Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

PSZCZELARSTWO 1982 w oprawie pasieka pszczoly

<

I_and_Y

O mnie e-mail kontakt Moje aukcje Komentarze add_me.gif

agronomia agrochemia agronomii agrochemii rolnictwo barć bartnictwa bartnictwem bartnictwie bartnictwo bartnictwu bartnicy bartnicze bartniczy bartniczym bartniczych bartnik postępowy bartnik wielkopolski bartnika bartnikiem biologia botanika pole polu bartnikom bartnikowi bartników nektar budowa ula ul ule uliki ulik weselny trutowisko na trutowisku trutnie trutówka przczelarstwo przczelarz ul warszawski ul dadanta nektarem nektaru nektarze pierzga pozyskiwanie pierzgi pierzgę mleczko pszczele miód pszczeli leczenie miodem miodowe miodu miododajnych miododajne miodna miodne pożytki pszczele pożytków pszczelich Kostecki Lipiński Gromisz Kalinowski Brzósko Guderska Ostrowska Pidek pasiece gospodarka pasieczna pasieczne pasiecznej pasieczysko polne polnych pasieczysku pasieczyskiem pasieka wędrowna pasieka wedrowna pasiek pasieki pasiekę kalendarz pszczelarski pszczelarstwa pszczelarstwie pszczelarstwem pszczelarstwo pszczelarstwu pszczelarz PZP warrozy tępienie szkodników szkodniki motyle motyl motyli pszczelinek mrówki magazynowanie poradnik pszczelarza pszczelarzy produkty pszczele pszczelego pszczelemu pszczelim pszczelnictwo pszczelnicze pszczoła miodna pszczoly pszczoły choroby pszczół ule i budowle pasieczne ulu ulach ulami uliki barci barcie barciowe barciach kuszki dadant ul dadanta ul warszawski poszerzany topiarka słoneczna topiarka elektryczna węza pszczela langstroth spadź spadzi spadziowe spadziowy spadziowych spadziowymi warroza gospodarstwo rolne rolniczych rolnych rolniczy owadach owady miłośnika owadów owad miłośnik miłośnika las lasy gospodarka w lesie leśnictwo nadleśnictwo przyroda hobby sad w ogrodzie ogród

"PSZCZELARSTWO"rocznik 1982


Miesięcznik"Pszczelarstwo" rocznik 1982, miesięczniki  pięknie oprawioneprzez introligatora, piękna twarda oprawa, tylko na okładce kilka śladów długopisem i okładka numeru 10-tego lekko podklejona, poza tym stan bardzo dobry, format A4. Zdjęcia nie dołączam gdyż uszkodził mi się aparat 

Posiadam również luźne numery miesięcznika "Pszczelarstwo" z innych lat, które mogę wystawić do odsprzedaży - jeśli masz pytania proszę o kontakt mailowy.

Spis artykułówzamieszczonych w Pszczelarstwie 1982:

Cenyskupu wosku i sprzedaży węzy

Noweceny miodu

NAUKAPRAKTYCE:

Modeloceny przydatności hodowlanej trutowisk

Etapyi warunki pracy hodowlanej

Użyłkowanietylnego skrzydła pszczoły miodnej jako cecha taksomiczna

Stanowiskosystematyczne pszczoły miodnej

Wpływpreparatów białkowych na stan fizjologiczny niektórych narządów wewnętrznychpszczół

Aminokwasyw mleczku pszczelim

Pozyskiwaniepropolisu z suszu

Poszukiwaniemetod zapobiegania wychodzeniu rojów

Przyczynekdo poznania nosemozy w warunkach klimatycznych Pomorza Zachodniego

Osiemdziesiątlat człowieka czynu prof. dr hab. A. Linke

Ztajemnic życia pszczół

Zpublikacji pszczelarskich

HODOWLAI WYCHÓW:

Cechyużytkowe ras i niektóre problemy hodowli pszczół

Wychówmatek pszczelich

Czykażdy pszczelarz może uczestniczyć w pracy hodowlanej

POŻYTKII ZAPYLANIE:

Wielkośći lokalizacja pasieki a zasoby użytkowe

Wstępnewyniki badań nektarowania zapylania i plonowania nowych odmian rzepaku

Żywopłoty

Tamaryszki- krzewy pyłko - i nektarodajne

Chabry- rośliny pszczelarskie

Dereńjadalny przy pasiece

Leśnepożytki pszczele woj. olsztyńskiego

Nektarowaniei wydajność miodowa jabłoni

Roślinyuprawne i chwasty w obrazie pyłkowym miodów z terenów rolniczych

Ogórecznik- roślina miododajna pastewna lecznicza i ozdobna

Żywopłotypszczelarskie

Wpływpszczół jako zapylaczy na plon rzepaku ozimego

Kolendrai lubczyk - ciekawe rośliny przyprawowe i pszczelarskie

GOSPODARKAPASIECZNA:

-Marzec i kwiecień w pasiece , 

-maji czerwiec , 

-lipiec, 

-sierpień, 

-wrzesieńi jesień

Korzystajmyz ramki pracy

Pszczoływ sadach lubelskich PPGR

Nowanorma na rodzinę pszczelą

Owiosennym rozwoju pszczół

Pozyskiwaniepierzgi

Pozyskiwaniepyłku kwiatowego

Produkcjai pozyskiwanie propolisu

Warunkirozwoju i produkcji pasiek w sezonie 1981 w rejonie Polski płn. - wsch.

Gospodarkaw ulu wielokorpusowym cz. I - II, cz. II, cz. III, cz. IV, cz. V, cz. VI, cz.VII

Jakpracuję w ulach warszawskich poszerzonych

Zastosowaniekraty odgrodowej w gospodarce pasiecznej

Przystosowanieula warszawskiego poszerzonego do mniejszych pożytków

Pozyskiwaniewosku - stały problem naszego pszczelarstwa

Jeszczeo jednym sposobie poddawania matek

Wykorzystaniepożytku z drzew owocowych i mniszka lekarskiego

EKONOMIKAPSZCZELARSKA:

Problemypasiek wielkotowarowych

ZATRUCIA - CHOROBY - SZKODNIKI:

Wycinanieczerwiu trutowego

Najczęstszeprzypadki występowania zatruć pszczół

Zatruciapszczół pestycydami

Jakwalczyć z warrrozą

Chorobynajczęściej atakujące nasze pasieki

Mojapraca rzeczoznawcy chorób pszczelich

Naszedoświadczenia w walce z warrozą

Zwalczaniewarrozy przy użyciu amitrazy ( TCL )

Leczeniegrzybicy wapiennej w Norwegii

Toksykozypyłkowe pszczół

Schorzeniawirusowe występujące u pszczół dorosłych

Schorzeniawirusowe czerwiu

ZAGRANICĄ:

Wystawasprzętu produktów pszczelich na XXVIII Międzynarodowym KongresiePszczelarskim w Acapulco

Tradycyjnepszczelarstwo w Meksyku

Dziurawiec- roślina pyłkodajna i lecznicza

Pierwszapomoc przy użądleniach

Pszczołyi kukurydza

Pszczelarstwow Słowacji

PrzeciwVarroa jacobsoni

Karmieniepszczół zimą

Leczniczerośliny przeciw warrozie

PszczelarstwoGrecji w liczbach w latach 1961 - 1980

Praktycznysposób pozyskiwania jadu pszczelego

Kwasmrówkowy przeciw warrozie

XXVIIIMiędzynarodowy Kongres Pszczelarski Apimondii

Zreferatów XXVIII Kongresu Pszczelarskiego w Acapulco

Tobył wilk pszczeli

Zmarłprof. dr Karol Frisch

ULE- SPRZĘT - URZĄDZENIA :

Rozwiązaniakonstrukcyjne ula wielokorpusowego

Nowyasortyment drewnianego sprzętu pszczelarskiego

Osprzęcie w poznańskiej OSP

Wirówkaelektryczna

Ulei sprzęt pasieczny

Przystosowaniesokowirówki do wytapiania wosku

Możliwośćpozyskiwania pyłku kwiatowego za pomocą udoskonalonego modelu poławiacza pyłku

Przyczepado przewozu małego pawilonu

Wózekdo przewożenia uli na paletach

Rozwiązaniakonstrukcyjne ula wielokorpusowego

Zaopatrzeniew sprzęt pasieczny

Przyrząddo wyrobu miseczek woskowych

Wytapianiemiodu z odsklepu przy użyciu topiarki Tomer

Jeszczeo chwytaniu os 

Wsprawie uli ze sztucznego tworzywa

CZYTELNICYPISZĄ:

Wsprawie normy na ule

Pszczelarzczy handlarz

Ojedną trzecią rzepaku mniej 

Jeszczekilka uwag o styropianie

Pszczołyprzemytnikami

Tworzenienowych rodzin

Bezpieczeństwoprzede wszystkim

Koniecznejest współdziałanie w rozwoju bazy pożytkowej

Czyjest w Polsce przepszczelenie

Uwaga!Kradną pszczoły

Ilekosztuje kilogram miodu

Rangapropolisu

ZŻYCIA ZWIĄZKOWEGO :

Służyćludziom konkretnymi czynami

Zprac Zarządu Głównego PZP

Spadkobiercydobrych tradycji

Ilekomu należy się cukru

Analizapszczelarstwa w Polsce i czynniki warunkujące jego rozwój

Wszystkooddałbym dla pszczół

NaVII Krajowym Zjeździe Delegatów PZP

Nowewładze PZP

100-leciedziałalności Wielkopolskiej Organizacji Pszczelarskiej

Wszyscybudujemy nasz Dom

Uchwałyi wnioski VII Krajowego Zjazdu Delegatów PZP

PszczelaWola dla Domu Pszczelarza w Kamiannej

Zarządykół informują

KRONIKAŻAŁOBNA :

PiotrMichałowski , Antoni Tomaczkowski , J. Kubecek , J. Pelar , A. Kubica , T. Błęcki, St. Pietrzak , J. Garczarzyk , Wł. Kostka , St. Zielnica , Piotr Gnyś , S.Toszek , W. Borowski , J. Hejda , A. Chęciński , J. Guderska

Okazja
dla ZNAWCY i MIŁOŚNIKA PSZCZÓŁ!

 

ZAPRASZAM!

 

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.