Dane kontaktowe
Wystawiona przez:
Użytkownik ukryty
Telefony stacjonarne:
brak
Telefony komórkowe:
brak
E-maile:
brak

Dane aukcji
Treść aukcji

Select super 120 EC 1l chwasty jednoliscienne


                                   SELECT SUPER 120 EC
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy
jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jedno li ściennych (po
wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i truskawce.
Zawartość substancji aktywnej: kletodym; (RS)-2-1{(E)-1-[(E)-3-chloroalliloksyimino]
propylo}-5-[2-(etylosulfanylo)propylo]-3-hydroksycykloheksen-2-on (związek z grupy
cykloheksanodionów) -120 g w 1 l.
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa),
węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiGŻ Nr 477/99 z dnia 19.02.1999 r. zmienione decyzja, MRiRW Nr 43/2002 z
dnia 03.09.2002r., decyzją Nr R-99/2003p z dnia 24.07.2003 r., decyzją Nr R-707/2003 z dnia
9.12.2003 r., decyzją Nr R-97/2004 z dnia 18.02.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-249/2007 z
dnia 22.05.2007 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1.Zabrania sie stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2.Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a
następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu
i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie
najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2
liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe np: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, wiechlina roczna,
wyczyniec polny, życice.
Chwasty odporne np: rośliny dwuliścienne.
ZAKRES STOSOWANIA,TERMINY I DAWKI
Select Super 120 EC stosować
a)do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, miotły
zbożowej, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści
-Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
b) do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści
-Zalecana dawka: 2 l/ha.
Rośliny rolnicze
- burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne).
Opryskiwać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do
momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi. Uwaga
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek stosować na 7 dni przed
przerywką lub nie wcześniej niż w 7 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz
pojawiły się ponownie).
- rzepak ozimy.
Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści
lub wiosną nie później niż do początku wybijania w pędy kwiatowe.
Uwaga
Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych.
- bobik, groch jadalny na suche nasiona.
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne co najmniej 2-3 liści, w
odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
- ziemniak.
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny
osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed zakryciem międzyrzędzi, w odpowiedniej fazie
rozwojowej chwastów.
Rośliny warzywne
- burak ćwikłowy.
Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny
zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Uwaga
Nie stosować w buraku ćwikłowym przeznaczonym na botwinę.
- cebula
z siewu: opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych
plantacje nasienne: opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
Uwaga
Nie zbierać szczypioru z plantacji traktowanej środkiem.
- kapusta.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
- marchew, pietruszka.
Opryskiwać od fazy 2 liści w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Uwaga
Naci pietruszki nie przeznaczać do konsumpcji.
- ogórek.
Opryskiwać od fazy 2 liści właściwych ogórka, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
- groch jadalny zielony.
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną co najmniej 2-3 liści,
w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
Uwaga
W grochu środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych.
- fasola.
Opryskiwać po wschodach od momentu pojawienia się pierwszej pary potrójnych liści w
odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych
-pomidor.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady, w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.
- por z siewu.
Opryskiwać od fazy 1 liścia roślin pora i w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.
- por z rozsady.
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.
-bób.
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną co najmniej 2-3 liści i
w odpowiedniej fazie chwastów jednoliściennych.
Rośliny sadownicze - truskawka.
Opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, przed kwitnieniem roślin
truskawki lub po zbiorze owoców.
Uwagi:
1.Na plantacjach nowo sadzonych zabieg wykonać po przyjęciu się roślin truskawki.
2. Zabieg środkiem Select Super 120 EC wykonać co najmniej na 7 dni przed i w 7 dni
po użyciu na plantacji środków Goltix 70 WG, Venzar 80 WP lub Betanal Progress
AM 180 EC.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.Chwasty dwuliścienne w roślinach rolniczych oraz warzywnych można zwalczać
chemicznie na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka Select Super 120 EC lub w
co najmniej 7 dni po jego zastosowaniu.
2.Nie wykonywać uprawek mechanicznych na 7 dni przed zastosowaniem i w 7 dni po
zastosowaniu środka Select Super 120 EC.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Select Super 120 EC
(np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu
tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek, lub inne rośliny
dwuliścienne.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych
do konsumpcji):
bobik, cebula, groch, ziemniak, marchew, pietruszka, rzepak - 60 dni
burak - 30 dni
fasola, bób - 39 dni
kapusta, ogórek - 35 dni
por - 28 dni
pomidor - 21 dni.
truskawka - nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
■ podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
zwłaszcza plantacje roślin jednoliściennych (np. kukurydzy, zbóż).
■podczas długotrwałej suszy
■jeżeli w ciągu godziny po zabiegu może wystąpić opad deszczu
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebnąjej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
■znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
■nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. 788 090 585 najchętniej wieczorem

Strona wykorzystuje pliki "cookies" (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.