Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PRAWO MAŁŻENSKIE Malzenstwo Rozwod Separacja

ant-cor-left.gif ant-middle.gif ant-cor-right.gif
Bronisław Sitek
TRWAŁOŚĆ I NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA,
Ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym,

Olsztyn 2002, 136 stron.* W niniejszej pracy autor omawia instytucję małżeństwa z punktuwidzenia jego trwałości i nierozerwalności. W książce znajdują sięinformacje powszechnie znane, dotyczące małżeństwa, rozwodu,nierozerwalności i separacji z jednoczesnym ukazaniem źródeł prawamałżeńskiego od czasów rzymskich aż do dzisiaj. Praca ta zatem może byćzarówno podręcznikiem, informatorem, a jednocześnie stanowi przyczynekdo naukowej dyskusji na tematy trudne i niejasne, związane z trwałościąmałżeństwa w europejskiej kulturze prawnej.Spis treści

Wykaz skrótów...

Wstęp....

Rozdział I. MAŁŻEŃSTWO......

1. Małżeństwo w prawie rzymskim.....
1.1. Koncepcja małżeństwa w rzymskim prawie przedklasycznym i klasycznym ..
1.1.1. Iustum matrimonium....
1.1.2. Conubium..
1.1.3. Wiek..
1.1.4. Consensus....
1.2. Koncepcja małżeństwa w rzymskim prawie poklasycznym..
1.3. Forma zawarcia małżeństwa.....
1.4. Relacje między małżonkami......

2. Małżeństwo w prawie kanonicznym...

2.1. Małżeństwo w KPK z 1917 roku....
2.1.1. Istota małżeństwa......
2.1.2. Cele małżeństwa...
2.1.3. Istotne przymioty małżeństwa.
2.2. Małżeństwo w KPK J.P. II....
2.2.1. Istota małżeństwa...
2.2.2. Religijny charakter małżeństwa......
2.2.3. Istotne przymioty małżeństwa..
2.2.4. Forma zawarcia małżeństwa..

3. Małżeństwo w polskim prawie.

3.1. Świecki charakter małżeństwa....
3.2. Trwałość małżeństwa ....
3.3. Prawa i obowiązki małżonków...
3.4. Oświadczenie woli zawarcia małżeństwa....
3.5. Forma zawarcia małżeństwa....
3.6. Przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie cywilnym

4. Wnioski...

Rozdział II. ROZWÓD....

1. Rozwód w prawie rzymskim...

1.1. Przyczyny rozwodu w rzymskim prawie klasycznym..
1.2. Przyczyny rozwodu od Konstantyna do Justyniana...
1.2.1. Konstantyn
1.2.2. Honoriusz...
1.2.3. Justynian......
1.2.3.1. Nov. 22......
1.2.3.2. Nov. 117.....
1.2.3.3. Nov. 127.....
1.3. Forma rozwodu ...

2. Ustanie małżeństwa i rozwód w prawie polskim

2.1. Ustanie małżeństwa cywilnego
2.2. Unieważnienie małżeństwa
2.2.1. Unieważnienie małżeństwa z powodu istnienia przeszkód
2.2.2. Unieważnienie małżeństwa z powodu wady oświadczenia woli
2.3. Uznanie za zmarłego
2.4. Rozwód
2.4.1. Przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu

3. Wnioski

Rozdział III. NIEROZERWALNOŚĆ A NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
KANONICZNEGO.

1. Biblijne podstawy nierozerwalności.....

2. Nierozerwalność małżeństwa w początkach chrześcijaństwa...

2.1. Nierozerwalność małżeństwa w pismach Ojców Kościoła
2.2. Praktyka Kościoła pierwszych wieków ..
2.3. Nierozerwalność małżeństwa a postanowienia synodów pierwszych wieków...

3. Nierozerwalność małżeństwa od średniowiecza do KPK J.P. II....

3.1. Nierozerwalność małżeństwa do KPK z 1917 roku.
3.2. Nierozerwalność małżeństwa w KPK z 1917 roku i w KPK J.P. II

4. Nieważność małżeństwa...

 5. Przeszkody małżeńskie...

5.1. Przeszkoda wieku...
5.2. Niemoc płciowa..
5.3. Przeszkoda węzła małżeńskiego....
5.4. Przeszkoda różnej religii...
5.5. Przeszkoda święceń.
5.6. Przeszkoda wieczystego ślubu publicznego czystości...
5.7. Przeszkoda uprowadzenia
5.8. Przeszkoda występku......
5.9. Przeszkoda pokrewieństwa.....
5.10. Przeszkoda powinowactwa......
5.11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej..
5.12. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego....

6. Wady oświadczenia woli....

6.1. Brak wystarczającego używania rozumu...
6.2. Zakres wiedzy koniecznej o małżeństwie.
6.3. Psychiczna niezdolność do podjęcia istotnych praw i obowiązków małżeńskich.....
6.4. Błąd....
6.5. Przymus i bojaźń .
6.6. Zgoda warunkowa

7. Wnioski ..

Rozdział IV SEPARACJA W PRAWIE CYWILNYM I PRAWIE KANONICZNYM

1. Separacja w polskim prawie cywilnym....

1.1. Przesłanki separacji.....
1.2. Przesłanki wykluczające separację
1.3. Roszczenie o separację..
1.4. Skutki separacji.....
1.5. Zniesienie separacji....
1.6. Separacja a dziedziczenie ustawowe..

2. Początki instytucji separacji w prawie kanonicznym....

2.1. Od soboru trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku.
2.2. Procesowanie w sprawach o rozwód przed 1917 rokiem
2.3. Separacja pozaprocesową....

3. Separacja w KPK z 1917 roku..

3 l Obowiązek trwania małżonków we wspólnocie małżeńskiej..
3.2. Przyczyny separacji trwałej ....
3.3. Przyczyny separacji czasowej..
3.3.1. Wstąpienie do sekty niekatolickiej.....
3.3.2. Wychowywanie potomstwa nie po katolicku...
3.3.3. Prowadzenie życia występnego i gorszącego ...
3.3.4. Wielkie niebezpieczeństwo dla duszy i ciała drugiego
ze współmałżonków ...
3.3.5. Brak partycypowania w utrzymaniu rodziny.
3.4. Przyczyny wykluczające separację.
3.5. Procedura ustanowienia separacji..
3.6. Ustanie separacji...

4. Separacja w KPK J.P. II ...

4.1. Istota separacji ...
4.2. Cudzołóstwo jako główna przyczyna separacji.
4.3. Inne przyczyny separacji..
4.4. Ustanowienie separacji ...
4.4.1. Separacja zarządzona dekretem...
4.4.2. Separacja na mocy wyroku sądowego.....
4.5. Utrzymanie i wychowanie dzieci w trakcie separacji ..
4.6. Ustanie separacji...

5- Wnioski....

Rozdział V. ROZWIĄZANIE WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO
W PRAWIE KANONICZNYM ....

1. O rozwiązaniu węzła małżeńskiego

2. Rozwiązanie małżeństwa poprzez śmierć jednego z małżonków..

3. Rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego - matrimonium rato et non consummato

3.1. Rys historyczny....
3.2. Podmiot matrimonium rato et non consummato
3.3. Przyczyny usprawiedliwiające udzielenie dyspensy
3.4. Procedura udzielenia dyspensy
3.4.1. Instrukcja procesu....
3.4.2. Udzielenie reskryptu...

4. Przywilej Pawłowy...

4.1. Rys historyczny..
4.2. KPK J.P. II......

5. Przywilej Piotrowy ...

5.1. Rys historyczny.....
5.2. KPK J.P. II.

6. Rozwiązanie małżeństwa z powodu niemożliwości wspólnego zamieszkania.....

7. Wnioski.....

Zakończenie......
Wykaz literatury

STAN KSIĄŻKI
Pozycja jest NOWA w stanie idealnym

Zachęcam gorąco do kupna oraz proszę o potwierdzenie zakupu mailem lub tel (sms) 506206985

 

 

ZACHĘCAM WSZYSTKICH GORĄCO RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA INNYCH MOICH CIEKAWYCH AUKCJI - poprzez kliknięcię ikonki "o mnie" obok "paralala" uzyskają państwo dostęp do wszystkich moich aukcji oraz danych i zasad sprzedaży.

PRZYPOMINAM, ŻE KUPUJĄC KILKA POZYCJI NA RAZ OSZCZĘDZASZ NA KOSZTACH PRZESYŁKI - A KUPUJĄC 3 LUB WIĘCEJ  ZA PRZESŁANIE NIE PŁACISZ NIC (dotyczy PRZESYŁEK KRAJOWYCH) !!!!

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.