Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

***** PORADNIK ŚLUSARZA ***** Spis!


extra_towar_a.gif

Strona o Mnie.

Zobacz moje komentarze.

Dodaj mnie do ulubionych.

Zadaj pytanie sprzedajacemu.

Zapraszam na inne moje aukcje.

galeria.gif

jarrrrex@wp.pl

Tel. dom. : (32) 332 19 77

Tel. kom. : 501 155 886

Info :

ODBIÓR OSOBISTY
P.H.U. ZAM-STAL
ul. Władysława Łokietka 3/12
44-100 Gliwice
NIP 631-120-16-95

TELEFONY
(032) 230 94 68
(032) 332 19 77
792 155 886
501 155 886

Za pobraniem

Wpłata na konto

PKO BP

98102024010000010201657642

opis.gif

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

Generator Kreator Aukcji Allegro - Auction Creator - Szablony Aukcji

 

PORADNIK ŚLUSARZA

WINCENTY CZERWIŃSKI

WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
WARSZAWA 1972

Waga 430gram
Wymiary 18,5x 12,5cm.
448stron
Stan książki dobry (jak na zdjęciu)
Oprawa twarda
Drobne podniszczenia i przybrudzenia okładki
Książka pochodzi ze zlikwidowanej biblioteki posiada nieważne pieczątki i wpisane numery biblioteczne

W rozdziałach I-VI podano podstawowe wiadomości z zakresu ślusarstwa, opisano narzędzia miernicze i ważniejsze materiały stosowane w ślusarstwie, jak również podano zasady remontu obrabiarek oraz zasady racjonalnej gospodarki materiałowej i narzędziowej w ślusarni. W rozdziałach VII-IX są zawarte wiadomości z zakresu rysunku technicznego maszynowego, podstawowe wiadomości z elektrotechniki oraz wiadomości z matematyki ujęte w tablicach. Książka jest przeznaczona dla ślusarzy i mistrzów ślusarskich pracujących w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych oraz może być pomocna dla uczących się zawodu ślusarskiego.

SPIS TREŚCI
BOZDZIAŁ   I.   Wiadomości   podstawowe   z   zakresu   ślusarstwa
1. Określenie ł podział ślusarstwa 
2. Zasady urządzenia ślusarni 
3. Stanowiska ślusarskie i  organizacja pracy 
4. Proces produkcyjny i jego części składowe 
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
ZOZDZIAŁ II. Narzędzia miernicze stosowane w ślusarstwie
1. Przymiary i przyrządy suwmiarkowe 
2. Przyrządy   mikrometryczne 
3. Przyrządy  czujnikowe 
4 Liniały,   płyty  do  tuszowania  i   traserskie  ....
5. Kątowniki,  kątomierze i  poziomnice 
6. Macki, cyrkle, szczelinomierze i promieniomierze .
7. Sprawdziany   i   płytki   wzorcowe 
8. Narzędzia   do  sprawdzania  gwintów 
BOZDZIAŁ III. Ważniejsze materiały stosowane w ślusarstwie
Stal  i  staliwo 
Żeliwo 
2. Metale nieżelazne i ich stopy i Tablice wyrobów hutniczych ;. Oznaczanie twardości metali -. Materiały pomocnicze
ROZDZIAŁ IV. Roboty ślusarskie
 Ścinanie,   wycinanie,   przecinanie,   przerzynanie   i   cięcie 
.Prostowanie i gięcie metali 
.Piłowanie  
Wiercenie,  pogłębianie,   rozwiercanie   i  przebijanie  .     . 
 Gwintowanie  
Wykańczanie   powierzchni  
Trasowanie  
 Obróbka cieplna w ślusarstwie  
Łączenie części metalowych  
 Montaż  
Demontaż  
ROZDZIAŁ V.  Ogólne  zasady remontu  obrabiarek  .... 
1. Rodzaje    remontów  
2. Ogólne zasady remontu główniejszych części obrabiarek 
3. Modernizacja obrabiarek  
ROZDZIAŁ VI. Gospodarka materiałowa i narzędziowa w ślusarni 366
1. Przechowywanie materiałów  
2. Gospodarka materiałowa 
3. Pobieranie  materiałów  z  magazynu  
4. Przechowywanie  narządzi  
5. Pobieranie i wymiana narzędzi  
6. Normowanie  techniczne  narządzi  
ROZDZIAŁ VII. Podstawy rysunku technicznego maszynowego 
1. Rozmieszczenie rzutów na rysunku technicznym .     .     .
2. Formaty arkuszy rysunkowych  
3. Wymiarowanie  i   oznaczanie   chropowatości  powierzchni 
4. Tolerancje  l  pasowania  
ROZDZIAŁ VIII.  Podstawowe  wiadomości z  elektrotechniki . 
1. Wiadomości    ogólne  
2. Transformatory  i  prostowniki  
3. Odbiorniki   energii   elektrycznej  
ROZDZIAŁ IX. Tablice matematyczne i zamiany jednostek miar 
LITERATURA      
SKOROWIDZ 

WYKAZ   TABLIC
1. Główne wymiary stołów ślusarskich 
2. Wymiary i ciężary imadeł 
3. Typy  i  zastosowanie  liniałów  pomiarowych 
4. Zestaw płytek wzorcowych w dużym komplecie ....
5. Główniejsze   gatunki   stali   węglowej   konstrukcyjnej   wg norm  PN-61/H-84019  i  PN-61/H-84020 
6. Cechowanie  barwne  częściej   stosowanych  gatunków  stali
węglowej konstrukcyjnej (opracowano na podstawie normy PN-62/H-01103) 
7. Główniejsze   gatunki   stali  węglowej   narzędziowej   opracowane   na   podstawie   norm   PN-57/H-85020   i  PN-62/H-01103   .
8. Główniejsze   stale   stopowe   konstrukcyjne   do   nawęglania
(opracowano  na podstawie  norm PN-58/H-84029  i PN-60/H--84030)      
9. Główniejsze   stale   stopowe   konstrukcyjne   do   ulepszania cieplnego 
10. Cechowanie barwne stali stopowych konstrukcyjnych, wyszczególnionych w  tabl.   19  i 20  (wg normy PN-55/H-01103)
11. Główniejsze stale stopowe narzędziowe do pracy na zimno (opracowano na podstawie normy PN-60/H-85023) ....
12. Stal  szybkotnąca   (wg   normy   PN-61/H-85022) 
13. Ważniejsze metale nieżelazne 
14. Ważniejsze  stopy metali nieżelaznych  .......
15. Ciężary  częściej  stosowanych  płaskowników  Ł  taśm  stalowych  w  kG   na  metr 
16. Ciężary l m prętów stali węglowej w kG 
17. Ciężary   prętów   mosiężnych 
18. Ciężary  l m prętów aluminiowych,  miedzianych i  brązowych o przekroju  okrągłym w kG 
19. Ciężar 100 metrów drutu stalowego w kG 
20. Przeciętne   ciężary   częściej   stosowanych   blach   płaskich z  różnych  metali 
21. Twardość   Brinella 
22. Zakres stosowania skal aparatu Bockwella 
23. Porównanie  twardości  Brinella  z  twardością  Rockwella  .
24. Ciężary  i  wymiary  młotków  zwykłych  o  przekroju  kwadratowym    
25. Wzory do  obliczenia  długości  materiału  giętego wg  łuku koła 
28. Wzory do obliczenia długości materiału giętego pod kątem
27. Wymiary szczypiec okrągłych krótkich w mm 
28. Wymiary szczypiec płaskich w mm 
29. Wymiary szczypiec uniwersalnych płaskich w mm
30. Kąty skrawania  zębów  pilnika w  stopniach 
31. Liczby  nacięć  w  zależności  od  numeru   i  długości  pilnika wg  normy PN/M-64580 
32. Główne  wymiary  pilników  wg   norm  PN/M-64660   —  64670   
33. Dokładność piłowania i naddatki na obróbkę 
34. Główniejsze   średnice   normalne   wierteł  krętych,   w  mm   .    
35. Chwyty i gniazda ze stożkiem metrycznym i Morse'a  (wg PN-60/M-55012) 
36. Główniejsze cechy charakterystyczne częściej stosowanych wiertarek   elektrycznych   przenośnych 
37. Szybkości  skrawania v m/min i posuwów  p mm/obr  przy wierceniu wiertłami krętymi na zwykłych wiertarkach ślusarskich        
38. Prędkości  obrotowe,  wrzeciona w zależności  od  szybkości skrawania     i  średnicy  wiertła   
39. Chłodziwa   stosowane   podczas   wiercenia 
40. Wady   wiercenia 
41. Główniejsze  średnice  wierteł  i  rozwiertaków  do  otworów w żeliwie i stali, wg PN-61/M-57025 
42. Główne wymiary  rozwiertaków stożkowych wykańczaków do gniazd  stożkowych Morse'a wg normy PN-59/M-58992  .     :
43. Główniejsze   wymiary   rozwiertaków   stożkowych   wykańczaków   do   gniazd   stożkowych   metrycznych   wg   normy PN-59/M-58995 :
44. Wartości naddatków na rozwiercanie w zależności od średnicy   otworu 
45. Szybkości skrawania  v m/min  i  posuwy  p  mm/obr  przy rozwiercaniu   otworów 
46. Oznaczenia    gwintów 
47. Gwinty metryczne zwykłe (szereg A) wg normy FN-54/M--02006       .     .    
48. Gwinty metryczne drobnozwojne. Zakresy średnic dn i skoków h (dane  zaczerpnięte  z  normy PN-54/M-02005)  .
49. Gwinty calowe o średnicach od 3/16" do 4" (dane zaczerpnięte  z normy PN54/M-02025) 
50. Gwinty   rurowe   calowe   cylindryczne   (dane   zaczerpnięte
z normy PJST-54/M-02030) 
51. Podstawowe typy gwintowników ślusarskich  ręcznych .
52. Średnice   wierteł   do   otworów   gwintowanych   w   żeliwie, stali, brązie i mosiądzu  
53. Średnice sworzni do gwintowania narzynkami, w mm .
54. Wady   gwintowania 
55. Jakość   skrobania  płaszczyzn  . 
56. Naddatki   na   skrobanie  płaszczyzn 
57. Główne  wymiary  skrobaków  w  mm,   wg   norm  PN-80/M--63810   i   63811  
58. Naddatki na skrobanie powierzchni walcowych .     .     .    
59. Usterki    skrobania  
60. Usterki   docierania  
61. Usterki   trasowania  
62. Określenie temperatury za pomocą barw żarzenia ... 
63. Temperatury  hartowania  stali  narzędziowej  
'64. Temperatury topnienia  soli  do  nagrzewania  
65. Barwy nalotowe i odpowiadające, im temperatury odpuszczania      
66. Temperatury odpuszczania różnych przedmiotów .... 
67. Główniejsze wymiary  nitów z łbami kulistymi  i płaskimi wg norm PN-61/M-82952 i 82954, w mm  
68. Ciężary   młotków   do   nitowania  
69. Usterki    nitowania  
70. Dane  charakterystyczne  wytwornic   krajowych   .... 
71. Dane  charakterystyczne  butli  tlenowych  
72. Dane  charakterystyczne  palnika  PU-I  
73. Usterki spawania  
74. Spoiwa cynowo-ołowiowe do lutowania, wg projektu nor
my    PN/M-69410  
75. Usterki   lutowania  
76. Chropowatość  powierzchni  śrub,  wkrętów  i  nakrętek  wg normy   PN-59/M-82051  
77. Wymiary   częściej   stosowanych   śrub   dwustronnych,   wg
norm   PN-60/M-82162   do   82164,   PN-60/M-82125,   PN-60/M-8213 i   PN-60/M-82137 .
78. Wymiary   częściej   stosowanych  śrub   ze  łbami  sześciokątnymi  wg  norm  PN-58/M-82101,   82105,   82109,   82117   ....
79. Podstawowe   wymiary   częściej   stosowanych   wkrętów   do
metali, wg norm PN-60/M-82207 do 82213  
80. Wymiary   klinów   wpuszczanych   i   wpustów   w   zależności
od średnic d wałów wg norm PN/M-85031-=-35033, PN/M-85047, 85048  
81. Plamki tuszowe przy sprawdzaniu kół zębatych 
82. Stopnie dokładności wymagane podczas kontroli montażowych        
83. Srawdzanie  dokładności tokarek  
84. Sprawdzanie dokładności wiertarki słupowej  .     .     .     .     . 
85. Sprawdzanie dokładności frezarek poziomych i uniwersalnych        
86. Sprawdzanie   dokładności   strugarek   poprzecznych   ... 
87. Wymiary arkuszy rysunkowych w mm  
88. Klasy chropowatości powierzchni (wg normy PN-58/M-04251) 
Klasy   chropowatości   otrzymane   przy   różnych   rodzajach obróbki   ślusarskiej
90. Przedziały i pod przedziały średnic w mm  
91. Nazwy  i  oznaczenia  wałków  i  otworów  normalnych  wg PN-60/M-02104 
92. Zastosowanie  klas  dokładności  wg  normy  PN-60/M-02102  . 
93. Pasowania normalne wg zasady stałego otworu 
94. Pasowania  normalne  wg  zasady  stałego wałka 
95. Odchyłki  w  n  częściej  stosowanych  normalnych  otworów i  wałków  (zasada   stałego   otworu) 
96. Odchyłki  w  (i  częściej   stosowanych  normalnych  otworów
i wałków (zasada stałego wałka)  
97. Niektóre   oznaczenia   umowne   stosowane   na   schematach elektrycznych  
98. Pola figur płaskich  
99. Pola  powierzchni  i  objętości  brył  
100. Funkcje   trygonometryczne 
101. Podział  obwodu  koła  na  n  równych  części  
102. Zamiana   cali   na   milimetry  
103. Zamiana   koni   mechanicznych   na  kilowaty  
104. zamiana   kilowatów  na   konie   mechaniczne

"Kopiowanie i wykorzystywanie tego spisu oraz zdjęcia bez zgody jego właściciela, jest przestępstwem i naruszeniem własności właściciela. Każdy spis i zdjęcie zostało zaznaczone specjalnymi znacznikami, które w przypadku wykrycia identyfikują opracowany przez nas spis lub zdjęcie. W przypadku wykrycia przez naszą firmę nielegalnego wykorzystania zdjęcia lub spisu opracowanego przez naszą firmę i skopiowanego bez naszej zgody, to wobec takich osób zostaną wyciągnięte wszystkie możliwe konsekwencje prawne i finansowe"

 


 Wraz z zakupionym przedmiotem wysyłam PARAGON FISKALNY lub na życzenie FAKTURĘ VAT

Przed licytacją proszę o zapoznanie się ze stroną O MNIE

W przypadku wysyłki za granicę proszę o informację do jakiego kraju ma zostać wysłana, wtedy podam dokładny koszt przesyłki

Nie wysyłam za pobraniem za granicę

Paczki wysyłam POCZTĄ POLSKĄ

Paczki wysyłam w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty na moim koncie

UWAGA w przypadku gdy przesyłka do Państwa nie dojdzie w ciągu 10 dni od momentu otrzymania informacji o wysyłce to proszę wtedy o pilny kontakt podam wtedy numer przesyłki  i po tym numerze możecie Państwo sprawdzić czy przesyłka nie leży na Państwa Poczcie

Przesyłek nie wysyłam w DNI WOLNE od pracy w tym w SOBOTY I NIEDZIELE

WSZELKIE ZMIANY ADRESU DO WYSYŁKI PROSZĘ PRZESYŁAĆ e-mailem ZE SWOJEGO KONTA W ALLEGRO lub przez ZADAJ PYTANIE SPRZEDAJĄCEMU

Przesyłka ekonomiczna 4,30zł.

Przesyłka priorytetowa 5,20zł.

Przesyłka pobraniowa ekonomiczna 8,00zł.

Przesyłka pobraniowa priorytetowa 10,00zł.


@AuctionCreator jaromir1507

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.