenia    
d.  Wybór systemu i klasy oświetlenia.
e.  Wybór źródeł światła.
f.   Wybór opraw oświetleniowych.
g.  Wybór rozmieszczenia opraw
h. Obliczenia kontrolne.
i.  Wskazówki dla sporządzania planów urządzeń oświetleniowych

Rozdział 40. Projektowanie oświetlenia zewnętrznego.
a.  Zebranie danych o obiekcie i wnioski
b.  Wybór natężenia i równomierności oświetlenia
c.  Wybór systemu oświetlenia.
d.  Wybór między oprawami i projektorami
e  Wybór rodzaju podpór
f.   Rozmieszczenie i wysokość zawieszenia opraw i projektorów
g.  Wybór źródła światła
h. Obliczenia oświetleniowe kontrolne

Rozdział 41. Urządzenia grzejne
1.  Podział urządzeń grzejnych
2.  Elektryczne urządzenia grzejne oporowe.
a.  Piece do obróbki cieplnej
b.  Piece do topienia.
c.  Suszarki    
d. Nagrzewnice przedmiotów metalowych .
3.  Elektryczne urządzenia grzejne elektrodowe
a. Piece solne elektrodowe.  
4.  Elektryczne urządzenia grzejne łukowe   .
a.  Piece łukowe o działaniu pośrednim łuku    .
b.  Piece łukowe o działaniu bezpośrednim łuku     
c.  Piece łukowe stalownicze      .
5.  Urządzenia grzejne indukcyjne .
a.    Piece indukcyjne rdzeniowe   .   .
b.  Piece indukcyjne bezrdzeniowe    .
c.  Nagrzewnice indukcyjne   
6.  Elektryczne urządzenia grzejne pojemnościowe     .
7. Elektryczne urządzenia grzejne promiennikowe       .
Literatura   

Rozdział 42. Projektowanie sieci wysokonapięciowej  
1.  Uwagi ogólne
2.  Wybór układu sieci zasilającej zakład    .
3   Wybór układu sieci zasilającej wewnątrzzakładowej    .
4.  Wybór układów stacji    
a.  Główne stacje zasilające GSZ .
b.  Stacje oddziałowe SO   
5.  Wybór wyposażenia stacji 
a.  Główne stacje zasilające GSZ
b.  Stacje oddziałowe SO    .
6.  Dobór liczby transformatorów, ich mocy i innych parametrów  
a.  Dane ogólne,.,
b.  Dobór liczby i mocy transformatorów w głównych stacjach zasilających
c.  Dobór liczby i mocy transformatorów w stacjach oddziałowych  
d.  Wybór innych charakterystycznych cech transformatorów     ^
7.  Wybór rodzaju linii i stacji 
a.  Linie wysokonapięciowe   
b.  Stacje  
Literatura  

Rozdział 43. Projektowanie sieci niskonapięciowej   
1.  Uwagi ogólne   
2.  Wspólne i oddzielne sieci dla siły i światła .
a.  Sieci o różnych napięciach.
b.  Sieci o jednakowych napięciach    
3.  Sieci siłowe wnętrzowe       .
a.  Określenie obciążeń   
b.  Wybór napięcia 
c.  Wybór układu sieci   
d.  Wybór rodzaju przewodów .
e.  Wybór rodzaju rozdzielnic i miejsc ich ustawienia
4.  Sieci oświetleniowe wewnętrzne   
a.  Określenie obciążeń
b.  Wybór napięcia
c.  Wybór układu sieci    
d.  Wybór rodzaju przewodów .
e.  Wybór rodzaju rozdzielnic i miejsc ich ustawienia   
f.   Sterowanie oświetleniem   
5.  Sieci zasilające zewnętrzne    
a. Wybór układu sieci
o. Wybór rodzaju przewodów   .
6.  Sieci oświetlenia zewnętrznego
a.  Określenie obciążeń. Wybór napięcia   
b.  Wybór układu sieci  
c.  Wybór rodzaju przewodów  .
d.  Sterowanie oświetlenia zewnętrznego .
7.  Sieci w pomieszczeniach niebezpiecznych      .
a.  Sieci w pomieszczeniach ze zwiększonym niebezpieczeństwem porażenia
b.  Sieci w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem pożarowym   
c.  Sieci w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym Literatura

Rozdział 44. Projektowanie linii elektroenergetycznych   
1.  Projektowanie linii kablowych
a.  Ogólne zasady wyboru trasy linii kablowej i sposobu układania kabli  
b.  Układanie kabli bezpośrednio w ziemi
c.  Skrzyżowania i zbliżenia kjabli ułożonych bezpośrednio w ziemi   
d.  Układanie kabli w rurach i blokach
e.  Układanie kabli w kanałach.    
f.   Układanie kabli w tunelach     
g.  Układanie kabli w budynkach      .
h. Układanie kabli na mostach, estakadach itp.     
i.  Podwieszanie kabli na linie
k. Wybór izolacji linii
1.  Wybór materiału przewodowego     
m. Dobór kabli       .
n. Dobór przekroju linii   
0.  Dobór osprzętu kablowego  
p. Oznaczanie linii kablowych.
2.  Projektowanie linii napowietrznych niskiego napięcia   
a.  Wybór trasy i rozpiętości przęseł linii niskiego napięcia    
b.  Skrzyżowania i zbliżenia  .
c.  Dobór przekroju linii.
d.  Obliczanie naprężeń i zwisów.
e.    Wysokość zawieszenia przewodów i ich rozmieszczenie na konstrukcjach wsporczych
f.   Wybór rodzajów słupów  
g.  Siły działające na konstrukcje wsporcze   .
h. Wytyczne obliczania słupów
i.  Wytyczne obliczania ustojów słupów   
k. Konstrukcje ścienne i dachowe
1.   Dobór osprzętu
3.  Projektowanie linii szynowych oraz linii o przewodach gołych lub w odzieży    .
a.  Określenia     .
b.  Wybór trasy linii 
c.  Mocowanie linii i przewodów        
d.  Wybór materiału przewodowego   
e.  Dobór przekroju linii   
f.   Przewody szynowe prefabrykowane 
4.  Projektowanie linii o przewodach izolowanych   
a.  Wybór trasy linii i prowadzenie przewodów  
b.  Wybór rodzaju przewodów i osłony izolowanych żył      
c.  Dobór przekroju linii    

Rozdział 45. Projektowanie stacji i rozdzielnic    
1.  Uwagi ogólne   .
a.  Rodzaje stacji .
b.  Ogólne zasady projektowania stacji     
c.  Zasady wyboru rodzaju wykonania rozdzielnic wysokiego napięcia     
2.  Rozdzielnice wnętrzowe wysokiego napięcia
a.  Ogólne zasady konstrukcji rozdzielnic wnętrzowych
b.  Części składowe celek  
c.  Przykłady celek rozdzielnic wnętrzowych wysokiego napięcia     .
d.  Części konstrukcyjne celek rozdzielnic wnętrzowych     .
e.  Konstrukcyjne rozwiązanie komór transformatorowych    .
f.    Wymagania budowlane.
3.  Rozdzielnice osłonięte wysokiego napięcia prefabrykowane 
4.  Rozdzielnice napowietrzne wysokiego napięcia    .
a.  Wymagania przepisów      
b.   Elementy składowe pól rozdzielnic napowietrznych w. n,    .
c.   Przykłady rozwiązania pól rozdzielnic napowietrznych 30 kV       
d.  Napowietrzne ustawienie transformatorów  
e.  Rozwiązania konstrukcji w rozdzielnicach napowietrznych 30 kV     .
f.    Stacje małych mocy — napowietrzne
5.  Projektowanie stacji
a.  Uwagi ogólne
b.  Rozwiązania konstrukcyjne stacji
6. Rozdzielnice niskiego napięcia        
a.  Ogólna charakterystyka i rodzaje rozdzielnic
b.  Wymagania konstrukcyjne i budowlane, sposób ustawiania i przyłączania rozdzielnicy
c.  Elementy rozdzielnic.
d.  Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych  
Literatura      

Rozdział  46. Projektowanie obwodów pomocniczych
1.  Określenia     .
a.  Obwody pomocnicze.
b.  Urządzenia i ich części związane z obwodami pomocniczymi
c.  Rysunki schematowe
2.  Oznaczenia schematowe i nomenklatura zacisków, aparatów, połączeń.
a.  Opisywanie zacisków tablicowych  
b.  Opisywanie aparatów
c.  Opisywanie połączeń
3.  Cechy charakterystyczne obwodów pomocniczych przekładnikowych
a.  Obwody przekładnikowe prądowe
b.  Obwody przekładnikowe napięciowe   
4.  Cechy charakterystyczne obwodów pomocniczych funkcjonalnych  
a.  Obwody sterownicze i wybijakowe   
b.  Obwody przebiegów samoczynnych 
c.  Obwody sygnalizacyjne;
d.  Obwody blokad manipulacyjnych
5.  Podstawowa aparatura stosowana w obwodach pomocniczych.
a.  Przekaźniki pomocnicze i zdolność wyłączalna styków.
b.  Osprzęt    
c.  Rygle elektromagnetyczne   
d.  Elektrozawory.
6.  Wytyczne projektowania obwodów pomocniczych      
a.  Urządzenia zasilające obwody pomocnicze      
b.  Wewnętrznel nie zasilające (w.l.z.)
c.  Obwody we wnękach sterowniczych.r
7.  Zakres dokumentacji obwodów pomocniczych.
Literatura.

Rozdział 47. Automatyka SZR i SCO
i. Wytyczne stosowania samoczynnego załączania rezerwowego zasilania (SZR)   
2.  Schematy układów SZR
a.  SZR linii.
b.  SZR transformatora.
c.  SZR na napięciu niskim
3.  Urządzenia samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO)   
Literatura.

Rozdział 48. Urządzenia i instalacje sprężonego powietrza   
1.  Określenia. Przepisy. Normy
2.  Zastosowanie sprężonego powietrza.
3.  Ilość i jakość sprężonego powietrza.
4.  Urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza.
5.  Instalacje sprężonego powietrza   .
6.  Elementy urządzeń sprężonego powietrza.
7.  Projektowanie urządzeń wytwórczych i instalacji sprężonego powietrza     .
a.  Ogólne wytyczne 
b.  Projektowanie urządzeń wytwórczych sprężonego powietrza.
c.  Obliczanie i dobór urządzeń wytwórczych.
d.  Projektowanie zbiorników  
e.  Pomieszczenie
f.   Przykład obliczeń i doboru urządzenia wytwórczego
g.  Projektowanie instalacji.
Literatura.   .  

Rozdział 49.
1. Zespoły spalinowo-elektryczne
Literatura.

Rozdział 50. Stacje prostownikowe   
1. Rodzaje stacji, napięcie i moc    
2.  Wybór typu zespołu przetwórczego 
3.  Układ elektryczny i rozplanowanie pomieszczeń     
Literatura   

Rozdział 51. Projektowanie urządzeń akumulatorowych.
1.  Dane ogólne.
2.  Liczba ogniw i pojemności baterii.
3.  Ładowanie baterii       .
a.  Źródła ładowania.
b.  Przebiegi ładowania i układy do ładowania baterii   .
4. Akumulatornie
a.  Podstawy pod baterie akumulatorów
b.  Ustawienie baterii akumulatorów w pomieszczeniu
c.  Wymagania stawiane pomieszczeniom akumulatorni.
d.  Instalacje w akumulatorach        
Literatura   

Rozdział 52. Projektowanie baterii kondensatorów do poprawy współczynnika mocy
1.  Zasady projektowania    
2.  Rozmieszczenie kondensatorów. Wybór systemu kompensacji
a.  Sposób rozmieszczenia, wady i zalety różnych systemów kompensacji .   .
b.  Obliczenia gospodarcze .
c.  Baterie z regulacją samoczynną   .
3.  Kompensacja indywidualna  
. 4. Kompensacja grupowa
a.  Uwagi ogólne.
b.  Wytyczne projektowania baterii typu BK   
5. Kompensacja centralna   .      .
Literatura

Rozdział 53. Urządzenia do celów specjalnych.
1.  Urządzenia prądu zmiennego o dużym natężeniu  
2.  Urządzenia zasilane prądem o zwiększonej częstotliwości    
3.  Urządzenia do spawania i zgrzewania.
a.  Urządzenia spawalnicze jednostanowiskowe
b.  Wielostanowiskowe urządzenia spawalnicze     .
c.  Aparaty spawalnicze do spawania automatycznego   
d.  Urządzenia do zgrzewania.
e.  Urządzenia do spawania i zgrzewania produkcji krajowej       .
4.  Urządzenia galwanizacyjne   
a.  Odbiorniki   .
b.  Sieci do zasilania wanien  
c.  Źródła prądu   .
d.  Aparatura.
5.  Ładowanie wózków akumulatorowych   .
Literatura.   .

Rozdział 54. Projektowanie ochrony odgromowej    
1.  Wiadomości ogólne.
2.  Ochrona odgromowa linii
a.  Linie z przewodami odgromowymi.
b.  Linie bez przewodów odgromowych    
c.  Ochrona odgromowa specjalnych miejsc w linii    
3.  Ochrona podejść.
a.  Przewody odgromowe na podejściu.
b.  Odcinki kablowe.
c.  Dławiki przeciwprzepięciowe
d.  Odgromniki wydmuchowe w polu liniowym  
4.  Ochrona stacii 
a.  Ochrona od przepięć przychodzących z linii.
b.  Ochrona od bezpośrednich uderzeń piorunów
5.  Ochrona odgromowa sieci napowietrznych niskonapięciowych   
Literatura     

Rozdział 55. Projektowanie uziomów
1.  Rodzaje uziomów  
2.  Obliczanie oporności uziomów      
3.  Rozwiązania konstrukcyjne uziomów   
Literatura      

Rozdział 56. Podstawy projektowania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych
1.  Uwagi ogólne   .
2.  Zakres racjonalnego stosowania urządzeń do sygnalizacji i sterowania   
3.  Czynniki wpływające na wybór właściwego układu    .
a.  Wybór układu i rodzaju aparatury       .   .   .
b.  Zasilanie układów sterowniczych i sygnalizacyjnych 
c.  Przestrzenne usytuowanie aparatury i wybór układu sieci    .
d.  Praca obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz ich wrażliwość na zakłócenia  .
4.  Metodyka projektowania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych     .
a.  Zasady kompozycji układów prostych      .
b.  Zasady powiązania schematów elementarnych w układy złożone      .
c.  Zależności funkcjonalne i czasowe elementów układu
d.  Schematy sterowania i sygnalizacji    .
Literatura      

Rozdział 57. Podstawowe rozwiązania urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych      
1.  Zasilanie układów sterowniczych i sygnalizacyjnych    
a.  Zasilanie prądem zmiennym z sieci elektroenergetycznej 
b.  Zasilanie prądem stałym 
c.  Dopuszczalne spadki napięć   
d.  Zasilanie indywidualne i zbiorowe   
e.  Dobór przewodów      
2.  Elementarne układy połączeń.
a.  Sprzężenie   obwodów wtórnych z głównymi obwodami elektrycznymi    
b.  Działanie łączników w obwodach   elektrycznych    
c.  Przekaźniki i styczniki w obwodach elektrycznych     
d.  Obwody elektryczne kontrolowane prądem ciągłym   
e.  Układy przyciskowo-łącznikowe   
f.   Układy  impulsujące  
g.  Układy przygotowawcze    
h. Układy   akustycznej sygnalizacji  startowej    
i.  Układy umożliwiające zmniejszenie liczby przewodów  sterowniczych i sygnalizacyjnych
k. Układy do kontroli lamp sygnalizacyjnych. 
3.  Przykłady układów  sterowniczych i sygnalizacyjnych     
Literatura        .

Rozdział  58.   Blokada w urządzeniach  sterowniczych i sygnalizacyjnych  
1.  Blokada   mechaniczna   
2.  Blokada  elektromechaniczna     .
3.  Blokada  elektryczna    .
a.  Blokada   czynna i bierna  
b.  Blokada w obwodach  elementarnych    
c.  Blokada wykluczająca  równorzędna   .
d.  Blokaca wykluczająca  uprzywilejowana    
e.  Blokada na polach   krzyżowych   .
f.  Blokada  kaskadowa     
g.  Blokada  kombinowana 
h. Blokada przeciw ponownemu załączeniu w przypadkach zakłóceniowego wyłączenia obwodu (układy przeciw „pompowaniu").
Literatura          

Rozdział 59.   Urządzenia zdalnej   kontroli 
1.  Uwagi   ogólne   
2.  Ogólny  przegląd   metod telemetrycznych.
a.  Przekazywanie pomiaru z zastosowaniem zwykłych  mierników  
b.  Przekazywanie pomiaru  przy użyciu napięć  pomocniczych  .
c.  Przekazywanie  pomiaru bez   pomocy  napięć  pomocniczych  
d.  Przenoszenie pomiarów za pomocą metod impulsowych  
3.  Bezpośrednie  przenoszenie pomiaru na drodze elektrycznej
a.  Wpływ   temperatury
b.  Upływność linii       
c   Uchyb   kątowy
d. Ograniczenia   przy prądzie  stałym
4.  Przenoszenie pomiaru  wielkości elektrycznych
a.  Przenoszenie   pomiaru   napięcia.
b.  Przenoszenie  pomiaru   natężenia   prądu.
c.  Przenoszenie pomiaru   mocy i energii prądu  zmiennego 
5.  Przenoszenie pomiaru  wielkości   nieelektrycznych metodami elektrycznymi
a.  Przenoszenie  oporowe z zastosowaniem   miernika ilorazowego.
b.  Przenoszenie   wskazań  metodą   impulsową
c.   Selsyny       
6.  Krajowe urządzenia do pomiarów zdalnych.
Literatura     

Rozdział   60.   Symbole    graficzne
Skorowidz  rzeczowy
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 14 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 10 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.