Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

ROCZNIK - PODHALE ZAKOPANE HISTORIA CIEKAWOSTKI

84.JPG

PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
ROCZNIK PODHALAŃSKI TOM III

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)
84A.JPG84B.JPG84C.JPG84D.JPG84E.JPG84F.JPG84G.JPG84H.JPG84I.JPG84J.JPG84K.JPG84L.JPG84M.JPG
AUTOR -
PRACA ZBIOROWA

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - LITERACKIE KRAKÓW - WROCŁAW
MUZEUM TATRZAŃSKIE - ZAKOPANE 1985
WYDANIE - 1
NAKŁAD - 3000 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOBRY + JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, TWARDA, PŁÓCIENNA + OBWOLUTA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 471
WYMIARY - 24 x 17 x 2,8 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,877 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ, DOTYCZY TO JEDNAK TYLKO KSIĄŻEK WYDANYCH PO 1950 ROKU. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD, HOWEVER THIS APPLIES ONLY FOR BOOKS PUBLISHED AFTER 1950 (POLISH LAW REGULATIONS). The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO JEŚLI TYLKO WYSTĘPUJE ONO W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE AUKCJI.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS

WYDAWNICTWA MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DR A TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
VOL 11
ROCZNIK PODHALAŃSKI
TOM III
WYDAWNICTWO LITERACKIE KRAKÓW-WROCŁAW
MUZEUM TATRZAŃSKIE - ZAKOPANE
1985
Rada Wydawniczo-Naukowa Rocznika Podhalańskiego
Przewodniczący ROMAN REINFUSS
MIECZYSŁAW JERZY ADAMCZYK 9 JAN BUJAK 9 ROMAN HENNEL - redaktor z ramienia Wydawnictwa Literackiego 9 IRENEUSZ MASLARZ 9 FRANCISZEK MIDURA 9 JACEK WOZNIAKOWSKI
BRONISŁAW CUKIER 9 HENRYK JOST 9 TADEUSZ STAICH 9 STANISŁAW
ZYGADŁO
Zespół redakcyjny „Rocznika Podhalańskiego" w Muzeum Tatrzańskim
Przewodniczący TADEUSZ SZCZEPANEK
Członkowie
JERZY DAROWSKI " EWA GAWĄD # ZOFIA STOJAKOWSKA-STAICHOWA 9 JOANNA WEGRZYNIAK sekretarz redakcji
Zdjęcia i reprodukcje fotograficzne wykonał w Pracowni Fotograficznej Muzeum
Tatrzańskiego RYSZARD BUKOWSKI
Tłumaczenia streszczeń w języku angielskim
MARIANNA ABRAHAMOWICZ
Tłumaczenia streszczeń w języku rosyjskim
WALERIA PAWŁOWICZ-HUDZIK


SPIS TREŚCI

Juliusz Zborowski, Z dziejów ruchu wydawniczego w Zakopanem do roku 1899.
Opracowanie: Witold H. Paryski.............. 5
Mieczysław Adamczyk, Nieznane dokumenty do dziejów Podhala (1650—1914) 95 Krystyna Winowicz, Juliusz Zborowski i Adolf Chybiński - dzieje przyjaźni
listami pisane.................. 121
Teresa Ochotnicka, Teatr w Zakopanem w latach 1870—1939...... 145
Irena Wrońska, Ogród roślin tatrzańskich przy Muzeum Tatrzańskim im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem............. 187
Zofia Radwańska-Paryska, Brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru i jego zielnik 243 Stanisław Czarniecki i Zofia Martini, Ludwika Zejsznera pierwsze spotkanie
z Tatrami.................... 261
Ludwik Zejszner Pierwsza ekskursja w Tatry, w 1829 roku...... 271
Henryk Jost, O pierwszym młynie w Zakopanem......... 315
Tadeusz Janowski, Jak Zakopane odzyskało w 1918 r. niepodległość (Wspomnienie) ................ 325
Jan Pluciński, Waruj! (Z zapisków Chochołowskich)........ 335
Jan Zembaty, Kożuszki białczańskie..........., 353
Muzealnictwo karpackie
Irena Kuczek, Muzeum Regionalne w Myślenicach — powstanie i działalność .................. . . 367
Michał Słowik-Dzwon, Z historii Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy . . . 375
Franciszek Midura, Ochrono zabytków kultury ludowej w Karpatach Polskich ....................383
Wspomnienia o zmarłych
Pro/, dr Konstanty Stecki (1885—1978)............393
Janina Tworkowska-Szymańska (1899—1979)..........403
Recenz j e
Renata Dutkowa, Z dziejów szkolnictwa w Zakopanem. Kilka uwag na marginesie trzech najnowszych publikacji............413
Julia Radziszewska, Przegląd ważniejszych wydawnictw czechosłowackich dotyczących Spiszą za lata 1970-1980.............421
Ryszard Kantor, Jan Olejnik, „Lud pod Tatrami". Martin 1978, ss. 232, ii. 64................. . . 431
Kronika
Kalendarium ważniejszych wydarzeń z działalności Muzeum Tatrzańskiego im. dr. T. Chałubińskiego w Zakopanem za lata 1979—1981.......439
Skorowi dze
Skorowidz nazwisk do artykułu J. Zborowskiego, Z dziejów ruchu wydawniczego w Zakopanem do roku 1899..............451
Skorowidz nazwisk do artykułu T. Ochotnicfciej, Teatr w Zakopanem w latach
1870—1939......... .........455
Skorowidz tytułów sztuk teatralnych wystawionych w Zakopanem .... 462 Spis ilustracji...................467

SPIS ILUSTRACJI

1. Walery EIjasz-Radzikowski. Fotografia z 1890 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego .................. 8
2. Wojciech Gerson, Zakopane za 20 lat, karykatura z 1890 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego................19
3. Lista gości w Zakopanem z 1890 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ... 21
4. Lista gości w Zakopanem z 1891 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ... 25
5. Strona tytułowa czasopisma „Zakopane". Zbiory Muzeum Tatrzańskiego8E
6. Strona tytułowa czasopisma „Kurier Zakopiański". Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ..................39
7. Strona tytułowa czasopisma „Gazeta Zakopiańska". Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ..................45
8. Strona tytułowa czasopisma „Goniec Zakopiański I-szy". Zbiory Muzeum Tatrzańskiego..................55
9. Karta tytułowa dokumentu: Vorldufige Grdmbeschreibung der GemeinćLe Chochołów 1844. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego........99
10. Karta dokumentu: Vorldufige Grdnzbeschreibung der Gemcinde Witów 1844. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego...........101
11. Mapa granic wsi Witów z dokumentu: Vorldufige Grdnzbeschreibung der Gemeinde Witów 1844. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego......105
12. Adolf Chybiński i Juliusz Zborowski w Zakopanem, lata trzydzieste. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego..............1S2
13. Adolf Chybiński w 1929 r. Fot. Huberowie, Lwów. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ..................131
14. Juliusz Zborowski w karykaturze Zofii Stryjeńskiej. Własność prywatna 133
15. List Juliusza Zborowskiego do Adolfa Chybińskiego z 17 V 1931 r. Zbiory Zakł. Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mikrofilm w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego.........136
16. Fragment listu Adolfa Chybińskiego do Juliusza Zborowskiego z 17 XII
1943 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego...........139
17. Kazimierz Sichulski, Dante Baranowski, karykatura ze zbiorów Karpowi-czów. Własność Muzeum Tatrzańskiego...........148
18. Projekt teatru w Zakopanem niewiadomego autora. W zbiorach Muzeum Tatrzańskiego z daru Kazimierza Witkiewicza......, . . 150
19. Zbiorowy afisz przedstawień w sali hotelu Morskie Oko, 1902 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego................153
20. Program jednoaktówki W. hr. Tyszkiewicza pt. Przed wycieczką. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego...............156
21. Program jednoaktówki W. hr. Tyszkiewicza pt. Przed wycieczką oraz Zabawy tańcującej. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.........165
22. Afisz przedstawień Dwóch nieśmiałych A. Michela i E. Labichefa oraz Consilium Facultatis J. A. Fredry. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego . . . 167
23. Afisz sztuki S. I. Witkiewicza pt. Wariat i pielęgniarka i jednoaktówki Nowe wyzwolenie. Plakat. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego......169
24. Afisz sztuki Jerzego Szaniawskiego (na afiszu błędny inicjał imienia) pt. Papierowy kochanek. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.......173
25. Afisz Szopki zakopiańskiej z 1927 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ... 177
26. Program Szopki zakopiańskiej. Tekst Rafała Malczewskiego. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego................179
127. Afisz sztuki Heleny i Jerzego Mieczysława Rytardów pt. Karczma, 1933 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.............181 28. Prof. Marian Raciborski. Fot. Kuczyński. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego 190
29. Budowa alpinarium przy budynku Muzeum Tatrzańskiego w ogrodzie PTT.
Fot. Borys Wigilew, 1919 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.....196
30. Alpinarium obok Dworca PTT w 1920 r. (rok po rozpoczęciu budowy), ocł lewej: Józef Fedorowicz i Konstanty Stecki. Fot. K. Stecki. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego .................197
131. Szkicowy plan alpinarium w Zakopanem. Rys. prof. Władysław Szafer, 1919 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego...........199 32. Przyrządy botaniczne (m. fet puszka Tytusa Chałubińskiego). Zbiory Muzeum Tatrzańskiego................205
33. Widok na cmentarz Czerwonego Klasztoru i na skały pienińskie Zamczyska (Mons Coronae). Józef Szalay, Album szczawnickie, Kraków 1858. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego...............245
34. Strona z dedykacją z zielnika brata Cypriana. Zbiory Muzeum TANAP
w Łomnicy Tatrzańskiej.............. 249
35. Strona z zielnika brata Cypriana ze spisem rzeczy. Zbiory Muzeum TANAP
w Łomnicy Tatrzańskiej..............251
36. Karta z zielnika brata Cypriana z roślinami: Geum UrbanumL — kuklik pospolity; Veronica ChamaedrysL — przełącznik ożankowy; Botrychium Lu-nariap)^ — podejźrzon księżycowy. Zbiory Muzeum TANAP w Łomnicy Tatrzańskiej............. 253
37. Ludwik Zejszner. Rys. M. Fajansa, 1850. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego . . 264
38. Mapka trasy Zejsznera ..............266
39. Karta z rękopisu L. Zejsznera.............268
40. Rysunek 1 Ł. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......274
41. Rysunek 2 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......275
42. Rysunek 3 L. Zejsznera ze schematem topografii terenu......284
43. Rysunek 4 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......289
44. Rysunek 5 L. Zejsznera z sylwetką góralki.........,291
45. Rysunek 6 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......295
46. Rysunek 7 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......299
47. Rysunek 8 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......299
48. Rysunek 9 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu......305
49. Rysunek 10 L. Zejsznera przekroju geologicznego terenu. Ilustracje 39—49 wg rysunków w Zbiorach Inst. Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ......... 306
50. Miejsce, gdzie stal pierwszy młyn w Zakopanem obok starego cmentarza,
widoczny tartak Riegelhaupta, młyn Kotońskiego (dawniej Pęksy), za tartakiem kopuła bóżnicy, 1939 r. Fot. H. Jost..........318
51. Usytuowanie zakładów o sile wodnej obok starego cmentarza w Zakopanem, według stanu z 1936 r. Rys. H. Jost..........320
52. Uproszczony układ mlewnika. Rys. H. Jost..........321
53. Mlewnik z regulacją grubości mielenia. Rys. H. Jost.......322
54. Przysięga oficerów Polaków złożona w 1918 r. na rynku zakopiańskim na wierność Polsce zrzucającej jarzmo przeszło wiekowej niewoli, Fotografia. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.............327
55. Organizacja Narodowa w Zakopanem, druk ulotny z 1918 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego................331
56. Budowa pomnika Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, 1966 r. Fot.
J. Darowski. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.........344
57. Jan Pluciński. Fot. J. Darowski. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego .... 349
58. Przód kożucha białczańskiego. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego .... 357
59. Tył kożucha białczańskiego. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.....357
60. Kobieta w dawnym kożuchu białczańskim. Fot. J. Darowski. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego................360
61. Dom Grecki, siedziba Muzeum Regionalnego w Myślenicach, Fot. Z. Lada. Zbiory Muzeum Regionalnego w Myślenicach.........368
62. Muzeum Regionalne w Myślenicach. Piec kaflowy z ok. 1886 r. Fot. M. Ko-siba. Zbiory Muzeum Regionalnego w Myślenicach.......371
63. Dworzec gościnny w Szczawnicy, siedziba Muzeum Pienińskiego, spalony w 1962 r. Drzeworyt J. Krajewskiego. Po 1962 r. ekspozycja mieściła się
w widocznych suterenach. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.....377
64. Muzeum Pienińskie w Szczawnicy. Fot. H. Zachwieją. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego ..................373
65. Włościanie ze Szczawnicy. Fot. z ok. 1870 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego 379
66. Górale (prace rolne na Podhalu). Zbiory Muzeum Tatrzańskiego .... 384
67. Dom wiejski z okolic Krosna. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.....385
68. Gazda z pienińskiej Krośnicy z wnuczką. Fot. J. Darowski, 1966 r. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego...............386
69. Wiatrak w okolicach Gorlic. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego.....387
70. Profesor Konstanty Stecki w okolicach Myślenickich Turni w 1951 r. W ręce trzyma naparstnicę purpurową (Digitalis purpurea L,). Fot. Z. Zwoliń-
ska. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego............395
71. Janina Szymańska z okresu zakopiańskiego. Fot. K. Gorazdowska . . . 404
72. Dom „Tea" przy ulicy Bulwary Słowackiego, Oddział Muzeum Tatrzańskiego, którego kierownikiem muzealnym była Janina Tworkowska-Szymańska. Zbiory Muzeum Tatrzańskiego..........407
Wykonanie zdjęć pochodzących ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego: 66, 67, 69 - Antoni Wieczorek. Reprodukcja zdjęcia 30 - Zofia Zwolińska.

SKOROWIDZ

do artykułu J. Zborowskiego Z dziejów ruchu wydawniczego w Zakopanem
do roku 1899
Opracował
Witold H. Paryski

Indeks ten zawiera z rozprawy Juliusza Zborowskiego wraz z jej aneksami wszystkie nazwiska, (pseudonimy i kryptonimy, następnie tytuły wydawnictw zakopiańskich, nowotarskich i zdrojowiskowych, oraz nazwy związanych bezpośrednio 2 Tatrami lufo Podtatrzem instytucji, stowarzyszeń itp. Z tegoż regionu podane są też nazwy geograficzne, ale tylko w ważniejszych przypadkach i z pominięciem nazw: Podhale, Podtatrze, Tatry i Zakopane.
Skróty: krypt. — .kryptonim; pseud. — pseudonim.
A. G. (krypt.) - GILLER Agaton „ABC" (dziennik) 5 „Almanach Tatrzański" (1894) 54, 56, 59, 69—73, 88 ANDRUSIKIEWICZ Jan Kanty 30 Antałówka 74 Babia Góra 65 BACHDEDA Klimełc 41 Bank Podhalański 14 Bardiów 62 „Bat Zakopiański" 38 BEDNARSKI Jan 66 BEK Dionizy 5, 80, 92 BENNI Karol 82 BĘDZIKIEWICZ Sebastian Stanisław 40, 44, 47—50, 53, 54, 86, 87 Białej Wody Dolina 64, 88 Biblioteka Miejska 84 BIENKOWSKI Adam 52 BIRKENMAJER Ludwik 36 BOGDANI Henryk 92 BOREK Ignacy 75, 90 BRtTCKNER ALEKSANDER 38 BRZOZOWSKI Kazimierz 9, 17, 92 Bukowina Tatrzańska 31 CHAŁUBIŃSKI Tytus 9, 11, 26, 27, 33, 41, 42, 49, 66, 68 „Chata" 16 CHMIELOWSKI Janusz 42, 72 Chochołów 42, 66 CHRAMIEC Andrzej 71, 73, 74, 79, 88, 91 CHROSTOWSKI dr 72 Cubryna 70 CZOŁOWSKI Aleksander 72 CZUBEK Jan 38, 42, 46 DEMBOWSKA Maria 9, 16, 42, 57, 59, 68, 73, 75, 76 DEMBOWSKI Bronisław 16, 59, 66, 68, 72, 73 DOBEK Bronisław 92 DOBRZANSKA Gea 27 DOERFLER FELIKS 77—80, 91 Dunajec 52, 65 Dworzec (Dwór) Tatrzański 15, 20 EICHBORN Ludvig 34 ELJASZ zob. ELJASZ-RADZIKOWSKI ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław (budowniczy) 8 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław dr (lekarz) 6—8, 12, 29—32, 37, 38, 41, 44, 51, 53, 54, 57, 58, 67, 69, 72, 74, 75, 78, 80, 89 ELJASZ-RADZIKOWSKI Walery 7—9, 22—27, 29—32, 36—38, 42—44, 46—49, 54, 57, 63—67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 88, 91, 92 ESTREICHER Karol 8 Ea-an (krypt.) =GRZEGORZEWSKI Jan Ewan (krypt.) = GRZEGORZEWSKI Jan FLORKIEWICZ Władysław 71, 79 GADEJA 42 GADOWSKI Jan 32, 86 GAIK Jan (lub mylnie GAZEK Jan) 71, 88 „Gazeta Podhalańska" 6, 60, 61, 67 „Gazeta Zakopiańska" (1893) 35, 43—53, 87 GAŻEK Jan zob. GAIK Jan GĄSIENICA Maciej 38 Gąsienicowa Hala 23, 85 GERSON Wojciech 19, 69 Giewont 22, 23, 53, 85, 91 GILLER Agaton 56 GNATOWSKI Zygmunt 17, 32, 38, 46, 59, 63, 73, 77 GOLDFINGER Jakub 34 „Goniec Tatrzański" (1894) 54—70, 73, 78, 88 Goryczkowa Jaskinia 35, 36 „Gospoda Ludowa" 16 GOSZCZYNSKI Seweryn 56 Granaty 23 f GRUZEWSKI Florian 92 GRZEGORZEWSKI Jan 51, 52, 56—73, 79, 83, 88 Gubałówka 54, 87, 88 HAJDECKI Aleksander 62 HOESICK Ferdynand 20 HOMOLACSOWIE 43 Hotel pod Giewontem 7 HOYER Henryk 26 J. P. (krypt.) = POLINSKI Józef JANISZEWSKI Tomasz 82 JANOSIK 34 JARNUSZKIEWICZ Stanisław 9 JARNUSZKIEWICZOWA Maria 9, 75 JASINSKI dr 52 Jaszczurówka 36, 42, 52 „Jednodniówka Zakopiańska" (1899) 81- 82, 91 JELEŃ Zygmunt 40, 86 JELINEK Edvard 40 „Jerzewo" 74 „Jordanówka" 74 Kacza Dolina 88 KARŁOWICZ Mieczysław 42 „Karykatury Zakopańskie" 38 Kasa Komunalna 14 Kasprowa Jaskinia 36 Kasyno 15, 40, 47 KAWICKA Lidia 5 „Kilim" 9 Klimatyka, Komisja Klimatyczna, Stacja Klimatyczna, Urząd Klimatyczny, Wydział Klimatyczny, Wydział Stacji Klimatycznej 9, 12—15, 23, 24, 26, 27, 31—33, 35—38, 41, 43, 44, 47—51, 54, 71, 74, 76, 78, 79, 84—87, 89, 90 Klub Czeskich Turystów = Klub Ćes- kych Turistu 41 „Koliba" 32, 72 Kominy (= Kominiarski Wierch) 42 Komisja Klimatyczna zob. Klimatyka Kondratowa Hala 65, 88 KOPERNICKI Izydor 79 KOSTECKI Platon 56 Kościelec 42 Kościeliska (wieś) 60 Kościeliska Dolina 41, 53 KOŚCIUSZKO Tadeusz 66, 72 KOWALEWSKI Mieczysław 12, 15, 22, 23, 37, 54, 73, 75, 83 KOZIEBRODZKI Władysław 24, 27, 43, 44, 49 KRASINSKA Róża 59 KRASIŃSKI Adam 59 Królowa Hala 85 Krynica 7, 10, 24, 51 „Krynica" 10, 24 KRYftSKI Adam Antoni 38 KRYNSKI Leon 37, 51 KRZEPTOWSKI 7 KRZEPTOWSKI Jan 14, 88 KRZEPTOWSKI SABAŁA Jan zob. SABAŁA „Kurier Zakopiański" (1892) 37—43, 86 Kuźnice 7, 34, 35, 37, 52, 71 „letnia stolica Polski" 11, 34 LEWICKI Stanisław 32 Lid-Ka (krypt.) = KAWICKA Lidia LIMANOWSKI Bolesław 63 „Lista Gości w Zakopanem" (1888) 10, 12- 14, 84 „Lista Gości w Zakopanem" (1889) 15- 18, 84—85 „Lista Gości w Zakopanem" (1890) 18- 23, 85 „Lista Gości w Zakopanem" (1891) 23- 25, 85—86 „Lista Gości w Zakopanem" (1892) 37, 86 „Lista Gości w Zakopanem" (1894) 54, 87 „Lista Gości w Zakopanem" (1895) 73, 88— 89 „Lista Gości w Zakopanem" (1896) 73- 75, 89 „Lista Gości w Zakopanem" (1897) 75, 89 „Lista Gości w Zakopanem" (1898) 75, 89- 90 „Lista Gości w Zakopanem" (1899) 75— 76, 90 „Listy Gości w Zakopanem" 7, 9—25, 37, 50, 54, 73—76, 84—90 LUTOSTAftSKI Bolesław 6 Łopuszna 66 Magurska Jaskinia 36 MAłCSWALDOWA 68 MALCZEWSKI Rafał 34 MAŁEK Mateusz 92 Mały Regiel 36 „Maria" 68, 74 MARKIEWICZ Władysław 36 MATASZEWSKI Leonard 92 MATLAKOWSKI Władysław 16, 59 MICHAŁ KORYBUT WISNIOWIECKI 38 MICKIEWICZ Adam 42 Mickiewicza Wodospady 42 Miedziane 72 Mięguszowiecka Przełęcz 43 Mięguszowieckie Szczyty 70 MISKO Damazy 52, 53 „Młot Zakopiański" 38 Młynarz 64 Mnich 70 MODRZEJEWSKA Helena 42 „Modrzejów" 16 MOROZEWICZ Józef 37 Morskie Oko 34—36, 41, 46, 51, 53, 56, 60, 64, 70—72, 87 Morskie Oko (spór graniczny) 29—31, 34, 35, 43, 50, 64, 66, 72 Muzeum Tatrzańskie 9, 12, 14, 15—17, 22, 23, 32, 36—38, 41, 42, 46, 54, 59, 63, 66, 69, 73—77, 82—84 NALBORCZYK Jan 72 Narodowy Bank Polski 14 NOWICKI Franciszek Henryk 52, 53, 59, 79 Nowotarszczyzna 65 Nowy Targ 5, 6, 12, 14, 17, 34, 60, 61, 75, 80, 90, 91 OBROCHTA Bartłomiej 54, 60, 61, 72, 88 OGOftCZYK (pseud.) = ELJASZ-RADZI- KOWSKI Stanisław dr Olcza 14 Orawa 41, 65, 68 ORKAN Władysław 67 „Osobita" 74 PADEREWSKI Ignacy 59 „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego" 7, 8, 24, 30, 31, 59, 70, 72, 73, 77, 79 PARYSKA Zofia zob. RADWAtfSKA- -PARYSKA Zofia PARYSKI Witold H. 6, 12, 26, 37, 56, 73, 75, 76, 83, 84, 93 PAULI Edward 35, 36 PAWLIKOWSKI Jan Gwalbert 60, 61, 67—69 PAWLIKOWSKI Michał 23 PELZ Magnus 34 PIASECKI Wenanty 92 Pieniny 52, 65, 70 PIGOŃ Stanisław 56 PIŁSUDSKI Józef 11, 16 Pisana Skała 41 „Podhalanin" (1899) 80, 91 POLIŃSKI Józef 56 PONIKŁO Stanisław 52 Poprad (rzeka) 65 „Poraj" 68 „Przegląd Zakopiański" 5, 6, 9, 54, 76, 78—82, 90—92 RADWAŃSKA-PARYSKA Zofia 6 RADZIKOWSKI zob. ELJASZ-RADZI- KOWSKI REGIEC Wincenty 9 REJCHMAN Bronisław 68 REYCHMAN Jan 69 ROJ Wojciech 16 ROSS Juliusz 8 ROSZEK Władysław 14, 84 Roztoki Dolina 42 Rymanów 8 RYS Józef 60, 88 S. E. R. (krypt.) = ELJASZ-RADZIKOW- SKI Stanisław dr SABAŁA Jan młodszy 68 SABAŁA KRZEPTOWSKI Jan 16, 42 59, 63, 64, 66, 67 „salon polski" 33 SERENYI Jeno 72 Sg (krypt.) 5 SIECZKA Józef 14, 74 SIENKIEWICZ Henryk 40 „Spis Gości w Zakopanem" (1899) 76, 90 Spisz (Spiż) 41, 65 Spółka Handlowa 34, 43, 52, 71 Sromowce Niżnie 51 St. E. (krypt.) - ELJASZ-RADZIKOW- SKI Stanisław dr St. E. R. (krypt.) = ELJASZ-RADZIKO- WSKI Stanisław dr Stacja Klimatyczna zob. Klimatyka Staroleśny Szczyt 41 STASZECZEK 7 STEPHAN 40 STER (pseud.) - ELJASZ-RADZIKOW- SKI Stanisław dr STOLARCZYK Józef ks. 15, 41, 43, 51, 66, 72 STOPKA Andrzej 42 SULLY PRUDHOMME (Armand) 64 SURZYCKA z Chałubińskich Jadwiga 9 Szaf lary 36 Szczawnica 6—8, 51, 52, 83 SZCZĘSNA (pseud.) 53 Szkoła Gospodarcza w Kuźnicach 52, 71 Szkoła Koronkarska 52, 71, 73 Szkoła Przemysłu Drzewnego 9, 24, 52, 71—73 SLÓSARSKI Antoni 36, 42 SWIERZ Leopold 9, 23, 36, 40, 42, 86 SWIERZ Mieczysław 9 Swinica 23 TABEAU Ferdynand 14 TETMAJER Kazimierz 41 Towarzystwo „Muzeum Tatrzańskie" 9, 32 Towarzystwo Oświaty Ludowej 16 Towarzystwo Tatrzańskie 6, 9, 14—15, 20, 24, 26, 27, 29—31, 36, 40—44, 47—51, 66, 87 Towarzystwo Zaliczkowe 14 TUROWICZ Zygmunt 47, 87 UŁASZYN Henryk 38 URBANOWSKA Zofia 15 Urząd Klimatyczny zob. Klimatyka UZNANSKI Adam 36 W. E. (krypt.) = ELJASZ-RADZIKOW-SKI Walery W. S. (krypt.) 6 WACŁAW (ojciec), zakonnik 63 WIERZBICKI Daniel 72 WITKIEWICZ Stanisław 16, 17, 26, 32, 57—59, 71, 72, 79 WOJCZYNSKI Marcin 92 Wydział Klimatyczny zob. Klimatyka Wydział Stacji Klimatycznej zob. Klimatyka WYSŁOUCH Bolesław 53 ZACHARIASIEWICZ Jan 71 „Zagórze" 74 „Zakopane" (1891) 24, 26—37, 87 „Zakopane" (1908—1914) 5, 32 „Zakopianin" (1899) 77—80, 90—91 ZAMOYSCY 58 ZAMOYSKA Jadwiga 7 ZAMOYSKI Władysław 34, 35, 43, 49, 58, 62, 73 ZAWILIŃSKI Roman 38 Zawrat 56, 60, 64, 72 ZBOROWSKI Juliusz 6, 66, 67, 83, 84 „Zdrojowiska" 6—9, 29 ZIELENIEWSKI Michał 10, 52 Związek Podhalan 66 Związek Podhalan Ameryki Północnej 66 Związek Przyjaciół Zakopanego 9, 91, 92 ZWOLINSKI Leonard 81, 91 ŻEROMSKI Stefan 20 ZYCHOŃ Józef 32
SKOROWIDZ NAZWISK
do artykułu Teresy Ochotnickiej Teatr w Zakopanem w latach 1870—1939
Opracowała autorka

Abrachainowicz A. 168 Adwentowicz Karol 156, 168, 170, 171, 172, 176 Anczyc W. L. 160, 161, 163, 166, 178 Arciszewska Wiktoria 168, 172, 173 Arnold F. 172 Asnyk A. 170 Axentowicz Teodor 146 Bach E. 172 Baffico J. 174 Bałucki M. 161, 163, 171, 172, 175, 180 Barabasz 164 Baranowski Dante 150, 151, 172, 173, 175 Barcewicz Stanisław 152, 160, 164 Barwińska Leonia 168 Barwiński Henryk 156, 170, 180 Bednarczyk Antoni 163, 168 Bednarzewska Konstancja 170 Benedix R. 159, 162, 163 Berański Kazimierz 174 Berriere Th. 159 Berton P. 159 Bielawa Józef prof. 178 Bieninow Władysław 172 Bliziński J. 159 Błotnicki E. 175 Bogdany Maria (amatorka, występująca w Przed wycieczką r. 1900) 161 Bogdany Roman (amator, występujący w Przed wycieczką, r. 1900) 161 Bogusińska Eugenia 168, 170, 180 Bogusiński Aleksander 170 BolesJawski Bolesław 164 Bończa Leonard 171 Boroński Jerzy 171 Bracco R. 174 Brandon T. 171, 172 Brochwicz Władysław 180 Bronowski (aktor teatru „Bagatela" ze Lwowa, występował w r. 1924) 176 Brylińska-Górska Helena 180 Brzega Wojciech 182 Brzozowski Kazimierz 174 Brzozowski Stanisław 166, 168 Bujwid Odo prof. 164 Caillavet G. 180 Chesterton G. K. 180 Chmielewski Zygmunt 180 Chmieliński Józef 150, 168, 172 Chmielowski Piotr 162 Chramiec Andrzej dr 145, 151, 159, 160, 162, 164, 166, 172 Connors B. 180 Cooper Winifred 176, 177 Courteline J. 168 Curusiówna Maria 155, 178, 179 Czajkowski Stefan 150, 162 Czaplińska Zofia 160 Czechów A. 174 Czechowska Paulina 163, 164 Czerniak Stanisław 170 Czernicki Gustaw 159 Czerski Wincenty 170, 172 Czyński Kazimierz 175 Danidowski (przedstawienie amatorskie w Jaszczurówce 1898) 160 Daszyńska-Golińska Zofia 160 Dąbrowski Stanisław 161 Dąbrowski Tadeusz 180 Decomberousse A. 170 Degler Janusz 154, 176, 177, 178 Delange Wanda 166 Deryng Emil 145, 159 Didur Adam 176 Diehl dr 155 Dłuski Kazimierz dr 145, 166, 175 Dobrzański S. 162, 163 Domaniewski 160 Dostojewski F. 170 Drabik Wincenty 180 Dubiska Irena 178, 179 Dulęba Maria 168 Dygas Ignacy 174 Dymsza Adolf 156 Dzirytówna Stanisława 160 Egerówna (wystąpiła w koncercie, r. 1909) 170 Eljasz (-Radzikowski) Walery 158, 159 Engel J. 163 Estreicher Karol 145, 146, 147, 157, 160, 161 Eurypides 178 Fabisiak Kazimierz 180 Federowicz Józef 176, 177 Feldman Ferdynand 170 Fiszer Gustaw 152, 160, 161, 170 Flers B. 180 Fogg Mieczysław 182 Folta Antoni 161, 162 Forterowa (aktorka zespołu D. Baranow- skiego, występowała w r. 1916) 174 Frączkowski Franciszek 164 Frączyński (aktor teatru krakowskiego, występował w r. 1904) 164 Fredro J. A. 159, 160, 162, 163, 171, 172, 173, 174, 175, 180 Frenkiel Mieczysław 172 Friderici (śpiew, występ w r. 1890) 159 Friedman Ignacy 164, 166 Frieman (muzyk) 159 Gabryelski Kazimierz 166, 168 Gabryszewska (amatorka, występowała w Towarzystwie Teatralnym w r. 1926) 178 Gabryszewski Roman 180 Galasiewicz Jan Kanty 159 Gargas Zygmunt 147 Gawalewicz Marian 147, 159, 161, 162 Gawlikowska Leonia 162 Gąsienica S. 172 German Seweryn Józef 160 Głąbińska Stanisława 175 Gogol M. 160 Gołębiowski Antoni 181 Goncourt E. 164 Górki M. 164, 166, 168 Got Jerzy doc, dr 157 Górska Stefania 182 Górska-Brylińska H. 180 Górski Artur 158, 160 Górski Ryszard 161 Górzyński Zdzisław 179 Grafczyńska Felicja 161, 162 Gryfita 163 Grzesiewicz R. (amator, występował w Przed wycieczką w r. 1900) 161 Grzymała-Siedleeki Adam 154, 162, 164, 176, 178 Gutowska M. (amatorka, występowała w Przed wycieczką w r. 1900) 160, 161 Gwiżdż Feliks 171 Gwozdecki (akompaniator, r. 1914) 171 Hahn Roman 175 Halevy 175 Halni A. 175 Harasymowicz Stefania 173, 174 Hauptmann G. 163, 168, 170 Haydn Franciszek Józef 170 Heleńska Michalina 164 Heleński Władysław 151, 172 Hennequin M. 161, 171, 174 Herczeg F. 180 Hierowski Stanisław 176, 178, 180 Hirszel Stanisław 171 Hoesik Ferdynand 161, 170, 173 Hoffman Antonina 145, 159 Ibsen H. 171 Iwanicki (aktor trupy S. Czajkowskiego, występował w r. 1901) 162 Iwaszkiewicz J. 182 Jacobi-Zawadzka Emilia 166 Jaracz Stefan 156 Jarossy Fryderyk 179 Jaroszewska Zofia 180 Jaroszówna (aktorka zespołu D. Barano-wskiego, występowała w 1916 r.) 174 Jastrzębiec-Zalewski W. 180 Jednowski Marian 149, 150, 161, 162, 163, 164, 168, 180 Jefimcera (artysta opery krakowskiej, występował w r. 1822) 175 Jeremi Bronisława 162 Jeske-Choiński Teodor 146 Jodko-Narkiewicz (wykładowca Uniwersytetu Powszechnego w r. 1905) 166 Juliański (aktor teatru krakowskiego, występował w r. 1904) 164 Jutkiewiczówna Sylwia 162 Kaczanowski (reżyser amatorskiego przedstawienia w r. 1929) 164 Kadelburg G. 172 Kaiser G. 180 Kalinowska (śpiewaczka, występowała w r. 1924) 176 Kalinowski 170 Kamińska (amatorka, występowała w Brzydkim Ferante, w r. 1914) 172 Karlicka S. (amatorka, występowała w Przed wycieczką w r. 1900) 161 Karliński K. 164, 168 Karolkowski (aktor teatru krakowskiego, występował w r. 1904) 164 Karski Władysław 172 Kasprowicz Jan 170, 176, 178 Kessler R. 154, 176 Kiciński 166 Kiedrzyński S. 172, 179 Kisielewski J. A. 172 Knake-Zawadzki Stanisław 150 Kniagin Konstanty 175 Koniewicz (amator występujący w Towarzystwie Teatralnym w r. 1926) 178 Konopka Stanisław 160, 180 Koppel-Ellfeld F. 162 Koprowski Andrzej 181 Korsak-Zarnecka (amatorka, występowała w r. 1917) 174 Korzeniowski J. 172 Kosmowska Ada 164 Kotarbiński Janusz 177 Kotarbiński Józef 159 Kotoński (aktor zespołu D. Baranowskie-go, r. 1916) 174 Kowalski W. 178 Koziebrodzki W. 159, 161, 162 Kozłońska (aktorka zespołu D. Baranow-skiego, r. 1924) 174 Kozłowska Iza 174, 176 Kozłowska J. (aktorka zespołu D. Bara-nowskiego, występowała w r. 1924) 175 Kozłowski Janusz 173, 174 Koźmian Stanisław 146, 147, 161 Krajewska-Turska Wanda 161 Krotochvill (kierownik teatru Rozmaitości występujący w r. 1907) 168 Krukowski Lopek 156, 178, 180, 182 Krumłowski K. 160, 162, 171 Kryński (wykładowca Uniwersytetu Powszechnego w r. 1905) 166 Krzeptowski Andrzej 181 Krzeptowski W. 178 Krzewiński Julian 163, 164 Krzywoszewski S. 174 Kucharski Jan 174 Kurpiński Karol 181, 182 Kwieciński Eugeniusz 180 Labiche E. 160, 163 Langer Alfred 173 Laskowska Kazimiera 164, 173 Lavedon H. 175 Lawiński Ludwik 182 Lebensztejnówna (występowała w r. 1898) 160 Lelewicz Andrzej 170 Leliwa Józef 180 Lengyel M. 171 Leszczyńska Honorata 160 Leszczyński Bolesław 171 Leśnodorski Zygmunt 182 Libański E. 164 Lichtenstein Irena 173 Limanowski Mieczysław 182 Lipowska W. 181 Liptowska Helena 181 Lisowska (występowała w r. 1889) 160 Listkowski (amator, występował w Towarzystwie Teatralnym w r. 1926) 176, 178 Lopes (Lope de Vega) 172 Lorentowicz M. 159 Lorin J. 159 Lothar 179 Lubertowicz prof. (wygłosił odczyt w r. 1918) 174 Ładnowska Henryka 158 Łazarewicz Helena 164 Łęczycka Alina 180 Łopatka Juliusz 170 Łowczyńska Helena 173 Łowczyński Tadeusz 173 Maeterlinc M. 171 Maj Eugeniusz 181 Majchrzakówna Helena 181 Malczewski Rafał 152, 154, 176, 177, 181 Mańkowska Aniela 168 Markowska Maria 170 Markowski Jan 174 Mastalski Zenon 164 Matejko Jan 146 Maugham S. 171 Mazanek Adam 181 Mehoffer Józef 146 Melcer A. (pianista, występował w r. 1898) 160 Michalewska E. (akompaniatorka, występowała w r. 1914) 172 Michalowski Konstanty 158, 159, 160 Michel A. 160, 163 Michnowska Stefania 151, 172, Miciński Tadeusz 166 Mickiewicz A. 161, 162, 164, 170 Mielewski Andrzej 149, 150, 161, 162, 164, 166, 168 Mielicki Adam 174 Minkiewicz Romuald 170 Minowicz Edmund 174 Mirska Maria 175 Mirski Antoni 179 Mirtyński Zygmunt prof. 178 Mischke Tadeusz dr 177, 178 Mistrzyk Józef prof. 180, 181, 182 Miszulowicz (amator, występował w Brzydkim Ferante w r. 1914) 172 Modrzejewska Helena 145, 158 Modrzewska Zofia 182 Moinaux J. 171 Molier 171, 173, 174 Molnar F. 175 Moniuszko Stanisław 173, 181, 182 Morand L. 159 Moreau E. 163 Morozowicz-Szczepkowska M. 182 Morska Gabriela 163 Murger H. 161 Muller Adam Adolf 145, 149, 150, 160, 161, 163, 164, 170 Miillerowa Zofia 161 Myszuga (występował w r. 1890) 159 Najdonowa 164 Nałkowska 7, 180 Narzymski J. 172 Neuwert-Nowaczyński Adolf 19, 147 Newestiukowa S. (amatorka, występowała w r. 1912) 171 Niernirowski Z. (amator, występował w Przed wycieczk�� w r. 1900) 161 Niemojewski A. 162 Nikorowicz I. 154, 170, 171, 178 Noiret Zofia 159 Noskowski Zygmunt 174 Nowacki Janusz 175 Nowak (amator, występował w dwóch przedstawieniach w r. 1898) 160 Nowiński Józef 162 Okoński W. 161 Okuniewska Stefania 166 Olańska Janina 180 Olska Maria 171 Opieński Henryk 160 Ordon(-Sosnowska) Władysława 162, 163, 164, 166 Ordonówna Hanka 156, 178, 180 Orkan Władysław 155, 170, 182 Orlicz (reżyserował Dom kobiet w r. 1930) 180 Orłowicz Wacław 171 Ornicki 181 Orska Irena 180 Orski Włodzimierz 180 Orsza Jan 180 Osiński Ludwik 170 Osterwa Juliusz 155, 168, 180, 182 Paderewski Ignacy 146, 158 Pailleron E. 161 Parnell 182 Paryska Irena 179 Paszkowska Zofia 174, 175 Pawlica Juliusz 182 Pawlikowscy 146 Pawlikowski Jan Gwalbert 146 Pawłowski Jan 180 Perzyński W. 171 Petecki Kazimierz 181 Petri Egon 152, 155, 173, 176, 178, 180 Piątkowski (aktor teatru D. Baranowskie-go w r. 1924) 175 Piekosiński Franciszek dr 160 Pietrzkiewiczówna Z. (amatorka, występowała w Teatrze Formistycznym w r. 1925) 177 Pietrzycki J. 162 Pilarska Maria 160 Pilarski Tadeusz 150, 170, 182 Pilarz-Mokrzycka Maria 173 Plucińska A. (aktorka teatru D. Barano- wskiego w r. 1924) 175 Pogorzelska Zula 156 Popławski Józef 163 Poraj Zygmunt 163 Praga E. 164 Prokopieni Paweł 182 Pronaszko Andrzej 151, 172 Pronaszko Zbigniew 151, 172 Protasiewicz Jan 161 Przerwa-Tetmajer K. — zob Tetmajer- -Przerwa Kazimierz Przybylski Z. 162 Przybyłko-Potocka Maria 149, 162 Przybyszewski Stanisław 160, 162, 172, 176 Puccini G. 173 Puchalski Zenon Bolesław 164 Puzyna Konstanty 176 Radwan Olgierd 176 Rakowski (wykładowca Uniwersytetu Powszechnego w r. 1905) 166 Rapacka Helena — zob. Zimajer-Rapac-ka Rapacki Adam 159, 160, 174 Ravrie A. A. 170 Rentgen Marian 179, 182 Reychman Jan 146 Reymont Władysław 162, 170 Rittner T. 172 Roessler-Stokowska Wanda 181 Roj H. 175 Roj Wojciech 174 Romaniszyn Bronisław 164 Romanówna (aktorka, występowała w sztuce pt. Ja i Krystyna, w r. 1933) 182 Rostworowski K. H. 171 Rubinstein Artur 166 Rudnicka (aktorka Towarzystwa Teatralnego w r. 1926) 178 Ruszkowski R. 168 Rutkowski A. 178 Rychter Franciszek Józef 158 Rydel Lucjan 146, 161, 162, 163, 166, 171, 172, 173, 175, 179, 181 Rygier Edmund 150, 160, 174 Rygier Jerzy 170, 174 Rygier Teodor 160, 168 Rytard Helena 155, 176, 181, 182 Rytard Jerzy Mieczysław 155, 176, 181, 182 Salacrou A. 172 Samozwaniec Magdalena 176 Sardou V. 163 Sari Ada 174, 175 Sarjusz Maria 180 Sarnowski Kazimierz 164, 166 Schmidt L. 172 Schnitzler A. 163, 174 Schonthan F. 162 Schreyer Juliusz 181, 182 Schweitzer J. B, 174 Seelieb Artur prof. 179 Seideman Władysław 159 Sempoliński Ludwik 156, 176 Senowska Ludwika 162 Senowski Grzegorz 164, 170 Shaw G. B. 164 Sichulski Kazimierz 148 Sieczka (właściciel hotelu, w którym mieściła się pierwsza sala teatralna) 145, 149, 160, 161 Siemaszko Antoni Józef 160, 168 Siemaszkowa Wanda 170 Sieniawski (aktor teatru krakowskiego, występował w r. 1901) 162 Sienkiewicz Henryk 146, 160, 163, 180 Siennicka Michalina 150 Siennicka Natalia 161 Sieroszewski Wacław 176 Singer Zygmunt 146, 158, 159 Skibiński (amator, występował w trzech jednoaktówkach w r. 1917) 174 Słowacki Juliusz 160, 161, 162, 164, 168, 180 Słubicka Stanisława 168 Smolarski M. 174 Sobczak Stanisław 171, 181 Sokoliczówna Antonina 163, 164 Sokołowski (występ w wieczorze kabaretowym w r. 1924) 176 Solska Irena 156, 171, 172, 174, 180 Solski Ludwik 146, 171 Sosnowski Józef 149, 162, 163, 164 Stachurska (amatorka, występowała w Teatrze Formistycznym w r. 1925) 177 Staff Leopold 170 Stamara Maria 164 Stanislawski Stanisław 171 Staroniewicz Marceli dr 154, 177 Starzeński L. 161, 162 Stefański Stefan 164 Stępniewski (artysta opery krakowskiej, występował w r. 1922) 173, 175 Stodolski F. (aktor stałego teatru D. Ba-ranowskiego, występował w r. 1924) 175 Stradiot Feliks 168 Stradiot Sabina Strindberg August 154, 171, 176, 177 Stromla A. 161 Strycharski Julian 162, 164 Sueser L. 170 Sulima Helena 164 Szafrańska Aleksandra 173 Szajkowska (amatorka, występowała w Towarzystwie Teatralnym w r. 1925) 176 Szalay-Paprocka (śpiewaczka, występowała w r. 1921) 175 Szaniawski J. 176, 182 Szaniawski Witold 168 Szarski (amator, występował w Brzydkim Ferante w r. 1914) 172 Szatkowska 181 Szawłowska (śpiewaczka, występowała w 1889 r.) 159 Szczeniowscy 176 Szczepańska Teresa Wanda 180 Szczepański L. 170 Szczuma J. (amator, występował w Przed wycieczką w r. 1900) 161 Szekspir W. 170 Szkudlewski Jan 172, 173 Szmyt (aktor teatru krakowskiego, występował w r. 1914) 171 Szukiewicz Wojciech 162 Szukiewiczówna Antonina 159 Szumański A. prof. 179 Szymanowski Karol 155, 178 Szymański Adam 162, 179 Szymborska W. (aktorka teatru krakowskiego, występowała w r. 1930) 180 Szymonowicz Tadeusz (artysta operowy, występował w r. 1932) 181 Swiderski L. 164, 172 Tarasiewicz Michał 159 Tarnawski Stanisław 163 Tarnowski Jan 163, 174 Tatarkiewicz Jan 159 Terlecki (aktor zespołu D. Baranowskie- go w r. 1916) 174 Teodorowiczówna Olga 150, 161, 162, 163 Tetmajer-Przerwa Kazimierz 146, 160, 174 Tołstoj L. 164, 171 Towiański Adam 159 Turski Stefan 161, 174, 175 Tyszkiewicz Wincenty hr. 155, 161, 162, 165 Tyszkiewiczowa (deklamacja w czasie koncertu, r. 1905) 166 Umieliński (aktor teatru lwowskiego, występujący w r. 1905) 168 Ustrzycka J. (amatorka, występowała w Przed wycieczką w r. 1900) 161 Ustupska (amatorka, występowała w Teatrze Formistycznym w r. 1925) 177 Valabreque A. 161 Veber 175 Verdi G. 175 Verneuil L. 180 Walewska Leta 164, 166 Walewski (artysta opery krakowskiej) 175 Walewski Adolf 164, 168—170, 181 Walewski-Wallek Bolesław 168, 173, 175 Wallace E. 180 Walter Władysław 172 Warnecki Janusz 172, 173 Waśkowski (amator, występował w Teatrze Formistycznym w r. 1925) 177 Ważny J. 172 Wesołowski Tadeusz 166, 174 Weychert Edmund 171 Weychertowa Helena 159 Węgierko Aleksander 182 Węgrzyn Józef 168 Wielgardowa (aktorka zespołu D. Bara-nowskiego w r. 1916) 173, 174 Wieniawa-Długoszowska Stefania 174 Wierbicki Tadeusz 178 Wierciński Edmund 154 Winawer B. 154, 176 Witkiewicz Stanisław 146, 148, 161, 162, 178 Witkiewicz Stanisław Ignacy 154, 169, 176, 177, 178 Witkiewiczowa Maria 164 Wolański Władysław 163 Wolski Edward 159, 170 Wójcicki Hipolit 160, 168 Wroczyński K. 179 Wróblewski Wojciech 164, 171 Wyczółkowski Leon 146 Wyrwicz Leon 171, 175 Wysocka Stanisława 149, 163, 164, 166,168, 180 Wysocki Franciszek 163 Wyspiański Stanisław 149, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172 Zagórska (amatorka, występowała w Echu K. H. Rostworowskiego w r. 1912) 171, 172, 174 Zajlich Piotr 181, 182 Zaklicka Jadwiga 180 Zalewski Adolf 146, 149 Zalewski Kazimierz 160, 161, 162, 166 Załęska (aktorka teatru lwowskiego, występowała w r. 1917) 174 Zapolska Gabriela 174, 151, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 171, 172, 175, 179 Zatarski (aktor teatru krakowskiego, występował w r. 1902) 163 Zathey Hugon 181 Zawadzki Artur 152, 160, 161, 164, 166 Zawierski Bolesław 162, 164, 166, 168 Zbierzchowski (pianista koncertujący w r. 1902) 163 Zbigniewicz Ada 174 Zelwerowicz Aleksander 149, 150, 162, 163, 164 Zielińska Maria 164, 174 Zieliński Antoni 171 Zieliński J. 160 Zimayer Adolfina 145, 152, 159, 180, 160, 168, 169, 170, 172 Zimayer-Rapacka Helena 160, 166,168, 170 Zimińska Mira 156, 182 Złotecki (występował w wieczorze kabaretowym w r. 1924) 176 Znamierowski A. (odczyt w r. 1901) 162 Zwolińska Modesta 176 Żarnecka (aktorka teatru D. Baranaw- skiego w r. 1916) 174 Żeleński-Boy Tadeusz 176 Zeromski Stefan 151, 162, 171, 172 Żmigrud-Fedyczewska Zofia 181 Żmijewska (aktorka zespołu T. Rygiera w r. 1908) 168 Żuławski Jerzy 152, 160, 166, 170, 171, 172 Żywicki (amator, występował w trzech jednoaktówkach w r. 1917) 174

SKOROWIDZ TYTUŁÓW SZTUK TEATRALNYCH WYSTAWIONYCH
W ZAKOPANEM
Opracowała Teresa Ochotnicka

Ach, to Zakopane, A. Walewski wg K. Kraatzego, M. Neala 164
Bajka, A. Niemojewski 162 Barkarola, M. Gawalewicz 161 Betlejem polskie, L. Rydel 166, 172, 181 Bibiński, M. Gawalewicz 159 Blażek opętany, W. L. Anczyc 163 Bolesław Śmiały, S. Wyspiański 149, 164,
166
Bracia Lerche, A. Asnyk 170 Broń niewieścia, R. Rapacka wg R. Bene-
dixa 159, 162,163 Brzydki Ferante Lopes (Lope de Vega)
172 Bzy kwitną, Z. Przybylski 162
Car jedzie, G. Zapolska 163
Chateau Iąuem, ... 170
Chrześniak wojenny, Veber, M. Henne-
quin 175
Ciężka próba P. Berton 159 , Ciotka Karola, T. Brandon 171, 172 Ciotunia, A. Fredro 172 lonsilium jacultatis, J. A. Fredro 163,166,
167 Czar munduru, M. Swierzyński, libr. S.
Turski 175 Człowiek, który zmienił nazwisko, E. Wal-
lace 180 Człowiek o dwu głowach, H. Moulin, E.
Delavigne 168 Czterech ludzi w czterech ścianach, W.
Jastrzębiec-Zalewski 180
Dachówka, W. Okoński (A. Swiętochow-
siki) 161
Damy i huzary, A. Fredro 170 Petśkatne zlecenie, ... 174 Deszcz i pogoda, ... 16l pla szczęścia, S. Przybyszewski 183, 175,
176
jpom kobiet, Z. Nałkowska 180 bom otwarty, M. Bałucki 172 t)om wariatów, A. A. Ravrie, A. DĆcora-
berousse 170
Don Juan, T. Rittner, 172
Don Juan na wywczasach, K. Wroczyń-ski 179
Droga do pieklą, G. Kadelburg 172
Dwa wieki, żywy obraz 161
Dwadzieścia dni kozy, M. Henneąuin 171, 174
Dwaj nieśmiali, A. Michel, E. Labiche 160
Dwie blizny, A. Fredro 145, 159
Dwie rady, J. Baffico 174
Dwóch głuchych, J. Moinaux 171
Dwóch głuchych wdowców, czyli nieudane namówiny, M. Curuś 178
Dwóch nieśmiałych, A. Michel, E. Labiche 163, 167
Dziady, A. Mickiewicz 149, 162, 164, 166, 168, 170
Dzieciaki, L. Swiderski 164
Dzień październikowy, G. Kaiser 180
Dziewiczy wieczór, G. Zapolska 161
Echo, K. H. Hostworowski 171
Egzotyczna kuzynka, L. Verneuil 180
Elga, G. Hauptmann 170
Faust, Ch. Gounod 178
Fortepian Berty, Th. Barriere, J. Lorin
159 Franio, ... 168
Gra, J. Żuławski 172 Gra serc, S. Kiedrzyński 172 Gramatyka, S. Koźmian 161 Grube ryby, M. Bałucki 163, 180 Guzik, l/L. Gawalewicz 162 Gwiazda Syberii, L. Starzeński 162
Hałfca, S. Moniuszko 173, 178, 181, 182 Hiszpańska mucha, F. Arnold, E. Bach 172
Ich czworo, G. Zapolska 172
Ifigenia w Aulidzie, Eurypides 178 Inteligent, B. Gorczyński 168 Iskierka, (Iskra) E. Pailleron 161
Ja i Krystyna, Geraldy 182
Janko muzykant, H. Sienkiewicz 163
Janosifc, H. Roj-Kozłowsfca 175 Jesienią, L. Swiderski 172
Karczma, H. i J. Rytardowie 182 Kawaler marcowy, J. Bliziński 159 Kiliński, M. Balucki i G. Fiszer 161 Kobieta, wino i dansing, S. Kiedrzyński
179
Kochanek od serca, ... 175 Kolacyjka, A. Schnitzler 163, 174 Konfederaci barscy, A. Mickiewicz 161 Kora i kamień, ... 162 Kordian, J. Słowacki 162 Kościuszko pod Racławicami, W. L. Anczyc 146, 149—150, 160, 161, 166, 178 Kościuszko w Petersburgu, ... 170 Kraj, K. Zalew&ki 149, 160, 161, 162, 166 Krakowiacy i górale, K. Kurpiński 181 Kres wędrówki, A. C. Sheriff 180 Królowa Przedmieścia, K. Krumlowski
160, 162, 171 Ksiądz Marek, J. Słowacki 149, 164, 168
Lady Frederck, Maugham 171 Lato w Nohant, J. Iwaszkiewicz 182 Lekarz mimo woli, Molier 173 Lilith, M. Płażek (J. German) 172 Lilia Weneda — sceny, J. Słowacki 151 Literat i aktorka, 3. Żuławski 172
Ładna historia (awantura), R. Flers,
G. Caillavet 180 Łobzowianie, W. L. Anczyc 161
Madama Butterfly, G. Puccini 173 Madame Sans-Gśne, V. Sardou, E. Mo-
rea 163
Magia, G. K. Chesterton 180 Małka Szwarcenkopf, G. Zapolska 172 Maria Stuart, J. Słowacki 180 Mazepa, J. Słowacki 168 Mąż i żona, A. Fredro 174 Mąż z loterii, .„ 173 Metafizyka dwugłowego cielęcia, S. I.
Witkiewicz 154 Mężczyzna, G. Zapolska 163 Miejsca dla kobiet (Miejsca kobietom)
A. Valabreque, M. Henneąuin 161 Mieszczanie, M. Górki 166 Mięczak... 182 Mizantrop, Molier 171
Miody bohater, H. Lavedan 175 Mocarz, S. Brzozowski 168 Moja córeczka, E. Labiche 163 Murzyn, J. Szaniawsfei 182
Na dnie, M. Górki 164, 166, 168
Na kwaterze (balet) 182
Na przekór,... 166
Na rozdrożu, ... 172
Na scenie życia, ... 175
Na Skalnym Podhalu, M. Curuś 178
Na zawsze, L. Rydel 163, 171, 173
Niebieski lis, F. Herczeg 180
Niedźwiedź, A. Czechów 174
Nowe wyzwolenie, S. I. Witkiewicz 154,
169, 176 Nr 13, Najdonow 164
O człowieku, który redagował gazetę,
F. Arnold, E. Bach 172 Odrodzenie, F. Schonthan, F. Koppel-Ell-
feld 162
Ofiary 1863, H. Stromia 161 Ogniem i mieczem, B. Pobóg wg powieści
H. Sienkiewicza 180 Ojciec, A. Strindberg 171,176 On będzie moim, K. Kaszewski 159
Pajace, Leoncavallo 178
Pan Geldhab, A. Fredro 172
Pan Jowialski, A. Fredro 173
Pan prezydent, J. Narzymski 171
Pani Walewska, I. Nikorowicz wg W. Gą-
siorowskjego 170
Panna Maliczewska, G. Zapolska 171 Panna mężatka, J. Korzeniowski 172 Panna Zożetta moja żona, ... 170 Papierowy kochanek, J. Szaniawski 176,
177
Papo, odstąp mi ją, Lothar 179 Para Anglików zwiedzająca wystawę
(pantomima 1904) 166 Parodia miłości, B. Gorczyński 168 Piętro Caruso (Piotr Canizo), R. Bracco
174
Piłsitdski na Podhalu budzi rycerzy śpiących, M. Curuś 178 Podejrzana osoba, S. Dobrzański 162 Podhale tańczy, H. i J. Rytardowie 182 Podłazy, M. Curuś 179
Pod wściekłą turnią, J. Żuławski, F.
Gwiżdż 171
Pokoi do wynajęcia,... 170 Po kweście, ... 161
Pomsta Jontkowa, A. Walewski 181 Pomyłki pana Lambineta, ... 166 Ponad wodami, J. Engel 163 posażna jedynaczka, J. A. Fredro 162 pospolite ruszenie, A. Abrachamowicz,
R. Ruszkowski 168
pragmatyści, S. I. Witkiewicz 154, 177 Precz z postępem, E. Goncourt 164 preludium Chopina, ... 170 Proces Mary Dugan, ... 180 Prządki (obrazek) 174 Przebudzenie pierfóta, M. Smolarski 174 Przed wycieczką, W. TyszkiewiCz 161, 162,
165
Przyjaciel, E. Praga 164 Przysięga Horacego, H. Murger 161 Przysługa, H. Morand, A. Delacrou 159
R. H, Inżynier, B. Winawer 154, 176, 177
Radcy pana radcy, M. Bałucki 175
Rewizor, M. Gogol 160
Rodzina furiozów, .,. 174
Rok 1861, L, Starzeński 150, 161
Rok 1863, ... 170
Romeo i Julia, W. Szekspir 170
Roxy, B. Connors 180
Roztwór dra Pytla, B. Winawer 176
Róża, S. Żeromski 151, 172
Rusin i krakowianka, ... 162
Sen srebrny Salomei, J. Słowacki 149, 161 Serwus Jarossy (rewia) 179 Sędziowie, S. Wyspiański 170 Siostra Beatrix, M. Maeterlinck 171 Sobkowa zagroda, E. B2otnicki 175 Sonata widm, A. Strindberg 154, 177 Spadkobiercy, A. Grzymała-Siedlecki 154, 176
Sposób na mężów (wyjątek) 170
Sprawa kobiet, M. Bałucki 163
Sprawa Moniki, M. Morozowicz-Szczep-
kowska 182
Strach przed kijem, J. Courteline 168 Straszny dwór, S. Moniuszko 181, 182 Stryj przyjechał, W. Koziebrodzfci 159,
161, 162
Sublokatorka, A. GrzymaJa-Siedlecki 154,
178
System pani Matyldy, L. Szczepański 170 Szczęście Frania, W. Perzyński 170, 171 Szewcy, S. I. Witkiewicz 154 Szkoła żon, Molier 174 Szopiniana (balet) 182 Szopka zakopiańska 176, 181 Szpieg Francji (Obowiązek), H. Lavedan
175 Szylkretowy grzebień, R. Kessler 154, 176
Śluby panieńskie, A. Fredro 162, 171, 172,
175, 180
Świeczka zgasła, A. Fredro 160, 163 Świerszcz za kominem, K. Dickens 180
Tajfun, M. Lengyel 171
Tamten, G. Zapolska 146, 149, 150, 160,
161, 162, 163, 156, 170, 179 Teatr amatorski, M. Bałucki 161, 171 Teodolinda, J. B. Schweitzer 174 Terakoja, J. Żuławski 166 Tetmajer, h. Suesser 170 Tęcza, S. Krzywoszewski 174 Tkacze, G. Hauptmann 163, 168 Trójka hultajska, J. N. Nestroy 168 Trubadur, G. Verdi 175 Tylko sen, L. Schmidt 172
U tancerki, ... 162
Upiory, H. Ibsen 171
Uroki nagrody, S. Dobrzański 162
Verbum nobile, S. Moniuszko 182
W Dąbrowie Górniczej, G. Zapolska 161
W gołębniku, I. Nikorowicz 154, 171, 178
W katordze, E. Libański 164
W małym domku, T. Rittner 171
W małym dworku, S. I. Witkiewicz 154,
177 W pracowni malarza, (pantomima 1904)
166
W sieci, J. A. Kisielewski 172 Wariat i zakonnica, (pielęgniarka), S. I.
Witkiewicz 154, 169, 176 Warszawianka, S. Wyspiański 162, 163,
166, 168, 170, 172 Wesele, S. Wyspiański 149, 166, 168, 171,
172
Wesele w Ojcowie, K. Kurpiński 182 Wigilia św. Andrzeja, ... 163 Wolna kobieta, A. Salacrou 172 Wódz, G. B. Shaw 164 Wróg ludu, H. Ibsen 171 Wspomnienie, Gryfita 163 Wyzwolenie, S. Wyspiański 149, 164, 165-166
Z dobrego serca, L. Rydel 162, 163 Z rozpaczy, L. Gawalewicz 162 Zaczarowane koło, L. Rydel 150, 161, 175,
179 Zaduszki pod Giewontem, S. Gąsienica
182
Zażarty automobilista, ... 172
Zbrodnia i kara, wg powieści F. Dosto
jewskiego 170
Zięć dla parady, J. Bliziński 159 Złodziej i mecenas, F. Molnar, A. Halii
175
Złote runo, S. Przybyszewski 162, 172 Zloty cielec, S. Dobrzański 163, 174 Zmartwychwstanie, wg powieści L. Toł
stoją 164
Zabusia, G. Zapolska 175 Żydówka, J. Halevy 175, 178 Żywy trup, L, Tołstoj 171

84A.JPG84B.JPG84C.JPG84D.JPG84E.JPG84F.JPG84G.JPG84H.JPG84I.JPG84J.JPG84K.JPG84L.JPG84M.JPG

Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.
add_me.gif

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT

ZOBACZ "STRONĘ O MNIE"NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.