Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Rybactwo stawowe

Rybactwo stawowe

wyd: Oficyna Wydawnicza Hoża

rok wyd: 2003

ilość stron: 383

okładka: twarda

autor: Janusz Guziur, Henryk Białowąs, Witold Milczarzewicz

Rybactwo stawowe. W stawach karpiowych, urządzeniach przemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych.

Spis treści:
Wstęp
Historyczny rozwój rybactwa stawowego
Wody śródlądowe
Jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe
Stawy rybne
Zarys podstaw prawnych rybactwa stawowego
Prawo wodne, ochrona przyrody i środowiska
Pozwolenie wodnoprawne
Prawo ochrony środowiska
Inne ustawy
Ustawa o rybactwie śródlądowym
Inne przepisy dotyczące rybactwa
Podatki
Ochrona zdrowia ryb
BHP w rybactwie śródlądowym
Wskazówki prawne w zakresie budowy obiektów rybackich
Program branżowy
Rybactwo stawowe - nazwy i określenia
Wykaz podstawowych aktów prawnych Dotyczących rybactwa stawowego
Charakterystyka zbiorników wodnych
Zbiorniki spuszczalne
Zbiorniki spuszczalne - wiejskie, melioracyjne i retencyjne stawy ściekowe
Zbiorniki niespuszczalne
Walory pozaprodukcyjne stawów
Środowisko wodne
Morfologia stawów
Woda i jej skład chemiczny
Wskaźniki jakości wody
Roślinność wodna
Zwierzęta wodne
Dno zbiornika
Projektowanie i budowa stawów
Wybrane wytyczne przy projektowania stawów
Gospodarka wodna i budownictwo stawowe
Zarys hydrologii
Gospodarka wodna w stawach
Budowle i urządzenia stawowe
Materiały budowlane
Konserwacja i remont urządzeń wodnych
Narzędzia i sprzęt rybacki
Podstawowy sprzęt do odłowy (połowu ryb)
Urządzenia i sprzęt pomocniczy
Narzędzia do uprawy dna stawów
Sprzęt do transportu ikry i ryb
Zaplecze gospodarcze
Planowanie obsad stawów karpiowych
Metody produkcji ryb
Ocena wydajności naturalnej stawów (bonitacja)
Zasady preliminowania obsady stawów
Obliczanie obsady stawów (bez żywienia)
Karp hodowlany
Biologia karpia
Ułuszczenie i ubarwienie karpia
Zalety hodowlane karpi
Selekcja ryb
Historia selekcji karpia
Metodyka prac hodowlanych
Przegląd wybranych linii hodowlanych karpia
Linie hodowlane w Zakładzie Ichtiobiologii Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
Linie hodowlane w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym IRS w Zatorze n.Wisłą
Wykorzystanie biotechnologii w podnoszeniu wartości użytkowej karpia
Rozród ryb i podchów wylęgu
Tarlaki karpia
Przygotowanie i obsługa tarlisk
Rozród (tarło) karpia
Rozród innych ryb
Tarło w warunkach sztucznych
Podchów wylęgu w rowach podchowowych (rowostawach)
Podchów wylęgu ryb głąbielowatych
Szacowanie liczebności wylęgu
Wychów materiału obsadowego
Metody produkcji narybku
Wychów narybku z przesadkowaniem (metoda Dubisza)
Produkcja narybku jesiennego w przesadkach II
Produkcja narybku jesiennego z wylęgu K0-1 (bez przesadkowania)
Produkcja narybku metodą zatorską
Produkcja kroczków karpia (K1-2)
Produkcja kroczków metodą obsad dwusezonwych
Udział powierzchni stawów narybkowych i kroczkowych w ogólnym areale gospodarstwa
Technologia produkcji ryb towarowych (handlówki)
Chów ryb w obsadach wielogatunkowych
Obliczanie obsad ryb dodatkowych
Ryby roślinożerne woluminpl spis
Inne ryby karpiowate
Ryby drapieżne
Ryby łososiowate
Ryby dekoracyjne
Intensywne (przemysłowe) metody produkcji ryb
Gatunki ryb i metody produkcji
Intensywny chów karpia w stawach
Wychów tilapii i suma afrykańskiego w stawach karpiowych
Intensywny chów jesiotrów
Intensywne metody produkcji ryb w wodach podgrzanych
Chów ryb w stawach ściekowych
Wychów ryb w wodach słonych i słonawych
Żywienie ryb
Specyfika odżywiania się ryb
Ogólne zasady żywienia ryb
Ważniejsze składniki pokarmowe pasz
Współczynnik pokarmowy (FCR)
Stopień wykorzystania paszy przez ryby
Rodzaje pasz i wymagania ryb
Charakterystyka pasz dla ryb
Obliczanie zapotrzebowania na pasze
Preliminarz żywienia ryb
Wstępne przygotowanie pasz
Technika zadawania pasz
Żywienie karpi na podstawie wskaźników zooplanktonu
Pasze granulowane i ekstrudowane
Żywienie ryb w wodach ciepłych (pochłodniczych)
Podnoszenie wydajności stawów
Osuszanie dna stawu
Odmulanie dna stawu
Usuwanie płycizn i wierzchowin stawowych
Regulacja stopnia zarastania stawów
Zwalczanie glonów nitkowatych
Nawożenie stawów
Nawożenie stawów mineralnie
Wapnowanie stawów
Nawożenie stawów organicznie
Uprawa roślin użyźniających dno stawowe
Wychów kaczek na stawach rybnych
Korzyści z integracji rolnictwa i rybactwa
Odłowy ryb
Metody odłowu ryb
Kolejność i organizacja odłowów ryb
Odłów ryb z przesadki I
Odłów ryb ze stawów towarowych i kroczkowych
Technika odławiania różnych gatunków ryb
Połowy i odłowy kontrolne
Zasady obchodzenia się z rybami
Transport ikry i ryb
Zimowanie ryb
Magazynowanie ryb
Urządzanie i użytkowanie łowisk wędkarskich
Wrogowie i szkodniki ryb
Zapobieganie chorobom ryb
Księgi stawowe i zapisy gospodarcze
Wycena szkód rybackich w stawach
Roczny harmonogram prac na stawach
Pojęcia, wskaźniki i terminy podstawowe
Literatura
Wykaz adresów ważniejszych instytucji

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.