Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PRACE HISTORIA SZTUKI 2 DWÓR POLICHROMIA MODLNICA

85.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
PRACE Z HISTORII SZTUKI ZESZYT 2

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
85A.JPG85B.JPG85C.JPG85D.JPG85E.JPG85F.JPG85G.JPG85H.JPG85I.JPG85J.JPG85K.JPG85L.JPG
AUTOR -
*

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - *
WYDANIE - *
NAKŁAD - * EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
* JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM*) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
*

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - *
WYMIARY - * x * x * CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - * KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
*


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO JEŚLI TYLKO WYSTĘPUJE ONO W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE AUKCJI.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

ZESZYTY NAUKOWE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
LXXXVI
PRACE Z HISTORII SZTUKI
ZESZYT 2
NAKŁADEM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
KRAKÓW 1965

SPIS TREŚCI - INDEX RERUM
Maria Ludwika Bernhard, Le peintre de Karlsruhe.......... 5
Klementyna Żurowska, Zagadnienie transeplu pierwszej katedry wawelskiej ... 19
Le probleme du transept de la premierę cathedrale du Wawel..... 72
Hanna Pieńkowska, Renesansowa polichromia w Modlnicy....... 95
Une polychromie Renaissance a Modlnica........... 135
Maria Bernasikowa, Dwór w Modlnicy......,...... 165
Le manoir de Modlnica............... 197
Wykaz skrótów tytułów częściej cytowanych czasopism i wydawnictw seryjnych . . 211
Spis rycin.................... 212
Indeks..................... 217

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZĘŚCIEJ CYTOWANYCH CZASOPISM I WYDAWNICTW SERYJNYCH
AJA — American Journal of Archaeology
Bibl. Krak. — Biblioteka Krakowska
Biuletyn HS — Biuletyn Historii Sztuki
Biuletyn HSiK - Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
CVA — Corpue Vasorum Antiąuorum
JHS — Journal of Hellenie Studies
Kat. Zab. Szt. w Polsce — Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
Kwartalnik UiA — Kwartalnik Urbanistyki i Architektury
Ochr. Zab. — Ochrona Zabytków
Prace KHS - Prace Komisji Historii Sztuki PAU
REA —- Revue des Etudes Anciennes
Rocznik Hist. Szt. - Rocznik Historii Sztuki PAN
It ucz. Krak. - Rocznik Krakowski
Sprawozdania KHS -- Sprawozdania Komisji Historii Sztuki AU
Sprawozdania PAU — Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Komisji Historii Sztuki PAU
Teka GKGZach. — Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej
WYKAZ SKRÓTÓW NAZW ARCHIWÓW
APKr. — Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego AKMKr. -- Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

SPIS RYCIN
Maria Ludwika Bernhard Le peintre de Karlsruhe

Fig. 1. Rhyton en formę de tćte de belier au Musee National de Varsovie, vue en face
(Fot. Musee National de Varsovie) Fig. 2. Rhyton en formę de tćte de belier au Musće National de Varsovie, vue de cóte
(Fot. Musee National de Varsovie) Fig. 3. Rhyton en formę de tele de belier de Ziwiye (Reproduction (1'apres Sept mille
ans...) Fig. 4. Rhyton du Musee National de Varsovie, Fragment de decoration peinte: figurę de
Nike (Fot. Musee National de Varsovie) Fig. 5. Rhyton du Musee National de Varsovie. Fragment de decoration peinte: figurę
du roi (Fot. Musće National de Varsovie) Fig. 6. Coupe, jadis rlans la collection de L. Binental — interieur (Reproduction
(1'apres CVA) Fig. 7. Coupe, jadis dana la collection de L. Binental (Reproduction d"apres CVA)
Klementyna Żurowska
Zagadnienie transeptu pierwszej katedry wawelskiej
Ryc. 1. Kraków, Wawel, pierwsza katedra, fragmenty apsydy północnej wraz z resztami ołtarza oraz baza i część trzonu kolumny pod emporę transeptu (Klisza Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu)
Ryc. 2. Kraków, Wawel, pierwsza katedra, narożnik wewnętrzny transeptu i nawy bocznej południowej (Klisza Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu)
Ryc. 3. Kraków, Wawel, pierwsza katedra, baza kolumny z fragmentem trzonu (Klisza Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu)
Ryc. 4. Kraków, Wawel, pierwsza katedra, kapitel z dekoracją plecionkową (Klisza Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu)
Ryc. 5. Rzym, starochrześcijańska bazylika św. Piotra, rzut poziomy (według Alfaranusa)
Ryc. 6. Rzym, starochrześcijańska bazylika św. Piotra, widok na ramię transeptu. Rysunek (Sztokholm, Muzeum Narodowe, kolekcja Anckarvard, nr 637)
Ryc. 7. Centula — Saint-Riąuier, karoliński kościół opacki, widok reprodukowany w r. lolo z miniatury w kronice Hariulfa
Ryc. 8. Cen tul a — Saint-Riquier, karoliński kościół opacki, przekrój podłużny przez masyw zachodni (według Lehmanna)
Ryc. 9. Werden, karoliński kościół opacki, przekrój podłużny przez masyw zachodni (według Lehmanna)
Ryc. 10. Kolonia, kościół św. Pantaleona, przekrój podłużny przez masyw zachodni (według Rahtgensa)
Ryc. 11. Hildesheim, kościół św. Michała, widok od strony południowo-wschodniej, po rekonstrukcji
Ryc. 12. Hildesheim, kościół św. Michała, widok na południowe ramię transeptu wschodniego
Ryc. 13. Hildesheim, kościół św. Michała, widok od strony południowo-wschodniej, po rekonstrukcji
Ryc. 14. Epinal, kościół św. Maurycego, widok od strony północnej
Ryc. 15. Jumieges, kościół Matki Boskiej, widok na zachodnie filary skrzyżowania transeptu
Ryc. 16. Cerisy-la-Foret, kościół, widok na emporę w południowym ramieniu transeptu (Klisza Archiwum Fotograficznego Monuments Historiąues w Paryżu)
Ryc. 17. Boscherville, kościół, widok na empory w transepcie (Klisza Archiwum Fotograficznego Monuments Historiąues w Paryżu)
Ryc. 18. Puy, katedra, widok na emporę w południowym ramieniu transeptu (Klisza Archiwum Fotograficznego Monuments Historiques w Paryżu)
Ryc., 19. Saint-Chef, kościół, widok na północne ramię transeptu (Klisza Archiwum Foto-graficznego Monuments Historiąues w Paryżu)
Ryc. 20. Saint-Sever-Bur-Adour, kościół, widok na emporę w północnym ramieniu transeptu (Klisza Archiwum Fotograficznego Monuments Historiąues w Paryżu)
Ryc. 21. Preuilly-sur-Ciaiee, kościół, widok na transept wraz z emporą w ramieniu północnym (Klis/a Archiwum Fotograficznego Monuments Historiąues w Paryżu)
RYSUNKI W TEKŚCIE
Rys. 1. Kraków, Wawel, pierwsza katedra, rzut poziomy części wschodniej według
A. Szyszko-Bohusza, skala 1 : 200 (rys. A. Stefański) Rys. 2. Fulda, karoliński kościół opacki, rzut poziomy Rys. 3. Kolonia, kościół św. Pantaleona, rzut poziomy (według Tholcna) Rys. 4. Centula — Saint-Riąnier, karoliński kościół opacki, rzut poziomy (według Ach ter) Rys. 5. Paderborn, karoliński kościół opacki, rzut poziomy (według Thiimmlera) Rys. 6. Werden, karoliński kościół opacki, rzut poziomy westwerku (według Lehmanna) Rys. 7. Hildesheim. kościół św. Michała, rzut poziomy (według Beselera) Rys. 8. HildeBheim, kościół św. Michała, schemat kompozycji przestrzennej (według
P. del Capron)
Rys. 9. Tours, kościół św. Marcina, rzut poziomy (według Lesueura) Rys. 10. Epinal, kościół św. Maurycego, rzut poziomy Rys. 11. Jumieges, kościół Matki Boskiej, rzut poziomy Rys. 12. Cerisy-la-Foret, kościół, rzut poziomy
Rys. 13. Saint-Chef, kościół, rzut poziomy: A. przyziemie kościoła, B. empora w pn. ramieniu transeptu, C. empora w pd. ramieniu transeptu Ryg. 14. Preuilly-sur-Claise, kościół, rzut poziomy Rys. 15. Saint-Sever-sur-Adour, kościół, rzul poziomy Rys. 16. Zestawienie rzutów poziomych: A. Hildesheim, kościół św. Michała, B. Merseburg,
katedra, C. Kraków, Wawel, pierwsza katedra, rekonstrukcja części wschodniej Rys. 17. Hersfeld, kościół opacki, rzut poziomy budowli karolińskiej (według Lehmanna) Rys. 18. Sleinbach, kościół opacki, rzut poziomy budowli karolińskiej (według Lehmanna)
Rys. 19. Gernrode, kościół św. Cyriaka, rzut poziomy (według Lehmanna)
EyB. 20. Oberkaufungen, kościół benedyktynek, rzut poziomy (według Lehmanna)
Ryg. 21. Ratyzbona, tzw. „stara kaplica", rzut poziomy budowJi karolińskiej wraz z chórem
dodanym w w. XI (według Lehmanna)
Rys. 22, Heiligenberg, kościół św. Michała, rzut poziomy budowli z w. XI (według Lehmanna) Rys. 23. Goslar, katedra, rzut poziomy (według Lehmanna)
Rys. 24. Ninhurg nad Salą, kościół klasztorny, rzut poziomy (według Lehmanna) Rys. 25. Hildesheim. katedra, rzut poziomy po przebudowie biskupa Hezilo (wędlinę
Lehmanna)
Hanna Pieńkowska
Renesansowa polichromia w Modlnicy
Ryc. 1. Modlnica, kościół parafialny. Malowidła prezbiterium (fot. T. Chrzanowski)
Ryc. 2. Modlnica, kościół parafialny. Data 1562 na parapecie chóru (fot. P. Maliszewski)
Ryc 3. Modlnica, kościół parafialny. Herb Salomonów (fot. P. Maliszewaki)
Ryc. i. Modlnica, kościół parafialny. Sąd Ostateczny (fot. P. Maliszewski)
Ryc. 5. Modlnica, kościół parafialny. Scena Łazarza i Bogacza, fragment z postacią Łazarza
(fot. P. Maliszewski) Ryc. 6. Modlnica, kościół parafialny. Scena Łazarza i Bogacza, fragment z Bogaczem
w piekle (fot. P. Maliszewski)
Ryc. 7. Modlnica, kościół parafialny. Fragment fryzu z postaciami proroków (fot. T. Chrzanowski)
Ryc. 8. Wenecja, Akademia. Sala z portretami przypisywanymi Paolowi Yeronese (według
Colasantiego)
Ryc. 9. Zwoleń, kościół parafialny. Nagrobek Jana Kochanowskiego (fot- V. Wolny) Ryc. 10. Kazimierz nad Wisłą, fara. Nagrobek rajcy Mikołaja Przybyły (fot. J. Kłos) Ryc. 11. Kraków, kościół dominikanów. Popiersie Piotra Myszkowskiego w czaszy kopuły
kaplicy Myszkowskich (fot. W. Gumuła)
Ryc. 12. Kraków, kościół Mariacki. Epitafium Aleksandra Vegrinusa (fot. T. Chrzanowski) Ryc. 13. Portret Mikołaja Reja w Zwierciadle z r. 1567 (fot. S. Senisson) Ryc. 14. Wizerunek Borzywoja w Kronice Marcina Bielskiego z r. 1564 (fot. S. Senisson) Ryc. 15. Erhard Schon, ..Sieben heidnischen Weisen" (według Geisberga nr 1149) Ryc. 16. Erhard Schon, „Die neun getreusten Rcimer" (według Geisberga nr 1150) Ryc. 17. Schwaz, dawny sąd. Dekoracja malarska sali śpiewaków (według Garbera) Ryc. 18. Schwaz, dawny sad. Dekoracja malarska sali śpiewaków (według Garbera) Ryc. 19. Wizerunek Wandy w Kronice Marcina Bielskiego z r. 1564 (fot. S, Senisson) Ryc. 20. Erhard Schon, „Die neun getreusten heidnische Frauen" (według Geisberga) Ryc. 21. Mogiła, kościół cystersów. Stanisław Samostrzeliiik. prorok Jeremiasz (fot. E. Czu-
chorBki)
Ryc. 22. Modlnica, kościół parafialny. Okno w prezbiterium (fot. T. Chrzanowski) Ryc. 23. Modlnica, kościół parafialny. Strop w prezbiterium (fot. T. Chrzanowski) Ryc. 24. Drzeworyt Monogramisty HS (według Geisberga nr 936) Ryc. 25, Krużlowa Wyzna, kościół parafialny. Zwiastowanie, polichromia stropu nawy
z r. 1520 (fot. M. Kornecki)
Ryc. 26. Modlnica, kościół parafialny. Zwiastowanie (fot. P. Maliszewaki) Ryc. 27. Zwiastowanie w Biblii Leopolity z r. 1561 (fot. S„ Senisson) Ryc. 28. Heinrich Satrapitanus, Sąd Ostateczny (według Geisberga nr 1057)
Ryc. 29. Erhard Schon,1 „Siebeu Manner klagen iiber ihre Frauen" (według Geisherga
nr 1177) Ryc. 30. Modlnica, kościół parafialny. Scena Łazarza i Bogacza, fragment przedstawiający
ucztę u Bogacza (fot. P. Maliszewski)
Maria Bernasikowa Dwór w Modlnicy
Ryc. 1. Modlnica, dwór. Widok od południa (fot. A. Kozakiewicz około r. 1895, zdjęcie w Gabinecie Rycin ASP w Krakowie)
Ryc. 2. Modlnica, dwór. Widok od południa - rysunek S. Kamockiego (Gabinet Rycin ASP w Krakowie; fot. J. Rosner)
Ryc. 3. Modlnica, dwór. Widok od północnego zachodu - rysunek S. Kamockiego (Gabinet Rycin ASP w Krakowie; fot. J. Rosner)
Ryc. 4. Modlnica, dwór. Widok od południa (fot. S. Żeleński)
Ryc. 5. Modlnica, dwór. Widok od północy (fot. S. Żeleński)
Ryc. 6. Anonimowy projekt budowy portyków przy dworze w Modlnicy z pierwszej ćwierci w, XIX (Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, fot. T. Chrzanowski)
Ryc. 7. Tadeusz Niemczykiewicz, projekt wzniesienia piętra we dworze w Modlnicy z r. 1854 (Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, fot. T. Chrzanowski)
Ryc. 8. Sebastian Sierakowski, projekt dworu wiejskiego (Biblioteka Jagiellońska, sygn. I.B. 2596; fot. K. Nowacki)
Ryc, 9. Zbyszyce, dwór. Widok od dziedzińca (fot. E. Koztowska)
Ryc. 10. Modlnica, dwór. Widok od północnego wschodu (fot. S. Żeleński)
Ryc. 11. Rożnów, dwór. Widok od ogrodu (fot. T. Chrzanowski)
Ryc. 12. Łazany, dwór. Widok od zajazdu (fot. T. Chrzanowski)
RYSUNKI W TEKŚCIE
Rys. 1. Modlnica, dwór. Sytuacja, skala 1 : 2000 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 2. Modlnica, dwór. Rzut parteru, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys, 3. Modlnica, dwór. Rzut piwnic, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 4. Modlnica, dwór. Przekrój poprzeczny, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 5. Modlnica, dwór. Przekrój podłużny, skala 1 : 200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 6. Modtnica, dwór. Elewacja południowa, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 7. Modlnica. dwór. Elewacja północna, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 8. Modlnica, dwór. Elewacja wschodnia, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)
Rys. 9. Modlnica, dwór. Elewacja zachodnia, skala 1 :200 (według pomiaru Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Krakowskiej z r. 1947; rys. A. Stefański)

INDEKS
ułożył
Adam Małkiewicz

Abraham 102, 107—108, 117 Achter Irmingard 29, 31—32, 43, 47, 54 Adam z Łowicza, altarzysta kościoła Mariar- kiego w Krakowie 97, 135 Akwizgran, kościół św. Salwatora 27 Alfaranus 26 Ambroży św. 106 AmeiBenowa Zofia 115 Aminadab 117 Andrzej św. 106, 125 Angilbert 38 Ankwicz Michał z Poslawic 100 Anna św. 100 Annasz 104 Antoni, pleban w Płazie 132 — Padewski św. 182 — z Wrocławia, malarz 109 Argeaton-Chśteau, kościół S. Gilles, portal z przedstawieniem złego Bogacza i Łazarza 107 Aron, biskup krakowski 22, 70—72 Ateny 5—6 — Kerameikos 5 Augsburg 113—114 Autun, kościół 57 Balice (ohecnie w obrębie Krakowa) 167, 191, 197 Bamberg 113 Bartłomiej św. 106 Batory Stefan zob. Stefan Batory Baumann Hans 115 Bayeux, katedra 47, 54, 57, 59 — kościół S. Vigor 50 Bazylik (Bazilik) Cyprian 129 Beazley John D. 8 Beenken Hermami 29 Beham HanB Sehald 114 Behem Baltazar zob. Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Kodeks Baltazara Behema Bernay, kościół 47, 59 Bernward św. 36, 38, 40—41, 44, 52, 57, 62, 68, 71 Berry 58 —- kościół S. Genou 50 Beseler Hartwig 40 Bethmanowie 96 Biecz, fara, epitafium Marcina Kromera 129" — — ołtarz z przedstawieniem Drzewa Jes-sego 103 Bielski Marcin 112, 116, 124—125 Biernat z Lublina 120 Binarowa (pow. Gorlice), kościół parafialny, polichromia 133 Biskupic Jakub, zwany Pontificjusz 96—98, 121, 128, 134—135 Bispingowa Maria z Konopków 166 Bobowa (pow. Grybów), kolegiata 99 Bochnak Adam 23, 67, 69 Bochnia, klasztor bernardynów 180 Boguszyce (pow. Rawa Mazowiecka), kościół parafialny, polichromia 123, 132—133 Bolesław Chrobry 21—24, 71—72 - Krzywousty (III) 110 - Śmiały 22—23, 72 — Wstydliwy 167 Bona Sforza 96, 112 Bonerowie 95—96 Bonifacy św. 25 Boratyński Piotr 120 Borger Hans 35 Bo8cherville, kościół 50 Branicki Jan z Ruszczy 95 Breu Jorg młodszy 125 — — starszy 114 Bronowice (obecnie w obrębie Krakowa) 191 —- Niemieckie 95 Bruno, abp koloński 35, 56 Brygos 7 Brzeg, zamek, dekoracja rzeźbiarska bramy wjazdowej 111 Budka Włodzimierz 166 Budkowa Zofia 24 Burgkmair Hans 126 Caen, kościół S. Etienne (św. Stefana) i opactwo benedyktynów 49—50 -------S. Nicolas (św. Mikołaja) 50, 57 Canterbury, katedra 50, 54, 57 Cebes 109 Cellariowie 111, 117 Centawa (pow. Strzelce Opolskie), kościół parafialny, polichromia 122 Centula — Saint-Riquier, kościół S. Riąuier (św. Rychariusza) i opactwo benedyktynów 28—33, 34, 36—38, 40—41, 44. 47. 54—57 Cerisy-la-Foret, kościół 49 Charmeeki Baltazar 132 Charroux, kościół 29 Charlres, katedra, witraż z przedstawieniem Drzewa Jessego 102 Chechlo (pow. Olkusz), kościół parafialn; strop polichromowany 122 Ghojecka Ewa 113 Cholin Matę mus 129—130 Chotel 131 Chrobry Bolesław zob. Bolesław Chrobry Chrystus 55, 102—107, 120, 126—127 Ciepielowski Joachim 117 Cini Jan 120 Ciołek Erazm zob. Kraków, Muzeum Nart dowe, Zbiory Czartoryskich, Pontyfiki Erazma Ciołka Ciołek Gerard 166 Cividale, Modlitewnik Gertrudy córki Miesi ka II 70, 72 Cluny, kościół benedyktynów II 58—60 — — benedyktynów III 57 Commendoni (Commendone) Giovanni Fran- cesco 130 Corvey, kościół opacki 29, 31—32, 34, 56 — opactwo benedyktyńskie 35, 57, 70 Cranach Lucas starszy 108. 116 Cremona zob. Krem ona Cytard Maciej 130 Czaderowie 167 Czartoryski August 167 Czerny 130 David Pierre 22, 24 Dawid (David), prorok 102, 117, 119 Dąbrówka Polska (pow. Nowy Sącz), kościół polichromia 133 Decjuaz Justus 112 Diana 116 Długosz Jan 22, 167 Dobrowoleki Tadeusz 23, 112, 119 Dobryazewski Marcin 117 Drubeck, kościół 23 Diirer Albrecht 106, 113. 116 - Hans 109, 116 Echoniasz (Echonias) 117 Effmann Wilhelm 32, 34—35 Eigil, opat w Fuldzie 25 Eggenburg (Dolna Austria), polichromia fasady jednego z domów 126 Eleazar (Eliezar) 107, 117 Eliachim (Eliacim) 117 Eliasz, prorok 107 Eliasz Radzikowski Walery 101, 168 Eliud 117 Enoch 107 Epinal, kościół S. Maurice 44, 47, 69 Estrricher Karni 115 Evreux, kościół S. Taurin 50 Falaise, kościół Notre-Dame de Guiliray 50 Fares (Phares) 117 Ferieres-eu-Gatinas, kościół 29 Filip św. 106 Firlej Henryk z Dąbrowicy 183 Florencja, Palazzo Vecchio, ..Sala dei Du-cento", strop 122 -------„Salone degli Otto", strop 122 Flottner (Flettner) Peter 114 Fogelweder Stanisław 96—98, 167, 1.74 Fulda, kościół opacki św. Salwatora 2S--27. Gabriel Archanioł św. 55—56 Gamrat Piotr 128 Gandawa 41 Gantlersheim, kościół 35 Garber Joseph 114 Geisberg Max 113 Geloii 6 Gcreon św. 21—22, 24, 72 Gernrode, kościół św. Cyriaka 23, 40, 64—65 Geron, margrabia 64 Gertruda, córka Mieszka II 70, 72 Giebultów (pow. Kraków) 191 — kościół parafialny 98 — plebania, portret ks. Jana Grzyh owakie go 99 Gierałtowski 131 Gmiind (Szwabia), ołtarz św. Sehalda 113 Gołuchów, zbiory, ryton Brygosa 7 Gorlice, dwór 186—188 Goslar, katedra 65—66, 70 Góra św. Jana (pow. Limanowa), obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej 182 Grabar Andrć 29 Grabowski Ambroży 95 Grębień (pow. Wieluń), kościół św. Trójcy, polichromia 122 Gródecki Louis 23, 29, 34, 43 Grottger Artur 101, 168 Grywald (pow. Nowy Targ), kościół parafialny, polichromia 122 Grzegorz z Montaner 32, 59—60 Grzyhowski Jan z Grzybowa 99 —- Stefan 166 Gucci Santi 111 Gumiński Samuel 187 Gumowski Marian 22 Habsburg Karol V 115 Hamilkar 6 Harasymowicz Marceli 100 Hariulf 29 Hawrot Jerzy 22—24, 69 Heiligenberg koło Heidelbergu, kościół 63, 65 Hendel Zymunt 19--20 Henryk Walezy 129 Hersey Carl K. 42 llersfeld, kościół opacki 63 Herve (Herweusz) 4,1—43 Hexham, rotunda 29 Hezilo 66-67 Hildesheim 36, 41 - katedra 35, 66—67, 70 - kościół św. Michała 23—24, 32, 36—41, 43-44, 47, 51—54, 57, 60—71 Holbein Hans młodszy 124 Honoriusz dAutun 105 Hozjusz Stanisław 128, 130 H. S. monogramista 123 Hubert Jean 29 - Sebald 127 Iwkowa (pow. Brzesko), kościół cmentarny. polichromia 133 Izajasz 102 Jagiellonowie 112 - Jan Olbracht 103, 116, 122 - Zygmunl II August 110, 112. 115, 119 - - I Stary 112, 115 Jakub, patriarcha 117 - Młodszy św. 106 - Starszy św. 106 Jan Chrzciciel św. 105—106 - Ewangelista św. 105—106 - Olbracht zob. Kraków, Archiwum Kurii Metropolitalnej, Gradual Olbrachta - z rodu Prusów 167 Jangrot (pow. Olkusz), kościół drewniany (nie istniejący) 96, 134 Jarosław, kamienica Orsettich, polichromia 120 Jarosławiecka-Gąsiorowska Maria 165. 179, 180 Jaskier Mikołaj 112 Jeleśnia (pow. Żywiec), kościół parafialny, strop polichromowany 122 Jerzy św. 55 Jesse 102, 126 Jeżów (pow. Grybów), dwór, polichromia 120 Jędrzejów, kościół parafialny, polichromia: Ojcowie Kościoła 119 J. F. monogramista 124 Jordan Michał 99 Jordanowie 99 Jost 131 Józef św. 102 Juda (Judas) 117 — Tadeusz św. 106 Jumieges, kościół Notre-Dame 32, 45—49, 59—60 Kaifasz 104 Kalwaria Zebrzydowska, klasztor bernardynów, portret zbiorowy generałów zakonu 182 Kamocki Stanisław 170 KarUruhe zob. Malarz z Karlsruhe - pelike Malarza z Karlsruhe 8 Karol V Habsburg 115 - Wielki 33, 42 Kaufman Paweł 95 Kaufmanowie 96 Kazimierz nad Wisłą, fara, nagrobek Mikołaja Przybyły 111, 117 Kazimierz Odnowiciel 21—23, 70, 72 Kerameikos 5 Kielce, pałac biskupi, galeria portretów biskupów krakowskich 111 Klepowski (Kliepowski) z Tomaszowie 97, 135 Kober Marcin 112 Kochanowski Jan 111, 117, 119—120 Kolberg Oskar 168 Kolonia 22, 112, 129—130 - katedra 33—34 - kościół św. Pantaleona i opactwo benedyktyńskie 26—27, 35—36, 40—41, 44, 56—57 ------ św. Salwatora 27 Kombornia (pow. Krosno), dwór 186 Konopka Adam junior 168 ------- senior 168 - Antonina 168 - Józef 167, 178, 183—184, 189—190, 196 - Julian 168, 183 - Maria Bispingowa 166 Konopka Stanisław 168, 180, 189—190, 197 - Tadeusz 167—168, 179—180, 182—183, 196 — Teresa ze Skotnickich 167 Konopkowie 100—101, 166—168, 180, 189 Konrad Mazowiecki 22 Korzkiew (pow. Olkusz), zameczek, strop 123 Kosek Mikołaj 96 Kosek-Konopka Andrzej 96 Koskowscy z Koskowa: Katarzyna, Mikołaj, Serafin, Serafin s. Mikołaja 96 Kościuszko Tadeusz 182 Kozakiewicz Antoni 168 Kraków 19, 70—72, 95—96, 115—116, 128, 165, 167—168, 174, 179—181, 189 — Akademia zob. Uniwersytet Jagielloński —- Archiwum Kurii Metropolitalnej, Graduał Olbrachta 103, 116, 122 — - Mszał nr 4 122 — Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, Karola Kriszkiera projekty klasztoru bernardynów w Bochni i stajni dla koni z salin bocheńskich 180 — Biblioteka Jagiellońska, Kodeks Baltazara Behema 115, 117 — kościół św. Barbary, epitafium Jerzego P i patia 111 — — dominikanów, kaplica Myszkowskich 111, 117 — — franciszkanów, kaplica bractwa muzycznego 115 — — — nagrobek Sebastiana Petrycego 117 —-----św. Marcina 135 — — Mariacki (Wniebowzięcia NP Marii) 97, 131, 135 -----------kaplica kuśnierzy, obraz Zwiastowania, obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie 124 — ^ - nagrobek Cellarich 111, 117 -----------nagrobek Joachima Ciepielowskie- go 117 — - -— nagrobek Marcina Dobryszewskiego 117 -----------nagrobek Montelupich 111, 117 — — — nagrobek Aleksandra Yegrinusa 111, 117 -----------ołtarz główny (Wita Stwosza) 103 —-------płyty nagrobne Salomonów 95, 117 — — św. Szczepana 129, 132 - klasztor dominikanów, biblioteka, Anty-fonarz m r. 1526 122 Kraków, klasztor franciszkanów, galeria portretów biskupów krakowskich 111 -----------nagrobek Stanisława Lubartha 111 ---------—- portret bpa Piotra Tomickiego 125 — Muzeum Narodowe, obraz Zwiastowania, z kaplicy kuśnierzy w kościele Mariackim 124 -----------Zbiory Czartoryskich, Pontyfikat Erazma Ciołka 103, 122 — ratusz, Izba Pańska, kraniec (fryz pod-stropowy) 110 — ulica Grodzka, dom Jakuba Biskupica 97, 135 -----------kamienica nr 32 180 -----------kamienica zwana Podelwie 180 — - Kanonicza, kamienica nr 9 179—180 -----------kamienica nr 16 130, 132 -------Mikołajska. kamienica Bakałowiczów (nr 2) 180—181 — plac Szczepański, kamienica Szołayskich (nr 9), polichromia 183 — Uniwersytet Jagielloński 128, 165—166 — Wawel 19, 22 -------katedra I 19—72 -------katedra II 19, 24, 69, 72 ------- — krypta św. Leonarda 19, 22 — - katedra III 19, 69 —-------kaplica Zygmuntowska 120 — - -—- nagrobek Piotra Boratyńskiego 120 -----------nagrobek biskupa Piotra Tomickiego 120 -------kościół św. Gereona ( = katedra I) 22 -----------(rotunda) NP Marii 22 -------— św. Wacława (= katedra II) 22 — - — św, Wacława (rzekoma protokate-dra) 23 -------zamek królewski 19, 22 -----------kaplica zamkowa św, Marii Egipcjanki 21 -----------Btropy kasetonowe 122 — Zwierzyniec, klasztor norbertanek 167 Krautheimer Richard 28 Kremona, kościół S. Abbondio, dekoracja malarska 110 Kriszkier Dominik 180 — (Kryszka) Karol 179—180, 197 — Mateusz 179 Kriszkierowa Marianna z Bekierskich 180 Kromer Bartosz 129 — Marcin 115, 128—131 Krużlowa Wyzna (pow. Nowy Sącz), kościół parafialny, polichromia 122, 124, 133 Książnice Wielkie (pow. Pińczów), kościół parafialny, tryptyk 124 Kucharscy 98 Kucharska Katarzyna z Oraczewskich 98—99 Kucharski Jakub 167 -— Stanisław 167 - - z Kuchar 98 Kulmbach zob. Susa Hans /. Kulmbacliu Kunie 6 Kurcz Kasper 110, 120 Kunstle Karł 106 Lambert, biskup krakowski 71 Lanfranc, arcybiskup Canterbury 50 I,aun. katedra 58 Laskowa (pow. Limanowa), dwór, strop polichromowany 123 Le Brun Józef 179—180 Lefevre-Pontalis Eugene 58 Lelewel Joachim 115 Le Mans, katedra 42 Lentz Michał z Kitzingen 116 Leopolita Jan 103, 124 Lepiarczyk Józef 165—166 Lessay, kościół 50 Lesuenr F. 42 Leśniewski Marcin 96, 135 Libice, kaplica pałacowa 27 Libusza, (pow. Gorlice), kościół parafialny, polichromia 121, 133 Limburg, kościół opacki 65 Lincoln, katedra 47—48 Lipnica Murowana (pow. Bochnia), kościół cmentarny, polichromia 121—122 Lochner Stefan 106 Lorsch 56 Lubarth Stanisław 111 Lublin, tzw. winiarnia, polichromia 133 Luslawice (pow. Brzesko), dwór 187 Lyon 113 Łapanowski 167 Łaszew (pow. Wieluń), kościół parafialny, polichromia 122, 133 Łazany (pow. Kraków), dwór 186—187 Łazarz 102, 107-109, 125, 131 Łepkowaki Józef 98, 165, 182 Łekawica (pow. Żywiec), kościół parafialny, polichromia 133 Łętowscy 100 Łętowska Katarzyna 7. Jordanów 99 Łctowski Michał 99, 167, 178, 196 - Stanisław 99 Łoziński Władysław 174 Łukasz Ewangelista św. 104, 107, 124, 127 Łiiszczki^wicz Władysław 100 Maciej św. 106 Magdalena św. zob. Maria Magdalena św. Magdeburg, katedra 33—34 Maiano Benedetto da 122 Majeran Albert 99 Majerski Jerzy 182 Makarewicz Maciej 91, 101, 104 Maków (pow. Wadowice), kościół parafialny, portret ks. Jerzego Majerskiego 182 Malarz z Karlsruhe 5—Ił - Niobidów 9—11 - Pana 9 - Pentazylei 9—11 - z Villa Giulia 9—11 Malice (pow. Hrubieszów), dwór 186 Marcin św. 36 Maria Magdalena św. 107 Maria Matka Boska 34, 55, 102—103, 105- 106, 124, 182 Marta św. 107 Mateusz Ewangelista św. 102, 106 - z Łowicza, prehendarz w Skawinie 97, 135 Mediolan 56 Merlini Dominik 185 Merseburg, katedra 21—23, 61, 64—65, 67, 69—70 Mężyk 131 Mianocice (pow. Miechów), dwór 186—187 Michał Archanioł św. 54—56 Michelozzo di Bartolommeo 122 Miechowita Maciej 112 Miechów 174 Mieszko II 70 Międzyrzecze (pow. Bielsko-Biała), kościół parafialny, strop polichromowany 122 Mikon 10 Minocki Marek 98 Modlnica (Modlnica Wielka), 95—101, 104, 116, 128, 131—132, 134, 166—168, 170, 174, 178, 181—182, 189, 191—192, 196- 197 - dwór 165—197 -------polichromia 182 - - zabudowania gospodarcze 183—184 MoJluica, dzwonnica kościelna 121, 192 - kościół św. Bartłomieja 95—102, 104, 134—135, 192 - - kaplica św. Anny 98, 100—101, 104 - — nagrobki Kucharskich 98, 167 ------- obrazy Jana Zamojskiego: św. Wojciech i św. Antoni 182 - —- polichromia 95—135 - -— tryptyk św. Anny 100 - park dworski 170, 188—190, 196 Modlniczka 166—167 Mogilany (pow. Kraków) 168 Mogiła (obecnie w obrębie Krakowa), kościół i klasztor cystersów, polichromia 116, 119, 121 Moguncja, katedra 37, 44 - kościół św. Albana 63 Moissac, kościół, portal z przedstawieniem Bogacza i Łazarza 107 Monogramista H. S. 123 - J. F. 124 Montelupiowie 111, 117 Montier-en-Der, kościół 35 Mont-Saint-Michel, kościół 59 Miinstereifel, kościół św. Piotra 35 Mycielski Jan 167, 183 Mylius Arnold 112 Mysłowice 96 Myszkowscy 110—111, 117 Nadolce (woj. lubelskie), pałac 187 Natan (Nathan) 117 Naumburg, katedra 21—23. 66 Nevers, katedra 27 Niedzica (pow. Nowy Targ), kościół parafialny, malowidła na parapecie chóru muzycznego 109 Niegoszowiee (pow. Chrzanów), dwór 186 Niemczykiewicz Sebastian 181 —- Tadeusz 181 Niepołomice (pow. Bochnia), zamek 109 Nike 7—8 ^inburg nad Salą, kościół klasztorny 66—67 Niobidów malarz zob. Malarz Niobidów Norymberga 113—116, 123 —- Cermanisches Museum, obrazy Erharaa Schona 113 -------ołtarz Matki Boskiej Hansa Siissa z Kulmbachu 124 owy Jork, Kolekcja D. Boris, ryton z Zi-wiye 6—7 Obed 117 Oberkaufungen koło Kassel, kościół henedyk-tynek 65 Odnowiciel Kazimierz zob. Kazimiera Odnowiciel Ojców (pow. Olkusz) 166, 182 Olbracht Jan zob. Kraków, Archiwum Kurii Metropolitalnej, Graduał Olbrachta Oleśnica, ołtarz Hioba, obecnie w Muzeum Śląskim we Wrocławiu 108 Olkusz 166, 182, 193 Oostsanes Jacob Cornelisz van 114 Opaliński Łukasz 183 Opawa (Morawy) 179 Oraczewscy 98 Orawka (pow. Nowy Targ), kościół parafialny, polichromia 110, 122 Orzechowski Stanisław 128—131 Otton III 71 Oursel Raymond 50 Ozjasz (Osias) 117 Paderborn, kościół opacki św, Salwatora 33—34 Padovano Jan Maria 120 Pana malarz zob. Malarz Pana Paprocki Bartłomiej 110 Paryż, Musće du Louvre, krater z przedstawieniem mitu o Niobidach 10 Payerne, kościół 57 Pełpłin, brama zamkowa 174 Pencz Georg 114—115, 118 Pentazylei malarz zob. Malarz Pentazylei Petrycy Sebastian 117 Piastowie: - Bolesław Chrobry 21—24, 71—72 - - Śmiały 22—23, 72 -------Wstydliwy 167 - Gertruda 70, 72 - Kazimierz Odnowiciel 21—23, 70, 72 - Konrad Mazowiecki 22 - Mieszki. II 70 - Władysław Herman 22—23, 69, 72 Pieskowa Skała (pow. Olkusz) 182 Piotr św. 105 - z Nowego Miasta 97, 135 Piotrowin 107 Pipan Jerzy 111 Pliniusz 10 Płazki Stanisław 132 Płaza (pow. Chrzanów) 132 Płaza, kościół św. Krzyża, polichromia 132 — plebania, obraz Jana Zamojskiego Okręt pod skałą 182 Plaża (z Płazy) Tomasz 98, 128—132 Pochwalski Władysław 100 Podole (pow. Nowy Sącz), kościół parafialny, strop polichromowany 122, 133 Podskalany (pow. Kraków) 98 Polignot z Tazos 10 Poniatowski Józef książę 182 — Stanisław August 185 Pontificjusz zob. Biskupic Jaknb Possevin Antoni 130 Praga 113 — katedra św. Wita 23 Preuilly-sur-Claise, kościół opacki 51—52, 60 Promnic 131 Prusowie Jan i Stanisław 167 Przeworska Janina 133 Przybyła Mikołaj 11, 117 Przydonica (pow. Nowy Sącz), kościół parafialny, strop polichromowany 122 Pszczyna 131 Ptaszkowa (pow. Nowy Sącz), tryptyk, obecnie w Muz. Diecezjalnym w Tarnowie 124 Puy, katedra 50, 54—55, 58 -------malowidło ścienne z postacią św. Michała Archanioła 54—55 Bacławice (pow. Olkusz), kościół parafialny. polichromia 133 Radecki (Radeczki) Jan 132 Rafael Santi 123 Rafał (Rafael) Archanioł św. 55—56 Ratgar, opat w Fuldzie 25 Ratyzbona, tzw. stara kaplica 65 Rćau Louis 107 Reims, katedra 32—33, 35—36, 54, 57 — - kościół górny św, Salwatora 33 — - oratorium św. Michała Archanioła 33, 54, 57 — kościół S. Remi 42—43 Rej Mikołaj 1Ł0, 112, 119—120, 125, 127 Rewski Zbigniew 179 Rouen, katedra, portal z przedstawieniem Bogacza i Łazarza 107 — kościół S. Ouen (św. Audoena) 50 Rożnów (pow. Nowy Sącz), dwór 186—188 — - polichromia 183 Rustweczko (w ziemi przemyskiej) 167 Rzym, bazylika św. Piotra na Watykanie 25—27, 34 Rzym, kościół S. Maria Maggiore. strop 122 -------S. Piętro in Viocoli 28 — pałac Farnese, stropy 123 —- —- Massimo alle Colonne, strop 123 — —- watykański, Stan/a delia Segnatura, polichromia sklepienia 123 — ryton Malarza z Karlsruhe, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie 8 Sachs Hans 114—115, 125 Sadok (Sadoc) 117 Saint-Benoit-sur-Loire, kościół opacki 57—-58 Saint-Chef, kościół S. Clief 49—51, 55, 60 -------polichromia 55 Saint-Denis 41 — kościół S. Denis, witraż z przedstawieniem Drzewa Jessego 102 Saint-Gall, kościół opacki 56 Saint-Sernin, kościół, portal z przedstawieniem Bogacza i Łazarza 107 Saint-Seyer-sur-Adour, kościół św. Sewera 52—53, 59—60, 68—69 Salomon Andrzej 96 — Emmeram (Imbram) 95 — Mikołaj młodszy 96 -------starszy 95—96, 116, 131, 167 — Piotr 95 — Stanisław 96 Salomonowa Anna 95 — Katarzyna z Kosków 96 Salomonowie 95—96, 104, 117, 131, 167 Saloniki, kościół św. Dymitra 42 -------św. Menasa 42 Samek Jan 166 Samostrzelnik Stanisław 116, 119, 121, 125 Sangallo Antonio da, młodszy 123 — Giuliano da 122 Sanguszko Roman 112 Santi zob. Rafael Santi Saqqiz, ryton 7 . . Satlinius Stanisław 95 Satrapitanus zob. Vogtherr Heinrich starszy Schongauer Martin 116 Schon Erhard 113—116, 118, 125 Schubert, kierownik wykopalisk w Nauin-burgu 66 Schwaz koło Innsbrucka, dawny sąd, dekoracja malarska sali śpiewaków 111, 115, 118 — fara, ołtarz Wita Stwosza 114 Sforza Bona zob. Bona Sforza Siebeneycher Mateusz 112, 116 Siemiechów (pow. Brzesko), kościół, tal 103 Sierakowski Sebastian 185, 187 Skawina 97 Skotnicka Teresa 167 Springinklee Hans 113 Spira, katedra 66 Spytkowice (pow. Wadowice), zamek Myi kowskich 110 Stachowicz Michał 182 Stanisław August Foniatowski 185 Stanisław z Krakowa, dzierżawca Modlnii 97, 135 — z rodu Prusów 167 — ze Szczepanowa św. 72, 102, 107, li 125, 133 Stary Sącz, kościół klarysek, ambona 103 Stefan Batory 102, 117 Steinbach, kościół opacki 63 Stróża (pow. Brzesko) 96 Strzelichowski Piotr 100 Stuba Dionizy 109 Sturm, opat w Fuldzie 25 Suger 102 Stwosz Wit 103, 113—114 Siiss Hans z Kulmbachu 106, 116, 124 Syrakuzy 6 . . Szabłowski Jerzy 122 Szarffenberger 130 — Hieronim 116 — Stanisław 120 Szarf fenbergerowie 103, 124 Szembek Krzysztof 183 Sztokholm, Muzeum Narodowe, Kolekcji Anckyard, rysunek bazyliki św. Piotra w Rzymie 26 Szyce (pow. Olkusz) 166 Szydłowski Tadeusz 22—23 Szyszko-Bohusz Adolf 19—20, 22, 67, 69 Szymon św. 106 Śladkowski (SHathkowski) Jakub 96—97, 134—135 Tarnowska z Tęczyńskich Barbara 120 Tarnów, kamienica Rynek 20, polichromia 110, 120 — katedra, nagrobek Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej 120 — Muzeum, portret Romana Sanguszki 112 -------Diecezjalne, tryptyk z Ptaszkowej 124 Taszycki Witold 166 Tatarkiewicz Władysław 185 Tetmajer Włodzimierz 101 Thietmar 69 Thiimmler Hans 33 Tomasz św. 106 Tomicki Piotr, biskup krakowski 120, 125 Tomkowicz Stanisław 98, 165 Tonie (obecnie w obrębie Krakowa) 135 Tournus, kościół S. Philibert 57 Tours 41 - kościół S. Martin 36, 41—43, 58, 60 Trewir, katedra 40 Trybsz, kościół św. Elżbiety, polichromia 110, 133 Trydent 129—130 Trzebiński Benedykt 180 Tuluza, kościół S. Serniti, portal z przedstawieniem Bogacza i Łazarza 107 Tyniec, kościół benedyktyński 71 Tyrański Maciej 98 Wenecja, Akademia, sala z portretami przypisywanymi Paolowi Yeronese 110 Werbkowice (pow. Hrubieszów), dwór 187 Werden, kościół św. Salwatora i opactwo benedyktyńskie 34, 40, 56—57 — —- sanktuarium NP Marii 34—35 Werona, kościół S. Fermo Maggiore 47—48, 54, 59 -------S. Lorenzo 47—48, 54, 59 Wiedeń 113, 180 Wierzbięta Feliks 95 — (Wirzbięta) Maciej 110 Wietor (Vietor) Hieronim 112 Wilhelm Zdobywca 49 Wiśniowa (pow. Staszów), pałacyk 187 Władysław Herman 22—23, 69, 72 Wojciech św. 97, 102, 107, 124, 166, 182 Wojciechowski Tadeusz 71 Wrocław, Muzeum Śląskie, ołtarz Hioba, pochodzący z Oleśnicy 108 Wujek Jakub 127 Wiirzburg 115 Vegrinus Aleksander 111, 117 Veronese Paolo 110 Vezelay, kościół 57 Villa Giulia zob. Malarz z Villa Ciulia Vischerowie 95, 117 Viterbo, kościół S. Maria delia Quercia 123 Yogtherr (Satrapitanus) Heinrich starszy 125 Wacław św. 24, 70, 72 Walezy Henryk zob. Henryk Walezy Walicki Michał 123, 133 Waligórska Krystyna 166 Wanda 116 Warszawa, Belweder 187 — kolekcja Binentala, czara, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie 8 -- Łazienki, Ermitaż 185 — Muzeum Narodowe, czara, dawniej w kolekcji Binentala w Warszawie 8 -------ryton Malarza z Karlsruhe 6—8 Zeldenstein koło Schwabach, skrzydła tryptyku 113 Wendragowski Wojciech 132 Zabierzów 96, 134—135 Zachwatowicz Jan 23 Zamojski Jan, malarz 182 Zbylitowska Góra (pow. Tarnów), dwór 186 Zbylitowski Piotr 116 Zbyszyce (pow. Nowy Sącz), dwór 186—187 Zenobia 116 Zeyfertowie 95 Ziwiye, ryton medo-kymeryjski, obecnie w kolekcji D. Boris w Nowym Jorku 6—7 Zlat Mieczysław 111 Zorobabel 117 Zubrzyca Górna (pow. Nowy Targ) 109 Zwierzyniec zob. Kraków-Zwierzyniec Zwoleń, kościół parafialny, nagrobek Jana Kochanowskiego 11, 117, 119 Zygmunt II August 110, 112, 115, 119 Zygmunt I Stary 112, 115 Żebrawski Jan 100 Żeleński Stefan 181 Żerański Maciej 98

85A.JPG85B.JPG85C.JPG85D.JPG85E.JPG85F.JPG85G.JPG85H.JPG85I.JPG85J.JPG85K.JPG85L.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.