Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

SAMOCHODY CIEŻAROWE NAPRAWAY JELCZ 315-316-317

ant-cor-left.gif ant-middle.gif ant-cor-right.gif SAMOCHODY CIĘŻAROWE NAPRAWAY
JELCZ 315-316-317
Tom 1
(INSTRUKCJA)


(description) Opis:

autor(author):

Język & language : Polski & Polish
Wydanie: nr.
(year) rok:1970

(issue) Nakład: sztuk
(print) wydawnictwo:JELCZAHSKIE ZAKŁADY SAMOCHODOWE
JELCZ k. OŁAWY
(cover) Okładka: TWARDA
(size) format: A4 .
(pages) Strony:285
stan (condition):good dobry: lekko przybrudzona
...................................
Jelczańskie Zakłady Samochodowe uruchomiły we wrześniu 1968 r. produkcją no-wego

samochodu ciężarowego o dużej ładowności, typu Jelcz 315. Samochód Jelcz 315

powstał w rezultacie zakrojonej na szeroką skalę modernizacji produkowanego w

poprzednim okresie samochodu Żubr A80. Modernizacja tego samochodu pozwoliła na

osiągnięcie w nowym typie samochodu znacznej poprawy wskaźników trakcyjnych, a

nadto dużego stopnia niezawodności działania pojazdu i jego zespołów oraz na

uzyskanie korzystnych przebiegów międzynaprawczych. Udoskonalony samochód Jelcz

315 posiada cały szereg zupełnie nowych zespołów, podnoszących jego walory

techniczne. Do zespołów tych należą między innymi:
— silnik wysokoprężny SW-680/1, produkowany przez WSK Mielec na licencji

angielskiej "firmy Leyland,
— udoskonalone, przystosowane do przenoszenia podwyższonego momentu obrotowego

jednotarczowe sprzęgło cierne,
— nowa, synchronizowana skrzynia biegów w układzie leżącym,
— tylny most napędowy ze zwolnicami w piastach kół jezdnych*
— wspomagany hydraulicznie mechanizm kierowniczy,
— niezawodny, powietrzny system hamulcowy, który jako układ dwuobwodowy znacznie

podnosi bezpieczeństwo eksploatacji oraz
— zmodernizowana, przestronna kabina kierowcy, pozwalająca (dzięki usytuowaniu w

niej miejsca do leżenia) na odpoczynek w czasie jazdy kierowcom prowadzącym pojazd

na zmianę.
Celem dalszego podniesienia ekonomii eksploatacji oraz dla zaspokojenia

wszechstronnych potrzeb współczesnego transportu drogowego, poza podstawowym

samochodem skrzyniowym Jelcz 315, zostaje uruchomiona produkcja kolejnych jego

odmian. Odmiany samochodu Jelcz 315 stanowią: samochód trzyosiowy Jelcz 316 o

ładowności podwyższonej do 10 ton oraz ciągnik siodłowy Jelcz 317, przeznaczony do

przewozu naczep o ciężarze całkowitym 22 tony.
Wprowadzenie do produkcji nowych zespołów oraz nowych odmian samochodów wymaga

dostarczenia użytkownikom możliwie rozległych informacji technicznych składających

się na dokumentację techniczno-ruchową tych zespołów oraz kompletnych samochodów.

Posiadanie dokumentacji techniczno-ruchowej jest także niezbę-


.................Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki .................
Zobacz kolejne moje aukcje o podobnej tematyce tutaj.

6c59f0f1cd0a2202.jpg

alt=""/>
..................................

....................................
SPIS TREŚCI :
1. Charakterystyki techniczne samochodów ciężarowych Jelcz.........
1.1. Charakterystyka techniczna samochodu ciężarowego Jelcz 315 ........
1.2. Charakterystyka techniczna samochodu ciężarowego Jelcz 316 ........
1.3. Charakterystyka techniczna ciągnika siodłowego Jelcz 317.........
2. Kwalifikacja samochodów do naprawy i organizacja napraw........
2.1. Kwalifikacja samochodów do naprawy .
2.1.1. Naprawa bieżąca........
2.1.2. Naprawa główna........
2.2. Organizacja napraw.......
2.2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy ....
3. Rozbiórka samochodu......
4. Naprawa silnika ........
Opis budowy.........
Charakterystyka techniczna.....
Opis techniczny silnika......
Materiały części głównych......
Naprawy bieżące i regulacje.....
Ważniejsze niedomagania, ich przyczyny
i sposoby ich usuwania.......
Regulacja luzu zaworów . . .
Pomiar ciśnienia sprężania......
Dokręcenie nakrętek mocujących głowicę . Regulacja naciągu paska napędu

wentylatora Główne wymiary pasowane i wielkości luzów
Naprawa główna........
Demontaż silnika........
Kontrola i weryfikacja części silnika . Naprawa kadłuba kompletnego ....
Naprawa wału korbowego......
Naprawa korbowodu.......
Naprawa tłoka, sworznia i pierścieni tłokowych •...........
Naprawa tulei cylindrowej.....
Naprawa części zespołu rozrządu .... Naprawa kompletnej głowicy z zaworami
Naprawa filtrów powietrza.....
Naprawa części napędu pompy wtryskowej Naprawa części napinacza pasów klinowych
Montaż podzespołów silnika.....
Montaż silnika.........
Docieranie, regulacja i odbiór silnika po naprawie...........
4.1.

Docieranie silnika........
Próba odbiorcza silnika.......
Dodatkowe próby silnika......
Układ zasilania w paliwo......
Opis budowy układu zasilania .
Zadania układu zasilania......
Opis ukłsrdu zasilania.......
Wymiana oleju silnikowego w pompie i regulatorze ...........
Odpowietrzenie układu zasilającego .
Wymagania dotyczące paliw.....
Naprawy bieżące i regulacje.....
Niedomagania układu zasilania silnika
SW
Objawy niedomagań pracy silnika i sposoby
ich usuwania.........
Wtryskiwacze.........
Pompa wtryskowa.......
Budowa i działanie pomp Simms P4874 .
Pompa zasilająca........
Przewody paliwowe wysokiego ciśnienia Narzędzia do napraw elementów układu

zasilania ...........
Opis budowy pompy wtryskowej Fried-
mann-Maier...... ...
Materiały części głównych pompy wtryskowej (FuM)..... .
Materiały części głównych regulatora . Materiały części głównych pompy

zasilającej
(V1HF 20M)........*' . .
Materiały części głównych pompy zasilającej
(V1HF 25A) ,y\.........
Naprawy bieżące i regulacje.....
Niedomagania i sposoby ich usuwania . Wpływ niedomagań układu zasilania na objawy

pracy silnika........
Opis ogólny pompy wtryskowej typu Fried-
mann-Maier..........
Mechaniczny regulator obrotów ....
Naprawa główna pompy wtryskowej . .
Demontaż pompy wtryskowej.....
Montaż pompy wtryskowej i regulatora . Sprawdzenie i regulacja pompy wtryskowej

kompletnej na stanowisku probierczym .
Pompa zasilająca........
Zakres napraw eksploatacyjnych pompy zasilającej ...........
Sprawdzenie wydatku pompy zasilającej .
Demontaż pompy zasilającej.....
Montaż pompy wspomagającej ....
Str.
14. Sprawdzenie pompy na szczelność . . . 130
15. Wymiana oleju smarnego w pompie i regulatorze ........... 131
16. Rozruch i zatrzymanie silnika..... 131
17. Odpowietrzenie układu paliwowego ... 135
Naprawa układu chłodzenia . . 13!
Opis budowy..... 132
L. Materiały części głównych..... 135
Ogólne wytyczne obsługi...... 135
1 Sprawdzanie szczelności...... 13E
B. Tablica wymiarów i wielkości luzów . . 13(
Naprawa główna........ 13*
I Demontaż podzespołów...... 13f
L Kontrola i weryfikacja części..... 13"]
i. Naprawa części pompy wody..... 13*
Montaż pompy wody....... 13*
i. Montaż termostatu........ 13S
i. Odbiór pompy wody po naprawie 13(
Naprawa układu olejenia...... 14(
Opis budowy......... 14(
Materiały części głównych...... 14(
j Schemat układu........ 14(
Pompa olejowa........ 141
Filtr dokładnego oczyszczania..... 14:
i. Zawór przelewowy........ 141
Naprawy bieżące i regulacje..... 141
Niedomagania i sposób ich usuwania ... 145
l. Wymiana oleju......... 14!
I. Główne wymiary pasowane i wielkości luzów 145
Naprawa główna........ 14!
Demontaż zespołów układu olejenia . . . 14|
1. Kontrola i weryfikacja części..... 14'
!. Naprawa części pompy olejowej .... 14!
L Naprawa filtru dokładnego oczyszczania . . 14J
|. Naprawa części zaworu przelewowego . . 14j
i. Montaż pompy olejowej..... 14j
j. Montaż filtru dokładnego oczyszczania . . 14
I. Montaż zaworu przelewowego..... 14
Odbiór pompy olejowej...... 14
Chłodnica.......... 14
Opis budowy......... 14
Naprawy bieżące........ 14
Naprawa główna........ 15
.. Demontaż chłodnicy....... 15
. Weryfikacja części........ 15
ł. Naprawa części głównych...... 15
l. Montaż chłodnicy........ 15
Odbiór chłodnicy po naprawie .... 15
Sterowanie wtrysku i hamulca silnikowego 15
Opis budowy......... 15
Naprawy bieżące i regulacje . . fj . . 15
Naprawa główna . . .Ii;. . . . . 15
1. Weryfikacja......... 15
2. Naprawa części głównych..... 15
3. Montaż i odbiór . ji«...... 1"
Sterowanie hamulca silnikowego ciągnika
siodłowego Jelcz 317....... 15
1. Opis budowy......... 15
2. Naprawy sterowania -hamulca silnikowego ciągnika siodłowego Jelcz

317..... 15
Zbiornik paliwa i przewody.....
Opis budowy.........
Naprawy bieżące . . •......
Naprawa główna........
L "Weryfikacja..........
2. Naprawa części głównych.....
3. Montaż zbiornika paliwa.....
Odbiór zbiornika i przewodów po naprawie
Zawieszenie silnika........
Opis budowy.........
Naprawa główna........
1. Demontaż zawieszenia silnika.....
2. Weryfikacja i naprawa części zawieszenia silnika...........
3. Montaż zawieszenia silnika.....
Sprzęgło...........
Opis budowy.........
Naprawy bieżące i regulacje.....
1. Wymiana okładzin ciernych tarczy sprzęgła
2. Regulacja dźwigienek wyciskowych .
3. Niedomagania sprzęgła i sposoby ich usuwania ...........
Naprawa główna........
1. Demontaż sprzęgła........
2. "Weryfikacja części sprzęgła.....
3. Naprawa części.........
4. Montaż sprzęgła ...".....
Odbiór sprzęgła po naprawie.....
Sterowanie sprzęgła.......
Sterowanie sprzęgła mechaniczne ....
1. Opis budowy.........
.2. Naprawy bieżące........
,3. Naprawa główna........
4. Odbiór sterowania sprzęgła po naprawie
głównej...........
Sterowanie sprzęgła bydrauliczno-powietrzne
.1. Opis budowy.........
.2. Naprawa główna........
Skrzynia biegów........
Opis budowy.........
Naprawy bieżące i regulacje.....
.1. Niedomagania.........
.2. Regulacje..........
Naprawa główna........
.1. Demontaż skrzyni biegów......
.2. Weryfikacja części......•
1.3. Naprawa obudowy skrzyni biegów i pokryw
1.4, Naprawa kół zębatych.......
.5. Naprawa wałków........
j.6. Naprawa łożysk igłowych......
.7. Naprawa synchronizatorów.....
.8. Naprawa elementów mechanizmu włączania
biegów . - . . : .t;'f......
1.9. Naprawa innych części skrzyni biegów .
.10. Montaż skrzyni biegów......
[. Odbiór skrzyni biegów po naprawie .
Dźwignia zmiany biegów......
Opis budowy.........
. Naprawy bieżące i regulacje......
15.2.1. Niedomagania.......
15.2.2. Regulacja mechanizmu ....
15.3. Naprawa główna......
15.3.1. Demontaż dźwigni zmiany biegów .
15.3.2. Weryfikacja części......
15.3.3. Naprawa części.......
15.3.4. Montaż dźwigni zmiany biegów .
15.4. Odbiór dźwigni zmiany biegów .
16. Wały pędne . ......
16.1. Opis budowy.......
16.2. Niedomagania.......
16.3. Naprawa główna......
16.3.1. Demontaż wałów pędnych ....
16.3.2. Weryfikacja części.....
16.3.3. Naprawa części.......
Str.

str.
222 16.3.4. Montaż wałów pędnych...... 232
222 16.4. Odbiór wałów pędnych....... 232
224
224 17. Tylny most.......... 233
224 '#&
226 17.1. Tylny most produkcji krajowej..... 233
226 17.1.1. Opis budowy i charakterystyka .... 233 2ng 17.1.2.

Niedomagania tylnego mostu i sposoby ich
usuwania.......... 235
2n 17.1.3. Regulacja i naprawy bieżące..... 237
17.1.4. Naprawa główna ........ 239
227 17.1.5. Odbiór tylnego mostu po naprawie ... 263
227 17.2, Tylny most produkcji WRL..... 264
230 17.2.1. Opis budowy i charakterystyka .... 264
230 17.2.2. Regulacje i naprawy bieżące..... 265
230 17.2.3.- Naprawa główna........ 268
232 17.2.4. Odbiór tylnego mostu po naprawie . . . 285
......................................
FRAGMENTY:


......................................

.......................................
Kontakt ze mną:
Skype : pit150
Email : piter56@o2.pl
GG : 7320149
Tel.komórka.Orange: 516 483 905
Tel.stac.: 032 265 51 49
...................................
Po wygranej aukcji w standardowym @mailu od Allegro dotyczącym wygrania aukcji

otrzymasz moje dane wraz z 26-cyfrowym numerem konta w mBanku na które proszę

przelać wylicytowaną kwotę + koszty wysyłki.

Koniecznie napisz, jeśli mam wysłać na inny adres.
IGNORUJE !!! emaile nadawane z innego konta niż podane z Allegro. ZAWSZE pisz do

mnie e-maile z konta, które wpisałeś w Allegro,albo wklejaj tekst poprzednich

wiadomosci. Jest wielu oszustów, którzy podszywają się pod innych i próbują

wyłudzić towar z prośbą o wysyłkę na inny adres.

Do ceny towaru dolicz koszt wysyłki (podany powyżej)

Powiadom mnie emailem o wygraniu kilku aukcji abym mógł obliczyc koszt wysyłki

zbiorowej , podaj w nim numery wygranych aukcji

WAŻNE: W korespondencji zawsze wklejaj tekst poprzednich wiadomosci
i podpisuj sie swoim Nickiem, poniewaz pózniej wedlug niego odbywa sie

wyszukiwanie.
W innym przypadku korespondencja moze zostac zignorowana.
Za pobraniem i zwykłym listem nie wysyłam !!!!
.........................


href="http://www.allegro.pl/my_favourites_edit.php?fav_id=1862718&type=fav_sellers

">
add_me.gif

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.