Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

RATOWNICTWO GÓRNICZE + PIERWSZA POMOC W KOPALNI

 

 

 

 

 

 

RATOWNICTWO   GÓRNICZE

 

 

 

Autor: Kazimierz Cehak
Miękka okładka
Stron: 178
Format: A5
Stan: db jedynie kawałek tylnej okładki zalany czarnym tuszem
Wydawca: WGH Katowice 1960r.

 

 

 

W podręczniku podano ogólne wiadomości o oddychaniu i krążeniu krwi, omówiono skład powietrza atmosferycznego i kopalnianego, własności gazów występujących w kopalni oraz sposoby wykrywania tych gazów, a także wpływ wysokiej temperatury na organizm ludzki. Następnie opisano aparaty oddechowe oraz przyrządy ratownicze i kontrolne używane w polskim ratownictwie górniczym. Podano sposoby przeprowadzania kontroli tych aparatów i przyrządów. Omówiono ogólnie przyczyny powstawania pożarów podziemnych i wybuchów pyłu węglowego, sposoby zapobiegania i zwalczania tych niebezpieczeństw, zasady prowadzenia akcji ratowniczych i zasady organizacji służby ratownictwa w polskim górnictwie. W ostatnim rozdziale podano ogólne wiadomości o udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Książka przeznaczona jest dla uczniów techników górniczych i może również służyć za podręcznik przy szkoleniu ratowników.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział  I. Wiadomości wstępne
1.   Uwagi ogólne
2.   Ogólne wiadomości o oddychaniu i krążeniu krwi
a.   Układ oddechowy człowieka i proces oddychania
b.   Krew i układ krwionośny

 

Rozdział  II. Powietrze atmosferyczne i kopalniane oraz gazy występujące w kopalni
1.   Powietrze atmosferyczne i kopalniane
2.   Gazy występujące w kopalni
a.   Tlen, 02
b.   Azot, N2
c.   Gazy szlachetne
d.   Dwutlenek węgla, C02
e.   Tlenek  węgla,  CO
f.   Metan, CH4
g.   Wodór,  H2
h.  Siarkowodór, H2S
j.  Dwutlenek siarki, S02
k.  Tlenki azotu

 

Rozdział  III. Wykrywanie gazów i badanie powietrza w kopalni
1.   Sposoby wykrywania gazów i badanie powietrza kopalnianego
2.   Pobieranie próbek powietrza do analizy
a.  Naczynia do pobierania próbek powietrza
b.  Sposoby pobierania próbek powietrza
c.  Wskazówki dotyczące sposobu pobiarania próbek
3.   Stwierdzanie gazów wykrywaczami
a.  Benzynowa lampa wskaźnikowa
b.  Metanomierze
c.  Wykrywacz  tłokowy
d.  Wykrywacz mieszkowy
4   Aparaty do badania czystości tlenu
a.  Warunki, jakim ma odpowiadać tlen używany w ratownictwie
b.  Oksymetr Auera .
c.  Tlenomierz Molki

 

Rozdział IV. Wpływ wysokiej temperatury i wilgotności na organizm ludzki
1.  Wytwarzanie ciepła w organizmie ludzkim
B.  Oddawanie ciepła przez organizm ludzki
3.  Pomiar temperatury i wilgotności względnej
a.  Pomiar temperatury
b.  Pomiar wilgotności względnej

 

Rozdział V.  Aparaty oddechowe i ich podział
1.   Aparaty oddechowe wężowe
a.  Uwagi ogólne
b.  Opis  aparatów  wężowych
c.  Wskazówki co do stosowania aparatów wężowych
2.   Tlenowe aparaty oddechowe regeneracyjne
a.  Uwagi ogólne
b.   Opis głównych części składowych  aparatów oddechowych tlenowych
c.  Tlenowe aparaty oddechowe robocze ze stałym dawkowaniem tlenu
d.  Tlenowe aparaty oddechowe robocze ze; stałym dawkowaniem tlenu i z automatyczno-płucnym dopływem tlenu
e.  Tlenowy aparat oddechowy roboczy z automatyczno-płucnym i dopływem tlenu typu  Gnom
f.   Tlenowe aparaty oddechowe ucieczkow
3.   Kontrola tlenowych aparatów oddechowych '            
a. Uwagi ogólne
b. Przyrządy do kontroli tlenowych aparatów oddechowych i           
c. Kontrola poszczególnych typów tlenowych aparatów oddechowych
4.   Czyszczenie,  dezynfekcja  i konserwacja  tlenowych   aparatów oddechowych
5.   Napełnianie butli  tlenem
6.   Pochłaniacze ochronne

 

Rozdział  VI.   Wybuchy pyłu węglowego i pożary kopalniane
1.   Wybuchy pyłu  węglowego
2.   Pożary podziemne w kopalni
a.  Przyczyny powstawania  pożarów  podziemnych  w kopalni  i  profilaktyka  przeciwpożarowa
b.  Zwalczanie pożarów

 

Rozdział  VII.  Prowadzenie akcji ratowniczej pod ziemią
1.   Akcja ratownicza
2.   Baza ratownicza
3.   Obowiązki  kierownika  bazy
4.   Obowiązki  mechanika  aparatowego
5.   Obowiązki ratownika
6.   Obowiązki   zastępowego
7.   Obowiązki kierownika kopalnianej  stacji ratownictwa górniczego

 

Rozdział VIII. Organizacja służby ratownictwa górniczego w Polsce
1.  Kopalniane stacje ratownictwa górniczego
a.  Drużyna ratownicza
b.  Wyposażenie kopalnianej stacji ratownictwa górniczego
2.   Okręgowe  stacje ratownictwa  górniczego
3.   Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

 

Rozdział  IX.  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
1.   Najczęstsze powody wypadków w kopalniach
2.   Wytyczne przy udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku
a.  Uwagi ogólne
b.  Przenoszenie poszkodowanego
c.  Opatrywanie ran
d.  Opanowanie  krwotoków
e.  Pierwsza pomoc przy stłuczeniach
f.   Pierwsza pomoc przy uszkodzeniu kości
g.  Pierwsza pomoc przy uszkodzeniach stawów
h. Pierwsza pomoc przy oparzeniach
i.   Pierwsza pomoc przy rażeniu cieplnym
k. Pierwsza pomoc przy rażeniu prądem elektrycznym
l.  Pierwsza pomoc przy omdleniu

m. Pierwsza pomoc przy uduszeniu lub zatruciu
3.   Sztuczne oddychanie i przyrządy do oddychania i nietylkodlamoli inhalacji
a.  Uwagi ogólne
b.  Sztuczne oddychanie metodą Sylwestra w modyfikacji dra  Sęczyka
c.  Sztuczne oddychanie metodą Schafera
d.  Sztuczne oddychanie metodą Hovarda
e. Sztuczne oddychanie metodą Kohlrauscha
f.   Masaż  serca
g.  Sztuczne oddychanie (ożywianie) metodą „usta-usta"
h. Inhalacja tlenem
i.  Pulmotor

 

 

 

PIERWSZA POMOC    W KOPALNI

 

 

 

Autor: St. Chwat i M. Chwat
Miękka okładka
Stron: 88
Format: A5
Stan: db
Wydawca: PZWL Warszawa 1952r.

 
 

*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************Koszt przesyłki:
-zaliczenie pocztowe: 11 zł (płatne przy odbiorze)
-przelew/wpłata na konto: 6 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przed licytacją przeczytaj stronę „O mnie”
Nr mojego rachunku otrzymacie Państwo w powiadomieniu z Allegro o wygraniu aukcji.
Możliwy odbiór osobisty na terenie Gliwic.

ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA INNE MOJE AUKCJE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.