Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PRZETWORSTWO MIĘSA wędliniarstwo masarstwo ubój

t%B3o.jpg 

TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

część III, IV

J. Czerwiński, B. Jakubowski, E. Kosiba

 

WPLiS 1966, str. 344+336, stan db-  (dość znacznie przykurzone podniszczone okładki. kilka zaznaczeń w tekście)

Cz III

Książka zawiera opis rozbioru tusz na części zasadnicze i wykrawania mięsa bez kości, produkcji mrożonek, wyrobów garmażeryjnych, produkcji bekonów oraz konserw w opakowaniach blaszanych i szklanych. Oprócz tego omówione są czynniki wpływające na jakość i koszt własny produkcji oraz dokumentacja omówionych działów produkcji. Książka jest przeznaczona dla uczniów klasy IV technikum przemysłu spożywczego, specjalność —technologia przetwórstwa mięsnego. Książka może być również wykorzystana przez mistrzów i wykwalifikowanych robotników przemysłu mięsnego

SPIS TREŚCI
RozdziałI   Rozbiór  tusz  zwierząt  rzeźnych
1.   Wiadomości ogólne
2.   Podział tusz na części zasadnicze
a.   Wieprzowina
b.   Wołowina
c.   Cielęcina
d.   Baranina
e.   Konina
3.   Przydatność  kulinarna  poszczególnych  elementów  tusz  zwierząt     rzeźnych
a.   Mięso     wieprzowe
b.   Mięso    wołowe
c.   Mięso     cielęce,
d.   Mięso     baranie
e.   Mięso     końskie
4.   Wykrawanie mięsa bez kości
a.   Wiadomości     wstępne
b.   Wykrawanie   wieprzowiny
c.   Wykrawanie wołowiny
d.   Wykrawanie   cielęciny
e.   Wykrawanie   baraniny
f.    Wykrawanie     koniny
Rozdział  II. Charakterystyka przetworów mięsnych
1.   Podział    przetworów    mięsnych
2.   Zakresy  pojęciowe  poszczególnych   grup  produktów
Rozdział    III.    Produkcja  mrożonek  mięsnych   i   wyrobów   garmażeryjnych
1.   Produkcja   mrożonek   mięsnych
a.   Charakterystyka   ogólna   produkcji   mrożonek
b.   Zasadnicze  warunki  i  urządzenia  do  produkcji  mrożonek
c.   Surowiec do produkcji mrożonek
2.   Technika produkcji mrożonek
a.   Obróka wstępna
b.   Obróbka     cieplna
c.   Nalewanie do form lub naczyń porcjowych i studzenie
d.   Mrożenie
e.   Wyjmowanie   bloków  z  form
f.    Pakowanie
g.   Magazynowanie
h.   Transport   i   dystrybucja
i.   Zasady  produkcji  flaków  po   warszawsku
3.   Produkcja wyrobów garmażeryjnych
a.  Charakterystyka  produkcji  wyrobów  garmażeryjnych
b.   Obróbka    wstępna
c.   Obróbka cieplna
d.   Przygotowanie   gotowych  potraw
e.   Pakowanie, przechowywanie i transport
f.   Zasady   produkcji   kotletów   cielęcych naturalnych lub bitych
4.   Ważniejsze gatunki mrożonek i wyrobów garmażeryjnych
Rozdział   IV. Produkcja bekonów i częśct ciętych
1.   Rys historyczny produkcji    bekonu
2.   Zasadnicze urządzenia bekoniarni
a.   Wymagania ogólne w stosunku  do bekoniarni
b.   Hala   uboju
c.   Przewiewnia    i    przedchłodnia
d.   Chłodnia
e.   Peklownia
f.   Ociekalnia  i  pakownia
3.   Żywiec    bekonowy
a.   Wymagania   ogólne
b.   Przyjmowanie   żywca     bekonowego
c.   Przygotowanie żywca bekonowego do uboju
4.   Obróbka  i  konserwowanie   bekonu
a.   Ubój     trzody    bekonowej
b.   Klasyfikacja     poubojowa
c.   Rozbiór   bekonowy
d.   Przygotowanie solanek
e.   Peklowanie   bekonu
f.    Ociekanie  i  osuszanie    bekonów'
g.   Selekcja i klasyfikacja bekonów
h.   Pakowanie   bekonu
i.   Transport  bekonów
5.   Bekon   cięty
a.   Cięcie, znakowanie i klasyfikacja
b.   Pakowanie  i  transport  bekonu   ciętego
6.   Produkcja bekonu  z surowca     mrożonego
7.   Badania     techniczne
8.   Wydajność produkcji bekonu
Rozdział   V. Produkcja przetworów w opakowaniach blaszanych
1.   Rys  historyczny  i  znaczenie  gospodarcze  konserw  mięsnych
2.   Najważniejsze gatunki konserw
3.   Pomieszczenia do produkcji konserw i ich wyposażenie
4.   Ważniejsze maszyny, ich budowa, obsługa i konserwacja
5.   Surowiec do produkcji konserw
6.   Przyczyny  i  objawy  psucia się konserw
a.   Bombaże
b.   Ocena konserw
7.   Badanie   trwałości   konserw
8.   Puszka    konserwowa
a.   Budowa  puszki  ,
b.   Główne     przyczyny    nieszczelności    .
c.   Kontrola jakości i magazynowania puszek   .
9.   Technika   produkcji   konserw     pasteryzowanych
a.   Obróbka   wstępna     surowca
b.   Peklowanie
c.   Ociekanie i dojrzewanie
d.   Mycie  półproduktów
e., Osuszanie  i wędzenie
f.    Obróbka   końcowa
g.   Puszkowanie, zamykanie, lutowanie i odpowietrzanie
h.  Pasteryzacja  i   studzenie    konserw
i.   Magazynowanie
j.   Wysyłka   konserw
10.   Produkcja   typowych   konserw   pasteryzowanych
a.   Szynki i łopatki w  puszkach mandolinowych oraz szynki typu oblong i pullman
b.   Polędwica   w   puszce
c.   Wieprzowina   mielona
d.   Cielęcina w galarecie
e.   Ozorki   wieprzowe
f.    Parówki
11.   Technika produkcji konserw  sterylizowanych
a.   Obróbka   wstępna   surowca
b.   Wstępna  obróbka   cieplna   surowca
c.   Napełnianie i zamykanie puszek
d.   Sterylizacja konserw
e.   Studzenie  i  chłodzenie  konserw
f.   Magazynowanie  i  wysyłka  konserw
12.   Produkcja typowych konserw sterylizowanych
a.   Gulasz  wieprzowy   podsmażany
b.   Wołowina we własnym sosie
c.   Wieprzowina   krajana
d.   Gulasz   angielski   (Chopped   Pork)
13.   Prezerwy
Rozdział  VI. Produkcja konserw w opakowaniach szklanych
1.   Korzyści wynikające z zastosowania opakowań szklanych
2.   Podstawowe warunki technologiczne
3.   Opakowania szklane do konserw
a.   Zasadnicze   cechy   opakowań   szklanych
b.   Części składowe opakowań szklanych
c.   Rodzaje  słoików  szklanych do  konserw
d.   Wymagania  techniczne
e.   Magazynowanie pustych   opakowań   szklanych
f.    Przygotowanie  opakowań  szklanych  do produkcji
4.   Zamykanie  opakowań  szklanych
a.   Rodzaje   zamknięć
b.   Zamykarki  do  opakowań  szklanych
c.   Błędy w zamykaniu opakowań szklanych
d.   Urządzenia do transportu opakowań szklanych
5.   Sterylizacja konserw w szkle
a.   Wpływ    sterylizacji na słoje
b.   Technika   sterylizacji   i   chłodzenia   konserw   w   opakowaniach  szklanych
6.   Magazynowanie i transport konserw w opakowaniach szklanych
a.   Warunki magazynowania konserw
b.   Wysyłka  konserw .w  opakowaniach  szklanych
7.   Produkcja typowych konserw w opakowaniach szklanych
a.   Pasztet    popularny
b.   Głowizna    wieprzowa
c.   Baranina z ryżem
Rozdział   VII. Czynniki wpływające na szybkość, jakość i koszt własny  produkcji
1.   Organizacja   pracy
2.   Normowanie  pracy
3.   Mechanizacja procesów produkcji
4.   Koszty  własne  produkcji
5.   Współzawodnictwo pracy i wynalazczość pracownicza
6.   Higiena  i   bezpieczeństwo  pracy
Rozdział   VIII.  Dokumentacja    produkcji
1.   Cel  i   rola  dokumentacji   produkcji
2.   Podział   dokumentacji   produkcyjnej
a.   Wiadomości    wstępne
b.   Ubój
c.   Rozbiór i wykrawanie
d.   Peklowanie i mrożenie
e.   Produkcja  przetwórcza
3.   Dokumentacja   pierwotna   produkcji
4.   Dokumentacja wtórna  produkcji
5.   Schematy powstawania dokumentacji
Załączniki
1.   Podstawy przeliczenia miar i wag angielskich
2.   Tablica przeliczeniowa z funtów angielskich (lbs) i uncji (oz) na kg i g (lbs-16oz)
Piśmiennictwo


CZ IV

Książko zawiera opis produkcji wędlin i wyrobów wędliniarskich z mięsa wieprzowego, wołowego i końskiego oraz produkcję tłuszczów topionych. Oprócz tego opisane są magazynowanie i transport, pomieszczenia i wyposażenie wędliniarni i topialni tłuszczu. Poza tym omówiona jest kontrola produkcji oraz zasady przeprowadzania inwestycji. Książka jest przeznaczona dla uczniów klasy V technikum przemysłu spożywczego, specjalność — technologia przetwórstwa mięsnego. Książka może być również wykorzystana przez mistrzów i wykwalifikowanych pracowników przemysłu mięsnego.


SPIS TREŚCI
Rozdział   I.   Produkcja wędlin  i wyrobów wędliniarskich
1.   Pomieszczenia   oddziału  produkcji   wędlin   i   ich  wyposażenie
a.   Pomieszczenia  i   ich    usytuowanie
b.   Maszyny i urządzenia
c.   Postęp techniczny w produkcji wędlin
2.   Podział wędlin i wyrobów wędliniarskich na grupy
3.   Produkcja   wędzonek
a.   Ogólne  zasady produkcji
b.   Produkcja wybranych sortymentów wędzonek
c.    Skład   chemiczny
4.   Produkcja kiełbas trwałych i półtrwałych wędzonych surowych
a.   Ogólne zasady produkcji
b.   Produkcja wybranych  sortymentów kiełbas  trwałych i półtrwałych   wędzonych   surowych
c.   Skład    chemiczny
5.   Produkcja  kiełbas  trwałych  i  półtrwałych  pieczonych  lub  parzonych
a.   Ogólne  zasady produkcji
b.   Produkcja wybranych  sortymentów kiełbas trwałych i półtrwałych pieczonych lub parzonych
c.   Skład     chemiczny
6.   Produkcja   kiełbas   nietrwałych
a.   Ogólne zasady produkcji
b.   Produkcja wybranych sortymentów kiełbas nietrwałych
c.    Skład   chemiczny
7.   Produkcja wędlin wołowych
a.   Ogólne zasady produkcji
b.   Produkcja   wybranych   sortymentów   wędlin   wołowych
c.    Skład   chemiczny
8.   Produkcja wyrobów wędliniarskich
a.   Ogólne zasady produkcji
b.   Produkcja wybranych sortymentów wyrobów wędliniarskich
c.    Skład   chemiczny
9.   Wędliny i wyroby wędliniarskie z mięsa końskiego
a.   Ogólne zasady produkcji
b.   Produkcja wybranych sortymentów wędlin i wyrobów wędliniarskich z mięsa końskiego
10.   Magazynowanie   wędlin   i  wyrobów   wędliniarskich
11.   Transport wędlin  i wyrobów wędliniarskich
12.   Dokumentacja produkcji
13.   Czynniki   wpływające   na   jakość,   wydajność   produkcji   oraz obniżkę   kosztów   własnych
14.   Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  w  wędliniarni
Rozdział   II.   Produkcja tłuszczów  topionych
1.   Wiadomości   wstępne
a.   Tkanka tłuszczowa
b.   Właściwości chemiczne tłuszczu
c.   Właściwości fizyczne tłuszczu
2.   Pomieszczenia i urządzenia topialni tłuszczów
a.   Magazyn tłuszczów surowych
b.   Topialnia    tłuszczów
c.   Zastygalnia smalcu .
d.   Magazyn   tłuszczów   topionych
3.   Zasady  wytapiania  tłuszczu
a.   Zbiórka  i  magazynowanie   tłuszczów   surowych
b.   Przygotowanie surowców tłuszczowych do wytapiania
c.   Metody wytapiania tłuszczów zwierzęcych jadalnych
d.   Odtłuszczanie    skwarek
e.   Ochładzanie i pakowanie smalcu
4.   Gatunki   handlowe   tłuszczów
5.   Rafinowanie    tłuszczów
6.   Magazynowanie i transport smalcu
7.   Wydajność produkcyjna. Raport produkcji
8.   Czynniki wpływające na jakość, wydajność oraz koszty własne
produkcji   smalcu
9   Przestrzeganie   przepisów  bhp  w  smalcowni
Rozdział   III.   Kontrola jakości produkcji
1.   Znaczenie   kontroli   jakości   produkcji
2.   Ogólne zasady wykonywania kontroli jakości produkcji
3.   Kontrola jakości bekonu
4.   Kontrola   jakości   konserw
5.   Kontrola  jakości wędlin  i wyrobów wędliniarskich
6.   Kontrola  jakości  tłuszczów  topionych
7.   Standaryzacja   eksportowych  przetworów   mięsnych
.,     Rozdział   IV.   Podstawy projektowania inwestycji i obliczeń
techniczno-technologicznych
1.   Wiadomości     ogólne
2.   Uzasadnienie   potrzeby    inwestycji.
3.   Opracowanie   założeń   inwestycyjnych   zakładów   mięsnych
a.   Określenie przedmiotu inwestycji i programu usług
b.   Uzasadnienie   efektywności   inwestycji
c.   Dane  wyjściowe  do  projektowania
4.   Zasady projektowania ważniejszych oddziałów produkcyjnych
a.   Ogólne wytyczne do projektowania zakładów mięsnych
b.   Zdolność produkcyjna
c.   Określenie-stanu załogi i  czynników energetycznych
5.   Projektowanie magazynów żywca i związanych z nimi obiektów
a.   Obliczanie    powierzchni     pomieszczeń
b.   Obliczanie   potrzebnych   maszyn   i   urządzeń
c.   Określenie    liczebności    załogi
d.   Obliczenie   zapotrzebowania   czynników   energetycznych
6.   Projektowanie  hal  ubojowych
a.   Hala   uboju   trzody    chlewnej
b.   Hala uboju bydła, koni oraz cieląt
7.   Projektowanie  chłodni  rzeźnianej
a.   Obliczanie pwierzchni pomieszczeń
b.   Określenie   liczebności   załogi
c.   Określenie zapotrzebowania czynników energetycznych
8.   Projektowanie działu produkcji ubocznych artykułów uboju
a.   Oddział obróbki jelit
b.   Oddział   obróbki   surowca   farmaceutycznego
c.   Oddział  obróbki  nóg  i  flaków
d.   Oddział obróbki i  konserwacji szczeciny, włosia, rogowizny,
kości i odpadów skór
e.   Oddział zbiórki i obróbki krwi
f.   Solarnia i magazyn skór surowych
9.   Projektowanie oddziału rozbioru i wykrawania mięsa
a.   Określenie   powierzchni
b.   Określenie   liczebności   załogi
c.   Określenie zapotrzebowania czynników energetycznych
10.   Projektowanie   oddziału   produkcji   wędlin   i   wyrobów   wędliniarskich
a.   Obliczanie   powierzchni
b.   Określenie  maszyn i  urządzeń
c.   Określenie liczebności załogi
d.   Określenie zapotrzebowania czynników energetycznych
11.   Projektowanie oddziału produkcji szynek eksportowych
a.   Określenie   powierzchni
b.   Określenie maszyn i urządzeń
c.   Określenie  liczebności  załogi
d.   Określenie zapotrzebowania czynników energetycznych
12.   Projektowanie   oddziału  produkcji   konserw
a.   Określenie   powierzchni
b.   Określenie maszyn  i  urządzeń
c.   Określenie  liczebności  załogi
d.   Określenie nietylkodlamoli zapotrzebowania czynników energetycznych
13.   Projektowanie oddziału produkcji tłuszczów topionych
a.   Określenie   powierzchni
b.   Określenie maszyn  i  urządzeń
c.   Określenie   liczebności   załogi
d.   Określenie zapotrzebowania czynników energetycznych
14.   Projektowanie   obiektów  pomocniczych
a.   Magazyn   ekspedycyjny   mięsa,   tłuszczu,   wędlin   i   wyrobów wędliniarskich
b.   Magazyny   pomocnicze
Rozdział   V.   Przykłady  projektów  technologicznych
1.   Projekt   technologiczny   przebudowy  oddziału produkcji wędlin
i   wyrobów   wędliniarskich
2.   Projekt technologiczny przebudowy oddziału produkcji tłuszczów topionych
Rozdział   VI.   Obliczanie wskaźnika wydajności  produkcyjnej i zapotrzebowania surowców
1.   Obliczanie   wydajności   produkcyjnej
a.   Obliczanie wskaźnika wydajności poubojowej
b.   Obliczanie wskaźnika wydajności ubocznych artykułów uboju
c.   Obliczanie wskaźnika wydajności szynek i łopatek
d.   Obliczanie wskaźnika wydajności dla konserw

 

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji
Koszt wysyłki 9,50  zł.

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.