Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PROBLEMATYKA PRAWNA I TECHNICZNA - WYPADKI DROGOWE

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
PROBLEMATYKA PRAWNA I TEHNICZNA WYPADKÓW DROGOWYCH

MATERIAŁY SZKOLENIOWEPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
36A.JPG36B.JPG36C.JPG36D.JPG36E.JPG36F.JPG36G.JPG36H.JPG36I.JPG36J.JPG36K.JPG36L.JPG36M.JPG36N.JPG
AUTOR -
PRACA ZBIOROWA

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH, KRAKÓW 1995
WYDANIE - 1???
NAKŁAD - ??? EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
BARDZO DOBRY MINUS JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 560
WYMIARY - 24 x 17 x 3 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,929 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
BOGATO ILUSTROWANA


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

Poszczególne rozdziały opracowali następujący autorzy:
Irena Białek 22
Kazimierz Buchała 2
Wojciech Gubała 19
Maria Kała 20
Włodzimierz Krzywicki 4
Wiesław Pieniążek 24
AdamReza 6,7,11.9,16,23
JanUnarski 10,11,12,13,14,15,26
Wojciech Wach 5,17,25
Roman Wielgosz 21
Bogdan Wójcicki 8,9
Jacek Wierciński 1
Fryderyk Zoil 3
Czesław Żaba 18
Projekt okładki - Piotr Holinej

Spis treści

Słowo wstępne................................13
1. Niektóre problemy opiniowania.......................15
1.1. Przedmiot i zakres opinii........................15
1.2. Opinia "techniczna"...........................19
1.3. Rekonstrukcja wypadku.........................21
1.4. Obliczenia w opiniach..............-............23
1.5. Wizja i eksperyment procesowy.....................24
2. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa drogowe -
krótki komentarz...............................27
3. Odpowiedzialność cywilna za szkodę spowodowaną ruchem
pojazdu mechanicznego...........................47
3.1. Założenia ogólne unormowania odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego............47
3.2. Przesłanki odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego............48
3.3. Zderzenie pojazdów mechanicznych oraz odpowiedzialność posiadacza pojazdu wobec osób przewożonych z grzeczności . . . . 48
3.4. Naprawienie szkody...........................55
3.5. Regresy ubezpieczyciela i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do sprawcy szkody...................60
4. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach
o przestępstwa drogowe...........................62
5. Podstawy teorii ruchu samochodu. Budowa samochodu........ . 75
5.1. Uwagi wstępne.............................75
5.2. Siły zewnętrzne działające na samochód................77
5.2.1. Siła napędowa ...........................79
5.2.2. Opór bezwładności.........................80
5.2.3. Opór toczenia............................80
5.2.4. Opór powietrza...........................83
5.2.4.1. Aerodynamika
5.2.4.2. Wiatr boczny
5.2.5. Opór wzniesienia..........................90
5.3. Silnik spalinowy.............................91
5.3.1. Charakterystyka zewnętrzna silnika ................91
5.3.2. Elastyczność silnika.........................93
5.3.3. Turbodoładowanie.........................94
5.3.4. Doładowanie dynamiczne......................95
5.4. Układ napędowy ............................96
5.4.1. Sprzęgło...............................98
5.4.2. Skrzynia biegów...........................99
5.4.2.1. Synchronizator
5.4.3. Mechanizm różnicowy ...................... 101
5.4.3.1. Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. Mechanizm
samoblokujący
5.5. Stateczność i kierowalność...................... 106
5.6. Opona................................. 106
5.6.1. Podsterowność, nadsterowność................. 108
5.6.2. Przyczepność. Charakterystyka opony.............. 110
5.6.3. Aąuaplaning............................ 112
5.6.3.1. Bieżnik
5.7. Hamowanie.............................. 116
5.7.1. Rozdział sił hamowania...................... 116
5.7.1.1. Korekcja sit hamowania
5.7.1.2. Rozdział sił hamowania - podstawowe zależności
5.7.2. Hamowanie na zakręcie ..................... 121
5.7.3. Stateczność i kierowalność podczas hamowania......... 122
5.7.3.1. Hamowanie niesymetryczne
5.7.3.1. Hamowanie zestawu z przyczepą
5.7.4. Zapowietrzenie hydraulicznego układu hamulcowego...... 127
5.7.5. ABS ................................ 128
5.7.5.1. Ślady hamowania samochodów wyposażonych w ABS
5.7.6. Hamowanie i przyspieszanie, prędkość graniczna na łuku -podstawowe zależności . . . . .-................. 131
5.7.6.1. Hamowanie i przyspieszanie
5.7.6.2. Prędkość graniczna na łuku
5.8. Układ kierowniczy........................... 134
5.8.1. Skręcanie wszystkich kół samochodu-4WS .......... 138
5.9. Zawieszenie.............................. 141
5.10. Bezpieczeństwo bierne samochodu ................. 141
5.10.1. Struktura energochłonna samochodu............... 144
5.10.2. Poduszka powietrzna (Air bag).................. 144
5.10.3. Pasy bezpieczeństwa....................... 152
5.10.4. Układ Procon-ten......................... 153
6. Czas reakcji kierowcy........................... 154
6.1. Pojęcia podstawowe ......................... 156
6.2. Wartości czasu reakcji-wyniki badań doświadczalnych....... 156
6.3. Wpływ różnych czynników na czas reakcji.............. 160
6.4. Czas reakcji w analizie czasowo-przestrzennej........... 163
6.5. Hamowanie a omijanie........................ 163
7. Wypadki drogowe z udziałem pieszych..................169
7.1. Specyfika wypadku z pieszym.....................169
7.1.2. Ślady na miejscu wypadku....................169
7.1.2.1. Ślady na jezdni
7.1.2.2. Ślady na pojeździe
7.1.2.3. Ślady związane z pieszym
7.2. Cele i metody rekonstrukcji wypadku z pieszym...........171
7.3. Kinematyka i dynamika wypadku z pieszym.............171
7.3.1. Pełne uderzenie podczas hamowania.............. 171
7.3.2. Pełne uderzenie bez hamowania................. 173
7.3.3. Uderzenie narożnikowe i otarcie boczne............. 174
7.4. Definicje pojęć.............................174
7.5. Wyniki doświadczeń.......................... 176
7.5.1. Odległość odrzutu w kierunku wzdłużnym............ 176
7.5.2. Odrzut w kierunku poprzecznym................. 184
7.5.3. Droga sunięcia podłużna i poprzeczna.............. 185
7.5.4. Wyboczenie przy uderzeniu.................... 187
7.5.5. Odległość wrzutu na pojazd.................... 190
7.5.6. Rozwinięcie pieszego....................... 190
7.5.7. Nasilenie obrażeń a prędkość kolizyjna.............. 190
7.5.8. Zmiana prędkości pojazdu wskutek zderzenia.......... 192
7.5.9. Najechanie na leżącą osobę................... 192
7.6. Rozrzut odłamków szkła....................... 193
7.6.1. Wykorzystanie znanych modeli.................. 193
7.6.2. Praca H.Brauna........................... 194
7.6.3. Badania Schneidera ....................... 202
7.6.4. Opracowanie Heinricha...................... 204
7.7. Rekonstrukcja wypadków z udziałem pieszego............ 204
7.7.1. Ustalenie mechanizmu i miejsca potrącenia pieszego...... 204
7.7.2. Ustalenie prędkości kolizyjnej................... 204
7.7.3. Metoda prof. Slibara ....................... 205
7.8. Potrącenie pieszego wychodzącego zza przeszkody......... 206
7.8.1. Prezentacja metody........................ 206
7.8.1.1. Założenia
7.8.1.2. Układ współrzędnych
7.8.1.3. Dane wyjściowe
7.8.1.4. Zastosowanie metody
7.9. Prędkość ruchu pieszych....................... 209
7.10. Wykorzystanie diagramu droga-czas w wypadkach z pieszymi . . . 214
7.11. Przykład ustalenia miejsca potrącenia pieszego i prędkości
kolizyjnej samochodu wg metody prof. Slibara............ 218
7.12. Analiza możliwości uniknięcia wypadku ............... 219
7.13. Weryfikacja taktyki i techniki jazdy kierowcy - naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ................. 220
8. Podstawy analizy zderzeń pojazdów...................223
8.1. Fazaprzedzderzeniowa/fazal/....................224
8.1.1. Siady powstałe przed zderzeniem................224
8.2. Bezpośrednie zderzenie pojazdów/faza II/..............228
8.2.1. Analiza uszkodzeń pojazdów...................228
8.2.2. Ślady powstałe w wyniku zderzenia ............... 233
8.3. Pozderzeniowe przemieszczenie się pojazdów/faza 111/....... 236
8.4. Prowadzenie powypadkowych oględzin miejsca zdarzenia w przypadku zderzenia pojazdów.................... 237
8.5. Zasady oględzin pojazdów uczestniczących w zdarzeniu ...... 238
9. Ustalenie osoby kierującej pojazdem w czasie wypadku drogowego . 248
9.1. Ustalenia na podstawie materiału osobowego............ 244
9.2. Ustalenia na podstawie materiału rzeczowego............ 245
9.2.1. Określenie toru ruchu samochodu przed i w trakcie wypadku . . 245
9.2.2. Określenie kierunków działania sił na osoby jadące w pojeździe pod kątem możliwości odniesienia obrażeń lub ewentualnego wypadnięcia z pojazdu .............. 246
9.2.3. Ustalenie obrażeń osób jadących w pojeździe i określenie potencjalnej sytuacji urazowej, w jakiej znajdowały się osoby
na poszczególnych miejscach .................. 247
9.2.4. Analiza zajmowanych miejsc w pojeździe przez jadących pod kątem możliwości potencjalnego doznania obrażeń przez te
osoby............................... 247
9.2.5. Ślady kryminalistyczne w pojeździe i na odzieży osób...... 253
9.3. Ustalenie osoby kierującej motocyklem................ 259
10. Wypadki drogowe z udziałem pojazdów jednośladowych ........ 261
10.1. Podział motocykli........................... 261
10.1.1. Elementy kontroli i kierowania .................. 262
10.2. Oględziny pojazdów jednośladowych................. 264
10.2.1. Opony............................... 264
10.2.2. Hamulce.............................. 265
10^2.3. Sprzęgło.............................. 266
10.2.4. Skrzynia biegów.......................... 266
10.2.5. Kierownica............................ 267
10.2.6. Oświetlenie............................ 267
10.2.7. Układ przeniesienia napędu ................... 267
10.2.8. Powypadkowe kryminalistyczne oględziny pojazdu ....... 268
10.3. Analiza uszkodzeń motocykla..................... 269
10.3.1. Przednie koło........................... 269
10.3.2. Przedni widelec.......................... 269
10.3.3. Rączki kierownicy......................... 270
10.3.4. Zbiornik paliwa.......................... 270
10.3.5. Rura wydechowa......................... 270
10.3.6. Tylne koło . . ........................... 271
10.3.7. Wzajemne uszkodzenia pojazdów................ 271
10.4. Analiza śladów z miejsca wypadku.................. 272
10.4.1. Ślady rozpędzania........................ 272
10.4.2. Ślady hamowania......................... 272
10.4.3. Ślady zadrapań i starć...................... 273
10.4.4. Punkt zderzenia.......................... 275
10.4.5. Widoczność pojazdów jednośladowych.............. 275
10.5. Obiegowe poglądy dotyczące niektórych elementów techniki jazdy . 276
10.6. Kaski ochronne - hełmy........................277
10.7. Mechanika ruchu motocykla .....................278
10.7.1. Skręty...............................278
10.8.1. Obliczenia.............................278
10.8.2. Określenie prędkości jazdy motocykla z rozmiaru jego uszkodzeń.............................281
10.8.3. Ustalenie prędkości jazdy pojazdu w oparciu o długość śladów tarcia przewróconego motocykla.................282
10.8.4. Wyrzucenie jadących z motocykla................283
10.8.5. Przyspieszanie..........................284
10.8.6. Hamowanie............................285
10.9. Kolizje pojazdów jednośladowych ..................285
10.9.1. Zderzenie czołowo-boczne...................285
10.9.2. Zderzenie pod kątem 450.....................287
10.9.3. Najechanie na pojazd jednośladowy...............288
10.9.4. Różnice w przebiegu podobnych zdarzeń............289
10.9.5. Obliczenia kolizji pojazdów....................289
10.10. Rekonstrukcja sytuacji przed wypadkowej ..............292
10.11. Hamowanie rowerów.........................293
10.12. Wywracanie się motocykla......................294
10.13. Podsumowanie............................294
11. Wypadki drogowe w warunkach ograniczonej widoczności ...... 296
11.1. Wprowadzenie............................ 296
11.2. Rodzaje reflektorów.......................... 296
11.3. Przeszkody, kolor, kontrast...................... 299
11.4. Wpływ warunków atmosferycznych.................. 301
11.4.1. Deszcz.............................. 301
11.4.2. Śnieg............................... 302
11.4.3. Mgła................................ 302
11.5. Osobniczy proces widzenia...................... 303
11.5.1. Olśnienie............................. 303
11.5.2. Adaptacja wzroku......................... 303
11.5.3. Zauważanie............................ 303
11.6. Teoretyczne przybliżenie ustaleń dotyczących zauważania..... 305
11.7. Wpływ ruchu przeszkody na możliwość jej zauważenia........ 307
11.8. Problem kształtowania właściwej prędkości pojazdu w czasie
jazdy w nocy .............................309
11.9. Widoczność świateł odblaskowych i tablic wyróżniających......314
11.9.1. Widoczność świateł odblaskowych, jeśli żaden pojazd nie nadjeżdża z przeciwka......................314
11.9.2. Odległość dostrzeżenia światła odblaskowego przy pojawieniu
się pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka............317
11.9.3. Wnioski praktyczne dotyczące widoczności świateł odblaskowych...........................317
11-9.4. Widoczność tablic wyróżniających................318
11.10. Organizacja eksperymentów.....................319
11.11. Przejechanie pieszych leżących ...................319
11.12. Wypadki o świcie i o zmierzchu.................... 320
11.13. Wpływ słońca na ograniczenie widoczności ............. 320
11.14. Podsumowanie............................ 321
12. Kryminalistyczne badania żarówek samochodowych.......... 323
12.1. Badanie żarówek o nieuszkodzonej bańce szklanej......... 324
12.1.1. Wygląd żarnika.......................... 324
12.1.2. Wygląd bańki szklanej ...................... 326
12.2. Badanie lampy ze stłuczoną bańką szklaną............. 326
12.2.1.Wyglądwłókna.......................... 326
12.2.2. Wygląd części bańki szklanej................... 328
12.3. Niektóre sytuacje szczególne..................... 328
12.4. Podsumowanie............................ 330
13. Opony-technika, badania, awarie.................... 331
13.1. Budowa opony............................ 331
13.2. Oznakowanie opon i obręczy..................... 336
13.2.1. Wymiary geometryczne opony.................. 336
13.2.2. Oznakowanie opony....................... 337
13.2.3. Oznakowanie obręczy ...................... 338
13.3. Zasady doboru opon......................... 338
13.4. Oględziny opon............................ 339
13.4.1. Podstawowe zasady i kolejność czynności przy oględzinach
opon................................ 339
13.4.2. Dokumentacja oględzin...................... 340
13.5. Rodzaje i przyczyny uszkodzeń opon................. 340
13.5.1. Uszkodzenia mechaniczne, rozerwania ............. 340
13.5.2. Wpływ obniżonego ciśnienia lub braku powietrza ........ 341
13.5.3. Uszkodzenia mechaniczne.................... 343
13.5.4. Dętki i zawory........................... 346
13.5.5. Obręcze kół............................ 347
13.5.6. Eksplozje opon.......................... 348
13.6. Ocena stanu technicznego pojazdu na podstawie stanu opon .... 350
13.7. Dokonywanie badań opon...................... 350
14. Analiza kart tachografów.......................... 351
14.1. Możliwości rejestracyjne tachografów................. 351
14.2. Analiza trasy i stylu jazdy kierowców................. 352
14.3. Analiza zdarzeń drogowych...................... 354
14.4. Elementy niewłaściwej praktyki eksploatacji tachografów...... 354
14.5. Wypadkowy rejestrator danych.................... 357
15. Problemy wyprzedzania, omijania i jazdy w kolumnie......... . 359
15.1. Bezpieczna jazda w kolumnie..................... 359
15.1.1. Podstawowe aspekty ruchu pojazdów w kolumnie........ 359
15.1.2. Teoretyczny odstęp bezpieczny między pojazdami (ujęcie uproszczone)........................... 362
15.1.3. Rzeczywisty model hamującej kolumny pojazdów........ 365
15.2. Wyprzedzanie pojazdów....................... 366
15.2.1. Wyprzedzanie ze stałą prędkością................ 367
15.2.2. Wyprzedzanie ze stałym przyspieszeniem............ 368
15.2.3. Wyprzedzanie ze stałym przyspieszeniem i opóźnieniem .... 368
15.2.4. Wyprzedzanie ze zmiennymi parametrami ruchu......... 370
15.3. Omijanie przeszkód.......................... 370
16. Wyłudzanie nienależnych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych . 374
17. Fotografia miejsca wypadku. Fotogrametria...............379
17.1. Podstawowe zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku...........................383
17.2. Przykłady zdjęć............................395
18. Medycyna wypadkowa........................... 402
18.1. Rekonstrukcja wypadku drogowego i ślady biologiczne....... 402
18.2. Piesi.................................. 406
18.3. Przejechany.............................. 413
18.4. Uczestnicy wypadków pojazdów jednośladowych.......... 416
18.4.1. Rowerzyści............................ 416
18.4.2. Motocykliści............................ 417
18.5. Kierowcy i pasażerowie samochodów................ 419
18.6. Ustalanie prędkości pojazdu w chwili wypadku na podstawie
obrażeń ofiary............................. 425
19. Wybrane problemy toksykologii alkoholu oraz oceny stanu
trzeźwości..................................430
19.1. Zarys fizjologii przemian alkoholu w organizmie człowieka......430
19.1.1. Wchłanianie alkoholu.......................430
19.1.2. Rozmieszczenie alkoholu w organizmie.............431
19.1.3. Wydalanie alkoholu........................431
19.1.4. Czynniki wpływające na poziom stężenie alkoholu we krwi . . . 431
19.1.5. Eliminacja alkoholu........................432
19.1.6. Kliniczne objawy intoksykacji alkoholowej............433
19.2. Analiza powietrza wydychanego na zawartość alkoholu.......434
19.2.1. Fizjologiczne aspekty analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu........................434
19.2.2. Urządzenia kontrolno-pomiarowe do analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu...............437
19.3. Przyczyny błędów w analizie powietrza wydychanego........437
19.4. Błędy w analizie krwi na zawartość alkoholu.............443
19.5. Rachunek retrospektywny.......................446
19.6. Ustalanie stanu trzeźwości w przypadku konsumpcji alkoholu po wypadku................................449
20. Lek a kierowca...... ...........454
20.1. Wstęp.............;...................454
20.2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego..................454
20.3. Sprawność psychofizyczna kierowcy.................454
20.4. Stany chorobowe a sprawność psychofizyczna ...........455
20.5. Wypadki drogowe a leki........................456
20.6. Wpływ leków na sprawność psychofizyczną kierowców.......457
20.7. Losy leków w organizmie.......................461
20.8. Prawodawstwo a leki wpływające na sprawność psychofizyczną kierowcy................................462
20.9. Analiza chemiczno-toksykologiczna płynów ustrojowych na obecność środków mogących obniżać sprawność psychofizyczną kierowców...............................463
20.10. Popularyzacja wiedzy na temat niekorzystnego wpływu leków na bezpieczeństwo ruchu drogowego..................466
21. Wybrane zagadnienia z ekspertyzy metalograficznej..........471
21.1. Wstęp.................................471
21.2. Wstępna analiza awaryjnego uszkodzenia elementów pojazdu . . . 474
21.2.1. Warunki eksploatacji pojazdu...................474
21.2.2. Ogólna charakterystyka procesu zniszczenia materiału
elementu.............................476
21.3. Pobieranie materiału do badań....................480
21.4. Sposoby i możliwości badań uszkodzonych elementów.......480
21.4.1. Zakres badań...........................480
21.4.2. Przebieg badań..........................481
21.4.3. Wyniki badań...........................481
22. Elementy daktyloskopii w rekonstrukcji wypadków drogowych .... 483
23. Programy komputerowe w analizie wypadków drogowych.......488
23.1. Historia i teraźniejszość w technice komputerowej..........488
23.2. Programy komputerowe........................489
23.2.1. Program WZGD..........................489
23.2.2. Program PCCAR.........................489
23.2.3. Program PC-CRASH.......................497
23.2.3.1. Ogólna charakterystyka programu
23.2.3.2. Symulacja jazdy
23.2.3.2.1. Symulacja postępowa
23.2.3.2.1.1. Model kinematyczny
23.2.3.2.1.2. Model dynamiczny
23.2.3.2.2. Symulacja wsteczna
23.2.3.2.2.1. Kinematyczna
23.2.3.2.2.2. Dynamiczna
23.2.3.2.3. Tarcie mokre
23.2.3.3. Model uderzenia
23.2.3.3.1. Zadanie proste
23.2.3.3.2. Zadanie odwrotne
23.2.3.4. Programowanie sekwencyjne
23.2.4. Program PC-SKETCH......................500
23.2.5. Program PC-RECT........................501
23.2.6. Program EVU-BURG .,.....................501
23.2.7. Program RWD ..........................503
23.2.8. Wykorzystywanie programów komputerowych i związane z
tym zagrożenia..........................503
24. Powypadkowa diagnostyka samochodów................504
24.1. Właściwości jezdne samochodu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego..............................504
24.1.1. Definicje i określenia.......................504
24.2. Diagnostyka układu jezdnego.....................506
24.2.1. Ogumienie ............................506
24.2.2. Obręcze..............................506
24.2.3. Łożyskowanie kół.........................507
24.2.4. Niektóre metody oceny i weryfikacji................507
24.3. Diagnostyka zawieszeń........................507
24.3.1. Zakres...............................507
24.4. Diagnostyka układu kierowniczego..................511
24.4.1. Niektóre normy określające wymagania dla układów kierowniczych...........................511
24.4.2. Parametry podlegające sprawdzeniu...............511
24.4.3. Metody sprawdzania i oceny...................511
24.4.4. Przykładowa diagnostyka układu kierowniczego samochodu osobowego wyposażonego w przekładnię kierowniczą typu zębatkowego ze wspomaganiem hydraulicznym i elektroniczną regulacją siły wspomagania w zależności od prędkości (typ "servotronic") ...................517
24.5. Diagnostyka układów hamulcowych .................518
24.5.1. Niektóre dokumenty normatywne.................519
24.5.2. Zasadnicze wymagania stawiane układom hamulcowym .... 522
24.5.3. Diagnostyka układu hamulcowego z uruchamianiem hydraulicznym...........................523
24.5.3.1. Diagnostyka wstępna
24.5.4. Diagnostyka układu hamulcowego z uruchamianiem pneumatycznym..........................525
24.5.4.1. Diagnostyka wstępna
24.5.4.2. Próba szczelności
25.4.5.3. Sprawdzenie wstępne działania układu hamulcowego
24.5.5. Badanie skuteczności układów hamulcowych..........526
24.5.5.1. Wymagania dotyczące skuteczności działania hamulców
24.5.5.2. Metody badania
24.5.6. Diagnostyka urządzeń ABS....................527
24.6. Diagnostyka oświetlenia zewnętrznego samochodu.........528
25. Elementy drogownictwa.......................... 531
25.1. Elementy budowy drogi........................ 532
25.1.1. Projektowanie łuków poziomych i pionowych ze względu na
widoczność............................ 537
25.2. Skrzyżowania............................. 538
25.3. Sygnalizacja świetlna......................... 541
25.4. Przykłady rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu..... 541
25.4.1. Przykłady wpływu zmian elementów drogi na bezpieczeństwo
ruchu............................... 545
26. Systematyka i doskonalenie przeprowadzania oględzin miejsca
wypadku drogowego............................ 551
26.1. Protokół oględzin miejsca wypadku drogowego........... 551
26.2. Protokół oględzin pojazdu....................... 557
26.3. Podsumowanie............................ 560

Słowo wstępne

problematyka prawna i techniczna wypadków drogowych to tytuł cyklu pięciodniowych seminariów, organizowanych od 1994 roku przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, przeznaczonych w pierwotnym zamyśle dla prokuratorów, prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach związanych z przestępstwami drogowymi. Wzrastająca stale liczba koiizji drogowych, pociągających za sobą ofiary wśród ludzi i poważne straty materialne, a także wymiana kadr prokuratorskich oraz wprowadzanie do praktyki opinio-dawczej coraz nowocześniejszych metod analizy i rekonstrukcji wypadków, wymagają nie tylko odpowiedniego specjalistycznego przygotowania osób kierujących dochodzeniami oraz śledztwami ale również ciągłego ich doskonalenia zawodowego. Wydaje się jednak, że zarówno właściwy odbiór opinii biegłych i możliwość rzeczywistej ich oceny, jak również możliwość prawidłowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i prawidłowego zaplanowania poszczególnych czynności procesowych to cele, których realizacją winni być zainteresowani nie tylko prokuratorzy ale także sędziowie. Wiele informacji przekazywanych podczas seminariów wzbogaciłoby niewątpliwie wiedzę pełnomocników stron, reprezentujących oskarżonych czy pokrzywdzonych. Program seminariów adresowany jest więc do wszystkich praktyków wymiaru sprawiedliwości, zajmujących się problematyką wypadków drogowych. Pamiętać bowiem należy, iż właściwe przygotowanie wszystkich odbiorców opinii, może też w realny sposób wpływać na poprawę poziomu ekspertyz opracowywanych przez biegłych, a jest to jeden z celów, który między innymi chcieliśmy osiągnąć poprzez organizację seminariów.
Życzliwe przyjęcie seminariów i rosn��ce nimi zainteresowanie, a także zapotrzebowanie na materiały źródłowe, systematyzujące i uzupełniające przekazywane wiadomości, zainspirowało zespół wykładowców prowadzących seminaria do opracowania swoich wykładów w formie pisemnej. Powstały w ten sposób zbiór materiałów, postanowiliśmy wydać w formie zwartej publikacji, stanowiącej swoisty skrypt dla uczestników seminariów. Nie jest to więc monografia ani podręcznik, przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców, lecz jedynie zbiór wykładów wraz z materiałami pomocniczymi, których znajomość w przekonaniu prowadzących zajęcia wykładowców powinna być przydatna w codziennej pracy prawników, mających do czynienia z tematyką wypadków drogowych. Zakres tematyczny materiałów, ich dobór oraz formę prezentacji pozostawiono indywidualnemu uznaniu każdego z autorów. Każdy z rozdziałów stanowi zatem pewną zamkniętą całość, co pozwala sięgać po niniejsze opracowanie w sytuacji, gdy potrzebne są wyłącznie informacje np. na temat czasu reakcji kierowcy, czy wypadków w warunkach ograniczonej widoczności, bez konieczności zaznajamiania się z całością opracowania. Jednocześnie zgodnie z zamia-
rem autorów materiały te mają stanowić kompendium wiedzy o wypadkach drogowych, umożliwiające sprawne poruszanie się w tej problematyce każdemu prawnikowi, bez konieczności szukania dodatkowych źródeł informacji. Z tego względu w zakres opracowania włączone zostały np. podstawowe elementy daktyloskopii, tak aby w przypadku ujawnienia śladów linii papilarnych w sprawie, w której istotnym zagadnieniem jest między innymi ustalenie kto kierował pojazdem w chwili wypadku, wiadomości na ten temat nie trzeba było szukać w podręczniku kryminalistyki. Układ poszczególnych rozdziałów oraz szczegółowy spis treści mają za zadanie ułatwić korzystanie z materiałów, rekompensując czytelnikom brak indeksu rzeczowego.
Oddając do rąk Państwa niniejsze materiały szkoleniowe mamy nadzieję, że będą Państwo po nie chętnie sięgać mając do czynienia ze sprawami o wypadki drogowe. Liczymy, iż wszyscy zainteresowani znajdą w nich zawsze niezbędne informacje i odpowiedzi na nurtujące przy prowadzeniu takich spraw pytania. Mamy również nadzieję, że uczestnikom naszych seminariów służyć będą pomocą, jako uzupełnienie uzyskanych w ich toku wiadomości, a jednocześnie przypominać dyskusje prowadzone wówczas wokół wielu zagadnień poruszanych w niniejszej publikacji. Wszystkich pozostałych czytelników zachęcą natomiast do udziału w kolejnych seminariach.

Aleksander Głazek

36A.JPG36B.JPG36C.JPG36D.JPG36E.JPG36F.JPG36G.JPG36H.JPG36I.JPG36J.JPG36K.JPG36L.JPG36M.JPG36N.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.